Page 1


ICT

e-commerce met een visie Centric verhuist hoofdzetel naar Berchem

“Bedrijven zijn soms beter ‘fast follower’ dan ‘first mover’” “De Belgische bedrijven zijn op het gebied van ICT aan een inhaalmanoeuvre bezig ten opzichte van onze buurlanden, zeker op het gebied van virtualisatie en cloud computing,” zegt Luc Lammens. Hij werd ongeveer een jaar geleden aangesteld als CEO voor het geïntegreerde Centric Belgium, waarvan de hoofdzetel op 1 maart naar Berchem is verhuisd. bedrijven zich, zeker in tijden van crisis, steeds meer op hun core business richten. Dat houdt meteen in dat ze hun ITvraagstukken en -problemen bij een andere partner leggen, wiens core business op zijn beurt dan weer wel informatica en/ of telecommunicatie is. Uiteraard zorgen de bedrijven er dan meestal voor dat ze, eens ze zich in de runfase bevinden, voldoende inhouse-kennis opbouwen om de kennis te borgen. Ze willen, geheel terecht, niet het gevoel krijgen dat ze anders door hun leveranciers in de tang worden gehouden. Dat alles lijkt me een goede evolutie. Bedrijfsleiders moeten zich niet met de ITproblematiek bezig houden, maar met hun echte zaken.”

Luc Lammens: “IT mag nooit een doel op zich zijn, het is een middel om een brug te slaan naar de core business van het bedrijf.”

“Spaar je centen voor je kernactiviteiten en betaal voor IT-diensten als je ze echt consumeert.”

A.M.: Steeds meer Belgische bedrijven outsourcen hun IT. Out- of insourcen blijft voor andere ondernemingen nog steeds een moeilijk issue. Hoe komt dat? Luc Lammens: “Dat klopt. Maar toch zien we een kentering. We zien dat

A.M.: Met dat outsourcen wordt ook steeds meer het outsourcen van infrastructuur bedoeld. Denken we maar aan cloud computing. “Cloud computing bestaat al minstens tien jaar en is dus niet nieuw, ook al heeft iedereen daar nu schijnbaar de mond van

“Elke online aanwezigheid moet ook op lange termijn renderen. Vanuit onze expertise als webarchitecten begeleiden we meer en meer klanten bij de opzet van een online verkoopkanaal.”

E-commerce in de lift Een doordachte online strategie en een duurzaam ontwerp dat vertrekt vanuit een langetermijnvisie: dat is de toegevoegde waarde van Internet Architects. En die blijkt keer op keer bij de succesvolle lancering van een online winkel, een mobiele toepassing of uit de manier waarop we social media gebruiken om e-commerce te stimuleren.

Koningin Astridplein 41 - 2018 Antwerpen Tel.: 03-234 34 74 - Fax: 03-225 39 18 info@internetarchitects.be www.internetarchitects.be

93


ICT

vol. De CEO van Microsoft BeLux, Philippe Rogge, zei onlangs terecht dat zij met hotmail al 15 jaar aan cloud computing doen. In elk geval zijn we blij dat de Vlaamse ondernemer een inhaalmanoeuvre aan het maken is ten opzichte van bijvoorbeeld zijn Nederlandse collega: hij of zij begint te beseffen dat je best niet je ‘capex’ of ‘capital expenditures’ aan IT-infrastructuren of servers wijdt, maar beter investeert in je eigen business. Ook onze kmo’s weten intussen dat e-commerce, gevirtualiseerde infrastructuur en ‘pay-as-you-use’ softwareoplossingen niet meer te stoppen zijn en spelen daar op in. Ze hebben daarin een ongelooflijke stap gezet ten opzichte van vijf jaar geleden.”

94

“Als je ziet wat een bedrijfsbrand bij villabouwer Bostoen aanricht, waar men in extremis de centrale server heeft kunnen redden, dan moet je toch toegeven dat het nog weinig zin heeft om alles in eigen huis te houden. Dat die ‘awareness’ in Vlaanderen wat op zich heeft laten wachten, zie ik overigens niet als een probleem. Je hoeft niet altijd een ‘first mover’ te zijn, een ‘fast follower’ zijn, is soms nog interessanter. We raden echt niemand aan om steevast op de nieuwste technologische hypes te springen, maar intussen zijn ‘remote’ infrastructuur en SaaS-oplossingen (‘software as a service’, software die als een online dienst wordt aangeboden, red.) heel standaard geworden.”


ICT Bedrijfsprofiel

A.M.: Bedrijfs-IT kwam in ons land vroeger dikwijls neer op branden blussen of de helpdesk bellen als men echt vast zat. Terwijl IT meer en meer echt deel moet uitmaken van het businessplan. Is dat aan het veranderen? “Zeer zeker. IT komt hoger op de agenda te staan, dat merken we als provider van IT-services en producten steeds meer. De tijd dat een bedrijf wachtte tot een server stuk was vooraleer hem te vervangen, is gelukkig verleden tijd. IT is nu een strategische waarde op zich geworden. Dat vertaalt zich ook in de aanvragen voor detacheringen en dergelijke meer. Het is geen toeval dat er momenteel in Vlaanderen 8.000 IT-jobs open staan. IT mag echter nooit een doel op zich zijn, het is een middel om een brug te slaan naar de core business van het bedrijf. IT is een middel en gaat überhaupt niet om technologie. IT staat ten dienste van, niet andersom.” A.M.: Welke tips zou u onze lezers/bedrijfsleiders meegeven? “Ten eerste: laat je niet verwarren. Peter Hinssen beschreef in zijn nieuwe boek ‘digitaal is het nieuwe normaal’ de IT-mentaliteit van weleer: ‘If you can’t convince them, confuse them’. In die tijd probeerden IT-mensen er vooral voor te zorgen dat ze onbereikbaar waren en hun positie in de organisatie veilig stelden. Dat deden ze door bedrijfsleiders met allerhande IT-acroniemen om de oren te slaan. Ten tweede: doorbreek het taboe rond out- of insourcing en denk niet dat je daarmee informatie of kennis grijpbaar maakt voor je concurrenten. Qua security en privacy is er een heel lange weg afgelegd. Tot slot: probeer te standaardiseren, want dat houdt het betaalbaar en mainteneerbaar. Uiteraard heeft elk bedrijf zijn eigen ecosysteem, maar standaardisatie is altijd beter dan customisatie. Bedrijven gaan er te vaak van uit dat ze uniek zijn en unieke oplossingen met duur maatwerk nodig hebben. Soms is dat zo, maar meestal niet.” “Wat voor velen werd ontwikkeld, zal ook sowieso minder kosten. En je geniet bovendien van de nieuwste releases en ontwikkelingen. Wat niet wegneemt dat er meestal kleine individuele aanpassingen nodig zullen zijn. Eigenlijk kan ik mijn tips als volgt samenvatten: spaar je centen voor je kernactiviteiten, betaal voor IT-diensten als je ze echt consumeert. En laat de investeringen voor diegenen die er hun core business rond gebouwd hebben.” A.M.:Tot slot: het echte kapitaal in de IT-sector zijn medewerkers. U zei daarnet al dat er in Vlaanderen 8.000 jobs open staan. Hoe lost u dat als IT-bedrijf op? “Zoals iedereen denk ik: we proberen de jonge IT-ers meteen aan de bron te pakken te krijgen. Sociale media helpen daarbij. We hebben meer en meer nood aan specialisten, want het aanbod of gamma is enorm groot geworden. Daarom hebben we ook een afdeling in Roemenië, een land waar jaarlijks 20.000 IT-ers afstuderen.” Patrick Poppe (Foto: David Van Oost)

Item Solutions

“Always on time & on budget” Item Solutions ging van start op 1 januari 2000. Oprichter en CEO Frank Meyers investeerde echter ook de jaren daarvoor in de goedfunctionerende software die hij ondertussen al tien jaar aan nationale en internationale bedrijven aanbiedt. Vandaag telt het trendy IT-bedrijf een 45-tal professionele medewerkers die er samen prat op gaan elk project op tijd en binnen budget op te leveren.

Frank Meyers.

“Softwareontwikkeling op maat, dat is dé specialiteit van Item Solutions,” vertelt Frank Meyers. “Dankzij onze zelf ontwikkelde tools, kunnen wij voor onze klanten toepassingen zeer snel ontwikkelen en productief maken zonder dat we daarbij een grondige domeinkennis nodig hebben. Synergy, Ems en Glance zijn onze stokpaardjes die klanten toelaten hun interne processen te evalueren en bij te schaven.”

