Page 22

www.maltarightnow.com

Il-{amis, 9 ta’ Jannar, 2014

22

TV#RADJU

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[al Sports News fis-06>45, A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 0740 Anali]i tal-:urnali< Avvi]i tal-Mejtin u Angelus fit-07>55)

08>00 08>05 09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 14>30 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet The Big Show Hitsteria A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>55 18>00 18>30 20>00 22>00 23>00 00>25

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Lura d-Dar Fuzzbox - Lito Talk Time Newsdesk (r) Wavelength (r)

G[at-tfal fuq il-Cable G[at-tfal fuq il-Cable Disney Channel

07:05 - Dog With a Blog 07:30 Mickey Mouse 07:35 - Gotta Kick It Up 08:55 - PrankStars 09:05 - Jessie 09:25 - Wolfblood 09:50 - The Suite Life on Deck 10:15 - A.N.T. Farm 10:35 - Austin & Ally 11:00 - Shake It Up! 11:25 - That’s So Raven 11:45 - Jessie 12:10 - Good Luck Charlie 12:35 - Dog With a Blog 13:00 - Wolfblood 13:25 - Gravity Falls 13:50 - Jessie 14:10 - Violetta 15:00 - Mickey Mouse 15:05 Beverly Hills Chihuahua 16:30 Good Luck Charlie 16:55 - Dog With a Blog 17:20 - Violetta 18:05 - Jessie 18:30 - My Babysitter’s a Vampire 18:50 - Wolfblood 19:15 Gravity Falls 19:40 - Shake It Up! 20:00 - Austin & Ally 20:25 - A.N.T. Farm 20:50 - Good Luck Charlie 21:10 - Wizards of Waverly Place 21:35 - Wizards of Waverly Place 22:00 - The Suite Life of Zack & Cody 22:45 - Sonny With a Chance 23:30 - The Suite Life on Deck. Nickelodeon

07:05 - Winx Club 07:30 SpongeBob SquarePants 07:55 - The Fairly OddParents 08:20 - Go, Diego, Go! 08:45 - Umizoomis 09:10 - Tickety Toc 09:28 Little Kingdom 09:35 - PAW Patrol 10:00 - Dora the Explorer 10:25 - Little Kingdom 10:35 - Olive the Ostrich 10:50 - Bubble Guppies 11:15 - The Fairly OddParents 11:40 - Totally Spies! 12:05 - T.U.F.F. Puppy 12:30 - iCarly 12:55 - Victorious 13:20 Big Time Rush 13:45 - SpongeBob SquarePants 14:10 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 14:40 The Penguins of Madagascar 15:30 SpongeBob SquarePants 16:20 Victorious 16:45 - iCarly 17:10 Big Time Rush 17:35 - Totally Spies! 18:00 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 18:25 The Penguins of Madagascar 18:50 The Fairly OddParents 19:15 - Robot and Monster 19:40 - Victorious 20:05 - iCarly 20:30 - SpongeBob SquarePants 20:55 - Avatar: The Legend of Aang 21:45 - Big Time Rush 22:10 - The Penguins of Madagascar 23:00 - iCarly 23:50 – Victorious. Jim Jam

