__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

A

EGO

Z

6

O

edycja

M AGA

NOWOCZE

SN

YN

R

zosia ŚloTała Tworząc piękną hisTorię

MAMAMIA D ZIC

Rodzina Patchworkowa

OCZAMI TEMIDY

prosTe wakacje w oDpowieDniM

MiejscU,

w oDpowieDniM

czasie…


To My, rodzice, TworzyMy MAMA MiA Magali Gutierrez Carrasco Mama dwóch pełnoletnich dzieci oraz 6-letniej Mii. Pomysłodawczyni i redaktor naczelna, magazynu „Mama Mia”. Absolwentka warszawskiej ASP, kuratorka wystaw, malarka, artysta grafik – artystyczna dusza, wciąż poszukująca nowych wyzwań zawodowych.

Katarzyna Dołhun Lektor i metodyk angielskiego i niemieckiego. Nauczyciel wych. przedszkolnego i wczesnoszkolnego, Montessorii, metodą Helen Doron. Edukator w Akademii Edukacji Bliżej Przedszkola i Edu Nation. Słuchacz Szkoły Trenerów Biznesu. Autorka książek nauczania angielskiego dla dzieci i artykułów o wielojęzyczności i pracy z dziećmi. Szkoleniowiec. Autorka bloga mamametodyk.pl

Michał Zagórny Fotograf z ponad 20-letnim doświadczeniem w fotografii reklamowej, wykładowca w Warszawskiej Szkole Reklamy na Ursynowie. Współpracował z wieloma wydawnictwami, redakcjami, agencjami reklamowymi i znanymi markami. Niepoprawny pracoholik, szczęśliwy mąż, zakochany bez pamięci w córce Toli :)

Patrycja Sibilska Spełniona mama dwóch ekstremalnych nastolatków. Pasjonatka życia, kolekcjonująca piękne chwile, miejsca i ludzi. Wieloletnia redaktorka magazynów parentingowych, zawodowo uzależniona od komunikacji w social mediach, ale przede wszystkim poza nimi.

Arek Obszyński Mąż, ojciec, miłośnik fotografii. Pracę po 10 latach w korporacji zamienił na patrzenie na świat przez obiektyw i od wielu lat nie żałuję tej decyzji. Otwarta głowa, szeroki horyzont światopoglądowy, patrzenie w kierunku słońca, spotkania z ludźmi, jazda na rowerze, ciekawość świata, spostrzegawczość, wytrwałość, cierpliwość, podróże i jeszcze wiele innych… ale tak naprawdę wystarczy mu jak jego córka mówi, że zostanie fotografką tak jak tata. Potwierdzam - jest to najpięknieszy zawód na świecie!.

Ania Wibig Mama trzech córek. Na co dzień menedżerka w dużej korporacji. Po godzinach fotografka z pasji. Zakochana w fotografii lifestylowej i dokumentalnej. Ostatnio totalnie pochłonięta fotografią porodową, dla której stworzyła markę Obiektywnienajpiękniejsze.pl. Jej zdjęcia są wyróżniane i publikowane przez międzynarodowe portale fotograficzne, takie jak Child Photo Competition, Inspire - Digital or Not Fine Art Photography Magazine, This!Magazine, Colours PhotoMagazine, Photo Vouge Italy.

Katarzyna Dobraszkiewicz Ekspertka w zakresie zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw i etycznego handlu. Na codzień szczęsliwa mama i żona. Narodziny córki pozwoliły jej odkryć ogromną pasję do fotografii, którą zajmuje się w każdej wolnej chwili, uwieczniając najpiękniejsze momenty z życia zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zapisane obrazy są tego najlepszym świadectwem.

Żaneta Nawrot Fotografia jest dla niej spełnieniem. Jej zdjęcia są jak obrazy wielkich mistrzów. Nie można się na nie napatrzeć. Chociaż zaczęła fotografować całkiem niedawno, jej prace znalazły się w gronie najwybitniejszych światowych fotografów. Prestiżowy portal www.vogue.it wyróżnił już do tej pory dwa ujęcia jej autorstwa.

Marzena Pilarz-Herzyk Mama synów: Oskara, Oliwiera (i niedługo Olafa), żona. Prawniczka z zawodu, a artystka z zamiłowania. Z awansem na najważniejsze stanowisko MAMA, powstał autorski blog MamaPrawniczka.pl, który dzisiaj jest wsparciem dla tysięcy kobiet. Wzrusza ją, gdy syn obejmuje ją małymi rączkami, mówiąc: „kocham Cię dużooo”…

Katarzyna Kot Makeup, i stylizacja. Jej zamiłowanie do piękna wynika z tego, że to właśnie w tych sferach ma zarówno twórczą wolność, jak i przyjemność bycia częścią tworzenia wyjątkowo estetycznych obrazów. Obcowanie z ludźmi to dla niej zastrzyk energii. Kocha to, co robi, stara się to pokazać w swoich pracach. Jej największymi miłościami życia są synowie, bliźnięta, Julek i Franek. Aktualnie 7-latki.

Magdalena Szymanowska Mama, coach zdrowia, dietetyk. Współpracuje z międzynarodową organizacją badającą i certyfikującą produkty pod względem hipoalergiczności i bezpieczeństwa dla zdrowia.

Sylwia Hermanowska Fotografowanie, było, i jest nieodłączną częścią jej życia. Po latach pracy w produkcji filmowej rozstała się z zawodem kierownika produkcji, aby być pełnoetatową mamą. Wyznająca zasadę: „rób co kochasz, to ani jednego dnia nie spędzisz w pracy”. Żona wspaniałego mężczyzny i mama cudownego chłopca.

MAMAMIA

Redakcja: redakcja@mama-mia.com.pl tel. 512 084 770

Reklama: reklama@mama-mia.com.pl tel. 515 326 951

Współpraca: Katarzyna Dolhun, Klaudyna Pabudzinska-Kossek, Magdalena Szymanowska, Aneta Nowakowska, Katarzyna Kot, Ania Hady, Marzena Pilarz-Herzyk Patrycja Sibilska, Żaneta Nawrot, Katarzyna Dobraszkiewicz, Arkadiusz Obszyński, Ania Wibig. WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, NIP: 5213662064


O! mama mia / Let's taLk abOut

Tworząc piękną hisTorię rozMowa z

zosią ŚloTałą

4

O! mama mia/ NOWOści / ciekaWOstki

12

piękne GaDżeTY mama mia / scapes

odpoczynek w sercu natury O! mama mia / śWiadOme rOdzicieLstWO

Patchwork rodzinny Na okładce Mama Mia:

Zosia Ślotała

fot.: SOPHIe & tHe PICtuRe IWONA SOKulSKA make-up: Małgorzata Agustyniak scenografia: Dekornik home

O! mama mia / masz praWO

roDzina paTchworkowa oczaMi TeMiDY

18 26 28

O! mama mia / escapes

32

zachwYcającY bezkres sawannY O! mama mia / FamiLY

prosTe wakacje O! mama mia / Let's taLk abOut

w odPowiedNiM MieJScU, w odPowiedNiM czASie…

35 46

rozMowa z Mają koTalą O! mama mia / escapes / FOtOgraFia

bYĆ jak nel…na pUsTYni i w opUszczonYM DoMU… MaMa Mia MaGazYn

54

O! mama mia / FOtOgraFia

62

obiekTYwnie najpiękniejsze MaMa Mia MaGazYn

O! mama mia / beautY / zdrOWie

68

O! mama mia / FashiON / FOtOgraFia

70

sprawa jesT DoŚĆ inTYMna... www.mama-mia.com.pl

inDiańska przYGoDa z ajDacho…


Tworząc piękną hisTorię O! mama mia leT's Talk aboUT

4

rozmowa z zosią ŚloTałą

ROZMAWIAłA: PAtRYCjA SIbIlSKA OKłADKA: SOPHIe & tHe PICtuRe IWONA SOKulSKA fOt. WeW.: MICHAł ZAGóRNY MAKIjAŻ: CZYStYMAKeuP bY KASIA KOt

GDY PRZeKROCZYłAM PRóG SAlONu luKSuSOWej MODY DZIeCIęCej, KtóRY ZOSIA ŚlOtAłA StWORZYłA KIeDY ZOStAłA MAMą, OCZeKIWAłAM SPOtKANIA Z PeWNą SIebIe KObIetą bIZNeSu. juŻ PO CHWIlI ROZMOWY ZROZuMIAłAM, jAKą WIZję luKSuSu MA ZOSIA. WSZYStKO CO RObI jeSt PRAWDZIWe, beZ WYNIOSłOŚCI, SZtuCZNeGO blICHtRu, ZA tO Z PASją I MIłOŚCIą. tAKIe WARtOŚCI CHCe teŻ PRZeKAZYWAć SWOIM DZIeCIOM, bO tO ONe Są NAjWAŻNIejSZą CZeŚCIą jej ŻYCIA. uKOńCZYłA PReStIŻOWY KIeRuNeK W MeDIOlANIe NA IStItutO euROPeO DI DeSIGN. PRACOWAłA jAKO StYlIStKA, WSPółPRACująC Z tAKIMI MAGAZYNAMI jAK GAlA, VIVA, GlAMOuR. W ROZMOWIe Z NAMI OPOWIADA, CZYM DlA NIej jeSt MACIeRZYńStWO I CO SPRAWIA, Że CZuje SIę SPełNIONA.


O! mama mia leT's Talk aboUT

5


MM: Czułaś potrzebę macierzyństwa? W jednym z udzielonych wywiadów, powiedziałaś, że spotkaliście się z partnerem w momencie, kiedy oboje byliście gotowi na założenie rodziny… ZŚ: O tak! Zawsze wiedziałam, że chcę być mamą. Uwielbiałam czas spędzony w towarzystwie dzieci. Są moim światem, inspirują, motywują, wciąż zaskakują dziecięcą mądrością. Kiedy spotkałam Kamila, wiedziałam, że to z nim chcę założyć rodzinę. On też tego chciał, to była łatwa decyzja.

O! mama mia leT's Talk aboUT

6

„z katalogu”.Chcę, żeby miał duszę, żeby był nasz. Zawsze z podróży przywozimy coś, co tworzy tylko naszą przestrzeń i historię. Już dawno pożegnaliśmy się z minimalistyczną, uporządkowaną wizją naszego domu (śmiech).

MM: Kiedy pracujesz, planujesz wszystko z ołówkiem w ręku, czy raczej tworzysz zupełnie spontanicznie? ZŚ: Prowadzenie własnego biznesu to w 90% „papierologia”, a do tego potrzeba odpowiedniej organizacji. Staram się, aby wszystko było dopięte na „ostatni guzik”, ale MM: Dzieci Was zmieniły? mam w sobie wiele spontaniczności, która pomaga mi ZŚ: Stałam się na pewno bardziej zorganizowana, syste- w kreatywnym tworzeniu kolekcji. matyczna i konsekwentna. Ta konsekwencja, szczególnie przy wychowaniu Leonarda, ma ogromne znaczenie. W życiu jest podobnie. Wiele obowiązków, podział zadań Wiem, że muszę pozwolić mu być chłopcem i łobuzia- i plany, które nie zawsze uda się zrealizować. Wtedy wiem, kiem, ale stawiam granice - dyscyplina musi być. Myślę, że mogę liczyć na mojego Kamila. że oboje z Kamilem zyskaliśmy wiele na rodzicielstwie i wciąż się w tym rodzicielstwie doskonalimy. To przygoda MM: Dzieci są odbiciem rodziców. Jak jest w przypadku Leonarda i Rani. Zauważasz cechy, na całe życie! które możesz przypisać sobie lub Kamilowi? MM: Co w macierzyństwie wzrusza Cię najbar- ZŚ: Tak, Rania to 100% małej kobietki, lubi się przebiedziej? rać, tak jak ja. Natomiast Leonard ma wiele cech taty – to ZŚ: Codzienność! Kiedy odbieram Ranię z przedszkola, mały, silny mężczyzna. Dzieci lubią też śpiewać, z radością kiedy biegnie do mnie szczęśliwa. Kiedy Leo bawi się naśladują tatę. z siostrą i mogę obserwować ich przepiękną relację. MM: Co sprawiło, że postanowiłaś kreować dzieUwielbiam też czas, gdy jesteśmy wszyscy razem. To takie cięcą modę luksusową, elegancką, na wyjątkowe okazje? zwykłe chwile, ale one są dla mnie najważniejsze. ZŚ: Własna potrzeba. Kiedy szukałam kreacji na chrzest MM: Masz plany dotyczące ich przyszłości? mojej córki nie mogłam znaleźć niczego, co by mi odpoZŚ: Moi rodzice, nigdy nie narzucali mi tego, kim mam wiadało. Szukałam czegoś wyjątkowego, pięknego, przezostać i jaki zawód wykonywać. Uważam, że to jedyna myślanego i kompletnego. Zrozumiałam, że na rynku jest słuszna droga. Chcę moim dzieciom pokazać świat, chcę luka i postanowiłam to wykorzystać. obudzić w nich pasję do życia, do piękna. Tyle w zupełności wystarczy. Będę szcześliwa, kiedy oni będą czuli się MM: Bawisz się pięknem, tworzysz je z pasją. Zawsze tak było? spełnieni żyjąc swoimi pasjami. ZŚ: Tak! Dała mi to moja mama, do dziś mam sukienki, MM: Otacza nas dopracowane wnętrze. Widać, że które mi kupowała. Mimo upływu lat nie straciły swojego poświęcasz uwagę detalom. Twoja prywatna prze- uroku. Dziś tworząc kolekcje, mając przed oczami te klastrzeń, też jest taka przemyślana? syczne kroje, korzystam z najlepszych materiałów, dbam ZŚ: Tak, ważne jest dla mnie to, czym się otaczam. Urzą- o to, by do moich klientów trafiał produkt dopracowany dzając swój własny dom, nie chciałam, żeby wyglądał jak w najmniejszym detalu.


