Issuu on Google+

11/13/08

4:26 PM

Page 64

ÀÁ›· °Ú·Ì̤˜ SOS

æËÊȷ΋ Ì·ÛÙÔÁÚ·Ê›· °ÓˆÚ›ÛÙ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ŸÏ˜ Ì·˜, ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ Ì·˜. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ì¿˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ÁηÈÚË Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ‰È¿ÁÓˆÛË. Δ˘ ºÏÒÚÂÓ˜ ΔÔηÙÏÈ¿Ó Σε τι υπερτερεί η ψηφιακή μαστογραφία έναντι της κλασικής; Η αμιγούς τύπου ψηφιακή μαστογραφία τελευταίας γενιάς (full digital mammography) για την πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού αποτελεί τη σύγχρονη μορφή της κλασικής μαστογραφίας. Σύμφωνα και με την κλινική εμπειρία των ειδικών, η ψηφιακή μαστογραφία είναι αναμφίβολα μια ανώτερη διαγνωστική εξέταση. 64 ¢∂∫∂ªμƒπ√™ 2008 Forma

Γιατί; Πρώτον, σε σύγκριση με την κλασική μαστογραφία η ψηφιακή ανιχνεύει ακόμη και τις πιο μικρές και άτυπες αλλοιώσεις, ιδίως σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς. Δεύτερον, απεικονίζει πιο καθαρά τις μικροαποτιτανώσεις με τις οποίες εκδηλώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό της αρχόμενης κακοήθειας. Συνεπώς, εκτός από το να ανιχνευθούν οι αλλοιώσεις αυτές μπορούν και να αξιολογηθούν ορθότερα, περιορίζοντας έτσι τις περιττές χειρουργικές επεμβάσεις. Επιπλέον, η δόση της ακτινοβολίας στην αμιγούς τύπου ψηφιακή μαστογραφία είναι μικρότερη. Στη χώρα μας τα τελευταία τρία χρόνια έχουν εγκατασταθεί αρκετοί ψηφιακοί μαστογράφοι τέτοιου τύπου, ενώ έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιείται και το σύστημα υποβοηθούμενης διάγνωσης (iCAD), το οποίο έχει αποδειχτεί ότι βοηθά στην αύξηση της διαγνωστικής ακρίβειας.

√ ƒ√§√™ Δ√À ∞∫Δπ¡√§√°√À ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ·˘Ùfi Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ‰È¿ÁÓˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Â›Ó·È Ë ÁÓÒÛË Î·È Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÔÏfiÁÔ˘ Ô˘ ‰È·ÁÈÁÓÒÛÎÂÈ ÙȘ Ì·ÛÙÔÁڷʛ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÔÈ ·ÎÙÈÓÔÏfiÁÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡, ηıÒ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ì·ÛÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. ΔËÚÒÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ë ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ ·Í›· Ù˘ Ì·ÛÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Û οı Á˘Ó·›Î· Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÚÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙËÓ ÈÔ ¤Á΢ÚË ‰È¿ÁÓˆÛË. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΡΤΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

F1ONLINE/WWW.IML.GR

sos-70


sos-70

11/13/08

4:26 PM

Page 65

™∂ √,Δπ ∞º√ƒ∞ ™Δ∏¡ ∫§∞™π∫∏ ª∞™Δ√°ƒ∞ºπ∞…

æ∏ºπ∞∫√π ª∞™Δ√°ƒ∞º√π ™∂ ¢∏ª√™π∞ ∫∂¡Δƒ∞ • Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, τηλ.: 210 6456713. • Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», τηλ.: 210 6409000.