07:00 - Nouky & Friends 07:05

-

Rubbadubbers 07:15 - Oswald 07:30 - Fluffy Gardens 07:45 Jarmies 08:00 - Kipper 08:20 - Mio Mao 08:25 - What’s The Big Idea? 08:30 - Gazoon 08:40 - Wobblyland 08:45 - Igloo-Gloo 09:00 - Heroes of the City 09:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 09:40 - Benjamin’s Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 - See the Sea 10:05 - Lots & Lots Of... 10:20 - Bob the Builder 10:30 - Fireman Sam 10:40 - Thomas and Friends 10:50 See the Sea 10:55 - Nouky & Friends 11:00 - Rubbadubbers 11:10 - Pingu 11:15 - Tiny Planets 11:20 - Pingu 11:25 - Tiny Planets 11:30 - Monkey See, Monkey Do 11:40 - Barney & Friends 12:10 - Fluffy Gardens 12:25 - Jarmies 12:40 - Mio Mao 12:45 - What’s The Big Idea? 12:50 - Heroes of the City 13:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 - Kipper 13:50 - Gazoon 13:55 - Gazoon 14:00 - Wobblyland 14:05 - Igloo-Gloo 14:20 Benjamin’s Farm 14:25 - My Animal Friends 14:40 - See the Sea 14:45 - Lots & Lots Of... 15:00 Fluffy Gardens 15:15 - Jarmies 15:30 - Angelina Ballerina 15:45 Monkey See, Monkey Do 15:55 Barney & Friends 16:25 - Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 - Pingu 16:40 - Tiny Planets 16:45 - IglooGloo 17:00 - Bob the Builder 17:10 - Fireman Sam 17:20 - Thomas and Friends 17:30 - See the Sea 17:35 Tork 17:45 - Dougie in Disguise 17:55 - Slim Pig 18:05 - Heroes of the City 18:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:45 - What’s The Big Idea? 18:50 Nouky & Friends 18:55 - My Animal Friends 19:10 - See the Sea 19:15 - Lots & Lots Of... 19:30 Monkey See, Monkey Do 19:40 Barney & Friends 20:10 Wobblyland 20:15 - Dougie in Disguise 20:25 - Slim Pig 20:35 Connie the Cow 20:45 - Angelina Ballerina 21:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:25 - Heroes of the City 21:40 - What’s The Big Idea? 21:45 - Pingu 21:50 Tiny Planets 21:55 - Pingu 22:00 Bob the Builder 22:10 - Fireman Sam 22:20 - Thomas and Friends 22:30 - See the Sea 22:35 - Dougie in Disguise 22:45 - Slim Pig 22:55 Connie the Cow 23:05 - Tork 23:15 - Benjamin’s Farm 23:20 - My Animal Friends 23:35 - Nouky & Friends 23:40 - What’s The Big Idea? 23:45 - Wobblyland 23:50 Barney & Friends.

Il sette e’ l’otto – Canale 5, 21-10

Serje televi]iva mill-aktar interessanti u divertenti. Tikkonsisti minn avventura li ]ew; ir;iel, a[wa, u tifel jg[addu flimkien. Garanzija li meta tarah dan is-serje ma tkunx tista’ tieqaf u tistenna dak li jmiss b’[erqa kbira. It-tlett karattri huma opposti ta’ xulxin i]da jibbilan/jaw u jikkumplimentaw lil xulxin b’mod perfett. TVM 1

Smash

07:00 – TVAM 09:00 – Niskata 11:00 - .EU 11:30 - Paqpaq Lifestyle 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 – TVPM 14:00 – A[barijiet 14:05 – TVPM 16:00 – A[barijiet 16:05 – Teleshopping 16.30 - Twelid il-kelma 16.35 – Madwarna 16:50 – Monsuno 17:20 – Xpla[[mal[ajt 1 7 : 35 – Waqtiet 1 7 : 40 – Teleshopping 18:00 – A[barijiet 18:10 – Pureè 18:55 – Dissett 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:45 – Katrina 21:45 - Headline News 21:50 - Rajt ma Rajtx 22:20 – Mixage 22:45 – Venere 23:15 – A[barijiet.

07:00 – A[barijiet 07:40 - Er;a’ Lura (r) 08:40 – A[barijiet 09:00 – {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - TSN Teleshopping 13:10 - A to Z Teleshopping 14:20 Ma’ Majsi. (Live) 16:10 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 Bingo 75 18:40 – Teleshopping 1 9 : 00 – A[barijiet 1 9 : 30 – Dokumentarju 20:30 - Il-Parlament tal-poplu 21:30 – CNI 22:00 – A[barijiet 22:30 - Motordrome.

