__MAIN_TEXT__

Page 1

ETIKETTEER-OPLOSSINGEN FUNCTIONEEL, EFFICIËNT, BETROUWBAAR

Tel: +31(0)30 - 760 9010 www.novexx.nl Novexx v1.indd 1

15-09-16 11:11

DOORBRAAK PAPIEREN FLES? Smart Coloring maakt plastic circulair PUMA: manifest voor duurzaam verpakken OD Designstudio geeft Van Strien vleugels

WIJ HEBBEN WAT U ZOEKT DÉ ETIKETTEER-OPLOSSING

DRT25C

Detecteert alle verpakkingen

Tel: +31(0)23 - 5555080 www.logopak.nl

www.leuze.com

V E R P A K K I N G S M A N A G E M E N T

|

S E P T E M B E R

logopak.indd 1

2 0 2 0

2/4/14 11:39 AM


Is jouw supply chain optimaal ingericht? In de huidige omstandigheden is het noodzaak om je supply chain zo (kosten-)efficiënt mogelijk in te richten. Gebruik onze verpakkingsexpertise om de schakels in jouw supply chain naadloos op elkaar te laten aansluiten. Ontdek meer op smurfitkappa.com


3

pak juni 202

GENAR WBA SSIN TROU PLO T, BE 10 IËN ER-O 0 90 EFFIC ETTE - 76 nl NEEL, 30 exx. ETIK TIO NC 1(0) nom

inat

FU

ies

Tel: NL

1

+3 w.nov ww

n voo r Sha

17

reN

g

atur | The

agin

esig Talk

k Pac

11

m-d

ing kag e Pac : all NL s 2020 rden! e d r e a Awenomin g

s: HO

able

11:

apis

ain

16 0915-

Esc OP limi ted edit

Sta

ust

s

0| ion

The

EN T

fS te o

ag er

202

ert

GEM

dm an

ards

nce

ANA

br an s en

Aw

V la

GSM

gn er

ing

KID

K IN

m

de si

kag

d ind

ade sch r e d zon u en milie k k n rpa s e Ve n men aa

PA K

or e vo

er s,

Pac

x v1.

Novex

et te m e to da Zon Up ation ov Inn

VER

az in

te ar ke

Alle

36

0

NA PAGI

20 s 20 ustu

m ag

ken

‘‘

0

iom econ die

en d t e gan ava D-oli Extrign CB p des cha ans P bier m Vakr HOO o o v

elijke benoem de e of in happ ten Stat t het tsc un akken zijn he en maa knelp tT geef verp rzak k geen sche zaam De oo heef atie er oo . ic a a6 duur staan om is heid kken publ d vi jk g pagin am daar we erpa ze h ki inable ische erel urza rs; er op sta gisc ’, m V In de gsw verd dive ateg e du opie rate e of Su n str samen t EEN Lees rzaa cht. akkin St ek at ee e ut he IS e St is uu si gd n F ij The aging nodi ties op akebra verp tD nw krijtrin is ee rp be KT cht de t STO ituu ng uitg nale lijk in oete ieu.’ Pack op de innova am ve en l di ei T n st m aa it OE rd aa il io in . wo kijk ing en duurza NS kagi rnat teinde rcular aarom en m helem ook al rken nis tie rk U Z SSING oit KU s we ed van blica we we ci ui T ‘D Ken ble Pac inte t . p no ten gaan able t en pu bi A et in O ei loo moe g de ge p H it sta In de we W PL ocen ijnes aan m aina hoe gen, nde sta e of Su we de verru ken. ular rd pr voed at EN ER-O Sust aan am en is B en circ hade se volge The St V urza BB effen en ‘Honde Chr hade afvalfa e r sc Met aging iek du KID ing t sc HE ETTE nde teur cl en. kom . In de s beter g Pack intrins ed ng voor n no recy bereik -direc ken zo 1 WIJ ETIK het rspilli aan ste zette ruik dd V naar en.’ N.in ak ver_ kan nt KID verp n_co selve en we aar we hergeb pakk DÉ akke l. rk een n ,m Verp op ee we e in ateriaa ringcling in- ken aa n ‘om te vin lk km 16 recy ldoend d m skete tief sbeak wer cle ateriaa n ng vo na ng cy rp ki ki er on de ak alt ve ke va gen gere de m rpak lt en verp zaam or we n van vu ze ve in SIGN dat veret 0 DE n vo e Nie erk duur dat on sch in van Om JD: al m n STI n iti AM 5508 ISCH K LEE ute 39 g: inge dig e bep ijvoor den, en kr volge heft’. voor ijven 11: - 55 k.LInlST D MER 5 min AAN bl we ge nodi d op /14 tell kun en en en Sb 2/4 N ER ORD: hoeft tieve EA ls van 0)23 RR dig ttig en eil B en ME gs n 1( lle WO cius oe kin A gopaR BREE zi E KO T +3 u dw aan op koste nega en vo is nu Man la HE WI .loSU sd O vanl: Joost s)w kr or de Chris wTe ne w ak ak, ge PP en t), VO eid titie de pakk kken Aria Nex w vo stelt ew st Iden DIT pa nieu mh r verp e ta n O wN len OM (Joo (No ‘Ver t de n aa ng’, sse WAAR LEZEN? fe rs . beta en Hou EL we rwerki j noem ook ee urz t. Voo n fo stof oom TIK Mancius ten in de AR duc als ve du st p . Hi dan ee tr e van pro jen e n de e es s er om lukt -oli rti a) jn tie en sse Het CDB (par ft d sch ega’ e ku clings Hou met Brui blica n de pa het s wat sLa king t el uit som pu te hee nge coll e. D recy go dde king ak en es ste acht aa A he tan ima r en ri n, ak R rp aa bes ige M disc e keld st 1 aa me ve verp orieë kte ing wik imm opdr dd ine tral ont le t HE flink en h indu t in d aam k.in 5schC uits n de categ t lu n. Ze al rk me s opa ige aa e log T2 hale Martr duurz : en rder e. He erkratcht een me n. Leeen. N nie gen Veen cyclesam mee D-oli eteen dedGE DR ecteéén rsevoocatr egozerieë og xxxx dat SIN Xx BAAR rkten in met CB ze m der de re en n ove akken p zoek hoe Det dive n we tief is PLOS to’s ROUW tt tte ten ies en fo tit dat ac uc ee ze van ld, zi and TEER-OICIËNT, BET en m urse verpntinu o fecte k en prod arm t. arte van De t Id ich allende da e.nco mer en ch da ETIKCTIETONEEL, EFF - 760 9010 ga’s bee rry van er opz Joos Ee ter n en dagli o p lle reiten het opv met en.leuz . wa er ‘C co e r r rt re FUN tic er Ha gen doo aa atur od en creë ande st wxtw Ne 1(0)30 xx.nl van veel be te rd kin t uit p. pk n plas en ww tek lp pak ech wer mareNtot fo g te een en ng Tel: +3 w.nove 9 n ver ont hu we verpak rs e ko ee naa ns’ w Ne Sh de eno rke in s nd jmd els ha tgroep el r het en me .’ No1 voor etica tralinolie 11:1 eMet cie ww kje voo en ger ideeën re dt ign 9-16 el. kunn .000 eran mak al uc een ve beke -geli nk stu gde aren zijn bie des lijn cosm kuits CBD2015-020 tie zor in en illend de bala12 er or er tot as usse ? De ervtelt dat en ciers ’n 35 n lev A-wi prod het een et of nv van n m BE R ank versch door met r Ca st la Ho hij dat per ver beeld geni HEM en de s is voor rpot an om zo erde kken p. Vo zijn éé ina EM ten is eenign is baa ire en or d m te ze od so Joo is st wer n uc pag het ken bete lever at dee vo PT nd nn go De ; po des her ma r n e va e ont ign Elk pri Ho SE h MA n goed het ze t ga n ho ; va fiets orieë orde prod kje. oral bi rty erd toc el de all-ove of j on aan le des id. ld t

ING

A M HE AG

D UIT

wil

rt vaa

ken ma

VM VE R

-HE uw nie -vm r13

MA

v1.

d ind

K PAK

E GEM ANA

ING

SM

VA KB

LA D

VO O

R DE

12:

mp tka ti Hou t Kris teks

dd 1 xx v1.in Nove

NT

20 0513-

NG SS

sty baarhe maar Zow zijn tte lak t life rie, logo. gen ma producingen ken kin een her catego ark pak met jgt het rbij spr duc per trustm ver e pro kri Daa én één mig or . aire het tica ? und som hierdo ling me binnen dat tra , sec rukt, je lak uits w d, cos -olie doe bed spot m No de r, foo , hoe us van chakel UV premiu ate met CBD gen een ze ten van Manci e insmerkrk van Houss de ëerden me goe cre ane st la e een en uw r is te Ari Joo en nie t luk t, die ken n. Sameen reNatu ego- t He ëre l die Nex den cat He Sha te New mee ter. nde te cre taa rk ign me ope en wa nde om traling des Het enl d taa t. uits unieke oep in uitetot foo al bes se sap r een eld opr actief tica het ste ver atu r reN u voo wer merk cosme g van per Sha apl dge Als een n, van rtzettin kou . par voo , dat bracht g als rieë tur is een Na markt dus teru rk n. me op de merk rieë s een n wa en pen t het catego r sig rin baa nde de hie kom ere erd sch aging toepas schille r me baa sti ali te uitdpen dat vijf ver ken sender her rre ots Su ze gro ontwer nen de j toch atur als te rbi reN it eene‘On is bin daa ign aru des allend n en rk: Sha ncius. wa voortg ng is rie. Ma me rieë opv ego één t Van uitdagi ign catego n als e des cat ft als zeg grote isch elk worpe e blij orser’, isch nen ont list een rea is bin logo realist end was t ig suruniek we een sur ‘Da cht kke dat ben dru pra eid vlo rbij heb in het Daa rmerk keu

st .

Joo kte wer ting king m Prin pak n ver Premiu dag rtonne t Vrij wka vou en me r de Voo sse sam la Hou

15

AK KI VE RP

R EC TO

re natu hare

ieke t un in he t dat . En m , geur ies, ko erk.’ uziek entit ieder m n, m ost Id or ol vo desig n Jo ode, van zij t symbo r, m n eate bestaa aar staa th t: m hy geef rap -jarig DNA, tog eur t 10 ver_M Pho mijn t een en kl voor he DIO n wa markt t lev aagt t), STU de n zie de t he (portre se dr eëer te late rcieel in ee ik Dam e om les wa t hij cr La Hous me van waarm jkheid uss com n al ook ’s Rob e rk niet eld La Ho soonli foto t va henk da sieur emoti nsieur ga het voorbe en per lt een men tkamp houd eig sc ste n op de Mo , een ‘Mon n. ‘Ik eve een ti Hou Hij latiege geg DNA en. ipere wikkel kan doe stproject ien van t Kris teks en dat agt. Dit eur die re sam Anticusse ont merk een kun n inz DNA vra isg aal late en r een Ho als r om een bas t twee eig La lem kan voo ndaa het g al me ing kin ft een cept: er ope al sym ar zie belang

dd v2.in

16

a

oor oen.

US VIR ONAUK OP S R O C T DR CIER ZE ERAN LEV

RO E

RLEID

EN

ied het geb aan ler op merken te spe ane. een gro uwe veg an So Fin kers, e nie Veg de e Brin gt twe en So kregen chedes ta, voe a Vegan zetten, t als te Het Ens coladepas : La Vid n ech en markt toe merke focuss r van cho ortiment d in de racht de merken en haa n goe de opd en. Beide de vrouw jonge het ass e merke ica er Art speelt itioner dat me doelgroep Om dez pers van eding te pos de an is ontwer babyvo . De flesvoe ducten Vida Veg het om ps t pro ren om ver La gaa le Ste ouders erd en vegan- en. Bij Fine t motive van Litt derne uw fice an So uwen smaak nie hebop vro bij Veg e vro oductie ag van mo al gecerti s Nestlé . dez sche qua en intr ials et hal de len mo organi gezin de vra en, dat uik . Volgen dere en lie, is Met esign en/mil in op te kiez g als in de vormgebr g), palmo baar blik te aan hel welke vrouw pakkingsd rnatief Nestlé at geen er en ycle din evin oef rme rec dui mg alte ver beh bev er kleu . aak an Het De fles 100% nu grote over ond ding de naa en. Het re sm tiebron en een veg bevat. el in in een r vor (herkenba voor inspira er van ers van municatie eigenlijk ertificeerd pakt oet. Zow t dit naa e de akt tlé ben oud e com eding nu functie vormd onderd ing kom al gec gens Nes ke kar dig tieve AR uur is hal yvo en Vol energie piratie. eenvou ten bab BA uitstral informa ele. De nat dere molie, blik. ica.nl ook het r de ins iën een n pal baar te aan hel ke m, art OUW visu gde heeft s.co ingred bevat gee % recycle oef er wel ng voo ook een So Fine zor TR g brinker er me Het verte beh bewegi maar voedin t in een 100 nu gro over ond T, BE Vegan se veganbevat. van vou So N pak ijk atie Bij ers een ver oud endaag CIË eigenl ook zo munic verr de de hed hebben dige com eding nu is dan EFFI yvo en naa L, Steps wijz eenvou ten bab le EE Litt ers ver de baby’s. iën ON n van De cijf ingred CTI gsdesig ouden. sen van N pakkin ijk geh leeftijdsfa m FU gel .co dig mo schillende nestlé

29

ET

-OP

LOS

SIN

GE

N

0 901 760 .nl x 0(0)3 vex +31 .no Tel: ww w

TT IKE

EER

1 11:1

9-16 15-0

5-20 19-0

vexx No

dd v1.in

1

5

Cov

ER N DE GE CO SSIN LO OP

vies. ijk ad rsoonl aag pe t u gr o geef omin D n am va les te Het sa

-20 30-01

16:05

5-20 19-0

9 10:3

AKLES? A R RBREN F O DO PIE PA

O

28

x.com

ek Bezo dens op ons tij ck 2020 Empa C115 stand

N DE gen LO n ei k te n OT der zij fabrie ikke R P m on n de t een al bl otlo JAA erda slote e to 48 aant eurp 70 in Rott erd be ikkelden. In 19 den kl oot n. tlo tw en w IM n gr of 36 lode En RU 18t98 snel h on deur l Po snel n, t ee , 24 rpot den. denlig N: teodinucopt . Al eel zic ens en uynzee oeide assene tlo fel et 12 l kleu wor OO l ricnhtpr ge ieklle uynz keuk n. Br erk gr volw p ta ld m nzee ee ge ote po derpa IC br um Guts ee Br , de n, t va m vu n m gr on fa r ge DS uynz mer to, waa vloere n potlo . Het tieners jubile door t Bruygroot l een ndse kene t n , AN Br den. is er nzee erla en te . Da LL Cees - en tim dam r van tie va rland eren -jarig g: ee rtimen uy t Ned ren otlood et zo nd HOZeeuw n zaag ar Zaanrancie oduc in Nedeor kind d het 70pakkin e asso erla d is Br he kleu eel-p t je ni tte pr k er ed er ee be j Ned altij r van jaar De ee nz n na de leve et de rie n vo ar w on-v t br et ie vier Bruy verg elt Ba er bi g am atse ab te m m iti he ja nc no ra na la nf 1 ep t ag l rt n af en taan eel g en de dd nc erk rig d ed ie ui 20.inco wet alin Vo leve . ‘Van met ee ’n m ht’, ve d Man nzee verp aans uynz potlok_20de ite ct ls. oon. ac mpac or e Br lim sele jers itstr . De te en na 32_e n ei wijs eren ct. Zo ze kr l Bran Bruy n ic vo ill rs en 80x1 n tt AD_2 W erku yl ee ijd ee ch pa essio van ee et ee kind t im is on ationa aartoe l is eldw star d de vers rest van bette de m ee ogprof ing ik m ef Dat w er rn nz ho t Ba aag willen om nds en he wer t nu er . uy wij w tief t lie nc penddbl 7 ud. va Inte lens en ea te he elrg el gr gn.in ho lens erla gauwjers, ke Ta erk Br eren alita n. Cr om yist de la desi bu he slijn Ta Ned met wstwor vo in bb ort nieu Wei nklij et m imul or kw kele reen Lim team king ho duw-K met on n als lijke sterk men . ‘Dat er ik iede ‘H ni st e do us le er tw Ko ort. zijn rpak nink een vimnie r11-v 48 s sa ious rakt si is; orio eria on Ko 19 r or ve du r ka us bbeho nds expres ten te moo d.’ de s bij l wee , viel & Gl & Gl rmat in io du ts wee si ou en n Al tieve oduc zoie tot wen nzee aken Guts we & Glor graven kleu ne en n en en is en pr crea nde esse n jong Bruy k te m en va wild Guts gaan eel stift rton chen o’ nz bitieus itter de ka oral staa expr n, va mer lopp iden gen. e zijn Bruy vers aaie pr en een am geor lu s gl ne Be bren ve ek . ‘W van een tie teke aank ed. is vo s in k ls al gn vo ziel arap ia fr tsbo ogo eder was tje n erk acht DNA we Oo ecia desi ist eel-p decenn sche ofessi serie bees ka de n.’ t m opdr t en : de w n. t sp m t ig n, et nz he he ne bb Da he en es Het deze en ld in ign Bruy lopen lode or pr en. H keng de ie en n he ikke en rs. van etjes lf teke r b de oon. ngsd ki Des r de afge ietpot den vo nder r het ikkree stor stift unte en s ic ze lette rfd: arva tw de e de ng e popp die da st on land rpak hi de ki af bl l-p aa du tlo s ki gr king et On to de be ak si n kk ife t po voor . En w n de t ve Hol eren ld m et is ge rpak leen de ba ar al da en: va ten to iften op kman een or he verp ek. Ge kind el ign va het ee ve de van to n sn t. H blik ten kb k s ct di niet verg elk Back al er en du ltstif itterst ide sdes blee oduc mer te va ad vo lu r as m zo t ra em vi n de t w maa et is or voor on, gl t groe king kt, e pr k een de en bo stijl is he e el g va leid de si Da g, nd t. H lewer uw ak oo nd ls en en ze n. der t e creëer Expres eide nds i na rtim verp d ge . ‘Nie vaak on hier inde tralin lode tdagin rach en he on ti en ch e , ha el la ts , aa sk n asso kend ang kwijt kter en w nsum de verb te ui relpot n ui ding trac orious epen ders n Hol in fr een ee re Eige mer jarenl jn ziel n kara viel de co zat in d Abs & Gl uctgro , een on en ee ractie ren op mat aqua sch den. . over ni Ze ts g ken ns zi n eige aam. Gu prod Kids olens r abst kleu sivoor tech wat gewor eijers t za rentie erd tij ntel i da ee teer t s on . op en ee uctn aar ncur het w n Bruy . drie ol en en m r, maa past druk intern moo ndt W pres Ex ntijd hool fte presen is he r m ho . Ge k co dus vi de va eijers ee , de de kreg n prod lu, Sc oo oe g Sc nge k it em or us gn h nu on ei in ki pm to ap r. De stil W be orio g. ‘D t mer je van al? eige kpar mee desi scha afgest nd vo r en Back rpak bijz l van tral elt et oe d ten & Gl lossin dat he daagt t k ni kuits ’, vert t team Toev ter ikve mer altij land kaar rgro n st maa en er da d oo de el ee rtim ze bl n vens hikt t he men Guts gnop nken ert, ten, om orn. niet entij . De m agen opte op te on n en ar si su van ire la so n de n ee ngsc er he de eldo va gera tuss actie op de ent kl mat likke het as e va Ap Con team s één deat wij gn insp op te .’ En dan de rg, nd erin in d tie ijd -b lo en va mbu n voor ston mom aan on p voor derz gges den, ukt. Zo wat Het echt op w desi vrije ginn efte ‘Die t Li . ‘Toe t sl et en da ious zeel wer de on de su potlo gedr je nu de oord eft. H ie de te be beho aan. tinc ious n t op Glor n, n tje tw ik ac dt Vi as rs ee de en de bl or En Aa wor an g he nt en t rij het lo ,w op eije tale Zijn ook & Gl we ee r we ts & di he en je fa en k in lt W digi gt rpot n. Gu gen ekt: no en waa ts op n’, ze is op open bb t om ik te we oo t, vu n alle kleu uike ooi is t gew eur, ui en n toeval bij Gu n he erken Bruy ’n br k ev t ui kl t bl elen umen g va r ge e m mer Icoopuur rector startte n m erken. t het zo dat op te ho he ho staa sp ns nnin wee ’ di , een va w k ie be ‘Ja tive reau blik mee ige co tspa nden n. En met heeft? kt en omda mer tje er le aa ill id -s crea s bu t gem en w lijst sterk zit. hu ter on jn ha ikke doen n aan g. t rij on e he Kids zi e t we etlis zoud op di . Een rt in De wil, iten, it ontw nnen ringe n teru da us.nl uw is ck voor n, oo k te ku ne re og k ite te io Do bu g vi er .’ rin kleu lorio s.com tiv t d ho mer thuish , NS, n m was inat verdg en graa ston isch crea om da ne he zijn ag tsan ltal ing KLM t k: ee kwijt fij t ‘Im n jouwk voor n j ef gu ya oo l. , zeel i icon men he hi ro va lij ld: ee r l he feel AH aar ke nzee n t moo mijn sign: ra. M and waa nzee uy eure an kbee he ar De uy te n Br de kl toeg mer erd in e look na Br ce h va e en n et tc w nd ne Du rts, rend rden wij zij rend nieu sitio inde kleurire aa be n : rb Eg insp kw naar spire n ee gepo t ve .’ Een is er in ee b, m he ld is en t blik zijn tot tter ep t is OD n de rtaa ing k en LO s va e ve klar idde astle ar. He tgro in he mie n OT nitie en w kver at le derk ba oduc at er dyna geve N P defi hebbDie merrg uit. ‘Dn de on herkenende pr elijk wvooral ting te id GE euwe age ill én ui BO ni rit iteit. mbu rm va isch, rsch ct du signs ten GEkwamen n en hecreativ , legt Li de vo h, stat de ve kt diren de de aanzet hap. sc or in p’ n Er ectio, jouw groe od onisc ns vo , maa strale ense bood nn co ding doel potlo n. Ic esig oken rder en m is de e el sig sd gest r ill uten be bred g. Ve en w kbaa ho het de akking hart n oo n g aa ip ee n t in ge bo m va verp he is m n kn eeld ge ru in de door et ee verb agie cent ent ars e m t de ën. M dw ag ie rit elem od n to He reke fantas tlo po akt. sp ve verp uit. Ze eatie m cr tea fun hun n et uwe aa .H

9

hous

benelu

7 11:0

omino

5-20 14-0

5 10:3

2/4/1

dd se v1.in

P VE

en bakmix – eMade denten rde Hom ers, stu lijk kleu n van ep – tien een vro line!) redesig doelgro logo, d het (off . t, dee undaire fris nieuw gezellige lekkers Utrech de sec een t een in iets eau uit r om ook ijn me bakken heeft f bur ove kingsl dat thuis en die zin creatie te makeverpak len iedere aal, een comple den een uit te stra ar voor & Str . Een ma creëer Alles om s l en, Donder Smilde al werper enten. kinder enstraal.n van Roy n. De ont elem ouders en else donder r eike spe voo ber en te en gebruik is, niet alle eit activit

LG DOE

info@d

6 11:0 .indd

5-20 NW 14-0 x370 er 260

w.log ww

r la sieu mon

r18-v

x.com

VM

8 12:0

benelu

VM

1

17

uw-s mnie

5-20 13-0

omino

8

Tel:

indd

dd v2.in

8 12:0

or n vo Vegauwen vro

KT ZOEING TU WA LOSS BENEER-OP HEB WIJ ETIKETT É D

pak. logo

re natu hare

5-20 13-0

7

www.d

LA EUR I S N SE MO S U HO

HEID LIJK OON AAL ’ PERS VERH ‘MET GOED REËREN EN THIE C EMPA

dd se v1.in

NIEUW

E B R ED

pak api r , ma en het binatie dit gev rk hee de omgev rencon vloeip us. Ove geu zetten igenar Ieder me als in comd, die in kje e het de kub k isex sen ook boe uss ple een merke merk. te pas r een un maar dighei la Ho gevoer zijn ook n, een dit aan ierveelzij ing n naa worde Joost cah voor at zich ite uit dat op d van ès. tale laat eke dit kan ëer ik een erpakk py wh en lint Herm ‘Ik hou in sta laten ver ragen nkv de klassi maakt anticris matiek cre gro t l ik sing. rken als is een r dra at een in rukt, geschegevoer l ged ren. Zo bos heb t e. ‘He d verhaa t en uee bed e me at de rk.’ t em uit geu uss r. He oel voo el sta aak fraai individ innige mijn me pten bev garen el me aan lux rkkleu et gev . Op taf La Ho Een goe rdt ger g en r eur me hoo ken ist een lakzeg uk.’ eigenz h is voo rconce in gro Monsi verhalen. ent, wo den is mijn vallen us kru wit us om vouwr gel geu een t me t een e van en sum om l voo m bolisc de drie de kub oerde, de kub en door ; het doe En gro con boo s.co en me histoir van vraagt ns, als ast gev e, titie sym ond ie. in sel oud details Na uit art talg dek en zw geh petite Ons bre als me n zien.’ ostiden oi geb isen het je – mo – met la wordt klassieke e en nos eerlijk usse het kleur gro n en een . De bas te www.jo pleet. ardoor wil ik late itag puur, se nen jes kke t La Ho steek nk com fris wa soort ft her e vle fumfles promi geu. Da otie hee de kleur: volgt als in een tzwart par gesche t op em ft een accent Het pathie ven h een em ink zwarte hee de r em eving iver tuiver e cipeer gt voo wt zic rustge pakbel de bod rin dri vou ers zor verstu dat De uit t. Er ont s met op t daa e ballon t sprayv me art ay me schuif nen doo 3). e en inl met zw flesjes (No uss in ess an karton rubber Ho an wn la tlem er sta Ne erneJoost schuim e Gen ond met cht Bright k dat design r Tru n, era 2) en en geu onn eaus ing eschen vooraa Mad (No tieg packag zelf beg plek ignbur kingse rela en r me Happy uniek brand- ik voo vende des verpak .’ ren het uty 6 zijn n ied e is 9 ben naange geb van bea ina 200 rede Houss m van vak e too vooral uari het wereld Verb eur La rinpag in de jubileu 1 jan nen divers daa het ind in de . ’Op ang bij den bin Monsi de om pen maar zag tegenw rkevieren jarenl verbre verdie e, creëer hap te ische g als ma , na lais ag wilde mersc Identities t. Ik d, ook gra ische ma de econompakkin met een allen erk n s ugv de ver sparre ank st foo econom Joost ben gew ond hij ter belang van , naa van zat kon ang treeks te heb en me reen tijd een design het bel rechts endien factor ook voo en design rtte in kkings het Bov gun dan onn d.’ ral sta e de rpa goe e hij Hij . ‘Ve naren beg n en voo oon speeld er werkt sen ige te zie lde gew ld en kan ere design Merke ent in nt voe . dw g lift strum t mome in de foo fstandi int zel rk d tingin er. He ‘Je beg eengoe netwe jaren als hij. design groot ent gem ste n eer r, erk allang merke op een . Die erken. lastige ereld metica e rol strucdw was rijk r foodm met aan ? uty, de foo lokale cos bezig pas EM , bea t in al voo visie iteit sector ien, wa ek voor en vooral en volgt ,LE OB teledaar ble end prior andere nar oriteitPR nes r –, Geen n in die af aan. Bov rytelle merkeige geen pri IEcampage rol, van er! CTom nel g verd g) uitten als sto tor zijn ft (no TE voor Starte ctio aaen qua rkevan sec hee DE king produceen funu gr weer verpak In deze design , kiezen g als ma n deze ral . bij de lpeorm ing voo hegsv kin dragenpen is – nieuw Packag draait g heeft Wij kin n uit verpak tief elo . Het pak kin rela je die kunt late r de afg e ver design de rit. verpak elfd daa ef dat tural de van . De erhaal heb l .’ r dez t bes ein media n voo en. He w merkv am. Ik ze.n het rigsens rke iale gza leu lijk jou oveer en soc veel me elkaar etten, gaat lan w. zierWeij ww ple ook t l op t inz ar dat dat tte el) en rg . Me g sne ent kun bu ). n, ma n steken Babe ynze stralin strum 0 ru t Limorious dringe moete 08 gin te (B en r 55 tin 55 doo gl e in Vinc s & .nll energi 9 AM )23begint (gut 4 11:3 openakvee +31(0 jar

