__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TAKTIL OG VISUELL MERKING Universell utforming Trapp, Rulletrapp og Trinn TEK 17 - 2020

Lagerført Mal Proff Norges ledende leverandør av overflateprodukter for proffen


700 000 nordmenn hadde i løpet av ett år hatt uhell i trapper eller ved kanter. Over 3 000 slike uhell hver dag, resulterer årlig i 68 000 bruddskader, 41 000 hodeskader og over 100 000 legebesøk. Fysisk utforming av bygninger og uteområder avgjør om vi oppfatter hindringer, trapper og nivåforskjeller og om vi blir ledet trygt dit vi skal. Dette er viktig for alle. Det er ikke bare blinde eller eldre som opplever uhell og skader: Tallene ovenfor er hentet fra en undersøkelse gjort av Ipsos MMI for Blindeforbundet (2014). Et gjennomsnitt av den norske befolkningen er spurt.

PU

Fordeler: Enkel og rask å montere, den mest konkurransedyktige lavbudsjett-løsningen. Bruksområder: Skoler, sykehus osv. Riktig varsling og utforming av trapper og trappeneser er ekstremt viktig for unngå ulykker, uhell og skader.

TILGJENGELIGHET MED MAL PROFF OG ROMUS ER ENKELT •

Tilgjengelighet refererer til utforming av produkter, enheter, tjenester eller miljøer for personer som opplever funksjonshemninger

Sikrer likebehandling når du arbeider, bor eller reiser i Norge.

Tilrettelegger for sosial integrering av funksjonshemmede og eldre og deres mobilitet i offentlige bygninger. Alle trapper på nye bygg med mer enn 1 boenhet har krav på seg til taktil merking. Alle trapper i eksisterende bygg med mer enn 1 boenhet skal etter 2025 ha taktil merking.

Byggteknisk forskrift § 12-16: TRAPPER (3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til krav i første og annet ledd, følgende: c) Det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran og inntil nederste trinn i hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge.

Preaksepterte ytelser Farefeltet må plasseres med avstand tilsvarende ett trinns dybde før trappen starter.

POLYURETAN FLIS 60X60CM MED KNOTTER (Farefelt) Brannklassifisering Cfl-s1 • Sklihemmende

POLYURETAN FLIS 60X60CM MED LINJER (Oppmerksomhetsfelt) Brannklassifisering Cfl-s1 • Sklihemmende

VARSELFELT Varselfelt skal varsle om farer, eksempelvis kryssende trafikk eller nivåforskjeller og trapper. Disse feltene utformes med taktile (følbare) kuler eller knotter på underlaget.

OPPMERKSOMHETSFELT - legges ved bruk av ledefelt/ledelinje og knutepunkt. Feltet består av tverrgående linjer eller følbar strukturendring i underlaget. Det gir informasjon om at man nærmer seg viktige punkt langs gangbanen. Oppmerksomhetsfelt forteller at man er ved et knutepunkt. Det kan være en heis, informasjonsskranke eller resepsjon, møterom, toaletter, i bunnen av en trapp eller ved kryssende gangbaner.

Krav til varselfelt (farefelt) ved trapp innendørs: • Varselfelt (farefelt) legges oppe foran trapp, i hele trappens bredde. • Legges frem til et trappetrinns dybde fra trappe nesen (øverste trappenese). • Varselfelt skal ha en dybde på 600 millimeter (for ikke å trå over feltet). • Varselfelt skal legges på repos når håndlist (gelender) ikke følger reposet.

Krav til oppmerksomhetsfelt innendørs: • Bør bestå av tverrgående linjer. • Legges ved punkter som informasjonstavler og informasjonsskranker. • Nede foran trapp legges oppmerksomhetsfeltet inntil nederste trappetrinn, i 600 millimeters dybde og i hele trappetrinnets bredde.