Internationaal klantenbestand “Net omdat we ons niet te hoeven specialiseren in één bepaalde sector is ons klantenbestand erg gevarieerd, gaande van farmaceutische bedrijven en supermarkten tot banken en ziekenhuizen. Met een zetel in België en een afdeling in Hongarije werken we bovendien erg internationaal,” aldus nog Frank Meyers.

Plantin en Moretuslei 155, 2140 Borgerhout Tel.: 03-236 64 03, Fax: 03-236 29 85 info@itemsolutions.com, www.itemsolutions.com

95


Bart Somers

Archaeological Solutions

Verstraelen

DAE

B&G België

Vastgoed Verschueren

Van Poppel

Arco Information

In Lure Constans

Archi.des

XL reklame

Delimed

Pooltech

2Cargo

R&L Trans

LWB

Bekijk nu meer dan 500 bedrijfsvideo’s en managers online!

Altebra

Bart Moens

Coopmans DC

Cordeel

Brouwerij Slaghmuylder

Hof Ter Eycken

VDK Constructing

Anjes Daems

Budé

Security Alarm

Securitas

Wase Werkplaats

96

Onze stedenreportages zijn ook, onder de naam ‘Z Steden’, te zien op


Cypress Perform

Ordina

De Lindeboom

www.manager-tv.be

Matte D’Or

Vistalink

SGS

Vectis

Leemans & Honinckx

Team Prosource

Tecro & Krea

AZ Sint Maarten

ASLV Schildersbedrijf

Veolia Services

Alliacta

Warsco Units

Schoonacker Transport

Heijmans

La Lorraine Bakery Group

Eeman

Connectivity Solutions

TI Automotive

Ciratec

Beliën

Service Point Solutions

Van Meirvenne

Tyre Service

Vanas

m a n a g e r - t v. b e

Voor meer info: contacteer Joris Linsen, joris.linsen@manager-tv.be, 0478 97 74 54

97

Manager TV is een product van Big Media Group nv


Finance

Een incassobureau mag niet verkeerdelijk laten uitschijnen dat een document uitgaat van een gerechtelijke overheid, een ministerieel ambtenaar of een advocaat.

Wegwijs bij wanbetaling (deel 2) In de bijdrage uit ons vorig nummer beschreven we al een paar oplossingen die u kunt benutten als uw klant zijn factuur niet vereffent. Naast deze mogelijkheden bestaan er nog tal van andere oplossingen om aan uw geld te komen. We zetten er hier drie op een rij, met name bemiddeling en de inschakeling van een gerechtsdeurwaarder en/of incassobureau.

1) Bemiddeling De laatste tijd zit ‘bemiddeling’ in de lift. Niet alleen is het een gemakkelijkere manier dan de rechtbank om tot een akkoord te komen met uw wanbetaler, het kan ook sneller en goedkoper gebeuren. Als er een geschil bestaat tussen partijen, dan kunnen zij op vrijwillige basis beslissen om hun geschil via bemiddeling op te lossen. Partijen kunnen dus niet verplicht worden om tot bemiddeling over te gaan. Bovendien wordt een bemiddeling op een strikt vertrouwelijke manier afgehandeld. Dit betekent dat alles wat er tijdens een bemiddeling gezegd wordt en alle documenten die er worden voorgelegd, vertrouwelijk blijven. Zowel de betrokken partijen, de bemiddelaars en eventuele derden moeten op een vertrouwelijke manier handelen.

Vrijwillig en gerechtelijk Onze wetgeving voorziet twee vormen van bemiddeling, met name de vrijwillige en de gerechtelijke bemiddeling. De vrijwillige 98

bemiddeling gebeurt volledig buiten elke gerechtelijke procedure om. De betrokken partijen doen zelf beroep op een bemiddelaar naar hun keuze in een poging om hun geschil op te lossen.

Een gerechtsdeurwaarder kan ook een aanmaningsbrief sturen naar uw wanbetaler en zo proberen de betaling van uw achterstallige facturen te bekomen. Daarnaast is er de gerechtelijke bemiddeling. Deze kan aanbevolen worden door de rechter op vraag van één der partijen of als de partijen ermee akkoord gaan. De gerechtelijke procedure zal tijdens de bemiddeling opgeschort worden, zodat partijen

de kans krijgen om samen een oplossing voor hun geschil te vinden. Er kan op een ‘bemiddeling’ beroep worden gedaan voor allerhande zaken, dus ook voor sociale zaken en handelszaken. Bestaat er een geschil tussen handelaars, of heeft een handelaar problemen met een klant (bijvoorbeeld een klant die zijn factuur niet betaalt) of leverancier (bijvoorbeeld een foute levering), dan kan er beroep gedaan worden op een bemiddeling. Ook voor geschillen met aandeelhouders kan bemiddeling een oplossing brengen.

2) De gerechtsdeurwaarder Bij het horen van de term ‘gerechtsdeurwaarder’ denkt u wellicht onmiddellijk aan de strenge man die dagvaardingen aan huis brengt. Maar u kunt een gerechtsdeurwaarder onder andere ook inschakelen om uw schulden bij uw klant te laten betalen. Verder kunnen zij optreden bij het vaststellen van bepaalde feiten, bij bemiddeling, enzovoort. Een gerechtsdeurwaarder kan ook een aanmaningsbrief sturen naar uw wanbetaler en zo proberen de betaling van uw achterstallige facturen te bekomen. Het spreekt voor zich dat u de deurwaarder voor zijn tussenkomst zal moeten vergoeden. Gaat het om het versturen van een aanmaning, dan bestaan hier wettelijke tarieven voor.


Finance

Voor bijvoorbeeld huisbezoeken van de deurwaarder bestaan er echter geen wettelijke tarieven en is het dus best dat u de vergoeding hieromtrent met hem bespreekt.

3) Het incassobureau U kunt ook beroep doen op een incassobureau. Over die incassobureaus deden vroeger soms wilde verhalen de ronde, wat onder meer een gevolg was van de afwezigheid van een wettelijke reglementering. Hier kwam gelukkig verandering in.

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de activiteit van minnelijke invordering van schulden wil uitoefenen, moet ingeschreven zijn bij het ministerie. Aan welke regels moeten incassobureaus zich houden? In de eerste plaats wordt bij een minnelijke invordering van schulden het volgende verboden: • iedere gedraging of praktijk die het privéleven van de consument schendt of hem kan misleiden, alsook iedere gedraging of praktijk die een inbreuk maakt op zijn menselijke waardigheid. • elk geschrift dat, of elke gedraging die ertoe strekt, verwarring te creëren inzake de hoedanigheid van de persoon van wie het uitgaat. Verkeerdelijk laten uitschijnen dat een document uitgaat van een gerechtelijke overheid, een ministerieel ambtenaar of een advocaat is met andere woorden niet toegestaan. • elke mededeling die onjuiste juridische bedreigingen bevat, of die onjuiste inlichtingen over de gevolgen van een wanbetaling bevat.

• elke vermelding op een omslag waaruit blijkt dat de briefwisseling de invordering van een schuld betreft. • de inning van niet voorziene of niet wettelijk toegestane bedragen. • stappen die worden ondernomen bij de buren, de familie of de werkgever van de schuldenaar. Onder stappen wordt onder meer verstaan elke mededeling van inlichtingen of elke vraag om inlichtingen die verband houdt met de schuldvordering of met de solvabiliteit van de schuldenaar. • de invordering of poging tot invordering bij een persoon die niet de schuldenaar is. • telefonische oproepen en huisbezoeken tussen 22 uur en 8 uur. Wat zijn de mogelijkheden van een incassobureau? Er kan geen activiteit van minnelijke invordering van schulden worden uitgeoefend, zonder voorafgaandelijk bij het Ministerie van Economische Zaken te zijn ingeschreven. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de activiteit van minnelijke invordering van schulden wil uitoefenen, moet dus ingeschreven zijn bij het ministerie. Verder mag het incassobureau aan de consument geen enkele vergoeding vragen, anders dan de overeengekomen bedragen in de onderliggende overeenkomst. Elke minnelijke invordering van een schuld moet bovendien starten met een schriftelijke ingebrekestelling gericht aan de consument.

