Page 1

9/2012-2013

Jún 2013

Manageria Hot News NETWORK EXPERTISE VALUES

2010 –2013 2. ročník absolventov Manageria Leadership Program-u Ivana Gregová

Martina Pálfyová

Andrej Outrata

Ján Zelina

Monika Ondicová

Martina Mlynská

Linda Škandíková Jakub Borovský

Nikoleta Pišňáková

Dovoľte mi pozvať Vás na promóciu druhého ročníka absolventov Manageria Leadership Program-u, ktorí budú promovaní 14.6.2013 o 18,00 v priestoroch Moyzesovej siene FFUK. Stáli pri prvých krokoch Managerie, tri roky venovali veľkú dávku energie, úsilia a odhodlania do svojho rozvoja ako aj do budovania jej aktivít. Zažili s Manageriou viacero turbulentných chvíľ ale určite aj veľa takých, na ktoré si radi spomenú.

V dnešnom čísle:

Celé tri roky pracovali na rozvoji svojich zručností, cez praktické kurzy si

1 absolventi 2013

rozširovali vedomosti, lepšie spoznali seba, svoju osobnosť a preferencie

2-3 učiteľ 2020

a pripravili sa na prax prostredníctvom realizácie rôznych projektov a účasťou na stážach.

4-5 slumdog millionaire 6-7 čím byť či nebyť 8 nábor in progress

Ich cesta k líderstvu nekončí, naopak, jej veľká časť práve teraz začína...

10 Yolo in Holland 11 YPE v EK 12 Ľudská pozvánka


Strana 2

Manageria Hot News NETWORK

EXPERTISE

VALUES

Učiteľ 2020 V utorok 4.6.2013 Manageria spoluzorganizovala prvú verejnú diskusiu k iniciatíve Učiteľ 2020 - Aby každé dieťa malo kvalitného učiteľa, o postavení učiteľa na Slovensku. Reformy, téma platov učiteľov či štrajky prinášajú mnoho emócií a zatiaľ len nekoordinovanú diskusiu bez jasného cieľa. Nie štrajky, ale záujem voličov o školstvo, je tajomný recept k tomu, aby “sa našli” financie pre školstvo, ako sa vyjadril nedávno zakladajúci člen iniciatívy Učiteľ 2020 Pavol Demeš . „Sme presvedčení, že žiaden politik nemôže ignorovať názor verejnosti, ak je dostatočne „hlučný“. A my potrebujeme byť hluční. Pretože krajiny, kde ľudia “nemajú čas” angažovať sa v dôležitých témach, podporujú politikov v tom, aby zobrali moc do svojich rúk a robili si, čo chcú. Školstvo a budúcnosť našich detí je príliš dôležitá téma, aby sme ju nechali na svojvôli politikov. „ Je potrebné dodať, že Iniciatíva Učiteľ 2020 je striktne apolitická, založili ju občania, ktorí nie sú len učitelia ale v prvom rade rodičia a ľudia, ktorým záleží na vzdelávaní svojich detí prostredníctvom zlepšenia kvality vzdelávania na Slovensku, aby učitelia mali čo najlepšie podmienky na výchovu a vzdelávanie. Túto iniciatívu ako si môžete pamätať aj z minulých vydaní newslettra, dnes podporuje aj Manageria. Na podujatí, ktoré zaplnilo aulu UK na Šafárikovom námestí sa okrem ministra školstva Dušana Čaploviča zúčastnili aj odborní zástupcovia k danej téme, predseda Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavel Sadloň, inovátorka v oblasti vzdelávania Beáta Brestenská, človek z biznisu, ktorý sa rozhodol naplno venovať zlepšeniu školstva Stanislav Boledovič (Bolek), učiteľ a spoluorganizátor štafetového štrajku Tomáš Varga a hlavný ekonóm ministerstva financii a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Martin Filko. Pred samotnou diskusiou, bol zrealizovaný medzi širokou verejnosťou, učiteľmi a zástupcami rodičov prieskum, kde sa konzultovali jednotlivé návrhy o správe školstva, ktoré predložil minister školstva a vybralo sa 15 najzásadnejších , ktoré majú priami a závažní dopad na budúcnosť učiteľského povolania.

Uzavreté odborné workshopy na témy—kvalitný učiteľ a stratégia riadenia, prebiehali na Filozoficej fakulte, kde za oknami práve kulminoval rozvodnený Dunaj.