O! mama mia leT's Talk aboUT

7


O! mama mia leT's Talk aboUT 8


O! mama mia leT's Talk aboUT

9


O! mama mia leT's Talk aboUT 10


MM: Co Cię inspiruje? ZŚ: Och! Czasem jest to sukienka, którą gdzieś widziałam, szczegół, który przykuł moją uwagę, wzór, obraz. Lubię otaczać się pięknem, a jeszcze bardziej lubię, kiedy to, co stworzyłam zachwyca moich klientów, dopieszcza ich poczucie estetyki, tworzy obraz chwili i podkreśla wagę okoliczności.

MM: Nie bałaś się, że tworząc tak luksusową markę trafisz na krytykę? Taki luksus dla dziecka? ZŚ: Oczywiście, ale byłam pewna, że nie tylko ja mam poczucie, że są momenty w życiu dziecka, które wymagają wyjątkowej oprawy. Codzienne stylizacje są proste, wybór jest ogromny. Jednak to właśnie te, które tworzone są na szczególne okazje, powinniśmy traktować bezkompromisowo. Tak właśnie tworzę i dziś wiem, że tego oczekują wracający do mnie zadowoleni klienci. Kiedy pakujemy zamówienie w eleganckie pudło, nie oddajemy tylko ładnej sukienki, tworzymy historię, tradycję. Wiem o tym od moich klientów, którzy po uroczystości, wiedzą, że to to ubranie, będzie przekazywane z pokolenia na pokolenie, nie tracąc przy tym na ponadczasowości.

MM: Twoje produkty, wystrój wnętrza są bardzo kobiece. ZŚ: Tak, to prawda. Mamy też kolekcje dedykowane chłopcom. Jednak to kobiety nadają całemu przedsięwzięciu charakteru, dbają o każdy szczegół swoją kobiecą dłonią. Są rzetelne i bardzo lojalne, tworzymy zespół, ale i rodzinę. MM: Stworzyłaś własną markę, pracujesz na pełnych obrotach. Jak łączysz macierzyństwo z biznesem? ZŚ: Zupełnie tak samo, jak każda pracująca kobieta. To kwestia dobrej organizacji. Nauczyłam się planować, zarządzać swoim czasem i rozsądnie dzielić go między pracę, a rodzinę.

MM: Życzymy Ci spełnienia marzeń, realizacji plaMM: Przywiązujesz uwagę do trendów? nów i tych najważniejszych, codziennych radości, ZŚ: Owszem, ale to nie jest dla mnie wyznacznik. Lubię a zawodowo historii, które tworzysz oddając bawić się modą, Łączyć ze sobą nieoczywiste elementy, w ręce klientów kawałek swojej wizji piękna. kolory, dodatki, doceniam klasykę i cenię kunszt.

11 O! mama mia leT's Talk aboUT

MM: Stworzyłaś wyjątkowe miejsce, dlaczego nie wyeksponowałaś go tak jak, robią to wszyscy projektanci w butikach na tej słynnej ulicy? ZŚ: (śmiech) Widzisz ten podest? To jest miejsce, które stworzyłam, aby eksponować najważniejsze osoby, moich klientów. To tu przymierzają swoją pierwszą, wyjątkową kreację. Mam plany, aby przenieść butik „na zewnątrz”, ale za tym planem stoi właśnie klient. Chcę, aby miał okazję MM: Twoim zdaniem piękny strój jest dopełnie- zobaczyć, jak powstają nasze kolekcje, chcę żeby był częścią niem scenerii? procesu od początku i dobrze się przy tym bawił. ZŚ: Zdecydowanie tak. Wyobraźmy sobie taki widok: piękni rodzice, dekoracje, elegancko ubrani goście MM: Jakie jeszcze masz marzenia, dotyczące Twojej pracy? brzdąc w… no właśnie… ZŚ: Marzeniem jest, aby marka zaistniała na rynkach zaMM: W szaro-burych rajstopkach… granicznych. Rozmawiamy już z kilkoma poważnymi ZŚ: (śmiech) Właśnie. Przecież to jego dzień i to on sku- dystrybutorami na Bliskim Wschodzie i w Europie Zapia na sobie uwagę. Jego strój musi być piękny i dopra- chodniej. Myślę, że to kwestia czasu kiedy moje produkty cowany w każdym szczególe. pojawią się w regularnej ofercie na tych właśnie rynkach. Muszę być jednak pewna, że jakość obsługi będzie na najMM: Na półkach widzę, buciki, akcesoria, szaty wyższym poziomie, a produkt będzie trafiał do klienta do chrztu, jest tu właściwie wszystko… w tak samo pięknym entourage, jakby to było u nas w buZŚ: Tak, ponieważ traktuję moich klientów kompleksowo, tiku. Zawsze jednak będę szyła w Polsce. Filozofią mojej chcę żeby każdy element pasował do siebie. To ważne. marki jest wspomaganie polskiego przemysłu.


piękne gadżeTy tYSIąCe PRODuKtóW WYPełNIAją SKlePOWe PółKI, Ale PRAWDZIWe PeRełKI ZNAjDZIeSZ SZuKAjąC tAM, GDZIe tYlKO PRAWDZIWI POSZuKIWACZe PIęKNA SPęDZAją GODZINY - ON-lINe NA StRONACH WYjątKOWYCH tWóRCóW PIęKNA. tO NIe Są WIelKIe MARKI, ZA KtóRYMI StOją WIelKIe NAZWISKA. tO RObIONe Z SeRCeM, CZęStO PRZeZ SAMYCH PROjeKtANtóW PRODuKtY, KtóRe buDZą ZACHWYt NA OSZAłAMIAjąCO PIęKNYCH ZDjęCIACH INStAGRAMOWYCH INflueNCeRóW. MAMAMIA ZAPYtAłA MAMY, KtóRe Z ZAMIłOWANIeM WYSZuKują te SKARbY DlA SIebIe I SWOICH MAluSZKóW. ZObACZCe CO POleCAją. GWARANtujeMY eStetYCZNą eKStAZę! PAtRYCjA SIbIlSKA

1

O! mama mia nowoŚci / ciekawosTki

12

2 DrewNiak Toys Wymarzyłaś sobie drewnianą zabawkę, której nigdzie nie możesz kupić? Napisz do DrewNiak Toys, pomogą, bo uwielbiają tworzyć z drewna i robią to naprawdę dobrze i z pomysłem.

Cybex lubicie z mężem wyróżniać się z tłumu, szokować, zastanawiać, kreować trendy? Pakujcie zatem malucha do najbardziej stylowego wózka Cybex i możecie pozować do zdjęć ;-)

bubblebee kiDs Nie ma na rynku piękniejszych skarpetek! Nie mamy nic więcej do napisania ;-)

3


4 5 boho baby Heaven Mariann & Inez - matka i córka, Węgierki, artystyczne dusze, których nadrzędnym celem stał się uśmiech klienta. urocze lamy, kaktusy, piękne akcesoria, konsekwetnie utrzymane są w stylu boho - naturalnym i pachnącym wiatrem…

6 Clue Kinga, pomysłodawczyni marki miała to ogromne szczęście, że mogła dorastać pośród natury, że wychowywała się na wsi i chwytała z niej wszystko to, co najpiękniejsze. W pierwszej kolekcji Clue, chciała podarować Waszym dzieciom trochę tej idei, tej filozofii, trochę natury i wygody #SlOWCHIlDCHOOD #SlOWfASHION to główne motto marki. tAK NARODZIłO SIę Clue. Z potrzeby stworzenia sukienki wygodnej, dziewczęcej, z naturalnych i przewiewnych tkanin, takiej idealnej zarówno na każdy dzień jak i na ważną okazję. fIlOZOfIA Clue ubrania tworzone z pasją w małych polskich szwalniach wykorzystując najlepszej jakości tkaniny dla wszystkich tych, którzy cenią sobie naturę i wygodę.

fil.De.MaNDariNa Hiszpańska marka produktów dla dzieci, które swoimi printami zachwycają niczym dzieło malarza! Od słodkich obrazków, poprzez ciekawe grafiki.

O! mama mia nowoŚci / ciekawosTki

13


7 9 O! mama mia nowoŚci / ciekawosTki

14

Muffa Chcielibyśmy opowiedzieć Wam o marce Muffa. Marka Muffa powstała z miłości do dzieci i dla dzieci, a także ich rodziców, którzy w dzisiejszym świecie stawiają na funkcjonalność, prostotę oraz naturalność. Świat Muffy pełen jest pięknych produktów: pościeli, kocyków, otulaczy, akcesoriów. Wyróżniają je na pewno proste, ale unikatowe wzory, najlepsze gatunkowo materiały, estetyka produktu, jakość wykonania.

MiNiMi HaNDMaDe tworzą wyjątkową odzież dziecięcą. Zamiłowanie do minimalizmu i ponadczasowa elegancja - to marka MiNiMi. Po prostu mini ;-)

8 baby bear Wyjątkowe, zniewalająco piękne ubrania dla dzieci. Nie ma tu miejsca na kompromis, każdy szew, wykończenie, guzik, wszystkie detale przemyślane dopracowane, a uszate kombinezony, to must have w szafie każdego, stylowego malucha.


10

12 O! mama mia nowoŚci / ciekawosTki

15

boHeMiaN youNgsTer to dziecięca marka modowa w stylu boho . ubrania dla dzieci szyte są ręcznie w maleńkiej domowej manufakturze. Marka boHeMiaN youNgsTerstworzona została z potrzeby admiracji natury,miłości i wolności. Nasze długie sukienki i spódnice dla dziewczynek świetnie sprawdzają się zarówno w codziennych letnich stylizacjach, jak również w czasie ważniejszych wydarzeń - są praktyczne, wygodne i lekkie w odbiorze. Świetnie wtapiają się w krajobraz wielkiego miasta, a jeszcze lepiej prezentują się w pięknych okolicznościach przyrody. Długie,zwiewne spódnice i sukienki, kwieciste wzory, naturalne barwy i tkaniny to nasze znaki rozpoznawcze. Mimo, że niezmiennie wierne jesteśmy naszemu ukochanemu stylowi boho, to staramy się również przemycać w naszych kolekcjach najnowsze trendy modowe z całego świata. bohemianyoungster.pl

11 laMagliaToys to mała rosyjska manufaktura, ręcznie robionych zabawek. to najlepsi przyjaciel, małych ludzi na świecie. Miękkie, hipoalergiczne, nadające się do prania przytulanki o unikatowym designie, ozdobią pokoiki dzieci, a dzianinowe mini ubranka, na długo zostaną w rodzinie, ciesząc kolejne pokolenia!

glaMoursy to prestiżowe obuwie dla mam i dzieci, łączące urok nieprzemijającej klasyki z aktualnymi trendami. to właśnie ciekawe zestawienie szczegółów i lokalna produkcja stanowią największe atuty brandu. glamoursy to obuwie z metką „made in Poland”. tworzymy buty dla kobiet pewnych siebie, mających własny styl i potrafiących bawić się modą. Każda kolekcja to inna historia...jednak utrzymana w stylu klasycznym w prostej formie, dającej wolność kompozycji. Zaprojektowane dla wygody twoich stóp! glamoursy.pl


CollegieN to francuska marka stworzona w 1947 roku. W swojej ofercie firma posiada kolekcję wyjątkowych skarpetek, podkolanówek i rajstop oraz miękkich kapci z oddychającą podeszwą. Wszystkie produkty tej marki wykonano z egipskiej bawełny doskonałej jakości. Domieszka lycry sprawia, że są cudownie wygodne, miękkie przez cały czas użytkowania, nie deformują się i nie tracą koloru. Co więcej, marka postarała się także o precyzyjne wykończenie oferowanych produktów. Dzięki idealnie dopracowanym ściągaczom i gumkom, nie uciskają stopy, a kapcie idealnie dopasowują się do jej kształtu. Dlatego noszenie ich jest tak samo zdrowe, jak chodzenie boso, jednak dużo wygodniejsze.

