Expolab: Proposta de disseny

Page 1

de la contamplació a la participació i mes enllà


Expolab és un laboratori dedicat a la creació i recerca de noves estratègies expositives en l’àrea de la tecnologia, la innovació, la ciència i el disseny, que són les principals àrees de divulgació del Citilab. Expolab planteja la possibilitat de crear exposicions gràcies a la participació i a la contribució ciutadana. Amb aquest projecte pretenem apropar la tecnologia, el procés expositiu i la innovació als participants i volem oferir un laboratori d’exposicions col·laboratives als professionals i no professionals d’aquest àmbit. Expolab també vol utilitzar la exposició “De la contemplació a la participació, i més enllà” per ensenyar amb l’exemple. És a dir, per parlar de tecnologia i innovació sent un projecte que utilitza tecnologia per realitzar-se i és innovador. El món expositiu ha estat un món predominantment tancat, on els comisaris decidien el format i el contingut. Ara apliquem la manera de pensar i d’organitzar de les tecnologies i de la cultura 2.0 a una temàtica típicament més tradicional. Creiem que així permetrem que tots els participants comparteixin el paper de comissaris de l’exposició, i que l’equip de treball tingui la funció de facilitador o coordindor del procés. Tota aquesta reflexió ens porta un aprenentatge i ens proporciona resultats molt útils per a tota la comunitat que realitza muntatges d’exposicions i per a tots aquells que encara que no siguin professionals de la museologia, vulguin utilitzar aquest procés en escoles, centres de divulgació, etc. Expolab crea “experiments” o prototips amb el propò-

sit de generar una recerca acurada a partir d´ells . El primer experiment que forma part d’aquest gran projecte és la creació de l’exposició participativa “De la contemplació a la participació, i més enllà” Aquesta primera exposició analitza els canvis que s’han produït ens els darrers anys gràcies a Internet i a les noves tecnologies. A partir d’una pregunta personal “Com t’ha canviat la vida Internet?” i un seguit d’estratègies de co-disseny, un grup de participants va acabar establint els àmbits temàtics de l’exposició i identificant els conceptes de ciència i tecnologia associats. En una segona etapa realitzada amb la col·laboració del Tech Museum de San José, Califòrnia, persones de tot el món varen poder donar forma a aquests temes amb prototips 3D realitzats en l’entorn virtual de Second Life. Mitjançant votacions on-line i presencials, el públic va poder triar quines havien estat les propostes que més els captivaven. Durant un temps, l’equip d’Expolab dirigits per Irene Lapuente i integrat per Ramon Sangüesa, Héctor Zapata i Astrid Lubsen i, han estat treballant per establir una coherència expositiva de les propostes més votades. Aquest document és el resultat d’aquesta feina.

2


De la contemplació, a la participació, i més enllà L’objectiu principal de l’exposició “De la contemplació a organitzat a Second Life, i de totes les votacions es vegin la participació, i més enllà” és apropar la tecnologia als reflectides en el disseny definitiu que s’adjunta en aquest ciutadans d’una manera innovadora i gens convencional. document, així com també desitgem que la filosofia parEl que volem és fer exposicions diferents, on el contac- ticipativa que s’ha respirat durant la creació d’aquest diste amb les persones no es limiti a seny també es percebi en la futura visita a l’última etapa de l’exposició, la visita, l’exposició per part del públic. sinó que aquest vincle estigui present en tot el procés creatiu, i que a Proposta de disseny a Second Life. més, la visita no sigui un acte passiu i Característiques generals contemplatiu, sinó que també requereixi de la participació de les perso• - Tots els cubs han de ser desmuntanes per canviar i modelar l’exposició. bles i transportables L’aprenentatge no es produeix no• - El material de les parets exteriors ha més en compartir els resultats finals de ser melamina blanca, excepte les indiamb la població, sinó que també es cades amb color genera una part important en el pro• - L´acabat de les parets interiors ha de cés de construcció d’aquest resultat. ser negre Proposta de disseny a Second Life La majoria de persones que van par• - Els cubs han de ser resistents al vanticipar en els primers tallers d´expodalisme disseny dins del projecte, segueixen encara vinculades • - Els paviments comptaran amb rampes d´accés al grup Expolab i al projecte de exposició “De la contemtal i com s’indica als plànols plació a la participació, i més enllà”. Volem passar de la • - Cal tenir accés a tots els ordinadors contemplació d’exposicions, a la participació en les ex- • - Els endolls i cablejats hauran d´estar protegits posicions, per arribar molt més enllà. • - Tots els texts, imatges i material audiovisual seran proporcionats per Citilab Esperem que el resultat de tots els tallers que hem anat • - Citilab podrà aportar part de l´equip hardware, incloent ordinadors, pantalles, la Wii, etc realitzant presencialment, de totes les trobades que hem

