Page 1

(1)


(2)


( 357 )

KAUNO BIENALĖ TEKSTILĖ ’11: DAR KARTĄ – ŠOKAM – PIRMYN KAUNAS BIENNIAL TEXTILE ’11: REWIND – PLAY – FORWARD


( 358 )

TURINYS (360) PIRMYN

Virginija Vitkienė. PIRMYN. Didieji siekiai

(364) I. 16-OJI TARPTAUTINĖ ETT (EUROPOS TEKSTILĖS TINKLO) KONFERENCIJA Beatrijs Sterk ir Dietmar Laue. Dar kartą į ateitį: ETT 20-metį pažymint (366) Konferencijos programa (370) Trumpi pranešėjų pristatymai (374) ETT kursai (380)

(382) II. Tarptautinė tekstilės studentų paroda „YPATINGA BŪSENA“ Vita Gelūnienė. Įžanginis žodis (384) Estijos meno akademija (386) HDK – Dizaino ir amatų mokykla, Geteborgo universitetas (388) Vilniaus Dailės Akademijos Kauno dailės fakultetas (390) Latvijos meno akademija (392) Władysławo Strzemińskio meno akademija, Lodzė (394) Tartu meno kolegija (396) Vilniaus dailės akademija (398)

(400) III. KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

ARCHITEKSTILĖ: Rachel Wingfield ir Mathias Gmachl (Studija Loop.pH) (402) SAMPLER-CULTURECLASH: garso ir tekstilės dirbtuvės, vad. David Littler (JK) (404) IŠMANIOJI TEKSTILĖ: Kärt Ojavee (Estijos meno akademija) (406)

(408) IV. Pusrutuliai: DUONA KASDIENINĖ (412) V. Bienalės renginių programa (438) VI. Partneriai ir rėmėjai


( 359 )

CONTENTS (362) FORWARD

Virginija Vitkienė. FORWARD. Big goals

(365) I. 16TH INTERNATIONAL ETN (EUROPEAN TEXTILE NETWORK) CONFERENCE Beatrijs Sterk and Dietmar Laue. Rewind into the Future: Celebrating 20 years of ETN (368) Conference Programme (372) Short Notes on the Speakers (376) ETN Courses (381)

(383) II. International Textile Students’ Exhibition STATE OF EXCEPTION Vita Gelūnienė. Introduction (385) Estonian Academy of Arts (386) HDK – School of Design and Crafts, University of Gothenburg (388) Kaunas Art Faculty of Vilnius Academy of Fine Arts (390) Art Academy of Latvia (392) Władysław Strzemiński Academy of Art Łódź (394) Tartu Art College (396) Vilnius Academy of Fine Arts (398)

(401) III. WORKSHOPS

ARCHILACE: Rachel Wingfield & Mathias Gmachl (Studio Loop.pH, UK) (402) SAMPLER-CULTURECLASH: lead by David Littler (UK) (404) SMART TEXTILE: Kärt Ojavee (Estonian Academy of Arts) (406)

(408) VI. Hemispheres: DAILY BREAD (418) V. Programme of biennial events (438) VI. Partners and Sponsors


( 360 )

Virginija Vitkienė

PIRMYN. Didieji siekiai

Akstesnėse katalogo dalyse aptartosios DAR KARTĄ (REWIND) ir ŠOKAM (PLAY) programos, orientuotos į praeitį ir dabartį, prašyte prašėsi požiūrio ateitį – persukti juostelę į priekį. Šiuos siekius bienalės strategijoje turėjo atspindėti speciali edukacinė programa, jaunųjų menininkų projektai, kūrybinių dirbtuvių užsiėmimai. Tačiau kertiniu PIRMYN (FORWARD) programos akmeniu tapo 16-oji ETT (Europos tekstilės tinklo, angl. ETN – European Textile Network) konferencija. Kaip ir partneris šokio teatras „Aura“, ETT vadovė ir kas dveji metai po įvairius Europos miestus keliaujančios konferencijos organizatorė Beatrijs Sterk (Vokietija) savo iniciatyva pasiūlė Kaune kartu su bienale rengti šešioliktąją konferenciją. Kadangi šiemet švenčiamas konferenciją rengiančios organizacijos ir žurnalo „Textile Forum“ veiklos trisdešimtmetis, Beatrijs Sterk į Kauną sukvietė ryškiausias šiuolaikinio tekstilės meno lauko žvaigždes, šio tinklo veikloje reikšmingus menininkus, skaityti konferencijoje pranešimus. Dauguma minėtųjų pranešėjų bienalės organizatorių yra pakviesti surengti Kaune personalines parodas. Konferencijoje dalyvauja apie 150 tekstilės meno, dizaino, pramonės ir mokslo profesionalų iš viso pasaulio. Svečiams rengiamos ekskursijos į Vilnių, kur bienalės partnerė Vilniaus dailės akademija pristato keturias šiuolaikinės tekstilės parodas, į Klaipėdą, kur Klaipėdos Kultūrų komunikacijų centras rengia specialią parodą bienalei paminėti, į Nidą (VDA Meno kolonijoje pailsėti bei padiskutuoti su Lietuvos jaunaisiais menininkais) bei į Rumšiškes – lietuviškos tekstilės paveldo išvysti. Konferencijos pranešėjos, vienos ryškiausių pasaulio tekstilės menininkių – Reiko Sudo (Japonija), Lia Cook (JAV), Chunghie Lee (Korėja) ir Vibeke Vestby (Norvegija) – ves kūrybines dirbtuves registruotiems dalyviams.

Kitos PIRMYN programos dalys glaudžiai susijusios su jauniausia menininkų karta. Pirmiausia – kūrybinės dirbtuvės, analizuojančios meno ir tekstilės ateitį aukštųjų technologijų, išmaniosios tekstilės ir tarpdisciplininių eksperimentų laukuose. Spalio pradžioje, atslūgus bienalės atidarymo renginių bangai, veiks kūrybinės dirbtuvės, atviros jaunosios kartos menininkams, meno ir technologijų studentams. Rachel Wingfield ir Mathiasas Gmachlas (Londonas, JK) vadovaus „Architekstilės“ (ArchiLace) kūrybinėms dirbtuvėms, per jas bus projektuojami ir tekstiliniais rišimo principais įgyvendinami erdviniai, dieną šviesą sugeriantys, o naktį ją skleidžiantys objektai viešoms miesto erdvėms. Estijos meno akademijos doktorantė Kärt Ojavee (Estija), daranti tyrimus išmaniosios tekstilės srityje, praves savaitės trukmės kūrybines dirbtuves plačiajai (neprofesionaliajai) auditorijai, kurios metu bus galima pasidirbinti judančias drabužių detales ar interaktyvius aksesuarus. Keturių britų grupė „Sampler-cultureclash collective“ ves dviejų dienų gyvo garso ir tekstilės kūrybines dirbtuves bei DJ vakarą (vadovas Davidas Littleris, nariai Yusra Warsama, Berit Greinke, Jason Jagdeesh Singh). Žvilgsnį pirmyn kreipia ir tarptautinė studentų paroda, organizuojama VDA Kauno dailės fakulteto, išugdžiusio ne vieną kartą kūrybingų menininkų, kurie ne tik dalyvauja bienalės parodose, projektuose, bet ir ją kuria. Studentų parodos kuratorė Tekstilės katedros vedėja doc. Vita Gelūnienė pakvietė kaimyninių šalių tekstilės katedrų, su kuriomis Kauno katedra bendradarbiauja įvairiuose projektuose, kolektyvus savarankiškai atrinkti ir pristatyti


( 361 )

geriausius studentų kūrinius. Parodoje matysime Vilniaus dailės akademijos (prof. Eglė Ganda Bogdanienė lekt. Laura Pavilonytė), Geteborgo universiteto (prof. Annika Ekdahl), Estijos meno akademijos, Talinas (prof. Piret Valk ir Kärt Ojavee), Tartu menų koledžo (prof. Aet Ollisaar), Latvijos meno akademijos, Ryga (prof. Ieva Krumina), Władysławo Strzemińskio menų ir dizaino akademijos, Lodzė (prof. Włodzimierz Cygan), studentų kūrinius.

branduolys, vadovaujamas jaunos menininkės Vėjūnės Sudarytės, rengia tarptautinį projektą DUONA KASDIENINĖ, kurį įgyvendinti pakviesti ne tik visi buvę mokymuose lietuviai, bet ir programos draugai iš kitų Europos šalių. Jaunieji dalinsis įvairių pasaulio šalių duonos kepimo receptais, keps kartu duoną, o paskui gatvėje prie ilgo „globalaus“ stalo laužys duoną kartu su kauniečiais ir miesto (bei bienalės) svečiais.

Jau trejus metus Kauno bienalė dalyvauja tarptautinėje solidarumo programoje „Pusrutuliai“ („Hemispheres“), kurią inicijavo prancūzų organizacija Freres des Hommes, o dar dalyvauja estų, italų, katalonų, airių organizacijos. Per 2009–2011 m. į Paryžių trijų savaičių seminarui (mokymams) esame išsiuntę beveik 30 jaunuolių, kurių požiūrį ir elgesio modelius koreguoja žinios ir gyvi liudijimai pranešėjų, atvykstančių iš trečiųjų pasaulio šalių – Kongo, Brazilijos, Peru, Senegalo, Indonezijos. Grįžę iš mokymų lietuvių jaunuoliai, kaip ir jų kolegos kitose Europos šalyse, rengia tarptautinį solidarumą ir asmeninę atsakomybę aktualizuojančius renginius vietos bendruomenėse. Vieni pirmųjų projektų „Sveiki atvykę į niekam nerūpi“ (Laisvės alėjoje) ir ekologinės kūrybinės dirbtuvės buvo surengtos paskutinėje Kauno bienalėje TEKSTILĖ ’09. Vėliau vyko ir stambūs festivalinio pobūdžio renginiai, kaip „Būti čia“ (parodos, koncertai, šokio spektaklis, aitvarų leidimo akcija ir kita) ar „Pažink tuos, kurių dėka valgei pietus“ (žemės ūkio globaliu mastu analizė paskaitomis, kūrybinėmis dirbtuvėmis, grafitais (prisidėjo ir bienalės draugai iš Brazilijos broliai Osgemeos). Būta ir filmų peržiūrų ar pavienių dalyvių personalinių parodų socialinėmis temomis. Šios bienalės, sukviesiančios į Kauną menininkus iš abiejų žemės pusrutulių, atidarymo savaitę „pusrutulininkų“

Visus mus visame pasaulyje vienija duona kasdieninė – kitokių skonių, spalvų, bet būtina gyvybei palaikyti. Dalijimasis duona viešoje erdvėje atskleidžia ir vieną svarbiausių Kauno bienalės aspektų – bendruomeniškumą, puoselėjamą (mūsų atveju) per tekstilės kultūrą. Tekstilė, kaip ir duona, yra kasdieninė. Tad dalinkimės jos patirtimi prie bendro patyrimų stalo.


( 362 )

Virginija Vitkienė

FORWARD. Big goals

The REWIND and PLAY programs, which we have discussed in previous parts of this catalogue, are oriented toward the past and present, and needed a view toward the future, a turning forward of the tape. These goals in the biennial strategy were to be reflected by a special educational program, projects by young artists and creative workshops. However the 16th ETN Conference became the cornerstone of the FORWARD program. As in the case of our partner Aura Dance Theatre, Beatrijs Sterk (Germany), who is the head of ETN and who organizes a conference that moves to a different country every two years, suggested to organize the biennial in Kaunas together with the 16th ETN conference. Since this year is the 30th anniversary of Textile Forum, which is the organization that puts together this conference, Beatrijs Sterk invited the best and brightest stars in the field of contemporary textile art to Kaunas so these important artists that are so important in the network’s activities could give presentations at the conference. Most of the abovementioned speakers were invited by biennial organizers to put on personal exhibitions in Kaunas. The conference is expecting over one hundred and fifty art, design and industry experts and scientists from around the world. There will be excursions for the visitors to Vilnius, where biennial partner the Vilnius Academy of Arts will present four contemporary textile exhibitions; to Klaipėda, where the Klaipėda Culture Communication Centre is organizing a special exhibition to celebrate the biennial; and to Nida (where our guests will be able to rest and have discussions with young artists from Lithuania at the Vilnius Academy of Arts’ art residency premises) as well as to Rumšiškės to see Lithuania’s textile heritage. Reiko Sudo (Japan), Lia Cook (USA), Chunghie Lee (Korea) and Vibeke

Vestby (Norway), who are conference speakers and some of the brightest textile artists in world will lead creative workshops for registered participants. Other parts of the FORWARD program are closely tied to the next generation of artists. First of all, there will be creative workshops that analyze the future of art and textile in the fields of hi-tech, smart textiles and interdisciplinary experiments. Creative workshops, open to young artists, art and technology students, will take place at the beginning of October when the wave of opening events of the biennial will taper off. Rachel Wingfield and Mathias Gmachl (London, UK) will lead the ArchiLace creative workshops, where objects will be designed for spacious public spaces in the city that are brought to life on textilebinding principles, absorbing light during the day, and give it off at night. Estonian Art Academy Ph.D. student Kärt Ojavee (Estonia), who is carrying out research in the field of smart textiles, will lead a week-long creative workshop for a wide, non-professional auditorium, where it will be possible to work with moving clothing details or interactive accessories. The four-member British group sampler-cultureclash will lead a two-day live sound and textile creative workshop and have a DJ performance (led by David Littler, members Yusra Warsama, Berit Greinke, and Jason Jagdeesh Singh). The international student exhibition organized by the Vilnius Academy of Arts’ Kaunas Faculty of Art also focuses its sights forward, has raised generations of creative art-


( 363 )

ists, who have not only participated in the exhibitions and projects of the biennial, but also are creating them. Student exhibition curator and Head of the Department of Textiles Associate Professor Vita Gelūnienė invited collectives from the textile departments of neighboring countries with whom the department in Kaunas has worked with in various projects, to choose and present the best works of their students. We will see the works of students from the Vilnius Academy of Arts (Prof. Eglė Ganda Bogdanienė, lect. Laura Pavilonytė), University of Gothenburg (Prof. Annika Ekdahl), the Estonian Academy of Arts, Tallinn (Prof. Piret Valk and Kärt Ojavee), and Tartu Art College (Prof. Aet Ollisaar), Latvian Academy of Arts, Riga (Prof. Ieva Krumina), and the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts and Design, Łódź (Prof. Włodzimierz Cygan). The Kaunas Biennial has already been participating for three years in the international solidarity program Hemispheres, the initiator of which is the French organization Freres des Hommes. Estonian, Italian, Catalonian and Irish organizations are participating in the program along with the Lithuanians and French. During 2009–2011, we sent almost thirty young artists to a three-week seminar in Paris for training, whose view and models for behavior are changed by information and presentations from speakers that come from countries from the southern hemisphere like the Democratic Republic of Congo, Brazil, Peru, Senegal, and Indonesia. Upon returning from their training, the young Lithuanian artists along with their colleagues from other European countries organize events that help to bring to life international solidarity and personal responsibility in local communities. Some of the first pro-

jects like „Welcome to Nobody Cares“, on Kaunas’ Laisvės Street and ecological creative workshops were organized during the last Kaunas Biennial TEXTILE’09. Later on they followed with bigger festival-like events, such as „Being Here“ (such as exhibitions, concerts, a dance performance, and kite-flying event among other things or „Let’s Know Those We Should Thank for Our Lunch“, an analysis of agriculture on a global scale with lectures, creative workshops, and graffiti works, which were supported by biennial friends the Osgemeos twin-brothers from Brazil. There were also film evenings or personal exhibitions on social themes. During the opening week of the biennial, which invites artists from both hemispheres to Kaunas, the nucleus of these “hemisphere artists”, led by young artist Vėjūnė Sudarytė, is organizing the international project DAILY BREAD. Not only are all the Lithuanians that took part in the training invited to bring this project to life, but also friends of the program from other European countries. The young participants will hand out bread baking recipes from various parts of the world, and afterwards they will bake bread together, and then break bread on the long “global” table together with Kaunas residents and guests of the city and biennial. We are all united around the world by daily bread. The bread may have a different taste or color, but it is necessary to sustain life. Giving out bread in a public space reveals one of the most important aspects of the Kaunas Biennial, which is a good community feeling, and nurturing (in our case) through textile culture. Textile, like bread, is something that is every day. Thus let’s share this knowledge at the common table of experience.


( 364 )

16-OJI TARPTAUTINĖ ETT (EUROPOS TEKSTILĖS TINKLO) KONFERENCIJA


( 365 )

16TH INTERNATIONAL ETN (EUROPEAN TEXTILE NETWORK) CONFERENCE


( 366 )

16-oji ETT1 KONFERENCIJA 2011 Dar kartą į ateitį: ETT 20-metį pažymint 2011 m. rugsėjo 22–24 d., Kaunas, Lietuva Visas programos naujienas rasite ETT tinklalapyje http://www.etn-net.org/etn/211e.htm

Šešioliktoji ETT konferencija, Kaunas 2011

Konferencijos tema „Dar kartą į ateitį“

Europos tekstilės tinklas (ETT, angl. ETN – European Textile Laimingas atsitiktinumas lėmė, kad 2011 m. Kauno renNetwork) visame pasaulyje jungia kūrybines ir kultūrinį giniuose bienalės organizatoriai, ETT ir žurnalas „Textile Europos palikimą saugančias organizacijas ir asmenis. Forum“ rengiasi panaudoti atitinkamas sukakties paminėjimo aplinkybes, kad suteiktų ne tik retrospektyvines, Šis tinklas buvo suformuotas prieš dvidešimt metų, kai bet ir ateities perspektyvas tekstilinėms temoms. Europoje atsidarė daug sienų. ETT konferencijos buvo rengiamos kasmet vis kitoje Europos šalyje, o nuo 2000- Pirmuosius kelerius žurnalo gyvavimo metus kūrybinės ųjų jas imta organizuoti kas dveji metai, pirmiausia Ry- tekstilės temas veikė naujos srovės, matytos Sovietų Sągoje (Latvija) 2001 metais, po to Prate (Italija), Izmire jungoje XX a. 9-ojo dešimtmečio viduryje. 1986 m. tarp(Turkija), Londone (D. Britanija) ir Lince kartu su Hazlacu tautinio tekstilės forumo susitikimo dalyviai pirmąkart (Austrija). Šįmet konferencija vyks Kaune, kartu su 8-ąja diskutavo apie galimybę suformuoti Europos tekstilės tarptautine Kauno bienale TEKSTILĖ ’11. tinklą. Jis buvo įkurtas 1990 m. ir tapo oficialia institucija, tarptautine asociacija, globojama Europos Tarybos ETT įkūrėja, olandų kilmės menininkė Beatrijs Sterk, da- Strasbūre, o 1993 m. ėmėsi sudarinėti „Europos tekstilės bar gyvenanti Hanoveryje (Vokietija), yra taip pat ir žur- maršrutus“ (European Textile Routes). 1997 m. „maršrunalo „Textile Forum“, populiarinančio tinklą ir šįmet šven- tų“ globą perėmė Europos regionų asamblėja. Po dviejų čiančio savo trisdešimtmetį, redaktorė. Žurnalas, anksčiau dešimtmečių tinklui iškilo nauji iššūkiai, taip pat ir susiję leistas tik vokiškai, papildytas anglišku leidimu 1994 m. su tekstile. Būtų malonu, jei ETT nariai bei tinklo svečiai Kaune kritiškai įvertintų įvairių darbo sričių rezultatus ėmus bendradarbiauti su tinklu. ir pasidalintų informacija apie problemas, galimybes ir perspektyvas: ko jie tikisi pasiekti savo veikloje, kokios Kaune 2011-aisiais – trys sukaktys Daugelį metų Lietuva, Kaunas, žurnalo „Textile Forum“ re- tekstilės bendruomenės meno, amatininkystės ir pradaktoriai ir ETT sekretoriatas palaikė informacinius ryšius. monės perspektyvos. Daugelis vyresnių Kauno bienalės dalyvių ir Konferencijos svečių dirba švietimo įstaigose ir Kauno dailininkų paramos fondas paprašė ETT prisidėti kasdienę kūrybinę energiją skiria jaunajai kartai. Ši karta organizuojant 8-ąją bienalę. Tuomet paaiškėjo, kad padė- susidurs su užduotimis, kurias mes (esame priversti) palikti. Koks yra mūsų palikimas? Kauno konferencija ieškos tis ypatinga: atsakymų į šiuos klausimus. • Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedra Kaune 2011-aisiais švenčia 70 metų sukaktį. • Žurnalas „Textile Forum“ buvo įkurtas prieš 30 metų ir jam vis dar vadovauja Beatrijs Sterk, o ji ieškojo tinkamos progos atšvęsti šį jubiliejų. • Tinklas ieškojo vietos paminėti savo 20-metį, skirtą ir aktyviausiems Europos nariams, ir keletui ne Europoje esančių partnerių. Dr. Virginijos Vitkienės, atsakingos už Kauno bienalės organizaciją, pavyzdinių koordinavimo pastangų dėka ETT sekretoriatas galėjo pakviesti į Kauno konferenciją daug dalyvių iš viso pasaulio. Kai kurie jų pristatys savo darbus ir organizuos kūrybines dirbtuves. ETT Europos tekstilės tinklas / ETN European Textile Network

1


( 367 )

Konferencijos pranešėjai Renginyje kalbės pranešėjai iš Vakarų ir Rytų Europos, Amerikos ir Rytų Azijos. Dauguma jų dalyvauja tinklo veikloje nuo pat jo susikūrimo. ETT sekretoriatas tikisi, kad jie įneš savo indėlį į diskusiją, skirtą aptarti daugelį patirties metų.

