Page 1

ENTREVISTAS

Carmen Barro Pita Presidenta da Federación Galega de Karate e DA

Cristy S.Tojo Velasco Directora do Departamento de Arbitraxe da FGK e DA

Óscar Lafuente López Director do Departamento de Tecnificación Deportiva e Seleccionador de Kumite da FGK e DA

Noelia Cortiñas Expósito Seleccionadora de Kata da FGK e DA

Antia Parcero Suárez Ouro no Campionato de España Infantil Cáceres 2009

man baleira REVISTA DO KARATE GALEGO

21 de marzo de 2012 NÚMERO 0


man baleira

sumario

REVISTA DO KARATE GALEGO

Saúda 4. Carmen Barro Pita. Presidenta da Federación Galega de Karate e DA Entrevistas 6. Carmen Barro Pita. Presidenta da Federación Galega de Karate e DA 10. Cristy Shedimar Tojo Velasco. Directora do Departamento de Arbitraxe da FGK e DA 16. Óscar Lafuente López. Director do Departamento de Tecnificación Deportiva e Seleccionador de Kumite da FGK e DA 22. Noelia Cortiñas Expósito. Seleccionadora de Kata da FGK e DA 28. Antía Parcero Súarez Cursos 32. Curso de Shiai Kumite. Javier Ferreira Vega. Adestrador do Centro de Alto Rendemento de Madrid Resultados campionatos 34. Campionato Galego Cadete, Júnior e Sub-21. Ferrol 2011 38. III Trofeo de Karate Xunta de Castela e León. Valladolid 2011 39. VIII Trofeo Internacional Junta de Comunidades. Quintanar de la Orden 2011 40. Campionato Provincial da Coruña. 2011 42. Copa Deputación da Coruña. 2011 46. Seleccionados para o Campionato de España Cadete, Júnior e Sub-21 48. Campionato de España Cadete, Júnior e Sub-21. Tarragona 2011 52. III Trofeo Internacional Teresa Herrera. A Coruña 2011 III Gala do Karate Galego 56. Galardoados 2011 Últimas novas 64. Preselección para o Campionato de Europa Cadete, Júnior e Sub 21 65. Adestramento de Kumite coa RFEK

Man Baleira ten o propósito de dar a coñecer a práctica do Karate en Galicia. Pretende polo tanto, divulgar a realidade que viven a cotío os practicantes desta arte marcial, procurando estar ao tanto dos acontecementos que se desenvolven neste ámbito. A Revista tentará estar á vangarda dos últimos coñecementos técnicos e científicos no eido do Karate, así como distinguirnos coma un punto de encontro e un nexo de unión entre todos os practicantes fomentando novas formas de comunicación e relación entre todos eles.

Maquetación e Deseño JMRC Redacción Ainhoa Rodríguez Fernández Supervisión Lingüística Lidia Fernández Pastoriza Fotografía J. M. R. Casabiell Janite Lafuente López Asesoramento Técnico Domingo Figueira Alvela Óscar Lafuente López Norberto García Rodríguez Juan Manuel Ríos Gómez Colabora Federación Galega de Karate e DA Clubs colaboradores Escuela de Karate Akai-Ryu (Negreira) San Francisco Teo (Teo) Bushi Kai (Santiago de Compostela) Zanshin (Vigo) Hércules (A Coruña) L.N. (Culleredo) Cultura no Río (Valga) River Stone (O Barco de Valdeorras) Karate O Barco (O Barco de Valdeorras) Karate do Carballo (Carballo) Shin-Gi-Tai

Os artigos asinados son responsabilidade exclusiva do seu autor e non reflicten necesariamente o criterio da Federación Galega de Karate e DA ou calquera outra institución, a menos que se especifique o contrario. Autorízase a reproducción total ou parcial sempre e cando se cite explicitamente a fonte. © man baleira 2012


saúda Presidenta da Federación Galega de Karate e DA Unha man tendida

Pasaron xa algo máis de dous anos desde aquel 8 de marzo de 2009 no que, co apoio da gran maioría dos membros da Federación, asumín a dirección da Federación Galega de Karate e Disciplinas Asociadas. Aqueles primeiros meses no goberno serviron para o inicio dun novo período que todos considerabamos necesario e no que a nosa Federación Galega de Karate e DA se formulaba tres obxectivos básicos: a homologación do seu funcionamento, facéndoo administrativamente correcto e transparente, a normalización das súas relacións coas demais federacións autonómicas, RFEK e as diferentes administracións públicas, así como a extensión, o máis amplamente posible, do noso ámbito de actuación tanto no deportivo coma no social. O esforzo de todos comezou a dar os seus froitos, despois duns primeiros meses non exentos dunha certa incertidume, resultado da inexperiencia e mesmo das reticencias lóxicas e comprensibles dalgúns sectores. O noso traballo e determinación, así como a nosa vontade de non xerar máis tensións dentro da organización que as estrictamente precisas (actitudes todas elas moi propias por outra parte da nosa disciplina deportiva), propiciaron as circunstancias para que o noso proxecto deportivo comezase a dar forma a un cambio que demandaba a ampla maioría do karate galego. Case de forma inmediata, e máis despois das eleccións de decembro de 2010 que nos confirmaron de forma abrumadora na responsabilidade asumida, a FGK e DA normalizou o seu sistema contable rendindo contas anualmente na forma prevista pola lexislación vixente. Para iso foi necesaria a formación do personal administrativo e renovación do equipo informático. Tamén desde un principio se convocaron en cada caso, conforme a lei e os estatutos federativos, a Xunta Directiva e a Asemblea para a toma de todas cantas decisións legais se precisaron. Deixando rexistradas para a súa consulta presente e futura as resolucións de toda orde nas actas e documentos contables correspondentes. 4


A presidencia da FGK e DA pasou, unha vez iniciados os primeiros contactos, a iniciar un período de consulta e colaboración permanente con todas as demais federacións autonómicas e nacional, establecéronse ademais convenios de colaboración con institucións. A proxección da nosa actividade a todos os ámbitos sociais formalízase á súa vez cada ano desde o 2009 mediante a Gala do Karate Galego, onde en acto público prémiase a deportistas, técnicos, institucións, medios de comunicación, personalidades políticas e patrocinadores, buscando a máxima difusión dos nosos obxectivos e logros deportivos. Co obxecto de facelas máis funcionais e útiles, renováronse durante o 2011 as instalacións e o mobiliario da sede da propia Federación, e o número de licenzas e clubs aumentaron máis dun 30 %. No ámbito estritamente deportivo, e entre outros moitos eventos, os nosos deportistas participaron no mes de maio de 2009 no Campionato de Europa das Rexións que tivo lugar en Madrid, en 2010 en Varsovia e en 2011 en Ankara. Na Coruña tivo lugar o I Trofeo Internacional de Karate Feminino Teresa Herrera. Por último destacar que en decembro de 2010, tras máis dunha década sen eventos de tal categoría en Galicia, celébrase en Santiago de Compostela o Campionato de España Cadete, Junior e Copa Sub21, acontecemento deportivo que finalizou con catro medallas de bronce para os nosos representantes. Creo que, aínda que quede moito por facer, non é pouco o conseguido nestes meses. No ámbito da homologación do funcionamento e a transparencia da propia Federación, en canto ao propio crecemento da actividade, no acadado no ámbito das relacións tanto institucionais coma coas demais federacións autonómicas e nacional e na organización, participación e resultados da dita participación en eventos deportivos. Profundizaremos aínda máis no noso obxectivo de estender a difusión do karate e por iso, á parte da nosa páxina web, doulle o meu apoio a este novo proxecto que xorde desinteresadamente dunhas persoas amantes do Karate . Así pois, aí vai a miña máis sincera benvida á revista online "MAN BALEIRA". Carmen Barro Pita

5


ENTREVISTA

Carmen Barro Pita PRESIDENTA DA FEDERACIÓN GALEGA DE KARATE E DA

“Constancia, respeto e disciplina”

6


Que significa o Karate na túa vida? Para min é a miña forma de vida, pois ademais de ser o meu principal hobbi, é a miña profesión Como karateca cal é a persoa que máis influíu no teu desenvolvemento profesional? Non podería dicirche un nome en concreto pois foron moitas as persoas que me aportaron cousas positivas, non só mestres senón tamén compañeiros e alumnos. De todos eles se aprende e todos inflúen no desenvolvemento profesional. A vida é unha aprendizaxe constante.

senvolvendo un plano de tecnificación arbitral, dirixido pola Directora de Arbitraxe Cristy Tojo Velasco que ademáis é a primeira galega en conseguir a titulación de árbitro nacional A. Que crees que gañou e perdeu o Karate dende os seus comezos ata hoxe? Sen dúbida perdeu marcialidade, aínda que considero que se gañou un gran nivel técnico.