3


Urna de amb plànols d’Expolab Urna de Vidre 50x80x50cm

Retoladors Retoladors Permanents Permanents

El Cub Introductori L’exposició comptarà amb un cub introductori on mostrarem tot el procés seguit per a realitzar la propia exposició i on proposarem als visitants que recomanin itineraris i deixin els seus comentaris per a propers participants.

La part interior del cub anirà mostrant, mitjançant vídeos, fotografies i texts les diferents etapes que ha anat vivint el projecte. A més, a la part central, una vitrina mostrarà la maqueta guanyadora en la primera fase del projecte quan encara ens trobàvem buscant conjuntament els temes centrals de l’exposició. A una de les parets exteriors col·locarem unes estructures que contindran els fulls on els visitants podran proposar itineraris o accedir a recorreguts proposats per altres visitants. A la paret oposada, col·locarem una pantalla on poder anar recollint tots els Tweets relacionats amb la primera exposició organitzada a Expolab, i també hi haurà un espai “més analògic” on la gent podrà deixar els seus comentaris en forma de post-it. També volem fer servir aquest espai per donar a conèixer a totes les persones que han estat protagonistes de la creació de la primera exposició d’Expolab, que han estat moltes! Així doncs ens agradaria compartir amb els visitants imatges dels prototips que s’han creat i de totes les bones idees que s’han anat generant, ja que tot aquest material és Creative Commons, i per tant, obert a tothom. De la mateixa manera, voldríem tenir una paret on anessin apareixent els noms de totes aquestes persones. Proposem visualitzar-lo com si fossin els crèdits d’una pel·lícula i fer servir una pantalla integrada en el quadre del logotip d’Expolab.

4


INVENTARI 3 parets *, 2.2 x 2.2 m 1 terra, 2.2 x 2.2 m 1 pantalla TV mida petita 4 fotos del procés 1 vitrina 1 objecte guanyador 3 caixes transparents 10 bolígrafs i llapissos 300 mapes per fer itineraris 1 expo logo gran 1 pantalla TV gran 1 portàtil per els tweets * material proposat: melamina

Urna amb plànols d’Expolab Urna de Vidre 50x80x50cm

Retoladors Permanents Retoladors Permanents

Urna amb plànols d’Expolab

Urna de vidre 50x80x50cm

PLANTA

ALÇAT POSTERIOR

Urna amb plànols d’Expolab

Urna de Vidre 50x80x50cm

Retoladors Permanents

ALÇAT FRONTAL

ALÇAT DRETA

5


Connexions Aquesta proposta ha estat dissenyada amb el suport de la Maria Bobes i ha estat la guanyadora del concurs popular realitzat presencial i virtualment durant els dies 7 i 8 d’abril de 2010. Analitza les connexions entre les persones i les xarxes socials físiques i on-line.