M

SIGN

S DE

KORT

aar cleb Recy blik

om ven n le der r va anie st om on ent em agem te be euw sMan ters n ni n ee haar ui akking rp d, aa erel rie doet en. Ve n. w w n de dust houd e’ lockdo st va ngs-in tact te nt re de llige akki eten in t als ‘inte verp lk n, ne n de . De voedse ch aa rijden en va n de st zi st wek nd pa rus te be dig-hede eerste erla navi omstan op de Ned rug coro het oeilijke kijkt te m s som

hous

me

uw-s mnie r18-v

24

r la sieu mon

ego uit het herken o is Ied cat log de stukje o als . Het belog erk ene het het We t rm me r keu vanuit logo. rpen. wo est ur baa staan e Nat heront > mo X ont n and sta ben het rd sig r het de r in heb forwa ken voo voo at diënt een ma Het ats die sta gra n en pla De leve en en, tek nectie. geb X tek werd is n. con logo in het d. Zo oeg gebore afie het aduw gev o sch d toe e log typogr hter wer nieuw is de o zac het rnaast e log uw nie .” Daa in het der ron en

0 14:4

d. dee ’, ign oep ber t des het t een nu elligen t doe ische int Nex icon taal ook ze voor New ign in. van wie w r des e op zorgen ‘No begin in voo . en us. het ik uss ers ign nci ard Ho st en aan wa design r des , Ma k ‘Joo van werk taal ken naa te t zaa t wer j bes n wij ver ve zeg oor atie en. Ik r de tale scher . Wi tie.’ de er nie cre er pak gen isti l daa , ver ject aan elli nep ruiken gen hol ake zijn pro int eds egrale sch wilt kin ben. t hen geb rm ste en t me pak heb n int zwe e jij gen link die CBD ver ling La Ho moete sche een elli dat tra t en ‘Voor is de nsen en ‘Int moet us We holisti me n en ien uits nci rvan. Je uit. k esch dat me p lop inale een en aan gd. Ma hie merke der can erle Ik wer cat ver Van duct veel van te koo dic kom d een me van e gie t dat ond tegie. n in alle the k me k een taal het pro ken k van k goe s van usate e leg isch stra apo ma t age ign rui de die vaa vaa Str Houss strateg uit r merke e stu Bij de m tcoll een circvorm des verlos designn geb uit isch ga. van voo is e de aro De La g teg cte is van ducten zich van ks op ign wa dat het rten uss fische een ld ook sla ine stra is odu Ho des mt sta tree te erd en, kru pro onl de terug: een n, gra -pr jd het hts eld oorbee mnoe ase het CBD of een t zijn n dus creëre wereld alti k rec ? All r uit. rda je wil ik aan n geb Hij wer t e ieu . Ik rdat stappe je dat deu zijn. ere dat bijvAmste t die cci. zijn me isblad t. Heworde eving vaa uw edn d ver Gu ieën de nie t de and wil aak ar je t me da en zijn Je ziet rs in nab . Wij ocht r bel een nie glo gor ben voo ik zes m gaa ouw een t ga aro ben s duc erb wa daa gek g in Pra “He sme. Wonde age gem ken heb r pro l wa de en ond vas ? Wa l. ine efin rall per coll can stij escapi seum onl rheid, s doe ulteer bri je dat er ove isch eel een groot die je een ove t. . On res zov mu van t baa doe ik zekstrateg erk forang Dit l.’ ar aal het . Ik heb een t is bew eld ls bij Zij n. in bel wa moet als s uith . He en n wer zoa ator. ëre igntaa ord t it zet is, los sig No cre He kje Een nie g w de opt n des et zienstu cs. ieu it kin lde t de ncius van curt een jven s mo we dri en gen verpak bee graphi de limeld opn lig Van Maen, die om me De met La e vol alle en is en. een tel wer op age van ure De sky je de was onz In rol van project team kom samen nat . te r ale t n, er coll De haa dat . Dat jd.’ ide taa vak s kan r ma het al sul Hu van alle l je voo ichten t alti uis proert ar dre kte kr win inr Ste wa me ers we ook nauur al ein Ze wer er. . ek me kunnen nat ma Can ar cht De den ma oth uit, k. zou kra nt, ap n vin , vol uitee pla er err ins nd egorieë e. CBD nep stv hen t gee . Mis D zo cat -oli CB nen de t CBD van de kt nie ties ina Bin ten me t wel d, wer luc kom ven n hal duc iol versla ft gee bid t gee is nie en nd me

W

. cius Man sse. van ne la Hou Aria Joost en

en

VM

nen als k go er g bin dus Lo urm pakkinheeft isvas, ke ere ver rieën can -

6-20 16-0

e al iek ta Un sign ur e d or Nat vo are Sh

‘N

He n va re pa . HE ee arbi wo to ateg P-za vo en ak geken.’ ucte le we OP mee; sta uctc verant met de uitking naar , wa verp n ze pa n vast fting ak de prod de he tand vol y, gi verp ucte sseld rt is prod ers acten vloed r ie op vin hebag de de e n vis over va illen tman cont ook in Van leistud uikt prod gewi pkaa d en eid De . en de nt ko is de er kh n. up versch oduc ook de nnen euze hand gebr van varia n de ie ge MA rand delij pr en ve n de ku ngsk EMA- n en or verla op dr t die deel iden kje aa 50 n HE erk bb zij he ki n n va is ca st rantwo ct te erpne cir Zij he rs en rpak een “H htlijne g van n sche tic za inge leem nog . an gw pa gen ve ve leem ell de lijk. ancie de arom et ric kree gen aa tot plas t. -im uze pl tic we ngen tob oelst n prob P-folieopgeze eu lp er m ki n op ak ns as pr lev nen eef da en” ze hu inin leide ha mili bitie pl rpak der ku in ng heidsd us. Ee de OP bben helfe tra te ng or de t am aus: hr ve li er e rki oe sc ak m en he yc am bitie ef nive n en de op min t papi gece en arvo tern hter he te % e Ve Recduurza n am bedrijvstroom en is verp s, wa n in om ze ler e ac nd oduc A 25 al he FSC- t ovend lle t of t di M ding klist volgde agers De iler zij cling cling akking en ldoe . De schi en, pr l HE k moe cled bescy . ld ct chec . Er tman erts onvo reta de re n recy verp en as de cy dien wi n ge Oo ng ze DV uc t rodu 2022 ken. n gere ucte 2025 n en KI da in hu ij de sexp bben akki en gl zij prod king da prod naf ba or brui ‘B rp he et er te . on Vo ge de ak ni en or bi . Va ar se n ve papi cht.’ ng men ba van vo jaar. kt stof akki verp l men nis va dat no sle n, t cle ezij tic dit recy ngen maa t he kmog verp erd ‘Vee dken is vaak plas voor ngen akki zijn ge moe erpa rse jrt ar rtv tifice s al gron chte ET E n en ki aa en dive voor bi verp tic t ja zij en ak pk M PL rig verp astic d plas en: di nspo geda uze ko kwam voren CO tra ke pl le ak cle T n al te te t m or de HÉ e op an naar recy moe of ge l vaar k vo iati icksc gen . ui in sed A wi gebr laag Var een qu eterin jaar tech M t en e HE eriaal nk om Ui verb ing g ge enig elde t mat en fli lijke leid is no is de st king nd Veen en ze . De ge r ze zieverr ha aa m r dige , m or en n de taile Eig ke va de re ngskun e taak een en j m en Ni st bi akki enor bben e he dien h verp n een ‘W in. nisc n zij ief ele do posit t he

at

Editoriaal

ver

Aug

cht kra en De van e g kin t pak es ver zijn bGINA 10 PA op

2 i 20

en k k a verp jun

ing lor Co tic artt plas m S aak ir m cula cir : oor MA t v PUanifesam m urza ken io du rpak t ud n ve gns rie esi an St D ie rug l n g en OD ef t Vls .’ n te hee jon ure een we gen kle aar ren rleg ge uge jn tn ule te ve ft zi da im n hee alde n st nze vle zeel verta esig e gre L

EE NZ

Y RU

DS AN ON L L O R HO ICWEE R AA NB E RK HE U NIE

: TIJD ES LE inuten 4 m AAN ? ER ORD s MEN KO T WO eijer HE tte W ent nc Babe en Vi ious) zeel) & glor DIT yn s M (Bru (gut RO ZEN? rg bu WAA L LE ts & Lim gu he KE TI l en sc AR nzee iconi ar Bruy het enba ious herk ‘Beiden glor k een er ven. rakt mer n ga er ka gen.’ desig we we bren k en mer ld t wi in he

WIE

WE

GB ALIN TR

S UIT

RK

ME

orio

ts

Gu et),)

us

& Gl

ortr d s (p ruyn en tiev cte Ra m k B NA stra crea ’s Pi mer het D , ab hun foto se ud mp dse o an ook in tijd utka oll en i Ho ist dh ous d eig t Kr it ou teks oie Glori et d o m & g. ‘M Het Guts lin ra van uitst k mer

VM

15

-20 13-05

art

v1. eel ynz l bru ike

d ind

-20 13-05

12:18

KT OE G U Z IN AT LOSS N W OP BE EERB E T J H ET WI ETIK DÉ

29

12:17

080 5555.nl 3(0)2 opak +31 .log Tel: www

n

ge

kkin

rpa

ve 5C alle T2 ert

DRtecte De

om

e.c

uz

e w.l

ww

| v1. eel

VM

art

ynz l bru ike

d ind

28

JD: LEESTI n ute 3 min AAN N ER KOME ORD? WIE WO HET m (DL der Vor istel Leo van ) en Chr ing elux) Packag vema Ben DIT (Ro rt OM Gee WAAR EN? EL LEZ van ARTIK cier leveran ema a dé hed Rov ing, Rovem refurbis Packag rts es, DL l Gee machin Christe rte m. e apa twe overna blijven gesproken ‘We je.’ sch Techni ons zus ing bv’s. Packag is DL

t’ d trofi n ‘re één han e e t w Nieuchines ui ma

DL PA

ING CKAG

STER NU ZU

BEDR

V

A VEM IJF RO

a.

vem

P A E R

I N K K

,

Ro en lever uwer nebo niseerd r achi mee er nm eds mod ing aa wij ge zijn we ste ckag nes die jaren hi DL Pa drijf n de mac gelopen n be af % va ri zij en de segjanua . ‘Zo’n 70 vema 9 hogere ht op r Vorm s van Ro op het rkoc vooral de ne t zich . achi rm ve dt Van en rich machines der Vo p’, vin en sluitm ringen xere 1994 van m in -bestu comple he sta -, vulLeo en der Vor vul- en m rm logisc ment van en der Vor overvorm-, nes wer ‘Een rticale vo en.’ de lev rtte Leo van e Leo rk t dez twee tantie sta uwe Elpack die machi , Boschve ter n l. me n we onEe ste ins dee nie van zij s en oprich er, want van Ras koop Redatr achine legt rktaan het sam In eer koop ’s Pim ssia a-m de ver ines’, ale kop d nt ma gaan tekst

foto n nu ide de ver s. Bij hands Ha ‘Rovem .’ rmach rsen eressa r klante wighei s de met Deu ede achine bieden tonnee vema wa zij een int de eeu n gedaeruild. van ing haamma aan sluitm eerste twe ines ing die voor kte ne uit. ‘Ro werven Packag dat de gra ach en raa moder nes, den e ver kan DL inepro budget jes, een eturing ema-m machi nam s ien klein a-mach en Rov degelijke een de bes als eerste leven geg in zak terachine de t een ken n Bovend Rovem oer a-m r d. All r toe ige tweede rijf me zijn verpak . Het Oos om Rovem rentie voo d bed aat wil volled gebouw ben daa en ze een t rten rentie seerde kaging bekend l heb zijn cur et r Wij vooral en sta s of granul DL Pac ncur gerevi ten me r n con lpack.n in gez zijn bij 26 jaa teerd. nl PLC en co den van Vorm gee de contac wijzen naa www.d grok al ‘Wij ns poeder snel uit Ge s. de elij ovema. t pas Sieme t al nam aanbie s Van der er. ‘Ik heb achine a bedien karwe ver partij www.r kom Het staat ema-m ere en en em rende ven.’ ue en volgen nebouw bedrijf rde Rov nt, Rov e contin chi was gehoud bij de and ermitte tse me ma rm see int en, hou seg wa beter rde, plexer Duitse a altijd gerevi midden te kom klant com evisee haar nen ver o.a. in het Rovem mocht een ral ger a om bin ons met r een voo en a sterk 0 doo n elkaar j levere Rovem rdt vaak bedrijv Rovem erC1400 pen tere voor Wi PRESS printer sen. en hel chine wo market tief ond RIO nes r ven er zijn ma chi CU Pre afte ton ste nes en t ma S AC our is de sten. mm de eer machi doorda SPEC full col x320 mm x900 .’ want Daarnaast van inkom wen aan en, ook vinden 450 n HNIEK tot 297 uut, TEC kocht. rijke bro en ombou toe kom hnici te srA3, ezijdig AAT aan per min -tec istel mm TIE twe belang iningen k niet FORM e ina’s service zegt Chr tra vaa x1.300 140 pag ER-OP hnisch uut houd, waar wij om goede groei’, BANN jdig 297 de tec groot maat ’s per min een rdat jk is een zaken enkelzi juist A4-for pagina ze er doo Er is moeili vice 76 LHEID het zo n bij ser onder me krimpen. rom leggen 00 dpi SNE formaat t zie daa 00x2.4 kom rijven ‘Wij srA3IE 3.6 ‘Dat eel en te bed f ook OLUT n zel Geerts. bij gro sch person RES ejare en -afd ele dienst aan techni neer.’ ds enk de retrofit len en a sin rde em tekort bij ons vice Rovem zogeno a-onde de ser ns heeft g. Deze le Rovem Overige isieafdelin en origine rev (r) en kt alle een t2Pack t, bij de gebrui Prin ling

Harry

E

per van terX n 5 XLS naar Prin iGe ur/eigenaar van ox, de directeur/eige rs van Xer Dijk, cte kpe van Rob rtz, direkingsdru Swa Arlo e verpak digital tock. Thicks

dd a v2.in ovem uw-R mnie r20-v

15

5-20 13-0

7 12:0

G

S M

A

N

A G

E M

E N

T

E M P T S E

.indd opak log

1

R B E

2 0 2 0 /14 2/4

11:39

AM

Een nieuw hoofdstuk Iets e sk kleiner, e ner geen vouw vouw, een n nieuwe euwe vorm en informatie n orma e voor de he e ke en VerpakkingsManagement is inhoudehele keten! k nog breder geworden ang lijk geworden. Da Dat hee heeft een reden reden. Jaren Jarenlang maak en we aalss redac wee magaz nes Verpakken was maakten redactiee twee magazines. exc us e ger ch op des gners marke eers en andere exclusief gericht designers, marketeers merkveran woorde ken Prach n moo ad merkverantwoordelijken. Prachtigg da dat we zo zo’n mooi b blad konden maken ekende we gn maken, maar he het be betekende wel da dat aallee des designar ke en in n Verpakken kwamen en de techniek in Verpakartikelen kingsManagemen kingsManagement. Twintig jaar geleden was dat niet gek, maar de were d iss veranderd ngson w kke ng wereld veranderd. Verpakk Verpakkingsontwikkeling gebeur n mu d sc p na re teams, eams waar n gebeurt nu vaak in multidisciplinaire waarin marke ng des gn en techniek echn ek vana n marketing, design vanaf he het pr prillee beg begin samenwerken gners hebben behoe n orma e samenwerken. Des Designers behoeftee aan informatie over n euwe technische echn sche moge kheden en verpakk ngs nieuwe mogelijkheden verpakkingsechno ogen w en we en wa n de were d van technologen willen weten wat er in wereld verpakk ngsdes gn spee de groepen zzijn n ge n eres verpakkings design speelt. En be beide geïnteresseerd in n duurzame verpakk ngson w kke ng In n een verpakkingsontwikkeling. were d waar n de d g a ser ng de overhand neem wereld waarin digitalisering neemt, iss he het og scher een brede titel e op de mark logischer markt tee brengen brengen, aange aangevu d me ue e on ne con en vuld met ac actuele online content. We hebben aafgelopen ge open zomer gewerk euw gewerkt aan een n nieuw magaz ne me rouwde titel. e Da ng n e zonder magazine met een ver vertrouwde Dat gging niet sslag ag o oo Twee b aden me end DNA of sstoot. bladen met een versch verschillend samenvoegen tot o een titel e me met meerwaarde iss aal een u dag ng maar een u s ra ng vvinden nden d de groepen uitdaging, uitstraling diee be beide aanspreek ssch en nog we as ger We hebben onze aanspreekt, iss m misschien wel lastiger. nek u ges oken door een dummy te maken en die voor uitgestoken eggen aan een aantal aan a verpakkingsdesignbureaus. verpakk ngsdes gnbureaus Die De tee leggen b ad voor de mond en stimuleerden s mu eerden ons om namen geen blad me iets e s beters be ers tee komen. komen E Een bureaus BRUM, heeft met en van de bureaus, he nieuwe n euwe logo ogo ontworpen. on worpen Op het he moodboard voor ons het z e u de reis re s die d e we hebben gemaakt. gemaak We zijn z n aan een ziet n euw hoofdstuk hoo ds uk begonnen in n de lange ange geschiedenis gesch eden s van nieuw VerpakkingsManagemen Design, techniek, duurzaamheid; VerpakkingsManagement. v nd het he allemaal a emaa in n deze uitgave. u gave Graag horen we wat wa u u vindt v nd Alleen A een dan kunnen we beter be er worden! worden ervan vindt.

Ge ra rd

gerard@managementmedia.nl


4

13

28

34

‘DE SECOND SKIN VOELT ZACHT AAN’

‘HET LEEK IN EERSTE INSTANTIE EEN ONMOGELIJKE VERPAKKING’

32

‘YOU WILL FALL IN LOVE’

INPAKKEN ZONDER ‘HANDJES’

58

‘JIM HEEFT EEN SCHERPE KIJK OP KLEUR’

06

Smart Coloring maakt plastic circulair

27

Drukkerij Eshuis: partner in duurzaamheid

49

Wiliot start productie batterijloze tags

10

Red Band en Venco stappen in ijsjes

28

Ampullen anders openen en samplen

50

Siem Haffmans over circulair verpakken

13 14

Luxe wijn in een pulp-case

34 38 40

Redesign Van Strien koekjes

52

Experts over het Taksi redesign

57

Sneller ontwerpen met cutterguides

58

Kleurbeleving centraal in verpakkingsdesign

Het PUMA-manifest nader uitgelegd

Vijf vragen aan Nieuwesteeg Intercol optimaliseert lijmproces DS Smith

19 22

Trending: papieren flessen Oekraïense golfkartonproducent in NL

43

Onderscheidende olijfolieverpakking

24

Belasting op nietrecyclebare plastics

44

Database publishing in de praktijk


5

38

‘PUMA BRENGT FOCUS AAN IN DUURZAAM DENKEN’

Uw partner in

Zelfklevende Etiketten & Flexibele Verpakkingen Lid van:

CC F ARE

6

HEMICAL

OOD

interket.nl

SLIM PLASTIC (ONT)KLEUREN

50

‘VERLEIDEN VOOR KOPEN ÉN VOOR EEN JUIST AFSCHEID’

Rubrieken & columns 09 16 20 31 32 37 46 54

Verpakkingskundig: Vladi Boroday Marktnieuws Designnieuws Ingewikkeld: Erik-Jan Ransdorp Technieknieuws Designcolumn: Roel Stavorinus Productnieuws Productnieuws

EASY AND SMART CONTROL Bedien en bewaak alle functies in het lijmproces vanaf de locatie van uw keuze. Robatech Control System de beste aanpak voor een eenvoudige systeemintegratie. www.robatech.com/easy-and-smart-control


6

LEESTIJD 6 minuten WIE KOMT ER AAN HET WOORD? Henré Vos, managing partner Smart Coloring WAAROM DIT ARTIKEL LEZEN? Een unieke technologie voor het ontkleuren van plastic

INNOVATIE VOOR HET ONTKLEUREN VAN KUNSTSTOF VERPAKKINGEN

SMART COLORING MAAKT PLASTIC CIRCULAIR Hendré Vos: ‘Met onze techniek kunnen we plastic ontkleuren en geschikt maken voor hergebruik in hoogwaardige verpakkingen.’

Hendré Vos ontwikkelde drie jaar geleden een technologie voor het inkleuren en ontkleuren van plastic. Deze Smart Coloring-techniek is geschikt voor alle kunststof verwerkingstechnieken, van blow molding en extrusie tot spuitgieten. Het maakt van gekleurde plastic verpakkingen (PP, PE of PET) weer transparante, plastic granulaatkorrels. Een innovatieve en milieuvriendelijke technologie, die kan bijdragen aan een circulaire economie. TEKST

Harry van Deursen

FOTO’S

Mike Velleman en Productfotografie Hilversum

Het Oostenrijkse Alpla testte Smart Coloring op een standaard PP-fles.


7

‘‘K

unststoffen zijn niet het probleem, maar de kleuren in de kunststoffen zijn het probleem”, hoor ik vaak tijdens diverse gesprekken binnen de recyclingindustrie’, vertelt Hendré Vos, managing partner bij Smart Coloring. ‘De kleurstofpigmenten en additieven die gebruikt worden voor de productie van plastic verpakkingen lossen immers niet op tijdens het mechanisch of chemisch recyclen. Daardoor ontstaan er recylingstromen die doorgaans gemengd zijn met diverse kleuren flakes, waardoor er grijs of zwarte granulaat ontstaat, dat enkel nog gedowncycled ingezet kan worden. Dit laagwaardig gerecycled plastic komt vaak terecht in eindproducten zoals plastic meubelen of wordt verbrand. Met onze techniek kunnen we plastic ontkleuren en geschikt maken voor hergebruik in hoogwaardige verpakkingen.’

Klantvraag Het idee van het inkleuren en ontkleuren van plastic ontstond in de periode dat Vos als inktconsultant werkte voor Fuji. ‘Regelmatig vroegen klanten of het mogelijk was om kleur in het plastic aan te brengen in plaats van erop. Het voordeel als je kleur in het materiaal aanbrengt, is dat je geen primers nodig hebt en ook geen print layer en geen beschermende coating. Je gebruikt het basismateriaal als carrier, als primer én als coating. Alles in één.’ Vos pakte de marktvraag op en ontwikkelde samen met polymeertechnologen een fysisch en mechanisch systeem waarmee het mogelijk is om specifieke

Zelfs metallic behoort tot de mogelijkheden.

kleurstoffen te encapsuleren. Hierbij activeert een toevoeging aan het plastic, een zogenoemde locker, de polymeerstructuur en maakt het geschikt voor penetratie van de kleurstof covalente. De kleurstoffen worden mechanisch gebonden in de matrix. Het gaat hier niet om een, homogene verbinding, maar de kleurstoffen zijn tijdelijk gebonden. Een key-locker verbreekt de verbinding tijdens recycling, waardoor de kleurstoffen vrijkomen en kunnen worden gescheiden van het plastic.

Coloring on demand Hendré Vos testte de techniek succesvol op PP, PE en PET, kreeg er patent op en vond in de Schürfeld Group een investeerder die potentie ziet in deze techniek. De business development manager bij de Schürfeld-Group, Dr. Bernd Robertz, tipte Vos om zijn techniek bij flessenproducent Alpla te presenteren. Dit Oostenrijkse bedrijf rea-

Met onze techniek kunnen we plastic ontkleuren

geerde enthousiast en testte de techniek op een standaard PP-fles. Na diverse tests met het blazen van tweelaagse flessen ontstond het coloring on demand-concept, waarbij de buitenste laag van de fles een functionele laag bevat met de locker. Door de flessen onder te dompelen in een kleurbad op waterbasis is het mogelijk een transparante fles snel te voorzien van de gewenste kleur. Na gebruik kan een recyclingbedrijf de fles vermalen en de kleur met de key-locker uit de kunststof Lees verder op pagina 9


Deze column is van Vladi Boroday, Junior Packaging Technologist bij The LCA Centre. Hij geeft de pen door aan Roel Vink van NowNewNext.

Voor stretch blow molding van PET-flessen kunnen de preforms inline worden ingekleurd.

Vervolg van pagina 7

flakes halen. Hierna is het gerecyclede kunststof weer geschikt om opnieuw hoogwaardige verpakkingen van te maken. Verder is Smart Coloring ook geschikt voor het stretch blow molding-proces van PET-flessen. Hierbij kunnen de preforms inline worden ingekleurd volgens het coloring on demand-principe. En het direct inline inkleuren van extrusiefolie met een kleurbad is ook mogelijk.

Bewijs met sampels Met enige trots toont Hendré Vos drie PP-flessen. Het zijn samples die de stappen van het coloring on demandconcept laat zien. De eerste fles met SC-technologie is transparant, de tweede volledig blauw ingekleurd en de derde is nagenoeg transparant en heeft nog een licht blauwe zweem bij de hals en bodem (zie foto onder). Deze laatste fles is bijna geheel ontkleurd, wat op zich al uniek is. Een ontkleurde fles is middels hetzelfde principe tevens weer in te kleuren. ‘Het ontkleuren van de flakes is tijdgebonden. Hier hebben we het proces bewust ingekort, zodat je kan zien dat de fles is gemaakt van gerecycled kunststof. Er is dus werkelijk sprake van upcycling in plaats van downcycling.’

Coloring for recycling Voor het circulair maken van blowmoulding-, extrusie- en spuitgietproducten, zoals caps en closures, heeft het bedrijf coloring for recycling ontwik-

Verpakkingskundig

Er hoeft niets aangepast te worden binnen het bestaande productieproces

keld. Dit concept bestaat uit een color masterbatch, met daarin een kleurstof en de Smart Coloring-technologie. Het grote voordeel van de toepassing van de Smart Coloring-technologie is dat er niets aangepast hoeft te worden binnen het bestaande productieproces. En ook hier kunnen recyclingbedrijven de kleurstof uit het kunststof halen middels hotwash en de toevoeging van de key-locker. ‘De functionele componenten van de masterbatches zijn zo ontwikkeld dat er een homogene kleurverdeling is tijdens het productieproces en de intrinsieke eigenschappen van de kunststofmatrix ongewijzigd blijven.’

Closed loop Hendré Vos beseft dat er een closed loop nodig is om Smart Coloring op de markt te brengen. Bedrijven zullen verpakkingen separaat moeten inzamelen, zodat er geen vervuiling plaatsvindt door andere verpakkingen. ‘Je kan het vergelijken met de elektrische auto’, zegt Vos. ‘We moeten een keer ergens beginnen, want gekleurde kunststof flessen kunnen momenteel niet worden gerecycled vanwege de kleurpigmenten. Daardoor gaan er nu grondstoffen verloren. Dat kost geld. Brand owners en retailers kunnen met onze technologie veel kosten besparen op hun verpakkingskosten. Het draait uiteindelijk om zo min mogelijk afval te produceren en richting circulair verpakken te gaan. Dat kan met Smart Coloring.’ WWW.SMARTCOLORING.DE

v.l.n.r.: Een ongekleurde fles met SC-technologie, een ingekleurde fles en een ontkleurde fles die bewust niet is geoptimaliseerd (zie flessenhals).