Que opinas de que o Karate poida chegar a ser Olímpico? É convinte? Baixo o meu punto de vista que calquera deporte chege a ser olimpico e moi A que idade recomendas ti importante para a súa divulgaque un neno debe comezar a ción. Carmen Barro comezou a practicar Karate? súa andaina no Karate aos 12 Hoxe en día hay xa moi- anos de idade. Leva practicando Consideras que o Karate tos mestres de karate que toda a vida o estilo Renbukai e na galego está suficientemenactualidade posúe o 5º Dan. imparten clases especialite respaldado polas instizadas a nenos e nenas dentucións? de os tres anos. Para un deporte minoritario coma o noso, todas as axudas Cal é o nivel do Karate galego? son poucas, sen embargo considero Temos un bo nivel equiparable coa media que actualmente a administración autonódo karate nacional, proba delo témola nos mica e un bo número de administración loresultados acadados polos deportistas gale- cais, prestan unha colaboraboración inestigos nás dúas últimas tempadas deportivas, mable ao karate galego. tanto en campionatos de España como en campionatos de ámbito interautonómico. Qué importancia ten ou debe ter a comAínda así queda un longo camiño por per- petición na práctica do Karate? correr ata acadar o nivel doutras federaA competición é unha maneira de medir o cións. noso nivel tanto técnico, táctico e físico, de aí a gran importancia que a FGK e DA lle da Cal é o nivel de arbitraxe en Galicia? participando cos seus seleccionados en difeO nivel da arbitraxe en Galicia creo que é rentes campionatos de ámbito interautonósusceptible de mellora, por iso estamos de- mico, nacional e internacional.

7


ENTREVISTA

Que lle parece a forma en que a veces se realizan os katas orientados á competición? É unha forma máis de practicar karate, que ofrece un enfoque diferente ao proporcionado polo karate tradicional. Non creo que se deba entrar en comparacións sobre cal é o mellor, senón que cada un ten o seu propio espacio dentro do karate actual.

mando parte desta federación, e ademais nas últimas eleccións fun respaldada polo 90% do karate galego. Por outro lado poñer ao día a nosa situación administrativa e financeira para poder ter un xeito de funcionamento correcto e transparente.

Como presidenta da Federacion Galega, cal é o obxectivo inmediato? Ves posible que vexamos algunha vez un Incrementar o medalleiro nacional e megalego na selección nacional participando llorar o nivel de arbitraxe para poder ter nalgún campionato de Europa ou do mun- máis árbitros nacionais. do? Por suposto que sí, de feito, xa se preseQue cualidades cres que debe ter unha leccionaron dende a RFEK e DA, deportistas persoa para practicar Karate? da nosa federación en varias ocasións para Constancia e respeto hacia os demais. participar en campionatos internacionais, e estou segura de que algún día chegará. Que papel desempeña a Federación no Karate Galego? Que problemas ves no Karate actual? A miña intención como presidenta e que Un problema certamente preocupante é o sexa un órgano de axuda e apoio a todos os do intrusismo profesional procedente do clubs e deportistas federados tanto a nivel Karate non federado. Sabemos da existencia administrativo como deportivo e que prode persoas sen a titulación deportiva perti- mocione e divulge tanto o karate como as nente que están ensinando Karate nalgúns Disciplinas Asociadas o mais posible, por centros, donde non só entán enganado aos iso a miña mais agarimosa benvida a esta directivos, senón tamén as persoas que asis- revista "man baleira". ten ás clases. Realmente non temos armas suficientes para evitalo aínda que xa existen Cantas licencias hai actualmente na nosa iniciativas para que a Ley do Deporte regule comunidade? esta situación nun futuro esperemos que A tempada pasada cerramos con 3000, e non moi lonxano. esta esperamos si non subilas polo menos mantelas. Despois de aceptar o cargo como Presidenta da Federación, cal foi o primeiro Que importancia se lle da dende a Fedeobxectivo a conseguir xunto co Equipo de ración á formación dos técnicos deportivos Goberno da FGK? de Karate? Tiñamos un dobre obxectivo. Por un lado Para a federación a formación dos nosos unificar o Karate galego o máis posible, o técnicos e deportistas é un principio básico que en gran parte xa se acadou, pois ac- que debe guiar boa parte das nosas actuatualmente hai bastantes novos clubes for- cións. 8


Os meus parabéns desde aquí á Escola de guilas. Teño a esperanza de que a medio Preparadores dirixida por José Manuel Gar- prazo poidamos contar con máis árbitros gacía Nieves e Sergio Lafuente López, polo ex- legos coa titulación nacional. celente traballo que veñen desenvolvendo neste ámbito e o éxito obtido nos diferentes cursos de formación que se celebraron ata o “Constancia, respeto de agora, caracterizados por unha elevada e disciplina deben de ser os tres participación, a elección de excelentes técnipiares fundamentais de todo cos para impartir as diferentes asignaturas e karateca” un rigor organizativo do que todos nos podemos sentir orgullosos. A isto podemos engadir diferentes iniciativas de formación impulsadas por outros departamentos da federación, como o de Arbitraxe, Tecnificación Deportiva, Tribunal de Graos, Defensa Persoal ou dos responsables das diferentes disciplinas asociadas. Todos eles levaron a cabo actividades cun marcado carácter formativo dirixidas a todos aqueles federados interesados en incrementar os seus coñecementos en diferentes áreas. Actividades que en ocasións contaron coa participación de técnicos de recoñecido prestixio procedentes doutras federacións. A que se debe o escaso número de árbitros nacionais na Federación Galega? Cal é a perspectiva de futuro neste terreo? Durante moitos anos esta federación foi bastante restrictiva na formación a nivel nacional dos seus árbitros, e non cabe dúbida de que estas titulacións custa tempo conse9


“O karate é vida para min”

10


A que anos comezaches a práctica do Karate? Sobre os 8 anos. Gustábame moito a serie de “DRAGON BALL” e quería aprender a facer a onda vital (o soño de calquera a esa idade). Pero ben, tras 17 anos aínda non a aprendín. Cal é o estilo de Karate que practicas? O estilo é Renbukai, un estilo que mestura o potencial de varias artes marciais e de varios estilos de karate. Que significa o Karate na túa vida? O karate na miña vida é moi significativo xa que me deu máis do que pensaba, dende moi nova puiden superar a pequena minusvalía que teño no ollo dereito grazas ao karate. Deume moita

confianza en min mesma, reA familia xoga un papel flexos e sobre todo alegría e importante xa que sen o seu ganas de superarme día a día. apoio non tería sentido nada O karate é vida para min. do que facemos, non obstante o exceso de infiltración da Como karateca cal é a per- familia na vida do karateka soa que máis influíu no teu pode xogarnos malas pasadesenvolvemento profesio- das, como moitas presións, nal? estrés, etc. Por sorte, a miña Supoño que coma calquera familia era imparcial. karateka, quen máis inflúe na túa vida é o teu sensei, e A que idade recomendas ti dende logo, na miña vida de que un neno debe comezar a karateka a persoa máis in- practicar Karate? fluínte foi a miña profesora Se quere aprender o que é Carolina Vázquez. Aínda que o karate en si, a partir dos 14 sempre tes ídolos coma Ale- anos. Se é por psicomotricixander Biamonti. dade, a partir dos 6 aniños. Que papel ten a familia Que grao posúes? cando un decide ser unha karateca de por vida e dediO 3º Dan de Karate e o 1º carse profesionalmente a is- de Goshin. Actualmente esto? tou preparando o 4º Dan.

.................................................................................................................................................

Cristy S. Tojo Velasco DIRECTORA DO DEPARTAMENTO DE ARBITRAXE DA FGK E DA ENTREVISTA

.................................................................................................................................................

Nada en Venezuela no 1987, Cristy Shedimar e a única Árbitro Nacional A da Comunidade Autónoma Galega, sendo a primeira muller Directora do Departamento de Arbitraxe da Federación Galega de Karate e DA ................................................................................................................................................. 1111


ENTREVISTA Cantos anos estiveches en competición? Levaba toda a vida competindo e retireime no 2009 con 21 anos. Uns once anos aproximadamente. Cal é o nivel en competición do Karate galego? Que farías dende o departamento de arbitraxe para mellorar o nivel? Creo que o nivel de competición en Galicia vai mellorando día a día, cando hai ilusión e paixón polo que se fai todo vai a mellor. Dende o Departamento de Arbitraxe só podemos mellorar a competición mellorando nós como árbitros. Cal é o nivel de arbitraxe en Galicia? En comparación co nivel nacional está un pouco baixo, non obstante, o esforzo e as ganas dos árbitros están facendo que a arbitraxe dea un xiro importante ao seu favor. Con paciencia, ganas e esforzo todo se pode conseguir. 12

Que opinas de que o Karate poida chegar a ser Olímpico? É conveniente? Quizais chegue a selo, dende a RFEK e dende a arbitraxe faise todo o posible para que isto sexa así, como o novo cambio do regulamento. Non obstante non sei se unha arte marcial tan tradicional e unha filosofía de vida como é a do karate poden chegar a convertérense en olímpicos. Supoño que a nivel político e económico virá ben, pero sempre haberá dúas liñas enfrontadas, a dos que así o queren e a dos que non.