120cm 60c

m

40m

m

60

cm

2

Varenummer

Mål

Varenummer

Mål

238789 238790

Taktilflis riflet mørk grå Taktilflis riflet lys grå

60x60 cm 60x60 cm

238787 238788

60x60 cm 60x60 cm

Varenummer

RAL

NCS

LRV

Varenummer

RAL

NCS

LRV

238789 238790

7015 7040

S7502-G S4502-B

11 40

238787 238788

7015 7040

S7502-G S4502-B

11 40

3

Taktilflis rund mørk grå Taktilflis rund lys grå


ALUMINIUM

EASY-PLOT / EASY-GUIDE

Fordeler: Tåler stor trafikk, veldig rask montering uten støv eller støy, kan brukes umiddelbart. Installeres på 10 min pr. lm Bruksområder: Butikker, hoteller, kontorer osv.

Fordeler: Selvklebende nagler, design Bruksområder: Butikker,hoteller kontorer osv.

ROM.PLOT SELVKLEBENDE METALLNAGLER

EASYPLOT SELVKLEB. POLYMERNAGLER

150 STK. SELVKLEBENDE NAGLER MED MAL.

MONTERINGSKLARE NAGLER PÅ 4 BRETT PR PK

Brannklassifisering Bfl-s1

Selvklebende metllnagler i aluminium, eller rustfritt stål til plassering øversti trappa. Tåler stor belastning. Den leveres i eske a 150 stk. Til installeringen bruk gjerne tilhørende PVC-profil/mal på 225 x 420mm (4 stk. mal pr. eske).

Easyplot nagler kommer monteringsklart på 4 brett. Enkel og presis montering øverst i trapp. Advarer mot faren og varsler om nedstigende trinn. Patentert monteringssystem som kan benyttes umiddelbart etter montering. Dimensjon 1 plate: 300 x 300 mm

Beregn 0,7 pk pr LM i 60 cm dybde.

Beregn 0,6 pk pr LM i 60 cm dybde.

Varenummer

lm/pk

Varenummer 184396 Selvklebende grå polymer nagle 184397 Selvklebende sort polymer nagle 184398 Selvklebende stål polymer nagle

184383 184384 230315

0,7 pk 0,7 pk

Varenummer

RAL

NCS

LRV

184396 184397

7040 7021

S3502-B S8502-B

37 6

Også for endring av retning. Selvklebende metallnagle alu Selvklebende metallnagle stål Mal for selvklebende taktile nagler

EASYGUIDE SELVKLEB. POLYMER STRIPER

MULTIFUNK RIFLET ALUSKINNE

SELVBKLEBENDE STRIPER PÅ 6 BRETT

LEDELINJE OG FAREFELT - 10 STK. PR. ESKE

Brannklassifisering Bfl-s1

Multifunksjonell riflet aluminium skinner for markering av farefelt i bunn av trapp. Kan også brukes som ledelinje (veiledningsskinner), og orienteringssystem ellers i bygget. Flat riflet og ferdig hullet for borring.

Varenummer

str.

184387 184388 184389

1m 3m

Rillet avsluttningsprof. ledelinje Rillet avsluttningsprof. ledelinje Mal for alu ledelinje

lm/pk 0,6 pk 0,6 pk 0,6 pk

Dimensjon 1 stripe: 400 x 25 x tykkelse 3,5 mm Dimensjon 1 plate: 425 x 170 mm Monteringssett bestående av 6 plater med selvklebende polymer striper (bars). Et brett inneholder 3 striper. Selges i esker a 6 brett som er beregnet for et markeringsfelt. Enkel, lynrask og pålitelig montering. Tåler stor trafikkbelastning. Nyeste generasjons klebemiddel som egner seg til glatte overflater som PVC, linoleum, tre, glass, marmot ol. Klart til bruk rett etter montering. Beregn 0,4 pk pr LM i 60 cm dybde.