Verborgen factoren

V

oor mijn buitenlandse stage tijdens de opleiding Food Innovation aan de HAS Hogeschool ging ik aan de slag bij PA Consulting in Cambridge. Hier kon ik mij onderscheiden met mijn minor in Sustainable Product Design, die qua timing perfect samenviel met de aankondiging van de SUP directive in mei 2018. Al snel kwamen er naar aanleiding van deze aankondiging veel vragen van klanten: Wat is de beste verpakking voor mijn product? En hoeveel CO2-uitstoot wordt er bespaard wanneer er van een verpakking met EVOH-laag naar een mono PP-verpakking wordt overgestapt? Met mijn leidinggevende werd ik het eens over de beste oplossing voor dit vraagstuk: een LCA (Life Cycle Assessment). Met wat generieke data uit de Idemat-app van de TU Delft hebben wij de productie van het kunststofgranulaat en de conversie daarvan naar folie erin verwerkt. De klant was tevreden (PP was stukken beter) en wij hadden een snelle en makkelijke oplossing gevonden voor soortgelijke vragen.

Niets bleek minder waar

Niets bleek minder waar toen ik eenmaal bij The LCA Centre begon als verpakkingstechnoloog. Er zijn zo ongelooflijk veel verborgen factoren die meespelen bij een vergelijking tussen verschillende producten of verpakkingen. Vaak wordt bijvoorbeeld het afvalpercentage vergeten. Bij een PET-fles heeft een rond label veel meer snijafval dan een vierkant label. En het bestaan van het label backing-materiaal wordt vaak vergeten. En wat als de PET-fles direct geprint wordt in plaats van gelabeld? Dan heb je te maken met significant hogere uitvalpercentages en ook indirect hogere emissies. Dingen die je zonder ervaring of aanvullende data nooit kan weten. Idem voor fillers of kleurstoffen in kunststof. Zonder specificatiesheet en laboratoriumapparatuur is het lastig te achterhalen dat soms tot wel 40% van het materiaal geen kunststof is. Dat kan er voor zorgen dat de milieu-impact van de desbetreffende verpakking lager of hoger uitkomt dan wanneer dit niet is meegenomen. Daarnaast kan de aanwezigheid van kleurstoffen of fillers een effect hebben op de recyclebaarheid van een product. Waardoor het in werkelijkheid bijvoorbeeld niet gerecycled wordt, maar verbrand, wat voor hogere emissies zal zorgen. Dit soort factoren kunnen je uitkomst drastisch veranderen. Uiteindelijk zal de basale vergelijking tussen een film met een EVOH-laag en een mono-PP een goede basis hebben gehad, maar voor specifieke vraagstukken en claims over de duurzaamheid van verpakkingen heb je ook specifieke kennis en tools nodig om een onderbouwd en robuust antwoord te kunnen geven. Er spelen namelijk veel variabelen mee.

Vl a di


10

HERKENBAAR DESIGN BELANGRIJK

LEESTIJD 4 minuten WIE KOMEN ER AAN HET WOORD? Aafke Timmermans, Marjolien Dieleman (brand managers Red Band en Venco), designer Micha Geldermans (ZDSGN) WAAROM DIT ARTIKEL LEZEN? Snoepfabrikant stapt met vertrouwd verpakkingsdesign in nieuwe categorie

VAN DROP NAAR IJS Ze liggen sinds het begin van de zomer exclusief bij Albert Heijn in het diepvriesschap: Red Band- en Venco-ijsjes. Twee nieuwe producten van Cloetta, een Zweeds zoetwarenbedrijf met vestiging in Nederland. TEKST

Kristi Houtkamp

FOTO’S

ZDSGN


11

Van Red Band en Venco tot Sportlife en Lonka

Cloetta is in 1862 opgericht in Zweden en uitgegroeid tot een toonaangevend zoetwarenbedrijf met acht productiefaciliteiten in vijf landen waaronder Nederland. De producten worden wereldwijd verkocht. Tot het Nederlandse portfolio behoren sterke lokale merken, waaronder Red Band, Venco, Sportlife, King, Lonka en Xylifresh.

H

et zijn twee populaire en typisch Nederlandse zoetwarenmerken: Red Band en Venco. Precies 20 jaar geleden bracht merkeigenaar Cloetta in Oosterhout het product Red Band Dropfruit Duo’s op de markt. Deze combinatie van drop- en fruitwinegums werd een succes en is volgens de zoetwarenfabrikant momenteel het meest verkochte Red Band-snoepje. Venco Schoolkrijt is net zo’n klassieker; een uniek dropje dat uitgroeide tot een waar merkicoon.

Van snoep naar ijs Reden voor Cloetta om met deze merken in de wereld van consumptie-ijs te stappen. Samen met ijsproducent Holiday Ice (St.Nicolaasga) ontwikkelde het twee nieuwe producten: Red Band Dropfruit Duo’s-ijs en Venco Schoolkrijt-ijs. Er ging wat tijd overheen, maar met de start van het ijsseizoen in 2020 was alles klaar. De doosjes liggen sinds begin van de zomer exclusief in het diepvriesschap van retailer Albert Heijn.

Concept ‘IJskoud vertrouwd’ Het verpakkingsdesign voor deze nieuwe producten is van designbureau ZDSGN in Capelle a/d IJssel. ‘Een slimme keuze’, zeggen Aafke Timmermans en Marjolein Dieleman, respectievelijk brand manager van Red Band en van Venco. ‘We werken al jarenlang goed samen met Micha Geldermans. ZDSGN creëert ook het artwork, repro en color management voor alle Red Band- en Venco-verpakkingen.’ Voor de ijsjes ontwikkelde Geldermans met zijn team, op basis van de briefing van Cloetta, het concept: IJskoud vertrouwd. ‘Cloetta wilde vooral herkenbaarheid; de consument moest direct zien dat het dé Red Band Dropfruit Duo’s en hét echte Venco Schoolkrijtje zijn, die in een ijsje zijn getransformeerd. Directe herkenning uitstralen, in de voor deze merken nieuwe categorie, is dan je belangrijkste doel. Dat realiseerden we door de merkidentiteit van zowel Red Band als Venco volledig te hanteren. Je zou ook voor een afgeleide kunnen kiezen, maar waarom? Wij hebben de merkwaarden strak gehanteerd. Daarbinnen kregen de ijsjesverpakkingen een eigen signatuur. We volgen de categoriecodes van de zoetwaren en niet die van het ijsjessegment, waardoor een dissonantie ontstaat in de vorm van een extra onderscheidend element.’

als je heel concreet het snoepje afbeeldt’, aldus Geldermans. De Red Band-ijsjes zelf zijn verpakt in kunststoffolie waarop het logo is uitgespaard. ‘Reden waarom we bij Red Band gekozen hebben voor een gedeeltelijk transparante folie, is dat de consument goed ziet welke smaak het ijsje heeft – en dus zijn favoriet kan kiezen. De

Het design volgt de categoriecodes van de zoetwaren en dat werkt onderscheidend Double facing Geldermans vertelt voor het merkpanel verschillende stijlen te hebben uitgewerkt, maar iedere keer sprong de stijl die het dichtst bij die van de zoetwarenverpakkingen lag eruit. ‘Die hebben we dus vertaald naar de nieuwe categorie.’ De ijsjes worden afzonderlijk verpakt en zitten per tien (Red Band) en acht (Venco) in een kartonnen rechthoekige omdoos. ‘Die vorm maakte double facing en daarmee blokvorming in het schap en het out of home-kanaal mogelijk Bovendien is dit productietechnisch een efficiënte oplossing.’ Op de doosjes is duidelijk een referentie naar het Red Band- of Venco-snoepje gemaakt. ‘Als je herkenbaarheid en vertrouwdheid nastreeft, werkt het sterker

reden om bij Venco te kiezen voor een afbeelding van het ijsje op de singlewrap is om ook bij het uitpakmoment en als ze los in de vriezer liggen, extra product- en merkbeleving te creëren.

Brede doelgroep Aafke Timmermans (Red Band) en Marjolein Dieleman (Venco) zijn enthousiast over de look-and-feel die de ijsjes kregen. ‘Het is helemaal in lijn met de zoetwarenverpakkingen: speelse elementen en opvallend rood voor Red Band en strakke fotografie en zwart voor Venco. Een design dat een brede doelgroep zal aanspreken door de herkenning vanuit het zoetwarenschap.’ WWW.CLOETTA.COM WWW.ZDSGN.COM


efficiency driven packaging

Minder plastic? Ja, natuurlijk!

Duurzaam tot in detail Nieuw: een volkomen steriele verpakking, gemaakt in onze cleanroom. Hierdoor blijven alle oorspronkelijke specificaties behouden, daarom is er bij de klant géén Gamma-straling meer nodig om de verpakking te steriliseren. Dat betekent een enorme besparing voor de klant. Deze nieuwe verpakking is bovendien 13% lichter én veel beter stapelbaar: er kan 80% meer in een vrachtwagen. Dat zorgt voor nog eens een flinke besparing op de vracht- en opslagkosten. Om deze innovaties te realiseren, hebben wij elke stap in de keten doorgelicht en waar mogelijk verbeterd. Als voorloper op het gebied van duurzame IML-verpakkingen werken we nu eenmaal graag voor klanten die ons een uitdaging bieden. Lichter, dunner, afwijkende maten, meerzijdige bedrukking: Moens Mouldings maakt het. Met oog voor meer rendement voor onze klanten en een schonere toekomst voor iedereen.

Benieuwd of úw verpakking ook lichter of slimmer gemaakt kan worden? Bel ons: +31 (0) 251 262 560

100% RECYCLEBAAR BIOBASED CO2 REDUCTIE STERKER LICHTER DUNNER MONO MATERIALEN Moens Mouldings B.V. | Gooiland 13 | 1948 RC Beverwijk | E-mail: info@moensmouldings.com | Website: www.moensmouldings.com


13

RUINART VERVANGT GESCHENKDOOS DOOR PULP CASE

SECOND SKIN VOOR LUXE WIJN

James Cropper heeft een honderd procent recyclebare verpakking ontwikkeld voor champagnehuis Ruinart. Met deze zogenoemde second skin case van pulppapier breekt Ruinart met de traditie van geschenkdozen.

‘W

aar vroeger een grote geschenkdoos vanzelfsprekend was, past een volledig recyclebare verpakking van honderd procent natuurlijke houtvezels beter bij deze tijd’, meent Frédéric Dufour, president van Maison Ruinart. ‘De duurzame,

De oude giftbox is met zijn 360 gram negen keer zwaarder dan de 40-grams pulp case.

recyclebare second skin case vermindert het afval en voelt zacht aan.’

Noodzakelijke innovatie De second skin case is het resultaat van nauw overleg tussen teams van Maison Ruinart en twee productiepartners, verpakkingsleverancier Pusterla 1880 en papierproducent James Cropper. Samen zetten ze zich in voor de keuze van cellulosevezels ofwel pulppapier als grondstof. De uitdaging hierbij was dat de case ondoordringbaar moest zijn voor licht. Papier alleen biedt onvoldoende bescherming om alle lichtgolven te filteren. De ontwerpers ontwikkelden een techniek om het cellulose-mengsel te verrijken met een natuurlijk metaaloxide, dat een beschermende laag toevoegt en zo ondoorzichtig wordt.

Uren in ijs Daarnaast moest de case beschermen en bestand zijn tegen noodzakelijke handelingen voorafgaand aan gebruik

Er waren zeven prototypes nodig

(inclusief contact met water). Er waren zeven prototypes nodig voordat het perfecte eindresultaat was bereikt: een case die de contouren van de fles goed doet uitkomen, de integriteit van de smaak garandeert en zijn beschermende kwaliteiten en vorm behoudt, ook als hij enkele uren lang in een emmer ijs wordt gekoeld.

Gewichtsbesparing De overstap naar de nieuwe cadeauverpakking zorgt voor een enorme gewichtsbesparing. De oude giftbox weegt 360 gram en is gemaakt van vouwkarton. Daarbij houdt een plastic houder de fles op zijn plaats. De pulp case weegt slechts veertig gram. ‘Ten opzichte van de oude verpakking zorgt de nieuwe verpakking voor een CO2-reductie van zestig procent’, aldus Frédéric Dufour. Ruinart begon in 2012 met duurzaam verpakken structureel door te voeren. Sindsdien heeft het champagnehuis bij zijn geschenkverpakkingen al 200 ton papier en 26 ton plastic bespaard. De champagne in nieuwe verpakking is vanaf november verkrijgbaar in Nederland voor een adviesprijs van € 80. WWW.PUSTERLA1880.COM WWW.RUINART.COM


14

PACKAGING UPCYCLABLE MATERIALS ACCELERATOR (PUMA)

LEESTIJD 4 minuten

MEER FOCUS

WAAROM DIT ARTIKEL LEZEN? Het PUMA-manifest biedt een nieuwe manier om een einde te maken aan de verpakking als afvalprobleem

MET PUMA

De Engelstalige versie van het PUMA-manifest werd dit voorjaar officieel gepresenteerd en op 1 september volgde de Nederlandse versie. Maar waar gaat dit manifest eigenlijk over? TEKST

Gerard Molenaar

E

erst was er het PUMA-project. Dit is in 2016 geĂŻnitieerd door NVC Nederlands Verpakkingscentrum als vervolg op de NVC-milieuactiviteiten sinds 1996. Zo speelde de vereniging een leidende rol in de totstandkoming van de Europese (CEN) en wereldnormen (ISO) op het gebied van verpakking en milieu. De vier letters staan voor Packaging Upcyclable Materials Accelerator. Met deze accelerator wil het NVC bedrijven wereldwijd stimuleren met elkaar een einde te maken aan verpakkingen als wereldwijd milieuprobleem.

Samenwerken PUMA legt sterk de nadruk op holistisch, innovatief denken en de daaruit voortvloeiende onconventionele manieren om samen te werken. Dat is meteen een belangrijk aspect van het project: samenwerken. En dan niet conventioneel samenwerken, maar juist op een nieuwe manier. En de werkwijze moet holistisch zijn. Dat betekent: op een allesomvattende manier. Dus op een allesomvattende manier innovatief denken en vervolgens samenwerken. De ontmoetingen van NVC-leden binnen dit project hebben al veel opgeleverd. Met steun van de NVC-lidbedrijven (op dit moment ruim vijfhonderd) is PUMA er in geslaagd een kader te creĂŤren voor milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen, bestaande uit een heldere modelbeschrijving van het verpakken, een daarmee samenhangende eenduidige woordenschat, een wereldwijd toegankelijke Live Online Learning-

Een einde aan verpakkingen als milieuprobleem

workshop (E-STIP) en een nauwkeurig en betrouwbaar overzicht van de wereldwijde wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen en milieu (MERGE). Het begrip holistisch klinkt voor sommigen misschien wat vaag, maar wordt concreet als je bedenkt dat het NVC-ledenbestand op zichzelf al holistisch is, omdat het bestaat uit retailers, producenten van verpakte producten, verpakkingsfabrikanten, ontwerpbureaus, verpakkingsdrukkerijen, machinefabrikanten, recyclingbedrijven, enzovoorts. Alle stakeholders zijn dus vertegenwoordigd binnen PUMA.

Belofte Als je als bedrijf het PUMA-manifest ondertekent, zeg je toe dat je naar het PUMA-model verwijst als inzichtelijke bron om de activiteit van het verpakken wereldwijd te beschrijven. En je zegt toe de woordenschat toe te passen zoals gebruikt in het PUMA-model. Allemaal dezelfde taal spreken dus, naast openheid en eerlijkheid betrachten bij het delen van je resultaten. Want dat is de voorwaarde voor een succesvolle samenwerking. Wie het manifest ondertekent, zegt toe beslissingen te nemen en meningen te baseren op de stand van de techniek en het verpakken en gebruik te maken van alle beschikbare informatie en kennis.


15

Daarnaast beloven de ondertekenende bedrijven dat ze de verpakkingsverantwoordelijken permanent (laten) vormen en opleiden en dat ze input zullen leveren voor de jaarlijkse plenaire PUMAbijeenkomsten.

Definitie Wie ondertekent, gaat dus heel bewust om met het verpakken. Dat brengt ons meteen bij de kern: wat is verpakken eigenlijk? Het NVC heeft jaren geleden al een definitie opgesteld: ‘Verpakken is het tijdelijk integreren van een externe functie en een product.’ Functies kunnen zijn: beschermen, conserveren, informeren, transporteren, bewaren en doseren. Als de verpakking leeg is, is het product geconsumeerd of in gebruik en blijft het verpakkingsmateriaal over. Dat wordt afval genoemd, omdat we het traditiegetrouw inleveren via afvalkanalen. Als de verpakking niet in de afvalstroom terecht komt, of als de afvalstroom niet goed gemanaged wordt, noemen we dat een afvalprobleem. PUMA noemt deze fase het backend. Een afvalprobleem wordt een milieuprobleem als er vanuit het menselijk handelen een negatieve impact op het leefmilieu ontstaat.

Geen milieuprobleem Binnen het PUMA-project is er sprake van een bepaalde manier van denken over en kijken naar verpakkingen. Als we verpakkingen gaan gebruiken, is er sprake van het verpakken (activiteit), gebruiken en het leegmaken. Maar verpakken kan pas als er materialen zijn en als die zijn geconverteerd tot een verpakking. Dat is het frontend. Na het leegmaken moet er inzameling (collect control, waarbij control staat voor

De wereld verpakt minstens 320.000 producten per seconde

beheersen) plaatsvinden, wat veelal op een andere locatie is dan waar het verpakken en het gebruik heeft plaatsgevonden. De geleegde verpakkingen moeten vervolgens zodanig worden omgezet, dat er geen milieuprobleem ontstaat. De ambitie van PUMA is een einde te maken aan de verpakking als milieuprobleem. Dat kan als bedrijven samenwerken, dezelfde taal spreken, dezelfde definities gebruiken en zich optimaal inspannen. ‘Verpakken doen we al sinds de oudheid, maar de twintigste eeuw heeft een dramatische versnelling teweeggebracht. De wereld verpakt nu minstens 320.000 producten per seconde, wat resulteert in

evenveel geleegde verpakkingen later in de tijd en op een andere locatie. Dit heeft tot grote milieuzorgen geleid. Als verpakkingssector behouden we onze maatschappelijke licence to operate alleen als deze zorgen op de juiste manier worden aangepakt’, stelt NVC. Meer informatie over het PUMA-project: www.nvc.nl. Lees ook het interview met Michael Nieuwesteeg op pagina 38.


16

MARKTNIEUWS

AANPASSINGEN ALL4PACK EN PACK EXPO

De Franse verpakkingsbeurs All4Pack in Parijs, die van 23 tot en met 26 november op de beursagenda tond, wordt vanwege Covid-19 verplaatst naar november 2022. Ondanks een aanzienlijk aantal initiatieven om de individuele en collectieve veiligheid te garanderen, acht de organisatie nu een beurs houden toch niet haalbaar. Tot die conclusie kwam ook de grote Amerikaanse beurs Pack Expo International in Chicago. Daar koos organisator PMMI Media Group echter niet voor uitstel of afstel, maar werd een nieuw live, webgebaseerd evenement bedacht: Pack Expo Connects 2020.Die wordt van 9 tot 13 november gehouden, met live chats, live productdemo’s en apparatuur en educatieve mogelijkheden. WWW.PACKEXPOINTERNATIONAL.COM WWW.ALL4PACK.COM

Mundi versterkt controle- en inspectietak Mundi Technology heeft haar team versterkt met controle- en inspectiespecialist Remco van Zijl. Hij is 1 augustus overgekomen van WipotecOCS Nederland en heeft meer dan twintig jaar ervaring op dit terrein. ‘Met zijn kennis kan Mundi zich nog nadrukkelijker onderscheiden op controle- en inspectiegebied’, meldt het bedrijf. ‘Bovendien sluit zijn persoonlijkheid naadloos aan bij ons DNA. Altijd op zoek naar meerwaarde, optimale productveiligheid en volledige flexibiliteit in service.’ ‘Ik ken Mundi Technology al sinds de oprichting’, zegt Remco van Zijl. ‘Ruim 22 jaar geleden begonnen zij in Nederland met de verkoop van controle- en inspectiesystemen van Wipotec-OCS. Wat mij vooral opviel in al die jaren was de enorme klantgerichtheid en drive om bedrijven verder te helpen. Zij spreken dezelfde taal als hun contactpersonen en afspraak is afspraak. Vandaar dat ik enorm veel zin heb om bij Mundi aan de slag te gaan als specialist controle & inspectie.’ WWW.MUNDI-TECHNOLOGY.NL

HEILIGE GRAAL VOOR RECYCLING AIM, een organisatie van Europese brand owners, heeft een digitaal watermerk ontwikkeld waarmee verpakkingen beter zijn te sorteren en recyclen. Meer dan 85 bedrijven en organisaties uit de hele verpakkingswaardeketen hebben hun krachten gebundeld in het project met de naam HolyGrail 2.0. Wanneer verpakkingen een afval- en sorteerfaciliteit binnengaan, kunnen de digitale watermerken worden gedetecteerd en gedecodeerd door een hoge

Logilabel_Epson adv.233x110C.indd 1

resolutiecamera op de sorteerlijn. Vervolgens worden verpakkingen op basis van de informatie in de codes in de juiste afvalstromen gesorteerd. Dit zou resulteren in betere en nauwkeurigere sorteerstromen en dus een hogere kwaliteit van recycling. De digitale watermerken kunnen ook worden gebruikt in andere gebieden, zoals consumentenbetrokkenheid, logistiek en retailacties. WWW.AIM.BE

04-09-20(wk36) 15:02


17

MARKTNIEUWS

ETIKETTENDIVISIE IPB OVERGENOMEN De Geostick Groep heeft per 1 augustus de divisie zelfklevende etiketten van iPB Printing overgenomen. iPB Printing gaat zich nu richten op de verdere groei van de in-mould labels (IML) en flexibele verpakkingen. ‘De focus van iPB Printing op IML en flexibele verpakkingen betekent voor ons een geweldige kans om onze positie in de markt

van zelfklevende etiketten verder te versterken. De nieuwe klanten kunnen we bovendien ondersteunen vanuit onze ­divisie Print & Labeling Solutions divisie’, aldus ­Geostick-eigenaar Peter Berveling.

Domino verwerft vision-bedrijf Domino Printing Sciences heeft Lake Image Systems overgenomen, een producent van op vision gebaseerde inspectiesystemen. ‘Intelligente inspectie- en validatiesystemen worden steeds belangrijker voor onze klanten’, meldt Domino. ‘Zowel binnen digitaal printen als in codeer- en markeertoepassingen. Het productassortiment van Lake Image Systems omvat high-tech camera’s, lichtapparatuur en software voor beeldgegevensbeheer, die samen geavanceerde, intelligente vision-systemen vormen voor kwaliteitscontrole en gegevensverificatie. Hierdoor klanten onder andere profiteren van real-time monitoring van printdoorvoer, waardoor problemen met printkwaliteit en nauwkeurigheid van data kunnen worden geïdentificeerd en verholpen zodra ze zich voordoen.’ www.lakeimage.com | www.domino-printing.com

Maggi kiest voor alu-vrije wikkels De bouillonblokjes van Maggi zijn voortaan verpakt in aluminiumvrije wikkels, maakt moederbedrijf Nestlé bekend. De nieuwe wikkel bestaat uit een gecoat papier, dat kan worden gerecycled in de papierstroom. Voorheen werden de bouillonblokjes verpakt in een meerlagig laminaat dat aluminium bevatte. Nestlé meldt dat het papier FSC-gecertificeerd is en dat de wikkel een nieuwe stap markeert in de toezegging van Nestlé om alle verpakkingen tegen 2025 recyclebaar of herbruikbaar te hebben gemaakt. ‘De grootste uitdaging was om een ​​vouwbaar en afsluitbaar materiaal te produceren dat robuust genoeg is, ​​voldoende barrière biedt om het product vers en veilig te houden en tegelijkertijd gemakkelijk te recyclen is’, zegt Torsten Pohl , hoofd van Nestlé’s producttechnologiecentrum voor voedsel in Singen, Duitsland, dat de nieuwe wikkels ontwikkelde. www.nestle.com

TOT 70% MINDER FOLIE LANGERE HOUDBAARHEID

FUJI FLOWPACK & T.FR EEM AN T LE KARTO N N EER V ER PAKKING S MACHINES WWW.FU J I - PAC KAG I N G.N L


19

BRAND OWNERS WERKEN AAN PAPIEREN FLESSEN

PIONIEREN MET PAPIER

In het kader van duurzaamheid testen verschillende brand owners papieren flessen. Coca-Cola bijvoorbeeld, is samen met Carlsberg, Pernod Ricard en L’Oreal bezig een papieren fles te ontwikkelen. De vier bedrijven maken deel uit van de pioniersgemeenschap Paboco, afkorting voor ‘paper bottle company’. Maar er zijn meer initiatieven op dit gebied, zoals Pulpex en Frugalpac.

D

e Paboco-bedrijven werken samen aan prototypes van biobased flessen in verschillende vormen en maten op basis van houtvezel, in plaats van glas of kunststof. De toepassingen zijn verschillend, van lotions tot koolzuurhoudende dranken. Carlsberg heeft al vier jaar ervaring en twee prototypes voor bierflessen ontwikkeld, terwijl Absolut een pilot voorbereidt voor zijn Absolut Mixt-lijn. De deelnemers komen geregeld bijeen om hun successen en fouten te delen.

Joint venture Paboco zelf is in april 2019 ontstaan uit een joint venture tussen het Zweedse papierverpakkingsbedrijf BillerudKorsnäs en de Oostenrijkse producent van kunststofverpakkingen Alpla, die samen de Deense startup ecoXpac verwierven, en bedrijf dat zich bezighield met het ontwerpen van papieren flessen. Het doel van de onderneming is om een fles te maken met een biobased barrière die bestand is tegen zowel waterdamp als zuurstofoverdracht. De doppen zijn gemaakt van een biocomposiet of van puur papier.

Biobased Het uiteindelijke doel van Paboco is om een fles te maken die zowel biologisch

afbreekbaar als recyclebaar is. De prototypes die de vier bedrijven ontwerpen, zijn gemaakt van een mix van houtvezels en een dunne biobased laag. De Carlsberg-ontwerpen gebruiken een dunne plastic film voor de binnenste barrière. Het ene ontwerp maakt daarbij gebruik van gerecycled PET en het andere van biobased PEF. ‘Het concept van de eerste generatie bestaat gedeeltelijk uit hernieuwbaar en volledig recyclebaar materiaal. De volgende generatie barrières zullen een echt duurzaam alternatief moeten creëren’, aldus Paboco.

Whisky Johnnie Walker, onderdeel van Diageo, wil voor de lente van 2021 zijn whisky in beperkte oplage verpakken in een papieren fles. Deze flessen zullen worden gevormd door pulp in mallen onder druk te zetten en vervolgens uit te harden in magnetrons. Voor de vochtbestendigeheid worden ze daarna inwendig besproeid met gespecialiseerde coatings. Het bedrijf is een partnership aangegaan met investeerder Pilot Lite om Pulpex Limited te lanceren, een nieuw bedrijf voor duurzame verpakkingstechnologie. Pulpex heeft op zijn beurt een partnerconsortium opgericht met onder andere Unilever en PepsiCo.

