Page 1

Δρ. Αθηνά Βούρτση e-mail vourtsis@mammography.gr


1. Τον έλεγχο για την εμφάνιση τοπικής υποτροπή. 2.

Για την εμφάνιση νέας νεοπλασίας.

Οι ασθενείς με καρκίνου μαστού έχουν > συχνότητα εμφάνισης 2ηςης νεοπλασίας στον μαστό ή στις ωοθήκες.

3. Διάγνωση μεταστατικής νόσου.


H επανεμφάνιση κακοήθειας στον ίδιο μαστό, η οποία παρουσιάζεται μετά από ένα χρονικό διάστημα ελεύθερο νόσου από την ολοκλήρωση της αρχικής θεραπείας.


Υποτροπή Καρκίνου του Μαστού Ταξινόμηση  Τοπική υποτροπή

Εναπομείναντος αδενικός ιστός ή στο δέρμα.

 Λεμφαδένες

Μασχαλιαίους Έσω μαστικούς Υπο - Υπερκλείδιους

 Θωρακικό τοίχωμα


Τοπικές Υποτροπές σε Αρχικό Στάδιο. Η Εφαρμογή Νέων Θεραπευτικών Σκευασμάτων.


Διαχωρισμός Νέων Ευρημάτων μετά την Χειρουργική Αντιμετώπιση:

1. Φυσιολογική Αντίδραση των εναπομείναντα ιστών;

2. Πραγματική Υποτροπή Προηγούμενης Κακοήθειας

3. Νέα Κακοήθεια στο Υπολειπόμενο Μαζικό Παρέγχυμ Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αδύνατον να διευκρινιστεί απόλυτα μόνο από την κλινική εξέταση και τον απεικονιστικό έλεγχο. Βιβλ. Smith et al. Int J Radiat Oncol Bio Phys 1999;45(3) suppl: 233 Abstract # 165.


Οι Αλλοιώσεις που Θέτουν Υπόνοια Υποτροπής μετά από Ογκεκτομή και Ακτινοθεραπεία Η προοδευτική αύξηση της πυκνότητας της μετεγχειρητικής ουλής, η ανάπτυξη μικροαποτιτανώσεων, η αυξημένη αγγείωση στον πυθμένα της χειρουργικής ουλής 18 μήνες μετά το χειρουργείο αποτελούν ευρήματα που θέτουν υπόνοια υποτροπής ή ανάπτυξη λιπώδους νέκρωσης. Η ανάπτυξη ευρημάτων που συνηγορούν υπέρ διάχυτου οιδήματος 24 μήνες μετά από BCT θέτουν υπόνοια διάχυτης υποτροπής ή επιπλακείσας μαστίτιδας.


Μαστογραφία


Απεικονιστικός Έλεγχος Ασθενών μετά από BCT - OBS


Απεικονιστικός Έλεγχος Ασθενών μετά από Διάγνωση Καρκίνου Μαστού

Οδηγίες από την ACS για την παρακολούθηση γυναικών με MRI συμπληρωματικά της μαστογραφίας Ο Κίνδυνος κατά την διάρκεια ζωής ανέρχεται σε 15–20%, όπως έχει οριστεί από BRCAPRO ή από άλλα models τα οποία βασικά αξιολογούν την βαρύτητα του κληρονομικού ιστορικού. - Λοβιακό Καρκίνωμα in situ (LCIS) ή άτυπη λοβιακή υπερπλασία (ALH) - Άτυπη υπερπλασία των πόρων (ADH) - Ανομοιογενούς υφής ή πυκνοί μαστοί - μαστογραφία - Γυναίκες

με ατομικό ιστορικό καρκίνου μαστού,

συμπεριλαμβανομένου DCIS!


Τοπική Υποτροπή - Εναπομείναντα μαστό Ο ρόλος των Απεικονιστικών Εξετάσεων Μαστογραφία > Ψηλάφηση

Συνδυασμός της μαστογραφίας + Υπερηχογραφήματος + Ψηλάφησης από κάθε μεμονωμένη εξέταση. Μείωση των ψευδώς θετικών: MRM και Διαδερμική Βιοψία.


Απεικονιστικός Έλεγχος Ασθενών μετά από Διάγνωση Καρκίνου Μαστού

1. Δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν την κρίση του ιατρού σχετικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα της κάθε ασθενούς. 2. Δεν πρέπει να θεωρηθούν ειδικές για όλες τις ασθενείς καθότι για κάθε μία από αυτές υπάρχουν ιδιαιτερότητες. 3. Ορισμένα ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί ούτε από την ομάδα των ειδικών.


Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) 1998, 2006


Απεικονιστικός Έλεγχος Ασθενών μετά από BCT - Μετά από OBS Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) 1998 Αυτοεξέταση :

Κάθε Μήνα

Μαστογραφία:

1ο 6/μηνο

Μετά από συντηρητικό χειρουργείο μαστού μετά την συμπλήρωση της ακτινοθεραπείας. Μαστογραφία:

Ετησίως

Κλινική Εξέταση και παρακολούθηση : - Κάθε 3 - 6 μήνες για τα πρώτα 3 έτη. - Κάθε 6 - 12 μήνες για τα επόμενα 2 έτη (4ο -5ο έτος. - Κάθε χρόνο για το υπόλοιπο της ζωή τους.


Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) 1998  Υπερηχογράφημα Κάτω Κοιλίας

 κάθε χρόνο.

Συνιστάται για  όλες  τις  γυναίκες  που  έχουν  υποβληθεί  σε  επέμβαση  και  λαμβάνουν    ταμοξιφένη.  Σε  περίπτωση  αιμορραγίας    θα  πρέπει  αμέσως  να  αναφέρουν  το  σύμπτωμα  στον  ιατρό τους.

 Άλλες απεικονιστικές Εξετάσεις

Ακτινογραφία Θώρακος,  Υπερηχογράφημα  ήπατος,  Σπινθηρογράφημα  οστών,  Αξονική  Τομογραφία, FDG-PET των οποίων η συχνότητα  εξαρτάται  από  τον  θεράποντα  ιατρό,  συμπτωματολογία της εξεταζόμενης και από τους  γενικότερους παράγοντες κινδύνου.

 Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Σε ασθενείς  που  λαμβάνουν  θεραπεία  με  αναστολέα του ενζύμου της αρωματάσης.

κάθε 1-2 χρόνια.


Προτεινόμενη Παρακολούθηση για την Καταγραφή Πορείας, Υποτροπών, Ανάπτυξη 2ου Καρκίνου Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006 Μαστογραφία:

Ετησίως.

Άλλες Διαγνωστικές Εξετάσεις διενεργούνται όταν υπάρχουν κλινικές ενδείξεις.


Απεικονιστικός Έλεγχος Ασθενών μετά από BCT - OBS IBUS, Γερμανία S3-Οδηγίες  Ψηλάφηση, Μαστογραφία, US:

Μέχρι 36 (24) μήνες μετά από ΒCT. - Κάθε 6 μήνες συστοίχως. - Κάθε 12 μήνες ετεροπλεύρως.  Μετά 36 (24) μήνες - Κάθε 12 μήνες αμφοτεροπλεύρως.


Επιπρόσθετες Εξετάσεις μετά από BCT/OBS σε Ασθενής Υψηλού Κινδύνου – Κληρονομική Προδιάθεση – Νόσησαν σε Νεαρά Ηλικία

 Ψηλάφηση, US έως 24 μήνες μετά BCT - Κάθε 3 μήνες χειρουργημένο μαστό

 MRM ή PET μετά 18 μήνες - Εξέταση Αναφοράς


Πρωτόκολλο για τις Μαστογραφίες Μετά από Διάγνωση Καρκίνου Μαστού


Πρωτόκολλο για τις Μαστογραφίες Μετά από Διάγνωση Καρκίνου Μαστού Μαστεκτομή – Καμία απεικόνιση ή MLO εικόνα εάν υπάρχει εναπομείναντας ιστός.

Ογκεκτομή επιπρόσθετες εικόνα).

MLO και CC προβολές – λήψεις (μεγεθυντικές ή πλαγία

Αποκατάσταση – ΤRΑΜ από την περιοχή της κοιλιάς ή ανάπλαση με μυοδερματικό κρημνό από τη μασχάλη – MLO και CC εικόνες.


Πρωτόκολλο για τις Μαστογραφίες Μετά από Διάγνωση Καρκίνου Μαστού

Ογκεκτομή – DCIS (Μικροαποτιτανώσεις) MLO ή CC προβολή και μεγεθυντικές πριν την έναρξη της ακτινοθεραπείας.


Η συχνότητα της τοπικής υποτροπής μετά από μαστεκτομή χωρίς ανακατασκευή κυμαίνεται από 0.2%-1% κάθε χρόνο. Ιστολογική εξέταση: Θηλώδους τύπου DCIS.


