Το μυστήριο του σοκολατένιου γλυκού - Απόσπασμα

Page 1

η λ γ ο β ρ ά Β Λίζα

γο ς ρ ώ ι Γ : η Ε ικονογράφησ

Π

ς η δ ί ε τρ


υρ κ

ικά)

yapabil iri

νι νικά)

τα

Κα ταφ

ω

νι κ ά)

po t fa ce

έρν

μα

ω

ρν

τα

κ αι Μπο ρώ

δι κ ά)

ν

ι)

(ολ λα

2

ρ άο

κ αι

Ik k

t he an

e

(εσ θο

ma ei saa seda t eh

κά ι (ιτα λ

έ φ α

Κα τ

o

nehe e rave i te reira nehe

(α λ β

κά )

Ich

έρν ω

ο ρώ Μπ

a

)

ικά )

ω

(δανικά)

αταφέ ρν

(το

Μπο ρώ

ν πα

m

μα (γερ

α Κ τα

posso farl

pu ed

τ τ α Κ α α φέ ρ ν ω (ισ

nn ka

ταφ

κ αι

ι

κα

ο ρώ o erl c ha

kan jeg

Μπ o

αΚ

gøre det

λικά )

ανικά)

ικά )

I ca

πορ

e air (γα λ

αι τ

n he c ma s e

) τικά

Μ

f le ux pe je

ώκ

οα

αι τα Καταφέ κ ώ ρ ρν ω πο

(κρ

Μ

bëjë kë

λ (αγγ

ja to m ogu

it do

U n ëm u nd ta

n

(ρ ο

υ


Я

o zrobić mogę t

мо

гу

έρν

ω

л с д е ат ь э

αλ

λικ ά)

(πολωνικά)

ο ρώ

hivy o

έ ρν ω

Μπ

γ

ω t

λα (φι

νδ

ορ βη γικά )

n

ικά )

gjø re de

sen ä hd te

vo i

jeg kan

υαχί λι)

ι τα α κ

το

(σ ο

ρ (πο

an a we za kufanya

γ

ι τα

Κα τ α φέ ρ ν

o ss o p

ταφ Κα

γ (ου

ο ρώ κ α

sinálni om c tud eg

Μπ ρι κ ά)

eu

Μπο ρ

m

τα ι α κ ώ

o iss r e faz

i

то

(ρ ω

σικ ά)

ταφ α Κ

j (σο

ηδ ικά)

υ

ng gawin i maaari to y a ako

et ad ör

kan g ag

ρώ κ αι ο π Μ

τ

ατ Κ α

(ταγκά λογκ)

(ουρ

ν τ ού )

3

α φέ ρ ν ω


μένο με ω ρ ε ι Αφ

νεραϊδοπριγκίπισσές μου ς ι ε τρ στις ε ν α, α μ ι α, σ α τ ασ υα

www.anelanda.gr Επικοινωνήστε με τη συγγραφέα στα κοινωνικά δίκτυα και στο blog της:

ΑΝ

/lvarvogli

ΕΛ

α ια , σ β έ β και,

@drlizavarvogli

μπέμπη!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Μπανούση ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ελένη Τσελώνη ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Εντύπωσις, Π. Κυριακόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Copyright © κειμένων Λίζα Βάρβογλη, 2015 Copyright © εικόνων Γιώργος Πετρίδης, 2015 Copyright © Mamaya Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., 2015 Έτος 1ης έκδοσης: 2015

ISBN: 978-618-81789-6-7-7 Το παρόν έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόµου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιη­ θεί και ισχύει σήµερα) και τις διεθνείς συµβάσεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανοµή, εκµίσθωση ή δανεισµός, µετάφραση, διασκευή, αναµετάδοση, παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, µηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκµετάλλευση του συνόλου ή µέρος του έργου.

4

Α Ν ΤΑ

τον πολ γαπημένο μ ου

Λίζα Βάρβογλη Το μυστήριο του σοκολατένιου γλυκού

www.mamaya.gr e-mail: info@mamaya.gr

οοσο

ν τη α γάπ η α ρ έ απ

Επισκεφθείτε το site του βιβλίου:

Mamaya Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Κόδρου 19, 152 32 Χαλάνδρι Τηλ.: +30 210 68 96 875 Fax: +30 210 68 96 877

τόοοο

Facebook: www.facebook.com/mamayabooks Twitter: www.twitter.com/mamayabooks Pinterest: www.pinterest.com/mamayabooks Instagram: instagram.com/mamaya_books


η λ γ ο β ρ ά Β Λίζα

Μυστήριο! Πού εξαφανίστηκαν τα σοκολατοκαρυδωτά μας; Συγγνώμη, δε σας συστήθηκα όμως! Είμαι η πριγκίπισσα Ανελάντα και αυτός είναι ο μεγάλος μου αδερφός, ο Μάξιμος ο τρομερός. Εντάξει, στην πραγματικότητα δεν είμαι πριγκίπισσα και ο Μάξιμος δεν είναι και τόσο τρομερός, είναι σαν όλους τους μεγάλους αδερφούς του κόσμου, κι έχει τον δικό του παπαγάλο, τον Μπίτου, που μιλάει. Είμαστε κυνηγοί μυστηρίων. «Το μυαλό δουλεύει και σκέφτεται σωστά και λύση βρίσκει σε μυστήρια μεγάλα και μικρά!»


6


Σήμερα εξερευνούμε τη σοφίτα της γιαγιάς. «Έλα να δεις!» φωνάζει ο Μάξιμος. «Ένα παλιό μπαούλο! Λες να κρύβει κανέναν θησαυρό;» Βγάζουμε από μέσα πολλά ΑΠΙΘΑΝΑ πράγματα και… Τι είναι αυτό; Ι Το ξεκλειδώνω και διαβάζω: Μα… αυτό είναι γραμμένο για μένα, τη γλυκατζού!

7


8


Το δείχνω στη γιαγιά μου, που μου λέει: «Αυτές είναι οι συνταγές που έκανα με τη δική μου γιαγιά, όταν ήμουν στην ηλικία σου. Να ξέρεις, το μυστικό είναι στα υλικά». «Δηλαδή;» ρωτάω. «Να, για να γίνει κάτι ιδιαίτερα νόστιμο, πρέπει να είναι φτιαγμένο με μεράκι και αγνά υλικά». «Και πού βρίσκεις τα αγνά υλικά, γιαγιά;» «Χμ, καλή ερώτηση! Πρέπει να πας στην πηγή τους, δηλαδή εκεί που φυτρώνουν ή εκεί που φτιάχνονται». «Σαν δύσκολο μου φαίνεται αυτό». «Καθόλου», απαντάει η γιαγιά. «Θα σου δείξω. Πες μου μόνο ποιο γλυκό θες να φτιάξεις». Μμμ! Όλα μοιάζουν πεντανόστιμα! αποφασίζω. O Μάξιμος ψάχνει στο ίντερνετ πού μπορούμε να βρούμε τα υλικά της συνταγής. , πατάει γρήγορα τα πλήκτρα και αμέσως εμφανίζονται τα αποτελέσματα. «Προτείνω να ξεκινήσουμε το κυνήγι των υλικών από το χωριό της γιαγιάς», λέει ο Μάξιμος. Φύγαμε για μ άζεμα κ αρυδιών!

9


10


Ν Παιδιά, η ιστορία συνεχίζεται. Να δούμε πώς η Ανελάντα και ο Μάξιμος θα φτιάξουν

τα

σοκολατοκαρυδωτά.


12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.