Solange Tastenoye 99


Finance

Dienstverlening banken is voor klant belangrijker dan rentetarieven Niet de rentetarieven of een ruime keuze aan producten en diensten, maar een correcte service is wat organisaties het meest waarderen bij banken. Dat toont een recent uitgevoerde studie aan van Finextra.com. De Belgische financiĂŤle instellingen mogen daarom vooral niet op hun lauweren rusten, vindt Isabel, de gespecialiseerde instelling op vlak van elektronische facturatie, e-banking en diensten. Uit de geplande investeringen blijkt dat de banken dat ook niet zullen doen. Finextra.com is een online gemeenschap die de financiĂŤle technologische industrie zo goed mogelijk in kaart brengt. Uit haar onderzoek blijkt dat 57% van de ondervraagden in 2010 meer zaken deed met hun eigen bank(en). Dat komt vooral

100

omdat de dienstverlening en informatiekanalen toegankelijker zijn en omdat vragen sneller worden behandeld. De meeste bedrijven zijn ook bereid meer te betalen voor portaalsites waarop ze hun integrale portefeuille vlotter kunnen

beheren. Mocht een andere bank een betere service aanbieden dan hun huidige financiĂŤle instelling, zou zeven op de tien ondervraagden sterk overwegen om over te stappen.

Eenvoudige toegang Banken doen er goed aan zich zo te reorganiseren dat ze de wensen van hun zakelijke klanten vlotter kunnen inwilligen. Tot voor kort leek de bereidheid daartoe eerder mager, omdat slechts 18% van de banken de snelle en eenvoudige toegang tot dienst- en informatiekanalen als het belangrijkste selectiecriterium beschouwden


Finance

geld voor had gereserveerd. Dit jaar zal 84% van de banken hierin investeren. Ook het updaten van geavanceerde portaalsites staat nu bovenaan hun prioriteitenlijstje.

Nuttige investeringen

Uit het onderzoek van Finextra.com blijkt dat 57% van de ondervraagden in 2010 meer zaken deed met hun eigen bank(en).

(tegenover 68% van de klanten). Ruim zes op de tien financiële instellingen zijn er dan weer wel van overtuigd dat ze door ontoereikende producten of diensten klanten hebben verloren. Vreemd is wel dat niet één bedrijf dat aan het onderzoek deelnam, dit als argument heeft opgegeven.

In 2010 hebben de banken wel gevoelig meer budget uitgetrokken om rapporteringsystemen en het binnenhalen van nieuwe klanten te automatiseren. Het besef van de noodzaak daarvan is razendsnel gegroeid: in 2009 had maar één op vier banken dit begroot, terwijl maar één op vijf er voor 2010

Isabel is ervan overtuigd dat de investeringen nuttig en nodig zijn. “Onze banken behoren tot de internationale top, onder meer omdat Isabel sinds 1995 ondernemingen een gebruiksvriendelijk platform biedt waar ze alles kunnen vinden wat ze bij hun bank nodig hebben,” zegt Christian Luyten van Isabel. “Door de steeds grotere vraag naar service moeten banken werk maken van snellere en efficiëntere niveaus van dienstverlening, om in deze zeer competitieve markt op het voorplan te blijven. Het onderzoek bewijst dat ze dat ook doen.” Bart Vancauwenberghe

101


Finance

Jaarrapport Febelfin

Kredietverlening aan bedrijven bereikte recordhoogtes in 2010 De kredietverlening aan ondernemingen bereikte met 112,7 miljard euro aan uitstaande kredieten eind december 2010 een historische recordhoogte. Dat blijkt uit het jaarrapport van de beroepsorganisatie van financiële instellingen Febelfin. Ook de kredietverlening aan Belgische gezinnen, vooral dan de hypothecaire kredieten, kende met een totaal uitstaand volume van 163 miljard euro eind december 2010 een historische piek. Op jaarbasis nam het totaalvolume aan kredieten toe met 6,3 miljard euro, dit is een stijging van 6%. Dit geeft aan dat banken en kredietinstellingen kredieten bleven verstrekken in 2010, in het bijzonder aan kmo’s, die op het einde van 2010 meer dan 70% vertegenwoordigden van het uitstaande volume bankkredieten aan het geheel van de Belgische niet-financiële vennootschappen. De kredietverlening gaf al bij al blijk van een positieve dynamiek, ten gunste van het economisch herstel. Uit de resultaten van de periodieke Bank Lending Surveys, die de centrale banken van het eurogebied houden onder coördinatie van de ECB, blijkt overigens dat deze dynamiek in België meer uitgesproken was dat in het eurogebied als geheel.

Spaardeposito’s Naast de kredietverlening, bereikten ook het totaal aan deposito’s van Belgische klanten en de tegoeden op gereglementeerde spaardeposito’s een recordniveau van respectievelijk 432,8 miljard euro (eind september 2010, een toename met 14,5% in vergelijking met de periode vóór de crisis) en 215 miljard euro (eind december 2010, circa 50% meer dan vóór de crisis). De aanzienlijke stijging van de deposito’s in de voorbije periode toont in elk geval aan dat de consument vertrouwen heeft in zijn bankier en in het banksysteem.

Op jaarbasis nam het totaalvolume aan kredieten toe met 6,3 miljard euro, dit is een stijging van 6%.

De aangroei van de deposito’s laat de sector toe haar engagementen tegenover de maatschappij en de economie op peil te houden.

Orientation visits, work permits and legalities, property search, lease negotiations, home inspection, utilities, school selection, setting up of bank accounts, insurances and health care, cross cultural & language training, departure services.

102


Advocatenpanel

Hoe zit schuldvergelijking in elkaar? Vraag: Een bedrijf is zowel mijn klant als mijn leverancier. Kan ik zomaar tot compensatie overgaan, wanneer blijkt dat dit bedrijf ons nog moet betalen (en dit niet doet) en wij ook nog facturen van hen moeten betalen? En wat als het bedrijf failliet gaat? Wanneer twee partijen een schuldvordering op elkaar hebben, kan onder bepaalde voorwaarden schuldvergelijking of compensatie plaatsvinden. Dat betekent dat de wederzijdse vorderingen verminderen voor het kleinste bedrag zodat slechts één nettobedrag verschuldigd blijft. Er bestaan drie vormen van schuldvergelijking of compensatie: de wettelijke, de gerechtelijke en de contractuele. Deze laatste vorm wordt ook ‘netting’ genoemd, een techniek die veelal aan een bancaire context wordt gelinkt, maar een zeer ruim toepassinggebied heeft en dus zeer interessant kan zijn in commerciële relaties. Zo kunnen partijen een compensatiebeding in hun samenwerkingsovereenkomst inlassen, waardoor onderlinge schulden teniet gedaan worden voor het laagste bedrag, of kan een handelaar zulk beding zelfs in zijn algemene factuurvoorwaarden opnemen.

Nettingsovereenkomst De zogenaamde nettingsovereenkomsten vallen onder het toepassingsgebied van de Wet Financiële Zekerheden (WFZ), in voege sedert 2005. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat de contractueel bedongen schuldvergelijking tegenwerpelijk zal zijn aan andere schuldeisers in geval van samenloop, dus wanneer de wederpartij failliet gaat of in vereffening wordt gesteld. En partij die zowel schuldeiser als schuldenaar van het faillissement is en die een compensatiebeding kan inroepen, kan door de curator bijvoorbeeld slechts voor het nettobedrag worden aangesproken (in geval de schuld de schuldvordering overtreft) of helemaal niet meer (in geval de schuldvordering de schuld overtreft). Let wel,

de schuldvergelijkingsovereenkomst moet bedongen zijn vóór faillissement of vereffening, wat het geval is wanneer dit werd opgenomen in de algemene factuurvoorwaarden of in de afgesloten overeenkomst. De impact van deze techniek valt niet te onderschatten. Het gemene recht, dat van toepassing is wanneer partijen niets anders zijn overeengekomen, verbiedt immers compensatie na samenloop (faillissement, vereffening) als de wederzijdse schuldvorderingen niet ‘samenhangend’ zijn, dit is wanneer er geen objectieve, nauwe band tussen beide bestaat. Door het sluiten van een nettingsovereenkomst vóór faillissement of vereffening vermijdt men elke discussie over de al dan niet samenhang tussen bepaalde schuldvorderingen, en creëert men als het ware een automatisme, waartegen geen curator of vereffenaar zich kan verzetten. Als schuldeiser verwerft men op die manier een zeer sterke zekerheid. Vaak wordt bij het aangaan van verbintenissen onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid van faillissement. Het is echter essentieel om bij het aanvatten van commerciële relaties de mogelijkheid tot het sluiten van een nettingsovereenkomst steeds te overwegen, en desnoods advies in te winnen op welke wijze men hierdoor de grootste zekerheid kan verwerven.

