Page 1


“Çarýk” her þeyden önce gerçek bir hayatýn öyküsü; yaþamlarýný deðiþtirmek ve çocuklarýný daha iyi þartlarda okutmak için köyden kente göçen bir ailenin öyküsü... Eleþtiri: Kýmýz BOZKIR


Mamak Halk Gazetesi Ocak 2012  

Mamak Halk Gazetesi'nin 6. Sayısı

Mamak Halk Gazetesi Ocak 2012  

Mamak Halk Gazetesi'nin 6. Sayısı

Advertisement