Strana 3

Manageria Hot News NETWORK

EXPERTISE

verejná diskusia sa tešila mediálnemu záujmu

VALUES

rovnako ako záujmu širokej verejnosti

Hlavným záverom prieskumu bolo, že sa verejnosť vyjadrila podporne predovšetkým pre návrh, zvýšiť do roku 2020 priemerný plat učiteľov na 75% priemerného platu povolaní, v ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie . Za tento návrh sa podporne vyjadrilo 85%. Aby sa dosiahol tento cieľ, treba podľa aktivistov z iniciatívy Učiteľ 2020, ktorí organizovali diskusiu, zvýšiť platy učiteľov každoročne o 10 %. Podľa iniciatívy by bolo nezodpovedné nechávať tento záväzok len na budúce vlády s argumentom my dnes zvýšime o 5% a tí po nás o 15%. Navyšovanie by malo byť kontinuálne a minimálne 10% ročne, pre každú vládu, a preto je nevyhnutné, aby aj vo finálnej verzii Čaplovičovej správy boli zakotvené konkrétne finančné záväzky. Iniciatíva chce preto ďalej pokračovať vo verejnej diskusii najmä ohľadom financií a rozpočtu, otvoriť debatu aj s ministerstvom financií, nakoľko peniaze na vzdelanie detí sa nájsť jednoducho musia, kde sa rádovo bavíme o sume 200 mil eur ročne. Plat učiteľa dnes dosahuje len 45% priemeru iných VŠ absolventov a tak tí najšikovnejší dnes už nechcú byť učiteľmi. A preto za lepšie platy a vyššiu atraktivitu povolania učiteľa by nemali bojovať učitelia, ale najmä my rodičia. A úplne najmä mladí ľudia – budúci rodičia, pretože ak nebudú, o pár rokov bude kvalita učiteľov veľmi slabá. A práve učiteľ má zásadný dopad na vzdelanie dieťaťa, a hádam chceme pre naše deti to najlepšie vzdelanie, či nie? Viac o celkovom podujatí, výsledkoch prieskumu alebo iniciatíve môžete dozvedieť aj na stránke UCITEL2020 .

(www.ucitel2020.sk)


Strana 4

Manageria Hot News NETWORK

EXPERTISE

VALUES

Slumdog millionaire alebo boli ste už v Dobšinej? Videli ste ôsmimi Oscarmi ocenený film, ktorého názov je v nadpise? Ja hej a pri jeho sledovaní mi neraz bolo ľúto detí, ktoré vyrastali v naozaj zlých podmienkach a museli sa veľmi tvrdo prebíjať životom. Výsledný efekt – super film, silná myšlienka a India je ďaleko. Boli ste už v Dobšinej? Ak nie, doporučujem navštíviť a dohodnúť si stretnutie s učiteľkami Erikou a Norikou, ktoré učia na miestnej ZŠ – India nie je tak ďaleko, ako som si myslel. Streda 5. jún, 6:00 parkovisko pred Mc’Donalds Avion a skupinka 5 ľudí odhodlaných vycestovať do mestečka na východe Slovenska – Dodo Badík a Lukáš Bosko z Global Shapers, Anna Dráľová a Iveta Ferčíková stážistky YPE a ja (Adam Mikuš – vyslanec zdravého úsmevu prezentujúci MLP). Zaiste ste počuli o príbehu učiteliek z Dobšinej DETSTVO DEŤOM, ktoré sa rozhodli, s podporou mnohých dobrých ľudí, urobiť zmenu vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Medzi týchto dobrých ľudí patrí aj Dodo a Lukáš, ktorí cestovali do Dobšinej so zámerom nájsť vhodné priestory pre rodičovské centrum, ktoré potom s podporou ďaľších kúpia. India nie je tak ďaleko – predstavte si deti, ktoré meškajú na vyučovanie, pretože doma nie je budík, prídu špinavé, hladné, neraz nevyspaté, pretože dospelí sa zabávali, častokrát s hmyzom vo vlasoch a na šatách, ich psychický vývoj je oneskorený i o niekoľko rokov, pretože postrádajú impulzy ako sú rozhovor a hračky, no napriek tomu sexuálne pudy uspokojujú už vo veľmi skorom veku (12 rokov a viac).

