Os Combustibles fósiles

Page 1

OS COMBUSTIBLES FÓSILES

Definición de combustibles fósiles Enerxía fósil é aquela que procede da biomasa obtida fai millóns de anos e que sufriu grandes procesos de transformación até a formación de sustancias de gran contido enerxético como o carbón, o petróleo, ou o gas natural, etc. Non é un tipo de enerxía renovable, polo que non se considera como enerxía da biomasa, senón que se inclúe entre as enerxías fósiles. A maior parte da enerxía empregada actualmente no mundo provén dos combustibles fósiles. Utilízanse no transporte, para xerar electricidade, para quentar ambientes, para cociñar, etc.

1


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.