Page 1

PORTFOL I O+CV MalteB端lowAgerskov|ArchitecturalEngineerstuderende|DanmarksTekniskeUniversitet


|Curriculum Vitae| MalteBülowAgerskov FødtOctober27th1986 Merløsevej23,2.th 2700Brønshøj Danmark Telefon:+4530117731 Email:malteagerskov@gmail.com Privat:parfohold Kørekorttilpersonbil

Erhvervserfaring 2006-2007 Ansatisupermarked I året efter gymnasiet arbejdede jeg i et supermarked ved en lysbådehavn, hvor jeg snakkede med udenlandske kunder og ordnede vareindkøb og diverseopgaveributikkenogadministrationen. 2008>

AnsatiKøbenhavnsEjendommesomstudentermedhjælper

Siden januar 2008 har jeg arbejdet i Københavns Ejendomme, et selskab under Københavns Kommune, som studentermedhjælper. Mit job består i at opmåle kommunale ejendomme såsom skoler, børnehaver og kødbyen, indsamle tekniske tegninger over ejendomme og optimere databasen. Ellers medvirke tilat løse diverse presserendeopgaveretkommunaltejendomsselskabhar.Detharisærlærtmigatfungerepåenmålrettetogambitiøsvirksomhed oggivet migen masse viden ogerfaringindenforisærteknisketegninger ogvirksomhedsstrukturer. 2008>

Undervisningafgymnasieelever

Fra tid til anden underviser jeg sammen med et par medstuderende gymnasieelever fra danske gymnasier i statik og bygningsmekanik indenfor søjler ogbjælkergennemforsøgpåBygningsinstituttetpåDTU.Detergodttilatlære migatunderviseandremenneskeroglæreattageimodfeedback.

I


Uddannelse

Sprog

2003-2006 MatematiskstudentfraSorøAkademi

Dansk Engelsk Tysk Norsk Svensk

Gennem min gymnasietid brugte jeg meget af tiden på renderinger og animationer i 3Ds max og øvede mig i programmer som Dreamweaver, Flash og Photoshop. Jeg gik meget op i så forskellige fag som religion, kemi og matematik , og tiden på kostskolen i Sorø lærte jeg i en tidlig alder at klare mig selv og kendeværdienafsocialtsamværmedandre. 2007>

BygningsdesignstuderendepåDanmarksTekniskeUniversitet

Da jeg i 2007 skulle vælge studie havde jeg valget mellem arkitektskolen i Århus som arkitekt og DTU som ingeniør i bygningsdesign. Jeg valgte DTU da jeg efter åbent hus på arkitektskolen synes at uddannelsen manglede noget byggefagligt og uddannelsen som ingeniør gav en forståelse for begge fag og især med henblik på undervisning i integreret design proces og det digitale byggerivalgtejegDTU. IPortfolietliggeretudvalgafprojekterfradeførstetresemestre. Kontakt mig for materiale fra 4.semesterprojekt som er under udvikling og projektmapperforalleandreprojekter. Seuddannelsenshjemmesidepå.: http://www.byg.dtu.dk/Uddannelse/For_studerende/byogbyg.aspx

Software +++ 3DstudioMax2009 AutodeskRevit AdobePhotoshop AdobeIndesign AutodeskAutoCADarchitecture MicrosoftOffice ++ PRO/Engineer Staad.PRO GoogleSketchup WiseImage + AdobeIllustrator Dreamweaver Flash

Andet Jeg elsker at tage fotos med mit spejlrefelkskamera og efterfølgende sidde og redigerebillderiphotoshop.

II


PORTFOL I O MalteB端lowAgerskov|ArchitecturalEngineerstuderende|DanmarksTekniskeUniversitet


|Fuglet책rnet|

InspireretafDenkongeligeDanskeYachtklubshusiHellerup

Trin1

Trin2

Trin3

Trin4

Trin5

Trin6

Materialerne fra KDY bliver brugt til t책rnet som giver en skiftendefacadeopadt책rnet. Modelleringaft책rnetiGoogleSketchUp

II


3dsmaxrenderingeriMentalRay.

III

Model-1:100


|Nyt indgangsparti BYG.DTU| Nytansigttilenstøvetoverflade

Sydfacade

Flowistueetage|Interntflow|Externtflow

Flowpåførstesalsplan|Interntflow|Externtflow

Flowpåandensalsplan|Interntflow|Externtflow

IV


Model-1:50

3DstudioMaxRendering

V

3DstudioMaxrendering-Tagkonstruktionenafglas


|Casablanca| Et25kvadratmeterstortkolonihavehus

Skitser Planskitse

Skitseafsnitgennembygning

Skitseoverstatik

VI


VII

3DstudioMaxRendering

Model-1:20

3DstudioMaxRendering

Model-1:20


|Byens Orkidé|

DetnyehovedbibliotekiKøbenhavnvedChristiansBrygge

Konceptmodel

Idé/processkitser

Snitgennembygningfrasyd

IIX


model-1:200

3DstudioMaxRendering

Statikforklarenderendering

Konceptmodel

IX

3DstudioMaxRendering

Modelfotonat


|Viften|

GangbrooverAnkerEngelundsvej Sigteliniediagram

Tungtraffikdiagram

Blødtraffikdiagram

Situationsplan

Model-1:50

X


3DStudioMaxrenderingredigeretiPhotoshop-Nat

Lysimpulspåbroensomfølgerløberen

XI

3DStudioMaxrenderingredigeretiPhotoshop-Dag

Model-1:200

Model-1:200


|Fotos|

Verdengennemmitkamera

XII


|Renderinger| i3Dstudiomax

XIII


|PORTFOLIO| MalteBülowAgerskov, ArchitecturalEngineerstuderende DanmarksTekniskeUniversitet

Bachelorgraduation,january2011 MalteBülowAgerskov Merløsevej23,2.th DK-2700Brønshøj Danmark Telephone:+4530117731 Email:malteagerskov@gmail.com Skype:malteba DanmarksTekniskeUniversitet AnkerEngelundsvej1 Building101A DK-2800Lyngby Website:www.dtu.dk DTUBYG Brovej Building118 DK-2800Lyngby Website:www.byg.dtu.dk Email:byg@byg.dtu.dk Telefon:+4545251700 Arbejde: KøbenhavnsEjendomme,KEjd KøbenhavnsKommune Nyropsgade1,5.sal DK-1602KøbenhavnV website:www.kejd.dk Email:maltea@kff.kk.dk Telefon:+4533666600

XIV

Portfolio og CN, dansk  

Malte Bülow Agerskovs portfolio