13

firma CollegieN oferuje swoje produkty we wszystkich rozmiarach dla dzieci i dorosłych – od maleńkich po nawet 47. Kolejna rzecz, która decyduje o tym, że produkty tej marki są po prostu wyjątkowe, to inspirująca paleta barw i bogaty wybór wzorów. Można tu odnaleźć klasyczne, wytworne odcienie oraz zupełnie szalone, odjazdowe funky wzory zgodne z ostatnimi trendami mody. Dla takiej kolekcji można śmiało stracić głowę! Dla szalonych rozrabiaków, tych małych i dużych oraz dla wielbicieli dobrego design! Produkty marki CollegieN zdobyły rzesze fanów na całym świecie, jej artykuły dostępne są na polskim rynku, gdzie cieszą się szybko rosnącą popularnością. twoje dziecko już nie będzie chciało nosić innych skarpetek, gdy pozna i przetestuje CollegieN, skarpetki produkowane z miłością, pasją i doświadczeniem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. www.en.collegien-shop.com www.instagram.com/collegien_officiel

O! mama mia nowoŚci / ciekawosTki

16

14 15

evokaii Stworzyć markę odzieżową z przesłaniem to sztuka, która wymaga niesamowitego pomysłu i wielkiej pasji. evokaii jest czymś więcej, bo ma w sobie nutę pozytywnego szaleństwa. twórcy tej marki – instruktorzy kitesurfingu, z plaży trafili prosto do biznesu modowego, a wszystko to dzięki... upcyclingowi latawców do kitesurfingu! evokaii to ich styl życia, którym dzielą się z Wami. Z dnia na dzień nabierają doświadczenia, dobierają najlepsze materiały i kolory. ubrania są przyjazne środowisku, dbają o świat, który codziennie ich inspiruje. jedno jest pewne, nie zrezygnują z podróżowania, pływania czy „pomieszkiwania” na plaży, gdyż w ten sposób łapią inspiracje na kolejne, kolorowe kolekcje. www.evokaii.com, fb https://www.facebook.com/evokaii/ instagram https://www.instagram.com/evokaii_clothing/

sPiżarNia PoMysłów powstała z zamiłowania do rękodzieła. Wszystkie produkty wykonywane są ręcznie. Pomysłodawczyni marki z szydełkiem zna się od dawna. jak sama mówi: „Przerobiliśmy wiele pięknych serwet, jednak to druty i ich sploty skradły moje serce…” to serce widać w każdym projekcie, który otula w chłodniejsze dni, a wyjątkowy design przyciąga spojrzenia.


18 16

Na Pa aNi Peruwiańska marka, która ubiera dzieci w naturę. Wszystkie tkaniny posiadają certyfikaty, a kroje, projektowane tak, by nie przeszkadzać małym poszukiwaczom naturalnych doznań w kontakcie z przyrodą. jak sami mówią, chcą by ich klienci byli świadomi od najmłodszych lat, by kochali i oddawali szacunek naturze.

17 Dear Marli Angielska marka, godna królowej. W poszukiwaniu prawdziwego luksusu, warto zagłębić się w ofertę marki. tworzą z humorem, radością i niezwykłą starannością!

sPoTkaNie Prasowe z Marką PlaNTwear Drewno ma wielką moc! W trakcie majowego spotkania prasowego, w restauracji lIf pokazała to marka Plantwear – czołowy polski producent drewnianych zegarków, okularów i biżuterii. ekologicznie, autentycznie, z pasją – na takich podstawach opierają się działania marki. Plantwear tworzy po prostu solidne produkty. Na spotkaniu można było zobaczyć zegarki wykonane ręcznie z naturalnego drewna, a wśród nich nowość: modele serii fusion, inspirowane grą światła i cienia. to pierwsze zegarki, w których marka Plantwear połączyła elegancję drewna z surowym chłodem metalu. Po raz pierwszy pokazano również bransoletki z kolekcji „Zodiac” oraz drewniane plannery. Marka ma także kolekcję drewnianych okularów przeciwsłonecznych: 11 modeli, w 4 rodzajach drewna i z 4 różnymi kolorami soczewek. Prawdziwym hitem Plantwear jest biżuteria! Drewniane bransoletki to nie tylko ozdoba. Za każde zdjęcie z bransoletką, umieszczone w serwisie Instagram z hashtagami #plantwear i #plantweartrees, marka sadzi jedno drzewo. Dzięki temu posadzono ich już ponad 1,5 tysiąca! Plantwear stworzyło również naszyjniki z wisiorkami wykonanymi z drewna i żywicy, uzupełnione o kamień naturalny – turkus. Press day zgromadził wiele znanych osób, które cenią oryginalny design. Zamiłowanie do drewna łączy! plantwear.pl

O! mama mia nowoŚci / ciekawosTki

17


odpoczynek w sercu naTury

O! mama mia escapes

18

HOTEL NATURA MAZUR Hotel Natura Mazur **** Warchały, ul. Brajnicka 1 12-122 Jedwabno, tel.: + 48 89 642 66 00, e-mail: recepcja@naturamazur.pl

www.naturamazur.pl

Codzienny pośpiech, stresująca praca, brak czasu dla najbliższych - tych najważniejszych osób dotyka każdego z nas. Marzymy o chwili tylko z rodziną w miejscu, gdzie zgiełk miasta nie dociera, gdzie każdym zmysłem odczuwamy siłę natury, bezmiar jej naturalnego dobra… Nie musimy, już odkładać tych marzeń na póżniej! Odwiedzając Hotel Natura Mazur Resort & Conference, położony w miejscowości Warchały, w gminie Jedwabno tuż nad brzegiem jeziora Świętajno, jednego z najczystszych w Polsce, odnajdziecie błogi spokój.

Natura Mazur Resort & Conference to czterogwiazdkowy hotel w sercu zielonych płuc Polski Mazur. Zaprojektowany tak, by w pełni cieszyć się wypoczynkiem z rodziną, w pięknych, niezwykle estetycznych wnętrzach, znajdziecie ukojenie dla duszy i ciała. Restauracja, kawiarnia, strefa SPA & Wellness oraz nowoczesne zaplecze konferencyjne. Wszytko to położone przy długiej piaszczystej plaży. Brzmi jak sen? Warto go spełnić!


O! mama mia escapes

19


O! mama mia escapes 20


O! mama mia escapes

21


O! mama mia escapes 22


O! mama mia escapes

Modelki: Mia i Mila, fot.: Katarzyna Dobraszkiewicz Photography, Stylizacja dzieci: bohemianyoungster.pl, stylizacja z pikniku: www.aQademia.eu

23


fot.: Katarzyna Dobraszkiewicz Photography, stylizacja mama i cรณrka: www.cochin.pl

O! mama mia escapes 24


O! mama mia escapes

Modelki: Mia i Mila, fot.: Katarzyna Dobraszkiewicz Photography, stylizacja dzieci: bohemianyoungster.pl

25

www.naturamazur.pl


paTchwork rodzinny

O! mama mia ŚwiaDoMe roDzicielsTwo

26

PAtCHWORK – MetODA SZYCIA, W KtóRej ZSZYWA SIę MAłe KAWAłKI MAteRIAłu W WIęKSZą CAłOŚć tWORZąC CAłKIeM NOWY WZóR. A W ODNIeSIeNIu DO RODZINY? tO RODZINA „POSKlejANA Z KAWAłKóW", ZReKONStRuOWANA. jA, Mój PARtNeR, Mój bYłY MąŻ, bYłA ŻONA PARtNeRA, bYlI teŚCIOWIe, ObeCNI teŚCIOWIe, INNe OSObY, KtóRe StANOWIą CZęŚć KAŻDej Z RODZIN I DZIeCI. DZIeCI Z NASZYCH PIeRWSZYCH, bYłYCH juŻ ZWIąZKóW, I te WSPólNe Z NOWYMI PARtNeRAMI. ŻYCIe W RODZINIe PAtCHWORKOWej tO eGZAMIN Z DOjRZAłOŚCI I NIe MA W tYM ŻADNej PRZeSADY. KIeDY WIąŻe SIę Ze SObą DWOje luDZI „Z PRZeSZłOŚCIą”, NOWą RODZINę tRZebA DOPIeRO StWORZYć. tO ZADANIe NAPRAWDę NIełAtWe tRuDNe, WYMAGA ZAANGAŻOWANIA, CIeRPlIWOŚCI, DOjRZAłOŚCI, I elAStYCZNOŚCI. WAŻNe Są RóWNIeŻ uMIejętNOŚCI KOMuNIKOWANIA SIę, tOleRANCjI, ZROZuMIeNIA, eMPAtII, POKORY, PANOWANIA NAD SObą, uCZCIWOŚCI... POPRZeCZKA POStAWIONA jeSt NAPRAWDę WYSOKO. DlAteGO NIe DZIWMY SIę, Że CZęStO NAPOtYKAMY MNóStWO tRuDNOŚCI… AutOR: KAtARZYNA DOłHuN

Skomplikowany proces szycia Czy każdy z was widział kiedyś patchworkową kołdrę? Jej wygląd wyróżnia ją od wszystkich innych narzut. Uszyta z wielu kawałków, różnych kształtów o różnych kolorach. Poskładana z wielu różnych faktur – tych miłych w dotyku i tych szorstkich. Zastanówmy się, jak powstaje? Cały proces jest bardzo pracochłonny i długotrwały. Samym szyciem zajmuje się często wiele osób, a kawałki materiałów pochodzą z innych całości – chusteczek, kocyków, obrusów... Rodziny patchworkowe zbudowane są na dwóch silnych bazach – zapewne na wielkiej miłości ludzi, którzy zdecydowali się założyć nową rodzinę, ale i często na smutku tych, którzy czują się porzuceni. To bardzo zobowiązuje, jest dobrym powodem do tego, żeby stworzyć coś stałego i trwałego, ale zadziała, kiedy wszyscy zainteresowani dorośli, przestaną zatrzymywać przeszłość, tkwić w niej i żywić urazę. Paradoksalnie rzadko dorośli wchodzą w ten układ świadomie, gdyż emocje, jakie towarzyszą nowym związkom (zwłaszcza w początkowej fazie) przy-

pominają raczej oszołomienie. Dopiero po czasie, czasem po wielu latach, okazuje się czy stać nas na dojrzałość. Dzieci To dorośli skomplikowali dzieciom życie. I to dorośli powinni wziąć odpowiedzialność za uporządkowanie relacji, i między dorosłymi, i między dziećmi. Jak się zachowywać? Warto wszystko dobrze przemyśleć, zastanowić się, nie działać impulsywnie, nie dać ponieść się emocjom. Każdy reaguje inaczej. Wszystkie uczucia i nastroje mają prawo się pojawić, u różnych osób, o innym czasie. Zazdrość, złość, poczucie winy, poczucie krzywdy i niesprawiedliwości – z tym wszystkim się zmierzycie. Na początku możecie doświadczać silnych, często skrajnych emocji, ale to od waszego podejścia, zdolności do kompromisów, chęci współpracy i zaangażowania zależy, jak będą układać się relacje w rodzinie. Aby zbudować nową jakość trzeba przeżyć doświadczenie straty i żalu po rozpadzie i utracie „starej" rodziny. Co możemy zrobić dla dzieci? Jak


Trudny proces adaptacji Nie możemy oczekiwać od dzieci, że wszystko pójdzie gładko. Ba! Nie możemy oczekiwać tego nawet od dorosłych. Proces adaptacji może trwać długo. Ma na niego wpływ wiele czynników – także to, jak rozstali się rodzice. Wciąganie dzieci w potyczki między rodzicami, obwinianie i oczernianie przy dziecku do niczego dobrego nie prowadzi, a wręcz przeciwnie może eskalować problem. Nie możesz od dziecka oczekiwać, że od razu polubi twojego nowego partnera czy partnerkę swojego ojca albo ich dzieci z poprzednich związków. Zadbajcie najpierw o wzajemny szacunek, ustalcie granice i zasady funkcjonowania współżycia w rodzinie, określcie role, jakie pełnić będą te osoby w życiu dziecka. Nowy partner lub partnerka nie jest po to, by zastąpić dziecku biologicznego rodzica pod jego nieobecność. Ustalenie granic jest konieczne także wobec nowych partnerów – oni sami też gubią się w tej sytuacji, jasno powinniśmy zakomunikować nasze oczekiwania, na co się zgadzamy, a czego nie akceptujemy. Wyzwania Pogodzenie roli rodzica wspólnego dziecka, z rolą rodzica dziecka z poprzedniego związku, nie jest łatwe. Wysiłek powinien być skoncentrowany na zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa starszemu dziecku. Należy dostarczyć mu dużej ilości wsparcia i bliskości. Nowy partner natomiast powinien dołożyć wszelkich starań, aby nie odsuwać dziecka partnera z poprzedniego związku, poświęcając czas tylko swojemu dziecku. Budujcie poczucie akceptacji, to bardzo ważne.

Nowy partner taty czy mamy powinien wspierać pozycję i autorytet rodziców dziecka, a wobec dzieci partnera pełnić rolę doradczą, rozmawiać, kumplować się, budować fajną międzyludzką relację. Staniecie też przed wyzwaniem organizowania wspólnych wakacji, spotkań rodzinnych, wyjazdów, udziału w imprezach szkolnych. Ułóżcie to tak, żeby przede wszystkim dzieci czuły się kochane, zaopiekowane i szczęśliwe. Jakieś zalety? Statystyki wyraźnie pokazują, że liczba rozwodów z roku na rok rośnie. To z kolei oznacza, że coraz więcej dzieci wychowuje się albo w rodzinach niepełnych, albo w rodzinach zrekonstruowanych – patchworkowych. Tradycyjny model rodziny jest mocno modyfikowany. Cechą charakterystyczną rodziny zrekonstruowanej jest umiejętność zbudowania pozytywnych relacji z byłymi partnerami i dążenie do tego, by dzieci z poprzednich związków i te już wspólne, traktowały się, jak rodzeństwo. Czy znajdziemy zalety w takim modelu rodziny? Oczywiście. Przede wszystkim rodzina patchworkowa uczy wyrozumiałości i pokazuje, że można zbudować poprawne relacje z byłym partnerem, nawet jeśli uczucie już wygasło. Taka rodzina zazwyczaj jest wielka. Jeśli się dogadacie i będziecie mogli wspólnie usiąść przy jednym stole na imprezie rodzinnej może być naprawdę wesoło – zwłaszcza z licznym rodzeństwem. Bywa też tak, że taka rodzina złożona jest z wielu różnych osobowości, poglądów, wyznań religijnych, osób o różnym kolorze skóry i pochodzeniu kulturowym. To dopiero jest prawdziwa lekcja tolerancji i szacunku. Zdarza się też, że rodzice mają mniej problemu z organizacją dla dzieci wakacji lub czasu wolnego, gdyż dziećmi na zmianę mogą zajmować się rodzice biologiczni i nowi partnerzy taty czy mamy. Co prawda pewnie częściej dochodzi do sprzeczek i konfliktów, ale dzięki temu można nauczyć się rozmawiać, negocjować i patrzeć na konflikt z punktu widzenia wielu zaangażowanych osób. Większa liczba domowników i członków w rodzinie to możliwość współpracy i znalezienia swoich sprzymierzeńców. Jeśli rozstają się ludzie, którzy wspólnie dzieci nie mieli, to jest to rozstanie definitywne. Jeśli z byłego związku są dzieci i nawet, jeśli tylko jedno z rodziców wejdzie w nowy związek, to już mamy do czynienia z rodziną zrekonstruowaną. Przy rodzinie patchworkowej, zawsze już będzie trzeba być czujnym i uważnym. Pamiętaj – jest tu tyle zmiennych, że sytuacja w obrębie rodziny patchworkowej ciągle może ewoluować i to bardzo dynamicznie.