De Frugal Bottle bestaat voor 94% uit gerecycled karton.

Een mix van houtvezels en een biobased laag Italiaanse wijn

Begin 2021 wil Johnnie Walker zijn whisky in beperkte oplage verpakken in een papieren fles.

De Paboco-bedrijven werken samen aan prototypes van biobased flessen in verschillende vormen en maten op basis van houtvezel.

Carlsberg heeft al vier jaar ervaring en twee prototypes voor bierflessen ontwikkeld.

Op kleinere schaal brengt de Italiaanse wijnmakerij Cantina Goccia een fles gemaakt van gerecycled papier op de markt. De fles wordt geproduceerd door de Britse verpakkingsfabrikant Frugalpac, die claimt dat de fles duurzamer is dan de glazen of kunststof fles. ‘Wij hebben een duurzamere fles gecreëerd die lichter is, gerecyclede materialen gebruikt en na gebruik volledig kan worden gerecycled’, aldus Frugalpac. De fles – genaamd Frugal Bottle – bestaat voor 94 procent uit gerecycled karton en is voorzien van een voedselvriendelijke binnencoating.


20

KORT NIEUWS DESIGN

IN CARIBISCHE SFEER Drankenfabrikant Bacardi ontwikkelde samen met glasfabrikant Owens-Illinois (O-I) een limited edition-fles. Voor een bijzondere merkervaring kreeg de fles een Snapchat-code en een digitaal bedrukte decoratie (direct-tobottle-techniek). In het grafische verpakkingsdesign is de Caribische geest van het merk vertaald; een 360 graden full colour print van palmbladeren en tropische bloemen. O-I maakte gebruik van de techniek Expressions Relief

om een tactiel effect toe te voegen aan het merkbeeld van de vleermuis, de merknaam en de bladeren en bloemen. Via de Snapchat-code krijgen consumenten een augmented reality (AR)-ervaring. Volgens O-I verbetert het vervangen van de traditionele sleeve door een direct-to-bottle-print met organische inkten bovendien de ecologische voetafdruk. www.bacardi.com www.o-i.com

Instagrammable blikontwerp Ze zijn booming in de VS en nu maken ze hun opmars in Nederland: hard seltzers, oftewel laag-alcoholische, caloriearme en koolzuurhoudende drankjes-in-blik. Jeneverproducent Hooghoudt doet mee aan de trend en introduceert onder eigen merk een lijn hard seltzers, die is afgestemd op de smaak van de Nederlander. Hooghoudt maakt ze met hoogwaardige koper gestookte Holland Gin in combinatie met de smaak van gedistilleerd fruit en botanicals. Kenmerken voor de hard seltzers is het instagrammable verpakkingsdesign. Hooghoudt gebruikt hiervoor een afgeleide van het recent ontwikkelde design voor de jeneverlijn. Hooghoudt brengt drie smaken op de markt. Eerst in geselecteerde horecazaken en later volgt een uitrol naar retail en slijters. www.hooghoudt.nl

PREMIUM DESIGN TO BE

OF.


21

KORT NIEUWS DESIGN

Onderscheidende eierverpakking Crazy About Eggs is een nieuw merk eieren dat dit najaar op de markt komt. De eieren van dit Amsterdamse merk zijn per zes verpakt in een afbreekbaar doosje van aardappelzetmeel. Naast zes biologische eieren bevat het doosje ook een eierlepeltje en een miniflesje azijn. ‘Daarmee kan de consument de eieren heel houden tijdens het pocheren’, legt Jeroen Janssen, medeoprichter van Crazy About Eggs uit. Naast een verpakkingsdesign dat opvalt in deze categorie en waarin het verhaal van Crazy About Eggs wordt verteld, onderscheidt het merk zich ook op een andere manier. Elke twee weken wordt een eggazine aan de verpakking toegevoegd: een mini-magazine met recepten, spelletjes en informatie over de kippen, hun voer en de boerderijen waar ze wonen. En verder is er een livestream EI-topia en komt er in januari 2021 een eigen app. De eieren zijn voorlopig alleen in Nederland en Duitsland te koop, maar het bedrijf verwacht volgend jaar uit te breiden naar andere Europese landen. WWW.CRAZYABOUTEGGS.COM

MERKVERHAAL BINNENIN Het team van Studio Kluif heeft de verpakking van het Nederlandse zeepmerk Loeze een nieuwe look gegeven. Loeze staat voor lekkere zeep en natuurlijke ingrediënten. Merkeigenaar Loes Heesakkers zocht lang naar de meest pure vorm van zeep. Honderden proeven en studies later had ze haar eigen unieke formule: handgemaakte zeep zonder synthetische toevoegingen. Het nieuwe verpakkingsontwerp sluit daar

op aan. Paul Roeters van Studio Kluif: ‘Geen opsmuk, niet overdadig verpakt, maar ingetogen en puur. Daarbij pakken we wel aan de binnenkant van de wikkel uit. Met verrassende illustraties vertellen we hier het merkverhaal van Loeze.’ Het assortiment bestaat inmiddels uit diverse zepen in verschillende kleuren en geuren. WWW.STUDIOKLUIF.NL

Veilig én recyclebaar; de stazak in 2020! In deze tijden moet uw product veilig en verantwoord verpakt zijn. Tegelijkertijd willen we zorgzaam omgaan met onze aarde. Duurzaamheid is dus belangrijker dan ooit, en u wilt dan ook de meest duurzame verpakking. Stazakken duurzamer maken is onze missie!

Een (voedsel)veilige verpakking, die houdbaarheid garandeert en tegelijkertijd een minimale CO2 impact heeft. Modern en luxe qua uitstraling, karig in gebruik van verpakkingsvolume en –gewicht. En zo recyclebaar mogelijk, door bijvoorbeeld slechts 1 materiaalsoort te gebruiken. Is dat ook uw missie? Neem dan contact met ons op!

DeeDee Stazak Specialisten | www.deedee.nl | sales@deedee.nl | +31 (0) 495 54 29 07


22

PROMOTIONEEL

LEESTIJD 4 minuten WIE KOMT ER AAN HET WOORD? Vincent König van Elgraf Packaging

ELGRAF PACKAGING STAPT IN NEDERLANDSE MARKT

Kwaliteit tegen een lage prijs

WAAROM DIT ARTIKEL LEZEN? Een nieuwe speler op de Nederlandse verpakkingsmarkt

Nadat de markt voor gestreken papier terugliep, stapte Vincent König in de printmarkt. Eerst met grafisch drukwerk en sinds twee jaar met bedrukte golfkartonnen verpakkingen van Elgraf uit de Oekraïne. ‘Via Elgraf-Packaging.com leveren wij kwalitatief hoogwaardige verpakkingen tegen een scherpe prijs.’

Boven: Vincent König en Fred Langendoen. Onder: Hans Emmink en Willem de Mol.

V

incent König startte in 2005 met Paper2Day, een distributeur voor grafisch papier. Het bedrijf groeide uit tot een succes, totdat de grafische papiermarkt begon te krimpen. König ging op zoek naar nieuwe markten en kwam terecht in de drukwerkmarkt. Hij startte hiervoor Budgetprinting.nl, een club die naast König bestaat uit drie ervaren verkopers: Fred Langendoen, Willem de Mol en Hans Emmink. Vervolgens rolde König via het drukwerk de verpakkingsindustrie in. Hij kwam in contact met de Oekraïense golfkartonproducent Elgraf. ‘In eerste

instantie waren wij nog wat terughoudend. Uiteindelijk zijn we er gaan kijken en kwamen we enthousiast terug. Vervolgens hebben we ons verdiept in het product en hebben we de agentuur van deze fabriek gekregen.’

Breed aanbod Elgraf produceert zijn eigen golfkarton en heeft een breed aanbod. Van minigolf E tot hele dikke, zevenlaagse constructies voor zware industriële toepassingen. Het bedrijf maakt zelfs pallets van golfkarton. Bijna alle technieken zijn in huis. Elgraf drukt in acht kleuren flexo


23

PROMOTIONEEL

Elgraf drukt in acht kleuren flexo of offset en kan stansen, plakken, UV-lakken en vernissen.

of offset en kan stansen, plakken, UV-lakken, foliedruk en vernissen. Verpakkingen van golfkarton worden meestal gelamineerd met een wit gestreken liner en afgewerkt met vernis of UV-lak. ‘In de Benelux richten wij ons op de middelgrote tot grote oplagen full colour verpakkingen. Het zijn voornamelijk hoogwaardige verpakkingen voor de food en groene sector. Voor de wat kleinere oplagen hebben een samenwerking met een Poolse kartonnagefabriek.’

Schatkamer Elgraf Packaging focust zich vooral op meer kleuren bedrukte verpakkingen in allerlei vormen. Van de traditionele Amerikaanse vouwdoos tot aan complexe dozen met auto lock-bodem, shelf ready-dozen en displays. Die brede keuze komt vanuit de markten waarin Elgraf traditioneel actief is, legt König uit. ‘Zij komen oorspronkelijk uit de drankenverpakkingen en maakten vooral luxe dozen voor wodka. Dozen met goudfolie en mooie pregen. Als je een

beetje grafisch bent aangelegd, wordt je verliefd op hun productie. Ik noem de ruimte waar alle drukvoorbeelden staan de schatkamer. Het is heerlijk om te zien welke producten ze allemaal maken. Prachtig mooi bedrukt. Dat is wat zij heel goed kunnen. Overigens zijn ze ook goed in het drukken van PMS-kleuren.’

Er zijn alleen maar redenen om het wél te doen

Advies centraal De kracht van Elgraf-Packaging ligt in de adviserende rol die het bedrijf biedt en haar brede aanbod. Daarnaast helpt de Elgraf designservice klanten met het ontwerpen van de dozen. ‘Dankzij onze ervaring kunnen we toegevoegde waarde leveren. Wij leveren producten die aansluiten bij de wens van de klant. Als een klant bijvoorbeeld denkt aan 400-grams vouwkarton kunnen we ook een E-golf-verpakking met wit gestreken liner adviseren. Dat is lichter en strakker. Dus net als voorheen in de papierhandel verkopen wij vanuit onze kennis en bieden niet automatisch aan wat de klant in eerste instantie vraagt. Het gaat om meedenken. Zo

hebben we bijvoorbeeld voor een bloembollenkweker een E-golf-verpakking geleverd voor een hyacint in een glazen potje. Als je dat in duplexkarton verpakt, gaat het bol staan. Nu ziet de verpakking er strak uit in golfkarton.’

Prijs en kwaliteit ‘Naast de hoogwaardige kwaliteit die we leveren, zijn we natuurlijk prijstechnisch interessant’, meent König. ‘Wij nemen een normale commerciële marge, zodat het voordeel dat we in een lage lonenland produceren één op één terecht komt bij de eindgebruiker.’ Overigens is hij open over de herkomst van de producten, ondanks dat König weet dat sommige bedrijven daar vraagtekens bij plaatsen. ‘Wij hebben getwijfeld om te vertellen dat onze verpakkingen uit de Oekraïne komen, want afnemers denken in eerste instantie dat de productie-unit ver weg is. Maar het is slechts 1.400 kilometer, Elgraf is gevestigd in Lviv en dat is net over de Poolse grens. We communiceren het dus wel, want wij hebben een goed verhaal. Er is letterlijk geen enkele reden om het niet te doen. Er zijn alleen maar redenen om het wél te doen. Elgraf levert kwaliteit, is betrouwbaar en biedt een goede prijs. Daar overheen leggen wij een deken van kennis.’ WWW.ELGRAF-PACKAGING.COM


24 LEEESTIJD 3 minuten WIE KOMEN ER AAN HET WOORD? Alexandre Dangis (EuPC) en Tomasz Mikulski (ML Polyolefins)

SCHOKGOLVEN IN DE SUPPLY CHAIN

WAAROM DIT ARTIKEL LEZEN? De nieuwe belasting op niet-recyclebare plastics roept nogal wat vraagtekens op

Kritiek op plastictaks neemt toe Vanaf volgend jaar moeten alle lidstaten van de Europese Unie 80 eurocent belasting bijdragen aan de Europese begroting per kilo niet-recyclebare plastics die op hun grondgebied geproduceerd wordt. Vanuit de hele supply chain komen bedenkingen en vragen rondom deze Europese beslissing.

H

oewel het de bedoeling is met het geld dat deze belasting oplevert baanbrekende initiatieven van Europese lidstaten voor de recycling van kunststoffen te financieren, zijn organisaties zoals de in Brussel gevestigde European Plastics Converters (EuPC) zeer bezorgd over de gevolgen ervan voor hun leden. EuPC is een groot voorstander van serieuze investeringen in innovatie en onderzoek naar goed werkende recyclingprocessen van plastics, maar vindt belastingen geen goed instrument om innovatie aan te sturen. ‘De inkomsten van de EU plastictaks zijn niet gereserveerd voor de bouw van infrastructuur voor de verwerking en recyclage van plasticafval’, zegt Alexandre Dangis, managing director van EuPC. ‘Er is dus geen garantie dat de recyclingcapaciteit zal toenemen.’ Dangis denkt dat de taks de kosten voor plasticrecycling zal verhogen en de verschuiving naar andere materialen met een grote ecologische impact zal

vergroten. ‘Om de Europese recyclingpercentages een echte boost te geven, zou een forse belasting op storten van plastic afval veel efficiënter zijn’, aldus Dangis. Hij vraagt zich ook af of de plastictaks zal bijdragen tot een meer circulaire economie.

Optimistisch, maar bezorgd Deze mening wordt niet gedeeld door alle producenten van grondstoffen en granulaten. President Tomasz Mikulski van het Poolse ML Polyolefins spreekt voor de bedrijven die de nieuwe taks niet bij voorbaat afkeuren. ML Polyolefins is een van de leidinggevende producenten van plastickorrels in Centraalen Oost-Europa. ‘De beslissing van de Europese Raad illustreert de wil van de Europese politici om de hoeveelheid gerecyclede plastic in de circulaire economie te vergroten. Dit zal converters dwingen om meer rationele beslissingen te nemen in verband met verpakkingsontwerp en het zal zeker bijdragen tot

een reductie van de hoeveelheid niet-recycleerbare plastics.’ Toch is ook Mikulski bezorgd. ‘De plastictaks kan bedrijven in moeilijkheden brengen. Voor grote ondernemingen met een breed aanbod wordt het moeilijk om over te schakelen. We onderzoeken samen met onze afnemers wat de best mogelijke opties zijn.’

Schokgolven Duidelijk is dat de EU-beslissing een reeks schokgolven door de plastics supply chain zendt. De bijdragen van de lidstaten zullen door de Europese Com-

Haastwerk

Zeer zorgwekkend is het feit dat de plastictaks al begin volgend jaar in werking treedt. Lidstaten en bedrijven hebben hierdoor nauwelijks tijd om hun recycle-infrastructuur te versterken of over te stappen op andere materialen. Bedrijven die dat willen, krijgen mogelijk te maken met materiaaltekorten.


25

Groene kritiek

Niet alleen het bedrijfsleven uit kritiek op de plastictaks, ook de Europese Groenen zijn niet blij. Zij vrezen dat de nieuwe belasting niet zal leiden tot een verminderd gebruik van plastic en zeker geen oplossing is voor de plastic soep in de oceanen. Zij vinden dat de productie van plastic aangepakt moet worden. De ondersteuning van recycling is een schaduwgevecht in hun ogen.

• Etiketteermachines met vrijstelling voor materialen die minimaal dertig procent gereyclede grondstoffen bevatten. Maar de invoering van deze maatregel is pas in april 2022 voorzien.

• Etiketteersystemen • Frictie feeders • Pick & Place oplossingen • PharmaLine

Bedenkingen

missie berekend worden op basis van de hoeveelheden die ze rapporteren in het kader van de Europese Richtlijn Verpakkingsafval (Directive 94/62/ECC). Deze data zijn onder meer te vinden op de website van Eurostat. De bijdragen van de lidstaten aan de Europese begroting zijn overigens geen taks in de juridische zin van het woord, zoals een belasting voor bedrijven of individuen. Europa bepaalt ook niet hoe de lidstaten de belasting moeten heffen of de bijdragen kunnen doorbelasten. Maar het ligt voor de hand dat de lidstaten de kosten zullen verhalen op de bedrijven. Die zullen op hun beurt de kosten doorrekenen in de prijs van hun producten. Uiteindelijk zal de consument betalen. Recyclingbedrijven vragen zich af hoe de heffingen geïmplementeerd zullen worden in de ééngemaakte Europese markt, met vrij verkeer van personen en goederen. Juristen vragen zich af of bedrijven in het Verenigd Koninkrijk na de brexit een concurrentievoordeel zullen krijgen. Overigens is in het VK wel een gelijkaardige heffing in de maak,

De plastictaks biedt ook geen antwoord op vragen over de manier waarop de transporten van plastic afval door Europa geregeld moeten worden of op het dreigend tekort aan recycle-infrastructuur in tal van landen, vooral in Oost-Europa. Niet toevallig zijn dit juist de landen met zwak uitgebouwde inzamelsystemen, waar het gevaar op een toename van sluikstorten en storten van plasticafval het grootst is. Ook de vraag wat de impact zal zijn op de voedselveiligheid en het gebruik van meer glas of karton voor verpakkingen blijft onbeantwoord. Volgens de European Food Safety Authority (EFSA) moeten gerecyclede materialen voor het verpakken van voeding voor 95% afkomstig zijn van voor voedings-

Etipack BV I Weidehek 125-D I 4824 AT Breda I Nederland T: +31 (0)76 542 26 60 I info@etipack.nl I www.etipack.nl

Levertijd of droog probleem, vertrouw op ons!

Organisaties zijn zeer bezorgd contact goedgekeurde verpakkingen. Producenten van voedingsverpakkingen uit gereyclede grondstoffen moeten aan de hand van een sluitend track & tracesysteem de veilige oorsprong van hun grondstoffen kunnen aantonen. Dat het voor gerecyclede materialen die afkomstig zijn van huisvuil onmogelijk is om aan deze voorwaarden te voldoen, is wellicht één van de grootste obstakels. WWW.EC.EUROPA.EU

We dare to care Without greenwashing

• Food Compliant Puretone flexo en Novasens offset mengkleuren • Food Compliant coldfoil, laminating en heatseal lijmen • Food Compliant PSA en rotary wrap hotmelt lijmen • Food Compliant flexo en offset lakken, recollect service • Food Compliant digitech lakken voor HP en Xeikon • Food Compliant vochtwater toevoegingen, alcoholvrije druk • Food Compliant reiniging programma, statiegeld verpakkingen • Food Compliant offset rubberdoeken en lakplaten programma • Digitale systemen voor reliëf, braille, opaque white en cold foil print

Basicweg 11A-11B-11C • 3821BR Amersfoort • +31(0)33 455 75 01 • www.beijersbergen.com

B en P 111x165mm.indd 1

07-09-20 08:01


Making the impossible packable Kijk hoe we dit doen op www.casepacker.com en daag ons uit!

w w w.casepacker.com


27

PROMOTIONEEL

Duurzame alternatieven Eshuis heeft verschillende duurzame alternatieven in huis. Het assortiment (zelfklevende) etiketten bijvoorbeeld omvat ook duurzame afwasbare etiketten, etiketten van gerecycled papier, afneembare etiketten, etiketten van kunststof uit restproducten van papier en biologische PE-etiketten. Verder levert Eshuis verwijderbare krimpsleeves en flexibele verpakkingen.

ESHUIS:

UW VERPAKKING VERDUURZAMEN?

(KENNIS)PARTNER BIJ UITSTEK Wie met zijn bedrijf meer dan een groene(re) uitstraling nastreeft, is aan het goede adres bij Drukkerij Eshuis. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt binnen het bedrijf. ‘Wat uw verpakkingsvraag ook is, samen komen we tot een duurzame, alternatieve oplossing.’

D Gebruik duurzame etiketten om aan de recyclecheck te voldoen.

e markt wil verduurzamen, de vraag naar duurzame verpakkingsmaterialen en verpakkingen groeit. Dit heeft deels te maken met het beleid van grotere retailers: die hebben zich ten doel gesteld binnen een aantal

jaren beter recyclebare producten te verkopen. Eshuis heeft een groot aantal klanten die actief zijn in het retailkanaal. “Wij proberen onze klanten proactief te begeleiden in het maken van duurzamere keuzes als het gaat om hun verpakking. Dat doen we onder meer door persoonlijke begeleiding, het versturen van sample-pakketten en informatiemateriaal, maar ook door laagdrempelige kennisevents te organiseren”, vertelt Martina Fidder, sales manager en duurzaamheidsspecialist bij Eshuis.

Korting op verpakkingenbelasting? “Het verduurzamen van je verpakking is namelijk nog niet zo makkelijk. Er is vooral heel veel onduidelijk. Regelmatig krijgen we vragen als: welke materialen

zijn wel of niet recyclebaar? Welke duurzame alternatieven zijn er eigenlijk? En, voor veel bedrijven een niet onbelangrijke vraag: wanneer kom je eigenlijk in aanmerking voor korting op de verpakkingenbelasting?” Eshuis loopt graag voorop als het gaat om het delen van kennis. Het bedrijf organiseert dan ook al jaren kennissessies bij klanten op locatie of in het pand in Dalfsen. Zo was er begin dit jaar het kennisevent over duurzaam verpakken, waarin onder meer werd ingegaan op de KIDVrecyclecheck, een initiatief om producenten van verpakkingen aan te sporen hun verpakkingen te verduurzamen. “Een heel geslaagd event, waar we veel van de vragen die in de markt leven hebben kunnen beantwoorden.”

Online beurs Dit jaar kwam er een online beurs bij met het onderwerp ‘Kansen creëren en benutten tijdens en na corona’. “De deelname was gratis. Alle aspecten van een duurzame verpakkingsoplossing kwamen hier aan bod. Samen met diverse partijen hebben we dat op een luchtige manier gedaan om ook licht geïnteresseerde partijen te bereiken. De beurs was een ongekend succes. We hebben een breed publiek kunnen informeren. Dat krijgt zeker een vervolg.” Eshuis: partner in maatwerk, specialist in oplossingen. WWW.ESHUIS.NL


28 LEESTIJD 5 minuten WIE KOMEN ER AAN HET WOORD? Bart Maas en Marc Ramondt van Eurotrol, Hans Vereijken van ontwerpbureau Cause en Stijn Heijdenrijk van Pepper Design WAAROM DIT ARTIKEL LEZEN? Eurotrol komt met een doorbraak in sampling van ampullen

CUESEE® RINGE: EENVOUDIG EN VEILIG MEERDERE SAMPLES UIT ÉÉN AMPUL

Doorbraak in ampullen sampling Glazen ampullen kennen nadelen: snijwonden in vingers bij openen of glasdeeltjes in de bloedbaan na gebruik. Eurotrol zocht daarom al jaren naar een oplossing om veiliger en makkelijker vanuit glazen ampullen te samplen. Met CueSee® Ringe hebben zij die zelf ontwikkeld. Een uniek concept dat vele voordelen met zich meebrengt. TEKST

Harry van Deursen

seal plunger spuit

plug houder ampul filter

Links de spuit met plunger, rechts de plug, ampul en houder.


29

De CueSee Ringe is genomineerd voor de NL Packaging Awards 2020 in de categorie Innovatie Verpakkingen.

‘Met één CueSee Ringe kan je tien apparaten testen’

‘H

et leek in eerste instantie een onmogelijke verpakking’, vertelt Bart Maas, managing director Eurotrol. Terwijl hij het rijtje van eisen opsomt waaraan de ideale doseerverpakking voor ampullen moet voldoen: gemakkelijker en veiliger in gebruik, geen vervuiling door lucht, meerdere samples uit één glazen ampul en bovenal, met behoud van alle voordelen van de glazen ampul. En dat zijn er nogal wat. Een glazen ampul is 100% gasdicht, inert, heeft een lang shelf-life, is transparant, aseptisch afvulbaar, gestandaardiseerd en bovenal goedkoop. Het idee spookte al jaren door Maas’ hoofd. Na de succesvolle introducties van ACU-Drop I-verpakking en de award-winnende ACU-Drop II besloten hij en zijn R&D team om al in 2015 de plannen voor het ‘onmogelijke’ ampullenconcept serieus op te pakken.

Quality Control De eerste applicatie waarvoor Eurotrol de CueSee® Ringe-verpakking heeft ontwikkeld, zijn met name de bloedgastesten in ziekenhuizen. Het bedrijf uit Ede produceert hiervoor kunstmatige bloedsamples, die dienen als Quality Control (QC). Medisch personeel dient iedere dag, voordat zij patiënten gaan onderzoeken, de bloedgasmeters te controleren met enkele druppels kunstmatig bloed. Komen de bloedwaardes

overeen met de door Eurotrol opgegeven waardes, dan is de bloedgasmeter gereed voor gebruik. Overigens zijn door covid-19 de bloedgastesten actueler dan ooit. De informatie over de hoeveelheid zuurstof, koolzuurgas en de zuurgraad (pH) zijn essentieel bij de behandeling van covid-19 patiënten. In de huidige situatie heeft medisch personeel voor iedere test één ampul met het kunstmatige bloed nodig. Dat testen is een lastig klusje. Naast de eerder genoemde problemen van het openbreken van de glazen ampul, moet de test snel worden uitgevoerd. Ze hebben 30 seconden de tijd om het kunstbloed met een spuit en naald uit de ampul te halen en in het testapparaat te brengen. Het kunstbloed is gevoelig voor de buitenlucht, die de meting namelijk sterk kan beïnvloeden. ‘Als er meerdere apparaten op een afdeling staan, is het voor medisch personeel een enorme uitdaging om ze te testen’, zegt Bart Maas. ‘Vooral in grote ziekenhuizen is dat het geval. Die kunnen nu met één CueSee® Ringe tien apparaten testen. Dat bespaart dus negen ampullen, naalden en spuiten. En bovenal hebben ze meer tijd, want in onze verpakking is de vermenging met de buitenlucht beperkt, waardoor er in plaats van 30 seconden nu 10 minuten tijd beschikbaar is voor het testen van 10 apparaten.’

Doorbraak De grote doorbraak tijdens het ontwikkelproces van de CueSee® Ringe was een aanpassing op de bestaande ampullen. In plaats van de ampullen te openen aan de bovenkant bij de nek van de ampul zoals gebruikelijk, bedacht Eurotrol een vorm en methode om de ampullen aan de onderkant te openen. Hiervoor diende ampullenleverancier Gerresheimer de ampullen te voorzien van een holle bodem. ‘De holle bodem zorgt ter plaatse voor een dunnere glaswand’, zegt operations & supply chain director Marc Ramondt. Lees verder op pagina 31

Speciaal ontworpen ampul Geen breekring om te openen

Speciale geometrie breekt eenvoudig

Emaille coating verzwakt het glas voor breken


Ingewikkeld

Ter voorkoming van glassplinters in de vloeistof is een filter bevestigd in de plunjer

Erik-Jan Ransdorp, R&D consultant

Plunger zonder filter

Plunger met filter

Woven polyster, openingen 5 µm

Vervolg van pagina 29

‘Om het glas op die plek verder te verzwakken, brengen we met een zelfontworpen printer een emaille coating aan. Die zorgt bij het afkoelen voor haarscheurtjes aan de buitenkant waardoor het glas op die plek makkelijker breekt tijdens openen.’

Ampulhouder en spuit Voor het mechanisme om de ampul te breken en de vloeistof te doseren, schakelde Eurotrol industrieel ontwerper Hans Vereijken van ontwerpbureau Cause in. Samen met Eurotrol ontwikkelde hij een kunststof houder waarin de ampul is gefixeerd en een spuit met een plunjer. Deze twee delen worden in elkaar geschroefd en door de draaiende beweging wordt de plunjer in de ampulbodem geduwd, waarbij de bodem breekt en de vloeistof door de plunjer naar buiten kan stromen via een Luer slip-spuitmond.