Antrą dieną planuojama iki 25 trumpų pristatymų, siūlančių dalyviams iš įvairių darbo sričių ir/ar šalių galimybę prisijungti ir paviešinti savo projektus tarptautiniu lygiu. Tradiciškai tokia ETT ryšių diena siekiama paskatinti tarptautinę komunikaciją, kas ir yra tinklo tikslas. Kitas dienas konferenciją papildys ekskursijos ir dirbtuvės, skirtos ETT nariams ir jų svečiams.

Sarah Braddock Clarke iš Jungtinės Karalystės nuo pat pradžių konsultuoja 2011 metų Kauno bienalę tema Beatrijs Sterk ir Dietmar Laue „Dar kartą į ateitį“. Kita pranešėja iš Jungtinės Karalystės yra Diana Springall, žymi tarptautino siuvinėjimo meno ekspertė. Anne Wanner iš Šveicarijos, ilgametė St. Galleno Tekstilės muziejaus direktorė, nuolat teikia reikalingą informaciją tekstilės renginių organizatoriams internetu. Grupę atstovų iš Vakarų Europos užbaigia Vibeke Vestby iš Norvegijos. Ji sukonstravo elektronines žakardo stakles ir keliauja po pasaulį kaip žakardinio audimo ekspertė. Rytų Europai atstovauja Marina Blumin, Ludmila Egorova ir Andrew Schneider; pirmoji – Ermitažo muziejaus darbuotoja – kalbės apie Sankt Peterburgo tekstilininkus, kurie reguliariai organizuoja tekstilės parodas ir tarptautinius simpoziumus pietų Ukrainoje. Reiko Sudo iš Tokijo (Nuno audinių dizaino korporacija) ir Chunghie Lee iš Korėjos, kuri šiuo metu dėstytojauja JAV, Rod Ailando dizaino mokykloje, pasidalins dizaino tyrinėjimų ir Rytų Azijos kultūros įžvalgomis. Šiaurės Amerikos tekstilę meno ir dizaino kontekste pristatys trys garsios menininkės ir universiteto dėstytojos: Lia Cook ir Cynthia Schira iš JAV bei Louise Lemieux Bérubé – Monrealio (Kanada) mokymo centro direktorė. „Paviršių dizaino asociacijai“ (Surface Design Association), veikiančiai Šiaurės Amerikoje, atstovaus Candace Edgerley ir Carolyn Kallenborn, gerai žinomos menininkės ir puikios mokytojos. Europos tekstilės tinklas labai džiaugiasi neseniai užmezgęs ryšius su naujai susikūrusiu Pietų Amerikos ir Pirėnų pusiasalio valstybių tekstilės tinklu, kuriam vadovauja menininkė Paulina Ortiz iš Kosta Rikos, o šio tinklo narys tapiserijų kūrėjas Máximo Laura iš Peru taip pat skaitys pranešimą konferencijoje. Šie pranešėjai kalbės pirmąją konferencijos dieną, jiems vadovaus Beatrijs Sterk ir Laima Oržekauskienė.


( 368 )

THE 16th ETN CONFERENCE 2011 Rewind into the Future: Celebrating 20 years of ETN 22nd to 24th September 2011 in Kaunas, Lithuania Please check ETN website for the latest programme details http://www.etn-net.org/etn/211e.htm

THE 16TH ETN CONFERENCE, KAUNAS 2011

Biennials, the ETN Secretariat was able to invite a number ETN is the acronym of the European Textile Network, of conference participants from all over the world to Kauwhich unites institutions and individuals working in the nas, some of whom will exhibit their own work and hold creative field and in cultural heritage within Europe and workshops. links them with colleagues all over the world. The Conference theme, “Rewind into the Future” In existence for 20 years, the Network was formed as the It was a lucky coincidence for the 2011 Kaunas events borders within our continent opened. ETN Conferences that the Kaunas organisers, ETN and Textile Forum magawere held annually in a different European country each zine, all intended to use their respective commemorative year until the Millennium, then they became biennial, be- occasions to provide retrospectives as well as future perginning in Riga / Latvia in 2001, followed by Prato / Italy, spectives for their textile themes. Izmir / Turkey, London, and Linz/Haslach, Austria. The forthcoming edition will be held in Kaunas to coincide In the first few years of the magazine, its creative textile themes were influenced by the new departures seen in with the 8th International Biennial TEXTILE ‘11. the Soviet Union as of the mid-1980s. In 1986, particiThe ETN initiator, Dutch-born Beatrijs Sterk, now resident pants in an international Textile Forum meeting first disin Hanover, Germany, is also the editor of Textile Forum cussed the possibility of forming a European textile netmagazine, which supports the Network in print and cele- work, which was established in 1990 and became a legal brates its 30th anniversary this year. Formerly published in entity as an international association under the patronGerman only, an English edition was added to the maga- age of the Council of Europe, Strasbourg, and carrier of the European Textile Routes (ETR) in 1993. In 1997, the Aszine when the Network became co-publisher in 1994. sembly of European Regions (AER) added its patronage. Kaunas 2011 – a location of three anniversaries For many years, Lithuania, Kaunas, the editors of Textile Two decades later, we face new challenges, including sevForum magazine and the Network Secretariat have main- eral in textile culture. The globalisation of economic ties has resulted in an analogous intensification of cultural tained a flow of information. contacts. The Kaunas Artists’ Support Fund asked ETN to co-organise the 8th Biennial. At this point, we realised that we were We would ask ETN members and their Kaunas guests to take stock of the results achieved in their various workdealing with a special constellation: ing fields and to exchange information on the problems, • The Kaunas Textile Arts Department, part of the opportunities and scope for action they each expect for Lithuanian Academy of Art, Vilnius, is 70 years old in themselves and / or the textile community in art, craft and industry. Many of the older participants in the Kau2011. • Textile Forum magazine was established exactly 30 nas event and the Conference work in education and thus years ago and is still managed by Beatrijs Sterk, who focus on the younger generation on a daily basis – a genwas in search of a worthy occasion to celebrate the eration that will face the tasks we (are obliged to) leave behind. What is our legacy? Our Kaunas Conference will anniversary. • The Network was looking for a meeting place to cel- look at answers to such questions. ebrate its 20th anniversary, both for its most active European members and for several of its non-European partners. Thanks to the exemplary coordination efforts of Dr. Virginija Vitkiene, who is in charge of organising the Kaunas


( 369 )

Conference speakers The event will give space to speakers from Western and Eastern Europe, the Americas and East Asia. Most of them have been involved in the Network since its beginnings. The ETN Secretariat expects their contributions to the discussion to reflect their many years of experience.

Led by Beatrijs Sterk and Laima Oržekauskienė, this group of speakers will provide contributions to fill the first day of the Conference. On the second day, up to 25 brief project presentations are scheduled, offering participants from various working fields and/or countries the opportunity to take part and publicise their projects on an international level. Traditionally, this is the ETN Networking Day, with communication effects that justify the Network’s existence. This is further supported by the excursions and workshops held for ETN members and their guests.

Sarah Braddock Clarke from the UK has been a consultant to the 2011 Kaunas Biennial for the theme, “Rewind into the Future”, from the outset. Another UK speaker is Diana Springall, a great connoisseur of international embroidery art. Anne Wanner from Switzerland, director of the St. Gallen Textile Museum for many years, still operates an online information service for organisers of Beatrijs Sterk and Dietmar Laue textile events. The group of representatives from Western Europe is completed by Vibeke Vestby from Norway, who has engineered an electronic jacquard loom and travels the world as an expert of jacquard weaving. Eastern Europe is represented by Marina Blumin, Ludmila Egorova and Andrew Schneider; the former, a staff member of the Hermitage Museum, will speak on behalf of textile people in St. Petersburg. The latter organise regular textile exhibitions and international symposiums in southern Ukraine. Reiko Sudo from Tokyo and Korean Chunghie Lee, who currently teaches at the Rhode Island School of Design in the USA, will provide insights into design research and the East Asian textile culture. North American weaving in art and design will be represented by three renowned artists and university lecturers, Lia Cook and Cynthia Schira from the USA and Louise Lemieux Bérubé, director of a training centre in Montreal, Canada. The Surface Design Association, our counterpart in North America, will be represented by Candace Edgerley and Carolyn Kallenborn, both well-known artists and inspiring teachers. The European Textile Network is very happy to have made a recent contact, the newly established Ibero-American Textile Network led by artist Paulina Ortiz from Costa Rica, in which tapestry artist Máximo Laura from Peru is a member.


( 370 )

Organizatoriai: ETT kartu su Kauno dailininkų paramos fondu (www.bienale.lt) Konferencijos veikla susijusi su šiomis vietomis (pagal žemėlapį bienalės programoje): 1 M. Žilinsko dailės galerija (Nepriklausomybės a. 12, LT–44311 Kaunas) 2 Kauno paveikslų galerija (K. Donelaičio g. 16, LT–44213 Kaunas) 3 Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus M. K. Čiurlionio galerijos konferencijų salė (V. Putvinskio g. 55, LT–44248 Kaunas) 4 Galerija „Meno parkas“ (Rotušės a. 27, LT–44279 Kaunas) 5 Galerija „Balta“ (M. Valančiaus g. 21, LT–44275 Kaunas) 6 A. Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus (V. Putvinskio g. 64, LT–44211 Kaunas) 13 „Best Western“ Santakos viešbutis (J. Gruodžio g. 21, LT–44293 Kaunas) 18 Restoranas „Bernelių užeiga“ (K. Donelaičio g. 11, LT–44248 Kaunas)

vė, Birutė Letukaitė, šokio teatro „Aura“ vadovė, Beatrijs Sterk, generalinė Europos tekstilės tinklo (ETT) sekretorė, prof. Laima Oržekauskienė, bienalės tarybos pirmininkė, dr. Rasa Andriušytė-Žukienė, Dar kartą istorija parodos kuratorė, Sarah Braddock Clarke, parodos Dar kartą į ateitį kuratorė. • Bienalės programos pristatymas • Konkurso prizinių vietų laimėtojų paskelbimas • Kviestųjų svečių parodų lankymas: Lia Cook (JAV), Cynthia Schira (JAV), Louise Lemieux Bérubé (Kanada), Chunghie Lee (Pietų Korėja), Kosta Rikos kolekcija, Portugalijos kolekcija 21:00 Atidarymo tęsinys (vieta 2 ) Programos DAR KARTĄ ir ŠOKAM kviestųjų menininkų pristatymas: Yinka Shonibare MBE (JK), Annika Ekdahl (Švedija), Silja Puranen (Suomija), Otavio ir Gustavo Pandolfo – Osgemeos (Brazilija), Vita Gelūnienė (Lietuva), Inga Likšaitė (Lietuva, Vokietija), Patricija Gilytė (Lietuva, Vokietija), Eglė Ganda Bogdanienė (Lietuva), VALYA (JAV), Almyra Weigel (Lietuva, Vokietija), Hiroko Watanabe (Japonija), Min Tzu-Chao (Taivanas).

Konferencijos kalba – anglų

Programa prieš konferenciją (neprivaloma)

Konferencijos programa

Trečiadienis, rugsėjo 21 d. 8:00–21:00 ETT ekskursija į Vilnių. 10:00–17:00 Reiko Sudo kursai registruotiems dalyviams Penktadienis, rugsėjo 23 d. 9:00–9:30 Registracija (vieta nr. 3 ) (tęsinys ketvirtadienio ryte) (vieta 3 ) 9:30 Sveikinimo kalba: dr. Virginija Vitkienė ir ETT prezidentė Lala de Dios Ketvirtadienis, rugsėjo 22 d. 9:00–10:00 ETT konferencijos dalyvių registracija (vieta 9:45 Sesijos Dar kartą į ateitį pradžia Beatrijs Sterk ir Laima Oržekauskienė, Lietuva 13 ) 10:00 Neprivaloma: turas su gidu (1) po Kauno centrą 10:00 Lia Cook, JAV 10:20 Cynthia Schira, JAV (pradžia vietoje 13 ) 10:40 Chunghie Lee, Pietų Korėja 10:00–12:30 Visuotinis ETT susirinkimas (vieta 13 ) 13:00 Neprivaloma: turas su gidu (2) po Kauno centrą 11:10 Reiko Sudo, Japonija 11:30–12:00 Kavos pertraukėlė (pradžia vietoje nr. 13 ) 12:00 Louise Lemieux Bérubé, Kanada 13:00–15:30 TEXERE susitikimas (vieta 13 ) 14:00–16:00 ETT konferencijos dalyvių registracija (vieta 12:20–12:40 Sarah Braddock Clarke ir Marie O’Mahony, Jungtinė Karalystė 13 ) 17:00–18:15 Tarptautinio šokio festivalio „Aura ’21“ pro12:40–14:00 Pietūs ir Reiko Sudo parodos atidarymas grama: Compagnie Thor (Belgija) „Mano mylimiesiems“ (vieta: „Girstučio“ kultūros ir sporto 14:00 Diana Springall, Jungtinė Karalystė centras, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas) 14:20 Paulina Ortiz, Kosta Rika Candace Edgerley ir Carolyn Kallenborn, JAV Kauno bienalės TEKSTILĖ ’11: DAR KARTĄ – 14:50 15:20 Anne Wanner, Šveicarija ŠOKAM – PIRMYN atidarymas 15:40 Gina Morandini, Italija 16:00–16:20 Kavos pertraukėlė 19:00 Oficialus atidarymas (vieta 1 ), kuriame dalyvaus 16:20 Ludmila Egorova ir Andrew Schneider, Ukraina kultūros ministras dr. Arūnas Gelūnas, Kauno bienalės 16:40–17:00 Marina Blumin, Rusija TEKSTILĖ’11 globėjas, dr. Virginija Vitkienė, bienalės vado- 17:00–17:20 Vibeke Vestby, Norvegija


Šeštadienis, rugsėjo 24 d. 9:00 Tinklo diena (vieta 13 ) Renginį veda Lala de Dios ir Beatrijs Sterk ETT narių ir svečių paskaitos: • Christina Leitner (Austrija). Tekstilės centras Chaslache – vizija įgauna formą • Giselle Eberhard Cotton (Šveicarija). Tomo Pauli Fondas ir Lozanos bienalės palikimas • Hiroko Watanabe (Japonija). Japonų tekstilės meno grupė ir jos veikla tinkluose • Hanny Spierenburg (Nyderlandai). Tekstilės festivalis Leidene, Nyderlanduose, 2011 ir 2015 metais • Velta Raudzepa (Latvija). Rygos trienalės – praeitis ir ateities perspektyvos • Eva Basile (Italija). LISIO fondas – tekstilės menas Italijoje: jį atgaivino tarptautinis bendradarbiavimas • Patricia Christy (Jungtinė Karalystė). Tarptautinė grupė TEXERE

• • •

• •

nas Kinijoje. Tekstilės mokymas Kinijos menų akademijoje (Hangzhou). Mainų programos ir ateities projektai Elisabeth Brenner (Švedija). Šiaurės šalių tekstilės menas. Tekstilininkų tinklo svarba Harm Harms (Nyderlandai). Funpump galimybės ir pranašumai paviršiaus dizaine Monika Auch (Nyderlandai). BE RIBŲ Amsterdamo grafikos ateljė. Municipalinė graviravimo studija Amsterdame pradeda tarptautinį projektą AGA (Amsterdams Grafisch Atelier) Carolyn Kallenborn (JAV). Filmo „Išausti gyvenimai“ pristatymas (bus rodomos filmo ištraukos) Yosi Anaya (Meksika). Bienalės dvelksmas Chalapoje (Verakruze), Meksike ir Oachakoje 2011 m.

18:00 Máximo Laura (Peru) parodos atidarymas (vieta 6 ) 18:30 TEXERE grupinės parodos atidarymas (vieta 6 ): 20:00 Konferencijos dalyvių vakarienė (vieta 18 )

11:00–11:30 Kavos pertraukėlė • Vita Gelūnienė (Lietuva). Studentai, kuriantys socialiniame ir politiniame kontekstuose: jautri sritis • Eglė Ganda Bogdanienė (Lietuva). Tekstilė Vilniaus dailės akademijoje – veikla tinkluose – apie tekstilės studentų meno projektus profesionalioje ir socialinėje sferose • Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė (Lietuva). Erdvė jauniems menininkams – tekstilės galerija „Artifex“, Vilniaus dailės akademija • Pamela Hardesty (Airija). Iš Pietų Airijos: tekstilė ir veikla tinkluose, Krofodo menų ir dizaino koledžas / Crawford College of Art & Design (Korkas)

Programa konferencijai pasibaigus (neprivaloma) Sekmadienis, rugsėjo 25 d. Nacionalinio paveldo diena 9:30 Kelionė autobusu į Rumšiškių muziejų (25 km nuo Kauno) 10:00–17:00 Speciali programa Rumšiškių muziejuje 19:00–21:00 Parodų lankymas: Estijos menas (vieta 4 ), Žinia iš Kerelos (vieta: 7 ), Laimos Oržekauskienės personalinė paroda (vieta nr. 5 ).

Pirmadienis, rugsėjo 26 d. – antradienis, rugsėjo 27 d. Lino kelias Dviejų dienų kelionė į vieną gražiausių Lietuvos vietovių • Katya Oicherman (Izraelis). Tekstilės katedra Šenkaro – Kuršių neriją – su nakvyne naujojoje Vilniaus dailės akakoledže – veikla tinkluose demijos rezidencijoje „Meno kolonija“ Nidoje • Cathryn Amidei (JAV). Kuriant besimokančią bendruomenę: Y kolektyvas / The Y Collective Trečiadienis, rugsėjo 28 d. – penktadienis, rugsėjo 30 • Katrin Pere ir Ene Pars (Estija). Nauji keliai ir senieji takai d., spalio 2 d. Estijos tekstilės mene bei veikla kuriant tinklus Chunghie Lee, Lia Cook ir Vibeke Vestby kursai registruo• Julia Astreou-Christoforou (Kipras). Pastangos panautiems dalyviams doti Kipro vilną • Bratislava Idvorean-Stefanovic (Serbija). Interaktyvus įaudimo būdų tekstilėje katalogas 13:00–14:00 Pietūs

15:30–16:00 Kavos pertraukėlė • Lala de Dios (Ispanija). Tarptautinis Madrido tekstilės kūrėjų asociacijos (Associacion de Creadores Textiles de Madrid) projektas • Andrea Milde (Ispanija). Taller de Empleo projektas ir KUKU projektas, kūrybingas regionas šiaurės Ispanijoje • Shi Hui ir Shan Zeng (Kinija). Šiuolaikinis tekstilės me-

( 371 )


( 372 )

Organizers: ETN together with the Kaunas Artists Support Fund (www.biennial.lt) Conference venues (according to the common map of biennial venues): 1 M. Žilinskas Art Gallery, Nepriklausomybės a. 12, LT-44311 Kaunas 2 Kaunas Picture Gallery (K. Donelaičio g. 16, LT44213 Kaunas) 3 National Museum of M. K. Čiurlionis, Conference Hall, V. Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaunas 4 Gallery „Meno parkas“, Rotušės a. 27, LT- 44279 Kaunas 5 Gallery „Balta“, M. Valančiaus g. 21, LT-44275 Kaunas 6 A. Žmuidzinavičius Memorial Museum, V. Putvinskio g. 64, LT- 44211 Kaunas 13 Best Western Santakos Hotel, J. Gruodžio g. 21, LT-44293 Kaunas 18 Restaurant Bernelių Užeiga, K. Donelaičio g. 11, LT-44248 Kaunas Conference language: English

Pre-Conference (optional) Wednesday, 21st September Day trip to Vilnius, the capital of Lithuania. 10:00–17:00 Course by Reiko Sudo, Wednesday and Thursday morning. Venue 3 Thursday, 22nd September 9:00–10:00 Registration. Venue 13 10:00 Optional: Guided tour no. 1 to Kaunas city centre. Starts at venue 13 10:00–12:30 ETN General Assembly. Venue 13 13:00 Optional: Guide tour no. 2 to Kaunas city centre. Starts at venue 13 13:00–15:30 TEXERE meeting. Venue 13 14:00–16:00 Registration. Venue 13 17:00–18:15 Dance Festival show (Venue: Culture and sports centre „Girstutis“ (Kovo 11-osios g. 26, Kaunas). Trolleybuses No. 5, 7. Please ask for tickets at registration places – venue 13 )

Birutė Letukaitė, Director of the AURA Dance Theatre Beatrijs Sterk, Secretary General of the European Textile Network (ETN) Prof. Laima Oržekauskienė, Head of the Biennial Board, Dr. Rasa Andriušyte-Zukienė, the curator of the Rewind History exhibition, Sarah Braddock Clarke, a curator of the Rewind into the Future exhibition • Presentation of the Biennial programme, • Announcement of the competition prize winners, • Visit to the exhibitions by invited guests: Lia Cook / USA, Cynthia Schira / USA, Louise Lemieux Bérubé / CDN, Chunghie Lee/ ROK, Costa Rican Textile artists, Portuguese artists. 21:00 Official opening continues. Venue 2 Presentation of the invited artists of the programs REWIND and PLAY: Yinka Shonibare MBE (UK), Annika Ekdahl (Sweden), Silja Puranen (Finland), Otavio and Gustavo Pandolfo – Osgemeos (Brazil), Vita Gelūnienė (Lithuania), Inga Likšaitė (Lithuania / Germany), Patricija Gilytė (Lithuania / Germany), Eglė Ganda Bogdanienė (Lithuania), VALYA (USA), Almyra Weigel (Lithuania / Germany), Hiroko Watanabe (Japan), Min Tzu-Chao (Taiwan).