27 O! mama mia ŚwiaDoMe roDzicielsTwo

je traktować? Gdzieś tam z tyłu głowy pojawi się pytanie, jak być sprawiedliwym w stosunku do wszystkich dzieci? W patchworku dziecko ma okazję przyjrzeć się, przeżyć i zastosować, całe mnóstwo modeli relacji międzyludzkich. Ma z czego czerpać radość, ma też z czym się zmagać. Rzeczywiście dobrze prowadzona rodzina patchworkowa otwiera wiele możliwości i może być nie lada potencjałem dla dorastających w niej dzieci. Zasada jest jedna – wszystkie dzieci traktujemy równo. Wszystkie dzieci są nasze, ale te bardziej skrzywdzone, te z pierwszych związków traktujemy szczególną uwagą. Tak jest sprawiedliwie. Dzieci, które urodziły się już w rodzinie patchworkowej dostosowują się do niej inaczej, bo sytuacja jest dla nich normalna. Poza tym mają przy sobie na stałe dwoje rodziców. Rola rodziców jest tu nie do przecenienia. Choć sami doświadczają bardzo trudnych emocji, muszą znaleźć czas na rozmowy z dzieckiem, muszą wspierać je w okresie budowania nowej rodziny. To głównie od nich w dużej mierze zależeć będą relacje dziecka z nowym partnerem mamy lub taty, a także z drugim rodzicem i jego nowymi dziećmi.


rodzina

paTch O! mama mia Masz prawo

28

wor

kowa oczami

Temidy


ROSNąCA Z KAŻDYM ROKIeM lICZbA ROZWODóW, PRZeKłADA SIę NA tWORZeNIe NOWYCH, ZReKONStRuOWANYCH RODZIN. W PRAWIe NIe ZNAjDZIeMY jeDNAK DefINICjI RODZINY PAtCHWORKOWej. ZWYCZAjOWO PRZYjętO, IŻ RODZINA PAtCHWORKOWA SKłADA SIę Z PARtNeRóW (CZęStO PO ROZWODZIe), Z KtóRYCH KAŻDY Z POPRZeDNICH ZWIąZKóW MA DZIeCI, CZęStO POSIADAją WSPólNe POtOMStWO. teMIDA WYDAje SIę bYć ŚlePA NA te WIDOCZNe ZMIANY We WSPółCZeSNej buDOWIe RODZIN. tO RODZI SPORO PRObleMóW I NIeDOGODNOŚCI. NIeStetY KONSeKWeNCje ODCZuWAją CI, KtóRZY POWINNI bYć CHRONIeNI NAjbARDZIej, CZYlI DZIeCI. Z PRAWNeGO PuNKtu WIDZeNIA, bRAK jeSt PRZePISóW, KtóRe AutOMAtYCZNIe PRZYZNAWAłYbY PRAWA CZY ObOWIąZKI W RODZINACH POWStAłYCH W teN SPOSób. W KAŻDej SYtuACjI NAleŻY SZCZeGółOWO ROZWAŻYć SYtuACję PRAWNą DZIeCKA, WZGlęDeM jeGO bIOlOGICZNYCH RODZICóW.

WłADZA RODZiCiELSKA NAD DZiEćMi Z POPRZEDNiCH ZWiąZKóW Macocha, ojczym to kolejne pojęcia, które znamy zwyczajowo, ale których na dzień dzisiejszy prawo nie reguluje. Dlatego właśnie „nowi” rodzice będą w myśl prawa, osobami obcymi wobec dzieci z poprzednich związków swoich partnerów. Rodzi to sporo problemów w zupełnie zwykłych sytuacjach codziennych. Pytania o to, czy macocha może pójść z dzieckiem do lekarza, wyrazić zgodę na wyjazd dziecka na wycieczkę, wydają się zbędne, ale wcale takie nie są. Niestety, nawet przy założeniu zgodnych ustaleń pomiędzy byłymi małżonkami, dobrych relacji w nowych rodzinach, które wspólnie wychowują szczęśliwe dzieci, sprawa wcale nie jest oczywista i trzeba przyjrzeć się temu, jakie więzy formalne połączyły nowych partnerów. KONKUBiNAT NOWyCH RODZiCóW Z punktu widzenia prawa to sytuacja, która stawia rodziców w najtrudniejszym położeniu. W tym przypadku nie przekraczamy kręgu osób obcych, niezależnie od tego, jak zostały uregulowane kontakty, czy władza rodzicielska byłych rodziców. W tym wypadku w nowej rodzinie nie powstają żadne więzy prawne. Czasami taki wybór jest świadomą decyzją, ale praktyka pokazuje, że w bardzo dużej liczbie przypadków, to właśnie w szkole albo u lekarza okazuje się, że jesteśmy dla siebie obcymi ludźmi. Nie ma tu znaczenia fakt, że działamy dla dobra dziecka. Odebranie dziecka z przedszkola będzie możliwe, tylko i wyłącznie w przypadku posiadania pisemnego pełnomocnictwa od opiekuna prawnego. Placówki przedszkolne i szkolne bardzo często oczekują, że takie dokumenty będą podpisane przez oboje opiekunów prawnych, a więc oboje rodziców (nawet po rozwodzie – jeśli władza jednego z nich nie została ograniczona).

29 O! mama mia Masz prawo

KTO JEST OJCEM DZiECKA Z NOWEgO ZWiąZKU? Dziwne pytanie, prawda? Wydawać by się mogło, że odpowiedzi na nie udzieliłam już w samym pytaniu. Ale to jeden z tych przykładów, gdzie prawo zaskakuje i szykuje nam pewną niespodziankę. Na studiach, przechodząc przez Kodeks Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, sądziłam, że to jakiś martwy przepis – trudny do zastosowania. Sytuacja zmieniła się, gdy zaczęłam zawodowo pracować z rodzicami i regularnie odpowiadałam na te pytanie. Zgodnie z polskim porządkiem prawnym, przez 300 dni od wydania orzeczenia o rozwodzie, ojcem dziecka, jest nadal, były już mąż mamy. Nie ma tutaj znaczenia, kiedy ustały relacje pomiędzy małżonkami. Istotna jest data rozwodu. Nawet zgodne oświadczenie byłego męża i obecnego partnera, w USC lub sądzie nie zmienia sytuacji. Ominięcie tej zasady możliwe jest, tylko i wyłącznie wtedy, gdy nowy związek zostanie sformalizowany. Nie trudno sobie jednak wyobrazić sytuacje, gdy ta droga wcale nie będzie oczywista, gdyż poprzednie doświadczenia często zniechęcają partnerów do ślubu, albo często jedna ze stron nich jest jeszcze w trakcie rozwodu. Tutaj sytuacja się komplikuje, bo co zrobić, aby tata biologiczny został nim również na papierze? Musi dojść do zaprzeczenia ojcostwa byłego męża. Trzeba jednak pamiętać, że takie powództwo może wnieść mama, w okresie 6 miesięcy od porodu lub domniemany ojciec (czyli były mąż) w takim samym terminie, ale od dowiedzenia się o tym, iż była żona urodziła dziecko. Nie można zakładać, że byli małżonkowie na pewno są w kontakcie, dlatego słusznie uznano, że uprawnienie ojca zostało nieco rozszerzone w czasie. Później zaprzeczyć ojcostwu będzie mogło już tylko dziecko, ale po osiągnięciu pełnoletniości. Zaprzeczenia ojcostwa dokonuje się przed sądem, najczęściej przez przedstawienie badań genetycznych DNA. Biologiczny ojciec może uznać swoje dziecko w urzędzie stanu cywilnego lub przed sądem.


O! mama mia Masz prawo

30

NOWE MAłŻEńSTWO i POWiNOWACTWO Powinowactwo wynikające z małżeństwa w rodzinie patchworkowej nieco zmienia sytuację. Tutaj pomiędzy małżonkami, a dziećmi z ich poprzednich związków, powstanie stosunek powinowactwa. Nie ma znaczenia czy ślub będzie ślubem cywilnym, czy konkordatowym (czyli ślubem wyznaniowym, który spełnia wymogi również ślubu cywilnego). Dzieci stają się pasierbami. Takie rozwiązanie wciąż nie przyznaje nowym rodzicom władzy rodzicielskiej i praw stąd wynikających, ale buduje relacje w oparciu o osoby najbliższe. Powinowactwo będzie trwało nawet w przypadku ustania nowego małżeństwa, a co za tym idzie, będzie mogło rodzić obowiązki alimentacyjne. Przywileje znajdziemy również w prawie karnym, gdzie osoby najbliższe mogą odmówić składania zeznań. Zastosowanie znajdziemy również w przypadku możliwości skorzystania z ulgi od spadków i darowizn. Nadal jednak macocha lub ojczym będą musieli mieć pełnomocnictwo do odebrania dziecka np. z przedszkola. Wyrażenie zgody na wizytę u lekarza i leczenia będzie nadal możliwe tylko w podobnym zakresie. W praktyce nowy rodzic występuje w przychodni, jako opiekun faktyczny, który może wyrazić zgodę na wizytę, podstawowe badanie, towarzyszyć dziecku u lekarza. Nie może jednak podjąć żadnej wiążącej decyzji w kontekście zabiegu operacyjnego. Jego sytuacja niewiele różni się od przypadku, w którym rodzina patchworkowa budowana jest bez ślubu. WSPóLNE NAZWiSKO DZiECi W RODZiNiE PATCHWORKOWEJ Różne nazwiska mogą budzić czasami konieczność wyjaśnienia różnych spraw osobom postronnym. W przypadku dzieci w wieku szkolnym sytuacja staje się często bardzo wrażliwa. Koledzy nie zawsze rozumieją, dlaczego ich rodzeństwo ma różne nazwiska. Partnerzy często szukają rozwiązania na to, aby wszystkie dzieci mogły nosić wspólne nazwisko. Zawarcie związku małżeńskiego otwiera drogę do złożenia oświadczenia o nazwisku dzieci (w przypadku dzieci powyżej 13 roku życia, również one musza na to wyrazić zgodę). Mogą zdecydować się na nazwisko jednego z nich lub na takie, które powstanie w wyniku łączenia obu nazwisk. Ta zasada znowu jednak nie zawsze znajdzie zastosowania. Jeżeli poprzedni związek był sformalizowany, najczęściej dzieci noszą nazwisko biologicznego ojca lub z połączenia nazwisk poprzedniego małżeństwa – te sytuacje wykluczają nadanie dzieciom wspólnego nazwiska w rodzinie patchworkowej. ADOPCJA DZiECi Przysposobienie dzieci to jedyna forma, która daje w rodzinach patchworkowych uprawnienia takie same, jak rodzicom biologicznym. Oczywiście nie działa to w ten sposób, że zawsze

po zawarciu małżeństwa, można dokonać adopcji dzieci swojego małżonka. Będzie ona możliwa tylko i wyłącznie w sytuacji, w której drugi rodzic dziecka pozbawiony jest władzy rodzicielskiej lub nie żyje. W przypadkach, w których mamy do czynienia z rozwodem i zachowaniem władzy rodzicielskiej (niezależnie od formy jej sprawowania, ustalonych kontaktów z dziećmi etc.), przysposobienie nie będzie w ogóle dopuszczalne. To samo dotyczy związków, bez zawarcia małżeństwa. Jeżeli jednak formalnie przysposobienie jest dopuszczalne, to jest to jedyna droga to tego, aby w świetle prawa być pełnoprawnym rodzicem w rodzinie patchworkowej. PEłNOMOCNiCTWO DO REPREZENTOWANiA DZiECKA Rodzice czasami szukają najróżniejszych form pełnomocnictw, aby w nowej rodzinie dać sobie wzajemnie, jak najszerszy zakres praw do decydowania o dzieciach. Bardzo często dyktowane jest to dobrem dziecka, również tym, aby uniknąć niezręcznych sytuacji w szkole lub u lekarza. Czasami rozważają szukanie pomocy u notariusza. Akt notarialny zakorzeniony jest w naszej świadomości, jako dokument nie pozostawiający wątpliwości, rzetelny etc. Niestety nie można – nawet notarialnie – wyrazić ogólnego pełnomocnictwa w stosunku do reprezentowania dziecka. Takie dokumenty nie miałyby żadnej mocy prawnej, więc nie warto sporządzać ich samodzielnie, ani w kancelarii notarialnej. Władza rodzicielska jest niezbywalna i wykonywana na zasadzie wyłączności, osobiście. Szczegółowe pełnomocnictwa zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Tworząc rodzinę patchworkową, wielu należy przygotować się na trudności, dotyczących wspólnie wychowywanych dzieci, nawet w przypadkach, w których byli małżonkowie, byli partnerzy, rozstają się z poczuciem olbrzymiej odpowiedzialności za wspólne dzieci. Nawet jeśli nowa rodzina spełnia wszystkie kryteria dbania o szeroko pojęte dobro dziecka, nie zawsze w oczach Temidy, będzie ona rodziną z perspektywy prawa. Często nie powstają żadne relacje prawne, a jej członkowie formalnie pozostaną wobec siebie osobami obcymi. Warto więc o tych wszystkich niuansach pamiętać i rozważyć je jak najszybciej, aby uchronić nasze dzieci od zagadek prawnych, które mogą wpłynąć na ich życie. Marzena Pilarz-Herzyk www.MamaPrawniczka.pl


program półkolonii w royal wilanów: poniedziałek - piąTek od 9.00 do 17.00)