Que lle parece a forma en que ás veces se realizan os katas orientados á competición? Os katas de competición son katas deportivos, estéticos. Un árbitro de karate ten que saber recoñecer o concepto de kata deportivo e kata tradicional, porque non é o mesmo. Aínda que sempre se intenta corrixir o drama-

tismo dos katas de competición, non se pode porque non deixan de ser pequenas exhibicións da nosa arte marcial. Aquel que é árbitro só se adica ao arbitraxe porque nunca puido ser bo competidor? Despois de conseguir un Subcampionato de España como afrontaches a retirada da competición? É curioso o dito, aínda que non sempre é así. A miña retirada da competición foi ideal. Quedei subcampiona de España en 2008, competín o meu último campionato galego na miña vila, Negreira, no que quedei campioa galega e invicta dende 2008 con 23 anos de idade. Que máis se pode pedir? Foi ideal, si, pero foi moi prematuro. Non obstante, maduras moito vendo outros puntos de vista da mesma competición, aínda que dende distinto ángulo.


Ves posible que teñamos algunha vez un galego na Selección Nacional participando nalgún campionato de Europa? Sinceramente creo que si, e que estará ao chegar. O único que teñen outras autonomías que nós non temos é confianza e fe. Creo que é unha meta alcanzable e espero que nun prazo de dez anos se chegue a cumprir. Que opinas da nova normativa de Kumite? Ten cousas moi curiosas, pero creo que aínda variarán aspectos nos próximos anos. Esixe un competidor fisicamente mellor preparado, moi estratego e moi limpo na técnica; non obstante hai pequenos baleiros, como os puntos mortos de visión dos árbitros, a elevada porcentaxe de hanteis que hai por combate, etc. Como Directora de Arbitraxe da FGK, cal é o obxectivo inmediato? O meu obxectivo máis inmediato é formar un equipo arbitral unido e sólido, con ganas de traballar e totalmente imparcial. Cales son os teus proxectos de futuro como Directora do Departamento de Arbitraxe da Federación Galega de Karate?

O futuro de Galicia na arbitraxe está nos árbitros novos, está en todos nós, no apoio da nosa autonomía para sacar, comprender e valorar o labor pouco grato que facemos. Non hai que esquecer que antes que árbitros todos e cada un de nos somos karatekas, e sen respecto non podemos evolucionar. Espero que nun futuro os paneis arbitrais cometan os menores erros posibles e sexan o máis xustos que poidan. Que calidades cres que debe ter unha persoa para ser árbitro de Karate? Ten que ter empeño, ganas e sobre todo práctica. Ten que saber o regulamento ao pé da letra, estar seguro e saber que ante todo ten a autoridade no tapiz. Debe aprender a arbitrar máis alá da presión do campionato, e iso é moi complicado. Un consello aos principiantes? Para os futuros árbitros, paciencia ante todo, que teñan o seu propio carácter. Sinxelamente, que se limiten ao súa labor como árbitros e que teñan moitas ganas de traballar, que asuman de antemán que fagan o que fagan sempre serán os malos da película, e que iso non ten que afectarlles, sempre haberá xente descontenta con este labor. Así que “ganas, carácter e paciencia”.

13


“Un árbitro de karate ten que saber cambiar o concepto de kata deportivo e kata tradicional”


ENTREVISTA ENTREVISTA

Óscar Lafuente López DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA E SELECCIONADOR DE KUMITE DA FGK E DA

“O karate experimentou un crecemento decisivo para a súa difusión grazas á súa faceta deportiva”

16


Oscar a que anos comezaches a práctica do Karate? Aos 9 anos de idade. Cal é o estilo de Karate que practicas? Shorinji-ryu. Que grao posúes? 4º Dan. Que significa o Karate na túa vida? Obviamente é un elemento esencial da mesma por todo o que me achega a nivel persoal. Son moitas as satisfaccións que me proporcionou ao longo destes anos grazas a que os meus pais pensaron que era unha disciplina axeitada para que eu e os meus irmáns, completásemos a nosa formación como persoas por medio da práctica do karate. Como karateca cal é a persoa que máis influíu no teu desenvolvemento profesional? Despois de tantos anos tiven a fortuna de poder recibir ensinanzas de moitos mestres de karate e doutras disciplinas afíns que penso que me resultaron beneficiosas para ter unha mellor comprensión do karate. Por iso me resulta difícil dar un único nome. Os meus inicios estiveron claramente influenciados pola persoa coa que me iniciei na práctica do karate, o mestre Roberto Peñamaría Basanta. Con el aprendín as bases da nosa arte marcial e transmitiume unha ética de traballo baseada na constancia e a xenerosidade no esforzo. Teño tamén persoas moi próximas a min, que tamén me achegaron cousas moi valiosas para o meu desenvolvemento profesional, son os meus compañeiros Domingo Figueira Alvela e José M. García Nieves, técnicos da nosa federación, aos que coñezo desde neno e que supuñan unha referencia para min. Por último quixera destacar a figura do mestre José Luis Prieto Méndez, director do Departamento de Autodefensa da RFEK, unha persoa cunha visión do karate que comparto plenamente.

17


ENTREVISTA A que idade recomendas ti que un neno debe comezar a practicar Karate? Todo depende do obxectivo dos pais e das motivacións que fan que o neno queira practicar karate. O importante é que exista unha clara definición dos obxectivos que pretendemos e unha lóxica correspondencia entre os contidos e a idade dos rapaces. O enfoque debe ser axeitado para que todos, nenos, pais e técnico atopemos o que desexamos. O karate debe ser o pretexto para incorporar a actividade física á vida dos ne-

18

nos. Por iso, por que agardar? Con 4-5 anos os nenos poden iniciarse na práctica deportiva e o karate pode ser unha opción perfectamente válida, xa que proporciona múltiples beneficios. Obviamente nestas idades tan temperás, a metodoloxía empregada deixa nun plano secundario o karate e pretende proporcionarlles aos nenos un dominio e control psicomotor moi necesario para idades posteriores, arredor dos 8 ou 9 anos, nas que poder abordar contidos técnicos máis específicos do karate.


Cal é o nivel de Kumite de competición do Karate galego? Depende da categoría da que falemos aínda que con carácter xeral, a maioría dos nosos deportistas teñen un bo nivel técnico e nalgúns casos puntuais contamos con deportistas con condicións para destacar a nivel nacional. Non obstante, son consciente de que a referencia que se emprega para determinar o nivel deportivo dunha federación é inevitablemente o número de medallas obtidas nos diferentes campionatos de España. Nese sentido aínda temos que dar uns cantos pasos para nos situar nese grupo de federacións que ocupan un posto intermedio no medalleiro. Penso que pola nosa dimensión como federación é ao que podemos aspirar e, por suposto, de momento, non en todas as categorías. Tardaremos aínda un tempo e unicamente se conseguirá se se adopta un firme compromiso coa práctica do karate de competición. Que farías para mellorar o nivel do kumite galego? As medidas poderían ser moitas, de diferente índole e alcance temporal aínda que todas relacionadas coa formación de técnicos e deportistas. Non obstante un paso previo e imprescindible á posta en marcha de medidas é a definición do que queremos acadar. Ese é o punto de partida para o comezo desta mellora. Formular cal é o noso propósito e o rumbo que queremos seguir

para acadalo. O incremento do nivel deportivo na modalidade de competición é tarefa de todos, corpo técnico da federación, clubs, técnicos e deportistas. É preciso camiñar todos na mesma dirección asumindo un compromiso firme cun enfoque deportivo na práctica do karate. Cantos máis clubs e persoas pertencentes ao colectivo do karate galego asumamos ese compromiso co karate deportivo, máis posibilidades teremos de incrementar os nosos niveis de rendemento en competición. Como preparas a tempada deportiva como Seleccionador de Kumite? A planificación da tempada deportiva segue en esencia o mesmo proceso que se deseña a nivel de club, coa particularidade de que o contacto que manteño cos deportistas non é obviamente tan frecuente, por iso require de certas adaptacións. Comeza coa elaboración do calendario deportivo no que se fixan as datas das competicións principais e as subordinadas a estas. Programo unha serie de adestramentos co obxectivo de preparar estas competicións. Establezo os contidos dos mesmos que dependen da categoría dos deportistas, pero que buscan afianzar unha serie de conceptos básicos que considero importantes. Logo intento contribuír a que cada deportista perfeccione os seus recursos como competidor. Esta é en liñas xerais a nosa maneira de proceder. 19


ENTREVISTA

Cal é o nivel de arbitraxe en Galicia? Na miña opinión a arbitraxe nunca tivo a suficiente atención, o que provocou que non acadase un nivel equiparable ao existente noutras federacións autonómicas. Nestes momentos é unha das principais preocupacións da FGK, que ten como obxectivo incrementar a medio prazo o nivel dos nosos árbitros. Percibo un renovado interese e a chegada de xente nova que agardo que nuns anos se convertan en excelentes árbitros. Estou convencido de que unha arbitraxe de calidade contribuirá a elevar o nivel dos nosos deportistas. Que opinas de que o Karate poida chegar a ser Olímpico? É convinte? É unha cuestión que xera unha gran controversia arredor do eterno dilema de se o karate é unha arte marcial ou un deporte. Desde unha perspectiva máis tradicionalista arguméntase que a inclusión do karate no programa olímpico produciría a perda definitiva da súa esencia, tomando un rumbo no que prevalecería a faceta deportiva por riba doutras manifestacións do karate anteriores á faceta deportiva e consideradas como máis auténticas ou xenuínas. Non estou de acordo con esa posición que algúns defenden de maneira moi combativa cualificando ao karate deportivo como un elemento alleo ao auténtico karate. Eu son da opinión de que o karate experimentou un crecemento decisivo para a súa difusión grazas á súa faceta