Conference programme Friday, 23rd September 9:00– 9:30 Registration. Venue 3 9:30 Welcome address. Dr. Virginija Vitkienė and Lala de Dios, the President of ETN 9:45 The Beginning of the Session „Rewind into the Future“ How to empower textile culture for the future, why is it important and what is left to be done for the upcoming generation (see Short Notes on the Speakers). 9:45 Introduction: Beatrijs Sterk and Laima Oržekauskienė 10:00 Lia Cook, USA 10:20 Cynthia Schira, USA 10:40 Chunghie Lee, South Korea 11:10 Reiko Sudo, Japan 11:30–12:00 Coffee break 12:00 Louise Lemieux Bérubé, Canada 12:20–12:40 Sarah Braddock Clarke & Marie O‘Mahony, UK

Opening of the Kaunas Biennial TEXTILE ’11: REWIND – PLAY – FORWARD

12:40–14:00 Lunch / Reiko Sudo exhibition opening

19:00 Official Introduction. Venue 1 Minister of Culture Dr. Arūnas Gelūnas, the patron of the Kaunas Biennial TEXTILE ‘11 Dr. Virginija Vitkienė, Chief Executive of the Biennial

14:00 Diana Springall, United Kingdom 14:20 Paulina Ortiz, Costa Rica 14:50 Candace Edgerley & Carolyn Kallenborn, USA 15:20 Anne Wanner, Switzerland 15:40 Gina Morandini, Italy


16:00–16:20 Coffee break 16:20 Ludmila Egorova & Andrew Schneider, Ukraine 16:40–17:00 Marina Blumin, Russia 17:00–17:20 Vibeke Vestby, Norw Saturday, 24th September 9:00 Networking session. Venue 13 Moderators Lala de Dios and Beatrijs Sterk Lectures by ETN members and guests: • Christina Leitner / AT: The Textile Centre Haslach - A Vision is Taking Shape • Giselle Eberhard Cotton / CH: The Toms Pauli Foundation and the Legacy of the Lausanne Biennale • Hiroko Watanabe / JP: The Japanese Fiber Art Group and its Networking Activities • Hanny Spierenburg / NL: The Textile Festival in Leiden, Netherlands 2010 and 2015 • Velta Raudzepa / LV: Riga Triennials - Past and Future Perspectives • Eva Basile / IT: The Lisio Foundation: Textile Arts in Italy, Reviving through International Cooperation • Patricia Christy / UK: The International TEXERE Group 11:00–11:30 Coffee break • Vita Gelūnienė / LT: Students Working in Social and Political Contexts: Susceptible Zone • Eglė Ganda Bogdanienė / LT: Textiles at the Vilnius Academy of Arts Networking Activities - about Textile students art projects in professional and expanded social field • Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė / LT: Space for Young Artists - Artifex Textile Gallery / Vilnius Academy of Arts • Pamela Hardesty / IE: Reaching out from the South of Ireland: Textiles and Networking Activities at the Crawford College of Art & Design, Cork

KUKU-Project, a creative working place in the North of Spain • -hi Hui & Shan Zeng / CN: Contemporary Fiber Art in China, Education in Fiber Art in China Academy of Art, Hangzhou and exchange programme and projects in future • Elisabeth Brenner / SE: Nordic Textile Art, the importance of textile networking • Harm Harms / NL: The possibilities and advantages of the funpump in surface design • Monika Auch / NL: BOUNDLESS at AGA – municipal print making studio in Amsterdam launches international project (AGA = Amsterdams Grafisch Atelier) • Carolyn Kallenborn / US: Introduction of the Film Woven Lives, a selection of the film will be shown • Yosi Anaya / MX: The Biennial Air in Xalapa Veracruz, Mexico City and Oaxaca, 2011 18:00 The opening of the Máximo Laura (Peru) exhibition. Venue 6 18:30 The opening of the TEXERE collection exhibition. Venue 6 20:00 Conference Dinner. Venue 18

Post-Conference Programme (optional) Sunday, 25th September (National Heritage Day) 9:30 Trip by bus to the Open Air Museum in Rumšiškės 10:00–17:00 Special programme at the Open Air Museum in Rumšiškės outside the city 19:00–21:00 Exhibitions‘ visits: Estonian Art exhibition (venue 9 ), Message from Kerela (venue 7 ), Laima Oržekauskienė (venue 5 ).

Monday, 26th – Tuesday, 27th September A two days trip to the Curonian Spit, said to be the most 13:00–14:00 Lunch beautiful place of Lithuania with an overnight stay at the „Art Colony“ - residency of Vilnius Academy of Fine Arts • Katya Oicherman / IL: The Textile Department of the in Nida Shenkar College Networking Activities • Cathryn Amidei / US: Creating a Learning Community: Wednesday, 28 – Friday 30th September/ resp. The Y Collective 2nd October • Katrin Pere & Ene Pars / EE: New Ways and Old Paths in Courses by Chunghie Lee, Lia Cook and Vibeke Vestby Estonian Textile Art and Networking Activities • Julia Astreou-Christoforou / CY: Efforts to use Cypriot Wool • Bratislava Idvorean-Stefanovic / RS: An Interactive Catalogue of Interweave Variants in Textiles 18:00 Coffee break • Lala de Dios / ES: International projects of the Associacion de Creadores Textiles de Madrid • Andrea Milde / ES: The Taller de Empleo Project and the

( 373 )


( 374 )

Trumpi pranešėjų pristatymai

Lala de Dios (Ispanija) ir Beatrijs Sterk (Nyderlan- audiniuose derinamos ir supriešinamos įvairios vizualinės dai): ETT prezidentė ir generalinė sekretorė sistemos, sukuriančios naujas užuominas. Reiko Sudo (Japonija) studijavo tapybą, tekstilės dizainą ir rankinį audimą Musashino meno universitete, Tokijuje (1975). 1984 m. kartu su Junichi Arai įsteigė įmonę „Nuno“ (Nuno Corporation). Dabar ji yra „Nuno“ kompanijos vadovė bei pagrindinė dizainerė. Reiko Sudo taip pat dirba dėstytoja Musashino meno universitete. Jos eksperimentinės tekstilės darbai pristatomi visame pasaulyje, taip pat priklauso daugelio muziejų kolekcijoms bei tapo įkvėpimo šaltiniu tekstilės pramonei. Reiko Sudo į šią konferenciją buvo pakviesta kaip pavyzdinė kūrėja, jungianti amatą, meną ir pramonę.

Cynthia Schira į ETT konferenciją pakviesta kaip menininkė, kuri sugrąžina vaizduojamąjį meną į audimą, bei dėl paramos, kurią teikia savo studentams. Chunghie Lee (Pietų Korėja) įgijo tekstilės meno bakalauro ir tekstilės meno magistro laipsnius Honkingo universitete (Seulas, Korėja). Ji – tarptautiniu mastu žinoma tekstilininkė, dėstytoja ir laisvai samdoma rašytoja. Chungie Lee jau dešimt metų dėsto bojagi techniką Rod Ailando dizaino mokykloje (Rhode Island School of Design). 1994 metais gavo Fullbrighto stipendiją RISD, o jos darbai yra eksponuojami visame pasaulyje. 2011 balandį Chungie Lee buvo pakviesta į Viktorijos ir Alberto muziejų kaip dizainerė ir dėstytoja Londono „Mada judesyje“ (Fashion in Motion) programai. Jos darbai eksponuojami ne viename pasaulio muziejuje, tarp jų yra Viktorijos ir Alberto muziejus (Londonas, JK) bei Niujorko meno ir dizaino muziejus (Museum of Art and Design, New York). Neseniai ji kuravo keliaujančią parodą „Korėjos ranka“ (Hand of Korea), kuri buvo pristatyta Prancūzijoje, JAV, Korėjoje ir kitose vietose.

Lia Cook (JAV) dėsto tekstilės meną Kalifornijos menų koledže. Ji dirba įvairiomis technikomis, dažniausiai derindama žakardinį audimą su tapyba, fotografija ir skaitmeninėmis technologijomis. Jos dėka audimas tvirtai prigijo vaizduojamųjų menų srityje. Buvusi garsiojo Edo Rossbacho mokinė, ji tapo talentinga mokytoja, kuri pastūmėja studentus tyrinėti asmeninius kūrybos paribius. Naujausias jos projektas – bendradarbiavimas su neurologijos mokslininkais tyrinėjant emocinę smegenų reakciją į išaustus portretus. Chungie Lee pakviesta skaityti pranešimo dėl gebėjimo Lia Cook į ETT konferenciją buvo pakviesta kaip meninin- nutiesti tiltus tarp Rytų ir Vakarų. kė, kuri peržengia ribą, skiriančią amatą ir vaizduojamuosius menus. Louise Lemieux-Bérubé (Kanada) Kvebeko universitete, Monrealyje, baigė meno istorijos specialybę. StuCynthia Schira (JAV) jau daugiau nei 40 metų rengia dijavo žakardinį audimą Rod Ailando dizaino mokykloje parodas tarptautiniu mastu (www.cythiaschira.com). Jos (Rhode Island School of Design) JAV ir Prancūzijoje draukūrinius galima pamatyti daugelio muziejų kolekcijose. ge su „Pointcarre“ programinės įrangos išradėjais Olivier Taip jų: Metropoliteno meno muziejus (Metropolitan Masson ir François Roussel. Louise Lemieux-Bérubé įkūrė Museum of Art), Filadelfijos meno muziejus (Philadelphia Monrealio šiuolaikinės tekstilės centrą (Montreal Centre Museum of Art) bei Čikagos meno institutas (Chicago Art for Contemporary Textiles), kur šiuo metu dirba dėstytoInstitute). Ji buvo apdovanota Amerikos amatų tarybos ja. Savo darbuose ji dažnai pasitelkia ir kitas disciplinas, draugijos (College of Fellows of the American Craft Coun- pavyzdžiui fotografiją ir šokį. Naujausias jos projektas – cil) aukso medaliu. Jos darbai buvo pristatyti VIII ir XIV serija apie šiuolaikinį šokį. Lozanos bienalėse. Cynthia Schira dirbo tekstilės dizaino Louise Lemieux-Bérubé buvo pakviesta skaityti pranešiprofesore Kanzaso universitete. Jos skaitmeninio žakardo mą, nes Monrealio šiuolaikinės tekstilės centre (Montreal


( 375 )

Centre for Contemporary Textiles) suteikia menininkams Sent Martino menų universiteto (Central Saint Martins, galimybę naudotis kompiuterine technika. University of the Arts) Londone ateities tekstilės dizaino specialybės magistrus. Ji drauge su Marie O’Mahony paDiana Springall (Jungtinė Karalystė) – gerai žinoma rašė knygas „Techno tekstilė“ (Techno Textiles) ir „Sporto britų tekstilininkė, dirbanti su stambiais užsakymais. Jos technologijos“ (Sportstech). Sarah E. Braddock bendradarbai priklauso daugeliui kolekcijų, tarp jų Siuvinėtojų darbiavo kuruojant parodą „Ateities tekstilė“ HUB (Junggildijos (Embroiderers Guild) bei Viktorijos ir Alberto mu- tinė Karalystė, 2005 m.), bei daugelį kitų parodų. ziejaus kolekcijoms. Ji yra dėsčiusi ir skaičiusi pranešimus visame pasaulyje (dažniausiai JAV ir Japonijoje), buvo Siu- Sarah E. Braddock pakviesta skaityti pranešimo kaip pivinėtojų gildijos bei Amatininkų draugijos (The Society of onierė, atverianti naujas tekstilės sritis bei technologijas. Designer Craftsmen) pirmininkė, o šiuo metu yra Karališkosios menų draugijos (Royal Society of Arts) narė. Ji taip Laima Oržekauskienė (Lietuva) yra Vilniaus dailės pat gerai žinoma autorė ir kuratorė, dirbanti šiuolaikinio akademijos Kauno dailės instituto profesorė, dėstanti siuvinėjimo srityje. tekstilę. Nuo 1996 m. iki 2006 m. ji vadovavo Kauno dailės instituto Tekstilės katedrai. 2005 m. Laima OržekausDiana Springall per pastaruosius 20 metų daug padėjo kienė buvo apdovanota Nacionaline Lietuvos kultūros ETT dirbti su daugybe menininkų iš Rytų Europos ir už jos ir meno premija. Savo darbuose Laima Oržekauskienė ribų, pagelbėdama jiems kaip kontaktinis asmuo. Ji puiki derina sudėtingas audimo technikas ir šiuolaikinio meno moka užmegzti ir palaikti ryšius, tad 20-ųjų ETT metinių principus. Kolegos teigia, kad jos dėka Kaunas išgyvena be jos neįmanoma įsivaizduoti. tekstilės meno srities pakilimą. Marie O’Mahony (Jungtinė Karalystė, Australija) yra pažangiosios tekstilės meno profesorė Sidnėjaus technologijos universitete (Sydney University of Technology) ir vizituojanti profesorė Londono menų universitete (University of the Arts). Londone ji jau 15 metų dirba tekstilės ir technologijų konsultante. Marie O’Mahony taip pat rašo knygas. Paskutinė jos knyga vadinasi „Pažangioji tekstilė gerbovei ir sveikatai“ (Advanced Textiles for Wellness and Health). Ji kuravo parodas „Kiborgas“ (Cyborg, Amsterdamas), „Madingas audinys“ (Fabric of Fashion) ir „Techno pluoštai“ (Techno Threads, Dublinas).

ETT konferencijoje ji atstovaus klestinčiai Kauno tekstilės meno bendruomenei ir žvilgtels į jos ateitį.

Paulina Ortiz (Kosta Rika) baigė tekstilės specialybę Kalifornijos menų koledže (California College of the Arts). Ji dirba tekstilės meno ir dizaino srityse. Paulina Ortiz konsultuoja ir dėsto tekstilės kūrybą San Chosė Veritas universitete (Veritas University of San José). Ji taip pat įkūrė Pietų Amerikos ir Pirėnų šalių tekstilės tinklą (Iberoamerican Textile Network: Red Textil Iberoamericana), yra jo tarybos narė ir sekretoriato vadovė. Paulina Ortiz organizavo pirmąjį Pietų Amerikos ir Pirėnų šalių tekstilės Į ETT konferenciją ji pakviesta dėl aktyvios veiklos ETT tinklo suvažiavimą 2010 metais. kaip naujųjų technologijų ekspertė bei straipsnių žurnalui „Textile Forum“ autorė. Į Kaune vykstančią ETT konferenciją ji pakviesta kaip šio tinklo atstovė. Sarah E. Braddock-Clarke (Jungtinė Karalystė) yra laisvai samdoma dėstytoja, rašytoja, kuratorė ir konsul- Máximo Laura (Peru) yra tekstilės menininkas, kontantė. Ji taip pat dėsto istoriją ir kontekstualiąsias studijas sultantas ir dėstytojas. Jo tikslas – atgabenti senąją Andų Falmuto universitetiniame koledže (JK) bei egzaminuoja tekstilę į šiuolaikinį pasaulį. Jis yra Pietų Amerikos ir Pi-


( 376 )

rėnų šalių tekstilės tinklo (Iberoamerican Textile Network: tekstilės parodos organizatoriai. Šiuos renginius jie orgaRed Textil Iberoamericana) tarybos narys ir pakviestas nizuoja nuo 9-ojo dešimtmečio pradžios. Juos tam įkvėpė kaip šios organizacijos atstovas. ETT. Jie inicijavo bendradarbiavimą tarp Juodosios ir Viduržemio jūrų regionų tekstilės srityje. Candace Edgerley (JAV) yra tekstilės menininkė ir edu- Liudmila Egorova ir Andrew Schneider į ETT konferenciją katorė. Ji, pasitelkusi dažymo techniką, kuria ant sienų pakviesti atstovauti pietrytinei Europos daliai. kabinamus kūrinius bei drabužius. Šie darbai parduodami kaip „Ginko Designs“ produktai. Šiuo metu ji eina Pavir- Gina Morandini (Italija) yra gerai žinoma italų tekstišiaus dizaino asociacijos (Surface Design Association) pre- lininkė. Iš pradžių susidomėjusi tradicinėmis technikomis, zidentės pareigas. ji vėliau pasuko eksperimentų su įvairiomis tekstilinėmis Į ETT konferenciją pakviesta kaip organizacijos atstovė. medžiagomis ir metalu keliu. Ji dalyvavo tekstilės meno ir šiuolaikinio meno parodose visame pasaulyje, buvo tarpCarolyn Kallenborn (JAV) kuria drabužius bei tautinių Kjeri bienalės Italijoje ir Turnė tapiserijos trienaskulptūras iš audinio ir metalo. 2001–2007 m. dirbo profe- lės Belgijoje komisijų narė 2005 ir 2008 metais. Ji inicijavo soriaus asistente Kanzas Sičio meno instituto tekstilės ka- ir kuravo tarptautinį Valcellina apdovanojimą jauniesiems tedroje. Be to, buvo aktyvi keleto Paviršiaus dizaino asoci- tekstilininkams Manjage, Italijoje (8 laidos). acijos konferencijų nuo 2003 m. iki 2009 m. organizatorė. Gina Morandini į konferenciją pakviesta dėl paramos jauKaune drauge su Candance Edgerley ji atstovaus Pavir- niesiems tekstilininkams. šiaus dizaino asociacijai. Marina Blumin (Rusija) dirba tekstilės kuratore Sankt Anne Wanner (Šveicarija) studijuoja meno istoriją Ciu- Peterburgo Ermitažo muziejuje. Ji tyrinėja sovietinę proricho universitete. Taip pat studijuoja tekstilės restauravi- pagandinę tekstilę ir XX a. Europos tekstilę. Ji taip pat egmą Abeggų fonde Rigisberge (Abegg Foundation Riggis- zaminuoja Sankt Peterburgo taikomųjų menų ir pramoniberg), Šveicarijoje, ir tekstilės technikas Šveicarijoje bei nio dizaino akademijos tekstilės katedros studentus ir yra Suomijoje. 20 metų dirbo Sent Galeno tekstilės muziejaus Dailininkų sąjungos narė (meno kritikė). kuratore. Ji yra ICOM (Tarptautinė muziejų taryba) ir CIETA Į ETT konferenciją pakviesta todėl, kad yra atvira ryšiams (Tarptautinis senovės tekstilės studijų centras) narė. Ji pri- iš viso pasaulio ir dėl pastangų atverti mums Sankt Pežiūri tinklalpį, kuriame teikiama informacija apie įvykius ir terburgą. leidinius tekstilės pasaulyje. Kartu su Siuvinėjimo grupe, priklausančia CIETA, ji kuria siuvinėjimo technologijos va- Vibeke Vestby (Norvegija) yra audėja, menininkė, buvusi dėstytoja, o šiuo metu užsiima unikalių TC-1 žakardovus keturiomis kalbomis. Į konferenciją Anne Wanner pakviesta todėl, kad dosniai dinių staklių, kurias pati ir išrado 8-ajame dešimtmetyje, tiekimu tekstilininkams. Šis audimo įrenginys, dabar jau dalinasi informacija. pasiekęs mokyklas, menų centrus ir atskirus menininkus, Meno kritikė Ludmila Egorova ir tekstilininkas An- išugdė visą menininkų kartą, audžiančią skaitmeninio žadrew Schneider (Ukraina) savo šalyje organizuoja kardinio audimo darbus. tekstilės renginius, atvirus viso pasaulio lankytojams. Jie Vibeke Vestby yra ETT tarybos narė ir pristatys naujus žayra tarptautinės tekstilės meno bienalės „Scythia“ ir Mini kardo srities laimėjimus.

Short Notes on the speakers

Lala de Dios / Spain & Beatrijs Sterk / Nether- textiles have been exhibited worldwide, are part of many lands: ETN President & Secretary General museum collections and have inspired textile industry. – Reiko Sudo was invited to this conference being a role Reiko Sudo / Japan; studied painting first and than tex- model of the integration of craft, art and industry. tile design, handweaving and art at Musashino Art University in Tokyo (1975). Founded the Nuno Corporation Lia Cook / USA is a professor of Textile Art at the Califortogether with Junichi Arai in 1984, now she is the main nia College of Arts. She works in a variety of media, usualdesigner and director of Nuno. Today Reiko Sudo is also ly combining Jacquard weaving with painting, photograa lecturer at Musashino Art University. Her experimental phy and digital technology. She has established weaving


firmly in the realm of fine art. Educated in textile art by the famous Ed Rossbach, she is a gifted teacher in pushing her students towards their own creative boundaries. Lia´s most recent project is a collaboration with neuroscientists to map in the brain the nature of the emotional response to woven faces. Lia Cook was invited for the ETN conference as an example of crossing the divide between craft and fine art. Cynthia Schira / USA has been exhibiting internationally for over four decades. Her work is represented in the collections of many museums including the Metropolitan Museum of Art, the Philadelphia Museum of Art and the Chicago Art Institute. She was awarded a gold medal by the College of Fellows of the American Craft Council. Her work was in the 8th and 14th Lausanne Biennale. Cynthia Schira was a professor of Textile Design at the University of Kansas. Her digital Jacquard weavings combine and juxtapose various visual systems developing new allusions. Cynthia Schira was invited as speaker for the ETN Conference because of bringing fine art back to weaving and because of her supportive function for her students.

collections including those of the Embroiderers Guild and the Victoria &Albert Museum. She has lectured and taught worldwide (especially in Japan and the USA), was the chairman of both the Embroiderers Guild and The Society of Designer Craftsmen and is Fellow of the Royal Society of Arts. She further is a well-known author and curator on the subject of contemporary embroidery. Diana Springall has been a great support for the ETN throughout the past 20 years with numerous artists from Eastern Europe and beyond, staying at her home in Kent or receiving the contacts they needed. She is a great networker and we could not celebrate our 20th anniversary without her.