• aktywności ruchowe • konkursy z nagrodami • animacje artystyczne ze śpiewem, tańcem, instrumentami • kurs językowy (język angielski oraz język hiszpański) • zajęcia aktorskie, muzyczne, taneczne • spotkania z fascynującymi osobami z wilanowa • spotkania z ciekawym zawodem • kurs fotograficzny • gotuj razem z nami „ niedzielne śniadanie dla rodziców” • warsztaty z cukiernictwa • gry oraz zabawy edukacyjne i integracyjne • przedstawienia teatralne • czytaj razem ze znanym aktorem • warsztaty z malarstwa oraz rysunku • kino Zapewniamy : wszystkie niezbędne materiały do zajęć, 3 posiłki przygotowane z produktów najwyższej jakości (BIO), opiekę medyczną, stałą opiekę profesjonalnych animatorów, ubezpieczenie NNW, EDUKACJĘ ORAZ ŚWIETNĄ ZABAWĘ wszystkich podopiecznych!

Zapisy i informacje: +48 570 111 117 / royalwilanow.polkolonie@gmail.com Partnerzy Półkolonii w Royal Wilanów


zAchwycAJący bezkreS SAwANNy ZACHWYCAjąCY beZKReS SAWANNY, leNIWIe SPACeRująCe lWY, SłONICe bACZNIe OPIeKująCe SIę MłODYMI I lAMPARtY POlująCe NA ANtYlOPY GNu, tO KeNIjSKA CODZIeNNOŚć. tO KRóleStWO ZWIeRZąt, GDZIe CZłOWIeK MOŻe tYlKO PRZYGląDAć SIę Z bOKu teMu SPeKtAKlOWI NAtuRY. WYbIeRZCIe SIę Z NAMI NA PRAWDZIWe AfRYKAńSKIe SAfARI. O! mama mia escapes

32

fOtO: KASIA I SZYMON DelAKOWICZ


O! mama mia escapes

33


O! mama mia escapes 34


O! mama mia escapes

35


O! mama mia escapes 36


O! mama mia escapes

37


O! mama mia Fashion

38

The Kids Fashion Festival international organizowany jest przez fundację Cancel Cancer Africa, która daje możliwość dzieciom (w wieku od 4–18 lat) spełniania marzeń oraz odkrywania talentów w trakcie pokazów mody. Na każde wydarzenie składa się pokaz mody, występy muzyczne, taneczne i aktorski. Najpiękniejsze jest to, że International Kids Fashion Festival akceptuje wszystkie dzieci niezależnie od wyglądu, koloru skóry, płci. Dla nas każde dziecko jest piękne. Wierzymy w czyste serca każdego dziecka, które ma ochotę wspomagać potrzebujących w najbiedniejszych wioskach afrykańskich. Marzymy, aby nasze pokazy dotarły do każdego zakątka świata. Apelujemy do rodziców i dzieci, aby poprzez spełnianie swoich marzeń i branie udziału w Kids Fashion Festival International, wspomagali naszą akcję. Bez względu na to, w jaki sposób pomagacie, każdemu jesteśmy wdzięczni za współpracę. The Kids Fashion Festival International rozwija pewność siebie, daje doświadczenie i wspiera Fundację Cancel Cancer Africa. Zapraszamy początkujących oraz doświadczonych modeli, tancerzy, piosenkarzy do zabawy z nami. The Kids Fashion Festival to przemyślana, kreatywna impreza, stworzona nie tylko dla dzieci, ale także projektantów, fotografów. Dzięki festiwalowi, nowi i już istniejący na rynku modowym projektanci, mogą za darmo pokazać swoje projekty. Żeby spełnić swoje marzenia wystarczy zarejestrować się na: https://www.cancelcancerafrica.org/register-here/. Koszt rejestracji jest różny i zależy od kraju, w którym odbywa się pokaz. Fundacja ma zaplanowane pokazy mody na cały rok. Odwiedziliśmy wiele miast na terenie UK, współpracowaliśmy między innymi z hotelem Hilton w Londynie.

Poprzez rejestrację i wpłatę wpisową już wspomagacie fundację. Dochód z rejestracji, biletów i loterii fantowych w trakcie pokazów mody, przekazywany jest na walkę z rakiem w afrykańskich wioskach. Aktualnie pomagamy chorym w Kenii i Nigerii. Działamy w Afryce poprzez zarejestrowaną Fundację Lift Above Cancer NGO. Przyjmujemy wolontariuszy medycznych i socjalnych z całego świata, którzy edukują mieszkańców w temacie wczesnych objawów raka. Dzięki zebranym funduszom na pokazach mody w 2018r. wybudowaliśmy pierwszą klinikę, gdzie każdy może przyjść i przebadać się za darmo. Odwiedziliśmy Etiopię, Południową Afrykę, Kenię i Nigerię. Od 2012r. skupiamy się głównie na Kenii i Nigerii. W ciągu 5 lat planowane jest dokończenie budowy wszystkich pięter w klinice, pomoc w powszechnym badaniu, wsparcie w leczeniu i edukacji na temat raka. Cancel Cancer Africa zarejestrowana jest w UK, jako organizacja charytatywna pod numerem REG:1165140. W Warszawie mamy zarejestrowanych kilku firm które będą wspierać akcje poprzez prezentacje swojej kolekcji odzieżowej: Między innimy Be Unique Be You, DGV Style, Ethonic Royal, Folk Melanii, Altergroup Poland, Omojevbe Clothing, Czyste Dziecko, CCA collection, Tutu Princes, Athea Couture, Jankes, Ostrowska. Chętnych projektantów zapraszamy do darmowej rejestracji na: https://www.cancelcancerafrica.org/designers-termsand-conditions/. Należy przygotować od 14– 18 projektów dla dzieci wieku 4–18 lat. Otwarta jest już rejestracja na nasz pokaz w Warszawie: https://www.cancelcancerafrica.org/warsaw-kids-fashion-festival-2/. Koszt rejestracji to 10£ (ok. 50 zł) . Każdy z uczestników ma przygotowany plakat reklamujący udział w warszawskim pokazie. Jeżeli chcecie zobaczyć jeden z największych międzynarodowych dziecięcych pokazów mody z UK, w Warszawie 04.08.2019r., zapraszamy do kupna biletu na stronie: https://www.cancelcancerafrica.org/product/warsaw-kids-fashion-festival-2019/. COME WiTH A SMiLE AND LET’S DREAM TOgETHER!


Półkolonie w Salach Zabaw Fikołki - bezpieczne i atrakcyjne LATO W MIEŚCIE!

Wpis do Bazy Wypoczynku prowadzonej przez Na dzieci czekają w Salach Zabaw Fikołki Ministerstwo Edukacji Narodowej to gwarancja niesamowite atrakcje: bezpiecznych półkolonii. Organizatorzy wpisani zabawa na konstrukcji i trening na ściance wspinaczkowej do bazy zostali pozytywnie zweryfikowani przez: animacje, np. poszukiwanie skarbów, podchody, budowanie bazy Minecraft kulinarne, plastyczne, rękodzieła 1) STRAŻ POŻARNą – pod kątem przepisów warsztaty inspirujące spotkania z ciekawymi osobami, np. pszczelarz, strażak, tancerka baletowa, przeciwpożarowych, sprawnego sprzętu, droż- fotograf planszówki i zagadki logiczne nych i widocznych wyjść ewakuacyjnych, zabawy ruchowe, gimnastyka, podchody 2) SANEPiD – pod kątem przestrzegania prze- warsztaty naukowe, małego konstruktora, robotyka pisów BHP związanych z przygotowaniem i po- gry oraz zabawy edukacyjne i integracyjne przedstawienia teatralne dawaniem wyżywienia uczestnikom, wycieczki do ciekawych miejsc, np. studio nagrań, kręgielnia, kino, muzea, zabytki, 3) KURATORiUM OŚWiATy – które wery- spacery z przewodnikiem pełne wyżywienie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) fikuje dokumentację Straży Pożarnej i Sanepidu. opieka profesjonalnych wychowawców kolonijnych Dodatkowo Kuratorium sprawdza uprawnienia kierowników i wychowawców półkolonijnych Co trzeba wiedzieć? oraz czy plan półkolonii spełnia funkcje eduka- PóŁKOLONIE TRWAJą OD 24 CZERWCA DO 30 SIERPNIA PóŁKOLONIE DLA DZIECI W WIEKU 5-11 LAT cyjne i sportowe. CENA ZA 5 DNIOWY TURNUS – 600 ZŁ

Zapisy: tel. 500 200 200 | www.fikolki.pl | recepcja

39 O! mama mia po DzwonkU

Nie każdy rodzic jest w stanie zapewnić swoim dzieciom opiekę i atrakcje przez cały okres trwania wakacji. Dobrym rozwiązaniem jest wysłanie pociech na letnie półkolonie. Wybór organizatora wypoczynku dla najmłodszych powinien być jednak przemyślany, ponieważ nie każde miejsce spełnia odpowiednie standardy i nie każde półkolonie są legalne. Sale Zabaw Fikołki posiadają niezbędne certyfikaty i zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej.


SPiriT of flowered SUMMer ZAPACH beZtROSKIeGO DZIeCIńStWA - SeNtYMeNtAlNA PODRóŻ

O! mama mia Fashion

40

Modelka: Kaya urbanik @kaya_urban fotograf: eunika jeziorowska @eunikajeziorowska_photography Make up- Daria Woźniak @dasza_makeup90 Stylistka: Karolina urbanik lokalizacja: tarnowskie Góry/Polska


O! mama mia Fashion

41


prosTe wakacJe O! mama mia FaMilY

42

PAMIętACIe RADOSNe WAKACje DZIeCI Z bulleRbYN? PełNA SWObODA, beZtROSKO PłYNąCY CZAS, PRZYGODY I ZAbAWY W GRONIe PRZYjACIół. NIeStetY tRuDNO teRAZ O tAKIe WARuNKI DlA DZIeCI, GDZIe MOGłYbY PRZeZ WIele tYGODNI W NIeSKRęPOWANY SPOSób bAWIć SIę, ODKRYWAć ŚWIAt, KORZYStAć Z OtACZAjąCej PRZYRODY – MIeć blISKO jeZIORO, lAS, jeŚć OWOCe PROStO Z DRZeW. AutOR: ANNA HADY

fot: Katarzyna Dobraszkiewicz / lokalizacja: Natura Mazur / stylizacja dzieci: bohemianyoungster.pl


O! mama mia FaMilY

43


Nie tylko to się zmienia. Wakacje dzieci z Bullerbyn to także stabilność i bezpieczeństwo, przewidywalność i rytm, ograniczona i znajoma przestrzeń oraz otoczenie, a także oszczędnie płynący strumień informacji spoza ich rzeczywistości ograniczonej do Zagrody Północnej, Południowej i Zachodniej. Jedynie gazeta czytana regularnie dziadziusiowi była źródłem informacji z dalekiego świata i toczących się w nim wydarzeń.

