Page 1

ANIMALS INVERTEBRATS Porífers

Cnidaris Anèl·lids

Exemples

Medi on viuen Estructura del seu cos

Respiració Nutrició

Reproducció

Cucs Platihelmints

Nematodes

Gasteròpodes

Mol·luscs Bivalves

Cefalòpodes


ANIMALS INVERTEBRATS Artròpodes Aràcnids Exemples

Medi on viuen Estructura del seu cos

Respiració Nutrició

Reproducció

Crustacis

Miriàpodes

Insectes

Equinoderms

taula invertebrats  

característiques tipus Invertebrats

taula invertebrats  

característiques tipus Invertebrats