každodenná realita

celoročná obuv

Sci-fi? Žiaľ, nie. Na Slovensku v 21. storočí máme obrovské množstvo detí, ktoré vyrastajú v podobných, ak nie horších podmienkach. Ak počúvate zážitky a skúsenosti Eriky a Noriky stane sa, že neveríte vlastným ušiam – mráz vám behá po chrbte a cítite beznádej. Potom však vidíte Eriku s akou láskou sa rozpráva s deťmi, ktoré učí a ako bezprostredne ju prijímajú ľudia v kolónií (pomenovanie pre osadu na začiatku Dobšinej) a vtedy pochopíte,


Strana 5

Manageria Hot News NETWORK

EXPERTISE

VALUES

prečo má zmysel kúpiť priestory pre rodičovské centrum, prečo podporovať tieto dve úžasné ženy, ktorých nasadenie a odhodlanie ma udivujú, prečo hovoriť o zmene školstva, zmene sociálnej politiky, o tolerancii, nádeji, jednou vetou prečo podporovať projekt Detstvo deťom. Pravdou je, že ťažké životné podmienky pre deti nie sú len v Dobšinej, ale práve v tomto mestečku sa rozhodli úplne jedinečným spôsobom o zmenu. Ja v tomto pilotnom programe vidím veľký potenciál – ak sa podarí (a nasadenie Noriky a Eriky vás presvedčí, že im sa to podarí) zlepšiť detstvo deťom, tak práve tento projekt môže byť vzorom pre ďaľšie, v iných mestách. Čo môžeme spraviť my, aby tento projekt dobre fungoval? Prispieť svojimi možnosťami môže každý – shareovaním na fb, hovorením o projekte, finančnou a materiálnou pomocou, ktorá je vítaná, osobná návšteva a rozhovor s učiteľmi a deťmi ešte viac - inšpirovať ich a utvrdzovať v dobrých rozhodnutiach. Malý príklad – len zaslanie noseného oblečenia práve do tejto školy by malo veľký efekt. Záverom tohto článku by som sa chcel poďakovať Aďke Tittelovej, že ma prizvala byť súčasťou skvelej partie, v ktorej sa stretli ľudia z rôznych organizácií, odhodlaní prispieť v rámci svojich možností k podpore skvelého projektu. Pre viac info - FACEBOOK tak ako, pridáte sa? Nultá trieda základnej školy, ktorá slúži ako prípravka na triedu prvú, zažila Adamovu prednášku o

dentálnej

hygiene . Hoci boli na prvý pohľad viditeľné rozdiely medzi mierou aktívnej účasti na prednáške na strane detí, našlo sa niekoľko veľmi šikovných detí, ktoré vedeli Adamove otázky pekne zodpovedať (dokonca i s odbornou terminológiou). Práve z tohto dôvodu, je dôležité systematicky podporovať vyučovanie detí, ktoré do prvého ročníka nemôžu nastúpiť z dôvodu znížených schopností. V spomínanom nultom ročníku pedagógovia na škole zohrávajú veľmi dôležitú úlohu z hľadiska budovania sociálnych zručností a „školského stereotypu“ . Práca s detičkami zo sociálne znevýhodneného prostredia, často vylúčenými na okraj spoločnosti je veľmi náročná a vyžaduje si veľa úsilia. Nie je však neriešiteľná. V tomto prípade nie je na mieste hovoriť o príslušnosti k menšine, zaoberať sa rasou, etnikom. Je dôležité zamerať sa na konkrétne problémy, konkrétnych ľudí, mať skutočne chuť a odhodlanie meniť veci k lepšiemu. K tomuto prirátajme dve charizmatické učiteľky, ktoré napriek každodenným problémom, s ktorými sa pri svojej práci stretávajú, stále veria svojej vízii. Je povinnosťou takéto odhodlanie podporiť a projekt Detstvo deťom bude v rámci svojej misie odkázaný na úspech. (Adam Mikuš, stážisti YPE)


