Issuu on Google+

Rachunek nr …………………………….. Oryginał/Kopia Data wystawienia: ……………………….. Data sprzedaży: ………………………….. Miejsce wystawienia: ……………………..

Sprzedawca

Nabywca

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres:

Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP

Miejscowość Kod pocztowy i poczta:

e-mail:

e-mail:

NIP

Bank:

Bank:

Nr konta:

Nr konta:

Uwagi: …………………………………………………………………………………….…………………………………….. L. p.

J.m.

Ilość

Cena

Rabat

Wartość

Razem:

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru


Rachunek uproszczony osoba prawna