Varenummer 184399 Selvkleb. rillet markeringsfelt grå 184400 Selvkleb. rillet markeringsfelt sort

4

lm/pk 0.4 pk 0.4 pk

Varenummer

RAL

NCS

LRV

184399 184400

7040 7021

S3502-B S8502-B

37 6

5


ROM-DOT / ROM-LINE

Fordeler: Tåler stor trafikk, 2 komponent lim, kompositt, aluminium og rustfritt stål. Bruksområder: Kjøpesentre, flyplasser, togstasjoner, sykehus, skoler osv. ROM.DOT TAKTILE NAGLER FOR LIMING

STÅL

Fordeler: Tåler stor trafikk Bruksområder: Flyplasser, togstasjoner, kontorer, skoler osv. ROM.PLOT SELVKLEBENDE METALLNAGLER

180 STK. PR. ESKE

150 STK. SELVKLEBENDE NAGLER MED MAL.

Brannklassifisering Bfl-s1 Taktile nagler for liming. Plasseres ved hjelp av papp-mal (4stk. pr. pakke) øverst i trappa for å advare mot fare og varsle om nedstigende trinn. Veldesignede knotter i kompositt, stål og aluminium som er svært motstandsdyktige og tåler stor slitasje. Bruk tilhørende anbefalt tokomponent spesiallim. Beregn 0,8 pk pr LM i 60 cm dybde. Varenummer 184390 Taktil nagle for liming kompositt anthracite 184391 Taktil nagle for liming kompositt grå 184392 Taktil nagle for liming stål 184393 Taktil nagle for liming alu

Selvklebende metllnagler i aluminium, eller rustfritt stål til plassering øversti trappa. Tåler stor belastning. Den leveres i eske a 150 stk. Til installeringen bruk gjerne tilhørende PVC-profil/mal på 225 x 420mm (4 stk. mal pr. eske). Beregn 0,67 pk pr LM i 60 cm dybde.

lm/pk 0,8 pk 0,8 pk 0,8 pk 0,8 pk

Varenummer

RAL

NCS

LRV

184390 184391

7016 7042

8502-B 3502-B

5 28

ROM-LINE KOMPOSITT STRIPER FOR LIMING 40 KOMPOSITT ”BARS” PR. ESKE

Brannklassifisering Bfl-s1 Dim. stripe: L 286 x l 12 x tykkelse 3 mm Multifunksjonelle kompositt ”bars” som kan både brukes som varsel (farefelt) nederst i trapp, og som ledelinje ellers i bygget. Stripene har en selvklebende bakside som sørger for umiddelbar kontakt med gulvet, men de må også limes for holdbarhet.

Varenummer

lm/pk

184385 184386

0,67 pk

Taktil nagle stål diamant selvkl. Mal for selvklebende taktile nagler

METALINE SELVKLEB STÅL STRIPER

SELVKLEBENDE STÅL ”BARS” LEDELINJER - 12 STK. PR. ESKE Smal: 280 x 17 x 3,5 mm Bred: 280 x 30 x 5 mm Metaline selvklebende striper (bars) kan brukes nederst i trapp for å markere farefelt, eller som ledelinjer ellers i bygget. Varenummer 184402 184403

Selvkleb. stål ledelinjer smal Selvkleb. stål ledelinjer bred

Beregn 1,5 pk pr LM i 60 cm dybde. Varenummer

RAL

NCS

LRV

Varenummer

lm/pk

184404 184405

9001 7016

1005-Y20R 8502-B

75 5

184404 184405

1,5 pk 1,5 pk

TILBEHØR FOR ROM.DOT OG ROM-LINE LIM, LIMPISTOL OG MALER

Taktile ledelinjer hvit kompositt Taktile ledelinjer grå kompositt

Tokomponent limpistol for montering av rom.dot taktile nagler og rom-line taktile ”bars”/striper. Her er alt du trenger for montering av farefelt øverst og i bunn av trapp. - 2 komponent limpatron med tupp - 5 ekstra tupper til limpistol - Limpistol - Hardpapp mal for taktile nagler og striper Varenummer 184394 184406 184407 184408 184395 6

