Το μυστήριο του μεγάλου μαύρου σκύλου - Απόσπασμα -

Page 1

η λ γ ο β ρ ά Λίζα Β

Εικονογράφηση: Γιώργος Πετρίδης

1


Я мог у

ла с де т ь э т о

(κιν

έ ζι κ α)

n do it I ca (ρωσικά)

ab

lo cer a oh d ue

ικά )

κ αι

αν

Κα ταφ

έρν

ά) (γερμανικ

m

υρ κ

ικά)

yapabil iri

Μπο ρώ

κ αι

τα

Κα τ

ρν

έ φ α

(το

2

ω

n es machen n a k h Ic

ω

π (ισ

τα

ανικά )

ω

ëjë këtë

(α λ β

αταφέ ρν

Unë mu nd t

τα Κ

Μπο ρώ

(ιτα λ ικά)

κά

)

κ αι

(αγ γλι

p

ορ ώ

posso

far lo

Μπ


jag

ι τα

κά)

Μ πο ρώ κ α

λ λι

(γα

(σου χί λι) α

έρν

ω

α λι

κά)

Κα ταφ

ογ

i anaw eza ku fan ya hiv yo

τα

ρτ

έρν

Κα ταφ

air e

le f

je peu x

so

(αραβικά)

ηδ (σου

ο (π

ρώ κ αι ο π Μ

τα

α φέ ρ ν ω τ α Κ

κά )

Ik k

het an

κ αι

eu posso fazer is

α

ω

ιτ α κ ώ πο ρ

φ α τ Κα

ικά )

έρν

ω

(πολ ω

νικά)

mogę to zrob ić

a t de

Μπο ρώ

Μ

kan gör

ι (ολ λανδ

(ιαπ ωνικά)

3


μένο με ω ρ ε ι Αφ

νεραϊδοπριγκίπισσές μου ς ι ε τρ στις ε ν α, α μ ι α, σ α τ ασ α

www.anelanda.gr Επικοινωνήστε με τη συγγραφέα στα κοινωνικά δίκτυα και στο blog της:

ΑΝ

/lvarvogli

ΕΛ

, έ β α ια β , ι κα

@drlizavarvogli

Αν τρέ α!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Μπανούση ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Αντώνης Αγγελάκης ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Εντύπωσις

Copyright © κειμένων Λίζα Βάρβογλη, 2015 Copyright © εικόνων Γιώργος Πετρίδης, 2015 Copyright © Mamaya Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., 2015 Έτος 1ης έκδοσης: 2016

ISBN: 978-618-82121-9-0 Το παρόν έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόµου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιη­ θεί και ισχύει σήµερα) και τις διεθνείς συµβάσεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανοµή, εκµίσθωση ή δανεισµός, µετάφραση, διασκευή, αναµετάδοση, παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, µηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκµετάλλευση του συνόλου ή µέρος του έργου.

4

Α Ν ΤΑ

στον πολυ γαπημένο μου

Λίζα Βάρβογλη Το μυστήριο του μεγάλου μαύρου σκύλου

www.mamaya.gr e-mail: info@mamaya.gr

οοσο

ν τη α γάπ η α ρ έ απ

Επισκεφθείτε το site του βιβλίου:

Mamaya Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Κόδρου 19, 152 32 Χαλάνδρι Τηλ.: +30 210 68 96 875 Fax: +30 210 68 96 877

τόοοο

Facebook: www.facebook.com/mamayabooks Twitter: www.twitter.com/mamayabooks Pinterest: www.pinterest.com/mamayabooks Instagram: instagram.com/mamaya_books