TVM 2

07:00 – News 09:00 - TVAM  11:00 – Seven ages of Britian 11:50 - Twelid il-Kelma 11:55 – Waqtiet 12:00 – Pureè 12.45 - 3 Pointer 13:15 - Paqpaq Motor Sports 13:45 – Valletta 14:15 – Gadgets 14:45 - Servizz minn Malta u Lil Hinn Minnha 15:00 – Seven ages of Britian 15:50 - Twelid ilKelma 16:00 - Niskata (r) 18:00 – MEA 18:30 - 3 Pointer 19:00 Paqpaq Motor Sports 19:30 – Waqtiet 19:40 – Seven ages of Britian 20:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 20:40 – Madwarna 21:40 - Headline News 21:45 – Meander 22:15 – Dissett 23:00 News in English 23.05 – MEA(r). ONE

07:00 - Breakfast News 08:45 – Teleshopping 09:00 - Sieg[a }mien 10:30 – Teleshopping 11:15 - Aroma Mattina 12:30 - ONE News 12:40 – Kalamita 16:15 – Teleshopping 1 6 : 30 – Fil - k/ina ma ’ Malcolm 17:00 – Teleshopping 17:30 - ONE News 17:40 - Aroma Kitchen 19:00 - Aqrali Storja 19:30 - ONE News 20:35 - Il-Klikka 21:45 - Ilsien inNisa 23:30 - ONE News.

Raiuno

06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, it-08:00 u d-09:00) 09:30 Tg1 flash 10:00 - Unomattina verde 10:55 - Tg 1 11:00 - Unomattina Magazine 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:20 - La vita in diretta 17:10 - Che tempo fa 17:15 – Da da da 17:50 – L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Affari tuoi 21:10 – Don Matteo (l-ewwel parti) 23:30 - Porta a porta 01:00 - Tg 1 notte. Raidue

06:40 – Cartoons 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti vostri 13:00 Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 E…state con costume 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 – Passion priobitar 14:50 – Detto fatto (TF) 17:00 – Cold case 17:50 - Tg Sport 18:05 – Football: Quarto di finale, Tim cup Roma – Sampdoria 20:30 - Tg 2 notizie 20:55 – Football. Quarto di finale Udinese-Inter 23:00 - Tg3 23:15 - Il grande cocomero. Raitre

07:00 – TGR Buongiorno Italia 08:10 – Agorà 10:15 - Mi manda Raitre 11:15 - Elisir 12:00 - Tg 3 # meteo 12:25 - Tg 3 fuori Tg 12:45 - Pane quotidiano 13:10 – Il tempo fa 14:00 - Tg regione 14:15 - Tg 3 # meteo 14:50 -

Tgr Leonardo. Attwalità 15:00 Terra nostra (TN) 1 6 : 00 Aspettando Geo 16:40 – Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione#meteo 20:00 – Blob 20:15 – The little rascals 20:35 - Un posto al sole (soap) 21.05 – The golden compass. Film 2007 23:50 – Tg3, TgRegione 24:00 - Tg 3 linea notte. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 08:40 – Mattino cinque 11:00 – Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 Cenovetrine (soap) 14:44 – Come un delfino 16:10 - Il segreto (soap) 16:55 - Pomeriggio cinque 18:50 Avanti un altro! 20:00 - Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 – Il 7 e l’8. Film 2007 23:30 – Supercinema 24:00 - Tg 5 notte 00:30 - Striscia la notizia. Rete 4

07:20 - Miami vice 08:20 – Hunter 09:45 - Carabinieri 2 (fiction) 10:45 - Ricette all’italiana 11:30 - Tg 4 12:00 - Diagnosis (TF) 12:55 Murder she wrote (TF) 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Hamburg distretto 21 (TF) 16:35 - My life – segreti e passioni 16:45 – Lui e peggio di me. Film 1984 18:50 – TG4 19:35 - Il segreto (soap) 20:30 Tempesta d’amore 21:10 - Downton Abbey 3 23:35 – Mary Reilly. Film 1996 00:01 -|Tgcom. Italia 1

06:55 – Friends 07:20 – The middle (sitcom) 07:40 – Una mamma per amica 09:30 - Everwood (TF) 11:25 - Dr House (TF) 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 – Cartoons 15:58 – Big bang theory 16:23 – Two and a half men 17:15 – How I met your mother 17:38 – Top one (game show) 18:30 - Studio aperto 19:25 - Arrow (TF) 21:10 – Merlin 23:05 – El dorado 01:10 Sport Mediaset 02:00 - Studio Aperto.

2014 01 09