20

deportiva, o que non implicou unha perda na súa esencia. Inevitablemente o karate evolucionou de forma parella a unha sociedade na que o deporte constitúe un elemento fundamental. O deporte achegouno á sociedade e proporcionoulle espazos nos que poder amosar boa parte do seu enorme atractivo. Por iso a designación como deporte olímpico é sen lugar a dúbidas algo necesario que merecemos desde hai anos e que será beneficioso para o karate en xeral. Ves posible que teñamos algunha vez un galego na Selección Nacional participando nalgún campionato de Europa ou do Mundo? Desde que son seleccionador de kumite dous deportistas tiveron a posibilidade de ser integrantes da Selección Española, Antía Parcero Suárez e Iván Vázquez Rivas. Foron convocados pola RFEK logo dos excelentes campionatos de España que realizaron. No caso de Iván, que é o máis recente no tempo, sen obter medalla o que na miña opinión lle outorga un mérito adicional. Na preselección deron mostras do seu bo nivel deportivo superando a competidores asiduos nas convocatorias da Selección Española. Finalmente non obtiveron unha praza na Selección Nacional, pero o seu exemplo ten que servir para darnos conta de que non é algo imposible ou inalcanzable. O primeiro paso para conseguilo é ter a convicción de que con vontade todo é posible.


Que opinas da nova normativa de Kumite? Ten aspectos positivos, como o feito de que as penalizacións non supoñan puntuación para o rival ou o ánimo de buscar un maior consenso arbitral na toma de decisións. Paradoxicamente a consecuencia desta procura de maior consenso é que en ocasións algunhas accións puntuables quedan sen subir ao marcador. Non obstante, tras un período de adaptación, a miña valoración da nova normativa de arbitraxe é favorable. Cales son os teus proxectos inmediatos como Director do Departamento de Tecnificación Deportiva da Federación Galega de Karate? Os campionatos de España Sénior e Infantil e toda a preparación previa aos mesmos.

Que calidades cres que debe ter unha persoa para ser competidor de Kumite? Debe ter algo común a calquera deportista, é dicir, a axeitada combinación de talento, traballo e vontade. O éxito non é posible coa ausencia dalgún deses factores. Como seleccionador, cal é o maior desexo ou ilusión que tes sobre os teus deportistas? O meu maior desexo sería que algúns dos nosos deportistas máis destacados visen recompensado o seu esforzo cun éxito deportivo de relevancia nacional. Algúns deles teñen condicións para iso e para min sería unha satisfacción enorme que puidesen acadar un logro desa categoría. Un consello aos principiantes? Tres cousas. Paciencia, constancia e ilusión.

21


ENTREVISTA 22

Noelia Corti帽as Exp贸sito SELECCIONADORA DE KATA DA FGK E DA


Noelia a que anos comezaches a práctica de motriz que calquera pode facer sen ser do Karate? prexudicial. Aos 6 anos, no colexio como unha actividade extraescolar máis. Cantos anos levas en competición? A nivel provincial, toda a vida, dende que Cal é o estilo de Karate que practicas? empecei; a nivel galego, dende os 10 anos e Actualmente e dende hai moitos anos Shi- a nivel nacional empecei bastante tarde, to-Ryu. dende cadete de último ano. Que grao posúes? 3º Dan. Que significa o Karate na túa vida? Hoxe por hoxe, todo, porque é o que fago case todo o día, entre as clases que imparto e as que recibo, teño o karate na cabeza todo o día. Como karateca cal é a persoa que máis influíu no teu desenvolvemento profesional? Obviamente, o meu primeiro adestrador, César Souto, quen me amosou o camiño do karate. Despois, sen dúbida, o meu mestre José Antonio López Fente, o cal a día de hoxe é o que me segue instruíndo neste deporte, e espero que siga así por moitos anos máis, porque é un mestre digno de admirar. Teño que facer tamén mención aos seleccionadores que tiven, como María López Grandal e Nicolás Rodríguez Rodríguez, porque foron os que me encamiñaron na competición, e tamén a Ramón Vázquez Mayo, que sempre soubo sacar unha parte de min competitiva que me valeu de moito nos campionatos nacionais. A que idade recomendas ti que un neno debe comezar a practicar karate? Sobre os 3 anos xa pode empezar a practicar esta arte, non é un deporte que requira unha idade especial xa que é unha activida-

Cal é no teu parecer o nivel en Kata de competición no Karate galego das novas xeracións? E con respecto ao panorama nacional? Que tes pensado facer para incrementar este nivel? A nivel de cadete estamos ben posicionados, a nivel júnior faise máis difícil e a nivel sub 21 moito máis. O problema é que o deportista adestra moito cando é pequeno e a medida que medra a súa vida cambia e faise máis difícil, polo que lle custa máis adestrar. Por iso, a medida que se avanza de categoría, que sería cando máis hai que adestrar, moitas veces pasa xustamente o contrario. Ser competidor de kata é difícil e precisa moita constancia, así que tes que sacrificarte moito para avanzar e manter o mesmo nivel a medida que sobes de categoría. Dende tecnificación traballamos, como xa dixen, a técnica específica e sei, en comparación con outras federacións, que estamos no camiño correcto e que estas non fan ningunha cousa que non fagamos nós. Pero non chega con adestrar en tecnificación, polo que a principio da tempada intento facer un traballo de autoconcienciación para que os deportistas se decaten de que non se fan milagres nunha fin de semana, que hai que adestrar todos os días o que se corrixe en tecnificación e que non hai ningunha fórmula secreta, so é cuestión de ADESTRAR!!!

23


ENTREVISTA

O teu maior logro en competición? A nivel nacional logrei bastantes terceiros postos, tanto en equipos coma en individual, tamén algunha prata en equipos no Campionato Nacional de Clubs, un bronce na Copa de España de nivel internacional e fun campioa de Europa e campioa do mundo por equipos nos campionatos de Hayashiha.

Como compaxinas a alta competición co cargo de Seleccionadora de kata da FGK e DA? Pois fenomenal, porque xa que non me quedan moitos anos de competir, gústame saber que hai xente detrás que pode seguir no mesmo nivel ou seguro que mellor do que estou eu agora.

Como preparas a tempada de tecnificaCon que recordo che gustaría retirarte da cións como seleccionadora? competición? Depende das categorías, pero sempre se Sendo campioa de España, claro está, por vai de menos a máis. Primeiro, sobre todo pedir que non quede. nas categorías altas, prima a técnica xeral e a preparación física e a medida que se achega Din que a alta competición quita saúde o Campionato de España, trabállase duraque opinas deste dito? mente a técnica específica. Antes pensaba que era unha parvada, pero teño que recoñecer que ás veces si que é Cales son os teus maiores opoñentes nun verdade, e senón que llo digan aos meus nacional? xeonllos. Pois a verdade é que cada ano varía un pouco porque sempre hai xente que se retira Que calidades cres que debe ter unha e outra nova que empeza forte na categoría, persoa para ser competidor de kata? pero a grandes trazos, hoxe en día podo ciCreo firmemente que un competidor de tar a Yaiza Martín, Belén Martín, Fátima De kata fórmase, aínda que existan excepcións Acuña, Sandra Sánchez e algunha nova de persoas que teñen un don natural para promesa que vén pegando forte, como Marfacer kata, penso que a clave é o adestra- garita Morata. mento. Está claro que debes ter velocidade, potencia, forza, kime, zanshin… todas esas cousas que a grandes trazos todos sabemos.

24


Ves posible que teñamos algunha vez un galego na selección nacional participando nalgún campionato de Europa? Si claro, pode ser. Que che parece a forma en que a veces se realizan os katas orientados á competición? A competición é un xogo e hai que entendelo como tal. O karate como disciplina é unha cousa e competir é outra, a quen lle guste a competición, paréceme moi ben que adestre os katas para lograr o seu fin. Pero tamén temos que saber que os katas non foron feitos para a competición, e que tampouco vamos estar competindo toda a vida, polo que cando se deixe de competir faranse os katas de forma diferente. Con todo, non me parece mal que mentres estás competindo traballes os katas para a competición. De todas formas cada mestre ten o seu libriño, así que sempre queda en mans do mestre. Como seleccionadora, cal é o maior desexo ou ilusión que tes sobre os teus alumnos? Que poidan chegar a ser grandes competidores, de alto nivel e pásalo moi ben cando pisan un tatami para competir. En definitiva, formar campións e campioas.

pautas, como fan en ximnasia artística por exemplo, sería outra cousa, pero non creo que cheguemos a iso, por desgraza. Que opinas de que o karate poida chegar a ser Olímpico? É conveniente? Como competidora encantaríame que o karate fose olímpico, pero o kata polo menos, non creo que chegue a selo nunca. Non sei se sería conveniente ou non, xa que ten os seus proles e os seus contras, está claro que se perdería a esencia do karate, pero para os que competimos, os proles son máis que os contras. Como seleccionadora de kata, cal é o obxectivo inmediato? Conseguir medallas nacionais, como o bronce de Carmen Linares neste pasado nacional cadete. E agora a por máis medallas no infantil nacional e no senior. Un consello aos principiantes? Ningún, que o pasen ben practicando este deporte que ao fin e ao cabo é co que nos quedamos todo os competidores!!

