Page 1

Comentario [m1]: TRABALLO COMPLETO. NOTA: 10

TRABALLO DE AMPLIACIÓN UNIDADE 2

ELVA GARCÍA PORTELA 3º ESO A


O INICIO………………………………………………………………………Páx.3

O APOXEO…………………………………………………………..………Páx.4

A CRISE…………………………………………………………………………Páx.4

FINAL DA IDADE MEDIA………………………………………Páx.5

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………….Páx.6


INICIO DA IDADE MEDIA Durante os trescentos anos de influencia germánica na nosa Galicia elimináronse as estructuras clásicas impostas por Roma e afloraron os elementos rurales que persistían fuertemente debaixo do barniz imperial. Os latinfundios no poder dos señores galaicos e os adquiridos polos novos señores suevos acaban dando lugar a un novo sector social denominando nobleza terrateniente. Por outra parte, as cidades, tímidamente creadas polos Imperio Romano, convertéronse en Burgos desde onde irrádiase o cada vez maior poder poder relixioso.

O APOXEO DA IDADE MEDIA, S.XII-XIII Nos séculos XII e XIII, Galicia experimenta unha importante etapa de desarrollo. O crecemento demográfico, as modificacións das formas de asentamento, a expansión económica no mundo rural, o renacemento urbano, a concentración artesanal, a axilización dos intercambios, o protagonismo das institucións eclesiásticas, a entrada en escena dos homes de cidade, as repercusións do proceso de centralización política nun país excéntrico e a reforma cistercense son as claves da evolución de Galicia nesta época.


A CRISE DA IDADE MEDIA, S.XIV Despois de dous séculos de desarrollo cultural, social, económico e político, chega o s. XIV, que traerá fame, peste e guerra. O cultivo intensivo ó que someteuse a terra, acompañado de anos de inclemencias atmosféricas, e o exceso de poboación rural que decide buscar fortuna nas cidades, fai que a producción agrícola sexa insuficiente. A fame e a precariedad do campesiñado fai que a peste se extenda rápidamente. E, por se fora pouco, os desmanes dos señores feudais e as loitas pola coroa fan que chegue a guerra. Así pódese resumir o século de calamidades que vivira Galicia nos anos do 1.300.

FINAL DE IDADE MEDIA, S.XV Despois de todas as calamidades sufridas no século anterior, o s. XV perfilase, para toda Europa, coma unha época de grande expansión e crecemento económico, político, social e cultural. É a época do Renacemento. Pero a realidade de Galicia é ben distinta, a nobreza está disposta a manter a toda costa os seus privilexios, e aunque hai uns intentos feroces, as revoltas


irmandiñas, por acabaren co poder da aristocracia, ésta recuperara o seu poder. Será a finais de século, coa intervención dos Reis Católicos, cando Galicia pase a depender directamente da Coroa de Castela, en plena expansión, e perda a súa identidade propia.


BIBLIOGRAFĂ?A http://www.juanbarros.es/Galicia/02_Edad_media/Inicio_Edad_ Media.htm http://www.juanbarros.es/Galicia/02_Edad_media/01_Reino_Su evo/Inicio_El_Reino_Suevo.htm http://www.juanbarros.es/Galicia/02_Edad_media/02_Consolida cion/Inicio_Consolidacion.htm http://www.juanbarros.es/Galicia/02_Edad_media/03_Apogeo/I Inicio_Apogeo.htm http://www.google.es/search?hl=es&sugexp=ppwl&cp=24&gs_id= 1r&xhr=t&q=galicia+en+la+edad+media&rlz=1R2ADSA_esES376&

AMPLIACIÓN ELVA  

TRABALLO DE AMPLIACIÓN DA GALICIA MEDIEVAL. 3º DE ESO. ELVA GARCÍA