‘Apparatuur testen gaat nu snel, veilig en betrouwbaar’ ‘Op de plek waar de plunjer naar binnen schuift, bevat de houder een zachte TPE-rand, die zorgt voor de benodigde afdichting, zodat er geen lekkage plaatsvindt’, zegt Hans Vereijken. ‘De plunjer is middels ultrasoon lassen voorzien van een zeefje van woven fiber, dat eventuele glassplinters tegenhoudt.’ ‘De ontwikkeling van de plunjer heeft wat hoofdbrekens gekost’, vervolgt hij. ‘De spuitgieter maakte in het begin geregeld melding van een afgebroken doorn in zijn matrijs. Het is vaak de gulden middenweg vinden. Dat is uiteindelijk goed gelukt.’

Plunger

Filter

Vriendelijk en serieus Met enige trots toont Bart Maas de nieuwe verpakking en zegt dat Eurotrol ook waarde hecht aan vormgeving en een mooi design. Hiervoor is Stijn Heijdenrijk van Pepper Design ingeschakeld. ‘We hebben de verpakking binnen alle medische functionaliteiten die het heeft een vriendelijke uitstraling gegeven’, zegt Heijdenrijk. ‘Een vorm die niet afschrikt en toch serieus is. De ampulhouder bijvoorbeeld, bevat een afgerond, vriendelijk raampje, zodat je kan zien dat de ampul wordt gebroken en de vloeistof vrijkomt. De verpakking communiceert duidelijk hoe het werkt en of de gebruiker het goed doet. Verder is voor verschillende productvarianten een transparante kleurenrange bedacht.’

Proficiency testen Diverse ziekenhuizen gebruiken de CueSee® Ringe inmiddels voor externe kwaliteitsbewaking. Voor het dagelijks controleren van bloedgasapparatuur dienen producten aan strikte wetgeving en registraties te voldoen. Dit is voor de CueSee® Ringe nog niet afgerond, de verwachting is dat dit volgend jaar zal plaatsvinden. ‘De ampul hoeft geen langdurige goedkeuringstraject door’, legt Marc Ramondt uit. ‘Die verpakking bestaat al heel lang. Het gaat alleen om het device dat de verpakking moet openbreken. Hiervoor is het goedkeuringstrajecten korter.’ Bart Maas blikt tevreden terug op het hele project. ‘De CueSee® Ringe voldoet aan alle eisen die we vooraf stelden. Daarmee is het een welkome verbetering op de werkvloer in ziekenhuizen en ook voor andere branches, zoals pharma en cosmetica. Op iedere IC staat wel een bloedgasmeter. Verplegend personeel is er bij gebaat als het testen van deze apparatuur snel, betrouwbaar, veilig en eenvoudig gaat. De CueSee® Ringe draagt daar zeker aan bij.’ WWW.EUROTROL.COM

Een heel vreemde vraag

T

oen ik nog jong en recalcitrant was, heb ik op de tenen van mijn middelbare schoolleiding gestaan. Daarom mocht ik mezelf buigen over een complex maatschappelijk onderwerp. De school wilde dat ik verschillende meningen zou afwegen, alvorens die van mezelf te formuleren. Ik kreeg artikelen vanuit juridische, religieuze, politieke en allerlei andere oogpunten. Achteraf ben ik ze dankbaar: het was een prima opmaat voor het onderwerp van duurzaam verpakken. Als Directeur Verpakkingen ben ik informatie gaan verzamelen over dit onderwerp en begon ik me te mengen in de maatschappelijke discussie over plastic. Zo nam ik als panellid deel aan een discussie over het recyclen van complexe verpakkingen. De panelleider stelde een vraag: Wie is er verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem? Het publiek kon stemmen op een van de volgende mogelijkheden: overheid, consumenten, retailers, recyclers, afvalverwerkers, producenten, converters of granulaatproducenten. Gelukkig mocht ik als vertegenwoordiger van de producenten en ‘winnaar’ van deze vraag mijn reactie geven: “Is dit niet een hele vreemde vraag?” Spelen niet al deze partijen een cruciale rol? Iedereen heeft baat gehad bij het gebruik van plastic, dus moeten we dan ook niet allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en ons deel van de oplossing oppakken? Naderhand merkte ik dat veel mensen het met me eens waren, maar ook dat eigenlijk niemand wist waar te beginnen.

Het is alsof circulariteit synoniem staat voor complexiteit

De geaccepteerde oplossing voor het verduurzamen van verpakkingen is simpel: Circulaire Economie. Echter voelt het alsof circulariteit bijna synoniem staat voor complexiteit. Er zijn veel separate onderdelen in de value chain van verpakkingen en iedereen heeft een eigen mening over de weg naar circulariteit. De kernvraag is dan ook hoe we partijen zo kunnen laten samenwerken dat zowel de maatschappij als het milieu als de economie het beste gediend worden? Ik merk in de discussie dat er veel voor eigen parochie gepreekt wordt. Terwijl we allemaal weten dat een ketting breekt als één schakel niet goed functioneert. Ik vind mezelf geconfronteerd met eenzelfde complexiteit als destijds op school. Deze complexiteit kan leiden tot verlamming, dat heb ik helaas vaak ervaren. Gelukkig zijn er veel goede en brede initiatieven die proberen tot een werkbare oplossing te komen voor de hele value chain. Ik zal blijven proberen daar aan bij te dragen!

Eri k-Ja n


32

KORT NIEUWS TECHNIEK

Vier Ishida-lijnen voor Danish Crown China

Think4Industry genomineerd Het nieuwe machineconcept onder de naam Think4Industry van Espera is genomineerd voor de Computable Awards 2020 in de categorie Digital & E-commerce. Met de nieuwste IoT-ready machine Espera Nova worden realtime kritische componenten gevolgd en gevisualiseerd. Dit helpt bij het identificeren van aankomende onderhoudsmaatregelen en voorkomt tegelijkertijd onverwachte stilstand van de machine. Voor de algemene jury van de Computable Awards 2020 reden om Espera te nomineren. ‘Het zet zich steeds structureler in op het gebied van Internet of Things (IoT)’, aldus de jury. WWW.ESPERA.COM

Ishida Europe heeft vier op maat gemaakte verpakkingslijnen ontworpen en geïnstalleerd voor de nieuwe fabriek van vleesproducent Danish Crown in China. Ishida heeft zijn eigen en aanvullende apparatuur geleverd voor de vier lijnen, die een verscheidenheid aan vleesproducten verwerken. De fabriek heeft een capaciteit voor de 14.000 ton vlees die jaarlijks wordt verwerkt en verpakt. De geïnstalleerde Ishida-machines omvatten de geavanceerde Ishida RV-214 multiheadweger, QX-1100 Twin traysealers, DACS-G controlewegers, IX-GN röntgeninspectiesystemen en weeg-prijs-etiketteerders. WWW.ISHIDAEUROPE.NL

MINIMAAL FOLIEGEBRUIK Machinebouwer Hugo Beck heeft twee machines ontwikkeld voor e-commerce verpakkingen. Het topmodel, de PB 800 E-Com-serie, biedt de mogelijkheid om producten naar keuze in papier of folie te verpakken. De machine past het zakformaat automatisch aan de afmetingen van

het product aan. Het verpakt goederen met een breedte tot 800 mm, een hoogte tot 200 mm en een lengte tot 700 mm. De eveneens nieuwe Flexo 600 E-Com verwerkt producten met een breedte tot 600 mm en een hoogte tot 300 mm. Hij kan tussen twee productbatches worden omge-

Robertpack palletiseerrobots: Stapelgoed! Robertpack: Dé specialist in robot palletiseerinstallaties U bespaart ruimte, fysiek zwaar werk en kosten! Uw voordelen van Robertpack palletiseerrobots: • Bijzonder efficiënte en economisch aantrekkelijke oplossingen

• Altijd een oplossing op maat • Bedrijfszeker en minimale onderhoudskosten • 4-, 5- en 6-assige robots tot 2.300 kg. • Voor trays met of zonder krimpfilm, kratten, dozen, losse blikken, zakken, emmers etc. • Maximale bewegingsvrijheid • Flexibel, de grijpers zijn snel wisselbaar en grote variëteit aan grijpers mogelijk • Multigripper tot wel 16 segmenten mogelijk • 1 robot (de-)palletiseert vaak meerdere lijnen • Zeer betrouwbare techniek • Gunstige terugverdientijd

Robertpack robot palletiseerinstallaties: Flexibel, innovatief én betrouwbaar!

Meer weten? www.robertpack.nl 038 – 20 55 100 info@robertpack.nl


33

KORT NIEUWS TECHNIEK

SNELLER HANDLEN EN PALLETISEREN

Minder restkarton Online drukkerij Reclameland heeft een volautomatische inpakmachine van de Zwitserse leverancier Kern aangeschaft. Door deze investering kan de drukker naar eigen zeggen het productieproces met ruim 300% versnellen. Reclameland steekt meer dan 1 miljoen euro in de zogeheten Pack On Time-machine, die voorzien is van een lopende band. ‘Deze inpakmachine is echt state-of-the-art en doet iets wat eigenlijk niet kan, namelijk drukwerk inpakken zonder dat er handen aan te pas komen’, aldus Wouter Haan, ceo van de drukkerij. ‘De machine bepaalt door dataverzameling per doosje hoeveel karton er nodig is. Op die manier houden we zo weinig mogelijk restkarton over.’ WWW.KERNWORLD.COM

bouwd naar een nieuwe productmaat of, maar dit is een extra optie, past zich automatisch aan aan veranderingen in productlengte, -hoogte en -breedte. Net als bij de PB 800 wordt ook bij de Flexo 600 E-Com het gebruik van folie geminimaliseerd en wordt het verpakkingsresultaat geoptimaliseerd. WWW.HUGOBECK.COM

Het Duitse robot- en automatiseringsbedrijf KUKA heeft zijn aanbod lineaire robots uitgebreid met de KR 300LP, die zware lasten aankan en het palletiseren en materiaalhandling vergemakkelijkt. Met de nieuwste aanwinst kan het bedrijf lineaire robots aanbieden in het gehele handling-bereik tot 600 kilo. ‘Met de KR 300LP kunnen onze klanten zware lasten met zeer hoge precisie en snelheid hanteren en kan de robot een maximaal volume van 675 kubieke meter bestrijken. Dit betekent dat zwaardere goederen snel en efficiënt tussen machinegroepen kunnen worden verplaatst

met behulp van een standaardproduct. Dankzij een modulaire structuur kan het product gemakkelijk worden aangepast aan het vereiste oppervlak of volume’, aldus KUKA. De KR 300LP is een standaard machine die met smartPAD eenvoudig kan worden geprogrammeerd. De lineaire robot KR 300LP kan worden uitgerust met twee extra assen, wat zorgt voor nog meer flexibiliteit en betere toegankelijkheid in krappe ruimtes. WWW.KUKA.COM


34


35

WIE KOMEN ER AAN HET WOORD? Els van Strien (Banketbakkerij Van Strien), Sigrid Molenaar (OD designstudio) WAAROM DIT ARTIKEL LEZEN? OD designstudio ontwierp een nieuwe look and feel voor de ambachtelijke koekjes van Van Strien en maakte ze weer relevant in de categorie

OD VERTAALT PASSIE VOOR HET BAKKERSVAK

Cupido’s vleugels Banketbakkerij Van Strien bakt al tachtig jaar ambachtelijke koekjes en twijfelde niet aan de kwaliteit en smaak, maar wel aan de look and feel van de verpakking. Het team van OD designstudio zorgde voor een sterke merkprofilering met stijlelement cupido als verbindende factor. TEKST

Kristi Houtkamp

FOTO

OD designstudio

‘H

et was hoog tijd voor een make-over van onze verpakking’, zegt Els van Strien, hoofd Verkoop en Marketing van het familiebedrijf Banketbakkerij Van Strien. ‘Onze koekjes zijn van banketbakkerskwaliteit, dus qua smaak vallen ze zeker op, maar helaas gold dat niet voor de verpakking. De concurrentie in deze categorie is groot. Onze oude verpakking, de zogenaamde inkijkverpakking, had duidelijk te weinig uitstraling in de schappen van de supermarkten. Dat moest anders.’

Lees verder op pagina 37


Optimum Group™ Levert.

Een duurzame verpakking draagt bij aan de branding van uw product. Maak een verantwoorde verpakkingskeuze uit ons uitgebreide en diverse portfolio. Wij produceren flexibele verpakkingen met passie en zorgen dat uw product de uitstraling krijgt die het verdient. Voor meer informatie: www.optimumgroup.nl

Dunnere folie tot 15% minder materiaal Afwasbaar etiket vereenvoudigt recycling


Aandacht voor ambacht

Design

Banketbakker Van Strien (Oud-Beijerland, Zeeland) bakt een breed assortiment zoete en hartige ambachtelijke koekjes. De liefde voor het bakkersvak uit zich nu ook in een stijlelement op de verpakking: cupido. Het redesign, een ontwerp van OD designstudio, vertelt het verhaal van een lange familietraditie en de liefde voor het ambacht van koekjes bakken.

Roel Stavorinus is zelfstandig merk- en designstrateeg en de oprichter van Melvin Day, een collectief van ervaren merkspecialisten. Hij adviseert organisaties over het verbeteren van hun marketinginspanningen en helpt organisaties en creatieven om meer te profiteren van hun samenwerking. De Van Strien-koekjes in de oude inkijkverpakking.

Vervolg van pagina 35

Merkparaplu ontbrak Het team van OD designstudio kreeg de opdracht de passie waarmee de bakkers de koekjes maken, te vertalen naar de verpakking. ‘De merkprofilering was op de oude verpakkingen ver te zoeken. De verschillende soorten koekjes – zoet en hartig – zaten in dezelfde inkijkverpakkingen, zonder enige samenhang. De merkparaplu was in het design niet terug te vinden. Managing director Sigrid Molenaar: ‘Uit onderzoek bleek ook dat het merk Van Strien nauwelijks herkend werd, zelfs niet bij regelmatige kopers van de koekjes. Werk aan de winkel dus.’

Designroute: love is in the air De oude verpakking maakte plaats voor een opvallend gekleurd kartonnen doosje. Het ontwerpteam volgde hiervoor de designroute Love is in the air. ‘Door het toevoegen van kernwoorden als passie, verwennen en nieuwe klassieker, kwamen we op een warm kleurenpalet uit.’ Niet alleen dit kleurgebruik valt op in de categorie, ook de verhalende en speelse manier waarop de ontwerpers de liefde voor het product op de verpakking uitleggen is onderscheidend. Sigrid Molenaar: ‘De tone of voice die we aan de gekozen designroute toevoegden – Our cookies hit you like an arrow, be warned, you will fall in love – bracht ons op het

idee van het stijlelement cupido. Samen met een afbeelding van het verpakte koekje vertelt cupido je nu het verhaal van de bakkers. En om het helemaal af te maken en de verpakking een grappige twist te geven, hebben we cupido’s vleugels op beide zijkanten van het doosje geperforeerd. Uitgedrukt geven die de koekjes zowel in smaak als vakmanschap letterlijk vleugels.’

Modern retrogevoel Per smaakvariant kreeg de verpakking een herkenbare hoofdkleur, die terugkomt op de voor- en achterzijde en op de bovenkant. Op de randen en zijkanten van het doosje wordt deze kleur gecombineerd met een aanvullende kleur uit het palet. Het ontwerpteam gaf ook het logo een update. ‘We gebruikten hiervoor een lettertype met modern retrogevoel om de rijke historie van het familiebedrijf te benadrukken.’ Met de nieuwe mix van sprekende kleuren, klassieke details, productfoto’s en illustraties stralen de verpakkingen uit waar Banketbakkerij Van Strien voor staat, maar dan wel aangepast aan de tijdgeest. ‘Het merk Van Strien is (weer) herkenbaar op het schap.’ OD designstudio is met dit redesign genomineerd in de categorie Food Houdbaar van de NLPA 2020.. WWW.VAN-STRIEN.NL WWW.OD.EU

Het designverhaal wordt tastbaar door cupido’s vleugels, die aan beide zijden van het doosje kunnen worden uitgevouwen.

De tijdgeest bepaalt

B

edrijven die investeren in hun merk scoren substantieel beter dan organisaties die dat niet doen. Zo’n 70% beter zelfs, zo blijkt uit onderzoek van BrandZ/Kantar. Organisaties die design centraal stellen, presteren zelfs een forse 228% beter dan organisaties die minder om design geven, aldus het Design Management Institute. Hoe komt dat eigenlijk en aan welke knoppen moet je draaien als jij ook wil profiteren van de investering in merk en design? Ik heb daar onderzoek naar gedaan en de resultaten samengevat in wat ik ‘de merklift’ noem. Het begint natuurlijk met een goed product. En dat lijkt een open deur, maar als je je realiseert dat de eerste elektrische auto dateert van eind 19e eeuw, dan snap je gelijk dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Je kunt wel een goed product hebben, maar als de situatie er niet naar is en het wordt niet opgepakt door de markt, dan heb je helemaal niks. ‘Goed’ gaat in dit geval dus samen met relevantie: voorziet het in een (latente) behoefte, is men bereid om het product aan te schaffen en is de context er ook naar?

Hoe profiteer je nu optimaal van je investering in merk en design?

Vervolgens zijn de factoren van belang die gaan over het onderscheidend vermogen van het merk of het product. Factoren die zorgen voor mentale en fysieke beschikbaarheid. Is het product werkelijk anders dan alternatieven op de markt, hoe zie ik dat precies en kan ik het merk makkelijk herkennen? Voor dat laatste zijn merkkenmerken als een logo, een kleur of een speciale verpakking van cruciaal belang. En tenslotte is het natuurlijk belangrijk dat het merk zichtbaar is op verkooplocaties, in zoekmachines en in communicatiecampagnes. Dat is de basis. Maar wat blijkt? Bedrijven die innoveren, scoren nog eens 54% beter dan hun collega’s die dat niet doen. Volstrekt logisch als je het mij vraagt, want dat zijn de bedrijven die nieuwsgierig zijn, die om zich heen kijken, en die continu bezig zijn met vernieuwing en verbetering. Maar dat zijn dus óók de bedrijven die weten wat consumenten bezighoudt en die aanvoelen wat de tijdgeest is. Op dit moment voeren techniek en duurzaamheid de boventoon. Dat zijn nu de leidende principes in marketing, design en innovatie. En het is niet één factor die bepaalt of iets succesvol is; het is juist de samenhang van al die factoren samen. Ze horen bij elkaar. Ook in dit blad.

Ro e l


38

5

vragen aan Michael Nieuwsteeg

‘VERKLEIN DE KANS OM DE VERKEERDE WEG IN TE SLAAN’


39

LEESTIJD 4 minuten WIE KOMT ER AAN HET WOORD? NVC-directeur Michael Nieuwesteeg WAAROM DIT ARTIKEL LEZEN? Aan de hand van vijf vragen wordt de gedachte achter het PUMA-manifest uitgelegd

Met het PUMA-manifest (zie pagina 14), inmiddels in meerdere landen geïntroduceerd, zet NVC een beweging in gang die moet leiden tot het einde van de verpakking als milieuprobleem. Vijf vragen over dit manifest aan NVC-directeur Michael Nieuwesteeg. TEKST

Gerard Molenaar

1.

Het einde van de verpakking als milieuprobleem. Dat klinkt ambitieus! Is zo’n ambitie geen drempel voor bedrijven om in te stappen? ‘Ja dat klinkt inderdaad ambitieus, maar dat valt best mee. Veel verpakkende bedrijven zijn natuurlijk al bezig met het nadenken over hun verpakkingen in relatie tot de milieuproblemen die ermee gepaard gaan. En ook menig verpakkingsleverancier probeert iets goeds te doen. Met behulp van PUMA brengen ze meer focus aan in hun denkpatroon, krijgen beter zicht op de werkelijke problemen en verkleinen zo de kans de verkeerde weg in te slaan. Eigenlijk is meedoen dus niet zozeer te ambitieus als wel de juiste keuze om nu eindelijk een probleem op te lossen dat we – laten we wel zijn – ook zelf hebben gecreëerd.’

2.

Het model spreekt over de verpakkingsgemeenschap. Is de gebruiker, de consument daar niet onderdeel van? En is de keten niet zo sterk als de zwakste schakel? Kortom, wat is de kracht van PUMA als de consument niet de ijzeren wil heeft om dit probleem op te lossen? ‘Zeker is de consument een onderdeel van de verpakkingsgemeenschap! Sterker nog: het hele idee van verpakken is immers dat er iemand belang heeft bij het gebruiken – en dus ook het uitpakken - van een product. Maar waarom zou de consument een ijzeren wil moeten hebben, als wij diezelfde consument in onze rol als verpakkingsverantwoordelijke onvoldoende ondersteunen? Laten we ons niet verschuilen achter “de consument” en het voortouw nemen voor de zakelijke en daarmee de gehele verpakkingsgemeenschap. Ook interessant daarbij – en hoopgevend: de komende jaren zal de “geïnformeerde consument” steeds belangrijker worden en ook van zich laten horen.’

3.

De zin: ‘Filosofisch en thermodynamisch en in de informatiekunde is de situatie aan het backend fundamenteel verschillend aan die van het frontend’, beschrijft dat frontend en backend allebei omzettingsprocessen zijn (converting) maar toch ook fundamenteel verschillend. Dat lijkt vrij logisch. Wat wil het manifest met deze zin uitdrukken? ‘Een moeder en haar kind zijn fundamenteel verschillend, maar hebben tegelijkertijd heel veel gemeen en vooral: ze onderhouden een levenslange band met elkaar. De activiteit van het verpakken verbindt frontend en backend, het gaat daarbij per definitie om dezelfde materialen. Toch zijn zij ook fundamenteel verschillend. Het kind overleeft de moeder, want de tijd tikt door. Hetzelfde geldt voor het backend van een gegeven verpakking: dat komt later dan het frontend ervan. De materialen zijn hetzelfde, maar verschoven in de tijd (filosofisch), veranderd in energiesamenstelling (thermodynamisch) en verspreid geraakt (informatietechnisch). Het manifest wil dit begrip laten postvatten in de verpakkingsgemeenschap, om op basis daarvan tot de goede oplossingen te komen. Zo zie je inmiddels op basis van de PUMA-inzichten dat begrippen als “circulaire economie” en “recycling” nadere invulling behoeven. Is het wel zinvol bij verpakken een backend na te streven dat identiek is aan het frontend?’

Laten we het voortouw nemen voor de gehele verpakkingsgemeenschap

4.

We zijn in verpakken allemaal met elkaar verbonden. Maar de relaties onderling zijn afhankelijk van veel factoren. Denk aan schandalen aan de recyclingkant. Het backend lijkt sowieso de grootste uitdaging. Wat moet daar gebeuren om het PUMAmanifest een stevig fundament te geven? ‘Ik weet niet of het backend de grootste uitdaging is en roep daartoe de Rubik’s Cube in gedachten, die ook in het PUMAmanifest wordt genoemd. Draaien aan de achterkant is draaien aan de voorkant! Kijk eens op YouTube naar die videootjes waarin kinderen van pak ‘m beet twaalf jaar oud in no time de kubus “oplossen”. Zo bezien is de grote uitdaging wellicht meer: vergeten wat we denken te weten en het probleem helder analyseren. Dat geldt voor backend zowel als frontend.’

5.

We gaan van convergentie (materialen worden verpakkingen) naar divergentie via het verpakken, de distributie, het gebruik en het legen en deponeren (in bakken, zakken etc.) van verpakkingen naar collectie. Tegelijkertijd onttrekken bedrijven en consumenten zich hieraan door illegale stortingen. Is het einde van de verpakking als milieuprobleem dan echt haalbaar? ‘Ja, dat is zeker haalbaar, daar ben ik van overtuigd. Hierbij een redenatie vanuit “de stok” en een redenatie vanuit “de wortel”. De wereld beweegt naar meer informatie-uitwisseling tussen allerlei actoren, variërend van individuen tot, pak ‘m beet, het PR-bureau van de President van Noord-Korea. Wat gebeurt er met de verpakkende industrie en toeleveranciers en dumpende consumenten als alles meer traceerbaar en deelbaar wordt? Geen Corona-app maar een Packdump-app? Zelfs als je per ongeluk iets laat vallen, draai je de bak in, dan wel volgt een automatische boete via je burger-ID… Het kan ook positief: je smartphone herkent de geleegde verpakking en genereert een ophaal- dan wel opruimverzoek inclusief bonuspunten voor een gratis lekkere bak koffie op een gereserveerd terras op loopafstand. Goudse stroopwafel en koffiemelk erbij – eventuele verpakkingen na afloop graag wel netjes in de afvalbak.’ De tekst van het PUMA Manifest lezen? Download het via www.nvc.nl/puma


40

PROMOTIONEEL

INTERCOL EN DS SMITH BENADEREN ‘ZERO DEFECTS’ MET VERPAKKINGSPILOT

OPTIMAAL VERLIJMD LEESTIJD 5 minuten WIE KOMEN ER AAN HET WOORD? Henry Mensen van Intercol en Robert Smith en Bjorn Reudink van DS Smith Eerbeek WAAROM DIT ARTIKEL LEZEN? De expertise van een lijmleverancier resulteert in perfect verlijmde dozen

Middels nieuwe lijm en een verbeterd lijmproces benaderen golfkartonproducent DS Smith in Eerbeek en lijmleverancier Intercol zero defects op de productielijn voor golfkartonnen verpakkingen. De resultaten werden bereikt na zes maanden onderzoek. De nieuwe aanpak moet uiteindelijk leiden tot een hogere efficiency bij de eindklanten van DS Smith in voornamelijk de voedselverwerkende industrie. TEKST

Harry van Deursen

‘D

e ver doorgevoerde automatisering bij klanten vraagt om een goede kwaliteit dozen’, vertelt Robert Smith van de DS Smith Business Support-afdeling in Eerbeek. ‘Dozenopzetmachines luisteren steeds nauwer. Sommige klanten leveren we miljoenen dozen per kwartaal. Bij enkelen kan één verkeerd verlijmde doos een productielijn lam leggen. Daarom is het van groot belang dat iedere doos perfect geproduceerd is én een optimale verlijming heeft. In onze branche is een integrale kwaliteitsaanpak onmisbaar en verlijming is een belangrijk onderdeel van dit proces.’

geleverd, met lege supermarktschappen als gevolg. ‘Dit project is een belangrijke stap in onze zero defects-aanpak en een goede aanvulling op onze reeds geïnvesteerde in-process controlemiddelen.’ aldus Bjorn Reudink, productiemanager bij DS Smith Eerbeek.

machinestop een potentiële klacht is. De twijfel onder het personeel over de nieuwe lijm was snel weggenomen. Vervolgens werden verschillende machineaanpassingen gedaan om de betrouwbaarheid verder te verhogen en werd er gewerkt aan een lijmcurve die zich aanpast aan de machinesnelheid.

