Page 33

ILIE SIMION

este posibil ca finanțarea proiectelor să fie stopată de Sponsor chiar și 6 luni din motive neimputabile beneficiarului. Totuși, dincolo de aceste situații extreme, este important să existe un tablou de cashflow care să fie actualizat permanent, mai ales în situația în care prefinanțarea viitoarelor proiecte este stabilită la doar 5%, fără nici un raport cu nevoile reale dictate de implementarea unui proiect. Tabloul de cash-flow trebuie făcut anterior depunerii programării cererilor de rambursare, deoarece el ne va indica cât de des trebuie depuse aceste cereri. Acesta este un aspect cheie, în condițiile actuale în care programarea inițială nu poate fi modificată decât de 3 ori. În concluzie anticiparea riscului de goluri de cash-flow și a unor soluții adecvate de răspuns devine obligatorie. Nimeni nu își va dori să aibă 40 de contracte de muncă în curs și niciun ban în cont în momentul zilei de salariu.

proiectele pe baza unor excepții depistate în realitate. Beneficiarul trebuie să accepte că orice modificare ulterioară a proiectului trebuie să nu genereze schimbarea valorii totale a proiectului care rămâne fixă pe toată perioada de implementare. 4.Bugetarea resurselor necesare activitatea de monitorizare și

pentru control

Având în vedere că Sponsorul proiectului pare a fi mult mai interesat de respectarea unor criterii formale, decât de succesul în sine al proiectului, este bine să nu subestimăm efortul necesar pentru conformarea la toate aspectele formale legate de raportări. Autoritățile responsabile de coordonarea și verificarea proiectelor europene (între paranteze fie spus, coordonare nu prea a existat în acest exercițiu financiar,

3.Bugetarea unei rezerve de contingență necesare pentru a acoperi riscurile legate de schimbarea deasă și uneori foarte consistentă a regulilor de implementare și mai ales raportare.

poate pe viitor) au obiceiul de a cere rapoarte, întrun format strict, imposibil de exportat din aplicațiile obișnuite de management de proiect. Aceasta poate presupune uneori foarte multă muncă suplimentară.

Contractul de finanțare semnat înainte de demararea proiectului, pe lângă faptul că este de tip leonin, poate fi modificat unilateral de către Sponsorul proiectului, fără să existe o reală analiză de impact asupra întregului proiect (buget, termene, etc). Acest Sponsor este ghidat de o viziune mai degrabă „procedurală” asupra proiectului instituind reguli foarte stricte pentru toate

Există foarte multe promisiuni că sistemul se va simplifica, dar deocamdată singura realitate verificabilă este aceea că „marea simplificare” (transpusă prin Instrucțiunea 73) constă în cerința de a transmite aceleași documente, chiar unele în plus, exclusiv pe suport electronic.

33 Revista Română de Managementul Proiectelor

Revista Romana de Managementul Proiectelor Nr. 6 Octombrie 2013  

ISSN 2343-7634

Revista Romana de Managementul Proiectelor Nr. 6 Octombrie 2013  

ISSN 2343-7634

Advertisement