Strana 6

Manageria Hot News NETWORK

EXPERTISE

VALUES

Čím byť či nebyť—Manageria na strednej škole O tom, že Manageria rozširuje okruh nie je pochýb. Svedčí o tom, aj jeden z posledných eventov tohto semestra. Čím byť či nebyť? po strednej škole. Tak znel oficiálny názov podujatia, ktoré v spolupráci s Bilingválnym gymnáziom C.S.Lewisa zorganizovala Manageria , a tým pádom vkročila na ďalšiu, zatiaľ neprebádanú pôdu, ktorá má však obrovský potenciál. Aj keď mladí ľudia na strednej škole už nie sú deti, ale zároveň ich málokto berie vážne, dokáže práve ich zapálenie pre vec efektívne iniciovať zmeny a prinášať nový pohľad na vec. Je celkom bežné, že ani človek na vysokej škole, alebo po jej skončení, nevie, ktorým smerom sa má vybrať, a preto je výbornou myšlienkou pomôcť práve stredoškolákom, správne sa rozhodnúť pri výbere svojho budúceho povolania ešte pred zvolením konkrétnej školy. A práve toto bolo hlavnou myšlienkou eventu, na ktorom sa niekoľko desiatkam študentom predstavilo 6 najžiadanejších oblastí, akými sú právo, business, IT, veda, psychológia a umenie, cez šesť úspešných matadorov, ktorí sa presadili v praxi. Viac sa o rečníkoch a celom podujatí môžete dočítaj aj na našej web stránke, resp. fotogalerii .

„Aj napriek tomu, že vysoká škola je potrebná pre daný výkon profesie (teda snáď s výnimkou IT), v podstate vám dá len základný prehľad o tom, čomu sa môžete venovať. Je na každom, aby využil ponúkané príležitosti a snažil sa spoznať počas štúdia čo najširšie spektrum špecializácií. Ale ak ste aj nemali na škole najlepšie výsledky, či vyhranené záujmy, stále môžete byť mega úspešní v reálnej praxi, o čom svedčí množstvo príkladov. Rovnako je dobré vedieť, že samotnou školou štúdium nekončí, ale ak chcete byť naozaj dobrý vo svojom odbore, treba na sebe stále pracovať aj po jej skončení. Aj preto, že každá oblasť, je živým organizmom, ktorý sa neustále vyvíja a napreduje.


Strana 7

Manageria Hot News NETWORK

EXPERTISE

VALUES

Niekedy je dobré zabudnúť, čo všetko ste sa naučili na škole, aby ste stihli absorbovať to, čo naozaj potrebujete v živote. Za každým úspechom aj neúspechom je vždy len samotný človek.“ A ako ukončil tento vodopád dobre mierených rád Matúš Kováčik ( budovateľ slobody v práci zdola), základom je robiť, to čo Vás naozaj baví a do toho treba vrhnúť celú svoju energiu. „ Raz sa ma jeden človek spýtal, čo budem robiť na dôchodku. Normálne som sa zhrozil, že by som niekedy v živote mal prestať s tým, čo ma baví. Aj napriek tomu, že keď som bol na škole všetci ma presviedčali, že počítače ma nikdy neuživia, dokázal som si presadiť svoje.“ Ako podotkol jeden zo študentov „presne toto som potreboval počuť, doma mi každý hovorí, že hudba, ktorú mám rád nemá budúcnosť, už viem ako sa rozhodnem.“ Traja z raja—zoskupenie nadaných konzervatoristov O odľahčenie atmosféry sa postarali študenti košického konzervatória pod vedením Igora Timka z No Name. Inak, kto by nevedel, Igor Timko okrem toho, že je hudobník a pedagóg, študuje aj ďalšiu vysokú školu. A tak ak by ste chceli poďakovať niekomu za realizáciu autovlakov na Slovensku, môžete sa naňho s dôverou obrátiť.

Na záver, by som uviedla už len niekoľko komentárov zúčastnených študentov.

„Myslím si, že bolo celkovo toto podujatie veľmi dobre vymyslené.“ „Veľmi sa mi páčilo s akým nadšením rozprával každý o svojej práci.“ „Kultúrna vložka - geniálne :)“ „Môžem iba povedať že to bolo úžasné.“

Manageria začala novú kapitolu svojich aktivít, ktorej hlavným poslaním je pomôcť nasmerovať mladých ľudí tým správnym smerom. Podľa komentárov sa zdá, že sme na začiatku boli úspešní.