Marie O‘Mahony / UK, AUS is a professor for Advanced Textiles art at the University of Technology Sydney and a Visiting Professor at the University of the Arts, London. In London she has been working as a textile and technology consultant for 15 years. She also is the author (a writer?) her new book is titled “Advanced Textiles for Wellness and Health”. Exhibition curating includes “Cyborg” (Amsterdam), the “Fabric of Fashion” and “Techno Threads” (Dublin). She was invited for this ETN conference because she Chunghie Lee / South Korea (BFA & MFA from Hongik has been active for ETN as an expert for new technology University, Seoul, Korea), an internationally renowned fib- and for TF magazine as a writer. er artist, lecturer and freelance writer, has been teaching Bojagi at Rhode Island School of Design for ten years. She Sarah E. Braddock Clarke / UK is a freelance lecwas a Fulbright Scholar to RISD in 1994 and has shown turer, writer, curator and consultant. She also is a Senior her works internationally. She was an invited designer Lecturer in Historical and Contextual Studies for Uniand lecturer for the Victoria & Albert Museum, London versity College Falmouth / UK and works as an External Fashion in Motion program April 2001. Her works are in Examiner for the Design for Textile Futures (MA Degree numerous museums throughout the world including the at Central Saint Martins), University of the Arts, London/ Victoria & Albert Museum, London, UK, and Museum of UK. Together with Marie O‘ Mahony she was an author of Art & Design, New York. She recently curated Hand of “Techno Textiles” and “Sportstech”. She worked as a coKorea: a touring exhibition shown in France, USA, Korea curator for “Future Textiles” for the Hub / UK (2005) and and other venues. Chunghie Lee was invited as a speaker many further exhibitions. She belongs to the speakers of because of her qualities to build bridges between East this ETN Conference because of her leading role to open and West. up the new field of textiles and new technologies. Louise Lemieux-Bérubé / CDN graduated in Art History at the Université du Québec in Montreal, studied Jacquard weaving at Rhode Island School of Design/USA and with Olivier Masson & François Roussel are the inventors of the Pointcarré software in France. Louise Lemieux Bérubé is the Founder of the Montreal Centre for Contemporary Textiles where she teaches students from around the world. In her own artwork she often works together with other disciplines e.g. with photography and dance. She just started a new series on contemporary dance. Louise Lemieux-Bérubé was invited as a speaker because of her efforts to make computerized equipment available to textile artists at her centre.

Laima Oržekauskienė / LT is a professor of Textile Art at Kaunas Art Institute, Department of Vilnius Art Academy. She led that Department from 1996 to 2006. She received the „Lithuanian Culture and Art Premium“ Award in 2005. In her artwork she combines complex weaving with principles of contemporary art. Her colleagues are stating that she has been influential for the blossoming period of textile art Kaunas is currently going through. She will represent this thriving textile art community of Kaunas at our conference with a view on the future.

Paulina Ortiz / Costa Rica, graduated in textiles at the California College of the Arts, is a textile artist and designer, consultant and lecturer in textile creation at the Veritas Diana Springall / UK is a well-known British textile University of San José, Costa Rica. She is also a founder artist working for large commissions. Her work is in many and a board member, the leader of the Secretariat of the

( 377 )


( 378 )


viet propaganda textiles and European textiles from the 20th century. She also works as an examiner for the Textile Arts Department at the Academy of Applied Art and Industrial Design of St. Petersburg and she is a member (art critic) of the Union of Artists. She was invited because Candace Edgerley / USA is a textile artist and edu- of her openness for contacts from all over the world and cator working with dyes and paints to create wall pieces because of the efforts to disclose St. Petersburg for us. and wearables, sold under the label Ginko Designs. She currently serves as the President of the Surface Design Vibeke Vestby / NO is a weaver and artist, former lecAssociation. She is invited to the ETN Conference to rep- turer and now a manager of a unique tool the TC1, a Jacquard loom for textile artists which she invented in the resent her networking organisation. 80s. This weaving equipment, now available at schools, Carolyn Kallenborn / USA works with fabric and art centers and at individual textile artist workshops, metal to create garments and sculptural pieces. She was has brought about a whole new generation of digital Assistant Professor at the Fiber Department of Kansas Jacquard weaving artists. Vibeke Vestby is an ETN Board City Art Institute from 2001–2007. Furthermore she was member and will represent the new developments in her active as the organiser of several SDA Conferences from field. 2003 to 2009. – In Kaunas she will represent the SDA together with Candace Edgerley. Iberoamerican Textile Network (Red Textil Iberoamericana) and the organizer of the first meeting of this Network in 2010. She is invited to the Kaunas Conference as representative of her networking organisation.

Anne Wanner / CH, is involved in the studies of Art History at the University of Zürich. Additional studies in textile restauration at the Abegg Foundation Riggisberg, Switzerland and in textile techniques in Switzerland and in Finland. She worked for 20 years as curator of Textile Museum in St. Gallen. Member of ICOM and CIETA. She is maintaining a website (www.annatextiles.ch) providing information on textile events and publications. Together with the Embroidery Group within the CIETA she creates manuals of embroidery technology in 4 languages. She is invited because of her generous information activities. Ludmila Egorova & Andrew Schneider / UA (she is an art critic, he is a textile artist), working on textile events in their country are open to visitors worldwide. They are the organizers of International Biennial of Textile Art „Scythia” and Mini Textile Exhibitions. They do this inspired by ETN from the early 90s. They have initiated textile cooperation between countries of the Black and The Mediterranean Sea regions. They are invited to represent the South-Eastern part of Europe. Gina Morandini / IT is a well-known Italian textile artist, who after the first focus on traditional techniques, turned to experimentation with diverse textile materials and metal. She took part internationally in fiber art and contemporary art exhibitions, acted as a jury member for the Intl. Fiber Art Biennial of Chieri / I as also for the Intl. Tapestry Triennial of Tournai / B (in 2005 and 2008). She initiated and curated the important Intl. Valcellina Award for young fiber artists in Maniago / I (8 editions). – She was invited as a speaker because of her focus on the promotion of young textile artists. Marina Blumin / RU is a textile curator at the St. Petersburg Hermitage. Her scientific interest is related to So-

( 379 )


( 380 )

ETT Kursai

Reiko Sudo (treč., rugsėjo 21 d., – ketv., rugsėjo 22 d.) Reiko Sudo kursas – įvadas į eksperimentines praktikas, kuriomis užsiima ši japonų dizainerė, pagarsėjusi tuo, kad pramoninėje tekstilėje pasitelkia amatų technikas. Reiko Sudo su kursų dalyviais planuoja dažyti rūdimis. Specifinės žinios nebūtinos. Daugiausiai naudos gaus tekstilės dizaineriai, gerai susipažinę su dažymo technikomis. Dalyvių skaičius: 20 Chunghie Lee (treč., rugsėjo 28 d., – penkt., rugsėjo 30 d.) Bojagi skiautiniai daugybę amžių naudojami Korėjoje tokiose ceremonijose kaip vestuvės, taip pat įvairiuose ritualuose ir namų ūkyje kaip dangalai arba pakavimo audiniai. Tradiciniuose skiautiniuose naudojama keletas daigstymo būdų. Tarp jų – trigubo dygsnio technika, vadinama kekki. Tokia siūlė sukuria standžias linijas, kurios gali būti naudojamos kaip dizaino komponentai didesniuose dviejų ir trijų matmenų darbuose. Kai dalyviai išmoksta pagrindinių bojagi technikų, jie skatinami eksperimentuoti, pritaikyti ir interpretuoti šias technikas bei idėjas pagal poreikius. Nors technika yra tinkama įvairiems kūriniams: dvimačiams, 3 išmatavimų, architektūriniams, kūno puošybos, minkštajai skulptūrai ir drabužiams, dalyvių praktikos paprastai apima nuo intymių dėvimų darbų iki didelio mastelio pramoninių instaliacijų. Darbai gali priklausyti vaizduojamojo meno arba dizaino sričiai. Tikslinė grupė: tekstilės menininkai, dizaineriai ir studentai Reikalavimai: dalyviai turi atsinešti siuvimo reikmenis Dalyvių skaičius: 12

Studentai turi būti pasiruošę trumpą ankstesnių darbų pristatymą (videodarbas, skaidrės) ir aiškiai pristatyti pagrindines problemas. Tikslinė grupė: aktyviai kuriantys menininkai, dizaineriai arba vyresnių kursų studentai, norintys pakilti į aukštesnį kūrybinį lygmenį Reikalavimai: būti pasiruošus pristatyti savo kūrinį ir apie jį diskutuoti Dalyvių skaičius: 12

Vibeke Vestby (treč., rugsėjo 28 d., – sekm., spalio 2 d.) Tekstūras galima sukurti keliais būdais: - derinant audimo struktūras ir jas skirtingai sugrupuojant, - derinant skirtingų savybių medžiagas, pavyzdžiui, vilną ir medvilnę, - derinant skirtingas audimo struktūras ir medžiagas, siekiant sustiprinti efektus. Tikrasis daugumos tekstūrų įspūdis atsiskleidžia tik užbaigus darbus. Todėl bus dažnai kerpami metmenys ir išbandomi pagrindiniai audinių užbaigimo būdai. Kai kurios audimo struktūros tobulai tinka tekstūroms tyrinėti, pavyzdžiui, austi shibori ir dvigubi audiniai. „Photoshop“ programa audiniai bus kuriami ir pritaikomi bandomajam dizainui. Kursuose bus TC-1 6 modulių staklės su baltais medvilnės, vilnos metmenimis, taip pat įvairių ataudų. Kiekvieną dieną bus pristatomos „Powerpoint“ formato paskaitos, taip pat numatomas individualus darbas prie kompiuterio ir audimo užsiėmimai, po jų - paprasti audinių užbaigimo būdai (daugiausia plovimas). Tikslinė grupė: patyrę audėjai, turintys „Photoshop“ proLia Cook (treč., rugsėjo 28 d., – penkt., rugsėjo 30 d.) gramos pagrindus Šis intensyvus trijų dienų kursas koncentruosis į atskirų Reikalavimai: nešiojamasis kompiuteris su „Photoshop“ menininkų, dizainerių individualius darbus. Studentai programa, siūlų likučiai turėtų ateiti pasiruošę tapti lygiateisiais bendruomenės Dalyvių skaičius: 12 nariais, sugebėti bendrauti su kitais studentais ir dėstytoja, komentuoti ir išklausyti pastabas bei atrasti naujas kūrybos kryptis. Iš visų studentų reikalaujama atsinešti originalius darbus, kurie bus vertinami, būti pasiruošus giliai analizei ir diskusijai. Diskusijose bus aptariama koncepcija, formalus, techninis ir socialinis darbų aspektas.


( 381 )

ETN Courses

Reiko Sudo (Wed, 21st and Thurs, 22nd September, 2011) This course is an introduction to the experimental practice of this Japanese designer, who is renowned for her use of craft processes in industrial production. Reiko Sudo intends to undertake practical work with her course participants in rust dyeing processes. Specific prior knowledge is not required. Textile designers who are well versed in dyeing processes will probably benefit most. The number of participants is limited to 20, the course fee is Euro 160. The date is the 21st and a short time in the morning of 22nd September 2011 Chunghie Lee (Wed, 28th – Fri, 30th September, 2011) Bojagi patchwork wrapping cloths have been used in Korea for many generations at ceremonies like wedding, ritual and in the household for various types of coverings and wrappings. The traditional pieces use several stitching methods among them, a triple stitching technique called Kekki. The resulting seaming creates stiff strong linear elem ents that can be used as design components in larger pieced two and three dimensional work. Traditional fabric, nobang, offers the variations in transparency, depthless and moving quality. Once participants have learned the basic techniques of bojagi, they are encouraged to experiment and to adapt the techniques and concepts to their own needs and interpretations.The technique is adaptable to many forms of work; 2-D, 3-D, architectural, body ornaments, soft sculptures, and or wearable; Participants’ practice span intimate wearable works, through to large scale industrial installation. Works may have either fine art or design orientation. Target group: Textile artists, designers and students. Requirements: Participants should bring sewing utensils (list to follow). Number of participants: 12

new directions for their work. Each student is required to bring to class original works to evaluate, be prepared for in-depth analysis and discussion. Discussions will deal with the conceptual as well as formal, technical and social aspects of the work. Students should be prepared to present a short introduction (ppt or video, slides) to past work and articulate clearly their basic concerns. – Target group: Participants should be active working artists/designers, or advanced level students who want to push their work to new levels. Requirements: Be prepared to present your own work and make it the subject of discussion. Number of participants: 12

Vibeke Vestby (Wed, 28th – Sun, 2nd Oct. 2011) Textures can be created in several ways: – combine weave structures which will pack differently – combine materials with different properties such as wool and cotton – combine weave structures and materials to enhance the effects Most textures will not give a true visual impression until the finishing treatment is applied. We will, therefore, cut off the warp frequently and try basic finishing methods. Some weaving structures are ideal for exploring texture such as woven shibori and double weaves. We will make the weaves in Photoshop and apply them to your test designs. The TC-1 loom will have 6 modules and a white warp of cotton/wool. Various suitable weft materials will be available at the workshop. Every day will contain both Powerpoint introductions / lectures, individual work on your own laptops and practical weaving followed by simple finishing methods (mostly washing). - Target group: Experienced weavers with basic knowledge of Photoshop. Requirements: Laptop with Windows and Photoshop, Lia Cook (Wed, 28th – Fri, 30th September, 2011) leftover yarns. This three day intensive class will focus on the works of Number of participants: 12 each individual artist/ designer. Students should come with the intention of becoming a part of the community of peers ready to interact with other students and the teacher, to give and receive feedback and to discover


( 382 )

Tarptautinė tekstilės studentų paroda


( 383 )

International Textile Students‘ Exhibition


( 384 )

YPATINGA BŪSENA

Tarptautinė tekstilės meno ir dizaino studentų paroda Ypatinga būsena skirta paminėti VDA Kauno dailės fakulteto Tekstilės katedros 70 metų jubiliejų. Parodoje dalyvauja artimiausi katedros partneriai iš Geteborgo, Talino, Tartu, Rygos, Lodzės ir Vilniaus aukštųjų meno mokyklų. Partnerystė su šių mokyklų tekstilės katedromis yra paremta ne tik tarptautine studentų ir dėstytojų pasikeitimo programa, bet ir asmeninėmis draugystėmis, kurių dauguma užgimė per Kauno bienalę. VDA KDF Tekstilės katedra glaudžiai bendradarbiauja su Kauno bienale nuo pat jos atsiradimo pradžios. Daugelis katedros dėstytojų yra šios visame pasaulyje pripažintos parodos įkūrėjos, ideologės ir vadovės. Visada didysis bienalės tikslas buvo savų studentų akiračio plėtimas ir jų kūrybinis kontekstas. Tad neatsitiktinai šis iškilmingas katedros jubiliejaus renginys yra minimas per bienalę kaip sudėtinė jos programos PIRMYN dalis.

Paroda Ypatinga būsena – tai šventė, kurioje susitinka ir drauge švenčia tikrai artimi žmonės, siejami giminingų požiūrių ir panašių tikslų: vertinti ir skleisti tekstilės meną bei dizainą ir puoselėti šių sričių unikalumą aukštosiose meno mokyklose. Dėkojame parodos rėmėjams Kauno prekybos centui „Akropolis“ ir Lenkų kultūros institutui Vilniuje. Kuratorė doc. Vita Gelūnienė, Taikomosios tekstilės katedros vedėja, VDA KDF Organizatorius Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultetas


( 385 )

State of Exception

The International Textile Students’ Art and Design Exhibition – State of Exception is dedicated to commemorate the 70 th anniversary of the Department of Textile at the Kaunas Art Faculty of Vilnius Academy of Arts. The participants of the exhibition are our long term partners from the art schools of Gothenburg, Tallinn, Tartu, Riga, Lodz, and Vilnius. The partnership between the schools is based not only on the international exchange programme for teachers and students but also on personal friendships which were mostly born in the context of the Kaunas Biennial. Textile Department at the Kaunas Art Faculty has been closely involved in the activities of the Biennial since the very beginning of its existence. Many of our teachers are the founders, the ideological developers and the managers of this worldly renowned exhibition. To expand the horizon and to ensure the cultural and creative context for our students, was always the prime goal of the Biennial. Thus, it is not occasional to celebrate this very important date for the Kaunas Department during

the time of the TEXTILE 11 and be a part of the biennial programme FORWARD. State of Exception is a platform for meetings and celebration of those who share similar viewpoints and objectives: to appreciate, disseminate and cherish the unique realm of textile art and design within the context of art education. We express our gratitude to the sponsors of the exhibition – Kaunas shopping center „Akropolis“ and the Polish Institute in Vilnius. Curator Assist Prof. Vita Gelūnienė, Head of the Applied Textile Department at KAF VAA Organiser Kaunas Art Faculty of Vilnius Academy of Fine Arts


( 386 )

(

ESTIJOS meno akademija Estonian Academy of Arts

)

Estijos meno akademijos Tekstilės dizaino katedra eksponuoja kūrinių rinkinį, kuris yra katedros projekto, rodyto Frankfurto interaktyvių projektų plakatų parodoje „Techtextil 2011“, rezultatas.

ESTIJA / ESTONIA

Tradicinės technikos, tokios kaip mezgimas, nėrimas, spausdinimas ir t. t., naujoviškai naudojamos šiuolaikinio konteksto tekstilei kurti. Kai kuriuose darbuose panaudota elektronika. Interaktyvumas pasitelktas siekiant arba pridėti žaismingumo efektų, arba išspręsti problemas.

Tekstilės dizaino katedra koncentruojasi į tekstilės dizaino ir tekstilės pritaikomumo plėtrą. Nuo 2005 m. katedra Kuratorės doc. Piret Valk ir Kärt Ojavee eksperimentuoja su interaktyvia tekstile ir šioje srityje pirmauja visoje Estijoje.

The Department of Textile Design at the Estonian Academy of Arts is exhibiting a selection of works resulting from projects within the department, which were first exhibited at a poster exhibition of interactive projects at Techtextil 2011 in Frankfurt.

To create the textiles, traditional techniques such as knitting, crochet, printing and so forth have been used within a contemporary context and in a new way, and some pieces also use electronics. Interactivity has been used either to add playful effects or to create solutions to problems.

The textile design department at the Estonian Academy of Arts concentrates on developing textiles design and Curators Assoc. Prof. Piret Valk and Kärt Ojavee broadening the ways how textiles can be used. The department has been experimenting with interactive textiles since 2005 and is a pioneer in this field in Estonia.


( 387 ) Riin Kõiv, Annika Sellik Henrietta / Henrieta Panaudotas popierius su bioplastikais, LED sistema: smd LED, metalo siūlai, elektrai laidūs klijai, šviesos jutiklis / Recycled paper covered with bioplastics, LED system: smd LEDs, metal thread, electroconductive adhesive, light-sensitive sensor. Origamis, mišri media / Origami, mixed media Vad. / Tutor: Kärt Ojavee

Ilona Tell Gero miego antklodė / THE BLANKET OF GOOD SLEEP Medvilnė ir švytintis siūlas / Cotton and post-glowing thread Tinklo nėrimo technika / Netting technique Vad. / Tutor: Kärt Ojavee

Heleri-Alexandra Sits, Signe Aasoja, Triin Aas Kokia-dabar-valanda-pagalve / WHAT-TIME-IS-IT-PILLOW Medvilnė, LED sistema / cotton fabric, LED system Mišri technika (elektroninis LED laikrodis, aplikacija) / Mixed technique (electronic LED clock, application) Vad. / Tutor: Kärt Ojavee


( 388 )

(

HDK – Dizaino ir amatų mokykla, Geteborgo universitetas HDK – School of Design and Crafts, University of Gothenburg

Išdrįsk, norėk, smalsauk

)

ŠVEDIJA / SWEDEN

pat teorinėmis paskaitomis ir diskusijomis. Atviros sistemos HDK dizaino programos sudaro bendradarbiavimo galimybę įvairių sričių ir kultūrų žmonėms. Dvi pedagogų ruošimo programos – Vizualaus meno ir Sloyd – prisideda ruošiant būsimus šių sričių pedagogus. HDK taip pat priklauso vienintelei aukštajai mokyklai Švedijoje, kuri daugiausia remiasi meno programomis.

Geteborgo universiteto Dizaino ir amatų aukštoji mokykla sutrumpintai vadinama HDK. Šiai mokyklai daugiau nei 160 metų, ji turi gilias tradicijas, o kartu nuolat vystosi. Viename HDK pastate renkasi būsimi studentai doktorantai ir tyrinėtojai iš dizaino, amatų, meno, dailės pedagogikos ir sloyd (angliškas žodis „sloyd“ yra kilęs iš švediško „slöjd“, kuris sujungia žodžių dizainas ir amatas Šioje parodoje eksponuojami tekstilės studentų darbai, prasmes), sričių. HDK priklauso vienam iš didžiausių Euro- kurie nurodo ir siūlo „išdrįsk, norėk, smalsauk“ reikšmes. Kviečiame ir jus atrasti savas šių žodžių prasmes. poje Geteborgo universitetui. Amatų programa – juvelyrika, dizainas, tekstilė ir kerami- Kuratorė prof. Annika Ekdahl ka – yra paremta praktiniais meniniais užsiėmimais, taip

Dare, Care, Be Curious The School of Design and Crafts is usually called HDK, an abbreviation of the Swedish name. We are more than 160 years old and are rooted in a long tradition, at the same time as we are constantly developing. At HDK future designers, craftsmen, artists, teachers in visual arts and sloyd (word sloyd refers to craft and design as a school subject, and in this sense the term has been borrowed from Swedish word slöjd into English as sloyd) gather in the same building as doctoral students and researchers. HDK is a part of the University of Gothenburg, one of the major Universities in Europe.

work with theory and discussions within. The HDK Design Programmes, with their open structure, make it possible for different competences and cultures to co-operate. Through Visual Arts and Sloyd, two Teacher’s Training Programmes, we contribute to further development of the field for coming teachers. HDK is also part of Sweden‘s only Research School based on artistic ground. In this exhibition we show works made by students from the Textile Art programmes. Welcome to take part of their suggestions and examples of what it can mean to dare, care and be curious. Curator Prof. Annika Ekdahl

The Crafts programmes – Jewellery Art and Design, Textile Art and Ceramic Art – are based on practical, artistic

Hållams Linnea Henriksson. Išsaugotas gyvenimas (Žmogus miške) / A Preserved Life (Man in Wood). Siuvinėjimas / Embroidery

Annie Johansson. Apeigos / Rite. Šviestuvų gaubtai, tekstilė, plaukai / Lamp sheds, textile, hair (Nuotrauka / Photo: Sara Samuelsson)


( 389 )


( 390 )

(

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS Kauno dailės fakultetAS Kaunas Art Faculty of Vilnius ACADEMY OF FINE ARTS

VDA Kauno dailės fakulteto Taikomosios tekstilės katedros studijų programą sudaro funkcinės ir meninės tekstilės studijos. Šioje katedroje dėstomas tekstilės dizainas ir meninė tekstilė. Reikšmingos ne tik praktinės, bet ir teorinės studijos, kuriomis siekiama plėsti ir gilinti žinias, tobulinti praktinių darbų įgyvendinimą, ugdyti studentų gebėjimą analizuoti ir vertinti kūrybinius procesus. Glaudūs išoriniai Tekstilės katedros ryšiai skatina mūsų studentus dalyvauti vietinėse ir tarptautinėse parodose, bendradarbiauti su architektais, dizaineriais, praktikuotis tekstilės pramonės įmonėse. Mūsų absolventai dalyvauja parodose, dirba audinių dizaino, interjero dekoravimo, grafinio dizaino srityse, taip pat dėsto, kuruoja parodas, organizuoja kultūrinius ir meno projektus.