Cal é o nivel de arbitraxe en Galicia con respecto á modalidade de kata? Pregunta perigosa esta. Non podo dicir moito porque entrariamos nun bucle sen saída. O kata é tan relativo de arbitrar que basicamente se basea en se lle gustas ou non ao árbitro, así que pouco máis podo dicir. Se fora olímpico o kata con outras

25


26


27


ENTREVISTA ENTREVISTA

Antía Parcero Suárez OURO NO CAMPIONATO DE ESPAÑA INFANTIL. CÁCERES 2009.

“Loitando e traballando duro podes conseguir o que queiras”

28


CAMPIONA DE ESPAÑA Grao: Negro 1º Dan Estilo: Shorinji-Ryu.

O teu maior logro no karate, tanto dentro como fóra da competición? Todas as experiencias que vivín.

Cóntame cantos anos tes, a que idade comezaches, quen é o teu profesor e que representa para ti? Teño 16 anos; comecei aos 6 anos; o meu mestre é Domingo Figueira Alvela, unha persoa moi importante porque sen a súa axuda non sería capaz de lograr o que conseguín.

Tras o excelente primeiro posto en kumite no Campionato de España do 2009, fuches convocada pola RFEK para formar parte da Selección Nacional e poder representar ao noso país no Campionato de Europa. Aínda que finalmente non fuches seleccionada, que supuxo para ti o feito de estar entre os mellores competidores do Como preparas a tempada? panorama nacional? Adestrando no meu club co resto de Foi unha experiencia á que nunca pensei compañeiros. que chegaría e coa que sempre quixera vivir. Cantas horas de adestramento tes á semana? Explícanos brevemente os adesOs que te coñecemos dentro e fóra do tramentos dunha semana antes dun cam- tatami temos a convicción de que podes, pionato importante. pero queremos saber se te ves participanUnha hora cada día, de luns a venres. do nalgún Campionato de Europa ou do Cando hai competicións próximas aumén- Mundo coa Selección Española. tanse as horas e o rendemento, e dediÉ difícil contestar a esa pregunta, só pocámonos a corrixir, practicar e prepararnos do dicir que loitando e traballando duro física e mentalmente. podes conseguir o que queiras. Cantos anos levas na competición? Dende que comecei a práctica do Karate.

Que se sente ao subirse ao alto do podio nacional? Moita ledicia, ves recompensados todos A que idade entraches no Plano de os esforzos que fixeches na túa carreira deTecnificación Deportiva? portiva. No ano 2009, polo tanto aos 13 anos. Como se afronta a derrota? Estase preTiveches algunhas lesións? parado para iso ou é algo que che inculcan As máis importantes escordaduras no dende o dojo ou a familia? xeonllo dereito e nos nocellos. Cos anos vas aprendendo a asumila, pero é moi importante que cho inculquen dende pequeno, tanto no ámbito familiar coma no 29 deportivo.


ENTREVISTA

Dentro da competición, cal é o teu próximo obxectivo? Os campionatos máis próximos. Como cambiou a túa vida o Karate? Axudoume a madurar como persoa e ensinoume a tomarme as cousas en serio. O máis importante é que me fixo ver que se queres algo tes que loitar por el, por acadar ese soño, xa que non todo é “dito e feito” nin tan fácil como se pensa. Como logras compaxinar o karate cos teus estudos? Organizándome e levando as cousas ao día. Entre kata e kumite, por cal te inclinas? Sen dúbida polo kumite, na miña opinión é moito máis emocionante ca o kata. Que é para ti o kumite? O momento de aplicar todo o adestrado. Se non te adicaras ao Karate, a que o farías? A calquer outro deporte, sempre fun unha persoa á que lle gusta facer deporte.

Antía Parcero do Bushi-Kai - Santiago de Compostela (Aka) contra Laura Benedicto do Renbu-kan - Ferrol (Ao)

30


“Domingo Figueira Alvela é unha persoa moi importante na miña vida como deportista, sen a súa axuda penso que non conseguiría o que conseguin”

Antía Parcero Suárez, alcanzou con moito traballo e humildade chegar ao máis alto do podio nun Campionato de España. É sen ninguha dúbida unha gran deportista e mellor persoa.

Noraboa Campiona!

31


Curso de Shiai Kumite JAVIER FERREIRA VEGA. ADESTRADOR DO CENTRO DE ALTO RENDEMENTO DE MADRID

32


O Departamento de Tecnificación Deportiva, co obxectivo de proporcionar os técnicos e deportistas interesados na formación no ámbito do karate deportivo, organizou un curso de shiai kumite en Santiago de Compostela o 1 de outubro de 2011. Este curso foi impartido por Javier Ferreira Vega, 7º Dan de Karate RFEK e Adestrador do Centro de Alto Rendemento de Madrid. Os contidos abordados durante esta actividade de formación permitíronlles aos asistentes coñecer o método de traballo seguido polos técnicos da RFEK no adestramento da Selección Española de Karate. A actividade contou coa presenza dos deportistas pertencentes ao Plano de Tecnificación Deportiva, así como daqueles outros deportistas e técnicos que acolleron con interese esta iniciativa coordinada polo noso departamento. Todo se desenvolveu nun excelente ambiente de traballo, o que permitiu sacar bo proveito das ensinanzas recibidas por parte de Javier Ferreira.

33


RESULTADOS

Campionato Galego Cadete, Júnior e Sub-21 Proin in sapien Fusce urna magna neque egeuat vita consectetuer in sapien. Fusce urna magna neque egeuat vitae lorem ipsum dolor urna magna

Consectetuer in In consectetuer Proin in sapien. Proin in sapien. Fusce urna magna neque. Fusce urna magna neque egeuat vitae lorem ipsum dolor urna magna.

PAVILLÓN “ A MALATA” FERROL, 6 DE NOVEMBRO DE 2011

34


Resultados Campionato Galego 2011 Cadete, Júnior e Sub - 21 Kata

Cadete Masculino

Júnior Masculino

Sub - 21 Masculino

1º Alejandro Felpeto Gesto (Karate do Carballo) 2º Javier Rodríguez Toribio (O Barco) 3º Jorge Juan Vidal Otero (Gimsport - Arcade) 3º German Linares Pardo (Shihan - Lugo)

1º Jorge Melo Vázquez (River Stone - O Barco) 2º Iago Vega Voces (River Stone - O Barco) 3º Javier Álvarez Camelo (O Barco - O Barco) 3º Antonio Zapata Buide (Shihan - Lugo)

1º Carlos Díez Díez (San Francisco. Teo - Teo) 2º Xoan Daniel García Fuentes (O Coto - Negreira) 3º Xavier Rey Villar (Zanshin - Vigo) 3º Omar Mayo Méndez (O Coto - Negreira)

Cadete Feminino

Júnior Feminino

Sub - 21 Feminino

1ª Carmen Linares Pardo (Shihan - Lugo) 2ª Carla Rodríguez Fernández (Akai Ryu - Negreira) 3ª Cristina García Fontao (Shihan - Lugo) 3ª Noa Aldrei Vazquez (Renbu-Kan - Ferrol)

1ª Natalia Casal García (E.S.K. Narón) 2ª Laura Benedito Insua (Renbu-Kan - Ferrol) 3ª Vanesa López Prado (Shihan - Lugo) 3ª Nair González Rodríguez (Shihan - Lugo)

1ª Karolina Portomeñe López (Shihan - Lugo) 2ª Sheila Álvarez Rodríguez (Zanshin - Vigo) 3ª Paula Dopico Saavedra (Bunkai - Ferrol) 3ª Adriana López Rivera (Bunkai - Ferrol)

35


Resultados Campionato Galego 2011 Cadete, Júnior e Sub - 21 Kumite Cadete Feminino -47 Kg

Cadete Masculino -57 Kg

1ª Noa Aldrei Vazquez (Renbu-Kan - Ferrol) 2ª Marta Gómez Vieites (Akai Ryu - Negreira) 3º Sara Carreño Muiño (Grupo Bazán - Ferrol)

1º Carlos González Gutiérrez (L.N. Culleredo) 2º Javier Rodríguez Toribio (O Barco) 3º Borja López Laplaña (Bunkai - Ferrol) 3º Brais Gómez Alonso (Maceda)

Cadete Feminino -54 Kg Cadete Masculino -63 Kg 1ª Paula Vilariño Casamans (Galaika - Santiago) 2ª Marta Álvarez Cercido (Renbu-Kan - Ferrol) 3ª Sara Cebreiro Castro (A. M. - Fene) 3ª Paula Viñas Romar (O Coto - Negreira)

1º Yerai Varela Álvarez (Grupo Bazán - Ferrol) 2º Jacobo Riveiro Montero (L.N. - Culleredo) 3º Alejandro Felpeto Gesto (Karate do Carballo) 3º J. Francisco Argibay Janeiro (Gimsport - Arcade)