Aanzienlijk minder microstops

Lineaire lijmcurve

Middels een pilot op één van de inliners vergeleek DS Smith de standaardlijm die gebruikt werd met Intercols Superjet 900-lijm. De voordelen op het lijmgedrag en het kleinere aantal micro stops gaven de doorslag, aangezien elke

‘Wij hebben een lijm geïntroduceerd die met zijn viscositeit precies goed zit én hebben een lineaire lijmcurve ingevoerd, die gekoppeld is aan de machinesnelheid’, zegt Henry Mensen, Technical Sales Manager bij Intercol. ‘Dat zorgt

Optische lijmcontrole In de verpakkingsindustrie veroorzaakt lijm aan de binnenkant of buitenkant van de doos de zogenaamde binnen- en buitenplakkers. Dit zijn dozen die niet openen of onderling aan elkaar vast blijven plakken. Dit gaat ten kostte van de productiesnelheid en leidt tot stilstand. Hierdoor kunnen goederen niet op tijd worden

BRC – Hotmelt Verpakkingslijmen

Intercol biedt een breed scala aan lijmen. Zowel watergedragen lijmen als hotmelts voor diverse industrieën. Een belangrijke afzetmarkt is de verpakkingsindustrie. Intercol heeft in samenwerking met de Beardow Adams-fabriek voor hotmelts een productielocatie gerealiseerd volgens BRC-standaard. Hierdoor kan de lijmleverancier verpakking-hotmelts leveren onder BRC-certificaat. Deze certificering is vanuit markt steeds vaker een vereiste om te mogen leveren.


41

PROMOTIONEEL

Voedselveilig

Het nieuwe lijmproces zorgt voor perfecte dozen.

Detecteerbaar

Wit karton Witte lijm Wit karton met optische witmakers

er voor dat de lijmdruk altijd aansluit bij de snelheid van de verwerkingsmachine, ongeacht of deze langzaam of op volle snelheid draait. Zo’n lijmcurve creëert rust bij de operator en verlaagt de kans op fouten. Een bijkomend voordeel is dat de Superjet 900-lijm een voedselveilige detectiekleurstof bevat, die toepasbaar is op zowel wit als bruin karton.’

Hogere standaarden De samenwerking is onderdeel van het proces van DS Smith om wereldwijd de productiestandaarden te verhogen, zowel in eigen productie als bij haar afnemers. In de PackRight Centres wordt gezamenlijk met klanten aan designs gewerkt en worden verpak-

Een integrale kwaliteitsaanpak is onmisbaar

Witte lijm met blauwe UV kleurstof Wit karton met optische witmakers Voedselveilig detecteerbare lijm Superjet 900-lijm bevat een voedselveilige detectiekleurstof die op zowel wit als gerecycled karton werkt.

kingsoplossingen geperfectioneerd die niet alleen zorgen voor een efficiënt inpakproces, maar ook effectief zijn in de overige schakels van de supply chain. INTERCOL.EU DSSMITH.COM

Teams van DS Smith en Intercol voor één van de inliners.

Lijmen in de verpakkingsindustrie De verpakkingsindustrie krijgt continu te maken met vereiste verbeterslagen op het gebied van effectiviteit, voedselveiligheid en milieu. Lijmen als de Superjet 900 spelen daar een grote rol in. Deze lijmserie is op het laboratorium van Intercol uitgebreid getest op identieke lijmapparatuur als die op vouwplakmachines. Middels labtesten en praktijkresultaten is er een optimaal resultaat behaald op het gebied van lijmspatten, machinestarts en -stops, consistente lijmopdracht en een hoge wettack. Tevens voldoet de lijm aan verordening EC/1935/2004, GMP, REACH en PIM. Een bijkomend voordeel van de nieuwe Superjet

900-lijm is dat deze detecteerbaar is op wit en gerecycled karton, zodat detectiesystemen de lijm kunnen zien. ‘Optische witmakers in karton kunnen problemen geven met standaard detectiestoffen’, legt Mensen uit. ‘Onze lijm bevat een voedselveilige detectiekleurstof. Dat is uniek, omdat veel lijmfabrikanten de UV-kleurstof meestal uitsluiten van de voedselveiligheidsverklaring.’ Intercol biedt lokale ondersteuning bij de implementatie van lijmen in Europa. Van Hongarije tot in Engeland en Noorwegen zijn al klanten die de efficiency hebben verhoogd door het inzetten van de juiste lijm in combinatie met de juiste instellingen.


THE Story Turning brand stories into packaging, since 1971

On their 25th birthday, Jopen presented a new logo and labels for their core range. We were instructed to create a logo that fits better with the current image of Jopen and translate that to a new label design. It has literally become a ‘madhouse’ on the craft beer retail shelf, so the bottle really needed to pop out and create stopping power. Logo A contemporary logo has been chosen that stands for reliability and quality in keeping with Jopen’s mission and ambitions. The logo supports the leading and innovative role of Jopen within the craft beer landscape. It connects with a wider audience of (beer) drinkers, while naturally retaining the current, loyal Jopen beer lover. Iconic J The round shape of the logo is a nod to the 112 liter “Jopen” barrels from the Haarlem brewing heritage. The logo consists of an inner and an outer circle. The inner circle is the iconic “J”, which represents both the past and the future. The historic letter as a modern icon. The eye is drawn to this center that refers to the to-the-point attitude of Jopen. Modern Twist The surrounding edge is used to emphasize the young and innovative appearance of the beer brand. The designation of the Jopen brand is repeated herein. Because of the positioning and repetition the brand is clearly visible and legible on a standing bottle, but also when drinking from a mouth-tilted bottle.The home base: “HRLM” (Haarlem), the year Jopen was founded: “1994”, and “craft beer” are all present within the logo.

Labels and bottle A hero position for the new logo has been created on the new clear labels. Centrally and cheekily it stares at you from the shelf. The logo literally separates itself from the single-colored background which refers to the flavour. The logo floats, surrounded by the beer that’s visible through the transparent circle, leaving it even more detached from the background. The background colors link to the already known flavours of the Jopen core range. The round shapes are continued on the sides and the text is positioned with a curved shape like an old vinyl record. On the left side of the logo Jopen personally addresses you with a statement about their “Anything but Boring” motto. On the right you will find feedback about the flavour and name of the beer. The “empty” back of the bottle leaves room for a lot of readable information and the necessary references, for example the awards that the beers have won. Different patterns are created based on the respective names of the different beers that have been incorporated into the label. The entire colored area on the labels is matte and the logo is glossy for extra standout. The different patterns are saved in this matte finish so that they shine and become visible if you have the bottle in your hand. They give each flavour its own characteristics and support the stories that you encounter while you read the labels, because that is a typical craft beer thing…. Discovering the story behind the beer while drinking it.

www.heertum.nl


43 ONDERSCHEIDENDE OLIJFOLIEVERPAKKING

Wit, zwart en vleugje rood

Neolea is een prijswinnende extra vergine olijfolie. Een bijzonder Grieks product, waar het Nederlandse bedrijf Neolea een heel eigen merkidentiteit voor creëerde. De organisch gevormde, kartonnen geschenkverpakking voegt extra waarde toe en laat het merk opvallen in de olijfolie-categorie.

D

e olijfolie is ook een beetje Nederlands. Het bedrijf is opgericht door Nederlander Bart Jan Manten, die het product aan het begin van de Griekse crisis leerde kennen. Hij besloot er toen met de merknaam Neolea een eigen identiteit aan te geven. Neolea is een samenwerkingsverband met als doelstelling: laat de boer de boer zijn en de lokale Griekse familie de pers beheren. Samen met de Grieken is het extractieproces teruggebracht van zo’n veertig naar 15 minuten; de olijven worden na de pluk snel geperst en op die

manier krijgt eventuele oxidatie geen kans en blijven geur en smaak behouden. ‘Wij verbinden, ondersteunen, controleren kwaliteit, bouwen het merk en doen de introductie bij de consument. Dat is waar wij waarde kunnen toevoegen en onder andere de Nederlander echte extra vergine olijfolie kunnen laten proeven’, aldus Manten.

Organische vorm De ontwerpers van de Amerikaanse designstudio Distinct Branding creëerden het verpakkingsdesign. Samen met Manten werd gekozen voor een witte flacon. ‘Fris, clean en future proof. Dat is de uitstraling die we met Neolea voor ogen hebben. Het wit en zwart in combinatie met een vleugje rood in het grafisch design versterken die uitstraling. Verder is het merkbeeld leidend in de communicatie.’ Voor de speciale 250 ml-versie ontwierpen de designers een witte kartonnen doos, die niet alleen de vorm van het logo weerspiegelt, maar ook de organische vorm van de flacon zelf. De fles olijfolie zit vastgeklemd in de uitsparing. ‘Met deze bijzonder gevormde product-verpakkingscombinatie – een fraaie geschenkverpakking ook – onderscheiden we ons in het olijfoliesegment.’ WWW.NEOLEA.COM

The intelligent way. Shelf-ready packaging! SOMIC Shelf-ready verpakkingssystemen verpakken elk type product in elk type Shelf-ready verpakking - en doen dat op één enkele machine met de kleinste footprint in de industrie. Gewoon geniaal ingenieus. sales@somic.de www.somic.de

Benieuwd of we uw kunststof verpakking kunnen verduurzamen? Neem contact op voor een vrijblijvend advies.

Gemiddeld 25% kunststof besparing na nieuw verpakkingsvoorstel

Mono materiaal

Modified atmosphere packaging

100% recyclebaar

Van Hilststraat 12, 5145 RL Waalwijk | Nederland | 0416-343175 www.naberplastics.com


44

PROMOTIONEEL

DATABASE PUBLISHING IN DE PRAKTIJK

Welkom terug bij deel 3 van onze Whitepaper: Industry 4.0; welk voordeel biedt dit nu echt voor Coding & Marking? Wij zijn Kortho, opgericht in 1926 in Amsterdam én nog altijd de enige fabrikant van codeer- en merkapparatuur in Nederland. Onze missie: De voordelen van Industry 4.0 tot een laagdrempelig, snel en eenvoudig te verkrijgen gemeengoed maken. Iets wat wij met een knipoog Industry 5.0 noemen. Hoe? Dat leest u per onderdeel in deze serie Whitepapers. Deze keer staat Database Publishing centraal. Veel leesplezier, Meindert de Groot Directeur Kortho KORTHO.COM Sinds 1926 dé wereldwijde partner voor alle coding- en markingoplossingen

Snel, makkelijk en foutloos etiketteren Stel, u heeft 300 voedselproducten, die naast uw eigen merk ook verkocht worden onder drie private labels. Dit betekent dat er vier verschillende afdrukvarianten per product zijn. Een snelle rekensom leert dat dit 4x300=1.200 verschillende labelbestanden zijn om te maken, op te slaan en te beheren. Op zich al een hele klus, maar vaak slechts het begin.

W

ant wat als er een ingrediënt wordt toegevoegd in 40 van deze producten? Dan moeten er 4x40=160 labels worden aangepast. Of als één van de private labels een ander font wil gebruiken? Dan zijn dat 300 bestanden die u moet openen, wijzigen en opslaan-als. Of een nieuwe wetgeving waardoor de lay-out van alle 1.200 labels op de schop moet? Of combinaties van deze situaties?! U voelt al waar dit heen gaat: RSI gaat een comeback maken! En da hebben we het nog niet over de foutgevoeligheid van deze handmatige exercitie én de tijd die het elke keer weer kost.

Een template Gelukkig is er het labeltemplate met variabele invoervelden. Hiermee is er geen individueel bestand per afdrukvariant meer nodig. U gebruikt nu slechts één template, waarin slechts de variabele elementen veranderen wanneer nodig. De inhoud voor deze velden komt hierbij uit één of meerdere achterliggende databases en wordt vlak voor weergave geconverteerd naar elke gewenste vorm, font of positie. Dus: Ingrediënt in 160 labels toevoegen? Voeg slechts het ingrediënt toe aan de

Geen vele statisch labelbestanden meer, maar slechts één template met dynamisch veranderende velden.


45

PROMOTIONEEL

4 | Geef vertrouwen

database en definieer in het template waar deze weergegeven dient te worden: 2 handelingen i.p.v. 160. 300 labels in een ander font weergeven? Laat dan de template alle tekst naar dat font converteren voordat het geprint wordt: 1 handeling i.p.v. 300. Nieuwe lay-out nodig voor alle 1.200 labels? Kwestie van de variabele velden naar de nieuwe gewenste posities in het template slepen: 1 handeling i.p.v. 1.200. Database publishing biedt u dus een oplossing tegen foutgevoelig en handmatig labelmanagement!

Implementatiechecklist Maar hoe kunt u database publishing op de beste en meest kosten efficiënte (Industry 5.0) manier implementeren? Een beknopte checklist.

1 | ‘As-is’ en ‘read-only’ Dankzij database publishing kunt u dus vanuit één bron vele variërende labels/ afdrukken samenstellen. Iets wat tijd én fouten scheelt. Het is wel van belang dat iedereen van uw bronbestanden afblijft! Slechts één fout aan de basis kan immens al tot vele foutcoderingen leiden op uw eindproducten. Gelukkig

oversturen van veel of ‘zware’ data, zoals bitmaps (barcodes!), is de kans groot dat nieuwe afdrukken niet op tijd ‘binnen’ zullen zijn voor het volgende printsignaal. Een Industry 5.0-printer lost dit op door zoveel mogelijk van uw data zelf te generen en/of te verrijken. De hoeveelheid over te sturen data blijft zo compact. En omdat het omzetten ervan naar een barcode/font/layout aan boord gebeurt, gaat dit razendsnel. Merkt u dus dat uw printer het niet bijhoudt bij het printen vanuit een database, dan verwerkt hij de data niet op de Industry 5.0-manier!

3 | Combineer

converteert een Industry 5.0-printer pas vlak voor het printen uw ‘ruwe’ content naar elk gewenst font en/of lay-out. Hierdoor hoeft er aan de bron niets te veranderen (as-is), en kan uw database dus veilig én ongewijzigd achter slot en grendel (read-only!) blijven. Wordt u een oplossing geboden om vanuit een database te printen? Moet u hiervoor constant uw bronbestanden overhoop gooien? (Met alle gevolgen van dien). Dan betreft het géén Industry 5.0-oplossing!

2 | Razendsnel updaten Data oversturen kost echter tijd! Indien uw printer hier dus niet goed mee om kan gaan, gaat het mis. Zeker bij het

In een eerdere whitepaper hebben wij het ook gehad over Gecentraliseerde controle. Stel u voor dat dit samen met Real-time Datapublishing gecombineerd wordt. Dat een operator alleen een barcode op een productiesheet hoeft te scannen en vervolgens al de bij deze productie behorende templates worden geladen. De relevante variabele velden worden automatisch gevuld, zodat alle printers op de lijn direct het juiste en actuele label printen. Kortom: volledig geautomatiseerde verwerking van printopdrachten. Inclusief die kleine labelwijziging die sinds de vorige keer toegevoegd is.

Afdelingen die jaren verantwoordelijk zijn voor het beheer van duizenden labels staan vaak niet te juichen bij automatisering. Een labelmaker moet het vertrouwen krijgen dat een label met variabele velden gevuld uit een externe database altijd up-to-date is. Iedere labelmaker heeft één grote angst, namelijk dat hij/zij de veroorzaker is van die enorme recall door een eigen fout in een label. Iedereen heeft het label gezien en niemand is opgevallen dat ‘Bewaren bij maximaal 7 graden’ ontbrak. Zij moeten het vertrouwen krijgen dat deze angst nu door labelautomatisering niet meer relevant is. Deze verantwoordelijkheid ligt nu dus

Slechts de variabele elementen veranderen wanneer nodig wel bij de databasebeheerder, maar hij/ zij hoeft het betreffende veld maar één keer te vullen in plaats van 1.200 labels afzonderlijk. De kans op menselijke fouten wordt zo enorm verkleind. Bij kwaliteitsbeheer wordt de toetsing ook eenvoudiger, omdat er minder variabelen gecontroleerd hoeven te worden. Een goede implementatie is dus essentieel, waarbij dus juist deze afdelingen vooraf in het proces betrokken moeten worden.

Samenvattend Industry 4.0 en IoT gaat over hoe de communicatie over TCP/IP tussen apparaten is geregeld. Vertaald naar coderen en merken: Het gecentraliseerd aansturen van printers en randapparatuur (Gecentraliseerde Controle). Vanaf een punt alle apparatuur monitoren en zo de kans op menselijke fouten minimaliseren. Door tegelijkertijd vanuit centrale databases (Database Publishing) printers en randapparatuur te vullen met relevante gegevens is labelbeheer zeer te vereenvoudigen en zijn fouten aan de productielijn te voorkomen. In één zin samenvattend: ‘Voorkomen van human error.’ KORTHO.COM


46

KORT NIEUWS

DEEDEE: ‘EEN STAZAK MET MARKETINGWAARDE’

Het is geel en... valt op Om de verkoop van thee te stimuleren, wilde de importeur van Tea & Cie een opvallende blikverpakking in een knalgele kleur. Hij benaderde hiervoor The Box in Apeldoorn. Het resultaat is een traditioneel rond theeblik in de door Tea & Cie gewenste gele kleur. Het gewelfde deksel geeft de verpakking een klassiek theeblik-uiterlijk. De binnendeksel houdt de thee lang vers en aroma’s blijven bewaard, aldus de leverancier van blikverpakkingen. WWW.THEBOX-BLIKKEN.NL

CHIQUE FLES VOOR BOLS CORENWYN

Stazakkenleverancier DeeDee heeft een stazak ontwikkeld die geschikt is voor verschillende producten. De primeur is voor Prebaits, een groothandel in aas voor de hengelsport. Het design is gecreëerd met slechts drie kleuren, waardoor een minimum aantal cilinders nodig is voor het produceren van de stazak. Dankzij dit basisdesign kunnen dertien verschillende producten worden afgevuld. Na gebruik mag de verpakking, die bestaat uit honderd procent kunststof materialen, worden gedeponeerd bij het PMD-afval. WWW.DEEDEE.NL

Van Heertum Design heeft een bijzondere fles ontworpen voor Bols Corenwyn 10. Deze limited edition jenever is minstens tien jaar op Franse eiken vaten gerijpt en werd persoonlijk gebotteld door de Lucas Bols Master Distiller. Er werd gekozen voor een authentiek zwarte kruik, die is voorzien van exclusieve labels en decoraties. Door middel van foliedruk en pregen worden de luxe brand values versterkt en krijgt deze kruik volgens het designbureau zijn bijbehorende premium karakter. WWW.HEERTUM.NL WWW.BOLS.COM

ROVEMA – UW BESTE OPLOSSING VOOR GEÏNTEGREERDE SYSTEMEN • Doseersystemen

• Verticale vormvul- en sluitmachines

• Kartonneermachines

• Eindverpakkingsmachines

Alles uit een hand en made in Germany. Servicemonteurs, technische ondersteuning en levering van de belangrijkste slijtonderdelen vanuit Oosterhout. ROVEMA Benelux BV Everdenberg 9c 4902 TT Oosterhout T + 31 162 576 464 sales@rovema.nl www.rovema.nl

20.09.09_Rovema_Anzeige_Image_111x165mm_NL.indd 1

BLAZEN

CUSTOM MOULDING Akfi B.V. Praam 6 (Ind.terr. Breekland, 1724 BE Oudkarspel Tel: 0226 341300, Fax: 0226 342625 E-mail: info@akfi.nl Homepage: www.akfi.nl

Akfi_111x165_september 2020.indd 1 09.09.2020 11:53:37

07-09-20 08:42


47

KORT NIEUWS

Weidemelkpak voor 85% hernieuwbaar ‘Klimaatneutraal zijn in 2050’, dat is het doel van FrieslandCampina. De zuivelcoöperatie wil een voortrekkersrol nemen in duurzaam beleid, zowel op de boerderij, als in de productie en de verpakking. Een voorbeeld van dat loffelijke streven is het nieuwe drankkarton voor het merk Campina weidemelk van FrieslandCampina in België. Dat pak bestaat voor 85% uit hernieuwbare materialen, waardoor de CO2-voetafdruk ten opzichte van de vorige drankkartons met zo’n twintig procent is gedaald. Gezien de 3,2 miljoen verpakkingen op jaarbasis in deze merklijn betekent dit een aanzienlijke vermindering van de milieubelasting.

Op hout gebaseerd PP label De Finse labelproducent UPM Raflatac heeft Forest Film PP TM ontwikkeld, een bio-plastic PP gemaakt op basis van grondstoffen uit hout. Mineraalproducent Ica Age Water gebruikt het voor haar Vellamo-water. Het transparante labelmateriaal is gemaakt met UPM BioVerno-nafta, een honderd procent op hout gebaseerde grondstof gemaakt van tallolie, een mengsel van harszuren, vetzuren en andere materialen. Deze olie is een restproduct dat ontstaat bij de productie van pulp. Om het bijzondere labelmateriaal te lanceren, is Raflatac een samenwerking aangegaan met Ice Age Water in Finland. ‘Dit is een ideale samen-

werking, die laat zien dat labels belangrijk zijn als het om duurzaam verpakken gaat’, meent Timo Kekki, Vice President Films Business bij UPM Raflatac. ‘Dit labelmateriaal komt tegemoet aan de behoefte van merkeigenaren om traditionele, op fossiele brandstoffen gebaseerde, nieuwe materialen te vervangen door hernieuwbare materialen.’ Het labelconcept omvat ook RafMore, een slimme labeloplossing van UPM Raflatac, waarmee consumenten elke Vellamo-fles kunnen scannen en realtime gegevens kunnen verkrijgen over de levenscyclus en CO2-afdruk van het product. WWW.UPMRAFLATAC.COM

NIEUW: LINX TT SERIE - FOLIEPRINTERS Strakke coderingen op folieverpakkingen!

SUPERS NEL PRINTG EMAK! Printafdruk tot wel 300 millimeter Geen perslucht nodig! Snelste printer voor alle folies

Geograaf 8 | 6921 EW Duiven | T: +31 (0)26 741 00 00 | info@dekoningh.nl | www.dekoningh.nl


Blijf scherp…! De kracht van de Witt eindverpakkingssystemen is de combinatie van kennis, kwaliteit, service en flexibiliteit met een scherpe prijs. Machine op maat gewenst? Onze afdeling verkoop helpt u graag verder met het vinden van de juiste oplossing.

Automatische dozenopzetmachines: Degelijk, betrouwbaar, voordelig én kostenbesparend.

Naast de getoonde machines levert de Witt: koepelsealers, vacuümmachines, transportsystemen, paktafels, topveldispensers en verpakkingsmaterialen. Interesse gewekt? Neem dan gerust contact met ons op: www.dewitt-evs.nl • tel: +31 (0)416-376400

Anser U2 Actie printers, 100% onderhoudsvrij, zuinig, printen op vrijwel elke ondergrond.

De Witt Palletwikkelaars v.a. € 1.650,00. Ruime keuze, uit voorraad leverbaar, proefplaatsing, 250% foliebesparing, hoge kwaliteit wikkelfolie.

ATIS automatische horizontaalwikkelaars voorzien van 2 rolhouders.

Ruime keuze aan Joinpack omsnoeringsmachines v.a. € 575,00.

De Witt Dozensluiters zijn degelijk en ruim inzetbaar, semi of automatisch dozen sluiten en dichtplakken. Nu vanaf € 1.265,00.

NELEO semi-automatische horizontaalwikkelaars voorzien van 2 rolhouders.

MATURI horizontale en verticale omsnoeringsmachines.

WWW.DEWITT-EVS.NL • +31 (0)416-376400 •


49

BEGIN 2021 STARTEN KLANTENTESTS

BATTERIJLOZE TAGS IN PRODUCTIE Wiliot, de uitvinder van de batterijloze bluetooth-tag, is gestart met de massaproductie ervan. ‘Het is buitengewoon opwindend om Wiliot-tags op de producten van onze klanten te zien “praten” met hun softwaresystemen’, meldt het bedrijf over de eerste pilots.

‘S

tel je een bluetooth-chip voor met een onbeperkte levensduur, een kleine sticker met rekenkracht en sensoren, voor een fractie van de prijs van een draadloos apparaatje dat signalen uitzendt naar zijn omgeving via ­bluetooth.’ Het zijn de openingswoorden op de Wiliot-site, die kort samenvatten wat de nieuwe technologie zo bijzonder maakt. De Wiliot-tag vangt omgevingsenergie op en heeft daardoor geen batterijen nodig. De innovatieve technologie gebruikt de radiogolven om ons heen om sensoren op stickerformaat van stroom te voorzien, waarmee consumenten met producten kunnen communiceren. Het bedrijf introduceerde de technologie in 2018 tijdens het AIPIA-congres in Amsterdam. Inmiddels is het productieproces opgeschaald en gaat de techniek in de praktijk worden getest.

Pilots Twee jaar na de introductie begint Wiliot met ­praktijktesten van zijn batterijloze tags.

De nieuwste V1.0-versie van de Wiliot-tag wordt momenteel alleen beschikbaar gesteld aan bedrijven die deelnemen aan de gecontroleerde release. Het betreft een Early Access-programma, dat is gericht op specifieke gebruikerscases met een prototype om de technologie te valideren. ‘Om een duurzaam bedrijf op te bouwen, concentreren we ons nu op een klein aantal ­projecten, om later te kunnen opschalen naar tientallen miljoenen tags’, aldus het bedrijf.

Lage instapkosten en een kleine vormfactor

‘We zullen de tweede generatie van de Wiliot-chip in de eerste helft van 2021 vrijgeven aan leden van het Early Access-programma. Tegen het einde van dat jaar hopen we de tags met goedkope test- en evaluatiekits breder beschikbaar te maken voor iedereen die geïnteresseerd is.’

Verpakkingen De Wiliot-chips spelen een belangrijke rol in de Internet of Things-technologie. Deze IoT-apparaten hebben een stabiele stroombron nodig om te functioneren en te communiceren met internet. Bij verpakkingen zou de Wiliot-technologie voor slimme labels kunnen zorgen, die bijvoorbeeld continu de temperatuur van elk product monitoren, of die producten actief kunnen volgen en lokaliseren in magazijnen en winkels. De tags van Wiliot zijn immers batterijloos en gebruiken de radiogolven om ons heen (met name de 2,4 GHz-band, die onze wifi en mobiele telefoons gebruiken). Deze energie is voldoende om de chip en sensoren van stroom te voorzien, zodat ze kunnen functioneren én communiceren met elk stukje infrastructuur dat Bluetooth ondersteunt (telefoons, routers, computers, tv’s, enz.). Hierdoor kunnen consumenten communiceren met producten. Wat de Wiliot-technologie bijzonder maakt, zijn de lage instapkosten en de kleine vormfactor, waardoor deze dichter bij een tag staat dan bij een volledig IoT-apparaat. En in tegenstelling tot de UHF RFID-tags – die speciale lezers nodig hebben – maken Wiliot-tags gebruik van bestaande infrastructuur om stroom te oogsten en ook om te communiceren en gegevens te delen met de cloud. www.wiliot.com


50

LEESTIJD 3 minuten WIE KOMT ER AAN HET WOORD? Siem Haffmans WAAROM DIT ARTIKEL LEZEN? Veel artikelen worden al heel snel weggegooid. Het boek Products that flow biedt hiervoor een oplossingsrichting

SIEM HAFFMANS, AUTEUR VAN PRODUCTS THAT FLOW:

‘HOE HAALBAAR IS DE CIRCULAIRE ECONOMIE?’


51

Eén van de dingen die de coronapandemie zichtbaar maakt, is onze afhankelijkheid van (medische) disposables. Neem de mondkapjes. Wat gebeurt er als straks iederéén met een mondkapje de straat op gaat? Als we in de ‘post-coronawereld’ elke dag miljarden mondkapjes gebruiken en weggooien? FOTO

Pim Ras

INFO

partners for innovation

D

ezelfde vraag kunnen we stellen voor allerlei andere wegwerpartikelen, waarvan we er miljarden gebruiken. Denk bijvoorbeeld maar eens aan koffiebekers, wattenstaafjes, rietjes, eenmalige voedselverpakkingen en hygiëneproducten. ‘Om te zorgen dat deze verbruiksproducten in een circulaire economie gaan passen, is een andere strategie nodig’, zegt Siem Haffmans, senior-adviseur bij Partners for Innovation en auteur van het boek Products that Flow, dat onlangs in de Nederlandse vertaling op de markt kwam.