)

LIETUVA / LITHUANIA

The programme of the Department of Applied Textile at the Kaunas Art Faculty of Vilnius Academy of Fine Arts aims to formulate a methodology appropriate to individual students’ needs. It helps to improve research and realisation of art works and to develop skills for analysis and evaluation of creative processes. The programme, consisting of functional and artistic textile subjects, reveals creativity through knowledge and skills nurtured during the study period. Practice based and theoretical courses provide students with the opportunity to discover their own capacities and to appreciate a diversity of practices.

Close contacts with external institutions and enterprises encourage our students to participate in local and interParodoje pristatomi naujausi 2011 metų bakalauro ir ma- national exhibitions, undertake internships in textile industry and collaborate with architects and designers. gistro studijų baigiamieji darbai. Kuratorė doc. Vita Gelūnienė

The works presented in this exhibition were produced in the last year and are the final works of the BA and MA studies. Curator Assoc. Prof. Vita Gelūnienė

Eglė Sakalaitė. Asmeninės istorijos / Personal Stories. 2011. Augalai, klijai / Plants, glue. Tutor / Vad. Lecturer / lektorė Monika Žaltauskaitė-Grašienė. Nuotrauka / Photo: Kristina Čyžiūtė


( 391 )

Neringa Kisielienė. Aksesuarai / Accessory. 2011. Dujokaukės, mišri technika / Gas-masks, mixed media. Tutor / Vad. Lektorė / Lecturer Lina Jonikė. Nuotrauka / Photo: Kristina Čyžiūtė


( 392 )

(

Latvijos meno akademija Art Academy of Latvia

)

Latvijos meno akademijos Tekstilės katedroje studentai išmoksta pagrindinių klasikinių ir šiuolaikinių technikų, atlieka įvairių medžiagų tyrimą, studijuoja spalvos teoriją ir kompozicijos principus, o svarbiausia – jie ugdo mąstymą, tobulina techninius įgūdžius, kad galėtų įkūnyti savo originalias idėjas įvairiose medžiagose.

LATVIJA / LATVIA

Textile studies at the Art academy of Latvia offer students opportunities to learn the basic classical and contemporary techniques, do research on different materials, study colour theory and composition design principles, but most important, they develop their thinking, perfect their technical skills to be able to embody their own original ideas in various materials.

One of the subjects which has invariably kept its place Vienas iš nepakitusių dalykų, išlikusių nuo katedros įkūrimo, yra etnografijos studijos, kurios leidžia giliau pažinti in the curriculum since the foundation of the Department nuostabius ornamentų raštus ir tirti istorinius bei etninius is ethnographic studies, which allow going deeper into magnificent ornamental patterns, and research the hiskontekstus. torical and ethnic context in depth. Etnografija studijuojama kartu su audimo technikomis, audinių paviršių ir ornamentų formavimo principais ir Ethnography is studied simultaneously with weaving būdais. Tolesnė studijų programa siūlo natūralių formų techniques, understanding of the fabric structure and ir struktūrų studijas, kuriose sujungiamos kompozicijos, formation of the principles of ornament. Further training batikos ir įvairių spausdintų technikų užduotys. Vyksta program offers research of natural forms and structures, darbas su modeliu ir figūrinėmis kompozicijomis. Visa tai combining the tasks of composition and diversity of batik gerina piešimo įgūdžius ir atveria galimybes ugdyti kitokį and printing techniques. It is followed by the work with a model, and figural compositions. All that perfects drawmąstymą. ing skills, as well as opens up space for thinking on a comProgramoje taip pat yra užduočių, skirtų trijų matmenų pletely different level. objektams ir konceptualiai kompozicijai, taip pat meno The program also includes assignments in 3D and conistorijos, filosofijos ir psichologijos kursai. ceptual composition, as well as art history, philosophy Pagaliau nesvarbu, ar baigiamasis darbas yra sukurtas and psychology. kompiuterinėmis staklėmis, ar ranka išaustas paprastomis audimo staklėmis. Svarbiausia yra menininko mintis, In the end, it does not matter much whether the graduation work is created on a digitally controlled loom or emišreikšta teisingu būdu ir teisinga medžiaga. broidery machine, or is made by hand on a simple weaving frame. The most important is the artist‘s idea which Kuratorė prof. Ieva Krūmiņa is executed in the right way and with the right material. Curator Prof. Ieva Krūmiņa

Ilze Sipkova. Etnografinis motyvas / An Etnographic motif. 2009. Tapiserija, siuvinėjimas. Mišri technika / Tapestry, embroidery. Mixed technique. Vad. /Tutor: Prof. Ieva Krūmiņa

Julija Bondarenko. Autoportretas / Self portrait. 2010. Skaimeninis siuvinėjimas. Medvilnė, poliesterio siūlai / Digital embroidery. Cotton, polyester thread. 2010. Vad. / Tutor: docentė / Assist. Prof. Jekaterina Apale


( 393 )


( 394 )

(

Władysławo Strzemińskio meno akademija, Lodzė Władysław Strzemiński Academy of Art Łódź

)

LENKIJA / POLAND

Textile and Fashion Faculty, Department of Printed Textile Printed Textile Studio III, led by professor Spausdintos tekstilės studija III, vadovaujama prof. Wło- Włodzimierz Cygan and Dr. Izabela Wyrwa dzimierzo Cygano ir dr. Izabelos Wyrwos The studio was founded in October 2008. Its program was Studija buvo įkurta 2008 spalio mėnesį. Studijos pro- created with regard to the basic scope of variety of printgrama sukurta atsižvelgiant į spausdintos tekstilės tech- ing techniques which are to enable students demonstrate nologijų įvairovę, kuri suteikia studentams individualią their own individual form of artistic expression. The aim meninę raišką. Studija siekia užtikrinti studentams platų of the studio is to provide students with wide theoretiteorinį ir praktinį išsilavinimą tekstilės srityje. Jiems čia cal and workshop background in the field of textile. Here padedama realizuoti savo idėjas, neatsižvelgiant į tai, student should be given help with realization of various kad jie gal yra artimiau susiję su kitomis fakulteto studijų kind of ideas despite the fact that they might be closer disciplinomis. Studentai patys apsisprendžia, kuriuo pro- related to disciplines already functioning at other studios jekto metu ir kokį tekstilės apdorojimo procesą pasirinkti within the faculty. Students are the ones who decide at – pradedant elementaria konstrukcija, vystant procesą which stage of their projects they want to put the textile ir ieškant galutinės fazės išraiškos: marginimo, spaudos, under artistic processing, starting with the elementary mechaniškai ar chemiškai apdorotų kiauraraščių ir pavir- construction, through changes and modifications during the building process and possibilities that offer the final šių faktūrų. stage, such as dying, printing, end-use finishing, mechanRemdamiesi tuo, nesiekiame kurti studentams užduočių, ically and chemically fabricated openwork and relief. kurios reikalautų specifinių spaudos ar audimo technikos žinių. Mes vertiname idėjas ir gebėjimą sąmoningai Based on this, we do not try to set tasks for students that jungti spaudą su savarankiškais objektais, kurie skatina would require fluency in any specific printing or weavemocijas, mąstymą, energiją, taip pat yra autoriaus indi- ing techniques. We value perfection of own printing idea combined with the ability to consciously construct an auvidualumo išraiška. tonomous object that carries emotion, reflection, energy and is a notion of the author’s individual language just Kuratorius prof. Włodzimierz Cygan as much. Tekstilės ir mados fakultetas, Spausdintos tekstilės katedra

Curator Prof. Włodzimierz Cygan

Kamila Polak. Spausdinta struktŪra II / Printed Structure II. 2010. Šilkografija, popierius / Silkscreen, paper. Nuotrauka / Photo: Paweł Napieraj

Paulina Nawrot. Mano miesTas / My City. Detalė / Detail. 2008. Šilkografija, popierius, organinis stiklas / Silkscreen, paper, plexiglas. Nuotrauka / Photo: Paweł Napieraj


( 395 )


( 396 )

(

Tartu meno kolegija Tartu Art College

)

Tartu meno kolegijos Tekstilės katedros tikslas yra sukurti kūrybinę aplinką, kurioje studentai ir dėstytojai galėtų vystyti savo profesinius gebėjimus meno ir dizaino srityje. Atlikdami specialias užduotis studentai sprendžia praktines problemas, tobulina gaminį ir kuria meno projektus; mokosi rankinio audimo, audinių spausdinimo ir mezgimo technikų. Tekstilės studentai gali atlikti projektus ir mados dizaino srityje. Specialybės studijos yra papildomos piešimo, tapybos ir spalvotyros studijomis. Studijų metu studentai įgyja patirties dirbti įmonėse, organizuoti mados renginius ir parodas.

ESTIJA / ESTONIA

The aim of Department of Textile at Tartu Art College is to provide creative environment for our students and staff to develop their professional skills as artists and designers. Through special tasks, students practice problem-solving, product development and art projects; master hands-on skills in loomweaving, fabric printing and knitting. Study projects for textile students are also available in the field of fashion design. Specialty subjects are supported by drawing, painting and colour studies. During their study-period, students gain experience by working in companies, organizing fashion shows and exhibitions.

Mūsų kūrinių kolekcija nagrinėja pasakojimus – asmenines istorijas, atsiminimus, dialogus. Darbuose studentai atskleidžia savo vidinius ir išorinius išgyvenimus. Vienas iš mūsų tikslų, žinoma, yra susipažinti su tuo, kas vyksta tekstilės srityje kitose mokyklose ir pakviesti žmones pažinčiai su mumis.

Our collection of works deals with stories – personal histories, memories, dialogues. Students have, through their works, discovered different experiences inside and around themselves. And of course, one of our purposes is to find out what goes on in the textile area in other schools, and to invite Mūsų projektas susideda iš įvairių dalių: tapiserijų, projek- people to discover who we are. tų, kurie pasakoja apie kelionę laike, ir instaliacijų, susijuOur project consists of various parts – tapestries as travsių su pasakojimais ir vaizdine atmintimi. elling-through-time-projects, and installations dealing with stories and visual memories. Kuratorė prof. Aet Ollisaar Curator Prof. Aet Ollisaar

Katre Piho. DIALOGAS / Dialogue. 2011. Tapestry. Vad. /Tutor: Aet Ollisaar

Eva Mustonen. Kleit. SUKNELĖ / KLEIT. The Dress 2010. Tapiserija / Tapestry Vad. /Tutor: Aet Ollisaar


( 397 )


( 398 )

(

Vilniaus dailės akademijA Vilnius Academy OF FINE ARTS

)

LIETUVA / LITHUANIA

The underlying principles of the developers of the Study Programme of Textile implemented in VAA: contemporary artistic textile is a junction of applied and visual arts. This concept was influenced by dynamic changes in contemporary art that shift age-old borders between different art tendencies. Studies provide with a platform to mould the touchstone of disjuncture and linkage between art and craft, fabric, body and architecture, processes of handicraft and state-of-the-art technologies, design and implementation, as well as develop research-targeted critical thinking. Studies take place in wide-ranging background of technological, maVilniaus Tekstilės katedros kolekciją sudaro konceptualūs terial and visual culture. tekstilės meno kūriniai, stimuliuojantys žiūrovo emocijas ir intelektą. Jaunųjų autorių tekstilės kūrinių raiška tęsiasi Collection of Vilnius Art Academy textile department innuo noro ir gebėjimo jungti, transformuoti, tobulinti ir cludes conceptual textile pieces that stimulate the audikomponuoti medžiagas pagal savo sumanymus bei po- ence emotionally and intellectually. Expression of these reikius iki skirtingų meno sričių raiškos priemonių sulydy- young artists stretch from the desire and ability to combine, transform, elaborate and design fabrics according mo į vientisą meninę kalbą. to their own ideas and needs to fuse Kuratorė: lekt. Laura Pavilonytė Curator: Lect. Laura Pavilonytė

VDA Tekstilės programos kūrėjų nuostata – šiuolaikinė meninė tekstilė yra taikomojo ir vizualaus meno susikirtimo taškas. Šį supratimą veikia dinamiški šiuolaikinio meno pokyčiai, keičiantys šimtmečiais nusistovėjusias ribas tarp įvairių meno krypčių. Studijuojant sukuriama platforma formuoti atskirties ir jungties kriterijus tarp meno ir amato, audinio, kūno ir architektūros, rankų darbo ir naujų technologijų, projektavimo ir įgyvendinimo, taip pat studijos formuoja kritinę, į tyrimą orientuotą mąstyseną. Visa tai dėstoma plačiame technologijų, medžiagų ir vizualiosios kultūros fone.

Rasa Kilaitytė. Neribotas leidimas / Unlimited Edition. 2010. Skaitmeninė spauda ant audinio. Instaliacija, akcija / Digital print on fabric. Intallation, action. Vad. / Tutor: Prof. Eglė Ganda Bogdanienė


( 399 )

Gina Rokaitė. Adata / Needle. 2011. Tekintas nerūdijantis plienas, sukta kaprono virvė / Stainless steel, synthetic rope. Vad. / Tutor: Lekt. / Lect. Vladas Daškevičius


( 400 )

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS


( 401 )

WORKSHOPS


( 402 )

(

architekstilė / Archilace

)

Spalio 3–7 dienomis, 2011, Kaunas October 3TH–7TH, 2011 / Kaunas

Studija „Loop.pH“: Rachel Wingfield ir Mathias Gmachl (Jungtinė Karalystė) Šios kūrybinės dirbtuvės tirs didelio mastelio „Archilace“ struktūrų, kaip naujos priemonės, skirtos dizaineriams, architektams ir piliečiams, norintiems įsikišti į aplinką, galimybes. Kūrybinės dirbtuvės žvelgia į architektūrą kaip į nuolat taisomą procesą ir objektą. Konstruojama remiantis unikalia tekstilės savybe laisvai kristi, perskrosti ir kurti formavimui pasiduodančią, lanksčią ir prisitaikančią aplinką.

dojant tekstilinį kreivinį būdą – laužant tiesinę mūsų suformuotos aplinkos geometriją ir į pagalbą pasitelkus neeuklidinę geometriją, paremtą kreiviniais struktūriniais elementais, kurie sujungiami tangentinėmis jungtimis.

Studio Loop.pH Rachel Wingfield & Mathias Gmachl / United Kingdom The workshop will explore the potential of large-scale, self-supporting Archilace structures as a new mode for designers, architects and citizens to intervene with the built environment.

The approach to the workshop recognizes architecture as a process and in a state of constant repair, and builds on the unique ability of textiles to flow, dissect and create configurable, flexible and adaptable environments.

Studija „Loop.pH“ „Loop.pH“ yra Londone įsikūrusi dizaino studija, kuri mieste vykdo intervencijas ir stengiasi pažvelgti į gyvenimą mieste iš naujos perspektyvos. Studiją 2003 m. įkūrė Mathiasas Gmachlas ir Rachel Wingfield. Jų tikslas buvo sukurti naują kūrybinę praktiką, kuri peržengtų srities „Architektūra turėtų suteikti tik rėmus, kuriuose gyvento- specialistų veiklos ribas, tarpininkautų skaitmeninei ir jai galėtų konstruoti namus pagal savo poreikius ir idėjas, biologinei medijoms, palengvintų dalyvavimą kuriant laisvi nuo bet kokio pagrindinio statytojo primesto šablo- aplinką ir padarytų prieinamesnius urbanistinius amatus. no.“ (Yona Friedman) „Loop.pH“ yra pripažinti tarptautiniu mastu kaip trumpaDirbtuvėse bus sujungti parametrinio dizaino procesas ir laikės tekstilinės architektūros bei gyvosios aplinkos kūrėsavarankiškos amato technikos, kurių padedami dalyviai jai ir gamintojai. Jie kuria urbanistines utopijas, pagrįstas sukurs ir pagamins trumpalaikes erdvines instaliacijas. ekologiniu parametriniu dizainu ir bendruomenės įtrauNėrimas podraug su stipria kompozicine medžiaga ir iš- kimu į bendrą veiklą. Studijos veikla remiasi biologijos, maniaisiais pluoštais bus pristatytas kaip erdvės formavi- ekologijos, architektūros ir dizaino susiliejimu. Jie kuria mo būdas. Šis metodas taip pat leidžia apmąstyti medžia- gyvąsias aplinkas, sintetindami gyvas medžiagas ir skaigiškumą ir gamybos procesus architektūros praktikoje. tmeninius įrankius. Jie taip pat pasiūlė naują vaidmenį mieste dirbantiems dizaineriams ir architektams. Kaip eksperimentinio erdvės formavimo pavyzdys bus naudojamos įvairios tekstilės technikos – pradedant Studija tyrinėja meno ir dizaino viešose erdvėse ir visuopluoštų audimu, perdengimu bei sukimu ir baigiant menėje vaidmenį. Taip pat konsultuoja kūrybinių stratelankstymu bei siūlėjimu. gijų ir ateities planų gamyboje klausimais naujai įsteigtas įmones ir viešąjį sektorių: ligonines, mokyklas ir agentūDalyviai, pasinaudodami parametriniu dizainu ir pasitel- ras. kę „Rhino“ „Grasshopper“ programą, sukurs tęstines paviršiaus topologijas ir membranas, o vėliau skaitmeninius Jų kūrinių galima pamatyti nuolatinėse Niujorko Moderpiešinius pavers „Archilace“ gamybos planais. niojo meno muziejaus (MoMA), Viktorijos ir Alberto muziejaus (Londonas) ir privačioje lordo Fosterio (Ženeva) Kompozitinių tekstilės struktūrų audimas leidžia iš mažo kolekcijose. detalių skaičiaus suformuoti bet kokį paviršių. Neseniai atrastos struktūros, kurių anksčiau buvo neįmanoma http://Loop.pH sukonstruoti, dabar gali būti pagamintos rankomis nau-

‘Architecture should only provide a framework, in which the inhabitants might construct their homes according


( 403 )

to their needs and ideas, free from any paternalism by a chel Wingfield, to form a new creative practice that reaches beyond specialist boundaries, mediating between master builder.’ (Yona Friedman) digital & biological media and facilitating participatory The workshop will combine a parametric design process environments and urban crafts. with a hands-on crafting technique to create an ephemeral, spatial installation designed and fabricated by work- Loop.pH are internationally recognized for the design and fabrication of ephemeral textile architecture and livshop participants. ing environments. They create urban utopias informed Lace-making together with strong composite and smart by ecologically based parametric design and principles fibres will be introduced as a method to craft space and of community engagement. The studio operates on the reflect on the materiality and fabrication processes within convergence between biology, ecology, architecture and the architectural practice. Textile principles from weav- design. Through intervention based work they create living, crossing and twisting fibres to folding, bending and ing environments, synthesising living materials and digiseaming will be used as a model for experimental space tal tools, and proposing an emerging new role for designers and artists working at an urban scale. crafting. Participants will be parametrically designing continuous surface topologies and membranes using Rhino/Grasshopper and translating these digital drawings into plans for an Archilace fabrication process. Weaving composite textile structures allows for virtually any imaginable surface to be created from a small number of parts. Recently discovered structures that were previously unbuildable can be fabricated by hand using a textile, curvilinear approach - breaking the rectilinear geometry of our built environment with a non-Euclidean geometry made from curved structural elements tangentially joined. Studio Loop.pH Loop.pH is a London based art and design studio intervening at an urban scale to re-imagine life in the city. The studio was founded in 2003 by Mathias Gmachl and Ra-

The studio explores the role of art and design in public space and society, and consults on creative strategies and future scoping for industry, start-ups and the public sector, with hospitals, schools and regeneration agencies all commissioning their work. Their artwork can be found in the permanent collections of the Museum of Modern Art (MoMA), NY, the V&A Museum, London and Lord Norman Fosters Private Art Collection, Geneva. http://Loop.pH


( 404 )

(

SAMPLER-CULTURECLASH

)

Spalio 5–7 DIENOMIS, 2011, Kaunas October 5th – 7th, 2011 / Kaunas

„Sampler-cultureclash“ yra keturių menininkų David Littler, Yusra Warsama, Berit Greinke ir Jason Jagdeesh Singh vadovaujamas projektas, kurio tikslas remiantis paplitusiu žodžiu „sampler“ (liet. pavyzdys) tirti ryšius tarp siuvinėjimo ir DJ kultūrų. Projektas tyrinėja pavyzdžių atranką kaip kūrybinį procesą, aukština bandymus, eksperimentavimą ir kopijavimą kaip naujų idėjų plėtros būdus. Projektas taip pat tyrinėja įtampą tarp „masių“ ir „autorinės teisės“. Jis buvo vystomas kaip atvira platforma kolektyviniam darbui, dalijimuisi idėjomis ir žiniomis, jų dovanojimui. Projektas aukština besitęsiančius žmonių, tekstilės, mašinų ir garsų santykius, sujungia praeitį, dabartį ir vizijas.

Publika bus įtraukta į performansą įvairiu metu – jų žodžiai, garsai, veiksmai taps kuriamo darbo dalimi. Taigi žiūrovai iš pasyvios publikos virsta aktyviais dalyviais. Nufilmuotas performansas vėliau bus rodomas kaip bienalės ekspozicijos dalis ir/arba transliuojamas internetu.

Naudojamos plataus diapazono technologijos – tiek analoginė, tiek skaitmeninė – kad paverstų tekstilę garsu, o garsą vėl paverstų raštais ir tekstile. Tai atliekama naudojant vaizdo ir muzikinę programines įrangas, „gyvo“ programavimo ir semplingavimo programas bei senesnes technologijas, pavyzdžiui, pianolas, juostinius magnetofonus, siuvimo mašinas ir siuvinėjimo adatas. Be to, seni tekstiliniai ir muzikiniai instrumentai išardomi ir paverčiami naujais „pasidaryk pats“ įrenginiais, skirtais groti tekstilę. Naudojami tradiciniai XVI, XVII, XVIII a. siuvinėjimo pavyzdžiai, pasitelkus įvairius procesus, paverčiami garsiniais vienetais, o sukurti garsai verčiami naujais vaizdais. Projektas aukština senas idėjas, bet kartu atskleidžia naujas galimybes ir suburia skirtingo amžiaus, lyčių, tautybių ir kultūrų žmones.

Trumpą sumontuotą filmą su perklausų ištraukomis ir improvizuotu performansu galite pamatyti: http://vimeo.com/11849121

Sampler-cultureclash is a research project lead by artists David Littler, Yusra Warsama, Berit Greinke, Jason Jagdeesh Singh that aims to explore the connections between the cultures of embroidery and dj-ing, through the common word “sampler”. It explores sampling as a creative process; celebrating trialling, experimenting and copying as a way of developing new ideas. The project explores the tensions between “commons” and “copyright”. It has been developed as an open source platform, for collective making and for the sharing and gifting of ideas and knowledge. The project celebrates the continuing relationship between people, textiles, machines and sound, and brings together the past, the present and the imagined.

and sound back into patterns and textiles. This includes using digital visual and music software, live programming and sampling software, and older technology such as piano-players, record players, sewing machines and embroidery needles. We also dismantle old textile and musical instruments and turn them into new DIY machines for playing textiles. We use traditional embroidered samplers from the 16/17/18th century and through a variety of processes turn these into sound pieces and using the sounds they create then turn these into new visual pieces. The project celebrates old ideas, as well as developing new possibilities, and brings together people of different ages, gender, ethnicity and cultures.

Be performanso, įvyks vienos dienos pavyzdžių laboratorijos kūrybinės dirbtuvės. Laboratorija, pasitelkusi pavyzdžių atrankos meną, kolektyvinę kūrybą ir dalijimąsi idėjomis, tirs tekstilę ir garsą. Laboratorija bus dokumentuojama ir kartu su galutiniu muzikiniu kūriniu eksponuojama kaip bienalės ekspozicijos dalis galerijoje ir/arba internete.

Kai kurias ankstesnes mūsų laboratorijų dirbtuves galite pamatyti mūsų tinklaraštyje: http://sampler-cultureclash.blogspot.com arba „Facebook“ profilyje: http://www.facebook.com/group. php?gid=135199366492148&ref=mf

The audience members will be involved at various points The project uses a wide range of technologies both ana- throughout the performance – their words, sounds, aclogue and digital to turn patterns and textiles into sound, tions becoming part of the work created, so they move


( 405 )

from passive audience members to active participants. A short montage film with extracts of a rehearsal and imWe would like the performance to be filmed, so it can be provised performance are available to watch via vimeo: shown as part of the Biennial exhibition and /or on-line. http://vimeo.com/11849121 In addition to the performance, the one-day sampler laboratory workshop will be done. The laboratory will explore textiles and sound through the art of sampling, collective making and sharing of ideas. The laboratory will be documented, and this along with the final sound piece could be displayed as part of the Biennial, either physically in a gallery space or online (or both).

Examples of some of our previous laboratory workshops are available on our blog: http://sampler-cultureclash.blogspot.com or facebook page: http://www.facebook.com/group. php?gid=135199366492148&ref=mf


( 406 )

(

Išmanioji tekstilė SMART TEXTILES

)

Spalio 4–7 dienomis, 2011, Kaunas October 4th-7th, 2011 / kaunas

Veda KÄRT OJAVEE Estija Pagrindinis kūrybinių dirbtuvių tikslas – sukurti minkštą jutiklį panaudojant išmaniąją tekstilę, pavyzdžiui, laidžiuosius siūlus, laidųjį audinį ir t. t. Norint išbandyti „tekstilinį jungiklį“, prie jutiklio bus prijungti elektros ir šviesos išvesties (LED) šaltiniai. Visi dalyviai sukurs skirtingus jungiklius, jų gamybos technika gali skirtis: mezgimas, siuvinėjimas, siuvimas, nėrimas ar kita.

3 diena Darbas su jungikliais, idėjų realizavimas. 4 diena Užbaigiami jungikliai, pristatomi rezultatai.

1 diena Paskaita apie išmaniąsias medžiagas. Pažintis su medžiagomis. Diskusijos poroje apie tai, kokius jungiklius galima sukurti. 2 diena Poros pristato idėjas. Pradedami kurti jungikliai, piešiama schema ir pasirenkamos medžiagos.

By KÄRT OJAVEE Estonia The main goal of the workshop is to create a soft sensor, using smart textiles, such as conductive threads, conductive fabric etc. In order to try out of the „fabric switch“ , powersource and an output of light source (LED-s) will be attached to the sensor. All of the participants will create a different kind of the switch; the technique of making can vary: knitting, embroidering, sewing, crocheting or any other techniques can be applied. 1st day A lecture about smart materials. Getting to know the materials. Discussions in groups of two about what kind of switches can be created. 2nd day The groups of two present their ideas. Starting to design the switches, drawing out the scheme and choosing materials.

3rd day Working on switches in material, realizing the ideas. 4th day finishing the switches, presenting the results.


( 407 )


( 408 )

(

PUSRUTULIAI: DUONA KASDIENINĖ HEMISPHERES: DAILY BREAD

)

Tūlas lietuvis važiuoja į darbą vokišku automobiliu, surinktu Kinijoje iš detalių, pagamintų Indijos gamyklose, kurios žaliavas gauna iš Afrikos kasyklų, tačiau jis vos išgali nusipirkti benzino, nes neteko darbo dėl spekuliacijų vertybiniais popieriais JAV biržoje... Globalios ekonomikos eroje visi esame susiję ir keičiame vieni kitų kasdienybę – kartais į gerą, bet dažniau į blogą pusę. Tai ypač dažnai nutinka besivystančiose šalyse. Nepaisant globalios ekonomikos bei atstumų neribojamos komunikacijos galimybių, žmonės tuos, kurių su jais nesieja kraujo giminystė arba ta pati etninė grupė, suvokia kaip „svetimus“, kaip tuos, kuriais rūpintis nepriklauso. Tačiau pasirūpinti net pačiais artimiausiais globalizacijos akivaizdoje tampa vis sudėtingiau: daugėja veiksnių, tiesiogiai nepavaldžių vienai kuriai nors bendruomenei – jie atkeliauja net iš kito pusrutulio. Atėjo laikas praplėsti bendruomenės sąvoką iki globalaus mastelio peržengiant kvartalo, miesto, valstybės ir net žemyno ribas. Nors gali atrodyti priešingai, atrasti visiems „bendrą vardiklį“ iš tiesų labai paprasta: kiekviena pasaulio tauta turi duonos atmainą. Duona – vienas seniausių ir svarbiausių maisto produktų. Tai kasdienis produktas, kurį pasigaminti galima iš bet kurios grūdinės kultūros (ir ne tik), pridėjus druskos, cukraus, mielių ir vandens. Nors, priklausomai nuo šalies, duonos sudėtinės dalys bei kepimo būdai varijuoja – kaip ir skirtingų šalių kultūra, socialinės, ekonominės, politinės realijos, –mes visi valgome tą patį – duoną, o uždirbdami ją susiduriame su tos pačios rūšies sunkumais. Visi sėdime prie to paties globalaus stalo. Taip duona simboliškai sujungia viso pasaulio gyventojus į sa-

A Lithuanian drives a German car that was assembled in China of parts manufactured in Indian factories. The factories shipped in raw material from the mines in Africa. Unfortunately the poor lad is barely able to buy gas because he lost his job due to speculations in the stock markets of USA...

votišką duonos valgytojų bendruomenę, kurioje kiekvienas veikiame vienas kitą, vadinasi, turime ir pasirūpinti vienas kitu. Remiantis duonos universalumu ir su ja susijusiomis tradicijomis, tarptautinėje „Hemispheres“ (liet. – „Pusrutuliai“) programoje gimė socialinis-meninis projektas „Duona kasdieninė“. „Hemispheres“ yra viena iš nevyriausybinės organizacijos „Frères des Hommes“ programų. Organizacija buvo įkurta 1965 m. Prancūzijoje kovai su skurdu bei žmonių teisių pažeidimais besivystančiose pietų pusrutulio šalyse. Organizacija turi 6 partnerius Europoje (Katalonijoje, Prancūzijoje, Estijoje, Airijoje, Italijoje ir Lietuvoje) ir net 25 pietų pusrutulyje (Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje). Prancūzijoje „Frères des Hommes“ informuoja ir šviečia visuomenę apie pasaulines skurdo ir žmonių teisių pažeidimo problemas, o drauge su pietų pusrutulio partneriais organizuoja Europos jaunimui tarptautinio solidarumo mokymus. Paryžiuje vykstantys trijų savaičių trukmės mokymai apima paskaitas ir praktines užduotis. Pasibaigus mokymams dalyviai savo šalyje pasidalina įgytomis žiniomis per vietinį renginį. Šiemet trejų metų trukmės „Hemispheres“ programa baigiasi. Ta proga Europos ir pietų pusrutulio „FdH“ partneriai kviečiami atvykti į Lietuvą ir sudalyvauti projekte „Duona kasdieninė“. Renginio metu įvairiatautė „Hemispheres“ dalyvių, partnerių ir renginio bendraautorių komanda keps pietų pusrutulio šalių duoną. Renginio dalyviai dalinsis iškepta duona viešame performanse, susėdę prie simbolinio „globalaus stalo“ Kauno senamiestyje. „Kasdieninę duoną“ kepsime ir ja vaišinsimės rugsėjo 23–24 d. Kaune, Vilniaus gatvėje.

do not belong to a certain group based on blood kinship or ethnicity are seen as “outsiders” i.e. as people who do not deserve to be taken care of. Yet, facing globalization one time and again becomes unable to take care even of his/her immediate family, because a number of factors that can’t be addressed on the local scale is increasing; they reach us from another hemisphere. The time has Global economy connected all of us into the network of come to step out of the borders of block, city, state, and interdependence. So, each and every one of us affect dai- continent and expand the notion of community to the ly life of each other, sometimes for better but more often global scale. for worse. It is especially true in the case of developing countries. Despite globalization and means of communi- It might seem difficult to find “common denominator”; cation they are no longer limited by distance; those who however, it is not. It is bread. Bread is one of the oldest


( 409 )

and most common staple diets all around the world. One could bake bread with very little – some flour, water and a pinch of salt or fancier one by adding some yeast and sugar. The ingredients and cooking methods vary depending on the country - as well as cultural, social, economic and political realities of a certain country – but all of us eat bread, as well as all of us face the same difficulties when earning this „daily bread“ of ours. Thus this simple food unites the citizens of the Earth into one community of bread eaters. Every one of us influences every other, therefore, is responsible for each other in this community.

people. The program includes 3 weeks of lectures and workshops. By return to their country, participants of the training implement local event/s to spread the message.

Year 2011 is the last year of Hemispheres. Due to the occasion, European and Southern partners of FdH are invited to come to Lithuania and take part in the Daily bread project. An international team of Hemispheres’ participants, FdH partners and co-authors of the event will bake different kinds of bread of Northern and Southern hemispheres. Participants of the event will share the bread in a public performance at the “global table”. Bread baking and sharing will take place on September 23rd-24th Given versatility of bread and related traditions, in the in the Kaunas Old Town. frame of an international program Hemispheres a social art project “Daily bread“was born. Hemispheres is one of the programs run by Paris-based NGO Frères des Hommes (FdH). NGO was established in 1965 to fight poverty and violation of human rights in the developing countries of the Southern hemisphere. FdH has 6 European partners (in France, Catalonia, Italy, Estonia, Lithuania and Ireland) and 25 partners in the Southern hemisphere (in Asia, Africa and Latin America). FdH educates wide public on global issues of poverty and violation of human rights and with the help of Southern partners organizes trainings for the European youth in Europe. Hemispheres is a 3 year length youth training program designed to raise social awareness and international solidarity amongst young


( 410 )

programa


( 411 )

programme


( 412 )

PROGRAMA

Programos pakeitimai atnaujinami: www.biennial.lt

TEKSTILĖ ‘11: DAR KARTĄ – ŠOKAM – PIRMYN Aštuntoji tarptautinė Kauno bienalė vyks 2011-ųjų metų rugsėjo 22 – gruodžio 4 d. miesto muziejuose, teatrų salėse ir viešose erdvėse. Kuriant programą projekto organizatorius Kauno dailininkų paramos fondas bendradarbiauja su partneriais: • Šokio teatru AURA (Kaunas / Lietuva), koordinuojančiu tarpdisciplininę vizualaus meno ir šokio programą ŠOKAM: Judanti tekstilė; • Europos tekstilės tinklu ETT (ETN - European Textile Network), rengiančiu Kaune 16-ąją tarptautinę konferenciją; • Asociacija „Ideias Emergentes“ (Portas / Portugalija) ir Estijos dailininkių sąjunga (Talinas), pristatančias savo šalių parodas 2011 metais Kaune ir organizuojančias lietuvių parodų ir šokio spektaklių pristatymus savo šalyse 2012 metais. Pagrindiniai projekto rėmėjai: LR kultūros ministerija, Kauno miesto savivaldybė ir ES programa „Kultūra 2007–2013“

Rugsėjo 21 d. (trečiadienis) 10:00–21:00 ETN konferencijos dalyvių ekskursija Vilniuje. www.etn-net.org/etn/211e.htm.

10:00–17:00 Reiko Sudo kursai registruotiems dalyviams. Dirbtuvės tęsiamos 22 d. ryte. Registracija uždaryta. Vieta: 3

19:00 Tarptautinio šokio festivalio AURA’21 atidarymas . Derida Dance (Bulgarija), Pro Progressione Tanscsabo (Vengrija), Kauno šokio teatras AURA (Lietuva) V.A.G. / A.S.A. | PREMJERA 60 min / Vieta: 17

Rugsėjo 22 d. (ketvirtadienis) 17:00 Tarptautinio šokio festivalio AURA’21 programa Compagnie Thor (Belgija) | Mano mylimiesiems 65 min / Vieta: 17

DIDYSIS BIENALĖS ATIDARYMAS 19:00–21:00 Vieta: 1 KAUNO BIENALĖ TEKSTILĖ ‘11 atidaroma bienalės globėjo dr. Arūno Gelūno, Lietuvos Respublikos kultūros ministro, kalba ir bienalės kūrėjų sveikinimais. Groja KAUNO BIGBENDAS. Parodos: DAR KARTĄ ISTORIJA (kuratorė R. Andriušytė-Žukienė, pagal menininkų Alekso Andriuškevičiaus, Aušros Andziulytės, Jono Gasiūno, Lauros Garbštienės, Prano Griušio, Rimvido Jankausko-Kampo, Vilmanto Marcinkevičiaus, Jono Meko, Šarūno Saukos, Liudo Truikio, Sofijos Veiverytės, Eglės Velaniškytės, Alberto Veščiūno, Viktoro Petravičiaus, Igorio Piekuro, Marijos Teresės Rožanskaitės, Kazės Zimblytės ir Audronės Petrašiūnaitės kūrinius žakardo paveikslus sukūrė Monika Žaltauskaitė-Grašienė (fabrike „Audėjas“ / Lietuva) ir Daiva Zubrienė (fabrike „Ekelund“ / Švedija). DAR KARTĄ PASAKOJIMAS (kuratorė Virginija Vitkienė, menininkai Tilleke Schwarz (Nyderlandai), Alice Kettle (JK), Wang Haiyuan (Kinija), Watanabe Misao (Japonija), Beili Liu (Kinija / JAV), Rasma Noreikytė (Lietuva), Laisvydė Šalčiūtė (Lietuva), Ainsley Hillard (JK), Andrea Milde (Vokietija / Ispanija), Lia Altman (Rusija), Michaela Melián (Vokietija), Nina Bondeson (Švedija), Sonja Andrew (JK), Marion Michell (Didžioji Britanija), F4 Artist Collective [Susan Jowsey / Marcus Williams] (Naujoji Zelandija), Fiona Kirkwood (Pietų Afrikos respublika), Lina Jonikė (Lietuva), María León (Ispanija), Kyung–ae Wang (Pietų Korėja), Rūta Naujalytė (Lietuva), Monika Žaltauskaitė-Grašienė (Lietuva), Monika Kreivė (Lietuva), Amélie Brisson-Darveau (Kanada), Katie Waugh (JAV), Kristina Čyžiūtė (Lietuva), Marion Coleman (JAV), Katya Oicherman (Izraelis), Virginie Rochetti (Prancūzija), Gao Yuan (Taivanas), Signe Kivi (Estija), Tonje Høydahl Sørli (Norvegija). DAR KARTĄ Į ATEITĮ (kuratorė Sarah E. Braddock Clarke, menininkai: Jane Harris (JK), Ainsley Hillard (JK), Janis Jefferies (JK), Nancy Tilbury (JK), Barbara Layne (Kanada), Christy Matson (JAV). LOZANOS BIENALĖS KOLEKCIJA (kuratorė Giselle Eberhard Cotton, Toms Pauli Foundation, menininkai: Magdalena Abakanowicz (Lenkija), Jagoda Buic (Kroatija), Kati Gulyas (Vengrija), Peter and Ritzi Jacobi (Rumunija), Jean Lurçat (Prancūzija), Maria Laszkiewicz (Lenkija), Mariyo Yagi (Japonija). KOSTA RIKOS KOLEKCIJA (kuratorius Juan Diego Roldán, organizatorė Paulina Ortiz, menininkai: Loida Pretiz, Nela Salgado, Nani Cañas, Carolina Matamoros, Celita Ulate, Dinorah Carballo, Ileana Moya, Patricia Rucavado, Iris


Terán, Rocío Flaqué, Gloriana Sánchez, Li Briceño, María Teresa Arteaga, Gian Carlo Sandoval, Leidalia Flaqué, Fiorella Pattoni Urbina–Mario Acosta Montero, Carolina Parra, Karen Clachar, Emilia González, Paulina Ortiz).

12:00–17:00

Tarptautinio solidarumo programos „PUSRUTULIAI“ projektas DUONA KASDIENINĖ. Vadovė: Vėjūnė Sudarytė. Partneris: Freres des Hommes (Paryžius / Prancūzija) PORTUGALIJOS KOLEKCIJA (kuratoriai Joaquim Pin- Vieta: 16 heiro ir Lúcia David, menininkai Lúcia David, Márcia Luças, João Vaz de Carvalho, Lilia Catarina, Jorge Ramos, 18:00–19:00 Conceição Rios, and Alexandra Ministro). Estijos tekstilės ir šiuolaikinio meno paroPERSONALINĖS PARODOS: Lia Cook (JAV), Cynthia Schira (JAV), Chunghie Lee (Korėja), Louise Lemieux Bérubé (Kanada). Pristato Beatrijs Sterk (ETT generalinė sekretorė).

21:00–24:00 Vieta: 2 KVIESTŲJŲ MENININKŲ PRISTATYMAS: Yinka Shonibare, MBE (JK), Silja Puranen (Suomija), Vita Gelūnienė (Lietuva), Patricija Gilytė (Vokietija), Eglė Ganda Bogdanienė (Lietuva), Almyra Weigel (Vokietija), VALYA (JAV), Min-Tzu Chao (Taivanas), Hiroko Watanabe (Japonija), Annika Ekdahl (Švedija) kartu su Birgitta Nordström ir Geteborgo universiteto studentais (Švedija), Otavio ir Gustavo Pandolfo (Osgemeos) kartu su Margarida Leda Kanciukaitis Pandolfo ir Veronica Kanciukaitis Tagnoli (Brazilija).

dos atidarymas. Kuratorė: Monika Järg. Menininkai: Maasike Maasik, Tiina Puhkan, Triinu Tulva, Kadi Pajupuu, Marilyn Piirsalu, Anu Põder, Urmas Viik, Eva Jakovits, Kärt Ojavee, Lylian Meister, kartu su Katariina Meister ir Indrek Liit, Aune Taamal, Monika Järg, Kirill Safonov. Vieta: 4

19:00–20:00 Tarptautinės studentų parodos „Ypatinga būsena“ atidarymas. Organizatorius: VDA Kauno dailės fakultetas. Kuratorė - doc. Vita Gelūnienė. Partneriai: Vilniaus dailės akademija (lekt. Laura Pavilonytė), Geteborgo universitetas (prof. Annika Ekdahl), Estijos meno akademija, Talinas (doc. Piret Valk ir Kärt Ojavee) ir Tartu menų koledžas (prof. Aet Ollisaar), Latvijos meno akademija, Ryga (prof. Ieva Krūmiņa), Władysław Strzemiński menų ir dizaino akademija, Lodzė (prof. Włodzimierz Cygan). Vieta: 15

Programos ŠOKAM: Judanti tekstilė premjera: Vita Gelūnienė, Evaldas Jansas, Birutė Letu20:00–21:00 kaitė ir šokio teatras AURA (Lietuva): tekstilės, videoProjekto „Eksperimentai su šviesa: Meno lameno ir šokio projekto pristatymas. boratorija“ atidarymas. Kuratorės: Jolanta Šmidtienė ir Dovilė Vanagaitė. Vieta: 8

Rugsėjo 23 d. (penktadienis)

9:00–18:00 16-oji tarptautinė ETT (ETN - European Textile Network) konferencija. Tik registruotiems dalyviams. Vieta: 3 Konferencijos tema yra DAR KARTĄ Į ATEITĮ. Pranešimuose bus diskutuojama, kaip kurti ir stiprinti tekstilės kultūrą perspektyviai mąstant apie ateitį. Pranešėjai: Lia Cook (JAV), Chunghie Lee (Pietų Korėja), Reiko Sudo (Japonija), Louise Lemieux Bérubé (Kanada), Sarah Braddock Clarke (JK), Marie O‘Mahoney (Australija), Diana Springall (JK), Paulina Ortiz (Kosta Rika), Candace Edgerley (JAV), Carolyn Kallenborn (JAV), Anne Wanner (Šveicarija), Gina Morandini (Italija), Ludmila Egorova ir Andrew Schneider (Ukraina), Marina Blumin (Rusija) ir Vibeke Vestby (Norvegija).

13:00 Reiko Sudo (NUNO korporacija / Japonija) parodos atidarymas. Vieta: 3

19:00 Tarptautinio šokio festivalio AURA’21 programa Kauno šokio teatras „Aura“ (Lietuva) Medėjos | Premjera 60 min. Vieta: 17

21:00 Tarptautinio šokio festivalio AURA’21 programa Ferenc Feher (Vengrija) Tao Te 40 min. Vieta: 11

23:00 Programos ŠOKAM: Judanti tekstilė premjera: Silja Puranen (Suomija), Anne-Linn Akselsen (Norvegija), Adrián Minkowicz (Argentina) ir šokio teatras AURA (Lietuva). Vieta: 2

( 413 )


( 414 )

Rugsėjo 24 d. (šeštadienis) 9:00–18:00 16-oji tarptautinė ETT (European Textile Network) konferencija – tinklo kūrimo diena, vadovauja Dios (ETT prezidentė) ir Beatrijs Sterk (ETT generalinė sekretorė). Pranešimus apie projektus, kviečiančius kūrybiniam bendradarbiavimui ir dalyvavimui, skaitys ETT nariai: Christina Leitner (Austrija), Giselle Eberhard Cotton (Šveicarija), Hiroko Watanabe (Japonija), Hanny Spierenburg (Nyderlandai), Velta Raudzepa (Latvija), Eva Basile (Italija), Patricia Christy (Jungtinė Karalystė), Vita Gelūnienė (Lietuva), Eglė Ganda Bogdanienė (Lietuva), Severija InčirauskaitėKriaunevičienė (Lietuva), Pamela Hardesty (Airija), Katya Oicherman (Izraelis), Cathryn Amidei (JAV), Katrin Pere ir Ene Pars (Estija), Julia Astreou-Christoforou (Kipras), Bratislava Idvorean-Stefanovic (Serbija), Lala de Dios (Ispanija), Andrea Milde (Ispanija), Shi Hui ir Shan Zeng (Kinija), Elisabeth Brenner (Švedija), Harm Harms (Nyderlandai), Monika Auch (Nyderlandai), Carolyn Kallenborn (JAV), Yosi Anaya (Meksika). Tik registruotiems dalyviams. Vieta: 13

12:00–14:00 Tarptautinio solidarumo programos „PUSRUTULIAI“ projekto DUONA KASDIENINĖ performansas. Duonos dalybos ant globalaus stalo viešoje miesto erdvėje. Projekto autorė: Vėjūnė Sudarytė. Partneris: Freres des Hommes (Paryžius / Prancūzija). Vieta: 16 , lyjant- 15

Instrumentas 1 <atrask nematomą> 60 min / Vieta: 17

21:00 Tarptautinio šokio festivalio AURA’21 programa Harakiri Farmers (Lenkija) Optimisto testamentas 40 min. Vieta: 11

23:00 Programos ŠOKAM: Judanti tekstilė premjera: Almyra Bartkevičiūtė-Weigel (Lietuva, Vokietija), Birutė Letukaitė ir šokio teatras AURA (Lietuva): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Vieta: 2

Rugsėjo 25 d. (sekmadienis) 9:00–18:00 ETN konferencijos svečių ekskursija į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse. www.etn-net.org/etn/211e.htm

12:00–15:00

Diskusija-seminaras DAR KARTĄ Į ATEITĮ. Vieta: 1 Šios diskusijos-seminaro tikslas yra aptarti tai, kas vyksta tekstilės mokslinių tyrimų srityje ir kaip tai gali būti siejama su menine raiška. Diskusijoje dalyvauja Clive van Heerden (Nyderlandai, Philips Design), prof. Janis Jefferies (Goldzmitso koledžas, Londono universitetas, JK), Sarah E. Braddock Clarke (JK), Jane Harris (JK), 18:00 Ainsley Hillard (JK), prof. Barbara Layne (Kanada), NanMaximo Laura (Peru) personalinės parodos atida- cy Tilbury (JK), Salvinija Petrulytė (KTU, Lietuva) ir kt. rymas. Vieta: 6

18:30–19:00 TEXERE parodos atidarymas Kuratorė: Patricia Christy. Menininkai: Marianne Puschner ir BAKIP mokyklos moksleiviai (Austrija), Julia Astreou (Kipras), Caroline McNamara ir grupė „Seamless” (JK), Patricia Christy (JK), Pamela Hardesty ir Crawford’o meno ir dizaino koledžo studentai (Airija), Renata Pompas ir skaitmeninės tekstilės studentai AFOL MODA, Milane (Italija), Hanny Spierenburg ir „Breed Textiel Overleg” grupė (Nyderlandai), Cathryn Amidei ir grupė „Y Collective” Rytų Mičigano Universiteto technologijos mokykla (JAV). Vieta: 6

20:00 ETN vakarienė „Bernelių užeigoje“. Vieta: 19

19:00 Tarptautinio šokio festivalio AURA’21 programa Compagnia Zappala Danza (Italija)

16:00 Tarptautinio šokio festivalio AURA’21 programa Agnija Šeiko | Žuvies akis (Lietuva) Paikos mergelės maldos 60 min Vieta: 11

18:00 Tarptautinio šokio festivalio AURA’21 uždarymas Yossi Berg ir Oded Graf šokio teatras (Izraelis) Paklydęs žvėris 60 min. / Vieta: 17

19:00 Estijos šiuolaikinio meno parodos pristatymas ETN konferencijos svečiams. Kuratorė Monika Järg. Menininkai: Maasike Maasik, Tiina Puhkan, Triinu Tulva, Kadi Pajupuu, Marilyn Piirsalu, Anu Põder, Urm Viik, Eva Jakovits, Kärt Ojavee, Lylian Meister, kartu su Katariina Meister ir Indrek Liit, Aune Taamal, Monika Järg, Kirill Safonov. Vieta: 4


19:30

Spalio 6–7 d.

Eglės Gandos Bogdanienės, Žydrutės Ridulytės ir Karinos Matiukienės parodos ŽINIA IŠ KERELOS. Atidarymas su Sampler-Cultureclash Collective (vadovaujaperformansu. Vieta: 7 mas David Littler, JK) tekstilės ir garso kūrybinės dirbtuvės bei DJ pasirodymas. Vieta: 12

20:00

Laimos Oržekauskienės personalinės parodos Penkiasdešimtmetės. Pitijos atidarymas ir katalogo pristatymas. Vieta: 5

Spalio 14 d. (penktadienis) 15:00 ir 19:00

Rugsėjo 26–27 d.

Programa ŠOKAM: Judanti tekstilė Silja Puranen (Suomija), Anne-Linn Akselsen GINTARO KELIAS: ETT konferencijos svečių ekskursiją į (Norvegija), Adrián Minkowicz (Argentina) ir šokio teatras AURA (Lietuva): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Klaipėdą ir Nidą. www.etn-net.org/etn/211e.htm Vieta: 2

ETT KURSAI Rugsėjo 28 – spalio 2 d.

Spalio 15 d. (šeštadienis)

10:00–17:00

18:00

Programa ŠOKAM: Judanti tekstilė ETT konferencijos kursų programa registruotiems daly- Silja Puranen (Suomija), Anne-Linn Akselsen viams: (Norvegija), Adrián Minkowicz (Argentina) ir šokio teatras AURA (Lietuva): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Chunghie Lee kursai Bojagi (rugsėjo 28–30d.). Vieta: 5 Vieta: 2 Lia Cook kursai (rugsėjo 28–30d.). Vieta: 13 Vibeke Vestby kursai (rugsėjo 28 – spalio 2d.). Vieta: 14

Spalio 3–7 d. bienalės KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 10:00–18:00

Spalio 16 d. (sekmadienis) 12:00 Silja Puranen (Suomija), Anne-Linn Akselsen (Norvegija), Adrián Minkowicz (Argentina) ir šokio teatras AURA (Lietuva): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Vieta: 2

Spalio 19–30 d.

Rachel Wingfield ir Mathias Gmachl (JK) ves Fluxus dienos. FLUXUS troleibusas specialiais marškūrybines dirbtuves „ArchiLace – Space Crafting“, Teksrutais Kaune važinės su FLUXUS programa (spalio 19-30 tiliniai ir architektūriniai įgūdžiai bus jungiami siekiant dienomis). Parodos „Jurgis Mačiūnas: Fluxus niekada nesikūrybiškai išnaudoti viešąsias erdves. Vieta: 12 baigia“ kuratorius: Keith Buchholz. Performansų atlikėjai: Leard Reed Altemus III, Melissa Rose McCarthy ir Mary Spalio 4–7 d. Campbell (JAV). Koordinatorė: Vėjūnė Sudarytė. Iniciatorius: Ed Carroll. 260 dalyvaujančių menininkų. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su JAV kultūros savai10:00–18:00 Kärt Ojavee (Estija) ves eksperimentines išmaniosios te Lietuvoje. tekstilės kūrybines dirbtuves. Vieta: 5 Spalio 21 d. (penktadienis)

Spalio 5 d.

15:00 ir 19:00

Programa ŠOKAM: Judanti tekstilė Almyra Bartkevičiūtė-Weigel (Lietuva, Vokietija), Cherry Kino Saltaire Super 8 kino programa. Birutė Letukaitė ir šokio teatras AURA (Lietuva): Programos kuratorė: Martha Jurksaitis tarpdisciplininis šokio spektaklis. Vieta: 2 Koordinatorė: Laura Garbštienė. Vieta: 12

18:00

( 415 )


( 416 ) Spalio 22 d. (šeštadienis) 18:00

Lapkričio 11 d. (penktadienis) 19:00 ir 21:00

Programa ŠOKAM: Judanti tekstilė Almyra Bartkevičiūtė-Weigel (Lietuva, Vokietija), Birutė Letukaitė ir šokio teatras AURA (Lietuva): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Vieta: 2

Programos ŠOKAM: Judanti tekstilė premjera Patricija Gilytė (Lietuva, Vokietija), Né Barros (Portugalija) ir šokio teatras AURA (Lietuva): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Vieta: 11

Spalio 23 d. (sekmadienis)

Lapkričio 12 d. (šeštadienis)

12:00 val.

18:00 ir 20:00

Programa ŠOKAM: Judanti tekstilė Almyra Bartkevičiūtė-Weigel (Lietuva, Vokietija), Birutė Letukaitė ir šokio teatras AURA (Lietuva): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Vieta: 2

Programa ŠOKAM: Judanti tekstilė Patricija Gilytė (Lietuva, Vokietija), Né Barros (Portugalija) ir šokio teatras AURA (Lietuva): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Vieta: 11

Spalio 28 d. (penktadienis)

Lapkričio 24 d. (ketvirtadienis)

19:00 ir 21:00

19:00 val.

Programos ŠOKAM: Judanti tekstilė premjera OsGemeos (Brazilija), Johannes Wieland (Vokietija) ir šokio teatras AURA (Lietuva): tarpdisciplininis šokio spektaklis Vieta: 2

Programa ŠOKAM: Judanti tekstilė OsGemeos (Brazilija), Johannes Wieland (Vokietija )ir šokio teatras AURA (Lietuva): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Vieta: 2

Spalio 28 d. (penktadienis)

Gruodžio 1 d. (ketvirtadienis)

20:00 ir 22:00

19:00

Programos ŠOKAM: Judanti tekstilė premjera Inga Likšaitė (Lietuva, Vokietija), Kenneth Falk (Norvegija) ir Külli Roosna (Estija): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Vieta: 12

Spalio 29 d. (šeštadienis) 18:00 ir 20:00 Programa ŠOKAM: Judanti tekstilė OsGemeos (Brazilija), Johannes Wieland (Vokietija)ir šokio teatras AURA (Lietuva): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Vieta: 2

OsGemeos (Brazilija), Johannes Wieland (Vokietija )ir šokio teatras AURA (Lietuva): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Vieta: 2

Gruodžio 2 d. (penktadienis) 19:00 ir 21:00 Patricija Gilytė (Lietuva, Vokietija), Né Barros (Portugalija) ir šokio teatras AURA (Lietuva): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Vieta: 11

Gruodžio 3 d. (šeštadienis)

Spalio 29 d. (šeštadienis)

18:00 ir 20:00 val.

19:00 ir 21:00

Patricija Gilytė (Lietuva / Vokietija), Né Barros (Portugalija) ir šokio teatras AURA (Lietuva): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Vieta: 11

Programa ŠOKAM: Judanti tekstilė Inga Likšaitė (Lietuva, Vokietija), Kenneth Falk (Norvegija) ir Külli Roosna (Estija): tarpdisciplininis šokio spektaklis. Vieta: 12


Vietos: 1 M. Žilinsko dailės galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (Nepriklausomybės a. 12, LT-44311 Kaunas). 2 Kauno Paveikslų galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (K. Donelaičio g. 16, LT-44213 Kaunas). 3 M. K. Čiurlionio galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (V. Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaunas). 4 Galerija „Meno parkas“ (Rotušės a. 27, LT- 44279 Kaunas). 5 Galerija „Balta“ (M. Valančiaus g. 21, LT-44275 Kaunas). 6 A. Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus (V. Putvinskio g. 64, LT- 44211 Kaunas). 7 Kauno miesto muziejus (M. Valančiaus g. 6, LT-44275, Kaunas). 8 Kauno „Žalgirio“ arena (Karaliaus Mindaugo g. 50 , LT-44287 Kaunas). 9 Vytauto Didžiojo universiteto galerija „101“ (Laisvės al. 53 – 101, 44309 Kaunas) 10 Fluxus troleibusas (įvairūs maršrutai, Kauno „Autotrolio“ troleibusas). 11 Kauno valstybinis dramos teatras, Penktoji salė (Laisvės al. 71, Kaunas). 12 Buvęs kino teatras „Kanklės“ (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas). 13 Viešbutis „Best Western Santaka“ (J. Gruodžio g. 21, LT-44293 Kaunas). 14 VDA Kauno fakultetas, Tekstilės katedra (V. Sladkevičiaus g. 19, Kaunas). 15 PC AKROPOLIS (Karaliaus Mindaugo g. 49, LT-44287 Kaunas). 16 Vilniaus gatvė, Kaunas 17 Kultūros ir sporto centras „Girstutis“ (Kovo 11-osios g. 26, Kaunas). 18 „Bernelių užeiga“ (K.Donelaičio g. 11, LT-44239, Kaunas).

( 417 )


( 418 )

PROGRAMME

September 22nd, 2011 (Thursday) 5:00 PM

TEXTILE ‘11: REWIND–PLAY–FORWARD Follow updates online: www.biennial.lt

The 8th edition of Kaunas Biennial will be ongoing in Kaunas through 22nd September – 4th December, 2011. Kaunas Biennial is a platform for interrelations between visual and performing arts, as well as between art, science and industry: 7 days dance theatre program; 10 days conference with lectures, workshops, excursions; Fluxus happenings‘ week, public art activities will unite artists and empower the local community for the common experience in cultural [co]/[post]/production. The program is prepared by organizer Kaunas Artists Support Fund and its partners: • AURA Dance Theatre (Kaunas / Lithuania) coordinates the interdisciplinary visual arts and contemporary dance program PLAY; Beside this program the regular 21st international contemporary dance festival AURA’21 will take place in Kaunas • ETN (European Textile Network), which organizes the 16th international ETN conference and workshop program in Kaunas; • Ideias Emergentes (Poto / Portugal) and Estonian Artists’ Association (Tallinn / Estonia) – the organizations, which present Portuguese and Estonian contemporary art exhibitions in Kaunas, as well as Lithuanian contemporary art presentation in Portugal and Estonia in 2012. Main sponsors: Culture Ministry of Lithuanian Republic, Kaunas City Municipality, EU program Culture 2007–2013.

September 21st, 2011 (Wednesday) 10:00 AM–9:00 PM ETN conference participants’ excursion to Vilnius www.etn-net.org/etn/211e.htm.

10:00 AM–5:00 PM

DANCE FESTIVAL program Compagnie Thor (Belgium) To the Ones I Love 65 min / Venue: 17

GRAND OPENING OF KAUNAS BIENNIAL 7:00 PM–9:00 PM M. Žilinskas gallery. Venue: 1 KAUNAS BIENNIAL TEXTILE‘11 will be opened by the patron of biennial dr. Arūnas Gelūnas, Culture Minister of Lithuania. Exhibitions presented: REWIND HISTORY (curator Rasa Andriušytė-Žukienė), according to the artworks of Aleksas Andriuškevičius, Aušra Andziulytė, Jonas Gasiūnas, Laura Garbštienė, Pranas Griušys, Rimvidas Jankauskas-Kampas, Vilmantas Marcinkevičius, Jonas Mekas, Šarūnas Sauka, Liudas Truikys, Sofija Veiverytė, Eglė Velaniškytė, Albertas Veščiūnas, Viktoras Petravičius, Igoris Piekuras, Marija Teresė Rožanskaitė, Kazė Zimblytė, Audronė Petrašiūnaitė the Jacquard viewings are implemented by Monika Žaltauskaitė at the factory Audėjas (Lithuania) and Daiva Zubrienė at the factory Ekelund (Sweden). REWIND PERSONAL STORY (curator Virginija Vitkienė), artists: Tilleke Schwarz (The Netherlands), Alice Kettle (UK), Wang Haiyuan (China), Watanabe Misao (Japan), Beili Liu (China / USA), Rasma Noreikytė (Lithuania), Laisvydė Šalčiūtė (Lithuania), Ainsley Hillard (UK), Andrea Milde (Germany / Spain), Lia Altman (Russia), Michaela Melián (Germany), Nina Bondeson (Sweden), Sonja Andrew (UK), Marion Michell (Great Britain), F4 Artist Collective [Susan Jowsey / Marcus Williams] (New Zealand), Fiona Kirkwood (South African Republic), Lina Jonikė (Lithuania), María León (Spain), Kyung–ae Wang (South Korea), Rūta Naujalytė (Lithuania), Monika ŽaltauskaitėGrašienė (Lithuania), Monika Kreivė (Lithuania), Amélie Brisson-Darveau (Canada), Katie Waugh (USA), Kristina Čyžiūtė (Lithuania), Marion Coleman (USA), Katya Oicherman (Israel), Virginie Rochetti (France), Gao Yuan (Taiwan), Signe Kivi (Estonia), Tonje Høydahl Sørli (Norway).

Reiko Sudo course for registered participants (continued on Thursday morning) (full). Venue: 3 REWIND INTO THE FUTURE (curator Sarah E. Braddock Clarke, artists: Jane Harris (UK), Ainsley Hillard (UK), Janis Jefferies (UK), Barbara Layne (Canada), Christy Matson 7:00 p. m. (USA), Nancy Tilbury (UK). DANCE FESTIVAL OPENING Derida Dance (Bulgaria), Pro Progressione Tanscsabo LAUSANNE BIENNIAL COLLECTION (curator Giselle (Hungary), AURA Dance theatre (Lithuania) Eberhard Cotton, Toms & Pauli Foundation, artists: MagV.A.G. / A.S.A.| PREMIERE dalena Abakanowicz (Poland), Jagoda Buic (Croatia), Kati 60 min / Venue: 17


Gulyas (Hungary), Peter and Ritzi Jacobi (Romania), Jean Lurçat (France), Maria Laszkiewicz (Poland), Mariyo Yagi (Japan). COSTA RICA’S COLLECTION (curator Juan Diego Roldán, coordinator Paulina Ortitz, artists: Loida Pretiz, Nela Salgado, Nani Canas, Carolina Matamoros, Celita Ulate, Dinorah Carballo, Paulina Ortiz, Ileana Moya, Patricia Rucavado, Iris Teran, Rocio Flaque, Gloriana Sanchez , Li Briceno, Maria Teresa Arteaga, Gian Carlo Sandoval, Leidalia Flaque, Fiorella Pattoni Urbina – Mario Acosta Montero, Carolina Parra, Karen Clachar, Emilia Gonzalez). PORTUGUESE collection (curators Joaquim Pinheiro and Lúcia David, artists Lúcia David, Márcia Luças, João Vaz de Carvalho, Lilia Catarina, Jorge Ramos, Conceição Rios, and Alexandra Ministro), PERSONAL EXHIBITIONS by Lia Cook (USA), Cynthia Schira (USA), Chunghie Lee (South Korea), Louise Lemieux Bérubé (Canada), presented by Beatrijs Sterk (General Secretary, ETN).

9:00–12:00 PM Kaunas Picture Gallery. Venue: 2 Invited artists presented: Yinka Shonibare, MBE (UK), Silja Puranen (Finland), Vita Gelūnienė (Lithuania), Patricija Gilytė (Germany), Eglė Ganda Bogdanienė (Lithuania), Almyra Weigel (Germany), VALYA (USA), Min-Tzu Chao (Taiwan), Hiroko Watanabe (Japan), Annika Ekdahl with Birgitta Nordström and textile students of Gothenburg university (Sweden), Otavio & Gustavo Pandolfo (OsGemeos) with Margarida Leda Kanciukaitis ir Veronica Kanciukaitis Tagnoli (Brazil). PREMIERE. Program PLAY: Vita Gelūnienė & Evaldas Jansas & Birutė Letukaitė & AURA dance theatre (Lithuania): textile, video and dance play presentation.

September 23 , 2011 (Friday) rd

9:00 AM –6:00 PM 16th international ETN (European Textile Network) conference (lead by General Secretary Beatrijs Sterk) Registered participation only. www.etn-net.org/etn/211e.htm Venue: 3 The theme of the conference is Rewind into the Future. Speakers: Lia Cook (USA), Chunghie Lee (South Korea), Reiko Sudo (Japan), Louise Lemieux Bérubé (Canada), Sarah Braddock Clarke (UK), Marie O‘Mahoney (Australia), Diana Springall (UK), Paulina Ortiz (Costa Rica), Candace Edgerley (USA), Carolyn Kallenborn (USA), Anne Wanner (Switzerland), Gina Morandini (Italy), Ludmila

Egorova & Andrew Schneider (Ukraine), Marina Blumin (Russia) and Vibeke Vestby (Norway).

1:00 PM Opening of Reiko Sudo (NUNO, Japan) exhibition. Venue: 3

12:00–5:00 PM International bread baking workshop Hemispheres: Daily Bread. Project author: Vėjūnė Sudarytė. Partner: Frères des Hommes (Paris / France). Venue: 16

6:00-7:00 Opening of Estonian Textile and Contemporary Art exhibition. Curator: Monika Järg. Artists: Maasike Maasik, Tiina Puhkan, Triinu Tulva, Kadi Pajupuu, Marilyn Piirsalu, Anu Põder, Urmas Viik, Eva Jakovits, Kärt Ojavee, Lylian Meister with Katariina Meister and Indrek Liit, Aune Taamal, Monika Järg, Kirill Safonov. Venue: 4

7:00-8:00 PM Opening of International Students Exhibition STATE OF EXCEPTION. Organiser: Kaunas Faculty of Arts of Vilnius Academy of Fine Arts. Partners: Vilnius Academy of Fine Arts, University of Gothenburg School of Design and Crafts (prof. Annika Ekdahl), Art Academy of Latvia (prof. Ieva Krumina), Estonian Academy of Arts (Assoc. Prof. Piret Valk and Kärt Ojavee), Tartu Art College (prof. Aet Ollisaar), The Władysław Strzemiński Academy of Art in Łódź (prof. Włodzimierz Cygan).Venue: 15

8:00-9:00 PM Opening of Experiments with Light: Art Lab exhibition. Curators: Jolanta Šmidtienė and Dovilė Vanagaitė. Venue: 8

7:00 PM DANCE FESTIVAL program Dance Theater Aura (Lithuania) Medeas | PREMIERE 60 min / Venue: 17

9:00 PM DANCE FESTIVAL program Ferenc Feher (Hungary) Tao Te 40 min / Venue: 11

11:00 PM PREMIERE. Program PLAY : Silja Puranen (Finland), Anne-Linn Akselsen (Norway), Adrián Minkowicz (Argentina) & AURA Dance Theatre (Lithuania). Venue: 2

( 419 )


( 420 )

September 24th, 2011 (Saturday)

Instrument 1 <scoprire I`invisibile 60 min / Venue: 17

9:00 AM–6:00 PM

16th international ETN (European Textile Network) con- 9:00 PM DANCE FESTIVAL program ference. Registered participation only. Harakiri Farmers (Poland) www.etn-net.org/etn/211e.htm Venue: 13 OPTIMIST’s TESTAMENT Networking session moderated by Lala de Dios / ETN 40 min. / Venue: 11 President and Beatrijs Sterk / ETN Secretariat, ETN members and conference participants are speaking 11:00 PM about current projects, open for participation: Chris- PREMIERE. Program PLAY tina Leitner (Austria), Giselle Eberhard Cotton (Switzer- Almyra Weigel (Lithuania-Germany), Birutė land), Hiroko Watanabe (Japan), Hanny Spierenburg Letukaitė & AURA Dance Theatre (Lithuania): inter(The Netherlands), Velta Raudzepa (Latvia), Eva Basile disciplinary dance play. Venue: 2 (Italy), Patricia Christy (United Kingdom), Vita Gelūnienė (Lithuania), Eglė Ganda Bogdanienė (Lithuania), Severija September 25th, 2011 (Sunday) Inčirauskaitė-Kriaunevičienė (Lithuania), Pamela Hardesty (Ireland), Katya Oicherman (Israel), Cathryn Amidei (USA), Katrin Pere and Ene Pars (Estonia), Julia Astreou- 10:00 AM–6:00 PM Christoforou (Cyprus), Bratislava Idvorean-Stefanovic ETN conference guests’ excursion to Rumšiškės Open Air (Serbia), Lala de Dios (Spain), Andrea Milde (Spain), Shi Museum. www.etn-net.org/etn/211e.htm Hui ir Shan Zeng (China), Elisabeth Brenner (Sweden), Harm Harms (The Netherlands), Monika Auch (The Neth- 12:00 PM–3:00 PM erlands), Carolyn Kallenborn (USA), Yosi Anaya (Mexico). Discussion-seminar at the place of REWIND INTO THE FUTURE exposition. Venue: 1 The aim of this discussion-seminar is to make an overview 12:00–2:00 PM Hemispheres: Daily Bread performance of the what is going on in textiles in scientific / research field bread sharing on global table in the public space. Pro- and how it is/could be related to artistic expression. Parject author: Vėjūnė Sudarytė. Partner: Frères des Hommes ticipants of the discussion: Clive van Heerden (The Netherlands, Philips Design), prof. Janis Jefferies (Goldsmiths (Paris / France). Venue: 16 College, London University, UK), Sarah E. Braddock Clarke (UK), Jane Harris (UK), Ainsley Hillard (JK), prof. Barbara 6:00 PM Layne (Canada), Nancy Tilbury (UK), Salvinija Petrulytė Opening of Maximo Laura (Peru) personal exhibition. (LT). Entrance with the museum ticket. Venue: 6

6:30 PM–7:30 PM Opening of TEXERE exhibition. Curator: Patricia Christy. Participants: Marianne Puschner & students of BAKIP Secondary school (Austria), Julia Astreou (Cyprus), Caroline McNamara and “Seamless”group (England), Patricia Christy (England), Pamela Hardesty and students of Crawford College of Art and Design, Cork (Ireland), Renata Pompas and digital textiles students at AFOL MODA, Milano (Italy), Hanny Spierenburg and Breed Textiel Overleg (Netherlands), Cathryn Amidei and Y Collective – students at the School of Technology at Eastern Michigan University (USA). Venue: 6

8:00 PM ETN dinner at Bernelių užeiga Restaurant. Venue: 19

7:00 p. m. Venue: 17. DANCE FESTIVAL program Compagnia Zappala Danza (Italy)

7:00 PM Presentation of Estonian Textile and Contemporary Art exhibition to ETN conference participants. Curator: Monika Järg. Artists: Maasike Maasik, Tiina Puhkan, Triinu Tulva, Kadi Pajupuu, Marilyn Piirsalu, Anu Põder, Urmas Viik, Eva Jakovits, Kärt Ojavee, Lylian Meister & Katariina Meister & Indrek Liit, Aune Taamal, Monika Järg, Kirill Safonov. Venue: 4 7:30 PM MESSAGE FROM KERELA exhibition by Eglė Ganda Bogdanienė, Žydrutė Ridulytė, and Karina Matiukienė (Lithuania). Venue: 7 Ends: 20 10 2011.

8:00 PM Opening of Laima Oržekauskienė personal exhibition WOMEN IN THEIR FIFTIES. PYTHIAS and presentation of the catalogue. Venue: 5


4:00 p. m. DANCE FESTIVAL program Agnija Šeiko | Fish Eye (Lithuania) Prayers of a Silly Girl 60 min / Venue: 11

6:00 p. m. DANCE FESTIVAL CLOSING Yossi Berg & Oded Graf Dance Theatre (Israel) Animal Lost 60 min / Venue: 17

September 26th – 27th, 2011 AMBER ROUTE: ETN excursion to Klaipėda and Nida. www.etn-net.org/etn/211e.htm

ETN COURSES September 28th – OCTOBER 2 ND, 2011 10:00 AM– 5:00 PM Chunghie Lee course from 28th to 30th September. Venue: 5

October 5th 6:00 PM Cherry Kino Saltaire Super 8 film programme. Curator: Martha Jurksaitis. Coordinator: Laura Garbštienė. Venue: 12

October 14th, 2011 (Friday) 3:00 PM and 7:00 PM Program PLAY. Silja Puranen (Finland), Anne-Linn Akselsen (Norway), Adrián Minkowicz (Argentina) & AURA Dance Theatre (Lithuania). Venue: 2

October 15th, 2011 (Saturday) 6:00 PM Program PLAY. Silja Puranen (Finland), Anne-Linn Akselsen (Norway), Adrián Minkowicz (Argentina) & AURA Dance Theatre (Lithuania). Venue: 2

October 16th, 2011 (Sunday)

Lia Cook course from 28 to 30 September. Venue: 13 th

th

12:00 AM Vibeke Vestby course from 28th Sept. to 2nd October. Program PLAY. Venue: 14 Silja Puranen (Finland), Anne-Linn Akselsen (Norway), Adrián Minkowicz (Argentina) & AURA Dance Theatre (Lithuania). Venue: 2 October 3rd – 7th, 2011

BIENNIAL WORKSHOPS

October 19th – 30th, 2011

October 3rd- 7th

GEORGE MACIUNAS AND BEYOND - FLUXUS NEVER STOPS Rachel Wingfield & Mathias Gmachl (UK) will Curator: Keith A. Buchholz. Local producer: Vėjūnė lead a workshop “ArchiLace – Space Crafting“, uniting Sudarytė. Initiator: Ed Carroll. textile and architecture skills for creative change of the public spaces. Venue: 12 As part of the USA Government’s culture week in Lithuania, Kaunas Biennial marks the 50th anniversary of the 1st Happenings of George Maciunas in New York. A group of 260 contemporary Fluxus artists mark his unique conKärt Ojavee (Estonia) will lead an experimental work- tribution to contemporary art practice. Location: Kaunas City Trolleybus with performances by Leard Reed Altemus shop on smart textiles. Venue: 14 III, Melissa Rose McCarthy and Mary Campbell (USA).

October 4th-7th

October 6th-7th

October 21st, 2011 (Friday)

Sampler-Cultureclash Collective (lead by David Littler, UK) textile and sound workshop & DJ perfor- 3:00 PM and 7:00 PM Program PLAY mance &. Venue: 12 Almyra Weigel (Lithuania-Germany), Birutė Letukaitė & AURA Dance Theatre (Lithuania): interdisciplinary dance play. Venue: 2

( 421 )


( 422 )

October 22nd, 2011 (Saturday)

November 11th, 2011 (Friday)

8:00 PM

7:00 PM and 9:00 PM

Program PLAY Almyra Weigel (Lithuania-Germany), Birutė Letukaitė & AURA Dance Theatre (Lithuania): interdisciplinary dance play. Venue: 2

PREMIERE. Program PLAY Patricija Gilytė (Lithuania – Germany), Né Barros (Portugal) & AURA dance theatre (Lithuania): interdisciplinary dance performance. Venue: 11

October 23rd, 2011 (Sunday)

November 12th, 2011 (Saturday)

12:00 AM

6:00 PM and 8:00 PM

Program PLAY Almyra Weigel (Lithuania-Germany), Birutė Letukaitė & AURA Dance Theatre (Lithuania): interdisciplinary dance play. Venue: 2

Program PLAY Patricija Gilytė (Lithuania – Germany), Né Barros (Portugal) & AURA dance theatre (Lithuania): interdisciplinary dance performance. Venue: 11

October 28th, 2011 (Friday)

November 24th, 2011 (Thursday)

7:00 PM and 9:00 PM

7:00 PM

PREMIERE. Program PLAY OsGemeos (Brazil) & Johannes Wieland (Germany) & AURA dance theatre (Lithuania: interdisciplinary dance performance. Venue: 2

Program PLAY OsGemeos (Brazil) & Johannes Wieland (Germany) & AURA dance theatre (Lithuania: interdisciplinary dance performance. Venue: 2

October 28th, 2011 (Friday)

December 1st, 2011 (Thursday)

8:00 PM and 10:00 PM

7:00 PM PREMIERE. Program PLAY Program PLAY Inga Likšaitė (Lithuania – Germany), Kenneth Falk OsGemeos (Brazil) & Johannes Wieland (Germa(Norway) & Külli Roosna (Estonia). Venue: 12 ny) & AURA dance theatre (Lithuania: interdisciplinary dance performance. Venue: 2

October 29th, 2011 (Saturday) 6:00 p.m. and 8:00 p.m. Program PLAY OsGemeos (Brazil) & Johannes Wieland (Germany) & AURA dance theatre (Lithuania: interdisciplinary dance performance. Venue: 2

October 29th, 2011 (Saturday) 7:00 PM and 9:00 PM

December 2nd, 2011 (Friday) 7:00 PM and 9:00 PM Program PLAY Patricija Gilytė (Lithuania – Germany), Né Barros (Portugal) & AURA dance theatre (Lithuania): interdisciplinary dance performance. Venue: 11

December 2nd, 2011 (Friday)

Program PLAY Inga Likšaitė (Lithuania – Germany), Kenneth Falk 6:00 PM and 8:00 PM Program PLAY (Norway) & Külli Roosna (Estonia). Venue: 12 Patricija Gilytė (Lithuania – Germany), Né Barros (Portugal) & AURA dance theatre (Lithuania): interdisciplinary dance performance. Venue: 11


Venues: 1 M. Žilinskas Art Gallery of National Museum of M.K.Čiurlionis (Nepriklausomybės a. 12, LT-44311 Kaunas) 2 Kaunas Picture Gallery of National Museum of M.K.Čiurlionis (K. Donelaičio g. 16, LT-44213 Kaunas) 3 M.K.Čiurlionis Gallery of National Museum of M.K. Čiurlionis (V. Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaunas) 4 Gallery “Meno parkas” (Rotušės a. 27, LT- 44279 Kaunas) 5 Gallery “Balta” (M. Valančiaus g. 21, LT-44275 Kaunas) 6 A. Žmuidzinavičius Memorial Museum (V. Putvinskio g. 64, LT- 44211 Kaunas) 7 Kaunas City Museum (M. Valančiaus g. 6, LT-44275, Kaunas) 8 ŽALGIRIS Arena (Karaliaus Mindaugo pr. 50 , LT-44287 Kaunas) 9 Vytautas Magnus University Gallery 101 (Laisvės al. 53 – 101, 44309 Kaunas) 10 Fluxus trolleybus (various routes of Kaunas AUTOTROLIS trolleybuses) 11 Kaunas State Drama Theatre, Fifth Hall (Laisvės al. 71, Kaunas) 12 Art House. Cinema place Kanklės (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) 13 Hotel Best Western Santaka (J. Gruodžio g. 21, LT44293 Kaunas) 14 VAA Kaunas Art Faculty, Textile Department (V.Sladkevičiaus g. 19, Kaunas) 15 AKROPOLIS shopping mall (Karaliaus Mindaugo pr. 49, LT-44287 Kaunas) 16 Vilniaus street, Kaunas 17 Girstutis Culture and Sports Center (Kovo 11-osios g. 26, Kaunas) 18 Bernelių užeiga Restaurant (Donelaičio g. 11, LT44239, Kaunas)

( 423 )


( 424 )

Vietos / Venues: 1 M. Žilinsko dailės galerija / M. Žilinskas gallery, (Nepriklausomybės a. 12, LT-44311 Kaunas). 2 Kauno Paveikslų galerija / Kaunas Picture Gallery (K. Donelaičio g. 16, LT-44213 Kaunas). 3 M. K. Čiurlionio galerija / M. K. Čiurlionis Gallery (V. Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaunas). 4 Galerija / Gallery „Meno parkas“ (Rotušės a. 27, LT- 44279 Kaunas). 5 Galerija / Gallery „Balta“ (M. Valančiaus g. 21, LT-44275 Kaunas). 6 A. Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus / memorial museum (V. Putvinskio g. 64, LT- 44211 Kaunas). 7 Kauno miesto muziejus / Kaunas City Museum (M. Valančiaus g. 6, LT-44275, Kaunas). 8 Kauno arena „Žalgiris“ (Karaliaus Mindaugo g. 50 , LT-44287 Kaunas). 9 Vytauto Didžiojo universiteto galerija „101“ / University gallery 101 (Laisvės al. 53 – 101, 44309 Kaunas) 10 Fluxus troleibusas / Fluxus trolleybus (įvairūs maršrutai various routes). 11 Kauno valstybinis dramos teatras, Penktoji salė / Kaunas State Drama Theatre, Fifth Hall (Laisvės al. 71, Kaunas).


( 425 )

12 13 14 15 16 17 18

Buvęs kino teatras „Kanklės“ / Art House. Cinema place Kanklės (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas). Viešbutis / Hotel „Best Western Santaka“ (J. Gruodžio g. 21, LT-44293 Kaunas). VDA Kauno fakultetas, Tekstilės katedra / Textile Department of KAF(V. Sladkevičiaus g. 19, Kaunas). PC AKROPOLIS (Karaliaus Mindaugo g. 49, LT-44287 Kaunas). Vilniaus gatvė, / Vilnius Street Kaunas Kultūros ir sporto centras „Girstutis“ / Girstutis Culture and Sports Center (Kovo 11-osios g. 26, Kaunas). Restoranas / Restaurant „Bernelių užeiga“ (K. Donelaičio g. 11, LT-44239, Kaunas).


( 426 )

UŽRAŠAI IR PIEŠINIAI


NOTES & DRAWINGS

( 427 )


( 428 )


( 429 )


( 430 )


( 431 )


( 432 )


( 433 )


( 434 )


( 435 )


( 436 )


( 437 )


( 438 )

Bienalę rengia / Organiser of Biennial: Kauno dailininkų paramos fondas Bienalės globėjas / Patron of Biennial: LR Kultūros ministras, dr. Arūnas Gelūnas PAGRINDINIAI RĖMĖJAI / MAIN SPONSORS

PARTNERIAI / PARTNERS

INFORMACINIAI RĖMĖJAI / MEDIA SPONSORS


RĖMĖJAI / SPONSORS

( 439 )


( 440 )

Kauno bienalė TEKSTILĖ ’11: DAR KARTĄ–ŠOKAM–PIRMYN Kaunas Biennial TEXTILE ’11: REWIND–PLAY–FORWARD

Katalogo sudarytoja / Editor of catalogue Virginija Vitkienė Įžanginio straipsnio autorė / Introductory text by Virginija Vitkienė Tekstai / Texts © Rasa Andriušytė-Žukienė, Monika Krikštopaitytė, Sarah E. Braddock Clarke, Beatrijs Sterk, Virginija Vitkienė, bienalės menininkai / artists of biennial Vertė / Translated by Agnė Narušytė, Jayde Will Kalbos redaktoriai / Language editors Rita Markulienė, Edita Bartnikaitė, Jayde Will Katalogo dizainas / Catalogue design Kūrybinė grupė „Mamaika“ Nuotraukos / Photos © Remis Ščerbauskas, menininkai / artists Spaudė / Printed by UAB „Logotipas“ Bienalę kūrė / Biennial team Virginija Vitkienė, Laima Oržekauskienė, Rasa AndriušytėŽukienė, Loreta Švaikauskienė, Remis Ščerbauskas, Gintarė Dūdėnaitė, Viktorija Rusinaitė, Monika ŽaltauskaitėGrašienė, Vėjūnė Sudarytė Leidėjas / Publisher © Kauno dailininkų paramos fondas / Kaunas Artists’ Support Fund Rotušės a. 26, LT–44279 Kaunas Lietuva www.bienale.lt ISBN 978-9955-9587-4-1 UDK 745(474.5)(064) Te-158 Rėmėjai / Supported by: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija / Ministry of Culture of the Republic of Lithuania Kauno miesto savivaldybė / Kaunas City Municipality ES programa „Kultūra 2007–2013“ / EU programme Culture 2007–2013


( 441 )


( 442 )

KAUNO BIENALĖ TEKSTILĖ ’11: DAR KARTĄ – ŠOKAM – PIRMYN KAUNAS BIENNIAL TEXTILE ’11: REWIND – PLAY – FORWARD www.bienale.lt

www.biennial.lt

Profile for Mamaika

FORWARD: Kaunas Biennial Catalogue (part III)  

FORWARD - a program where meet research, education and science: (i)16th ETN conference (registration required www.etn-net.org), lead by expe...

FORWARD: Kaunas Biennial Catalogue (part III)  

FORWARD - a program where meet research, education and science: (i)16th ETN conference (registration required www.etn-net.org), lead by expe...

Profile for mamaika
Advertisement