Inge De Haes Lexeco I advocaten Tel.: 03-233 76 55 www.lexeco.be

Lesseliers & Co Verzekeringsmakelaars is als verzekeringadviseur voor ondernemingen en vrij beroepen ook uitgegroeid tot pensioenarchitect en specialist sociale zekerheid. De ene groepsverzekering (IPT-verzekering) is de andere niet ! Tips and Tricks van een adviseur die zijn cliënt echt wil laten profiteren van de opportuniteiten in de verzekeringsmarkt. 1) Profiteer van een intrestgarantie van 3,25%. (contracten afgesloten in 2010) Wij vertellen u waarom verzekeraars schermen met niet gegarandeerde winstdeelnames en waarom zo hoog mogelijke intrestgarantie voor u echt wel van belang is. 2) There is no such thing as a free lunch. Voor niets gaat de zon op, maar transparantie is geboden. 3) Welke mogelijkheden biedt uw groepsverzekering/IPT-verzekering voor uw private onroerend goed investeringen ? Verzekeraars hebben heel verschillende financiële voorwaarden aan deze mogelijkheid gekoppeld. 4) De voordelen van een specialist in de materie. Ook toekomstige opportuniteiten worden voor u in de gaten gehouden. U en/of uw accountant krijgt ook deskundige assistentie in geval van fiscale controle. Doe de test ! Wij beseffen ten volle dat uw tevredenheid onze beste reclame is !

Du Chastellei 43, 2170 Merksem Tel.: 03-320 80 20, www.lesseliers-co.be

103


Bedrijfsprofiel

Allianz Global Corporate & Specialty

In noodsituaties is een betrouwbaar verzekeraar goud waard Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) is een verzekeraar voor grote en internationale bedrijven met een jaaromzet van 500 miljoen euro en meer, of ondernemingen met een internationale aanwezigheid en een jaaromzet van 150 miljoen euro in België. Daarnaast is het een gespecialiseerde verzekeringspartner voor ondernemingen met een zeer specifiek te verzekeren risico. AGCS is wereldwijd een van de drie topspelers in het verzekeren van luchtvaartmaatschappijen.

specialisatie in industriële risico’s. Historisch werden grote risico’s bij speciale afdelingen ondergebracht. Wereldwijd besliste Allianz om hiervoor AGCS in het leven te roepen. AGCS is in 25 landen aanwezig met eigen filialen en is bovendien onrechtstreeks vertegenwoordigd in 70 landen.

Think global, act local Als wereldspeler is AGCS lokaal aanwezig met een volledige structuur in dienst van de klant. Lokale mensen die de taal en cultuur van het land delen en een lokale country manager staan garant voor een optimale klantgerichtheid. Het kan daarbij permanent rekenen op de grote organisatie die achter haar front office aanwezigheid staat. “Elke polis is maatwerk,” benadrukt Eric Pani, Country Manager AGCS Belgium & Luxemburg. “Als een der enkelen staat AGCS met een AA-rating als bijzonder betrouwbare en stabiele verzekeraar genoteerd, een belangrijke troef voor de klanten, naast onze grote capaciteit tot schadevergoeding als verzekeringsmaatschappij. Sterke persoonlijke relaties zijn een bijkomende troef.”

Verzekeringsspecialiteiten AGCS biedt brandverzekeringen voor grote ondernemingen en dekt alle materiële risico’s als gevolg van brand of storm, maar eveneens de daaruit voortvloeiende geleden economische schade. Andere specialiteiten zijn de aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid (bijvoorbeeld farmaceutische industrie). De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt mogelijke fouten die bestuurders begaan in de uitvoering van hun functie wanneer hieruit schade ontstaat in hoofde van, bijvoorbeeld, de aandeelhouders. Eric Pani.

Het is de enige verzekeraar in dit unieke domein met hoofdzetel in Antwerpen, waar een volledig team van 35 medewerkers paraat staat voor alle facetten van de dienstverlening. AGCS maakt deel uit van Allianz met hoofdzetel in München, dat wereldwijd verspreid is en vertrouwd met alle deelgebieden van de verzekerings- en financiële sector. Wereldwijd stelt deze Duitse gigant meer dan 180.000 mensen tewerk. Allianz kan terugblikken op een lange aanwezigheid in België. Het nam Stanislas Haine over, een onderschrijvingsagentschap met 104

Verder verzekert AGCS ook financiële instellingen wanneer zij schade lijden ingevolge fraude of wanneer zij aansprakelijk worden gesteld (= Financial Lines ). Technische risico’s zoals die voorkomen in de bouwsector en in het bijzonder bij grote projecten - dekking van alle risico’s gedurende de bouwfase - zijn eveneens het domein van AGCS. Machinebreuk en de daaruit voortvloeiende economische schade, transportverzekeringen, vullen het overzicht aan.

Uitbreidingstraat 86, 2600 Berchem,Tel.: 03-304 16 05 Fax: 03-304 16 02, eric.pani@allianz.be, www.agcs.allianz.com


Advocatenpanel

Mag ik aangekochte foto’s voor website ook gebruiken in advertentie? Vraag: op een online databank kochten we onlangs enkele foto’s om onze website mee te illustreren. Mogen we deze foto’s ook gebruiken in onze nieuwe bedrijfsfolder en in onze advertentiecampagne? meerdere pagina’s met het antwoord op veelgestelde vragen en licentieovereenkomsten per categorie van afbeelding waar mits grondig nalezen al veel misverstanden kunnen vermeden worden.

De makers (of hun erfgenamen) van originele foto’s of afbeeldingen die (tegen betaling) gedownload worden van sites of databanken kunnen tot 70 jaar na hun dood altijd in mindere of meerdere mate hun morele of vermogensrechtelijke auteursrechten inroepen om op te treden tegen de publicatie van hun intellectuele schepping waarvoor geen afzonderlijke toestemming is gegeven. Tenzij de fotograaf zijn intellectuele eigendomsrechten integraal verkoopt, moet hij voor elke vorm en elk communicatiemiddel waarmee de foto wordt verspreid, zijn afzonderlijke toestemming hebben gegeven. Meestel zijn de eigendomsrechten van de foto’s niet te koop. Fotodatabanken werken met licentieovereenkomsten. Zo behouden zij de controle over de aanwending van het gedownloade materiaal. Het bereik van het toegestane gebruik verschilt vaak per afbeelding en ligt vervat in de licentieovereenkomst. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen gebruik voor commerciële doeleinden, gebruik voor niet-commerciële doeleinden, verplichte naamsvermelding auteur/bron, slechts voor beperkte tijd bruikbaar,… Het is dan ook aangeraden steeds de gebruiksvoorwaarden van de foto’s goed na te gaan. Elke online databank heeft één of

Website wel, advertentie niet In concreto is het mogelijk dat gedownloade foto’s aanwendbaar zijn om een website te verbeteren, maar dat diezelfde foto’s niet aangewend mogen worden voor een advertentiecampagne. Bij een advertentiecampagne, tenzij voor een non-profit initiatief, gaat het altijd om commerciële doeleinden, waardoor de commerciële meerwaarde van een afbeelding zwaar(der) doorweegt. Zo zal een foto genomen door een bekende fotograaf van een bekend persoon slechts onder stringente voorwaarden, dikwijls op exclusieve basis (en veelal na stevige betalingen) beschikbaar zijn voor commerciële doeleinden. Heeft u dus twijfels bij de (toekomstige) aanwending van afbeeldingen, neem dan even de tijd om na te gaan wat er werd overeengekomen (of bij voorkeur: wat u zal overeenkomen) zodat u de licentieovereenkomst respecteert, dan wel de juiste rechten voor de juiste aanwending koopt.