Grip op afval Hoe krijgen we grip op die stroom verpakkingen en wegwerpproducten? Producten zo lang mogelijk gebruiken, is een antwoord dat voor de hand ligt. Maar: veel producten zijn niet bedoeld om lang mee te gaan. Neem verpakkingen, mondkapjes, medische disposables en andere producten voor eenmalig gebruik. Sommige kunnen we best missen, andere dienen een praktisch doel. De vraag is hoe je deze stroom onderdeel maakt van een circulair systeem. ‘We produceren en consumeren zoveel fast moving consumer goods (FMCG) dat we de effecten daarvan niet meer beheersen’, zegt Haffmans. ‘De hoeveelheid verpakkingen en spullen neemt almaar toe, terwijl we ze steeds korter gebruiken. We kopen ze dagelijks of krijgen ze simpelweg ongevraagd mee. En vaak, soms al na enkele seconden, beschouwen we ze al als afval.’

Waardeloze producten Meer en meer, sneller en sneller. Dat is de realiteit en dat past slecht in een circulaire economie. Daarin is het juist de bedoeling dat producten zo lang mogelijk in de keten blijven, zegt Haffmans. ‘Voor duurdere gebruiksgoederen is dat al een hele opgave, maar voor vérbruiksgoederen is dat een nog grotere uitdaging. Gebruiksgoederen hebben een bepaalde waarde en behouden die

geruime tijd. Wil je die inpassen in een circulaire economie, dan ligt de focus op waardebehoud door ze langer in gebruik te houden én door de kwaliteit te verhogen.’ Dat is anders bij verbruiksproducten, zoals verpakkingen, wegwerpartikelen en gadgets. Die verliezen heel snel na aankoop hun waarde. ‘Een verpakking is waardeloos als je de melk hebt opgedronken, een mondkapje onbruikbaar na een operatie. Flesjes, rietjes en koffiebekers eindigen regelmatig als zwerfafval en krijgen dan zelfs een negatieve waarde. Ook kleding gaat soms na één keer dragen weg en een plastic huisje verdwijnt in de prullenbak.’ Om ook deze producten in een circulaire economie te laten passen, is het nodig een andere strategie te ontwikkelen, meent Haffmans.

Oplossingen Hoe en in welke richting dan, staat centraal in het boek Products that Flow. Het bouwt voort op het boek Products that Last van auteurs Conny Bakker en Marcel den Hollander. Haffmans: ‘Het unieke aan deze boeken is dat ze oplossingen aanreiken voor zowel circulaire businessmodellen als voor ontwerpstrategieën. Het heeft namelijk geen zin om een product te ontwerpen dat recyclebaar is als dit in de praktijk niet gebeurt of als gebruikers niet snappen wat ze er mee moeten doen. En als je recyclebare koffiebekers ontwerpt met een doordachte inzamelstructuur, maar gebruikers gooien er propjes papier, kauwgom en klokhuizen van appels in, dan schiet je ook je doel voorbij.’ In de Nederlandse uitgave van Products that Flow staan tal van aansprekende voorbeelden hoe je dergelijke producten wel op een winstgevende manier circulair kunt maken. ‘Controle krijgen over de stroom is het belangrijkste. Er is niet één gemakkelijke oplossing, maar dat het in de toekomst anders moet is duidelijk’, benadrukt Haffmans.

Je moet mensen verleiden. Niet alleen om iets te kopen, maar ook om er op de juiste manier afscheid van te nemen

Circulair ontwerpen Ontwerpers zouden zich een aantal vragen moeten stellen: wat is voor mijn klant de beste oplossing? Is deze verpakking, disposable of gadget überhaupt nodig of waardevol? Kan het met minder materiaal? Hoe zorg ik dat het product hergebruikt of teruggestuurd wordt? Hoe maak ik het recyclebaar of composteerbaar? Voor een verdienmodel dat ondernemers over de streep trekt, helpt het in elk geval om de maatschappelijke en milieukosten mee te nemen. Er zijn volgens Haffmans veel verborgen kosten. ‘Je moet de negatieve waarde gebruiken om producten terug de kringloop in te krijgen.’ Ook de geplande uitbreiding van de aansprakelijkheid van producenten (EPR) en het Europese verbod op Single Used Plastics brengt de economische haalbaarheid van circulaire oplossingen dichterbij, meent hij. ‘Het is essentieel om mensen mee te krijgen. Een schuldgevoel aanpraten heeft geen zin. Daarmee krijg je niemand in beweging. Duidelijk uitleggen en aantrekkelijk verpakken maakt accepteren en acteren gemakkelijker. Je moet mensen verleiden; niet alleen om iets te kopen, maar ook om er op de juiste manier afscheid van te nemen.’

Siem Haffmans is industrieel ontwerper en partner bij Partners for Innovation. Hij heeft meer dan 25 jaar werkervaring op het gebied van duurzame innovatie en circulaire economieprojecten.


52

WIE KOMEN ER AAN HET WOORD? Jobert van de Bovenkamp (Millford), Michelle RomeoWiegman (Yellow Dress Retail) en Steven de Cleen (PROUDdesign) WAAROM LEZEN? Millford gaf Taksi een redesign. Twee designexperts beoordelen het resultaat

JUNGLEKOORTS INSPIREERT MILLFORD BIJ REDESIGN TAKSI

TERUG DE TROPEN IN In 1985 introduceerde Riedel de vruchtendrank Taksi bij het grote publiek. Heel wat kinderen zijn opgegroeid met een van de spannende smaken van het tropische, maar oh zo Hollandse merk. Na 35 jaar heeft Taksi nog steeds een vast plekje op het schap, maar toch is er heel wat veranderd de afgelopen tijd. De verpakking kreeg recent een redesign. Millford greep daarvoor terug op de roots van het merk. Terecht? We vragen het twee designexperts. TEKST

Millford, Kristi Houtkamp

FOTO

Millford


53

‘Back to the future’ Steven de Cleen, PROUDdesign:

De iconische druppel is nu een zeil dat de smaak communiceert

‘Uniek, maar toch één lijn’

Michelle Romeo-Wiegman, Yellow Dress Retail: ‘Geweldige storytelling, passend bij de propositie waarbij de herkenbare Taksi-druppel een mooie rol heeft gekregen. Gelukkig is er afscheid genomen van de kleur zwart. Deze viel op, maar was niet passend bij de categorie. Nu hebben we weer een fris en fruitig sapgevoel. Door een sterk device te gebruiken, houd je de lijn goed bij elkaar en kun je daaromheen een eigen mini-story per smaak vertellen. Er is van alles te ontdekken, de details zijn mooi en het fruit zelf heeft veel meer smaak gekregen. Bij zoveel aandacht voor detail en verhaal hadden we het Taksi-logo onderdeel van het zeil gemaakt, het erop gestikt in plaats van er overheen geplakt. Overall veel complimenten voor dit redesign. Het enige minpunt is dat de claims verstopt zijn. Ze zijn niet uniek voor de categorie, maar wel relevant voor ouders die dit voor hun kinderen kopen.’

K

en je het nog? Het verpakkingsdesign waar het allemaal mee begon? Kinderen die achterna werden gezeten door een zwerm muggen, een jongetje met zijn voet in de bek van een krokodil? Tropischer en spannender kon bijna niet. Het is iets waar menig volwassene wellicht met weemoed aan terugdenkt.

Druppelvormig uitroepteken In de loop der jaren dreef het verpakkingsdesign van Taksi echter steeds verder af van het ooit zo typerende junglegevoel. Om tijdens het laatste redesign vrijwel geheel vervangen te worden door de iconisch zwarte verpakking met het druppelvormig uitroepteken ... Na dit redesign werd het wat stil rond het merk. De communicatie kwam op een laag pitje te staan en het ooit zo spraakmakende merk vruchtendrank raakte wat minder top of mind. De concurrentie nam toe, de private label-sappen deden hun intrede.

Junglekoorts Het tij werd echter gekeerd met de overname van Riedel door investeringsmaatschappij Standard Investment. Niet alleen de huidige verpakkingen kregen toen een lekkere opfrisbeurt, ook het assortiment werd herzien. Taksi introduceerde een nieuwe range met drie

‘Altijd leuk om te zien dat een merk zijn roots weer ontdekt. Nu ken ik de reden om daar ooit van af te stappen - het laatste redmiddel in een gevecht met private labels. En wat bleek: een gouden designvondst, want het merk ging weer groeien. Het zwarte pak met felgekleurde druppel werd zelf een icoon; zo opvallend en eigen omdat het sterk afweek van de rest in de markt. En natuurlijk werd geprobeerd dit te kopiëren, want dat doen huismerken nog steeds, ondanks al die designprijzen. Naast de reguliere zwarte verpakkingen zijn er nu ook de Fris en Fruitig-verpakkingen. Een nieuw product onder Taksi, met alleen maar water en zonder het zo karakteristieke en voedzame wei. Nu weten veel consumenten dat niet en is dat ook nooit hard geroepen, maar die wei zorgde wel voor de aparte smaak. Om het merk wat uit te melken is er nu dus ook water met fruitsmaak. Ik hoop dat het net zo ‘apart, maar wel lekker’ smaakt als de basis, maar dat zie ik niet. Is er daarom geen zwart gebruikt op de verpakking? Het design is leuk en vrolijk. Een goede keuze ook om de druppelvorm terug te laten komen, al mis ik de zwarte merkkleur. Het merkkarakter heeft een beetje plaats moeten maken voor toegankelijkheid, wat goed werkt voor de verleiding, maar is het ook overtuigend? De leuke illustraties en details maken het kinderboek compleet. Ik ga hem zeker proberen: back to the future.’

verschillende smaken, laag in calorieën en zonder kunstmatige zoetstoffen. Lekker licht en verfrissend. Het antwoord op de consumentenbehoefte van nu. Voor het verpakkingsdesign was de junglekoorts van weleer de belangrijkste inspiratiebron voor Millford. Jobert van de Bovenkamp, creative director: ‘Centraal in het ontwerp staat de junglerivier, in combinatie met de iconische druppel. Die wilden we absoluut behouden, de toepassing is alleen iets veranderd. Zo is het geen druppel meer, maar een gekleurd zeil van een boot die op de rivier dobbert. De kleur van het zeil communiceert de smaakvariant. De drie unieke drijvende objecten brengen het fruit over de rivier vol gevaren. Dit design doet recht aan de roots van het merk, zonder daarbij afscheid te nemen van de sterke druppelvormige grafiek. Maar natuurlijk mét behoud van het junglegevoel. En terecht. Want nog steeds geldt: als je van de tropen wilt genieten, moet je Taksi drinken!’ WWW.MILLFORD.NL


54

KORT NIEUWS

COVE ONTWIKKELT AFBREEKBARE PHA-WATERFLES

ZOOPLUS STAPT OVER OM MONOFOLIES Om aan de groeiende vraag van de consument naar duurzame verpakkingen te voldoen, gebruikt Zooplus de nieuwe folies FlexiBag Recyclable en BarrierPack Recyclable van Mondi voor haar a-merk, Wolf of Wilderness. De mono-folies bieden alle noodzakelijke barrière-eigenschappen om te beschermen tegen de ongewenste overdracht van vocht, zuurstof en geuren. Daarbij blijft de gewenste uitstraling op de verpakking behouden; de gemetalliseerde highlights en de glimmende ogen van de wolf blijven zichtbaar met behoud van de door het Institute cyclos HTP gecertificeerde recyclebaarheid. www.mondigroup.com

Naamloos-1 1

Het in Californië gevestigde bedrijf Cove is het eerste bedrijf dat een drinkwaterfles ontwikkelt en op de markt brengt, gemaakt van het bioplastic PHA. De Cove-fles is volledig biologisch afbreekbaar en composteerbaar en ontbindt volledig, zelfs als hij in zee terechtkomt. De PHA-flessen van Cove bevatten 500 milliliter natuurlijk bronwater uit de Palomar Mountain, Californië. De eerste flessen zijn op de markt gebracht in geselecteerde winkels, waar ze afzonderlijk of in dozen van twaalf flessen worden verkocht. PHA’s (PolyHydroxyAlkanoaat) zijn biologisch afbreekbare en composteerbare thermoplasten, geproduceerd door microbiële fermentatie van op koolstof gebaseerde grondstoffen. Deze breken niet alleen af in industriële compostinstallaties, maar ook in de bodem en in zout en zoet water – een eigenschap die ze verder alleen delen met zetmeelplastics. Volgens Cambridge Consultants is de biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid van PHA-producten zo goed dat ze bij het voedselafval kunnen worden weggegooid en vervolgens kunnen worden afgebroken in industriële composteerinstallaties. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar elimineert ook de noodzaak om te sorteren, materiaal te scheiden en te wassen. www.drinkcove.com

Uiltje brewing: De Haarlemse speciaalbierbrouwerij Uiltje Brewing Company neemt vanaf september 2020 afscheid van de kenmerkende bierfles. Een aantal grote Nederlandse retailers, waaronder Albert Heijn, maakt de keuze voor een ruimer aanbod van speciaalbier op blik. Een grote wens van de brouwerij komt hiermee uit. Ten opzichte van bier op fles, heeft blik een aantal belangrijke voordelen

03-09-18 10:34


55

KORT NIEUWS

‘Pratend’ etiket CVS Pharmacy heeft een nieuwe functie in zijn app geïntroduceerd die een medicijnvoorschrift hardop voorleest om slechtziende patiënten te helpen. Deze zogenoemde Spoken Rx-functie werkt via een speciaal RFID-label op de verpakking. De Amerikaanse drogisterijgigant werkte samen met de American Council of the Blind om de nieuwe functie te ontwerpen en uit te testen. De in-app-reader helpt om mogelijk schadelijke fouten te voorkomen, die maar al te vaak voorkomen bij patiën-

ten met een visuele handicap die de standaard printlabels niet kunnen lezen. Wanneer de RFID-labels worden gescand door de Spoken Rx-functie in de CVS Pharmacy-app, die toegankelijk is voor gebruikers die Siri of Google Assistant op hun telefoon gebruiken, wordt de informatie op het receptlabel hardop voorgelezen. De informatie omvat de naam van de patiënt, de naam van het medicijn, de dosering en aanwijzingen. WWW.CVSHEALTH.COM

alleen nog bier in blik voor zowel bier als consument. De overstap naar exclusief afvullen op blik ligt op één lijn met een van de kernwaarden van de brouwerij, het zo vers mogelijk drinken van bier. ‘De kwaliteit van bier lijdt onder de invloed van licht en lucht, en het blik als verpakkingsvorm is veel beter in staat beide buiten te houden dan een fles. Hiermee blijft het bier in blik langer vers. Een blik weegt

minder en is stapelbaar, dus voor de consument makkelijker mee te nemen. In transport en logistiek laat een blik een kleinere milieuvoetafdruk achter, en blik wordt twee keer meer gerecycled dan glas’, verklaart de brouwerij. Reden genoeg voor Uiltje om na bijna vijf jaar trouwe dienst afscheid te nemen van zijn flessenlijn. UILTJECRAFTBEER.COM

STORA ENSO BOUWT PILOTPLANT VOOR BIOBASED SCHUIM Stora Enso gaat een fabriek bouwen voor de productie van Cellufoam, een lichtgewicht, op vezels gebaseerd schuimmateriaal voor beschermende verpakkingsmaterialen en schokabsorptie. De proeffabriek zal worden gevestigd in de Stora Enso Forsfabriek in Zweden. Volgens de producent is het nieuwe biobased schuim hernieuwbaar en recyclebaar. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt in verpakkingen ter vervanging van het op olie gebaseerde polymeerschuim. Het bedrijf verwacht dat het materiaal in eerste instantie zal worden gebruikt als beschermend verpakkingsmateriaal voor kwetsbare producten, zoals consumentenelektronica. Biobased schuim heeft ook de potentie om polymeerschuim te vervangen in tal van markten en toepassingen waar de vraag naar duurzame materialen toeneemt, zoals sportartikelen en temperatuurgevoelig transport. WWW.STORAENSO.COM

ERCODESINGEN S OPLO product van pallet tot

In deze tijd geven wij u graag digitaal advies www.dominobenelux.com

DominoAd_233x110VM.indd 2

info@dominobenelux.com

02-09-2020 10:26


“The details are not the details they make the design.�

Luxe producten verdienen een luxe verpakking.

Bezoek onze website voor meer out of the box verpakkingen!

www.ducaju-group.com


57

MIRJAM SNEL OVER DE OPTIMALE WERKTEKENING

Sneller ontwerpen SNeL ontwikkelt, standaardiseert en optimaliseert werktekeningen, zogenoemde cutterguides, voor verpakkende bedrijven. Onlangs rondde het bedrijf het portfolio af van Van Geloven en Cérélia. Het optimaliseren van de werktekeningen vereenvoudigt de communicatie tussen verpakker en klant, voorkomt fouten en versnelt het designproces.

C

utterguides, keylines, werktekeningen, allemaal verschillende namen voor éénzelfde document. Een verpakkend bedrijf geeft in een lijntekening aan waar de elementen van een verpakkingsdesign komen. Het is dus meer dan een technische tekening, omdat er óók de elementen die er tijdens het verpakken aan worden toegevoegd, in zijn weergegeven; de sealgebieden, plakvlakken, zippers, 2D- of barcodes, het THT- en productiecodeveld en andere onderdelen. Werktekeningen worden meer en meer toegepast en, goed uitgevoerd, vereenvoudigen ze de communicatie tussen verpakker en klant, voorkomen fouten en versnellen zo het designproces.

Praktijk Voor Van Geloven en Cérélia werd de layout van alle tekeningen, dus van alle verschillende verpakkingsvormen en -materialen, gelijkgetrokken. Tekeningen kregen de juiste schaal en het juiste bestandsformaat voor het designbureau, terwijl ook de verpakker de bestanden kon blijven inzien. In een legenda werd verdere uitleg gegeven, zodat de designer binnen één bestand alle informatie bij elkaar heeft om aan de slag te gaan met het (re)design. ‘We waren toe aan een upgrade van onze werktekeningen’, vertelt Jos Zuidinga, packaging development manager bij van Geloven. ‘SNeL heeft alle tekeningen in een bestandsformaat gezet waar het designbureau van de klant mee kan werken en alle tekeningen

hebben nu dezelfde layout en schaal. We zijn nu niet meer afhankelijk van de interpretatie van de vormgever of het design dat we ter controle terug krijgen klopt of niet.’

Strak design proces ‘Wij stellen hoge eisen aan de werktekeningen’, zegt Annette Rehorst, portfolio manager bij Cérélia. ‘Dit maakt namelijk het verschil tussen een strak designproces of een rommelig en traag proces. Als bedrijf streven we naar zo kort mogelijke doorlooptijden met zo min mogelijk fouten. SNeL heeft met ons meegekeken hoe we onze werktekeningen konden verbeteren én standaardiseren. De aanpassingen die hiervoor nodig waren, heeft ze snel en vakkundig verwerkt.’

Tijd besparen

Cérélia, merkeigenaar van JAN, stelt hoge eisen aan werktekeningen.

Een werktekening in opmaak.

‘Met de afronding van deze twee portfolio’s is er ruimte voor nieuwe projecten’, zegt SNeL-eigenaar Mirjam Snel. ‘Wij hebben zowel ervaring met een breed scala aan verpakkingstypen als ervaring met de hele keten van verpakkingsontwerp tot en met de opstart van verpakkingslijnen. Dus bedrijven die tijd verliezen in het designproces door het beantwoorden van vragen over de werktekeningen van verpakkingen, bedrijven die te maken hebben met het herstellen van fouten in het design of bedrijven met niet-gestandaardiseerde werktekeningen kunnen contact met ons opnemen.’ WWW.CUTTERGUIDES.EU


58

DUURZAAMHEID CENTRAAL IN VERPAKKINGSDESIGN

SCHERPE KIJK OP KLEUR

WIE IS ER AAN HET WOORD? Jeroen Duijghuisen over het bouwen van het duurzame verfmerk fairf WAAROM DIT ARTIKEL LEZEN? De bijzondere keuzes van een bijzonder merk

Jim Janssen, het creatieve brein achter het verpakkingsdesign.


59

Ze wonnen niet alleen de titel ‘Leukste bedrijfsnaam van 2019’ en de ASN-Bank wereldprijs in de categorie mens en milieu, ze zijn ook nog eens genomineerd voor de Coolest Dutch Brands 2020. Het Nederlandse fairf timmert (online) aan de weg. TEKST

Kristi Houtkamp

FOTO

fairf

H

et begon met een studentenproject in een favela in Rio de Janeiro en groeide uit tot een duurzaam Nederlandse verfmerk en -bedrijf: fairf. De broers Teun en Jeroen Duijghuisen verkopen fairf vooral online. ‘We focussen ons op dit moment vooral op de thuisschilder, die rustig thuis online zijn kleur kiest, bestelt en de volgende dag met de thuisbezorgde verf aan de slag kan.’ Om zich online te onderscheiden, koos fairf voor een verpakkingsontwerp dat ‘inspireert, een kleurbeleving geeft, maar daarnaast ook duurzaamheid en kwaliteit communiceert’. Het ontwerp is deels intern gedaan, maar Jim Janssen zette de basis, vertelt Duijghuisen. ‘Jim heeft een scherpe kijk op kleur, compositie en typografie en is er met dit ontwerp in geslaagd de consument mee te nemen in onze visie op verf. Hij creëerde een verleidelijke uitstraling die onze duurzaamheidsboodschap communiceert. Dat zochten we, want de verf zelf zit in conventionele ronde blikken. Een bewuste keuze, overigens. ‘Blik is heel goed te recyclen. De gebruiker kan de lege blikken verf aan de lucht laten drogen en daarna komen ze via het gewone restafval in de recyclingstroom. Een duurzame product-verpakkingscombinatie dus.’

Merkenbinding Fairf maakt zelf geen verf. Die komt van partner Baril Coatings, die over een bijzondere verffabriek beschikt vol milieuvriendelijke productiemethoden. ‘Binnen

de verfindustrie zijn we wel een beetje een vreemde eend in de bijt als je kijkt naar onze bedrijfsvoering. Waar wij groen kunnen, zullen wij ook groen doen.’ Fairf richt zich op de interface: het (online) verkopen van de duurzame verf. ‘Het verfproces begint op onze website, daar vraag je kleursamples aan. ‘Deze kleursamples zijn gemaakt met echte verf; voelen, ruiken en zien is allemaal mogelijk. Consumenten kunnen acht gratis samples bestellen. Door in een vroeg stadium goede service te bieden, bind je mensen aan je merk en kun je ook aan merkentrouw werken.’

Fairfspots Fairf besteedt veel aandacht aan het inspireren van gebruikers. ‘We werken vooral met sfeerfoto’s: elke keer een andere setting en elke week de focus op een andere kleur.’ Om klanten te werven,

Door in een vroeg stadium goede service te bieden, bind je mensen aan je merk

worden sociale media ingezet: instagram, pinterest en facebook. En verder zijn er de fairfspots: inspirerende plekken, zoals cafés waar één mooie kleur uit het assortiment is uitgelicht en die belangstellenden dus live kunnen gaan bekijken. Dat is op dit moment onze insteek: hoe kunnen we mensen op een andere manier dan de gebruikelijke (doe-het-zelfwinkels, verfwinkels), in contact brengen met verf. Onze fairf.’ WWW.FAIRF.NL

Uitrol

Een uitrol naar het buitenland staat zeker op de wensenlijst van de broers Duijghuisen. Duurzame verf online aanbieden is zeker schaalbaar, meent Jeroen Duijghuisen. Ook internationaal. ‘We kijken ernaar, maar eerst willen we het hele concept in Nederland verder uitwerken.’


Athena Graphics is een verpakkingsfotogravure die vanuit Roeselare is uitgegroeid tot één van de belangrijkste Europese marktleiders. Ter versterking van de vestiging in Roeselare zoeken wij (m/v):

www.athena-graphics.be

Quality & Safety Officer (junior - senior) Als Quality & Safety Officer ben je de ambassadeur van de kwaliteits- en veiligheidscultuur. Op basis van de klachtenanalyses en door frequente doorlichting van de operationele processen binnen Athena Graphics, identificeer je mogelijke risico- en optimalisatiedomeinen. Je adviseert, ondersteunt en implementeert de proces- en procedure verbeteringsactiviteiten en zorgt voor de borging en naleving ervan. Je bent verantwoordelijk voor de interne auditprogramma’s en stelt de nodige maatregelen op. Het motiveren, ondersteunen en opleiden van de medewerkers met betrekking tot kwaliteit behoort tot jouw takenpakket. In jouw rol als preventieadviseur bevorder je het algemeen welzijn binnen onze organisatie. Je rapporteert rechtstreeks aan de Operations Manager.

Profiel • Je genoot een bachelor- of masteropleiding; • Kennis van de grafische wereld is een troef; • Je beschikt over een attest preventieadviseur niveau 3 of je bent bereid bij te scholen; • Je communiceert vlot en kan je communicatie aanpassen aan de uiteenlopende achtergronden van medewerkers met wie je in contact komt; • Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw opdrachten en werkt zelfstandig en oplossingsgericht. Projectmatig denken is één van jouw kwaliteiten; • Je bent een teamspeler met een open geest; • Je bent klantgericht en hebt een sterke passie voor kwaliteit; • Verder beschik je over een sterke analytische geest, een goede administratieve opvolging en een praktische ingesteldheid; • Je hebt zeer goede kennis van de courante MS Office Tools; • Je kennis van het Nederlands is zeer goed en je bent tevens vlot in het Frans en Engels; • Je bent bereid minstens 1x/maand de Athena locatie in Nederland te bezoeken.

Account Manager/Orderbegeleider (junior - senior) In deze verantwoordelijke functie ben je de spilfiguur in de opvolging van een verpakking. Je beheert en begeleidt de verpakkingsprojecten van onze klanten. Je controleert de verpakking op technische nauwkeurigheid en zorgt ervoor dat de file op tijd geleverd wordt aan de brand owner en/of de drukker.

Profiel • Je bent communicatief en klantgericht; • Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels; • Verpakkingsprojecten begeleiden is je passie; • Positieve werkhouding; • Grafische kennis is een pluspunt.

Wat biedt Athena Graphics? • Modern open-space kantoor met een eigen fitnessruimte; • Bedrijf met kansen en opportuniteiten; • Innovatieve producten en diensten in een dynamische markt; • Glijdende werkuren en/of gestructureerd telewerk.

Indien je geïnteresseerd bent, stuur dan asap je CV, foto en motivatiebrief naar Ignace Cosaert. (ignace.cosaert@athena-graphics.be) Wij behandelen je kandidatuur strikt vertrouwelijk.


61

VERPAKKINGSINDEX

A

Blikverpakking

Afvulmachines met weegschaal

Buffer - draai afpaktafels

Aanlijmapplicatoren Tehabo Techniek b.v. Tel.: 055 - 5332322 info@tehabo.nl www.tehabo.nl

Tin packaging specialists

Custom Made blikken al vanaf 2.000 stuks

Afvul- en sluitmachines ww Robatech BV Tel.: 026 - 31 90 110 info@robatech.nl www.robatech.nl Uw servicepartner voor al uw hotmelt- en koudlijmapparatuur.

Aanlijmmachines

Ook standaard uit voorraad leverbaar

TOSHIBA

T +31 (0)55 360 38 51

SUPPLIES WEBSHOP

E info@theboxnl.com

Ausloos Verpakkingstechniek BvBa Tel.: 0032-16256734 www.ausloos.be info@ausloos.be Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 6580760 www.tbverhagen.nl

W thebox-blikken.nl

C

Novexx Solutions Tel.: +31 (0)30 760 9010 info@novexx.nl www.novexx.nl

Bestel makkelijk & snel op De Groot Coding & Labelling Tel.: +31 (0)345-512747 www.degrootbv.nl

Acquisities

Tehabo Techniek b.v. Tel.: 055 - 5332322 info@tehabo.nl www.tehabo.nl

Hildering Packaging B.V. Specialist in blikverpakkingen voor de verf- en chemische industrie Tel.: +31 (0) 255 510 409 info@hildering.com

Meer dan

1.000

hildering blokje.indd 1

07-03-14 09:59

Mus Verpakkingen Blik bepalend

supplies!