Aquests conceptes estan representats per dues parets, una on s’aniran situant les relacions i vincles que tenen els visitants amb d’altres persones mitjançant fils de diferents colors i textures. A l´altra paret ens qüestionarem la quantitat de relacions fortes i febles que podem arribar a mantenir. Aquesta segona paret també ens facilitarà coneixement teòric sobre les xarxes socials i les estructures que es poden arribar a crear. A la part central, programes informàtics instal·lats en dos portàtils ens permetran aprofundir en tots aquests conceptes. La paret on s’analitzaran les relacions socials que tenen, o diuen tenir, els visitants als dos mons (físic i virtual) serà de metacrilat per poder permetre una certa visibilitat entre un món i l’altre. Els visitants trobaran unes petites estructures amb forma de personatges i amb noms genèrics: Maria, Joan, Carles, Àlex, Pau, Jordi, Marta, Núria, Irene, Joana, Carme, Ramon, Vicenç, Rosa, Dolors, Josep, Manel, Héctor, Magda, etc. a més de dispositius (suport enrotllador amb una petita serra) on podran tallar fils i cordills de colorsper poder enllaçar a les persones i representar els vincles que els uneixen. Aquestes relacions i connexions s’aniran sumant fins a crear una complexa estructura. La paret on es visualitza el nombre de relacions i la seva tipologia (fortes, febles) estarà recoberta de vinil adhesiu per a que els participants puguin escriure les quantitats dins de les quadrícules que ja estaran marcades. A l’interior d’aquesta paret els visitants trobaran la part més teòrica i acadèmica d’aquestes qüestions. El programes informàtics que es trobaran a l’interior està pendent de realització. Segurament s’encarregarà a l’equip tècnic de Citilab.

6


INVENTARI Planxa Metacrilat 1cm

1 paret, 2.2 x 2.2 m 1 terra, 2.2 x 2.2 m 1 quadre de fusta 1 paret blau transparent 400 ninos amb noms 5 rottlos de fils, tallables 10 vinils intercanviables 1 caixa 10 bolígrafs 1 suport per portàtils 2 portàtils 1 pantalla TV 3 pósters

Retoladors Permanents Planxa Metacrilat 1cm Planxa Metacrilat 1cm

Vinils Impressos Intercambiables

PLANTA

Vinils Impresos Intercambiables

Retoladors Permanents

ALÇAT DRETA

Planxa Metacrilat 1cm

Vinils Impressos Intercabiables

Planxa Metacrilat 1cm

Cub I = 35cm

Cub I = 35cm

Cilindre r=5cm

Cilindre r=5cm

ALÇAT FRONTAL

ALÇAT POSTERIOR

7

Retoladors Permanents


Compartir Els Records Aquest cub analitza l’evolució de les càmeres analògiques a les digitals i el seu impacte social. Abans només existien un parell de fotografies de moments importants de la vida de cada individu, ara, en canvi, estem envoltants de milers d’imatges.

El procés de revelat mitjançant productes químics imposava unes restriccions físiques que impedien l’excessiva manipulació de les fotografies. Ara, gràcies a l’ús de semiconductors i a la traducció de la llum al llenguatge dels ordinadors, podem manipular-les fàcilment. Aquest cub mostra tant aquests canvis, com el funcionament bàsic d’una càmera de fotografies, un joc de lents, que és comú a les càmeres analògiques i a les digitals. Proposa la construcció d’una càmera estenopeica i anima als visitants a compartir les seves fotografies digitals via plataformes tipus Flickr. Aquest mòdul consta de tres parets interiors on es mostra la part més científico-tecnològica de la fotografia, tant analògica com digital, des dels productes químics del revelat fins a les possibles manipulacions digitals que permeten programes com Photoshop, passant per un joc de lents que ajuda a focalitzar la llum en un punt, generar la imatge i crear una fotografia. El banc òptic amb el joc de lents serà una peça important d’aquest mòdul. A la mateixa paret on col·loquem aquest banc també mostrarem un vídeo sobre les diferències entre els dos tipus de fotografies, realitzat per en Josep Maria Marimon, participant del projecte. (http://www.youtube.com/ watch?v=e0XPUGpfzEo) Les parets exteriors, en canvi, mostren la part més social de la fotografia, i ofereixen un espai per a la participació ja que, en una d’elles, un dispositiu recull i mostra les fotografies fetes i compartides pels visitants. A la paret oposada, en canvi, una petita recreació ens explica la història d’una persona gran qui ens comenta que “quan ella era petita tenien una petita capsa de fotografies velles, una o dues de cada esdeveniment i de cada persona, i quan ella estava malalta, la seva mare li deixava la capsa de les fotografies per distreure-la i fer minvar el dolor”. Citilab s’encarregarà de recollir el document d’aquesta persona.