Bedrijfszekerheid Betaalbare oplossingen Gegarandeerde kwaliteit Software moet de werking van uw bedrijf ondersteunen. Pas dan biedt het toegevoegde waarde. Maatsoftware is de beste garantie voor een goede en efficiënte ondersteuning van uw bedrijfswerking. Quality Software ontwikkelt toepassingen die de dagelijkse werking van uw bedrijf vereenvoudigen en efficiënter maken. Software op maat van de KMO. Toepassingen : · Relatiebeheer met CRM op maat · Verkoop- en voorraadbeheerssystemen · Software voor productieplanning en logistiek · Bedrijfsbrede toepassingen met ERP op maat · Koppelingen met bestaande systemen

Quality Software bvba

Jan Davidlaan 7, 2630 Aartselaar Tel. +32 (0)3 844 87 97 Fax +32 (0)3 844 97 97 info@quality-software.be www.quality-software.be

Philip De Cleene EVC Advocaten Tel.: 03 241 05 41 105


Bedrijfsprofiel

Puilaetco Dewaay

“Wat moet geld voor u doen?” Puilaetco Dewaay is een ambitieuze vermogensbeheerder die niet vertrekt vanuit eigen financiële producten, maar van een analyse van wat kapitaal moet doen voor de klant. Het Antwerpse kantoor van Puilaetco Dewaay wordt sinds kort geleid door Marc Verbraeken, die een uitgebreide track record kan voorleggen op het vlak van private banking en financial & estate planning. Zijn visie op private banking sluit aan bij de ambities van Puilaetco Dewaay. “Wij vertrekken van een analyse van de bestanddelen van het vermogen,” zegt Marc Verbraeken. “Wat is het kapitaal? Het onroerend goed? Wat is de waarde van de bedrijfsactiva? Daarnaast is er de familiale situatie. Wie erft, wordt de zaak later overgenomen of is het beter om te verkopen en te herinvesteren? Welke levens- en pensioenverzekeringen lopen er? Wij zeggen: eerst strategisch nadenken en pas dan beleggen.”

Private banking: voor wie? Puilaetco Dewaay richt zich tot vermogende klanten en dat is niet langer enkel het ‘oude geld’. “We richten ons ook tot bedrijfsleiders van kmo’s of familiale ondernemingen en vrije beroepers,” zegt Marc Verbraeken. “Al vanaf 250.000 euro kunnen we een toegevoegde waarde leveren. “We werken met relatiebeheerders die ondersteund worden door estate planners, specialisten in portefeuillebeheer, verzekeringen en kredieten.”

Puilaetco Dewaay is opgericht in 1868 en ontstond historisch door de fusie van wisselagentschappen en is onderdeel van KBL European Private Bankers. Met zes kantoren in België, 200 hoog opgeleide medewerkers en zes miljard euro onder beheer is Puilaetco Dewaay een toonaangevende private banker. 106

V.l.n.r. François Dierckx, Vicky Lemmens, Georges Nédée, Marc Verbraeken, Christophe Keusters.

Rendement op maat

Stabiele aandeelhouders

Een maximaal rendement is altijd risicovol. Belangrijk is dus om te weten wat het kapitaal voor je moet doen. “Haal ik mijn inkomsten uit mijn vermogen? Dient het ter bescherming, wil ik nu al voor de kinderen zorgen?,” somt Marc Verbraeken enkele mogelijkheden op. “Wij werken op basis van het beoogde rendement voor de klant: wat in aandelen, bedrijfsactiva of onroerend goed? Die strategische keuze bepaalt eigenlijk je rendement. De kwaliteit van onze dienstverlening hierbij is belangrijk, niet eventuele targets op producten.”

Puilaetco Dewaay heeft een stabiel aandeelhouderschap. Het is een kleine, flexibele speler gesteund door een sterke groep. Puilaetco Dewaay maakt deel uit van KBL European Private Bankers, met het Indische Hinduja als toekomstig referentieaandeelhouder. Dat opent perspectieven voor klanten van de private banker in groeimarkt India. Van Putlei 31, 2018 Antwerpen Tel.: 03-248 59 10, Fax: 03-248 57 50 private.banking@puilaetco.be www.puilaetcodewaay.be


107


HR & Opleidingen

Helft van de werknemers is ontevreden over baas

Slechts 50% van de Belgische werknemers is tevreden met zijn of haar manager en maar liefst 20% is manifest ontevreden. Managers schieten vooral tekort op het vlak van communicatie, coachen, waardering en visie. Dat blijkt uit recent onderzoek van Tempo-Team, door een onafhankelijk onderzoeksbureau bij een representatieve steekproef van 205 werkgevers en 401 werknemers. Volgens 1 op 3 werknemers schieten hun managers ruim tekort op het vlak van communicatie, het geven van feedback op het werk, coachen en motivatie op de werkvloer. 1 op 5 klaagt bovendien van een te competitieve sfeer op de werkvloer, onder meer te wijten aan de toenemende werkdruk. 108


HR & Opleidingen

Duurzaam investeren in mensen

Positief is dat werknemers een zeer open en directe relatie met hun managers hebben waarbij ze vooral hun eerlijkheid (60%), toegankelijkheid (60%), betrouwbaarheid (58%) en luisterbereidheid (55%) waarderen. Kortom: managers leven niet in een ivoren toren.

De ideale manager moet volgens werknemers op de eerste plaats duidelijk communiceren.

Eveneens goed nieuws is dat werknemers quasi geen verschil zien tussen mannelijke en vrouwelijke managers op de werkvloer. Slechts 9% vindt dat hun baas een man moet zijn. 7% wil een vrouw. De ideale manager moet volgens werknemers op de eerste plaats duidelijk communiceren (96%), betrouwbaar, eerlijk en luisterbereid zijn (94%), efficiënt zijn (90%), regelmatig feedback geven (88%) en een duidelijke visie hebben (87%). Ook voor de managers zelf zijn deze kwaliteiten veruit de belangrijkste.

Rekruteerders verkiezen CV en motivatiebrief boven profiel op sociale media Ondanks het grote succes van sociale en professionele netwerksites, verkiest 75% van de Belgische rekruteerders een CV of motivatiebrief boven een online profiel op Facebook, Twitter of LinkedIn. Eén op vijf laat zich wel beïnvloeden door wat er op sociale netwerksites aan informatie en commentaren te vinden is. Dat blijkt uit een internationale studie van de HR-groep Robert Half International bij 2.819 HR en Finance Managers in 13 landen, waaronder België.

Werken is misschien wel een recht, goed omgaan met talent onze plicht! “Leveren van toegevoegde waarde is geen loos begrip” Bart Martens, Zaakvoerder

Werving en Selectie Vast, uitzenden en detachering

Executive Search Consultancy Outplacement Individueel en in groep

International HR

NIEUW ADRES PER 20/12!! Hendrik van Veldekesingel 150 bus 27 3500 Hasselt • België Tel: +32 70 660 578 • Fax: +32 70 660 678 info@etalentis.be • www.etalentis.be

Virtuoze Human Resources

Erk. VG 496/BUO & W020 & B-AA05.091

Even graag een vrouw

109


Facility Management

Yves Van Hooland, voorzitter IFMA – Chapter Belgium

Be Original Be Different Organisatiebureau gespecialiseerd in evenementen, communicatie, productpresentatie en originele projecten. Geen simpele a, b, c-tjes maar perfectie en maatwerk. Wij dragen zorg voor het gehele traject vanaf de ‘A’ van Afspraak tot de ‘Z’ aan een Zee aan mogelijkheden. Onze huisstijl is dan ook: “More for less”

Be Original GSM: 0479/648 384 info@be-original.be www.be-original.be

110

“Geïntegreerde aanpak van Facility Management levert beste resultaten op” Yves Van Hooland, voorzitter van de Belgische afdeling van de International Facility Managers Association (IFMA), kijkt met tevredenheid naar de evolutie van zijn sector én beroep. De aanpak is professioneler dan vroeger. En steeds meer bedrijfsdirecties beseffen ook het belang van het Facility Management voor de goede werking van hun onderneming, praktisch en financieel. Een gesprek. “Het verheugt me te kunnen vaststellen dat theorie en praktijk naar elkaar toegroeien,” merkt Yves Van Hooland op. Beroepsmatig is hij ‘Director Infrastructure, Facilities & Construction’ bij luchthavenexploitant The Brussels Airport Company. Daarnaast is hij voorzitter van het IFMA. “Het is een wezenskenmerk dat facility beheer steeds meer als een geïntegreerd gebeuren beschouwd moet worden. Alle onderdelen zijn aan elkaar gelinkt: de inrichting van de gebouwen, de veiligheid, het energievraagstuk, enzovoort. Als organisatie pleiten wij al jaren voor zo’n geintegreerde aanpak. Dit levert niet alleen de beste resultaten op, het gunstige effect op het kostenplaatje is eveneens een feit. Uit internationale onderzoeken blijkt dat het zogenaamde ‘Integrated Facility Management’ duidelijk terrein wint. Dit vertaalt zich in het steeds meer aankopen van diensten die in pakketten gegoten worden. Dikwijls gaat dit ook gepaard met een vergaande ‘outsourcing’.” “Aan een efficiënter Facility Management hangt een merkbaar financieel voordeel vast,” benadrukt Yves Van Hooland. “Het volstaat te kijken naar de

plaats die het in de kostenstructuur van een onderneming inneemt. Afhankelijk van de sector is dit dikwijls de derde of zelfs tweede grootste kost. Wist u dat hier op de luchthaven de kostenpost ‘infrastructure’ zomaar even een derde van alle operationele kosten opslorpt? Het potentieel is met andere woorden erg groot. Het Yves Van Hooland: “Van ‘conciërge’ tot volwaardige job.”


