Page 5

COVER STORY INTERNET 2.0

temul de plat` era rudimentar: cump`r`torul achita la primirea produsului, costurile de livrare fiind suportate tot de site. {i nu \n ultimul rånd, se fac primele \ncerc`ri de monetizare a unor aplica]ii exclusiv utilizate pe Internet. BizCity.ro, produs al Imedia Network, propunea un sitebuilder online, prin care firmele mici [i mijlocii \[i puteau construi, \n cå]iva pa[i simpli, propriul site. Aceste idei erau animate, dup` cum spune C`lin Fusu, de dorin]a antreprenorilor de a avea succes [i de a face o gr`mad` de bani. |n plus, erau suficient de “nebuni” \ncåt s` nu “[tie” cåte probleme vor fi \n calea ini]iativelor lor. “Nu eram prea interesat cånd va ap`rea succesul, eram \n schimb sigur c` se va \ntåmpla, pentru c` Romånia urma s` parcurg` acelea[i etape ca [i ]`rile mai avansate economic”, \[i aminte[te Fusu. R`bdarea [i experimentele antreprenorilor au dat \n cele din urm` roade. Pe m`sur` ce au \nceput s` creasc` veniturile, au putut s` se extind`, ba chiar s` cumpere alte mici afaceri cu poten]ial din jurul lor. Acesta a fost un alt capitol \n dezvoltarea Internetului \n Romånia. “La \nceputul lui 2000, urma s` fac o firm` de telefonie mobil` prin Internet, acesta era planul. Pån` la urm` a devenit cu totul altceva. Am lansat un magazin online de c`r]i, care avea [i un serviciu de [tiri. Aveam o baz` de date de cåteva mii de c`r]i, dar nu cred c` am våndut o carte sau dou`. Mi-am dat

seama \ns` c` [tirile au mult mai mult succes [i atunci mi-am zis c` poate sunt pe o direc]ie care nu merge”, \[i aminte[te Stan. {i a[a a ajuns s` cumpere Acas`.ro [i Ele.ro. A urmat o perioad` \n care publisherii care au cump`rat juc`tori mai mici au fost implica]i \n tranzac]ii la råndul lor. Era [i momentul \n care “nebunia” lor devenea o afacere serioas` [i aveau confirmarea c` merg \n direc]ia bun`. “Am avut dou` momente cånd am [tiut c` sunt pe drumul cel bun. Primul a fost cånd NCH a investit \n Vodanet cåteva sute de mii de dolari [i atunci mi-am dat seama c` exist` un interes [i nu e numai nebunia mea, ci [i o confirmare a valorii muncii mele de pån` atunci. {i al doilea, tot la fel, cånd am primit ofert` de 10 milioane de euro pentru Vodanet. Mi-am zis: {tii ce? Nu am pierdut vremea degeaba atå]ia ani!”, poveste[te Vlad Stan.

Totul este de vânzare Dorin]a de a face o gr`mad` de bani, fire[te, nu apar]ine exclusiv antreprenorilor din online vechi sau noi. E poate cea mai puternic` motiva]ie a celor care decid s` porneasc` pe cont propriu. Dac` \n urm` cu opt ani oamenii de ini]iativ` nu se gåndeau prea mult la momentul fructific`rii muncii lor, acum asist`m parc` la o goan` dup` bani. Exist` chiar conceptul de a vinde proiectul din stadiul de idee [i nu pe bani pu]ini. Dar noii antre-

prenori au \nv`]at [i o lec]ie din experien]a interna]ional`: s` nu se gr`beasc` s` vånd`. Probabil aceast` lec]ie l-a determinat pe Sergiu Biri[, fondatorul Trilulilu.ro, s` refuze oferta de 80.000 de euro venit` din partea Neogen pentru site-ul s`u de video sharing. Dac` Oane a fost revela]ia anului 2007 \n råndul antreprenorilor online, Trilulilu.ro este cu siguran]` site-ul cu cel mai mare succes al momentului pe plan local. Merge pe re]eta YouTube, distribu]ia online de con]inut video, la care a ad`ugat [i \nregistr`ri audio [i imagini. A ap`rut din senin [i \n mai pu]in de un an s-a instalat \ntre siteurile cu cel mai mare trafic \n Romånia. La jum`tate de an dup` ce a refuzat oferta lui C`lin Fusu, [eful Neogen, Biri[ a venit cu o veste: Trilulilu a våndut unui investitor francez 10% din companie pentru 100.000 de euro, ceea ce i-a determinat pe mul]i s` aprecieze valoarea site-ului la un milion de euro. Trilulilu a dat o lec]ie valoroas` celor care se lanseaz` \n afacerile web 2.0: “Nu te gr`bi s` vinzi, dac` ai un produs bun, vor veni mai mul]i bani”. Florin Grozea pare s` asculte aceast` lec]ie. A relansat \n urm` cu o lun` eOK.ro [i de atunci se bucur` de un succes nesperat. Cu toate c` este disponibil doar pe baz` de invita]ie, site-ul a fost foarte bine primit \nc` de la anun]are. Peste 100 de bloguri au scris despre proiect [i aproape 10.000 de cereri de testare a serviciului au fost primite \n prima

Nu toate proiectele web 2.0 au succes Re]eaua MyKinda a fost \nchis` temporar la sfâr[itul lunii februarie, \n toate ]`rile \n care activa (România, Rusia, Bulgaria [i Ucraina). MyKinda era prima re]ea de bloguri multina]ionale pentru Europa Central` [i de Est (ECE), care \[i propusese s` furnizeze con]inut local dedicat. Ea a fost lansat` de Lee Wilkins la 16 septembrie 2007. Dezvoltarea MyKinda a \nceput \n România \n iunie 2006 [i ulterior s-a lucrat la extinderea ei \n celelalte trei ]`ri din regiune. “MyKinda a fost un proiect-pilot, o faz` de explorare a acestui concept [i a gradului \n

22

Biz

care ECE este preg`tit` s`-l adopte. Din acest punct de vedere, a fost un real suces. Produsul a fost primit surprinz`tor de bine. Doresc s` adaug c` \nchiderea MyKinda este una temporar`. Din acest proces, am \nv`]at mult, iar experien]a acumulat` va fi aplicat` \n construirea unui model de business menit s` sus]in` relansarea [i dezvoltarea re]elei. |n prezent purt`m negocieri cu poten]iali investitori interesa]i de continuarea proiectului. Cu toate acestea, un model de business sus]inut exclusiv prin publicitate online nu

este, \n prezent, unul viabil \n ECE”, spune Lee Wilkins. De[i pia]a se dezvolt` \n aceast` direc]ie, iar bugetele sunt din ce \n ce mai mari, ele nu constituie singura surs` de finan]are a unui concept de acest gen. Cre[terile medii \nregistrate lunar ale traficului MyKinda au fost de 40% pentru vizitatori unici [i 35% pentru vizitatori, adunând, \n acela[i timp, aproape un sfert de milion de afi[`ri \n fiecare lun`. Potrivit statisticilor, [i \n prezent re]eaua \nc` \nregistreaz` 2.000 de vizitatori [i 3.500 de afi[`ri pe zi.

Revolutia Internet 2.0  

Articol aparut in revista Biz