Cadete Feminino +54 Kg Cadete Masculino -70 Kg 1ª Lucía Calviño Queijeiro (L.N. - Culleredo) 2ª Sara Sequeiros Ludeiro (Maceda) 3ª Laura Paz Miramontes (Galaika - Santiago) 3ª Natalia Sánchez Parafita (Karate do Carballo)

1º Iago Páramo Parada (San Francisco Teo - Teo) 2º Sergi Pita Sánchez (Grupo Bazán - Ferrol) 3º Bruno Ponce Gómez (Grupo Bazán - Ferrol) 3º Jorge Vidal Otero (Grupo Bazán - Ferrol)

Cadete Masculino -52 Kg Cadete Masculino +70 Kg 1º José Carlos Carballo González (O Coto - Negreira) 2º Martín Aller Domíguez (San Francisco Teo - Teo) 3º Diego Vilaboy Redondo (E.S.K. Narón) 3º Jonathan da Silva Falcón (Gimsport - Arcade)

36

1º Edgar Gómez Sanjurjo (E.S.K. Narón) 2º Brais Martínez Nieto (Galaika - Santiago) 3º Diego Pérez Fernández (Zanshin - Vigo) 3º David Maroño Rodríguez (Victory Gim - Fene)


Júnior Feminino -59 Kg 1ª Antía Parcero Suárez (Galaika - Santiago) 2ª Carmen Mª Peña Caaveiro (Renbu-kan - Ferrol) 3ª Raquel López Rodríguez (Galaika - Santiago) 3ª Laura Benedicto Ínsua (Renbu-Kan - Ferrol) Júnior Feminino +59 Kg 1ª Sabela Couso Viana (San Francisco Teo - Teo) 2ª María Pilar Paez Guilan (Gimsport - Arcade) 3ª Tania Mayo Méndez (O Coto - Negreira) 3ª Raquel Carballal Rodríguez (Mizukami - Ribadavia) Júnior Masculino -61 Kg 1º Martín Placer González (L.N. Culleredo) 2º Borja Seijas López (San Francisco Teo - Teo) 3º Daniel Roca López (E.S.K. Narón) 3º Roberto Lantes Naveira (L.N. Culleredo) Júnior Masculino -68 Kg 1º Ángel Leandro Meizoso Cartelle (E.S.K. Narón) 2º Daniel García Crespo (L.N Culleredo) 3º Iván Expósito Salgado (Maceda) 3º Diego Anguita Paraje (Zanshin - Vigo) Júnior Masculino -76 Kg 1º Axel Miles King Novo (San Francisco Teo - Teo) 2º Iago Tajuelo Ferrer (Grupo Bazán - Ferrol) 3º Pablo Calvelo Gesto (Galaika - Santiago) 3º Ángel Guillén Herrero (Renbu-kan - Ferrol) Júnior Masculino +76 Kg 1º Iván Vázquez Rivas (E.S.K. Narón) 2º José Mª Ínsua de Sobrino (Renbu-kan - Ferrol) 3º Daniel Miguel de Toro Cuns (San Francisco Teo Teo) 3º Daniel Cornes Fariña (Kankudai - O Grove) Sub-21 Feminino -60 Kg 1ª Ruth Lorenzo Couso (San Francisco Teo - Teo) 2º Karoliña Portomeñe López (Shihan - Lugo) 3º Lara Fuentes del Río (Ashoga Fibra - A Coruña) Sub-21 Feminino +60 Kg 1ª Nerea Bellido Echevarrieta (San Francisco Teo) 2ª Alba Tajuelo Ferrer (Grupo Bazán - Ferrol) 3º Rosa María Vázquez Crespo (Zanshin - Vigo) 3º Alba Graña Martínez (E.S.K. Narón)

Resultados Campionato Galego 2011 Cadete, Júnior e Sub - 21 Kumite

Sub-21 Masculino -68 Kg 1º Javier Rey Villar (Zanshin - Vigo) 2º David Rodríguez Negro (Zanshin - Vigo) 3º Manuel Méndez Carbón (Grupo Bazán - Ferrol) Sub-21 Masculino -78 Kg 1º Miguel Federico Varela Boullosa (Bunkai - Ferrol) 2º Adrián Viña Gavelas (San Francisco Teo - Teo) 3º Sergne Fallou Faye (Gimsport - Arcade) 3º Diego Cancella Macenlle (Gimsport - Arcade) Sub-21 Masculino +78 Kg 1º Gabriel Lagostena Romalde (Bunkai - Ferrol) 2º Juan Luis Álvarez García (Mizukami - Ribadavia) 3º Juan Ramón Regueiro Díaz (Grupo Bazán - Ferrol) 3º Omar Mayo Méndez (O Coto - Negreira)

37


III Trofeo de Karate Xunta de Castela e León VALLADOLID, 2011

A Selección Galega de Karate proclamouse campioa na modalidade de kumite por equipos no III Trofeo de Karate Xunta de Castela-León, que tivo lugar o 13 de novembro en Valladolid. O equipo galego estaba integrado por: - Edgar Gómez Sanjurjo (E.S.K. Narón) - Antía Parcero Suárez (A.D. Galaika) - Adrián Viña Gavelas (San Francisco Teo). Os tres integrantes mencionados da Selección Galega tiveron que disputar unha liga previa aos encontros por medalla. Tras obter o primeiro posto na súa liga, por riba de Cantabria, Castela –León A e Castela-León C, disputaron coa Selección de Castela-Léon B o pase á final onde derrotaron á Selección Navarra. Na modalidade de kata individual, tanto Carmen Linares Pardo (Shihan) como Jorge Melo Vázquez (River Stone), deron boa mostra do seu elevado nivel de preparación, pese a non ser quen de obter un posto no podio. 38


XIII Trofeo Internacional Junta de Comunidades QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO), 2011

A Selección Galega obtivo un meritorio cuarto posto no XIII Trofeo Internacional Junta de Comunidades, celebrado o 3 de decembro na localidade de Quintanar de La Orden (Toledo). Os integrantes do noso equipo foron Noelia Cortiñas Expósito (Shihan de Lugo), Ángel Guillén Herrero (Renbukan de Ferrol) e Antonio Cartolano Blanco (Mizukami de Ribadavia). A competición contou coa presenza de 14 federacións autonómicas, cun total de 16 equipos participantes, xa que a federación organizadora participaba con 3 equipos. As seleccións participantes quedaron encadradas en catro ligas, de xeito que os vencedores de cada unha das ligas disputarían os encontros polas medallas. A Selección Galega quedou incluída na súa liga xunto con Castela-A Mancha B, País Vasco e Castela-León. Obtivo o primeiro posto, logo de vencer a todos os seus rivais, polo que se clasificou para a fase final da competición. Nos enfrontamentos de semifinais perdeu con Castela-A Mancha B. Na disputa polo 3º e 4º posto, Galicia perdeu fronte a Estremadura por puntos, logo de empatar a vitorias no 39 encontro.


RESULTADOS 40

Campionato Provincial A CORUÑA, 2011


RESULTADOS KATA

Alevín Masculino

Alevín Feminino

1º Nicolás Pinaque García (Ávalon Kai – Santiago de Compostela)

1ª Melanie Suárez Agra (Akai-Ryu – Negreira)

2º Victor Mallo Rodríguez (Franza)

2ª Alba Vázquez Corzón (Akai-Ryu – Negreira)

3º Juan Rodríguez Gamillo (Ávalon Kai)

3ª Lucia Guerrero Mouriz (Renbu-kan - Ferrol)

3º Borja Souto Prego (Casino de Ares)

3ª Jesica Criado Guinaldo (Multigym)

Infantil Masculino

Infantil Feminino

1º Xavier Santos Veiga (San Francisco Teo – Teo)

1ª Elvira Vila Amon (Karate do Carballo)

2º Eduardo Salgado Jorge (San Francisco Teo – Teo)

2ª Enma Núñez García (Karate do Carballo)

3º Manuel Gómez Vieites (Akai-Ryu – Negreira)

3ª Paula Garabatos Diéguez (Squash – Santiago de Compostela)

3º Luis Paniagua Arias (Dep. Coruña)

3ª Sara Pinaque García (Avalon Kai – Santiago de Compostela)

41


RESULTADOS 42

Copa Deputación A CORUÑA, 2011


RESULTADOS KATA

Cadete Masculino

Cadete femenino

1º Alejandro Felpeto Gesto (Karate do Carballo)

1ª Carla Rodríguez Fernández (Akai-Ryu – Negreira)

2º Alejandro Cepeda Mendoza (San Francisco Teo – Teo)

2ª Noa Aldrey Vázquez (Renbu-kan – Ferrol)

3º José Carlos Carballo González (O Coto – Negreira)

3ª Adela Couto Gerpe (Karate do Carballo)

3º Alexis M. Sieiro Rodríguez (O Coto – Negreira)

3ª Marta Gómez Vieites (Akai-Ryu – Negreira)

Júnior Masculino

Júnior Feminino

1º Borja Seijas López (San Francisco Teo – Teo)

1ª Natalia Casal García (E.S.K. Narón)

2º Daniel Medín Pico (Zanshin Sport)

2ª Laura Benedicto Ínsua (Renbu-kan – Ferrol)

3º Francisco Javier Pérez García (Zanshin Sport)

3ª Iris García Bardanca (O Coto – Negreira)

3º Manuel Freire Caaveiro (Zanshin Sport)