8


INVENTARI 3 parets 2.2 x 2.2 m 1 terra 2.2 x 2.2 m 1 racó per la càmera estenopeica 1 càmera estenopeica 1 taula per la càmera 2 auriculars 2 projectors diapositives 1 mirall 2 pantalla TV 1 portàtil amb webcam 4 pósters 4 estanteria 1 banc òptic + joc de lents 1 CCD

Mirall

2 Projectors de Diapositives Càmera Pinhole

2 Projectors de Diapositives

Mirall

PLANTA

ALÇAT FRONTAL

Mirall

Mirall

2 Projectors de Diapositives

2 Projectors de Diapositives Càmera Pinhole

Càmera Pinhole

ALÇAT ESQUERRA

ALÇAT DRETA

9


4 Projectors de Video 4:3 Volant de Control Semiesfera Terrestre

Tabla Zones Horàries Netbooks

Vidre Visible Nomès des del Exterior

Cels Digitals Aquesta encisadora proposta d´en Bob Ketner, analitza el fet de desplaçar-se per l’espai i el temps a l’era d’Internet.

Proposa crear un cub aïllat on el visitant pugui introduir, mitjançant un volant de videojoc, les dades del lloc a on desitjaria viatjar i la franja horària d’aquesta destinació. Quatre projectors simularan l’hora del dia i el lloc triats. Si fos de nit a la ciutat escollida, al sostre del cub veuríem les estrelles pròpies d’aquella regió en aquell moment de l’any, emulant, així un viatge global. Des de fora, els altres visitants podran observar el que està succeint a l’interior a través de vidrespolaritzats. Aquest cub proposa una immersió pràcticament completa i gairebé simula una “cova” on es pot triar la destinació del viatge. Mitjançant aquesta experiència se’ns planteja què vol dir viatjar, podem considerar que hem aconseguit “trencar” les barreres del físicament possible i transportar-nos (tot i que sigui virtualment) a l’altra punta del món en qüestió de segons? I per tant, són aquests conceptes més físics d’espai i temps els que es veuran exposats en aquest cub. Una de les parets exteriors realitzarà un recorregut més teòric i mostrarà exemples reals de viatges més allà del físicament proper com és el cas de les sondes Spirit i Opportunity, gràcies a les quals coneixem millor la superfície de Mart. (http://www. youtube.com/watch?v=7N-yhPZJz0s). Una segona paret mostrarà imatges de diferents localitats a diferents moments del dia enviades per participants d’aquesta primera exposició. Aquestes fotografies es combinaran en l’espai amb cinc netbooks que es connectaran amb d’altres parts del planeta. D’aquesta manera i, mitjançant una webcam, podrem estar en contacte amb centres similars al nostre a d’altres parts del món. El primer en seguir aquesta iniciativa serà el propi Tech Museum de San José, a Califòrnia. Les altres dues parets estaran reservades, una per entrar al cub (proposem utilitzar tela negra) i l’altra per col·locar dos vidres polaritzats. Un d’aquests vidres es esituarà a l’alçada visual dels adults i l’altre a la dels més petits perquè l’interior pugui ser vist des de l’exterior, atraient així l’atenció dels visitants que es trobin per la sala. Per tal de poder realitzar l’aplicació que ens permetrà viatjar i per tal d’omplir la paret amb fotografies de diferents parts del món és important crear una activitat col·lectiva i convidar a la gent a participar fent-nos arribar fotografies d’una determinada escena de la ciutat on vagin de vacances en quatre moments del dia: matí, migdia, tarda i nit.