Aluminium laminaten

• cilindrische blikken (food en non-food) • conische blikken • pails & hobbocks • vaten • vloeistofblikken • aerosols • 2K blikken • plamuurblikken • kunststofsluitingen

www.musverpakkingen.nl

Barriërefilms bedrukt/ onbedrukt

Aerosol afvullijnen

075 628 58 51

B

info@zaanlandia.com www.zaanlandia.com

IJzersterk in blikverpakkingen

Barcode-apparatuur De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl

Leuze Electronic BV Tel.: 0418-653544 www.leuze.nl

Blisterverpakkingen

Coster Benelux & Scandinavia B.V. Tel.: 038-4652080 www.coster.com

Afvulmachines voor IBC’s

Tehabo Techniek b.v. Tel.: 055 - 5332322 info@tehabo.nl www.tehabo.nl.

Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. Tel.: 038 - 20 55 100 www.robertpack.nl

Rovema Benelux BV Tel.: 0162-576464 www.rovema.nl

Bedrijfsovernames

Aerosol ventielen Barcodeprinters

CPS Case Packing Systems Tel.: 0495-566600 info@c-p-s.nl www.casepacker.com

Mpac-Langen Tel.: 024-6486655 info.emea@mpac-group.com www.mpac-group.com

Food Industrie Promotie

Coster Benelux & Scandinavia B.V. Tel.: 038-4652080 www.coster.com

Breda Packaging BV Tel.: 0570-678 783 info@bredapackaging.nl www.bredapackaging.nl

Zaanlandia Blik Sinds 1907 producent van blikverpakkingen voor:

Aerosol kappen

Casepackers

www.hildering.com

www.zebrasupplies.nl!

www.zebrasupplies.nl

Coster Benelux & Scandinavia B.V. Tel.: 038-4652080 www.coster.com

Bundel- en omsnoeringsmachines Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 658 07 60 www.tbverhagen.nl

SUPPLIES WEBSHOP

TOSHIBA

Tehabo Techniek b.v. Tel.: 055 - 5332322 info@tehabo.nl www.tehabo.nl

Familiebedrijf Korte levertijd

Kwaliteit

Flexibiliteit

Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 658 07 60 www.tbverhagen.nl

Leverbetrouwbaarheid

Modelontwikkeling Domino Benelux Tel.: 030-6363333 www.dominobenelux.com info@dominobenelux.com De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl

Codeerapparatuur

Handelsstraat 1, Haaksbergen (053) 572 17 77 www.hassink.nl

Blisterverpakkingsmachines

Naamloos-1 1

Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 658 07 60 www.tbverhagen.nl

13-03-20 13:54

Domino Benelux Tel.: 030-6363333 www.dominobenelux.com info@dominobenelux.com De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl


62

Codeerapparatuur (service&onderhoud)

VERPAKKINGSINDEX

Doppensluitmachines

Dozensluitmachines

De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl

De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl

Codeerapparatuur (verbruiksmiddelen) De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl

Controleweegapparatuur

Thermo Fisher Scientific Tel.: +31 (0)76-5795555 sales.pid.nl@thermofisher.com www.thermo.com/productinspection

Corporate Finance Advies

Tehabo Techniek b.v. Tel.: 055 - 5332322 info@tehabo.nl www.tehabo.nl

CPS Case Packing Systems Tel.: 0495-566600 info@c-p-s.nl www.casepacker.com

Dozencodeersystemen De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl

PACOMA EUROPE B.V. Tel.: 0416-65 13 65 www.pacomaeurope.com

Tehabo Techniek b.v. Tel.: 055 - 5332322 info@tehabo.nl www.tehabo.nl

Dozenopzeten sluitmachines

Boix Europe B.V. Tel.: 0313 - 670460 info@boixeurope.com www.boixeurope.com Dozenopzetmachines voor het verlijmen en vouwen van massiefen golfkartonnen dozen.

Depalletiseermachines

Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. Tel.: 038 - 20 55 100 www.robertpack.nl

CPS Case Packing Systems Tel.: 0495-566600 info@c-p-s.nl www.casepacker.com Contimeta bv Tel.: 030-2484848 info@contimeta.com

Krones Nederland BV Tel.: 0172-211514

Novexx Solutions Tel.: +31 (0)30 760 9010 info@novexx.nl www.novexx.nl

Etiketteermachines (zelfklevend) De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl

TOSHIBA SUPPLIES WEBSHOP

TOSHIBA

SUPPLIES WEBSHOP

Bestel makkelijk & snel op

www.zebrasupplies.nl! Meer dan

1.000 supplies!

Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. Tel.: 038 - 20 55 100 www.robertpack.nl

E

Logopak B.V. Tel.: +31 (0)23-5555080 info@logopakbv.nl www.logopak.nl

Eindverpakkingsmachines

www.zebrasupplies.nl Etikettenprinters

Krones Nederland BV Tel.: 0172-211514 CPS Case Packing Systems Tel.: 0495-566600 info@c-p-s.nl www.casepacker.com

D

Krones Nederland BV Tel.: 0172-211514

Etiketteren De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl

Domino Benelux Tel.: 030-6363333 www.dominobenelux.com info@dominobenelux.com De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl

Etiketten Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. Tel.: 038 - 20 55 100 www.robertpack.nl

Rovema Benelux BV Tel.: 0162-576464 www.rovema.nl

Novexx Solutions Tel.: +31 (0)30 760 9010 info@novexx.nl www.novexx.nl

Etiketten (zelfklevend)

TOSHIBA SUPPLIES WEBSHOP

TOSHIBA

SUPPLIES WEBSHOP

Dieptrekfolie

PackAid B.V. Tel: 038-3861340 info@packaid.nl www.packaid.nl

Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 658 07 60 www.tbverhagen.nl

Etiketteerlijnen zelfklevend

Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. Tel.: 038 - 20 55 100 www.robertpack.nl Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 658 07 60 www.tbverhagen.nl

Autajon Labels Nederland B.V. Demkaweg 20, 3555 HW Utrecht Tel.: +31 (0) 30 695 91 24 contact.nederland@autajonlabels.com De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 info@dekoningh.nl

Tehabo Techniek b.v. Tel.: 055 - 5332322 info@tehabo.nl www.tehabo.nl

Novexx Solutions Tel.: +31 (0)30 760 9010 info@novexx.nl www.novexx.nl

Bestel makkelijk & snel op

www.zebrasupplies.nl! Meer dan

1.000 supplies!

Etiketteermachines

De Groot Coding & Labelling Tel.: +31 (0)345-512747 www.degrootbv.nl

Interket Tel. +31 (0)529-451326 info@interket.nl www.interket.nlw

www.zebrasupplies.nl


63

VERPAKKINGSINDEX

F

Folieverpakkingsmachines

w

Feeders

Fabrikant van verpakkingslijnen voor de food en non food industrie.

Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 6580760 www.tbverhagen.nl

Flowpackmachines, Tray Ontnesters Kartonneermachines, Dekselaars Robot beladingslijnen, trayladers Panelenbouw en besturingstechniek Verticale verpakkingslijnen etc.

Flessen (glas en kunststof)

Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 658 07 60 www.tbverhagen.nl

Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 658 07 60 www.tbverhagen.nl

Nordson Benelux BV Tel. NL: 043.352.6006 Tel. BE: 02.230.77.26 www.nordson.com/nl-nl/ Uw specialist voor hotmelt- en koudlijmapparatuur

Fusie & Overname Advies

Fabrikant van verpakkingslijnen voor de food en non food industrie.

Heeft u vragen bel of mail ons.

Brocacef Supplies & Services Tel.: +31 (0) 30 686 22 11 info@brocacefsupplies-services.nl www.brocacefsupplies-services.nl

Flowpackmachines, Tray Ontnesters Kartonneermachines, Dekselaars Robot beladingslijnen, trayladers Panelenbouw en besturingstechniek Verticale verpakkingslijnen etc.

Tel.:+31 (0) 71 4020136 www.tehama.nl info@tehama.nl

Heeft u vragen bel of mail ons.

Foliecodeerapparatuur Naamloos-4 1

10-09-20 10:36

Robatech BV Tel.: 026 - 31 90 110 info@robatech.nl www.robatech.nl Uw servicepartner voor al uw hotmelt- en koudlijmapparatuur.

De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl

PET Power BV Hermelijnweg 2, 4877 AE ETTEN-LEUR Tel.: +31 (0)76-5038283 info@petpower.eu, www.petpower.eu

Flexibele verpakkingen Allied Packaging Blanco Rollen en PP Zakken, Tel.: 0321-312141 info@alliedpackaging.nl www.alliedpackaging.nl FPC - The Flexible Packaging Company Tel.: 033-4754478 info@fpc-pack.com www.fpc-pack.com

Folielaminaten

Dutch Pack International B.V. Tel.: 030-2518880 www.dutchpack.eu info@dutchpack.eu

FoliĂŤn

Tel.:+31 (0) 71 4020136 www.tehama.nl info@tehama.nl

Kartoneer op zetsluitmachines

Naamloos-4en 1

G

I

Schut Systems BV Tel.: 0313-674500 www.schutsystems.com

Inkjet-codeerapparatuur

Kleefband bedrukt en onbedrukt

10-09-20 10:36

bedrukt en onbdrukt

Gebruikte machines

Domino Benelux Tel.: 030-6363333 www.dominobenelux.com info@dominobenelux.com Supertape Packaging bv Tel.: 076-5026666 www.supertape.nl

Flexibele verpakkingsmaterialen

Specialisten in vorm-, vul-, en sluitmachines

De Groot Coding & Labelling Tel.: +31 (0)345-512747 www.DLPACK.com sales@DLPACK.com www.degrootbv.nl De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 07-01-2010 11:20:23 www.dekoningh.nl

DL PACKAGING B.V. tel. +31 (0)162 484910 fax +31 (0)162 484920

DL packaging 43x43.indd 1

H

Hotmelt

K

Kokers Gebr. Kraan Rondcartonnage B.V. Tilburg Tel. 013-5427450 www.gebr-kraan.nl info@gebr-kraan.nl

Koudlijmapparatuur

Kartonnage Folie laminaten (bedrukt/onbedrukt)

• PSA en rotary wrap hotmelt lijmen Beijersbergen & Partners BV Tel.: +31(0)33 - 455 75 01 info@beijersbergen.com www.beijersbergen.com

Flowpackers Andre De La Porte Tel.: 0572 - 302664 info@adlppack.com www.adlppack.com

BUHNEN GmbH & Co KG. Tel.: 06-25277454 www.buehnen.nl

Zalpak & Straatman Tel.: 0546-822755 info@zalpak-straatman.nl www.zalpak-straatman.nl

Kartonneermachines

Mp

Flowpackmachines Paramelt BV Tel.: 072-5750600 info@paramelt.com www.paramelt.com Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 658 07 60 www.tbverhagen.nl

Hotmelt (applicatie apparatuur

BUHNEN GmbH & Co KG. Tel.: 06-25277454 www.buehnen.nl

Mpac-Langen Tel.: 024-6486655 info.emea@mpac-group.com www.mpac-group.com

Rovema Benelux BV Tel.: 0162-576464 www.rovema.nl Schut Systems BV Tel.: 0313-674500 www.schutsystems.com

Robatech BV Tel.: 026 - 31 90 110 info@robatech.nl www.robatech.nl Uw servicepartner voor al uw hotmelt- en koudlijmapparatuur.

Krimpfolie Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 658 07 60 www.tbverhagen.nl

Krimpfolieverpakken Contimeta BV Tel.: 030-2484848 info@contimeta.com www.contimeta.com Haeghe Groep Den Haag Tel.: : 070-3533665 verkoop@haeghegroep.nl

Krimpfolieverpakkingsmachines


64

PACCOR Netherlands B.V> Tel.: 0+31 (0)88 - 579 0966 netherlands.contact@paccor.com www.paccor.com

Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 658 07 60 www.tbverhagen.nl

VERPAKKINGSINDEX

Lasercodeerapparatuur

Metaaldetectiesystemen

Domino Benelux Tel.: 030-6363333 www.dominobenelux.com info@dominobenelux.com De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl

Thermo Fisher Scientific Tel.: +31 (0)76-5795555 sales.pid.nl@thermofisher.com www.thermo.com/productinspection

Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 658 07 60 www.tbverhagen.nl

Kunststof Omsnoeringsband Contimeta bv Tel.: 030-2484848 info@contimeta.com www.contimeta.com

Kunststof verpakkingen

PACCOR Netherlands B.V> Tel.: 0+31 (0)88 - 579 0966 netherlands.contact@paccor.com www.paccor.com

PET Power BV Hermelijnweg 2, 4877 AE ETTEN-LEUR Tel.: +31 (0)76-5038283 info@petpower.eu, www.petpower.eu

SFA Packaging BV Tel.: +31(0)187-601160, www.sfa.nl

L Laminaten

• Heatseal lijmen • Koudfolielijm • Lamineerlijm Beijersbergen & Partners BV Tel.: +31(0)33 - 455 75 01 info@beijersbergen.com www.beijersbergen.com

BUHNEN GmbH & Co KG. Tel.: 06-25277454 www.buehnen.nl

Paramelt BV Tel.: 072-5750600 info@paramelt.com www.paramelt.com

Logopak B.V. Tel.: +31 (0)23-5555080 info@logopakbv.nl www.logopak.nl Korlaar Recycling Tel.: +31 (0) 35-6013397 www.korlaarrecycling.nl

Palletiseermachines

O Offset recycling

Pick & Place units Ausloos Verpakkingstechniek BvBa Tel.: 0032-16256734 www.ausloos.be info@ausloos.be

Korlaar Recycling Tel.: +31 (0) 35-6013397 www.korlaarrecycling.nl

Omsnoeringsmachines

Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. Tel.: 038 - 20 55 100 www.robertpack.nl Krones Nederland BV Tel.: 0172-211514

Potten (kunststof, schroef- en verzegelbaar)

Contimeta BV Tel.: 030-2484848 info@contimeta.com ww.contimeta.com Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. Tel.: 038 - 20 55 100 www.robertpack.nl

Loonverpakken

PACOMA EUROPE B.V. Tel.: 0416-65 13 65 www.pacomaeurope.com Haeghe Groep Den Haag HACCP/BRC, sealen en krimpen, handverpakken, mailingen, actie verpakken, stickeren Tel.: 070-3533665 verkoop@haeghegroep.nl www.haeghegroep.nl Niverpack BV www.niverpack.nl , Tel.: 0320-218228 mengen-vullen-verpakken

Tehabo Techniek b.v. Tel.: 055 - 5332322 info@tehabo.nl www.tehabo.nl

Metaal recycling

Lijmen

Krimptunnels

Papier

Ondernemingswaarderingen

Brocacef Supplies & Services Tel.: +31 (0) 30 686 22 11 info@brocacefsupplies-services.nl www.brocacefsupplies-services.nl

Pallet omsnoeringsmachines Contimeta bv Tel.: 030-2484848 info@contimeta.com, www.contimeta.com

Palletwikkelaars

PET Power BV Hermelijnweg 2, 4877 AE ETTEN-LEUR Tel.: +31 (0)76-5038283 info@petpower.eu www.petpower.eu

Print- en aanbrengsystemen

M

PackAid B.V. Tel: 038-3861340 info@packaid.nl www.packaid.nl

Management Buy-Out (MBO)/ Management Buy-In (MBI)

Palletwikkelaars/ Horizontaalwikkelaars Contimeta BV Tel.: 030-2484848 info@contimeta.com www.contimeta.com

P

Palletwikkelmachines

Pallet-etiketteermachines

Logopak B.V. Tel.: +31 (0)23-5555080 info@logopakbv.nl www.logopak.nl

R Rekfolie

PACOMA EUROPE B.V. Tel.: 0416-65 13 65 www.pacomaeurope.com Domino Benelux Tel.: 030-6363333 www.dominobenelux.com info@dominobenelux.com De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl

De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 info@dekoningh.nl

Contimeta bv Tel.: 030-2484848 info@contimeta.com, www.contimeta.com

Revisie onderhoud Veldkamp BV, Raalte Tel.: 0572-353735 info@veldkamp.com www.veldkamp.com


65

VERPAKKINGSINDEX

Robot-palletisers en -systemen

www.zebrasupplies.nl! Tehabo Techniek b.v. Tel.: 055 - 5332322 info@tehabo.nl www.tehabo.nl

PackAid B.V. Tel: 038-3861340 info@packaid.nl www.packaid.nl

Tray opzet- en sluitmachines

Bestel makkelijk & snel op Meer dan

Logopak B.V. Tel.: +31 (0)23-5555080 info@logopakbv.nl www.logopak.nl

1.000 supplies!

Stretchhood-machines

Tray beladingssystemen

www.zebrasupplies.nl Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. Tel.: 038 - 20 55 100 www.robertpack.nl

Ausloos Verpakkingstechniek BvBa Tel.: 0032-16256734 http: www.ausloos.be info@ausloos.be

Robotverpakkingsmachines

T Tape (Blanco/bedrukt)

Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. Tel.: 038 - 20 55 100 www.robertpack.nl

Röntgeninspectiesystemen

Contimeta BV Tel.: 030-2484848 info@contimeta.com www.contimeta.com

Thermo (transfer) printers

Domino Benelux Tel.: 030-6363333 www.dominobenelux.com info@dominobenelux.com De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl

Smart Industry 4.0 coderen

Domino Benelux Tel.: 030-6363333 www.dominobenelux.com info@dominobenelux.com

SUPPLIES WEBSHOP

TOSHIBA

SUPPLIES WEBSHOP

Heeft u vragen bel of mail ons.

Tel.:+31 (0) 71 4020136 www.tehama.nl info@tehama.nl Tehabo Techniek b.v. Tel.: 055 - 5332322 info@tehabo.nl www.tehabo.nl

WWW.MULTITUBES.NL

Tray denesters/

Naamloos-4ontstapelaars 1

Staalband

Bestel makkelijk & snel op

Contimeta BV Tel.: 030-2484848 info@contimeta.com www.contimeta.com

Meer dan

1.000

UV-led inktjet

Flowpackmachines, Tray Ontnesters Kartonneermachines, Dekselaars Robot beladingslijnen, trayladers Panelenbouw en besturingstechniek Verticale verpakkingslijnen etc. Heeft u vragen bel of mail ons. TOSHIBA SUPPLIES WEBSHOP

www.zebrasupplies.nl

Tel.:+31 (0) 71 4020136 www.tehama.nl info@tehama.nl

• • • •

High opacity digital white Digital cold foil In the glue printing Digital braille printing

Beijersbergen & Partners BV Tel.: +31(0)33 - 455 75 01 info@beijersbergen.com www.beijersbergen.com

Thermotransfersystemen Naamloos-4 1

Dutch Pack International B.V. Tel.: 030-2518880 www.preformedpouch.com info@preformedpouch.com

U

Fabrikant van verpakkingslijnen voor de food en non food industrie.

supplies!

Stazakken

DeeDee Pouch Professionals Tel.: 0495-542907 www.deedee.nl sales@deedee.nl

10-09-20 10:36

www.zebrasupplies.nl!

SUPPLIES WEBSHOP

Tubes

Flowpackmachines, Tray Ontnesters Kartonneermachines, Dekselaars Robot beladingslijnen, trayladers Panelenbouw en besturingstechniek Verticale verpakkingslijnen etc.

TOSHIBA

Thermo direct/Thermo transfersystemen

TOSHIBA

Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 658 07 60 www.tbverhagen.nl

Fabrikant van verpakkingslijnen voor de food en non food industrie.

Thermotransferlinten

Domino Benelux Tel.: 030-6363333 www.dominobenelux.com info@dominobenelux.com De Koningh Coding & Labeling BV Tel. 026 - 741 00 00 www.dekoningh.nl

Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. Tel.: 038 - 20 55 100 www.robertpack.nl

Krones Nederland BV Tel.: 0172-211514

Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. Tel.: 038 - 20 55 100 www.robertpack.nl

Thermo Fisher Scientific Tel.: +31 (0)76-5795555 sales.pid.nl@thermofisher.com www.thermo.com/productinspection

S

CPS Case Packing Systems Tel.: 0495-566600 info@c-p-s.nl www.casepacker.com

Traysealmachines

PACOMA EUROPE B.V. Tel.: 0416-65 13 65 www.pacomaeurope.com

Supertape Packaging bv Tel.: 076-5039400 www.supertapepackaging.com

Boix Europe B.V. Tel.: 0313 - 670460 info@boixeurope.com www.boixeurope.com Dozenopzetmachines voor het verlijmen en vouwen van massiefen golfkartonnen dozen.

Domino Benelux Tel.: 030-6363333 www.dominobenelux.com info@dominobenelux.com

10-09-20 10:36


66

VERPAKKINGSINDEX

Colofon

V

Vorm-, vul- en sluitmachines

Wraparoundmachines

Ausloos Verpakkingstechniek BvBa Tel.: 0032-16256734 http: www.ausloos.be info@ausloos.be

Breda Packaging BV Tel.: 0570-678 783 info@bredapackaging.nl www.bredapackaging.nl

Redactie, abonnementen, advertenties

Krones Nederland BV Tel.: 0172-211514

Verpakkingsconcepten

Verpakkingsmaterialen PET Power BV Hermelijnweg 2, 4877 AE ETTEN-LEUR Tel.: +31 (0)76-5038283 info@petpower.eu, www.petpower.eu

Vouwkartonnage

Zalpak & Straatman Tel.: 0546-822755 info@zalpak-straatman.nl www.zalpak-straatman.nl

Familiebedrijf Korte levertijd

Verpakkingsdrukkerij

Hoofdredacteur Gerard Molenaar*

Kwaliteit

Flexibiliteit

Leverbetrouwbaarheid

X X-ray Inspectiesystemen / Rontgendetectie

Modelontwikkeling Handelsstraat 1, Haaksbergen (053) 572 17 77 www.hassink.nl

Korte levertijd

Verpakkingsontwerp

Kwaliteit

Wesly Naamloos-1 1 Printing

Flexibiliteit

Leverbetrouwbaarheid

Zalpak & Straatman Tel.: 0546-822755 info@zalpak-straatman.nl www.zalpak-straatman.nl

Modelontwikkeling Handelsstraat 1, Haaksbergen (053) 572 17 77 www.hassink.nl

Naamloos-1 1

13-03-20 13:54

Verticale vorm-, vul- en sluitmachines

Zalpak & Straatman Tel.: 0546-822755 info@zalpak-straatman.nl www.zalpak-straatman.nl

& Packaging 13-03-20 Maastricht Tel.: 043-3285120 info@wesly.net www.wesly.net

Zalpak & Straatman Tel.: 0546-822755 info@zalpak-straatman.nl www.zalpak-straatman.nl

Vulmachines

Ausloos Verpakkingstechniek BvBa Tel.: 0032-16256734 www.ausloos.be info@ausloos.be

Verpakkingslijnen

CPS Case Packing Systems Tel.: 0495-566600 info@c-p-s.nl www.casepacker.com

Specialisten in vorm-, vul-, en sluitmachines

DL PACKAGING B.V. tel. +31 (0)162 484910 fax +31 (0)162 484920

www.DLPACK.com sales@DLPACK.com

DL packaging 43x43.indd 1

Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. Tel.: 038 - 20 55 100 www.robertpack.nl

Emmastraat 61 Postbus 1932, 1200 BX Hilversum Tel.: 035-6232756 info@managementmedia.nl Verschijning 11x per jaar

Krones Nederland BV Tel.: 0172-211514

Familiebedrijf

35e jaargang 2020

Thermo Fisher Scientific Tel.: +31 (0)76-5795555 sales.pid.nl@thermofisher.com 13:54 www.thermo.com/productinspection

Z Zakkensluitmachines

Waardebepalingen

07-01-2010 11:20:23

Rovema Benelux BV Tel.: 0162-576464 www.rovema.nl

Redactie Kristi Houtkamp, ­Monique Wijkman, redactie@managementmedia.nl www.verpakkingsmanagement.nl * lid International Packaging Press Organization Redactiemedewerkers Roland ten Klooster, Mirjam Snel, Richard Bezemer, M ­ arcel van Duijn, Jacques Depijpere, Lisette de Jong, Corina Gunneman en Irene de Vette. Vormgeving Studio ManagementMedia VM logo: Ontworpen door Brum Design Advertentieverkoop Han Geels, han@managementmedia.nl Jolanda de Graaf, jolanda@managementmedia.nl Tel.: 035-6232756 Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland. Marketing Pauline Arendsen

Fischbein SA/NV Paepsem Business Park Paepsemlaan 8, 1070 Brussel Tel.: +32 25551170 www.fischbein.com

Krones Nederland BV Tel.: 0172-211514

W

Eindredactie Harry van Deursen*, Rob den Haan

PackAid B.V. Tel: 038-3861340 info@packaid.nl www.packaid.nl

Productiecoördinatie Claudia Valkenburg Uitgever Mike Velleman Abonneeservice Astrid Nuhn, Ton den Blanken Abonnementen Abonnementen worden stilzwijgend een jaar verlengd, behoudens schriftelijke opzegging 2 maanden voor de vervaldatum. • abonnementsprijs per jaar Nederland € 203,- (excl BTW) • abonnementsprijs per jaar overige landen binnen Europa € 247,Studenten komen in aanmerking voor het studententarief en ontvangen 50% reductie op het normale tarief (uitsluitend in Nederland). Opgave van studie-abonnement moet vergezeld gaan van een fotokopie van het inschrijvingsbewijs of ­collegekaart. Druk SMG - Hasselt ISSN: 1382-0583

Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 658 07 60 www.tbverhagen.nl

Technisch Bureau Verhagen Tel.: 020 658 07 60 www.tbverhagen.nl

Vloeistofdoseermachines Verpakkingsmachines diversen

Breda Packaging BV Tel.: 0570-678 783 info@bredapackaging.nl www.bredapackaging.nl

Coster Benelux & Scandinavia B.V. Tel.: 038-4652080 www.coster.com

Wikkelfolie

©Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever ManagementMedia en de bij deze uitgave betrokken redactie en ­medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voort­ vloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Vrijblijvend ingezonden kopij en fotomateriaal wordt niet geretourneerd. Bedrijven en/of personen die VerpakkingsManagement beeld­ materiaal ter beschikking stellen, stemmen in met publicatie van de afbeelding in de tijdschriften en op de websites van ManagementMedia en haar partner globalpackagegallery.com ©VerpakkingsManagement b.v.

PACOMA EUROPE B.V. Tel.: 0416-65 13 65 www.pacomaeurope.com

www.verpakkingsmanagement.nl


Zo maak je het verschil met e-packaging

Whitepaper: 5.000 consumenten vertellen over hun e-shopervaring E-commerce kent een explosieve groei. Nu shoppers de winkelstraten steeds vaker inruilen voor online etalages is een pakje ontvangen vaak nog het enige moment van ‘fysiek contact’ tussen retailers en consumenten. Maar wat vinden e-shoppers nu echt belangrijk aan dat pakket? Wij schreven daarover een inspirerende whitepaper. Download het nu via dssmith.com/e-commerce-nl


MEMBER OF THE

BARK PACKAGING GROUP

BRAINSTORM

SKETCH

VISUALISATION

CONCEPT PRESENTATION

ENGINEERING PROTOTYPING D

TOOLING

PILOT PRODUCTION

PRODUCTION

Packaging Development from another Perspective

Profile for ManagementMedia

VerpakkingsManagement 9  

VerpakkingsManagement 9