3ª Vanessa Platas Lago (Inmaculada – Santiago de Compostela)

43


RESULTADOS KUMITE

Cadete Feminino -47kg

Cadete Masculino -57kg

1ª Noa Aldrey Vázquez (Renbu-kan – Ferrol) 2ª Sara Carreño Vieites (Grupo Bazán) 3ª Marta Gómez Vieites (Akai-Ryu)

1º Hugo Leirachá Paredes (E.S.K. Narón) 2º Carlos González Gutierrez (L.N. – A Coruña) 3º Borja López Laplaá (Bunkai)

Cadete Feminino -54kg

Cadete Masculino -63kg

1ª Paula Vilariño Gasamáns (Galaika – Santiago de Compostela) 2ª Marta Alvarez Cerdido (Renbukan – Ferrol) 3ª Paula Viñas Romar (O Coto – Negreira)

1º Jacobo Riveiro Montero (L.N. – A Coruña) 2º Yerai Varela Alvarez (Grupo Bazán) 3º Alejandro Felpeto Gesto (Karate do Carballo) 3º Santiago Yáñez de Frutos (Galaika – Santiago de Compostela)

Cadete Feminino +54kg 1ª Laura Paz Miramontes (Galaika – Santiago de Compostela) 2ª Lucía Calvino Queijeiro (L.N. – A Coruña) 3ª Natalia Sánchez Parafita (Karate do Carballo) 3ª Adela Couto Gerpe (Karate do Carballo) Cadete Masculino -52kg 1º José Carlos Carballo González (O Coto – Negreira) 2º Martín Aller Dominguez (San Francisco Teo – Teo) 3º Alejandro Cepeda Mendoza (San Francisco Teo – Teo) 3º David Novo Anido (Ashoga-Fibra)

44

Cadete Masculino +70kg 1º Edgar Gómez Sanjurjo (E.S.K. Narón) 2º Iago Páramo Parada (San Francisco Teo – Teo) 3º David Maroño Rodríguez (Victory Gym) 3º Facundo Garavaglia Olivera (L.N. – A Coruña)


RESULTADOS KUMITE

Júnior Feminino -59kg

Júnior Masculino -68kg

1ª Antía Parcero Suárez (Galaika – Santiago de Compostela) 2ª Carmen María Peña Caaveiro (Renbu-kan – Ferrol) 3ª Raquel López Rodríguez (Galaika – Santiago de Compostela) 3ª Laura Benedicto Ínsua (Renbu-kan – Ferrol)

1º Ángel L. Meizoso Cartelle (E.S.K. Narón) 2º Daniel García Crespo (L.N. – A Coruña) 3º Daniel Medín Pico (Zanshin Sport) 3º Manuel Freire Caaveiro (Zanshin Sport)

Júnior Femenino +59kg

Júnior Masculino -76kg

1ª Sabela Couso Viana (San Francisco Teo – Teo) 2ª Cristina Vidal Suárez (O Coto – Negreira) 3ª Tania Mayo Méndez (O Coto – Negreira) 3ª Íris García Bardanca (O Coto – Negreira)

1º Axel Myles King Novo (San Francisco Teo – Teo) 2º Diego Fernández Costa (L.N. – A Coruña) 3º Mateo García Canedo (Casino de Ares) 3º Iago De Larrinaga Romero (Inmaculada – Santiago de Compostela)

Júnior Masculino -61kg

Júnior Masculino +76kg

1º Borja Seijas López (San Francisco Teo – Teo) 2º Daniel Roca López (E.S.K. Narón) 3º Roberto Lantes Naveira (L.N. – A Coruña) 3º Martín Placer González (L.N. – A Coruña)

1º José Maria Ínsua de Sobrino (Renbu-kan – Ferrol) 2º Adrián Díaz Meizoso (Bunkai) 3º Daniel de Toro Cuns (San Francisco Teo – Teo)

45


SELECCIONADOS PARA O CAMPIONATO DE ESPAÑA CADETE, JÚNIOR E SUB-21 TARRAGONA, 2011

46


SELECCIÓN GALEGA 2011

KATA CADETE MASCULINO Alejandro Felpeto Gesto (Karate-do Carballo) KATA CADETE FEMININO Carmen Linares Pardo (Shihan) Carla Rodríguez Fernández (Akai-Ryu) KATA JÚNIOR MASCULINO Jorge Melo Vázquez (River Stone) Iago Vega Voces (River Stone) KATA JÚNIOR FEMININO Natalia Casal García (E.S.K. Narón) KATA SUB-21 MASCULINO Carlos Díaz Díez (San Francisco Teo) KATA SUB-21 FEMININO Karolina Portomeñe López (Shihan) KATA POR EQUIPOS CADETE/JÚNIOR FEMININO Carmen Linares Pardo (Shihan) Natalia Casal García (E.S.K. Narón) Carla Rodríguez Fernández (Akai-Ryu) KATA POR EQUIPOS CADETE/JÚNIOR MASCULINO Jorge Melo Vázquez (River Stone) Iago Vega Voces (River Stone) Alejandro Felpeto Gesto (Karate-do Carballo)

KUMITE CADETE FEMININO -47 KG. Noa Aldrey Vázquez (Renbukan) KUMITE CADETE MASCULINO -52 KG. José Carlos Carballo González (A.D. do Coto) KUMITE CADETE MASCULINO -57 KG. Carlos González Gutiérrez (L.N.) Javier Rodríguez Toribio (K.C. O Barco) KUMITE CADETE MASCULINO -63 KG. Yerai Varela Álvarez (Grupo Bazán) Jacobo Riveiro Montero (LN) Alejandro Felpeto Gesto (Karate-do Carballo) KUMITE CADETE MASCULINO +70 KG. Edgar Gómez Sanjurjo (E.S.K. Narón) KUMITE JÚNIOR FEMININO -59 KG. Antía Parcero Suárez (A.D. Galaika) Carmen María Peña Caaveiro (Renbukan) KUMITE JÚNIOR MASCULINO -55 KG. Martín Placer González (LN) KUMITE JÚNIOR MASCULINO -61 KG. Borja Seijas López (San Francisco Teo) KUMITE JÚNIOR MASCULINO -68 KG. Ángel Leandro Meizoso Cartelle (E.S.K. Narón) Daniel García Crespo (L.N.) KUMITE JÚNIOR MASCULINO -76 KG. Ángel Guillén Herrero (Renbukan) KUMITE JÚNIOR MASCULINO +76 KG. Iván Vázquez Rivas (E.S.K. Narón) KUMITE SUB-21 FEMININO -53 KG. Karolina Portomeñe López (Shihan) KUMITE SUB-21 FEMININO -60 KG. Ruth Lorenzo Couso (San Francisco Teo) KUMITE SUB-21 FEMININO +60 KG. Nerea Bellido Echebarrieta (San Francisco Teo) Alba Tajuelo Ferrer (Grupo Bazán) KUMITE SUB-21 MASCULINO -78 KG. Miguel Federico Varela Boullosa (Bunkai Sport) Adrián Viña Gavelas (San Francisco Teo) 47


RESULTADOS

Campionato de España Cadete, Júnior e Sub-21 TARRAGONA, 2011

48


Resultados da selección galega no XXXVIII Campionato de España Cadete - Júnior e III Copa de España Sub-21 A Selección Galega de Karate obtivo dous bronces nos pasados Campionatos de España Cadete/Júnior e Copa de España Sub-21, celebrados en Tarragona o 17 e 18 de decembro. En Kata Cadete Feminino, Carmen Linares Pardo, do club Shihan de Lugo, realizou unha impecable competición ao derrotar a todas as súas rivais ata ser superada, no encontro por unha praza na final, pola valenciana Lidia Pérez, quen finalmente se proclamou campioa de España. Posteriormente, no encontro polo terceiro posto, Carmen Linares superou á andaluza Jessica Moreno cunha brillante execución do kata Suparimpei. Por outra banda, Nerea Bellido Echebarrieta, do Club San Francisco de Teo, realizou unha excelente competición para acadar o bronce en Kumite Sub-21 Feminino +60 kg., categoría na que tan só foi derrotada pola andaluza Aroa Rubio, integrante

da Selección Española de Karate, nun disputado combate. Con respecto ao resto dos integrantes da Selección Galega, cabe destacar os meritorios cuartos postos de: Edgar Gómez Sanjurjo (E.S.K. Narón) en Kumite Cadete Masculino +70 kg. Carmen María Peña Caaveiro (Renbukan de Ferrol) en Kumite Junior Feminino -53 kg. Kata por Equipos Cadete/Júnior Feminino, integrado por Carmen Linares Pardo (Shihan de Lugo), Natalia Casal García (E.S.K. Narón) e Carla Rodríguez Fernández (Akai-ryu de Negreira) Kata por Equipos Cadete/Júnior Masculino, integrado por Jorge Melo Vázquez e Iago Vega Voces do club River Stone do Barco de Valdeorras, acompañados de Alejandro Felpeto Gesto do club Karatedo de Carballo.

49


Fotos Tarragona 2011

Nerea Bellido Echebarrieta Bronce en Kumite Sub-21 Feminino +60 kg.