Οι μετεγχειρητικές αλλοιώσεις παραμένουν αμετάβλητες ή μειώνεται το μέγεθος τους με το πέρασμα του χρόνου. Ιστολογική: Διηθητικό Πορογενές Ca.


Διάγνωση Τοπικής Υποτροπής μετά από Μαστεκτομή – και Τοποθέτηση Ενθέματος Σιλικόνης

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ


Πρωτόκολλο για τις Μαστογραφίες Μετά από Ογκοπλαστική Μαστού

Αποκατάσταση – ΤRΑΜ από την περιοχή της κοιλιάς ή ανάπλαση με μυοδερματικό κρημνό από τη μασχάλη – MLO και CC εικόνες.


Πολυεστιακό Ca - Μαγνητική μαστογραφία

ΜRM: 3 ύποπτες αλλοιώσεις στο δεξιό μαστό.


Συνήθως η τοπική υποτροπή εμφανίζεται στα 5 πρώτα χρόνια μετά από τη μαστεκτομή σε ποσοστό 80%. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η τοπική υποτροπή μπορεί να εμφανιστεί μετά από 15 χρόνια από την ολοκλήρωση της αρχικής θεραπείας. Συνεπώς η παρακολούθηση των γυναικών αυτών συστήνεται καθ’όλη την διάρκεια της ζωή τους!!


Mammography Surveillance and Mortality in Older Breast Cancer Survivors Timothy L. Lash, Matthew P. Fox, Diana S.M. Buist, Feifei Wei, Terry S. Field, Floyd J. Frost, Ann M. Geiger, Virginia P. Quinn, Marianne Ulcickas Yood, Rebecca A. Silliman Journal of Clinical Oncology, Vol 25, No 21 (July 20), 2007: pp. 3001-3006.

Η μελέτη αυτή υποστηρίζει ότι η τακτικός απεικονιστικός έλεγχος των γυναικών που εμφάνισαν πρώιμη μορφή καρκίνου σε μεγαλύτερη ηλικία, μειώνει σημαντικά τη θνησιμότητα της νόσου. Σήμερα στις ΗΠΑ περισσότερες από 2,000,000 γυναίκες έχουν επιζήσει μετά από την εμφάνιση καρκίνου μαστού.

Το 50% από αυτές είναι ηλικίας άνω των 65 ετών.


Απεικονιστικός Έλεγχος Ασθενών μετά από Ογκεκτομή - Ογκοπλαστική Στην Ελλάδα  Ψηλάφηση, Μαστογραφία, US:

Μέχρι (24) μήνες μετά από Ογκεκτομή - Κάθε 6 μήνες συστοίχως. - Κάθε 12 μήνες ετεροπλεύρως.  Μετά 36 (24) μήνες - Κάθε 12 μήνες αμφοτεροπλεύρως. Μαγνητική μαστογραφία: Αμφίβολα ευρήματα.


Πρόσφατη μετά-ανάλυση σε 12 μελέτες που αφορούσε 5,045 ασθενείς βρήκε ότι το (45%) των ασθενών που εμφανίζουν τοπική υποτροπή διαγιγνώσκονται κατά την κλινική εξέταση ή κατά τον απεικονιστικό έλεγχο. Το υπόλοιπο περίπου (60%) αναπτύσσουν συμπτωματική υποτροπή – η οποία συνήθως εκδηλώνεται με την μορφή ενός ή περισσοτέρων οζιδίων στο σύστοιχο θωρακικό τοίχωμα κυρίως γύρω ή επί της χειρουργικής τομής πριν από την προγραμματισμένη ιατρική τους επίσκεψη. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δίνουν έμφαση στην εξοικείωση των ασθενών για τον σωστό τρόπο αυτοεξέτασης και τα συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται η τοπική υποτροπή.


Υπεύθυνος Παρακολούθηση των Ασθενών Κυτταρολόγος

Παθολογοανατόμος

Ογκολόγος Χειρουργός Ακτινολόγος


Υπεύθυνος Παρακολούθηση των Ασθενών

Ογκολόγος Χειρουργός


Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!


Απεικονιστικός Έλεγχος μετά από Διάγνωση Καρκίνου Μασ  

Δρ. Αθηνά Βούρτση e-mail vourtsis@mammography.gr 1.1. Τον έλεγχο για την εμφάνιση τοπικής   υποτροπή.Τονέλεγχογιατηνεμφάνισητοπικήςυποτροπ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you