Page 1

LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

1


2ª Sessió: Les bones pràctiques  Quines són les bones

pràctiques que faig d’aprenentatge cooperatiu?

LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

2


Recordatori: l’aprenentatge cooperatiu.  Situació d’aprenentatge  Els objectius dels participants

estan estretament vinculats  Només pot assolir els seus objectius si, i només si, tots els components del grup assoleixen els seus. JOHNSON D.W., JOHNSON R.T. y HOLUBEC, E.J. (1999): El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires.Paidós.

LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

3


Activitat 1: Mira què hem fet!  Objectiu: Fer un dibuix amb la

MATERIAL: -DIN-A-3 -RETOLADORS

participació individual de cada component.  Cada persona del grup ha de dibuixar un sol element del dibuix predeterminat.  Només disposeu d’un minut per persona.  Quan finalitzi el temps se li dóna el full a la persona de la dreta i així fins que tots acabin.  No us podeu comunicar més que per donar el full al company o companya. LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

4


Activitat 2: “Tots som diferents!”  “Disposeu de 10 minuts per realitzar

un dibuix ,entre tots, que representi el títol de l’activitat.  Cada persona del grup ha de dibuixar un sol element del dibuix predeterminat.  Una persona del grup té el càrrec de d’observador/a, un altre ha de gestionar el control del temps i la resta han de ser el més creatius possible.  S’ha d’afavorir la comunicació entre els components del grup.

MATERIAL: -DIN-A-3 -RETOLADORS

LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

5


“Activitat 3”

 Diferències entre l’activitat 1  I l’activitat 2? Activitat 3. Document de treball

Treball individual (5’) Com t’has sentit fent aquestes activitats? Quina ha estat la que t’ha agradat més? Quin ha estat el teu nivell de participació?

Treball en petit grup (10’) Treball en gran grup

Després de realitzar les activitats 1 i 2, compara-les i escriu: Dibuix 2 Dibuix 1

En quins aspectes coincidiu la majoria del petit grup? Què teniu en comú? Conclusions del petit grup. Conclusions del gran grup.

LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

6


Activitat 4: “Les Bones Pràctiques” Objectiu: Descriure una activitat cooperativa que fas servir.  Títol:  Nivell:  Àrea:  Context:  Descripció breu:  Punts forts.  Per què t’ha agradat? Per què creus que funciona? LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

7


Activitat 4: “Les Bones Pràctiques”

LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

8


Un pessic de teoria: L’activitat cooperativa Els elements bàsics necessaris perquè un treball en grup sigui autènticament cooperatiu són cinc:  La interdependència positiva  Promoure la interacció cara a cara Donar responsabilitat a cada membre del grup Desenvolupar les habilitats del grup i les relacions interpersonals Reflexionar sobre el treball del Joan Domingo- Barcelona, UPC grup LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

9


Què m’emporto? • Avui m’emporto… • • • • • • • • • • • • LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

10

s1- aprenentatge cooperatiu  
s1- aprenentatge cooperatiu  

DESCRIPCIO

Advertisement