æ∏ºπ∞∫√π ª∞™Δ√°ƒ∞º√π ™∂ π¢πøΔπ∫∞ ∫∂¡Δƒ∞

∞£∏¡∞ • Μαιευτήριο Μητέρα, τηλ.: 210 6869000. • Βιοϊατρική (Κατεχάκη), τηλ.: 210 6966000. • Εuromedica (Πύργος Αθηνών), τηλ.: 210 7470700. • Λητώ - Μαιευτικό Γυναικολογικό και Χειρουργικό Κέντρο, τηλ.: 210 6902000. • Κωνσταντίνος Κουφόπουλος, τηλ.: 210 6921915. • Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε., τηλ.: 210 6867000 ή 1051. • Ακτινοδιαγνωστική Α.Ε., τηλ.: 210 9595315, 210 9571038. • Α. Σακαρέλος - Ιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, τηλ.: 210 8000273. • Διαγνωστικό κέντρο «Ιπποκράτης», τηλ.: 210 4941000-7. • Διαγνωστικό κέντρο Μedimall, τηλ.: 210 8221036. • Εμβρυϊκή Δημιουργία ΕΠΕ, τηλ.: 210 6774042. • Θεραπευτήριο Μetropolitan, τηλ.: 210 4809150. • Ιama ΕΠΕ, τηλ.: 210 9607600. • Ιασώ, τηλ.: 210 6184000.

• Ιασώ General, τηλ.: 210 6502000. • Iατρικό Αθηνών, τηλ.: 210 6198555 • Άγγελος Καλοβιδούρης, τηλ.: 210 7778849. • Κέντρο Διάγνωσης Παθήσεων Μαστού Δρ. Σπύρου Λαζάρου, τηλ.: 210 7291307. • Κέντρο Ψηφιακής Μαστογραφίας «Αρήτειον», τηλ.: 210 6990873. • Νέο Αθήναιον Α.Ε., τηλ.: 210 7228511. • Μαγνητική τομογραφία Ιατρόπολις, τηλ.: 210 6796000. • Γενική Απεικονιστική, τηλ.: 210 6996930-3. • Πρόληψη, τηλ.: 210 4118222-3. • Ιατρική Διάσταση Βάρης, τηλ.: 22910 79234, 210 9655650.

£∂™™∞§√¡π∫∏ • Κλινική «Άγιος Λουκάς», τηλ.: 2310 380000. • Διαγνωστικό κέντρο «Πλάτωνας», τηλ.: 2310 425969. • Νew Εuromedicine, τηλ.: 2310 861500. • Εuromedica Κέντρο Πόλης, τηλ.: 2310 257231. • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310 400000. • Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τομογραφίας και Απεικονιστικής Ιατρικής «Ασκληπιός» Α.Ε. Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310 285222.

…η ευρύτερη εφαρμογή της συντέλεσε στην αύξηση της ανίχνευσης των καρκίνων του μαστού που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της θνησιμότητας της νόσου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ωστόσο ότι βασική αρχή για την αξιοπιστία της κλασικής μαστογραφίας είναι η αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών του ποιοτικού ελέγχου.

Ãπ√™ • Διαγνωστικό κέντρο «Ιωάννης Μανάρας», τηλ.: 22710 23525.

ªÀΔπ§∏¡∏ • Διαγνωστικό κέντρο «Πολύδωρας Αμπατζής», τηλ.: 22510 28558.

∫√∑∞¡∏ • Διαγνωστική Κοζάνης Α.Ε., τηλ.: 24610 24431.

§∞ƒπ™∞ • Εuromedica, τηλ.: 2410 534061. • Β. Παραφέστας, τηλ.: 2410 537411.

∫ƒ∏Δ∏ • Εuromedica, τηλ.: 2810 396700. • New Εuromedicine Ιατρικό Κρήτης, τηλ.: 2810 342500.

E¢∂™™∞ • Ιατρικό κέντρο Έδεσσας «Μελισσανίδης», τηλ.: 23810 20117.

∫∞§∞ª∞Δ∞ • Ευρωϊατρική Καλαμάτας, τηλ.: 27210 94778. Forma ¢∂∫∂ªμƒπ√™ 2008 65


FORMA, T. 70