50


Fotos Tarragona 2011

Carmen Linares Pardo Bronce kata Cadete Feminino

51


RESULTADOS

III Trofeo de Karate Feminino Teresa Herrera A CORUĂ‘A, 2012

52


SELECCIÓN GALEGA FEMININA CADETE, JUNIOR, SUB-21 E SENIOR O 14 de xaneiro tivo lugar na cidade da Coruña a terceira edición do Trofeo Teresa Herrera de Karate Feminino. Esta competición, organizada pola Federación Galega de Karate, constitúe unha iniciativa de especial singularidade pois é a única do panorama nacional que ten por obxectivo a promoción do karate feminino. Nesta edición o campionato contou coa participación das seleccións de Madrid, Castela-León e Castela-A Mancha, que xunto coa Selección Galega competiron nas modalidades de Kata por Equipos e Kumite Individual, nas categorías Cadete, Júnior e Sub-21, que agrupa a deportistas con idades comprendidas entre os 14 e 20 anos. A Selección Galega estivo integrada por un total de 24 deportistas procedentes de clubs dos concellos da Coruña, Ferrol, Narón, Santiago de Compostela, Teo, Negreira, Carballo, Lugo e Vigo. A participación total estímase nunhas 60 deportistas.

A competición tivo lugar no Pavillón do Barrio de Las Flores da cidade herculina e comezou ás 16:30 horas. A Selección Galega obtivo o premio ao mellor equipo no III Trofeo Teresa Herrera de Karate Feminino, celebrado o pasado 14 de xaneiro na cidade da Coruña. A competición, de ámbito interautonómico, contou coa participación das mellores karatecas de Castela-León, Castela-A Mancha e Madrid nas categorías cadete, júnior e sub-21 que, xunto coas deportistas galegas, enfrontáronse nas modalidades de Kata por Equipos e Kumite Individual. O combinado galego acadou o primeiro posto ao ser quen obtivo un maior número de ouros na competición, superando na clasificación á potente selección madrileña clasificada en segundo lugar. As medallas de ouro foron obtidas por: Kata por Equipos: Noelia Coriñas Expósito, Rebeca González Vilar e Lara Abelleira Yáñez, todas elas do Club Shihan de Lugo.

A Selección Galega revalidou o premio ao mellor equipo obtido na edición anterior.

53


- Nerea Bellido Echebarrieta do Club San Francisco Teo en Kumite Sub-21 +60 kg. " Carmen Ma Peña Caaveiro do Club Renbu-kan de Ferrol en Kumite Júnior -53 kg. - A actuación das deportistas galegas completouse coa obtención de 5 medallas de prata e 6 bronces distribuídas do seguinte xeito: - Noa Aldrey Vázquez do Renbu-kan de Ferrol: prata en Kumite Cadete -47 kg. - Laura Paz Miramontes da A.D. Galaika de Santiago: prata en Kumite Cadete +54 kg. - Raquel López Rodríguez da A.D. Galaika de Santiago: prata en Kumite Júnior -59 kg.

- Ruth Lorenzo Couso do Club San Francisco de Teo: prata en Kumite Sub-21 -60 kg. - Alba Tajuelo Ferrer do Grupo Bazán de Ferrol: prata en Kumite Sub-21 +60 kg. - Marta Gómez Vieites do Akai-ryu de Negreira: bronce en Kumite Cadete -47 kg. - Paula Vilariño Gasamáns da A.D.Galaika de Santiago: bronce en Kumite Cadete -54 kg. - Lucía Calviño Queijeiro do L.N. da Coruña: bronce en Kumite Cadete +54 kg. - Antía Parcero Suárez da A.D. Galaika de Santiago: bronce en Kumite Júnior -59 kg. - Laura Benedicto Insua do Renbu-kan de Ferrol: bronce en Kumite Júnior -59 kg. - Sabela Couso Viana do Club San Francisco de Teo: bronce en Kumite Júnior +59.

A nosa Presidenta Carmen Barro Pita cos representantes das Autonomías participantes e demais autoridades. 54


55


III Gala do Karate Galego A CORUÑA, 2012

O pasado 25 de febreiro, ás 21 horas, celébrouse no Hotel Tryp da Coruña, a terceira edición da Gala do Karate Galego, evento no que a FGK e DA premia a todos aqueles deportistas que obtiveron éxitos deportivos de relevancia durante o ano 2011. Ademais foi recoñecido o labor de técnicos, árbitros, clubs, administracións públicas e medios de comunicación. A relación de galardoados foi a seguinte:

56

MELLORES DEPORTISTAS:

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS:

Isabel Vázquez Rodríguez Carmen Mª Peña Caaveiro Raquel López Rodríguez Antía Parcero Suárez Alba Tajuelo Ferrer Noa Aldrey Vázquez Marta Falguera Pérez Lucía Calviño Queijeiro Ruth Lorenzo Couso Nerea Bellido Echebarrieta Karolina Portomeñe López Carla Rodríguez Fernández Natalia Casal García Carmen Linares Pardo Edgar Gómez Sanjurjo Adrián Viña Gavelas Juan Herrero Valcarce Noelia Cortiñas Expósito Rebeca González Vilar Lara Abelleira Yáñez David Barros Ferreiro José Manuel Rodríguez González Jenaro Morán Cuadrado

Secretaría Xeral para o Deporte (Xunta de Galicia) Concello de A Coruña Concello de Negreira Padroado de Deportes do Concello de Ferrol Concello de Narón Concello de As Pontes MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Diario de Ferrol El Correo Gallego de Santiago MELLOR TÉCNICO: Óscar Lafuente López MELLOR ÁRBITRO: Cristy Shedimar Tojo Velasco MELLOR CLUBE: Clube San Francisco Teo


Gala Karate 2011 Galardoados

Noelia Cortiñas

Rebeca González

Lara Abelleira

57


Galardoados

Jenaro Morán

Carla Rodríguez

José Manuel Rodríguez

Raquel López

Carmen Linares 58


Gala Karate 2011

Oscar Lafuente

Carmen Barro entregando un galard贸n

Presidenta Clube San Francisco Teo

Carmen Barro con Juan Rey, Teniente de Alcalde do Concello de Negreira

Cristy Shedimar Tojo

Carmen Barro co representante do Correo Gallego 59


Galardoados

Lucía Calviño Ruth Lorenzo

Carmen María Peña

Karolina Portomeñe Nerea Bellido 60


Gala Karate 2011

Adrián Viña

Marta Falguera

Juan Herrero

David Barros 61


Galardoados

Asistentes ao acto

Carmen Linares e Carla Rodríguez Alicia Riveiro, Ainhoa Rodríguez e Oscar Lafuente

De esquerda á dereita: José Manuel Rodríguez, Noelia Cortiñas, Germán Linares, Lara Abelleira, Rebeca González 62 e Carmen Linares


Gala Karate 2011

Norberto e Manel

Club San Francisco Teo Mellor Club Galego 2011

De esquerda á dereita: Carmen María Peña, Karolina Portomeñe, Carla Rodríguez, Raquel López e Lucía Calviño

63


Preselección para o Campionato de Europa Cadete, Júnior e Sub 21

Iván Vázquez Rivas (AKA)

Preselección para o Campionato de Europa CD/JR/SUB-21 Iván Vázquez Rivas do clube ESK Narón foi convocado pola RFEK para participar nas probas de selección de deportistas correspondentes ao Campionato de Europa Cadete, Júnior e Sub-21. Estas probas tiveron lugar en Madrid o 14 e 15 de xaneiro de 2012. A súa convocatoria ten especial mérito, xa que Iván foi seleccionado pese a non ser medallista no recente Campionato de España celebrado en Tarragona, o que dalgún xeito vén recompensar o excelente nivel competitivo amosado nesta competición, na que salientou notablemente.

64


Adestramento de Kumite coa

RFEK Dúas Karatecas da Selección Galega, Nerea Bellido Echebarrieta e Ruth Lorenzo Couso do Club San Francisco Teo, foron convocadas para participar nun adestramento coa Selección Nacional de Kumite. Dito evento tivo lugar o pasado sábado 17 de marzo nas instalacións do Centro de Alto Rendemento Deportivo de Madrid, pertencentes ao Consello Superior de Deportes.

Ruth Lorenzo Couso (AO)

Nerea Bellido Echebarrieta (AKA)

65


Equipamento Oficial da FGK e DA

! A Federación Galega de Karate e DA pon a disposición dos clubes e federados a equipación deportiva oficial da presenta tempada. ! Todos aqueles interesados deberán poñerse en contacto coa federación (e-mail/teléfono) para efectuar o pedido e concretar aspectos referentes ao pagamento e envío do mesmo.

66


67


O prezo de venda é o seguinte: Camiseta 10 € Polo 12 € Bolsa 25 € Xersei Deportivo 22 € Chandal 40 € E-mail: administracion@federaciongallegakarate.com Teléfono: 981 323705

Federación Galega de Karate e DA

68


Se nos queres contar algo ou est谩s interesado en que o teu club apareza nesta revista, solicita informaci贸n a trav茅s deste enderezo electr贸nico:

manbaleira@hotmail.com

69


Š man baleira

A Revista do Karate Galego  

Damos a benvida á revista do Karate Galego: MAN BALEIRA.

Advertisement