O! mama mia FaMilY

44

Dzisiaj dzieci żyją bardziej intensywnie – przedszkole, szkoła, zajęcia dodatkowe. Na to nakładają się oczekiwania dorosłych, ocenianie i ciągły pośpiech. Wywoływany przez te bodźce stres, kumuluje się. Dodatkowo, w wolnym czasie dzieci są dalej przytłaczane – dziesiątki książeczek, setki zabawek, wszechobecne ekrany i szum informacyjny. Nie pozostaje to bez wpływu na rozwój i dobrostan dzieci. Coraz młodsi ludzie popadają w apatię, depresję. Coraz większa liczba małych dzieci dotknięta jest zaburzeniami uwagi oraz przejawia inne psychosomatyczne objawy. A gdyby tak kumulatywnie odciążyć dzieci od przytłaczającego je stresu? Czy możliwe jest zapewnienie dzieciom beztroskich i stabilnych warunków rozwoju? Takie pytania zadał Kim John Payne – edukator, konsultant, doradca szkół i rodzin, badacz, twórca i dyrektor organizacji The Simplicity Project, która wspiera rodziców i szkoły w odkrywaniu, co zaburza naszą relację ze sobą i otaczającym nas światem. Jego blisko 30-letnie doświadczenia pokazują, że „uproszczenie” życia dzieci – ograniczenie bodźców, szumu informacyjnego, nieprzewidywalności – przywraca dzieci „do życia”. Wyrywa je z apatii, ukazuje ich prawdziwe uzdolnienia, ogranicza hiperaktywność i wynikające z niej zaburzenia. Kiedy dzieci czują się bezpiecznie w swoim otoczeniu, a ich tryb życia jest przewidywalny i powtarzalny, spada poziom adrenaliny i kortyzolu. Stają się bardziej wyciszone, radosne, skupione. W swojej pracy, Kim John Payne poprzez upraszczanie, oczyszczenie, ograniczanie bodźców w otoczeniu dziecka, w ciągu 4 miesięcy wyprowadzał 68% (!) dzieci z zaburzeń m.in. ADD i ADHD. „To jak z napełnianiem szklanki – kiedy kran jest wciąż otwarty, woda będzie przelewała się górą” – mówi K.J. Payne. Poprzez stosowane metody, Payne dowiódł, że wprowadzając więcej równowagi w życie rodziny, pozwalamy dzieciom ujawniać swój potencjał, a to, co było szufladkowane,

jako zaburzenie, może okazać się jego mocną stroną. Na przykład hiperaktywność może obrócić się w kreatywną energię, gdy stworzymy ku temu odpowiednie warunki. Również Simon Sinek, autor książki „Zaczynaj od dlaczego”, powołując się na swoje doświadczenia szkolne, mówił o obracaniu wyzwań w mocne strony. Jako dziecko miał zdiagnozowany zespół ADD (zaburzenia koncentracji uwagi), który powodował problemy ze skupieniem i czytaniem. Dzięki tym wyzwaniom nauczył się zadawać dociekliwe pytania, aby uzupełniać braki wiedzy, czerpiąc od nauczycieli i kolegów. Z czasem doskonale opanował sztukę zadawania trafnych pytań, stał się doskonałym słuchaczem. Jak sam mówi: „Rozwiązania, które znalazłem, by uporać się z moimi wyzwaniami, stały się moimi prawdziwymi mocnymi stronami.” Wielu rodziców zastanawia się, czy cokolwiek należy zmieniać, ponieważ uważają, że w ich rodzinie wszystko jest w porządku, dzieci nie mają zaburzeń, lubią swoje zajęcia i same proszą o więcej. Nie nudzą się… Kiedy zastanowimy się, jak wyglądała nasza młodość i dorastanie, a na co eksponowane są dzisiaj dzieci, dostrzeżemy znaczące różnice. Przedszkole, szkoła, dom – każde otoczenie zarzuca dzieci swoimi oczekiwaniami, każde stawia wyzwania i narzuca intensywny grafik. Często wydaje nam się, że dzieci właśnie tego potrzebują – kolejnych wyzwań, zadań. Jednak warto się zastanowić, czy nie jest to nerwica, w którą wpycha nas współczesna cywilizacja. Ciągle więcej, głośniej, szybciej. Nietrudno uzależnić się od wysokiego poziomu adrenaliny, wtedy faktycznie spokojne spędzanie czasu w domu na kreatywnej zabawie, jest nie tylko niewystarczające, ale również staje się niemożliwe. Dzieci uzależnione są od silnych wrażeń, a okresy ciszy przyprawiają je o niepokój. Wtedy wszystkim jest trudno w domu wytrzymać i najłatwiejszym rozwiązaniem wydają się kolejne zajęcia, zabawy… Należy jednak zastanowić się, czy ciągłe pobudzanie wysokiej aktywności i zewnętrzne bodźce mocno oddziałujące na dziecko, są właściwym otoczeniem sprzyjającym rozwojowi indywidualnych cech i talentów. Jak możemy rozwijać swoją ciekawość, kreatywność, zainteresowania, gdy nie mamy czasu na swobodną zabawę, doświadczenia, odkrycia? Jak wyrabiać wytrwałość i zaradność, gdy ciągle działamy według sztywno ustalonego grafiku i podążamy wyznaczonymi dla nas ścieżkami? Dzieci ćwiczą te umie-


Warto zastanowić się, kto tak naprawdę boi się nudy? Badania, pokazują, że nuda trwa najczęściej około 20 minut i jest potrzebna na wyciszenie się, zebranie sił i wygenerowanie pomysłów oraz chęci na nową zabawę. Pozbawiając dzieci szansy na spojrzenie w głąb siebie, zastanowienie się, co sprawia im przyjemność i co naprawdę lubią robić, możemy tym samym pozbawić je szansy na odkrycie swoich talentów, uzdolnień, wypracowanie wytrwałości i niepoddawanie się frustracji. Jednocześnie chwila nudy pozwala dzieciom otworzyć się na swoje prawdziwe potrzeby, a nie kierować się jedynie rozrywkami i zachciankami. Często też dochodzi do głosu potrzeba spędzenia czasu oraz zabawy z rodzicami, co może być okazją do wejścia do świata dziecka. To buduje więź, zaufanie i pozwala lepiej się poznać w otoczeniu, które jest wolne od oczekiwań i ocen. Zrozumiałe jest to, że rodzice nie zawsze mogą być blisko i organizowanie dzieciom zabawy nie jest jedyną receptą na nudę. Kiedy znudzone dzieci domagają się towarzystwa rodziców, pojawia się też okazja do nauki samodzielności, wyznaczania granic, twórczego inspirowania dzieci do odnajdywania swoich zainteresowań oraz radzenia sobie ze zniechęceniem i frustracją. Mając to wszystko na uwadze, nuda może okazać się antidotum na tempo życia, które narzucamy dzieciom. Szczególnie wakacje są dobrym momentem na to, aby zwolnić, wsłuchać się w siebie i w ten sposób odkryć nowe pasje i zainteresowania, dać się porwać fantazji.

Problem pojawia się, kiedy w naszym codziennym pędzie przestajemy obserwować nasze dzieci i reagujemy tylko na końcowe objawy ich przeciążenia – trudne zachowania, nagromadzone emocje. Rozwiązaniem problemów z nauką często jest zorganizowanie dodatkowych zajęć. Propozycją na ciągłe pobudzenie – kolejne aktywności, które mają „zmęczyć” dziecko, umożliwić mu „wyszalenie się”. A często rozwiązanie jest proste, bezkosztowe i dostępne od ręki. Do tego właśnie odnosi się tytuł książki K.J.Payne. Można go przetłumaczyć, jako upraszczanie życia rodziny, z jednej strony poprzez ograniczanie bodźców, takich jak hałas informacyjny, nadmiar zajęć i aktywności, otaczających przedmiotów, zabawek, sprzętów, z drugiej zaś na porządkowaniu rozkładu dnia dziecka, zwiększaniu powtarzalności, a przez to przewidywalności rytmu życia. To pozwala dziecku poruszać się pewniej, jak z użyciem mapy. Dzięki temu dziecko rozumie lepiej, co się wokół dzieje i zna następujące po sobie pory dnia i właściwe im czynności, łatwiej mu rozłożyć swoje siły na zabawę, skupienie i odpoczynek, orientować się w swoich potrzebach, takich jak głód, sen, zmęczenie. W takich warunkach niedojrzały system nerwowy lepiej funkcjonuje i lepiej się rozwija pozwa- Myślę, że wielu rodzicom znane jest doświadczenie, kiedy lając na bardziej świadome i kontrolowane reakcje na to, wspaniały, wymarzony prezent nie spotkał się z zainteresowaniem dziecka dłuższym niż kilka minut, a większą uwagą co się wokół dzieje. cieszyło się opakowanie w postaci tekturowego pudełka, Naprawdę nie chodzi o przeprowadzenie rewolucji w całej które kreatywnie zmieniało się z domku, poprzez rakietę, rodzinie. Można zacząć od małych kroków, pomyśleć, gdzie w warsztat mechanika... Ponoć pomysłowość, wytrwałość ograniczyć nadmierne obłożenie dziecka. Czy każde dodat- i krytyczne myślenie są umiejętnościami, którymi nasze kowe zajęcia faktycznie służą dziecku i pozwalają mu odpo- dzieci będą w przyszłości wykazywać się na co dzień w swowiednio się „zmęczyć i wyszaleć”, czy może powodują jej pracy. Paradoksalnie droga do ich rozwijania to nie tylko nadmierne przemęczenie, które skutkuje wyczerpaniem, kolejne zajęcia, warsztaty i atrakcje. Czasami wystarczy nerwowością, problemami z wyciszeniem i skupieniem? chwila nudy, by odkryć ten potencjał w sobie i rozwijać go Czy stos zabawek w pokoju gwarantuje udaną zabawę, od wewnątrz. czy może bezradność i frustrację dziecka, które nie wie Anna Hady | www.annahady.pl czym się zająć, nie ma przestrzeni na kreatywne działanie Tutor rozwoju osobistego i świadomego rodzicielstwa i przytłacza rozpraszającymi bodźcami? Źródła: Kim John Payne: Simplicity Parenting: Using the Extraordinary Power of Less to Raise Calmer, Happier and More Secure Kids oraz wykład autora Simon Sinek – wykłady, wywiady

45 O! mama mia FaMilY

jętności podczas swobodnej zabawy, rozwijają w ten sposób swoje naturalne zdolności i mają one znacznie większą moc, gdy pochodzą z wnętrza i są zakorzenione są we własnych doświadczeniach, niż kiedy są kolejną, narzuconą i wyuczoną lekcją.


w odPowiedNiM MieJScU, w odPowiedNiM czASie… O! mama mia oh! porozMawiajMY

46


SPOtKAłA WIele KObIet NA CAłYM ŚWIeCIe I NIe ZNA ŻADNej, KtóRej uŚMIeCH NIe POPRAWIłbY CZYjeGOŚ DNIA. MAjA KOtAlA, PROjeKtANtKA, PODRóŻNICZKA, OtOCZONA SZtuKą I PIęKNeM. ODWAŻNIe ReAlIZuje SWOje MARZeNIA. MóWI, Że MY, luDZIe Z euROPY, CZęStO NIe DOCeNIAMY teGO, CO MAMY. NA CO DZIeń MIeSZKA W PARYŻu, A Z PROGRAMeM eDuKACYjNYM „SeWING tOGetHeR" PODRóŻuje DO WYbRANYCH PAńStW AfRYKAńSKICH, eDuKuje tAMtejSZą luDNOŚć, POMAGA MIeSZKAńCOM WYuCZYć SIę ZAWODu I StWORZYć WłASNe SAMODZIelNe MIejSCA PRACY, KtóRe PRZYNIOSą IM DOCHóD. ROZMAWIAłA: KAtARZYNA DOłHuN

O! mama mia oh! porozMawiajMY

47


O! mama mia oh! porozMawiajMY

48

Mama Mia: Czego my Europejki, Polki, możemy uczyć się od Afrykanek? Maja Kotala: Wewnętrznej siły. Kobiety krajów afrykańskich mają ogromna moc pokonywania przeszkód. Pomimo trudnej sytuacji, braku dostępu do edukacji, samotności, codziennie walczą o lepsze jutro. Ta siła, nie pozwala im narzekać. Wiedzą, że to nic nie da i że trzeba znaleźć rozwiązanie. W Europie często nie doceniamy możliwości, dostępu do informacji i medycyny. W dużej części Afryki wciąż płaci się posag, przez ogólnie panujący brak pieniędzy, bardzo często kobiety zostają samotnymi matkami. Stają się wtedy ojcem i matką, utrzymują swój dom, resztę rodziny, bo panuje silna zasada dzielenia się wszystkim i obowiązek opieki nad starszymi. M.M.: Co według Ciebie łączy nas, kobiety bez względu na kulturę, pochodzenie, kolor skóry czy status społeczny? M.K.: Zewnętrze i wewnętrzne piękno, o którym niestety bardzo często zapominamy. Nie znam kobiety, a miałam okazję poznać naprawdę różne osoby z całego świata, której uśmiech nie polepszyłby czyjegoś dnia. M.M.: Studiowałaś projektowanie w Australii. Jak wspominasz ten czas? M.K.: Początki były ciężkie. Australia jest jednak daleko. Brak rodziny i przyjaciół gotowych cię wspierać w trudnych sytuacjach, powodował brak pewności siebie. Ale w momencie, w którym przezwyciężyłam strach i poczułam, że jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, zaczęły dziać się wspaniale rzeczy. Dzięki dyrektorowi Nicholasowi

Huxley’owi, który zauważył we mnie potencjał, dostałam się do jednej z najlepszych szkół projektowania mody w Sydney. Następnie poznałam ludzi, którzy zawsze będą mieć specjalne miejsce w moim sercu. To dzięki nim udało mi się ukończyć studia. Ten czas był bardzo intensywny – ciągłe bieganie z pracy do szkoły, ze szkoły do pracy. Poza tym, studia w Australii są bardzo drogie, musieliśmy wspierać się z rodzicami, w sprawach płatności. Ale udało się! Aktualnie mieszkam i pracuję w Paryżu. M.M.: Maju, jesteś pomysłodawczynią programu edukacyjnego „Sewing Together", którego celem jest nauczanie młodych kobiet umiejętności szycia, a następnie stworzenia samodzielnego miejsca pracy, które pozwoli im uzyskać dochód. Tym działaniem dajesz ludziom szansę na lepsze życie. Skąd taki pomysł? M.K.: Zdałam sobie sprawę z tego, jak dużo szczęścia miałam w życiu i to głównie dzięki pojedynczym osobom. Stwierdziłam, że też chciałabym pomagać, ludziom, którzy tego potrzebują. Tak powstał program „Sewing Together”. Potem już życie skierowało mnie do Ugandy, a teraz Kenii… M.M.: Jak to wygląda w praktyce, tam w Kenii? M.K.: Przygotowania trwają już od kilku miesięcy. Nawiązałam kontakt z Nairobi Girls Training Center, która działa pod patronatem Salvation Army. Wspólnie z major Josephine staramy się jak najlepiej przygotować do programu, który rozpocznie się już 5-go sierpnia. Ważne jest, by na początku wysłuchać potrzeb, by zebrane pieniądze przeznaczone zostały


na właściwy cel. Nie ukrywam, że trochę się boję, ale czuję również ekscytację. Na kurs zgłosiło się ponad 30 kobiet i dziewczyn! Celem kursu jest nauczenie ich zawodu i stworzenie samowystarczalnego miejsca pracy. M.M.: Realizowałaś wcześniej również inne projekt w Ugandzie. Opowiesz o tym? M.K.: Uganda była początkiem. Wtedy całość nie miała nawet nazwy, a ja pierwszy raz miałam lecieć do tej części Afryki. Nie ukrywam, było wiele ciężkich momentów, ale zaowocowało to niesamowitą historią i kilkoma sukcesami. Uczyłam czworo studentów z czterech kategorii mody: projektowanie, tworzenie szablonów, szycia i elementy biznesu. Wspólnymi silami, nie tylko tworzyliśmy ubrania z recyklingu, ale angażowaliśmy lokalną społeczność do działania. Kimuli Fashionability, bo tak nazywa się marka i studio, zatrudniła już cztery kolejne osoby, w tym niepełnosprawne. Program „Sewing Together" daje szansę każdemu, kto chce odmienić swoje życie. Jednak tylko dzięki ciężkiej pracy może osiągnąć sukces.