(Silvia Valovičová)


Strana 8

Manageria Hot News NETWORK

EXPERTISE

VALUES

Nábor in progress Ako sme sľúbili naposledy, pripájame zopár pikošiek z náboru: 1.) Keďže sa blíži leto a niektorí považujú cestu stopom za dobrý nápad, prečítajte si blog jedného z našich uchádzačov a jeho varovnú story. „I see that I have not written on my travelling blog for ages, but now I have something on my mind that I must mention. This time I do not want to boast about my intrepid travelling memoirs, but to get across a message, more precisely, a warning based on my terrible experience with hitchhiking. If this story helps to save at least one person by making him or her more aware of grave perils by hitchhiking, it will fulfil its aim. It is not easy to talk about my experience because it takes great grit to describe an something by which you went through the hell.“ Pokračovanie na cestovateľskom BLOGU . 2.)Namiesto na testy rovno na meeting Jeden z termínov, keď prebiehali analytické testy v rámci náboru, sa konal paralelne s meetingom iniciatívy Učiteľ2020 - prvé v miestnosti blízko teamroomu, druhé v teamroome. Jedna uchádzačka sa pomýlila, a omylom vošla do miestnosti, kde prebiehal tento meeting, a živo diskutovalo vyše 10 ľudí s vekovým priemerom 35+. Čo myslíte, po koľkých minútach slečna pochopila, že nie je v správnej miestnosti a zdvihla sa, či spýtala či je tam správne? 20 minút a stále nič :)... Druhá strana čiže tím Učiteľa nebol na tom o nič lepšie, ani nikto z nich slečnu neupozornil, pretože si mysleli, že ju hádam na ten meeting niekto z ostatných účastníkov prizval. No a rozuzlenie? Po 20minútach to už bolo Andrejovi a Bolekovi podozrivé, a keď zistili, že ani jeden nevie čo je to za slečnu, Andrej potajme napísal Mišovi Kiktovi, či mu nechýba nejaká uchádzačka na testoch. Mišo chýbajúcej slečne hneď zavolal, telefón na meetingu Učiteľa2020 zazvonil, a bolo jasné :). 3)Kreatívne spôsoby, ako odlíšiť svoj motivačný list Minulý rok sme mali chalana, ktorý poslal svoj motivačný list formou Prezi. Tento rok jedna prihláška obsahovala link na 45minútové video, ktoré o sebe natočila jedna z uchádzačiek. 4) Diverzita - medzi prihlásenými máme tento rok aj študentku policajnej akadémie, študenta spevu, tlmočníctva, športového trénera. Tešíme sa na tých, čo prejdú cez interviews a od budúceho roka sa stanú súčasťou Managerie. (Ivana Boledovičová)


Strana 9

Manageria Hot News NETWORK

EXPERTISE

VALUES

Prvý týždeň v prvom jobe. Prvý týždeň v novej práci mi naozaj pripomína prvý týždeň v škole. Najskôr som si kládla otázky typu: „Ako sa volá tá baba, čo sa mi pred 3 minútami predstavila? Hovoria nejakou inou rečou alebo som si niekde zabudla výkladový slovník na skratky? Teraz mám odbočiť doprava, aby som sa dostala na svoje miesto? S kým pôjdem na obed? Budú ma mať radi a budem sa mať s kým hrať? „ S prvým týždňom prichádza aj zobúdzanie sa do inej reality a to doslova. Zo spánkového režimu študenta, ktorý po nociach píše diplomovku a učí sa na štátnice, ide spať najskôr medzi 2:00 am a 3:00 am a vstáva vtedy, kedy sa podarí začuť budík. (v prípade, ak sa blíži dátum odovzdania práce a Vám ešte chýba príliš veľa znakov do počtu 90 000, budík vôbec už nepotrebujete) Zrazu musím byť v práci najneskôr o 8:30 a teda vstať podľa toho, či sú popri Dunaji zápchy kvôli povodniam alebo je len obyčajný piatok. Moju márnu snahu bolo vidno hneď druhý deň, kedy sa mi podarilo meškať viac ako pol hodinu. Mimochodom rovnaký zážitok mám z druhého dňa na gymnáziu. Vyzerá to tak, že som sa ani po 10tich rokoch nepoučila. A mimochodom, všetko na čom pracujem mi trvá minimálne 3-krát dlhšie ako by mohlo. Prídu však aj pekné chvíle, keď sa tešíte, že ste v reporte našli chybu a vedeli ste ju v podivnom systéme opraviť samy. Keď sa Vám nakoniec podarila spraviť Vaša prvá objednávka marketingového výskumu, ktorú treba vybaviť „urgent“. Vy ste vlastne nevedeli, čo všetko v systéme treba naťukať a čo kde vyplniť a kolegyňa, ktorá Vám to z rýchlika vysvetľovala, dnes nie je v práci. Šéf Vám nakoniec na mail v zmysle „It´s done“ odpíše „Wow I am deeply impressed“. Alebo keď sa počas športového dňa s Vašim tímom zapojíte do futbalového turnaja (!), odohráte 5 zápasov (!!), zablatíte sa od tenisiek až po hlavu, lebo ste sa odhodlali dať hlavičku (!!!), ktorá mimochodom vyšla a spolu s ostatnými sa radujete z každého gólu. Aký je teda prvý týždeň v novej práci? Asi taký ako vždy, keď s niečím začínate – je to ťažké, ale vlastne sa z toho tešíte:) (Lucia Stankovianska)