Facility Management

Concentreer u op uw core-business!

plaatje is echter ruimer. Want de ‘facilities’, dat heeft ook te maken met de werkomgeving voor je mensen. Deze context kan een vergaande repercussie hebben op de sfeer, maar evenzeer op de prestaties die medewerkers neerzetten.”

“Afhankelijk van de sector is ‘facility management’ dikwijls de derde of zelfs tweede grootste kost.” ‘Downsizen’ “Hoe minder m2, hoe lager de kosten: mathematisch klopt dit,” onderstreept Yves Van Hooland. “Want hoe kleiner de oppervlakte, hoe minder je zal moeten besteden aan huur, energie, schoonmaakkosten, enzovoort. Vaak zie je dat bedrijven dit doel trachten te realiseren door de overstap te maken naar zogenaamde landschapskantoren, waardoor je minder m2 per werknemer moet voorzien. Aan

dit ‘downsizen’ zit echter een limiet. Je kan die oppervlakte niet eindeloos naar omlaag blijven halen. Er dienen zich alternatieven aan. Zo kan je schuiven met de mobiliteit. Voor werknemers die van thuis werken, is er geen ruimte vereist. Ook op het vlak van energie kan er dikwijls aanzienlijk bespaard worden. Wanneer we vaststellen dat Facility Management een geïntegreerde aanpak vergt, wil dit ook zeggen dat men bij het verbeteren van de efficiëntie op de diverse onderdelen moet werken.” Doorheen de jaren is het beroep van Facility Manager aanzienlijk geëvolueerd. “Gelukkig in goede zin,” stelt Yves Van Hooland vast. “Het gaat er stukken professioneler aan toe dan voorheen. Vroeger was je meer een soort van conciërge, vandaag is het een volwaardige functie geworden. Het was zo’n beroep waar je in het verleden eerder toevallig in terecht kwam, vandaag zijn er echter erg doelgerichte opleidingen voor. Mensen maken ook meer een uitdrukkelijke keuze om Facility Manager te worden.” Michaël Vandamme

Wat is Facility Management? Wat houdt ‘Facility Management’ juist in? “Als IFMA omschrijven wij ‘Facility Management’ als het ‘vakgebied dat alle activiteiten integreert die betrekking hebben op het beheer van de werkomgeving’,” antwoordt Yves Van Hooland. “Dikwijls wordt deze waaier ook in ‘hard’ en ‘soft’ ingedeeld. Het eerste heeft dan betrekking op de gebouwen of infrastructuur, terwijl soft meer op diensten zoals catering of onthaal focust.”

111


Grenzeloos ondernemen

Ondernemers, opgelet!

De grenzen breken open anno 2011 Er wordt in de media bijna dagelijks bericht over grensoverschrijvende initiatieven. Er gaat geen dag meer voorbij of hier valt iets over te melden. Dit is een gevolg van de huidige tijd, maar ook van de conjunctuur. Het lijkt wel of iedereen plots beseft dat we de handel van over de grens echt niet langer aan ons voorbij kunnen laten gaan. Op dit moment leg ik de laatste hand aan een boek over grenzeloos ondernemen. Ik ben dus extra alert voor ontwikkelingen op dit gebied. Daardoor valt het mij wellicht eerder op dan de gemiddelde lezer. Maar neemt u het gerust van mij aan, iedere dag weer opnieuw sta ik versteld van de legio nieuwe grenzeloze plannen. Als dit voor u als ondernemer vandaag nog niet geldt, dan wordt het de hoogste tijd! Immers, bij al die collega-ondernemers zitten ook uw concurrenten. De eerste stap is nog altijd een daalder waard. Het boek dat voor de zomer wordt uitgegeven is een compilatie van al deze grenzeloze initiatieven, met het accent op het grensverkeer in de Euregio uiteraard. De discussie over west en oost Limburg is een beetje op de achtergrond geraakt door het wegvallen van Steve Stevaert, maar dat is een momentopname. Binnen afzienbare tijd komt ook dit weer volop in de kijker. Maastricht is volop in de race voor de uitverkiezing tot ‘cultuurstad 2018’, de steun, sympathie en vooral ook medewerking bij het realiseren van deze plannen is zeer actueel en onmisbaar. Dit gebeuren fungeert wellicht als een soort breekijzer. Nederlands Limburg is gegijzeld door haar grenzen, zo werd ooit gesteld in een colum van een krantenredacteur. Een terechte constatering, maar door allerlei ontwikkelingen komt hier nu eindelijk verandering in. Vooral ondernemers profiteren hiervan. Tenminste als men er op inhaakt, anders niet! Op deze plek is het goed om even een terugblik en tevens vooruitblik te doen 112

inzake de diverse geschetste ontwikkelingen. Het afgelopen jaar hebben wij grenzeloze cases belicht van: • de betaalde voetbalclubs in de Euregio en hun grenzeloze sponsorwerving; • het agentschap van wijnhandel Christiaans uit Hoeselt, samen met Ben Schiffeleers, voor de Nederlandse markt; • de Luikse topkok Robert Lesenne met zijn verhuizing van het restaurant naar Visé om zo zijn Nederlands ex-cliënteel weer aan te trekken; • Bernardt verhuizing en de samenwerking met verhuisbedrijf Knevels om de Belgische markt te veroveren; • de stap van Limbourg & partners als detacheringsbureau naar Duitsland, met een filiaal in Dsseldorf. Op dit moment zijn een reeks nieuwe initiatieven inzake grenzeloze schermutselingen aan de gang van promotie van grenzeloze bedrijventerreinen, tot winkelcentra uit Luik richting de Euregio en van nieuwe afdelingen van accountants en advocatenkantoren als extra dienstverlening voor nieuw en bestaand cliënteel, bij hun oriëntatie over de grens. Dit is een continu proces: dagelijks worden nieuwe plannen geboren en vooral ook toegepast. Het wordt steeds diverser qua branche en steeds intensiever. Albert Heijn opent haar eerste winkel in Antwerpen in het eerste kwartaal van 2011 en andere filialen zullen snel volgen. Benieuwd naar de reactie van de Belgische supermarkten... Daarbij valt op dat men ook steeds vaker lezingen en symposia organiseert voor marktbewerking aan de andere kant van de grens.

‘Fit voor de Duitse markt’ is een symposium dat het bureau Compass uit Keulen organiseert voor de leden van de VVV in Nederlands Limburg. Compass heeft een toerismebureau voor Nederlands Limburg in Duitsland geopend en sinds kort zijn er ook al plannen om Belgisch Limburg mee te nemen in hun pakket bij de vertegenwoordiging op toeristische beurzen. Dit is een revolutionaire vorm van marktbewerking over de grens. Afsluiten doe ik met een recente kop uit de krant: ‘Hollands Tuincentrum wil koopzieke Belgen lokken’. De titel is wel een beetje uit zijn verband gerukt, maar de boodschap is duidelijk. Belgen spenderen op dit moment 30% meer dan de Nederlanders bij het winkelcentrum Intratuin in Maastricht. Vandaar dat men denkt over een nieuwbouw en over extra promotie bij de buren over de grens. In Turnhout heeft tuincentrum Pelckmans hetzelfde gedaan, maar dan in de andere richting. Daar is het voor Intratuin moeilijker om te scoren, met zo’n concurrent over de grens. In Maastricht geldt dat niet. Ondernemen is grenzeloos concurreren. De essentie van het boek en van deze column is heel simpel: sla uw slag over de grens, liever vandaag of morgen. Heeft u zelf nog grenzeloze initiatieven te melden, dan hou ik me hiervoor aanbevolen. Met dank voor een reactie naar armand@grenslandmedia.be.

Armand Vliegen GrenslandMedia Steenweg 243 3621 Rekem Tel.:089-73 28 20 info@grenslandmedia.be www.grenslandmedia.be


Manager TV

Gent in de spotlights Na Ninove in november en Mechelen in december krijgt Gent vanaf het weekend van 5 en 6 maart, in drie afleveringen en dus drie weekends na elkaar, een economische doorlichting op Kanaal Z. Deze reportages, evenals de uitzendingen over Mechelen en Ninove, kunnen ook worden bekeken op www.manager-tv.be. Manager TV neemt in vier afleveringen Gent onder de loep. Drie afleveringen komen vanaf 5 maart op Kanaal Z, de vierde kunt u alleen op onze website www.manager-tv.be bekijken.

• Aflevering 1 - De Gentse haven (5 en 6 maart)

Burgemeester Daniël Termont vertolkt de ambities van zijn stad voor de komende jaren. Veel aandacht gaat daarbij naar de ontwikkeling van de Gentse haven. Daan Schalck van Port of Gent licht de toekomstplannen toe.

• Aflevering 2 - Innovatie (12 en 13 maart)

De hoofdzetel van het IBBT is gevestigd in Gent. Deze onderzoeksinstelling stimuleert in opdracht van de Vlaamse overheid innovatie op het vlak van ICT. Wim De Waele van IBBT vertelt waarom de instelling koos voor Gent.

• Aflevering 3 - Onderwijs en stadsontwikkeling (19 en 20 maart) Gent is de grootste onderwijsstad van Vlaanderen. De Universiteit Gent stond in 2010 bovendien als enige Belgische

onderwijsinstelling in de top 100 van beste universiteiten ter wereld. Rector Van Cauwenberghe verklaart het succes. In het tweede deel maken we kennis met enkele stadsontwikkelingsprojecten: het Sint-Pietersstation, The Loop, het Arteveldestadion en de Oude Dokken.

• Aflevering 4 - Culinair, cultureel en toeristisch (enkel online) In de vierde aflevering, alleen te bekijken op www.manager-tv.be, legt Gent al zijn culinaire, culturele en toeristische troeven op tafel. Schepen Mathias De Clercq vertelt hoe de stad het horeca- en winkelgebeuren ondersteunt. Ook het belang van wetenschapspark Zwijnaerde, de sociale economie en het Universitair Ziekenhuis komen aan bod.

we achter het nieuwe station 250.000 m² extra kantoorruimte.” Eerste schepen Caroline Gennez gaat in op de ambitie van Mechelen om het grootste openlucht shopping centrum van Vlaanderen te worden.

www.manager-tv.be

Mechelen In de reportage over Mechelen, in december uitgezonden, benadrukt burgemeester Bart Somers het economisch belang van zijn stad. “Er werken vandaag 60.000 mensen in Mechelen, dat we als economische toplocatie verder zullen uitbouwen,” vertelt hij. “Daarom realiseren

Uw bedrijf op Manager TV? Wilt u uw eigen bedrijf, producten en diensten via Manager TV in de schijnwerpers plaatsen? Dat kan! Neem contact op met Joris Linsen van Manager TV (tel.: 011808 854, joris.linsen@manager-tv.be). Hij helpt u graag verder.

trendy & lifestyle

Trendy & Lifestyle Niet zomaar een hotel. • Gratis minibar • Gratis Wifi • Gratis Sir’s Express grab & run • Trendy kamers • 100% no excuse garantie

Tel: 03 271 07 00 | sales@sirplantin-antwerp.com | www.sirplantin-antwerp.com 113


Evenementen

Jan Cools, De Kaasboerin

ʻMol Nieuwste concept:

en Rouge’

“Je aanbod moet op zichzelf kunnen staan” Hoe run je een succesvolle horecazaak in de buurt van een toeristische trekpleister, en maak je zelfs gebruik van het toeristische en culturele patrimonium in de buurt? We vroegen het aan Jan Cools, zaakvoerder van het succesvolle ‘De Kaasboerin’ in het Kempense Postel. zijn op bedrijfsuitjes, hebben we al op vakantiesalons en beurzen van verschillende busbedrijven gestaan.”

Een interactieve show vol glitter en glamour, ideaal voor een ontspannende avond en een lekker etentje!

Jan Cools.

Topentertainment en culinaire verwennerij voor jong en oud

Eerselseweg 99 - 2400 Mol-Postel Tel.: 014-37 70 84 www.molenrouge.be - www.kaasboerin.be

114

A.M.: Waarom koos u voor een horecazaak in de buurt van een cultuurhistorische trekpleister als de abdij van Postel? Jan Cools: “Vanzelfsprekend profiteren we een stuk mee van de dagelijkse stroom abdijbezoekers, maar we lagen niet zo wakker van de toeristische trekpleister. Voor het horecaconcept dat we voor ogen hadden, was het vooral belangrijk dat we in een rustige, groene omgeving zaten. En die vonden we hier bij uitstek.” A.M.: Beperkt dat uw keuze niet in het cliënteel dat u aantrekt? “Niet als je voor een aanbod zorgt dat op zichzelf staat. Buiten het hoogseizoen, en na de sluitingsuren van de abdij, hebben we bijvoorbeeld een animatieaanbod waarmee we verschillende doelgroepen raken: jeugd, bedrijven, senioren, enzovoort. We laten ook geen enkele kans onbenut om dat te promoten. Om onze Mol en Rougeavonden bekend te maken bij het publiek, een reeks variétéshows die speciaal gericht

A.M.: Stemt u uw culinaire aanbod af op de omgeving? “De streek waarin we zitten staat bekend om zijn culinaire kwaliteit, dus daar mag je niet voor onderdoen. Maar gezien het brede publiek dat we aantrekken, zoeken we steeds een gulden middenweg tussen die kwaliteit en een betaalbare prijs.”

“De streek waarin we zitten staat bekend om zijn culinaire kwaliteit, dus daar mag je niet voor onderdoen.” A.M.: U maakt ook gebruik van het toeristische aanbod in de buurt. Hoe belangrijk is de samenwerking op dat gebied? “Het is vooral belangrijk dat het in twee richtingen werkt. We verzorgen uitstappen naar een tiental toeristische trekpleisters in de buurt, maar zij promoten van hun kant ook ons aanbod. Met de lokale vestiging van Sunparks hebben we bijvoorbeeld een goede afspraak: zij organiseren een culinaire fietstocht waarbij De Kaasboerin op het traject ligt, wij verwijzen klanten die een overnachting zoeken door naar hen.” Ronald Meeus


EVENEMENTEN Bedrijfsprofiel

Campanile Hotel Eindhoven

Tweede thuis voor zakelijke gasten uit België Zakenreizigers uit diverse landen die voor hun werk tijdelijk in de regio Eindhoven moeten zijn, kiezen opvallend vaak voor een verblijf in Campanile Hotel Eindhoven. Onder hen veel gasten uit België, onder meer uit de regio Antwerpen.

KOSTELOZE bedrijfsbrochures?! Om goed met uw klanten, medewerkers, leveranciers en partners te kunnen communiceren is een corporate brochure onontbeerlijk. Arcomet The right way forward

Wij verzorgen voor u kosteloos uw professioneel uitgevoerde brochure die vervaardigd wordt in samenwerking met uw leveranciers. Wijckmans Meer dan een baksteen

Jacco Smit.

De keuze voor Campanile is begrijpelijk. Het hotel beantwoordt in alles aan de wensen van de zakelijke gast, waaronder gratis Wifi op alle 84 kamers, laundryservice en gratis, bewaakte parking. Een goede keuken is bij Campanile vanzelfsprekend. Het gezellige restaurant biedt buffetmogelijkheden en een à la carte menu. De bar met pooltafel is tot 01.00 uur geopend. Voor sportieve ontspanning is er het nabijgelegen David Lloyd, een luxueus sportcentrum met uitgebreide faciliteiten, waaronder tennis, squash, fitness en sauna. Gasten van Campanile krijgen hier 50% korting. Een extra pluspunt is de goede bereikbaarheid. De afslagen van de snelweg, waaronder die richting Antwerpen, liggen op een steenworp afstand, evenals Eindhoven Airport. En tot slot: zakelijke klanten die minimaal 50 overnachtingen per jaar boeken in een van de vele hotels van Campanile, hebben recht op een aantrekkelijke korting.

Bouwmaterialen Beton Vloer- & Wandtegels Parket Bouwmarkt

www.eurokitchen.be

Wij zorgen voor de tekst, de foto’s, de vormgeving en het drukken van uw bedrijfsmagazine. BOUWBEDRIJF DRIESSEN

3 GENERATIES LANG BANDEN AANHALEN MET DE KLANTENKRING

GAAT GEEN UITDAGING UIT DE WEG

Tijdens de productieperiode wordt er nauw met u samengewerkt om een hoge kwaliteit te waarborgen. Bekijk snel onze referenties op

www.uwbrochure.be en overtuig uzelf!

Voor meer informatie vraag het aan Joke Noordbrabantlaan 309, 5657 GB Eindhoven Tel.: +31 (0)40 254 54 00, eindhoven@campanile.com, www.campanile.com

GSM: 0474/87 00 68 joke.klop@uwbrochure.be 115


Onze gastheer: Van Moer Group, www.vanmoergroup.com

Jo Van Moer (Van Moer Group) en Mireille Preuveneers (Manager Magazines).

Luc Wellens en Christel Daeseleire (Travel Plus) en Gunther Vandenberghe (Antwerpen Manager).

Nieuwjaarsfeest bij Van Moer Group Deze keer was de site van de Van Moer Group in Zwijndrecht gastheer voor de Manager Launch van de 49ste Antwerpen Manager. De feestelijke viering van deze laatste editie van 2010 luidde op dinsdag 18 januari 2011 bovendien meteen het nieuwe jaar in! Jo Van Moer stond die avond dubbel in de kijker: als gastheer en als zakenman op de cover van Antwerpen Manager 49. Gunther Vandenberghe van Antwerpen Manager bedankte hem voor zijn gastvrijheid, interviewde hem en zijn echtgenote en overhandigde hem daarna zijn coverdisplay. Vervolgens stelde Manager TV haar nieuwe product ‘Z-steden’ voor aan de hand van de trailer over het stedendossier Mechelen. Sinds eind vorig jaar worden de dossiers van Manager TV uitgezonden op de economische zender Kanaal Z en op de website www.manager-tv.be. Terwijl Soirée Soignée zorgde voor hoogstaande culinaire creaties, brachten de account managers van Antwerpen Manager de aanwezige zakenmensen met elkaar in contact. Op het einde kreeg iedereen de Manager-giftbag mee naar huis. Daarin deze keer Antwerpen Manager 49, Catering verzorgd door informatie van de partners en een bagageweegwww.soireesoignee.be schaal, geschonken door Travel Plus.

Met dank aan onze structurele partners:

116

Dirk Oellibrandt (MSC Home Terminal) en Anne Verstraeten (Van Moer Group).

Hanne Van Kerckhoven, Nico Marien en Ronny Felix (TeamProsource).

Op www.managermagazines.be/events kunt u alle foto’s van deze avond bekijken. Een videoverslag van deze avond vindt u op www.manager-tv.be.

Uw bedrijf in de spotlights op ons event? Contacteer Mireille Preuveneers, Event Manager mp@managermagazines.be GSM 0495 51 72 16


Sindy De Munter en Roel Siebens (Matte D’Or).

Kurt Faes (Ambos NBGO Advocaten) en Jacky Marynes (Format C).

Guy Castelain (Allift Michielsens), Dirk Oellibrandt (MSC Home Terminal) en Lieve Michielsens (Allift Michielsens).

Lies Lauwers, Dirk Teughels (XL Reklame) en Thierry Lammar (Advocatenkantoor In Iure Constans).

Michel De Laet (Innotec Automotive) en Danny Bobrowicz (Innovatiecentrum Antwerpen).

Nele Vandenborre (Vectis) en Filip Janssens (Bouwbedrijf Van Poppel).

Claudio D’Agnolo (Artec cleanroomsystems), Bart Van den Branden (Eoluz) en Raf Colson (Altez Group / A-zes Industrial Buildings).

Kristof Leuridan en Raf Colson (Altez Group / A-zes Industrial Buildings).

Olivier Rens (De Waal Palen) en André Aerts (Execon).

Ludo Herrebaut en Chris Van Langendonck (Scanroad Belgium).

Alec De Coninck (De Putter & Co).

Diego Konrad en Alec De Coninck (De Putter & Co).

117


Index

A

F

P

Fabory Belgium

82

Palm Air

Advia 31

Fidimco

53

Flinter Shipping

80

PIT Antwerpen

Allianz Global Corporate & Specialty

Accounting Team

8 104

Puilaetco Dewaay

Almobé Industriebouw

58

G

Altez Group

10

Global Edutainment

Antwerpse Fiducia

33

GrenslandMedia 92

Quality Software

H

R

ATAG Keukens

48, 85

Be Original

52 106

Q 105

Heavy International Services

70

Radisson Blu Astrid Hotel Antwerp

102

HGC-Hanos

24

Rollway 65

110

Hooyberghs 57

B Belgian Relocation Center

37

115

Blankedale 108 Blits 57

HRG Belgium

89

S

HTC-Advocaten

99

Sanutal 60

BMW 4

I

Boeckmans

Immobiliën Hugo Ceusters

73

38

49

SBO Staalbouw Overpelt

7

Select Human Resources

109

Bolckmans 62

Impressa 111

Sidare 84

Budé Metal Units

Inter Access Belgium

25

Sir Plantin Antwerp

Internet Architects

93

Item Solutions

95

Soleco 56

9

C Campanile Hotel Eindhoven

115

Campo

69

Carglass ®

45

Carmans Aannemingen Centric Belgium

9 120

Cintas Document Management

94

Compass Group

67

Contralo 79 D De Kaasboerin

114

De landelijke Residentie

60

De Peerdestal

88

Deaplus 61 Delta Lloyd

100

Deva Floor

64

Dibo België

37

ELD partnership

Jonge Ondernemer Award Jos Heylen

Star Container Services 46

32

T Tools & Dies

63

Top Floor

62

Trends Top

L Lesseliers & Co

103

107

V

Lexeco Advocaten

47

Van Aerde

76

Longerstaey

57

Van den Bosch depannage & transport

80

Longueville United & Diving

74

LRB

43

Van Loock Transport

42

Van Riel Grootkeukens

58

Van Weert Service

63

Van Wellen Project Management

77

Verbruggen Groep

51

M M&M Ilegems

59

Marken 44 Mathieu Gijbels

55

Vintage 71

Mexico Natie

74

Vooruitzicht

66

Milieu & Koeltechniek

56

15 - 17

MSC Home Terminal

80

Willems Veranda’s

O

ESAS 94

Oever 90

Z

Etalentis

Oilchart International

ZEN Renewables

109

Execon 8

Optima Financial Planners

22 101

75

W

Eoluz 58

118

78

6

K KSB On Site Machining

Sportpaleis 119

Metacoat 11

E Edan Business Solutions

J

113

2

62

Zolderse Dakwerken & Eco-daksystems 52


PASSION FOR IT! Innovatieve IT solutions: dat is waar wij sterk in zijn! In optimalisatie van IT infrastructuren, in detachering van hoogopgeleide IT-duizendpoten en in krachtige IT-oplossingen voor bouw, retail en supply chain. Wij werken met zijn allen gepassioneerd aan een relatie waarin u als klant centraal staat. Vitaliteit, korte communicatielijnen en nuchterheid: dat zijn onze kernwaarden. En die bepalen onze passie voor uw IT! Centric Belgium N.V. • Frankrijklei 106 • 2000 Antwerpen • Tel: +32 3 222 99 50 • Fax: +32 3 222 99 59 info.bel@centric.eu • www.centric.eu Op zoek naar een flexibele en toffe werkgever. Surf dan naar www.werkenbijcentric.be.


Antwerpen Manager 50

Maart 2011

Antwerpen Manager 50  

Manager Magazines is een toonaangevend zakenmagazine dat bekend staat onder de titels Antwerpen Manager, Brabant Manager, Limburg Manager, V...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you