10


INVENTARI

Tabla Zones Horàries Netbooks

3 parets 2.2 x 2.2 m 1 terra 2.2 x 2.2 m 1 sostre 1 tela negra 2 vidres polaritzats 1 comandament videojocs 1 mitja esfera terrestre 1 estructura tipus pala 25 fotografies zones horàries 4 projectors 5 netbooks

4 Projectors de Video 4:3 Volant de Control Semiesfera Terrestre

Tabla Zones Horàries Netbooks

Tabla Zones Horàries Netbooks Vidre Visible Nomès des del Exterior

Volant de Control Semiesfera Terrestre 4 Projectors de Video 4:3

PLANTA

Vidre Visible Nomès des del Exterior

ALÇAT FRONTAL

4 Projectors de Video 4:3 Volant de Control Semiesfera Terrestre

Tabla Zones Horàries Netbooks

ALÇAT ESQUERRA

Volant de Control Semiesfera Terrestre

Tabla Zones Horàries Netbooks

ALÇAT DRETA

11


Banc D’idees Realitzat per en Bob Ketner, representa una gran urna amb targetes que proposen idees amb text i imatges numerades.

El visitant, agafa una de les targetes i a partir d’aquí suggereix una nova proposta que numera amb el nombre que correspon a la imatge o el text inicial. Aquesta nova proposta entra a formar part de la urna d’idees inicial i així totes les propostes inicials aniran evolucionant cap a noves suggerències. Amb aquest cub es pretén analitzar com evoluciona el nostre pensament a través d’Internet. En aquesta instal·lació hi haurà espai per parlar de noves maneres/ propostes de treballar col·lectivament gràcies a eines tecnològiques com poden ser Google Docs, Google Groups, Google Wave, les wikis, Twitter, etc. Aquesta part serà totalment analògica per contrastar amb les metodologies digitals que expliquen. Aquest mòdul és el que s’allunya més de la forma de cub. A la part central es troba la urna d’idees i amb una de les cantonades és on es dedicarà l’espai per analitzar la part més teòrica i conceptual. És important que a la part central també es trobi el material per poder participar en aquesta proposta. Per tant, en els laterals hi haurà unes petites capses per posar les targetes i els bolígrafs. L’estructura tindrà forma de taula i serà en aquesta superfície on s’explicaran les instruccions d’ús perquè tothom pugui contribuir.

12


INVENTARI Semiesfera Transparent Radi 40cm amb 4 oberturas

1 paret 1.5 x 2.2 m 1 paret 0.6 x 2.2 m 1 terra 2.2 x 2.2 m 1 l´estructura del cub 1 estructura per escriure: alçada 0.9 m 4 mitges esferes 0.4 m amb 4 forats 20 bolígrafs

Semiesfera Transparent Radi 40cm amb 4 oberturas

Semiesfera Transparent Radi 40cm amb 4 oberturas

PLANTA

ALÇAT FRONTAL

Semiesfera Transparent Radi 40cm amb 4 oberturas

Semiesfera Transparent Radi 40cm amb 4 oberturas

ALÇAT ESQUERRA

ALÇAT DRETA

13


Quin Es El Teu Punt De Vista Sobre La Seguretat? Aquest cub està realitzat per la Marie i l’Stephen Crandell. Analitza la sensació de seguretat del visitant amb mitjans analògics i digitals.

Aquesta instal·lació eroposa la creació de dues sales: una on es representi la figura dels antics vigilants, en la que una persona obrirà la porta i podrà entrar i sortir en qualsevol moment, i una altra on hi haurà col·locada una càmera CCTV que mostrarà les imatges enregistrades, en altres punts del Centre. La proposta de realització final separa físicament aquestes dues sales en dos mig cubs independents que col·locarem en localitzacions diferents dins de Citilab. El cub amb seguretat analògica es trobarà a la planta zero de Citilab, on tothom pot tenir accés i on hi haurà més moviment de persones. La sala amb vigilància computeritzada es trobarà a la segona planta de Citilab i tindrà integrades tres càmeres: una que mostrarà l’entrada de les persones a la sala i les altres dues que enregistraran l’interior. El resultat del que captin aquestes càmeres es podrà veure a diferents espais de Citilab. Les pantalles que mostren quan algú entra al recinte estaran col·locades en punts estratègics per tal de que tothom ho pugui veure. Les pantalles que mostren què succeeix a l’interior es trobaran, una a l’interior de la sala de la planta zero, i les altres a llocs una mica inesperats dins del recinte de Citilab (el bar, els lavabos, per exemple) Els interiors d’aquestes dues sales seran el més similars possibles, comptaran amb un sofà, revistes i una pantalla de televisió. A la planta zero aquesta pantalla mostrarà les imatges enregistrades a la sala de la segona planta. La pantalla de la segona planta, en canvi, tindrà integrat algun joc de la Wii perquè els visitants puguin gaudir-ne. Les parets estaran recobertes de paper com si fos una petita estança de la llar d’una família. A la part exterior del cub col·locat a la planta zero, una paret blanca de vinil encoratjarà als visitants a escriure amb retoladors de colors (que es recolliran en una petita capsa) allò que han sentit. La paret més estreta mostrarà imatges dels “serenos” i explicarà qui eren aquestes persones. Una de les parets del cub que es troba a la segona planta s’utilitzarà per explicar com funciona i quina és la història de les CCTV. Es mostrarà una càmera oberta i les peces s’exhibiran en petits cubs de metacrilat. La paret més petita s’utilitzarà per mostrar els tweets de tots aquells qui participin ampliant les fronteres de l’exposició utilitzant el hashtag “#cctv”.