Strana 10

Manageria Hot News NETWORK

EXPERTISE

VALUES

YOLO in Holland Čaute kamaráti alebo ako hovoríme tu u nás: goedendag (nie, neviem po holandsky, toto je jediné slovo, ktoré poznám...)! Na úvod by som rád podotkol, že som nikdy nebol práve áčkový študent, a preto môj výber školy nejedného zaskočil (Erasmus koordinátorka skoro spadla zo stoličky, keď videla moje známky). O Groningene sa totiž hovorí ako o jednej z najťažších a najlepších škôl, na ktoré z FMUK môžeš vycestovať, že je len pre jednotkárov, akí sú tam nemilosrdní a ako sa musíš každý deň učiť a mnohé iné... Milý čitateľ, toto je veľká NEPRAVDA!!! Síce je na každý predmet predpísaná 500-stranová kniha za 80 eur, „ktorú si každý musí kúpiť a celú prečítať, lebo inak nemá šancu prejsť“, ale keď sa nehanbíte komunikovať, zopár správne mierených otázok na skúsenejších ľudí vám môže ušetriť 80 eur a hodiny čítania (a to vonkoncom nehovorím o podvádzaní, ale iba o efektívnom využívaní času a energie;-)). Čo týmto chcem povedať? Že škola je síce náročná (a úprimne, napríklad čo sa kvality pedagógov týka, lepšia), ale nie je to až taký masaker, ako sa o nej zvykne hovoriť a netreba sa nechať odradiť, ak nemáš práve prospechové štipko;-). Ba čo viac, čas strávený v škole a zadania na cvikách sú veľmi podobné s FMUK. O škole by už aj stačilo, poviem vám radšej o príjemnejších veciach:-) Okrem toho, že je tu všade čisto, veľa zelene a človek má určitý iracionálny pocit, že je tu aj uprostred noci úplne bezpečne, tak mňa osobne veľmi zaujal aktívny spôsob života, ktorý tu ľudia vyznávajú (a ktorému rád holdujem aj ja) – nielen, že všetci a všade jazdia na bikoch, ale okrem toho strašne veľa športujú (čoho dôkazom je napríklad aj to, že tu iba zriedkavo vidím obézneho človeka) a čo na mňa obzvlášť dobre pôsobí, je, že ako tak stretávam ľudí na ulici, tak, aspoň ja mám taký pocit, im vidím na očiach, že sú spokojní. To je fajn, nie?

Belgická čokoláda má rôzne labužnícke podoby

Víkendy občas trávim hádzaním farby na bežcov v parku

Freestyle bmx po holandsky

Amsterdam...

Tento mesiac idem domov a už teraz môžem povedať, že to tu bolo skvelé a iba som sa utvrdil v tom, že vyskúšať si štúdium vonku je naozaj must-have skúsenosť – človeka to naozaj určitým spôsobom zmení... Som si vedomý, že som toho až tak veľa k veci nenapísal, a preto, ak by ste ktokoľvek mali záujem sa čokoľvek opýtať a chcete info z prvej ruky, bude mi potešením si s vami podebatovať na mahlavek@gmail.com alebo na starom dobrom fejsbučiku. Vidíme sa čoskoro! (Martin Hlávek)


Strana 11

Manageria Hot News NETWORK

EXPERTISE

VALUES

YPE v EK Tlačové oddelenie Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (ZEK) organizuje dvakrát ročne návštevu Európskej Komisie v Bruseli. Tento krát sa konala pre slovenských regionálnych novinárov od 22. do 24. mája. Vďaka dobrým vzťahom so ZEK sa tohto poznávacieho výletu mohlo zúčastniť aj YPE prostredníctvom Tamary (z org. tímu YPE) a Jána (stážista YPE u námestníka primátora Bratislavy). Predmetom návštevy bolo priblížiť verejnosti činnosť EK a predstaviť služby, ktoré EK poskytuje nielen novinárom, ale každému občanovi EÚ.