M.M.: Do działania napędza Cię Twoja pasja. Czy pokaz mody na Vienna Fashion Week, gdzie rzeczywiście Nigeryjki skradły show, był takim momentem, kiedy poczułaś, że marzenia się spełniają? M.K.: Tak! Zainspirowana tym pokazem planuję coś specjalnego podczas misji w Kenii. Marzę, by stworzyć końcowy pokaz i zaprosić rodziny przyszłych projektantów, by podzielić się dobrą energią i zmotywować do dalszego działania. Wsparcie rodziny jest najważniejsze, dlatego zależy mi, by taką uroczystość zorganizować lokalnie. Na to niestety potrzebne są dodatkowe fundusze, ale wierzę, że z pomocą dobrych ludzi, uda się osiągnąć cel. M.M.: Czego potrzebujesz, żeby te marzenia móc dalej urzeczywistniać? M.K.: Odrobinę więcej magii i zaufania. Nie ukrywam, każda złotówka się liczy. Zakup symbolicznego t-shirtu, to praktycznie tydzień nauczania dla jednej osoby w Kenii, pozwala mi zakupić niezbędne materiały na ten okres. Chciałabym, by więcej osób angażowało się aktywnie i szukało rozwiązań. Pomagajmy sobie nawzajem jak tylko możemy. Pomoc nie ma skali: lepsza czy gorsza. Pomoc to pomoc! Dziękujemy za rozmowę.

49 O! mama mia oh! porozMawiajMY

M.M.: Na Twojej stronie internetowej www.mkotala.com do kupienia są t-shirty. Te t-shirty maja różne napisy, ale na każdym widnieje napis 'together'. Wspólnie można wszystko? M.K.: Wierzę, że tylko „ręka w rękę” wszyscy razem możemy osiągnąć sukces. Nie ma szczęścia w samotnym pięciu się w górę, gdy druga osoba leży na ziemi. Trzeba w takich momentach wyciągnąć pomocną dłoń i znaleźć rozwiązanie. Ma być dobrze nie tylko mnie. Wiem, że to może trochę naiwne myślenie i zdaje sobie sprawę z tego, że nie stworzymy idealnego świata, ale jeśli choć trochę każdy z nas pomoże to RAZEM możemy wszystko.


O! mama mia escapes

50

w czUłych obJęciAch NATUry Są MIejSCA, W KtóRYCH ZAPOMINAMY O CODZIeNNOŚCI, SKuPIeNI NA NAjblIŻSZYCH, CIeSZYMY SIę ICH ObeCNOŚCIą. DłuGIe, PełNe AKtYWNOŚCI DNI, ŚMIeCH DZIeCKA, ODDANIe I blISKOŚć, ROMANtYCZNe WIeCZORY, ODGłOSY NAtuRY, KOjąCe KAŻDY ZMYSł… PODCZAS WIZYtY W HOtelu ARłAMóW, KOMPleKSIe StWORZONYM Z MYŚlą O tYM, AbY DAć SWOIM GOŚCIOM tYlKO tO CO DObRe, tO O CZYM NA CO DZIeń NIe MAMY CZASu MARZYć, ZASPOKOIlIŚMY KAŻDą POtRZebę, SZCZęŚlIWeGO CZłOWIeKA. WRACAjąC Z POCZuCIeM AbSOlutNeGO SPełNIeNIA, CHCIelIŚMY POKAZAć WAM W KIlKu ZAleDWIe KADRACH, jAK WYGląDAłO NASZe SZCZęŚCIe. fOtO: SYlWIA I MICHAł HeRMANOWSCY

HOTEL ARłAMóW S.A. tel. + 48 13 443 10 00 fax: +48 13 492 76 96 Arłamów 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, Polska e-mail: recepcja@arlamow.pl www.arlamow.pl


O! mama mia escapes

51


O! mama mia escapes 52


O! mama mia escapes

53


byĆ JAk Nel… NA PUSTyNi i w oPUSzczoNyM doMU… O! mama mia Fashion

54

ZDjęCIA: DZIeWCZYNA, KtóRA fOtOGRAfuje StYlIZACjA: AQADeMIA SCeNOGRAfIA I DODAtKI: juStYNA bAtOR teKSt: ANetA NOWAKOWSKA I ANNA PIetRAKOWSKA

RAZeM Z MARKą AQADeMIA I fOtOGRAf ANNą PIetRAKOWSKą WItAMY POlSKIe lAtO W KOlORZe blue I, jAK tO Z POlSKIM lAteM bYWA, Z jeGO POGODOWYMI NIeSPODZIANKAMI ;) DZIeWCZYNA, KtóRA fOtOGRAfuje – MIStRZYNI PlAStYCZNYCH ObRAZóW, ZAINSPIROWANA leKtuRA SZKOlNą CóRKI ZOfII „W PuStYNI I W PuSZCZY” StWORZYłA SeSję WłAŚNIe W tYM KlIMACIe, A CuDOWNA SCeNOGRAfKA I StYlIStKA juStYNA bAtOR, PODłAPAłA teN blISKI, KAŻDej DZIeWCZYNCe teMAt I W lOt POWStAłA SCeNeRIA IŚCIe Z POWIeŚCI SIeNKIeWICZA – MIStRZA PlAStYCZNYCH OPISóW, I jAK W KSIąŻCe, NIe ObYłO SIę beZ PRZYGóD ….


O! mama mia Fashion

55

strona 54. Zosia P. - MAYA sukienka ze stójką, Karolina - MARY COttON sukienka z białą plisowaną falbanką i kokardą strona 61. Zosia - jeANS DOtS Sukienka w kropeczki, emilka - bebe Sukienka z kołnierzykiem, Karolina - MARY COttON sukienka z białą plisowaną falbanką i kokardą, Zosia P. - MAYA sukienka ze stójką; sukienki: www.aQademia.eu, zdjęcia: ANNA PIetRAKOWSKA www.facebook.com/Dziewczyna-która-fotografuje, scenografia: juStYNA bAtOR.


O! mama mia Fashion

56

WSZYStKO MIAłO bYć NA PIASKu, DZIeWCZYNKI MIAłY ROZPAlIć OGNISKO. PIeRWSZA ODSłONA: IDą PRZeZ PuStYNIę, NASZe 4 MAłe Nel W SuKIeNeCZKACH Z KOłNIeRZYKAMI I KAPeluSIKACH. A DRuGA: ROZbIjAją ObóZ W NIebIeSKO-SZARYCH tuRbANACH NA GłOWIe … WSZYStKO PRZYGOtOWANe, buS POŻYCZONY, eKIPA MARZeń, ZAPOWIADANA POGODA 19 StOPNI Z CHMuRKą. WYRuSZAMY O 6, bO PIACH 80 KM DAlej. W POłOWIe DROGI ZACHMuRZeNIe I POGODA ZMIeNIA SIę. DOjeŻDŻAMY: leje. ROZPACZ, WIeje, DZIeCIAKI MóWIą, Że ZIMNO, tRZebA OPRACOWAć NOWY PlAN … ZWROt AKCjI. jeźDZIMY PO WSIACH I SZuKAMY StODOłY - ZRObIMY SeSję W StODOle, DO 12:00 POCZeKAMY, MOŻe PRZeStANIe PADAć,CHOć jeDNO ZDjęCIe MOŻe uDA SIę ZRObIć NA PIASKu. jAK WIDZICIe uDAłO SIę NAWet WIęCej …

Zosia - jeANS DOtS Sukienka w kropeczki, emilka - bebe Sukienka z kołnierzykiem, Karolina MARY COttON sukienka z białą plisowaną falbanką i kokardą, Zosia P. - MAYA sukienka ze stójką; sukienki: www.aQademia.eu, zdjęcia: ANNA PIetRAKOWSKA www.facebook.com/Dziewczyna-która-fotografuje, scenografia: juStYNA bAtOR.


O! mama mia Fashion

57


O! mama mia Fashion

58

PAtRZę: CZłOWIeK – DObRZe Mu Z OCZu PAtRZY, MóWI, Że jeSt StODOłA, ZAWAlONA, Ale POKAŻe. IDZIeMY. jeSt PODWóRKO, jeSt StODOłA, PANI Ze ŚleDZIAMI I CIePłA HeRbAtA – ZOStAjeMY. ObOK StODOłY, W KtóRej CIeMNO, jAK W jASKINI, StOI DOM – PAjęCZYNą ZAROŚNIętY, Ale NIe WIeje I CIePlej jAKOŚ I tAPetA fAjNA, WIęC Why not ?


O! mama mia Fashion

59

Zosia P - SIMPle Me sukienka z guzikami niebieska w gałązki, Karolina – POWDeR DReSS sukienka z kwiatkiem - piaskowy niebieski, Zosia SIMPle Me sukienka z guzikami różowa w kropeczki; sukienki: www.aQademia.eu, zdjęcia: ANNA PIetRAKOWSKA www.facebook.com/Dziewczyna-która-fotografuje, scenografia: juStYNA bAtOR.


O! mama mia Fashion

60

ZOStAjeMY W DOMu. juStYNA bAtOR bOI SIę bARDZIej NIŻ DZIeCI, WIeC ją StRASZYMY CO CHWIlę. ŚMIeCHu jeSt DuŻO, POMYSłY RODZą SIę jeDeN ZA DRuGIM. DOStAłYŚMY MIOtłY, ZAMIetlIŚMY tROCHę I POSZłO … WIęC jeSt ODSłONA W OPuSZCZONYM DOMKu. jAK tYlKO PRZeStAłO PADAć uCIeKłYŚMY NA PIACH ( NIeStetY bYłO tAK ZIMNO, Że juŻ NA tuRbANY NAM CZASu NIe StARCZYłO)... MAMY NADZIeję, Że uDAłO NAM SIę ZAbRAć WAS W MAGICZNY ŚWIAt Z DZIeWCZęCYCH MARZeń …


O! mama mia Fashion

61

emilka - SIMPle Me sukienka z guzikami szara w gałązki, Zosia P - SIMPle Me sukienka z guzikami niebieska w gałązki, Karolina – POWDeR DReSS sukienka z kwiatkiem - piaskowy niebieski, Zosia SIMPle Me sukienka z guzikami różowa w kropeczki, sukienki: www.aQademia.eu, zdjęcia: ANNA PIetRAKOWSKA www.facebook.com/Dziewczyna-która-fotografuje, scenografia: juStYNA bAtOR.