14


INVENTARI

INVENTARI

PLANTA 1 2 parets 1.4 x 2.2 m 2 parets 2.2 x 2.2 m 1 terra 2.2 x 1.4 m 1 porta amb clau 1 petit sofà 1 gerro amb flors 1 revister + revistes 1 pantalla TV 1 vinil 10 retoladors 1 petita caixa pels rotuladors 1 póster gran del sereno

PLANTA 2 2 parets 1.4 x 2.2 m 2 parets 2.2 x 2.2 m 1 terra 2.2 x 1.4 m 1 porta amb clau 1 petit sofà 1 gerro amb flors 1 revister + revistes 1 Wii 1 pantalla TV 4 webcams LAN 5 netbooks 4 cubs transparents per trossos de la CCTV 4 trossos d´una CCTV desmuntada 1 portàtil

PLANTA

PERSPECTIVA SUPERIOR

Semiesfera Transparent Radi 40cm amb 4 oberturas

Porta d’Entrada

ALÇAT ESQUERRA

ALÇAT DRETA

15


Metacub El metacub mostra altres possibles exposicions. Recull tot el que ha anat sorgint durant el projecte, però que no ha pogut materialitzar-se físicament. El metacub està format per petits cubs de 40x40x40cm fets de tela.

Proposem un suport per poder col·locar aquests cubs i una pantalla per poder implementar un joc de realitat augmentada. Aquests cubs realitzats en tela contindran imatges de tots els prototips que s’han proposat i tindran unes marques per tal que al acostar-los a la càmera de la pantalla, s’activi una aplicació de realitat augmentada que mostri com hauria estat aquest mòdul si l’haguéssim realitzat. En estar construïts amb tela i ser fàcilment manipulables, esperem que els nens de menor edat puguin gaudir del joc i a les meravelles de la tecnologia més puntera. D’altra banda, també és un espai per als adults, per a aquells que els agradaria poder haver comptat amb alguna de les propostes que finalment no fou prou votada i per tant, no ha acabat sent una realitat física. És una manera d’estendre una mica més l’exposició i un reconeixement a tot els participants.

16


INVENTARI

Pantalla de Realitat Augmentada

1 paret 2.2 x 2.2 m 1 terra 2.2 x 2.2 m 20 cubs d´espuma 0.4 x 0.4 x 0.4 m 20 teles impreses amb codi Realitat Augmentada i imatges de l’exposició 1 pantalla per les imatges Realitat Augmentada 20 dissenys de la Realitat Augmentada

Coixins 40x40x40cm

Pantalla de Realitat Augmentada

Pantalla de Realitat Augmentada

Coixins 40x40x40cm

Coixins 40x40x40cm

PLANTA

ALÇAT FRONTAL

Pantalla de Realitat Augmentada

Pantalla de Realitat Augmentada

Coixins 40x40x40cm

ALÇAT ESQUERRA

Coixins 40x40x40cm

ALÇAT DRETA

17


expolab.projectescitilab.eu ilamandarina@gmail.com | equip.expolab@gmail.com