Page 1

abatido /a.βa.`ti.ðo/ (adjective) 1 triste prygnębiony, zgnębiony: Su enfermedad le dejó completamente abatido. Jego choroba całkowicie go przygnębiła. carecer /kare.`θer/ (verb) 1 no poseer algo, tener falta de algo być pozbawinym, nie mieć: carecer de una cosa odczuwać brak czegoś consigo /kon.`si.ɣo/ (pronoun) 1 con sí za sobą; 2: llevar consigo zabrać ze sobą cuchipanda f. /kuʧi`panda/ (noun) 1 f. col. grupo de personas que se juntan para divertirse: hulanka, uczta, biesiada; 2: nos fuimos de cuchipanda. poszliśmy na imprezę. estrella f. /eș.`tre.ʎa/ (noun) 1 cuerpo celeste gwiazda; 2 persona famosa gwiazda, celebryta fondo m. /ˈfɔ̃ ndo/ (noun) 1 parte inferior de una cosa spód: el fondo del vaso spód szklanki insinuación f. /ɛ̃ .si.nɥa.`θjon/ (noun) 1 acción y resultado de insinuar. insynuacja, napomknienie, zarzut mareo m. /mɑː(ɹ)'ɛɔ/ (noun) 1 malestar que se manifiesta con náuseas mdłości, choroba morska, zawroty głowy: Se sentó hasta que se le pasó el mareo. Usiadł aż do momentu kiedy minęły mu zawroty głowy. ; 2 ajetreo,aturdimiento szał, zawrót: mareo de las rebajas przecenowy zawrót głowy mirar /mi.ˈrar/ (verb) 1 fijar la vista en un objeto. patrzeć , oglądać: mirar la tele oglądać telewizję; 2 Tener por fin u objetivo uważać, zważać: solo mira por sí mismo. myśli tylko o sobie resto m. /`reș.to/ ̄ (noun) 1 parte que queda de un todo reszta; 2 cantidad que en los juegos de envite se considera para jugar y envidar. stawka: echar el resto zagrać va banque

Sownik polsko hiszpaski malwus007 spanish  

Hej, to moja wersja słownika w wersji hiszp->pl. Terminów szukałam "na chybił trafił", ale jakoś to wyszło :-)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you