η λ γ ο β ρ ά Β α Λίζ

Εικονογράφηση: Γιώργος Πετρίδης Οι καλοκαιρινές διακοπές στο χωριό ξεκινάνε με ένα μυστήριο! Είμαι η πριγκίπισσα Ανελάντα και αυτός είναι ο μεγάλος μου αδερφός ο Μάξιμος ο τρομερός! Εντάξει, στην πραγματικότητα δεν είμαι πριγκίπισσα, απλώς μου αρέσει να φοράω τη στολή και την τιάρα και να κρατάω το σκήπτρο. Και ο Μάξιμος δεν είναι τόσο τρομερός, είναι σαν όλους τους μεγάλους αδερφούς του κόσμου. O Μάξιμος έχει έναν παπαγάλο, τον Μπίτου, που μιλάει. Οι δυο μας είμαστε οι κυνηγοί μυστηρίων. «Το μυαλό δουλεύει και σκέφτεται σωστά και λύση βρίσκει σε μυστήρια μεγάλα και μικρά!»

5


Κάτι παράξενο συμβαίνει! ΜΥΣΤΗΡ ΙΟ! Ένας μεγάλος μαύρος σκύλος έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος της γειτονιάς. Εδώ και λίγες μέρες παρατηρώ ύποπτες κινήσεις. Ο άγνωστος, μεγάλος μαύρος σκύλος γρυλίζει απειλητικά, γαβγίζει, ορμάει και κάνει ζημιές, κόβει βόλτες πάνω-κάτω, μυρίζει ... Μήπως ψάχνει κλέφτες; Μήπως θέλει να ανακαλύψει κάποιο μπαούλο με θησαυρό; Πρέπει να λύσουμε το μυστήριο.

6


7

ΟΥ ΚΕΣ Σ ΤΙΣ ΔΙ ΙΣ ΒΡΕΣ ΝΑΜΕ Ε Ρ ΔΥ ΣΟΥΠ


Σήμερα έχουμε βγει με τον Μάξιμο και τη Λίλα για σουβλάκια στην πλατεία. Ξαφνικά, ο μεγάλος μαύρος σκύλος εμφανίζεται! Γρυλίζει απειλητικά, δείχνει τα κοφτερά του δόντια, ορμάει στην ψησταριά, αρπάζει ένα μεγάλο κομμάτι και… Ε ΞΑΦΑΝΙΖΕ ΤΑΙ Τ ΡΕΧΟΝΤΑΣ!

8


ΓΑΒ-ΓΑΒ! ΓΑΒ-ΓΑΒ! Δυνατά γαβγίσματα ακούω και τι βλέπω; Ο μεγάλος μαύρος σκύλος γαβγίζει άγρια στον ταχυδρόμο. Ελπίζω να μη φάει το γράμμα που περιμένω...

9

ΜΕ Α Σ Κ ΗΣΗ Κ ΑΙ Α ΓΕΡ Θ Λ Ο Η Σ Ω Τ ΜΑ Κ ΙΣΜ Α Ι Μ ΥΑΛΟ Ο,


10


Q Παιδιά, η ιστορία συνεχίζ εται. Να δούμε πώς η Ανελάντα και ο Μάξιμος θα λύσουν το μυστήριο του μεγάλου μαύρου σκύ λου.

11


Οι Κυνηγοί Μυστηρίων είναι εδώ! Η Ανελάντα και ο Μάξιμος καλούνται να λύσουν ένα νέο μυστήριο! Ένας μεγάλος μαύρος σκύλος εμφανίστηκε στη γειτονιά! Γιατί γρυλίζει και γαβγίζει; Γιατί τρέχει πάνω-κάτω. Τι ψάχνει; Μυστήριο! Οι κυνηγοί μυστηρίων Ανελάντα και Μάξιμος είναι εδώ και θα το λύσουν με το μυαλό και την καλοσύνη τους! Ένα παραμύθι με μυστήριο και περιπέτεια για αγόρια και κορίτσια 3-9 ετών από την εκπαιδευμένη στο Harvard ψυχολόγο Δρα Λίζα Βάρβογλη, που προάγει την αυτοπεποίθηση, τη συναισθηματική νοημοσύνη, τη συνεργασία και τη θετική σκέψη.

ΨΑΞΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ!

www.anelanda.gr

ISBN 978-618-82121-9-0

12

www.mamaya.gr e-mail: info@mamaya.gr

ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ: 10017