Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Wrocław, dn. 22.06.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 16.06.2013 Tłumaczenie pisemne POL->HISZP 152261 słów (3 dokumenty)

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Malwina Duda

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3806,52 EUR 2. Kwota uzysku: 1903,26 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 1903,26 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia: 342,59 EUR 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty:3463,93 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy Euro dziewięćdziesiąt trzy euro centy)


........................................... ............................................... Zleceniodawca Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo (1)  
Rachunek do umowy o dzielo (1)  

Oto mój rachunek do umowy o dzieło. Aplikacja, którą się posługiwałam nie wymagała podawanie szczegółów ( za co konkretnie) ja jednak ujęłam...

Advertisement