O! mama mia FoTo

62

obiekTywNie NAJPiękNieJSze


O! mama mia FoTo

63

NARODZINY bARtuSIA NA telefON OD MAMY bARtuSIA CZeKAłAM jAK NA SZPIlKACH. tO tRZeCIe DZIeCKO jOASI WIęC ObAWIAłAM SIę Że PORóD MOŻe bYć SZYbKI I NIe ZDąŻę DOjeCHAć. W NIeDZIelNY PORANeK DOStAłAM WIADOMOŚć SMS, Że tO bęDZIe NA PeWNO DZIŚ, Ale ZAPeWNe DOPIeRO WIeCZOReM, A ASIA ZAPRASZA MNIe DO KAWIARNI NA CIAStKO! ZAbRAłAM Ze SObą APARAt W ObAWIe, Że bęDę fOtOGRAfOWAć WłAŚNIe tAM. ASIA MIAłA jeDNAK DObRe PRZeCZuCIA. SPOtKAłYŚMY SIę PONOWNIe WIeCZOReM NA SAlI PORODOWej. I WYDARZYł SIę CuD… fOtO: ANIA WIbIG WWW.ObIeKtYWNIeNAjPIeKNIejSZe.Pl


O! mama mia FoTo 64


O! mama mia FoTo

65


O! mama mia FoTo 66


O! mama mia FoTo

67


‘ ‘ INTYMNA... SPRAWA JEST DOSC lAteM MARZYMY O PlAŻY, CHłODNej WODZIe W bASeNIe I NICZYM NIeZAKłóCONYM ODPOCZYNKu. NIeStetY CZęStO ZAPOMINAMY, Że PODRóŻująC, W CZASIe WYSOKICH teMPeRAtuR, NASZe MIejSCA INtYMNe WYMAGAją SZCZeGólNej uWAGI. tA ŚWIADOMOŚć I ODPOWIeDNIe PRZYGOtOWANIe, MOŻe ZAOSZCZęDZIć NAM NIePOtRZebNeGO KłOPOtu I DYSKOMfORtu. MAGDAleNA SZYMANOWSKA

O! mama mia zDrowie

68

Wilgoć, wzmożona potliwość, przebywanie w akwenach wodnych, upał, to wszystko sprzyja rozwijaniu się bakterii. Na szczęście, dzięki prawidłowej higienie intymnej można uniknąć wielu nieprzyjemnych infekcji lub podrażnień. Warto trzymać się kilku prostych zasad: • latem postaw na wygodną, przewiewną bieliznę. Zrezygnuj z obcisłych stringów i nie przebywaj zbyt długo w wilgotnym bikini, • wybierz prysznic zamiast wanny, • zwracaj uwagę na czystość basenów kąpielowych, spłucz ciało bieżącą wodą po korzystaniu z kąpieliska, • wybieraj odpowiednie preparaty do higieny intymne,j wspierające naturalną fizjologię, zamiast podrażniających, uczulających i zmieniających pH okolic intymnych. Jakie produkty najlepiej wybrać do higieny intymnej? Najważniejsze, aby wybierać delikatne płyny i środki utrzymujące odpowiednie pH okolic intymnych (pH 3,5) dbające o korzystne kwaśne środowisko, bo takie właśnie zapewnia barierę obronną przed patogenami – bakteriami i grzybami. Najbezpieczniejsze są produkty: • o jak najbardziej naturalnym i łagodnym składzie, • bez alergizujących konserwantów i substancji zapachowych, • bezzapachowe, • bez barwników,

1

• drażniących detergentów, jak np. SLS, SLES ( w przypadku płynów do higieny to zbyt silne i wysuszające detergenty). Infekcja okolic intymnych często mylona jest z reakcją alergiczną lub może być taką reakcją zainicjowana. Podrażniona i rozpulchniona błona śluzowa to otwarte wrota dla drobnoustrojów, grzybów i bakterii. Uczulenie może wystąpić na przykład na składniki zapachowe dodane do produktu, które są niestety najsilniejszymi znanymi alergenami. W płynach do higieny intymnej, zapach kosmetyku jest jego wadą. Jeśli zaobserwujemy np. zaczerwienie, obrzęk i opuchliznę po zastosowaniu produktu natychmiast należy go odstawić. Ułatwieniem wyboru są certyfikacje rzetelnych międzynarodowych organizacji, jak np. AllergyCertified (gwarantuje, że w produkcie nie ma alergenów). Wówczas mamy pewność, że określenie „hipoalergiczny" to nie tylko marketingowe hasło. Od niedawna również w polskich sieciach drogeryjnych można znaleźć bezzapachowe, certyfikowane produkty. Kobiece sprawy Menstruacja w czasie wyczekanego urlopu? Tego nie lubi żadna z nas. Ale przecież nie zepsuje nam to nastroju! Warto postawić na wybór odpowiednich produktów do higieny intymnej. Co to znaczy odpowiednie? Która z nas sprawdza skład wkładek, podpasek, tamponów? Nawet, gdyby nam to przyszło do głowy i tak nie miałybyśmy, czego weryfikować, ponieważ producenci nie podają składu na opakowaniach. Niemożliwe?! A jednak. Ustawodawca nie narzuca takiego obo-

3

GINGERORGANIC PODPASKI NA DZIEń 10 SZT. WWW.4ORGANIC.PL

2

GINGERORGANIC WKłADKI HIGIENICZNE 24 SZT. WWW.4ORGANIC.PL

GINGERORGANIC TAMPONy Z APLIKATOREM NORMAL 14 SZT. WWW.4ORGANIC.PL

4

GINGERORGANIC TAMPONy BEZ APLIKATORA MINI 18 SZT. WWW.4ORGANIC.PL

5

KUBECZEK MENSTRUACyJNy ORGANICUP ROZMIAR A WWW.4ORGANIC.PL


7

8

9

PłyN DO HIGIENy INTyMNEJ DLA MęŻCZyZN 200 ML WWW.4ORGANIC.PL

PłyN DO HIGIENy INTyMNEJ CARE 200 ML WWW.4ORGANIC.PL

Im bardziej w zgodzie z naturą i fizjologią tym lepiej. Cudownych wakacji!

PłyN DO HIGIENy INTyMNEJ HIALURONOWy 200 ML WWW.4ORGANIC.PL

6

Organizm kocha naturę Wiele kobiet po zmianie produktów do higieny intymnej na naturalne, bawełniane, wolne od alergenów, zauważa zdecydowaną poprawę samopoczucia i znaczne zmniejszenie lub całkowitą eliminację dolegliwości menstruacyjnych. Organizm, nie musząc zmagać się ze szkodliwymi substancjami, zdecydowanie łagodniej radzi sobie z menstruacją.

PłyN DO HIGIENy INTyMNEJ CARE 200 ML WWW.4ORGANIC.PL

PłyN DO HIGIENy INTyMNEJ CARE 100 ML WWW.4ORGANIC.PL

„Wiele pacjentek boryka się z tym problemem co miesiąc. Dodane substancje uczulające, jak zapachy i barwniki mogą prowadzić do mylnej diagnozy” – mówi dr n. med. Ewa Kurowska ginekolog-położnik i dodaje: „Alergie mylone są często z infekcjami dróg rodnych. Uczulenie objawia się najczęściej świądem, szczypaniem, podrażnieniem, wysypką, upławami. Często konieczna jest kuracja globulkami i maściami dopochwowymi. W czasie ich używania lub podczas upławów, kobiety znowu sięgają po podpaski albo wkładki, a te, jeśli są nieodpowiednie, podrażniają i hamują dostęp tlenu, sprawiają, że objawy się nasilają. Powstaje więc błędne koło. Takie przewlekłe stany zapalne bardzo trudno skutecznie i trwale wyleczyć, a nawra-

10

69 O! mama mia zDrowie

wiązku, a koncerny zasłaniają się prawem dotyczącym wyrobów me- cające infekcje mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne.” Reakcja organizmu na substancje alergizujące i chemiczne jest dycznych i tajemnicą produkcji. bardzo różna od świądu, infekcji, aż po silne reakcje anafilakDlaczego nie mówi się o tym głośno i nie żąda transparentności? Czy tyczne. Lauren Wasser, modelce z Los Angeles, w konsekwenmy same w ogóle zastanawiamy się, czym nasączone są podpaski, cji zespołu wstrząsu toksycznego wywołanego przez tampon, które – jak obiecuje reklama wchłaniają dziesięciokrotnie więcej amputowano obie nogi. Dlatego, choć nadal aktywna, jako modelka, poświęciła się także szkoleniom dotyczącym korzyspłynu, niż same ważą? tania ze środków higienicznych. Promuje i walczy o bezNiestety większość konwencjonalnych podpasek i tamponów wy- pieczny skład produktów do higieny intymnej. Ma nadzieję, twarzana jest z mieszanki celulozy drzewnej i bawełny, a dla zwięk- że jej historia wpłynie na działania koncernów, ale także na szenia pochłaniania, nasączane są chemicznie: pochodnymi ropy świadomość kobiet. naftowej, takimi jak Paraffinum Liquidum czy silikon, a dla uzyskania białego koloru, najczęściej wybielane są za pomocą chloru. Podczas Wybierając preparaty do higieny intymnej, sięgajmy po możlitego procesu mogą wytwarzać się dioksyny oskarżane o kancerogen- wie najbardziej naturalne, nieperfumowane, niebarwione i bez syntetycznych pochłaniaczy wilgoci. Szukajmy tych z podanym ność! składem i analizujmy go. Najbezpieczniej jest wybierać podpaDo środków do higieny intymnej dodaje się też komponenty zapa- ski i tampony certyfikowane, stworzone w 100% z bawełny, chowe i barwniki, a to najsilniejsze znane alergeny. Niektóre wkładki najlepiej organicznej, wybielane w naturalny sposób nadtlensą silnie nasączone aromatami, ale nawet te, których zapachu nie kiem wodoru (rozcieńczona jego forma to woda utleniona), czujemy, zawierają substancje pachnące po to, by niwelować woń a nie chlorem, wolne od alergenów i chemicznych absorbentów. wydzieliny oraz chemicznych absorbentów, którymi są nasączone. Pestycydy i herbicydy stosowane na uprawach bawełny również nie „Zero waste” pozostają obojętne dla organizmu. Substancje te w kontakcie z de- Świetną alternatywą są także kubeczki menstruacyjne. Wybierać likatną błoną śluzową okolic intymnych natychmiast przenikają bez- należy te wykonane z niebarwionego medycznego silikonu, pośrednio do krwiobiegu. Nieprzepuszczalne dla powietrza podpaski który nie podrażnia i nie uczula. To bardzo ekonomiczne i ekowypełnione plastikowymi wkładami sprawiają, że w czasie menstrua- logiczne rozwiązanie. Kubeczek może nam służyć nawet przez cji w naszych okolicach intymnych tworzy się idealne środowisko do wiele lat! Wszystko to w myśl filozofii „zero waste", według której staramy się generować jak najmniejszą ilość odpadów. rozwoju bakterii beztlenowych.


O! mama mia Fashion

70

‘ INDIANSKA PRZYGODA Z AJDACHO… lAteM KAŻDY DZIeń MOŻe bYć jeDNą WIelKą PRZYGODą. tO CZAS, KIeDY SZCZeGólNIe CHętNIe PODąŻAMY W KIeRuNKu SłOńCA, ZAbAWY I NAtuRY. uWIelbIAM DZIeCIęCY ŚWIAt I tą łAtWOŚć Z jAKą DZIeCI WCIelAją SIę W PRZeRóŻNe ROle. NASZe MODelKI, KIeDY uSłYSZAłY SłOWO INDIANKI I ZAłOŻYłY PIóROPuSZe, OD RAZu PRZYłOŻYłY DłOń DO buZI I WYDAłY INDIAńSKIe ODGłOSY ;) DZIŚ Z PRZYjACIółMI RuSZAMY NA INDIAńSKI PIKNIK … NIe MuSIMY SIę NIGDZIe SPIeSZYć, MOŻeMY PAtRZeć W NIeSKOńCZONOŚć NA KWIAtY, DRZeWA I RObAKI, tAPlAć SIę W WODZIe, ŚMIAć, SZuKAć WIAtRu W POlu I uDAWAć INDIAN. MAMY CZAS DlA PRZYjACIół, NA ZAbAWę, NA DeleKtOWANIe SIę PRZYSMAKAMI, KtóRe DAje NAM lAtO. jeSt SIelSKO, Ale tAK MA bYć, W tAKIM OtOCZeNIu I ZWłASZCZA NA PIKNIKu, KtóRY KOńCZYMY DRZeMKą W NASZYM DZIeCIęCYM INDIAńSKIM ŚWIeCIe PRZYGóD. fOtO: ŻANetA NAWROt StYlIZACje I SCeNOGRAfIA: ANetA NOWAKOWSKA MODelKI: AYlIN, leA, MAjA, MAtYlDA, MIA, WIKI, VIVIeN StYlIZACje: AQADeMIA, AjDACHO

ubrania: www.aQademia.eu, pióropusze: www.ajdacho.pl


O! mama mia Fashion

71


O! mama mia Fashion

72

Aylin, lea, Matylda, Wiki i Vivien - let'S flY sukienki w kwiaty z rękawkami jak skrzydełka, Maja i Matylda - tWISt długa spódnica w kwiaty z trzech falban, HAPPYNeSS koszulka bokserka i tORI bluzka dla dziewczynki www.aQademia.eu, pióropusze www.ajdacho.pl, zdjęcia: Żaneta Nawrot www.zanetanawrot.com; lody i lizaki: www.fionawalkerengland.com


O! mama mia Fashion

73


O! mama mia Fashion

74

Aylin, lea, Matylda, Wiki i Vivien - let'S flY sukienki w kwiaty z rękawkami jak skrzydełka, Maja i Matylda - tWISt długa spódnica w kwiaty z trzech falban, HAPPYNeSS koszulka bokserka i tORI bluzka dla dziewczynki: www.aQademia.eu, pióropusze: www.ajdacho.pl, zdjęcia: Żaneta Nawrot www.zanetanawrot.com


O! mama mia Fashion

75


- orGaNiZacja pokaZów modY dZiecięcej oraZ eveNtów okolicZNościowYch. - produkcja sesji i kampaNii fotoGraficZNYch. - orGaNiZacja castiNGów i aktYwNa promocja dZieci. faces@mama-mia.com.pl tel. 512 084 770

mama mia maGaZYN

mama mia maGaZYN

www.mama-mia.com.pl

aylin, lea, Mia, Matylda, wiki i vivien - let'S flY sukienki w kwiaty z rękawkami jak skrzydełka, Maja i Matylda - tWISt długa spódnica e kwiaty z trzech falban, HAPPYNeSS koszulka bokserka i tORI bluzka dla dziewczynki: www.aQademia.eu, pióropusze: www.ajdacho.p, zdjęcia: Żaneta Nawrot - www.zanetanawrot.com

MAMAMIA

Profile for mama-mia

MAMA MIA 6  

MAMA MIA 6  

Profile for mamamiapl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded