__MAIN_TEXT__

Page 38

Dossier Haven & Transport Debat over duurzame logistiek

Luc Hooyberghs, general manager van CSC Nike.

Alex Van Breedam, algemeen directeur Vlaams Instituut voor Logistiek.

Anita Stevens, algemeen directeur agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen.

Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu.

Thierry Vanelslander, wetenschappelijk directeur Steunpunt Goederenstromen.

“Vlaamse logistieke sector moet mikken op finale Champions League” “Ja, we zijn logistieke top. En neen, we kunnen niet op onze lauweren rusten. Extra maatregelen zijn hoogst noodzakelijk om onze positie te consolideren en om aan de congestieproblematiek het hoofd te bieden.” Koen Helsen, voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen weet dat er nog veel werk wacht. Dat is de voornaamste conclusie na een debat over duurzame logistiek. Het kan allemaal nog in orde komen, maar wanneer? En wat zal de kostprijs zijn? Minister-president Kris Peeters sprak alvast ferme taal. “Ik wil het Planbureau, dat tegen 2030 een groei voorspelt van het vrachtverkeer met 30%, kost wat kost ongelijk geven.” Het debat volgde op de voorstelling van het eindrapport van de studie Logistieke Poort Provincie Antwerpen. De onderzoekers maakten niet alleen een logistieke foto van de provincie Antwerpen, ze maakte ook een benchmarktanalyse met andere Europese logistieke topregio’s: de omgevingen rond Barcelona, Hamburg, Le Havre en Rotterdam. Via een aantal kwaliteitsindicatoren kon men vaststellen dat Rotterdam en Antwerpen het best scoorden. Voor de sectoren chemie en farmacie volgde er ook een kostenanalyse. Daaruit bleek dat de totale logistieke kost voor organisaties in de provincie Antwerpen lager ligt dan in de andere onderzochte gebieden. Conclusie: de provincie Antwerpen is momenteel logistieke top. “Maar wat is de top?” vroeg Luc Hooyberghs, general manager van CSC Nike in Laakdal, zich af. “Ik ben zopas naar de finale van de Champions League gaan kijken tussen Chelsea en Manchester United. Dat is volgens mij de top. Ook Anderlecht beweert soms een topper te zijn, maar die moeten moeite doen om aan de voorrondes van die

Europese topcompetitie te mogen deelnemen. Voor mij volstaat dat niet. Ik wil de finale spelen. Dat moet ook in de logistiek het streefdoel zijn.”

Extended Gateway Professor Alex Van Breedam, algemeen directeur Vlaams Instituut voor Logistiek, sprak hem niet tegen. Hij verwees naar de studie en bepleitte het idee van de Extended Gateway. In die optie wordt gekozen voor de inzet van meer mensen en middelen, de aanleg van een voorraad aan bedrijfsruimte, het opzetten van logistieke platformen en het uitbouwen van clusters, maar ook voor meer investeringen qua infrastructuur. “Wat het vormen van clusters betreft, weet ik dat er drie producenten van toiletpapier een gezamenlijk distributiecentrum hebben uitgebouwd. Ze gebruiken dezelfde ruimte, infrastructuur en vrachtwagens. Maar dat is niet zo evident, want heel veel bedrijven, zeker diegenen die in dezelfde sector actief zijn, hebben pleinvrees. Ze durven

38

niet al te nauw samenwerken uit angst om bedrijfsgeheimen prijs te geven.” Van Breedam ging op zijn elan verder. “We moeten van de problemen een opportuniteit maken en ervoor zorgen dat de juiste bedrijven op de juiste plaats terecht komen, liefst in een cluster, zodat de logistieke kost en maatschappelijke hinder zo laag mogelijk liggen.”

“De boetes die geheven worden, zijn exuberant. Boetes tot 10.000 euro zijn in onze sector echt geen uitzondering. Drugsdealers of verkrachters komen er beter van af.” Anita Stevens, algemeen directeur agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, argumenteerde dat de overheid al heel wat inspanningen deed voor de logistieke sector. “Wij sturen de aankoop van gronden. Sommige industrieën verplichten we om een watergebonden terrein aan te kopen. Maar we zijn beperkt in onze mogelijkheden, want de ruimte in Vlaanderen is nu eenmaal gelimiteerd. En er zijn nog andere sectoren, zoals de landbouw, die grond claimen. Vergeet ook de buurtbewoners niet. Ook zij krijgen inspraak bij de inplanting van een bedrijf.”

Profile for Manager Magazines

Antwerpen Manager 37  

Manager Magazines is een toonaangevend zakenmagazine dat bekend staat onder de titels Antwerpen Manager, Brabant Manager, Limburg Manager, V...

Antwerpen Manager 37  

Manager Magazines is een toonaangevend zakenmagazine dat bekend staat onder de titels Antwerpen Manager, Brabant Manager, Limburg Manager, V...

Advertisement