Mal for limbar taktile nagler Tokomponent limpatron med tupp Ekstra 5 tupper til limpatron Tokomponent limpistol Mal til ledelinjer

METACLOU STÅL TAKTIL NAGLE

UTENDØRS OG INNENDØRS BRUK - 200 STK. PR. ESKE Metaclou nagler i rustfritt stål tåler ekstremt stor belastning og kan brukes både innendørs og utendørs. Beregn 0,87 pk pr LM i 60 cm dybde.

Varenummer 184401 239226

7

lm/pk

Utendørs/innendørs taktile nagler stål 0,87 pk Hylser til nagler rustfritt stål


TRAPPENESER

Fordeler: Antiskliløsning med visuell kontrast for øverste og nederste trinn. Bruksområder: For alle bygninger med medium trafikk. PVC TRAPPENESER 3M LENGDE 40

18 2,5

35

44

20 2,5

TRAPPENESER - er viktige for at man skal kunne se hvor trinnene starter. De gjør det tryggere å gå i trapper og forhindrer ulykker. Krav til trappeneser • Alle trappeneser på inntrinn skal ha en 30–40 millimeter dyp markering i hele trappens bredde. Vi anbefaler også tilsvarende på opptrinn. • Der hvor mulige løsninger kommer i konflikt med hverandre når det gjelder kontrast, skal markering av trappeneser ha førsteprioritet.

56

Fordeler: Tåler høy trafikk, den beste antiskliløsningen. Tørre og våte forhold. Bruksområder: For alle bygninger med høy trafikk.

68

48 33

Varenummer

lm/pr.stk.

163010 163009 163012 163011

3m 3m 3m 3m

Trappenese grå, 35 mm forkant Trappenese sort, 35 mm forkant Trappenese grå, 56 mm forkant Trappenese sort, 56 mm forkant

GT TRAPPENESER 3M LENGDE • Ilegg må bestilles for seg.

Varenummer

lm/pr.stk.

239224 239225

3m 18,30 m

Trappenese Smeltetape 18,3 m sort

Vårt konsept gjør det svært enkelt å prosjektere og installere taktil og visuell merking. FOR TEKNISKE SPØRSMÅL: RING 06260 OG SPØR ETTER PROSJEKTKONTORET ELLER BRUK EPOST: prosjekt@malproff.no

MAL PROFF AVDELINGER Oslo Ryen Billingstad Kløfta Ski Fredrikstad Drammen Tønsberg

Alf Bjerckes vei 10, 0582 Oslo Vårveien 51, 1182 Oslo Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta Haugenveien 29, 1400 Ski Dikeveien 35, 1661 Rolvsøy Syretårnet 15, 3048 Drammen Industrigata 11, 3117 Tønsberg

06260 94 83 99 10 90 72 79 52 47 66 07 77 90 69 28 57 69 39 77 10 32 82 18 10 33 31 61 19

Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund Trondheim Bodø Tromsø Harstad

Ægirsvei 3, 4632 Kristiansand S Gamle Forusveien 12, 4031 Stavanger Minde allé 35, 5068 Bergen Lerstadveien 519, 6018 Ålesund Ingvald Ystgaards vei 7, 7047 Trondheim Jernbaneveien 9, 8012 Bodø Heilovegen 22, 9015 Tromsø Mercurveien 39, 9407 Harstad

38 09 67 06 51 57 16 34 55 29 78 52 70 14 48 75 73 82 99 17 06260 77 60 69 60 77 07 99 99

Åpningstider: Mandag til fredag 06.30 - 15.30 • Tlf. kundeservice: 06260

Profile for Mal Proff

Folder taktile gulv  

Folder taktile gulv  

Profile for malproff