Page 7

Jonas i Sälen Game Fair Text: Annika Dahlén Foto: Jonas i Sälen

Jonas Persson kom till Sälen 1989 och har Intresset för naturen, jakt, fiske och gamla arbetat med att driva flera verksamheter såsom tiders liv och leverne är det som fört honom bland andra Tandådalens Värdshus, restaurang till Sälen, dess vackra fjäll och stora skogar har Lisa Almqvist och sedan 10 år Lindvallens gett upphov till ett brinnande engagemang för Fäbod. När tanken bygden. Det här är också väckts om att stangrundtonen i mässan – här Sälen är helt fantastiskt och na året om i Sälen, handlar det om gediget föddes också idéerna även om jag har rest och arbetat hantverk och ett tillvaraom hur man skulle utomlands under perioder, är det tagande av gammal lokal få Sälenområdet alltid hit som jag har kommit kunskap ifråga om både levande även somjakt, fiske och matkultur. tillbaka. Nu vill jag stanna här! Första helgen i juni går martid. Sälen med sitt strategiska geomässan av stapeln och är grafiska läge som Sveriges sydligaste fjällstartskottet för en spännande sommarsäsong i område med en mycket god kapacitet att ge logi Sälen med olika aktiviteter i området varje helg. och service åt mycket folk, gjorde att Jonas beJONAS I SÄLEN GAME FAIR – EN stämde sig för att göra en Jakt- och Fiskemässa. KUNSKAPSMÄSSA OCH MÖTESPLATS Förra sommaren startades Jonas i Sälen Game Många mässor är ofta knutna till något storFair och i år hoppas man på att locka ännu stadsområde, men den här mässan är lokalifler jakt-, fiske och vildmarksintresserade till serad i sin rätta miljö där jakt, fiske och vildmässan. I april fick han motta det hedersamma marksliv är en stor del av vardagen. Den lokala priset som ”Årets företagare” med motiveringen förankringen lyfts därför fram i entreprenörer ”En driftig företagare inom turistnäringen med och hantverkare, tillsammans med utställare ett stort engagemang för områdets utveckling och föreläsare från andra delar av landet för liksom branschens utveckling."

JAKTWEEKEND MED FISKE 2016 7

Jaktweekend nr 2 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you