YPE pred budovou EK - Berlaymont Slovenská výprava v Bruseli

Začali sme návštevou priestorov Európskeho parlamentu, ktorý bol úplne vyľudnený, z dôvodu konania plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Nasledovala prehliadka múzea parlamentarizmu – Parlamentárium. Ak budete niekedy v Bruseli, určite odporúčame sa ísť pozrieť a ďalšej z budov EK – Charlemange. Oficiálny program začal stretnutím s vyslaným reportérom RSVT, pokračoval prednáškou pána Šandora (externý hovorca Komunikačnej sekcie) o Európskych inštitúciách a osobným stretnutím s podpredsedom Európskej komisie p. Šefčovičom. Tento deň sme ukončili priateľským rozhovorom s pánom Stanom, ktorý je hovorcom eurokomisára Fülleho (rozširovacia politika EÚ). A potom hor sa vidieť centrum mesta a hľadať známeho chlapčeka , Maneken Pis. :) Vyskúšali sme preslávené belgické wafle (boli naozaj veľmi dobré), sadli si v uličke vedľa námestia na hranolky (boli v papierovom kornúte a nedali sa dojesť, tak ich bolo veľa) a večer sme zakončili v podniku oproti Európskej komisii jedným belgickým pivom. Druhý deň pokračoval prednáškami o EÚ a ekonomickej kríze. Nasledovala prehliadka audio-vizuálnych štúdií, ktoré sú zdarma voľne prístupné komukoľvek na natáčanie svojich relácií. „Áno, aj vaša stará mama môže tieto priestory využívať,“ znela odpoveď na otázku, či naozaj ktokoľvek si môže štúdio rezervovať. Jediná podmienka je tá, že obsah sa musí týkať nejakým spôsobom Európskej únie. Návštevu budov EK sme zakončili tlačovou konferenciou. Dva dni, ktoré nám Zastúpenie Európskej komisie v Bruseli poskytlo sme veľmi využili a v YPE sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s našimi partnermi. :)

(Ján Sališ, Tamara Augustínyová, YPE)


Strana 12

Manageria Hot News NETWORK

EXPERTISE

VALUES

Ľudská pozvánka Bola sobota večer, práve sa končil posledný offsite v NTC. Odchádzali poslední zástupcovia firiem, veľa ľudí networkovalo na poschodí pri stoloch, na študentoch bolo vidieť únavu z intenzívneho dňa. Každý mal plnú hlavu nových myšlienok a chcel stihnúť ešte pár rozhovorov. Okrem týchto offsitujúcich sa však vytvorila aj iná skupinka, asi 10 študentov, sedeli v miestnosti dole a pili jamesona, vodku aj borovičku. A práve v tejto disidentskej skupine začala debata o tom, že okrem všetkých oficiálnych podujatí managerie by sme niekedy mohli ísť na chatu, kde by sme sa rozprávali len tak, o ničom, neformálne, ľudsky. Disidentom sa zdalo, že aj keď vieme profesionálne „networkovať“, poznáme sa a vieme si spolu (občas) aj vypiť, stále tomu niečo chýba. Pre niekoho to je spoločná zábava, pre niekoho väčšie osobné priateľstvá. Manageria nás učí, ako si budovať profesionálny network, ale v osobnej rovine sa už nemôže a ani nechce angažovať. Tak sme si povedali, že ideme na chatu. Ani sme nemuseli dlho rozmýšľať kam by sme išli, na chate „u Kubíka“ pri Terchovej sme niektorí boli pred rokom. Je to ideálne miesto - zmestí sa 32 ľudí, chata je krásne zariadená biliard, kalčeto, kuchyňa, ping-pong, sauna, čapovaná kofola a čapované pivo (!) ako bonus. Je to síce trochu ďalej od Bratislavy, ale za ten luxus peknej prírody a nadupanej chaty to stojí. Odchádzame podvečer v piatok 5.7. a vrátime sa v nedeľu 7.7.

všetko je pripravené...

Momentálne je nás zaregistrovaných 16, ale chceli by sme byť aspoň 30-ti. Všetci ste pozvaní. Nech Managerii ukážeme, ako sa vieme zabaviť.

(Ján Paulovič)

Alebo sa vidíme v septembri... Newsletter pre Vás pripravila Silvia Valovičová

N6_newsletter jun  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you