Brosjyre absolutt renholdsprodukter

Page 1

ABSOLUTT VASKESERIE

Norges ledende leverandør av overflateprodukter for proffen


Det smarte valget!

ABSOLUTT Absolutt Kraftvask Sterkt rengjøringsmiddel til utvendige husflater. Absolutt Kraftvask rengjør og matter malingsfilmens overflate. Produktet skal kun benyttes når man skal beise eller male treverk, mur eller betong. Emballasje: 1 liter flaske og 4 liter kanne.

• • • •

Varenummer

Effektivt vaskemiddel til flater som skal males om. Nedmatter underlaget og sikrer optimal vedheft. Fjerner effektivt smuss, svertesopp og forurensing. Drøy i bruk, blandingsforhold 1:30.

Størrelse

500940 500941

1L 4L

Absolutt Husvask Velegnet til fjerning av smuss på skitne underlag, som f.eks. husvegg av tre, betong og mur. Kan også brukes innendørs, og til vask av biler, båter, maskiner og containere. Benyttes i industrien, verksteder, landbruk og offentlige bad. mm Emballasje: 1 liter flaske og 4 liter120 kanne.

Varenummer

Størrelse

500942 Absolutt 500943 Terrasserens

• Effektivt vaskemiddel til den årlige husvasken. • Fjerner effektivt smuss, svertesopp og forurensing. • Drøy i bruk, blandingsforhold 1:30.

1L 4L

Absolutt Terrasserens

UN 1814 POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

Brukerveiledning: Absolutt Terrasserens fjerner gammel treolje, terrassebeis, smuss og forurensning. Bleker og gjenoppfrisker trefargen på terrassebord og hagemøbler. Brukes kun før påføring av treolje, terrasseolje eller terrassebeis. Forbruk: 5–8 m2 pr. liter. Brukes ufortynnet. Brukerveiledning: Treverket som skal behandles fuktes godt med vann. Deretter påføres Absolutt Terrasserens med pensel eller egnet sprøyte. Etter 5–10 min. virketid skures treverket rent med stiv børste. Skyll godt med rent vann. Høytrykkspyler kan benyttes, men unngå oppflising av treverket. Unngå terrasserens på bar hud. Gjenta behandlingen om nødvendig. Treverket må være helt tørt før det påføres treolje, terrasseolje eller terrassebeis. Må ikke benyttes på edeltre, eksotiske tresorter, og i direkte sollys. Produktet kan etse på glass og metall, og kan løse opp tjæreholdige materialer som takpapp og shingel, skyll derfor nøye med rent vann ved søl. Unngå å sprøyte terrasserens direkte på planter. I tilfelle søl, spyl med vann.

For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsog teknisk datablad på www.farveringen.no

Varenummer 500944 Produsert for

• Effektiv rens til fjerning av treolje og terrassebeis. • Renser og bleker i en prosess. B ra n d • Et rent underlag forbedrer toppstrøkets levetid.

Absolutt

120 mm

Absolutt Terrasserens FARE Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan være etsende for metaller. Oppbevares utilgjengeligtreolje/terrassefor Renser og bleker. Sterkt rengjøringsmiddel som fjerner gammel barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Benytt beis, smuss og forurensing. Gjenoppfrisker trefargen på terrassebord og vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte hagemøbler. Benyttes ufortynnet, og etterspyles med vann. Må ikke benyttes på klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser edeltre og eksotiske tresorter. dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSEmballasje: 4 liter SENTER eller lege. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Inneholder: Kaliumhydroksid. Fraktes og lagres: Stående og frostfritt. Farveringen, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta. Telefonnummer: 06260. www.farveringen.no

Størrelse 4L

Product:

Diecut:

TERRASSERENS 4L

120x120mm

Colors:

CMYK

Info/Diecut


• Fjerner svertesopp og alger , og reduserer muligheten for nye soppangrep. • Kan også benyttes til desinfeksjon av overflater. • Fjerner også algevekst på for eksempel steinheller, betongtrapper, gravstøtter, treverk o.l. • Skal tørke på flaten og ikke spyles av.

• Spesialvask til malte og lakkerte flater. • Trenger ikke skylles bort, klar til overmaling etter kort tid. • Sikrer rent underlag på en rask og enkel måte. • Spray på, tørk av.

Absolutt Sopp- og algefjerner Desinfeksjonsmiddel for malte flater. Reduserer muligheten for dannelse av ny sopp og grønske på flater som er behandlet med beis, oljedekkbeis eller maling. Tynnes med vann. Emballasje 1 liter flaske

Varenummer 500945

1L

Absolutt All-Rent konsentrat Til rengjøring av underlaget før maling. Til innendørs bruk på tak, vegger, dører og lister før ommaling. Fjerner effektivt fett, såperester, sotpartikler og annen forurensning. Produktet er et konsentrat som skal tynnes med vann (1:9). Emballasje: 1 liter flaske.

Varenummer 500946

Størrelse 1L

Absolutt Avløpsåpner Løser hurtig opp fett, slam, hår og såperester i alle typer rør. Den er skånsom mot alle typer avløpsrør og har smørende effekt. Forhindrer tette rør, er luktfri og dreper illeluktende bakterier pH 14. Emballasje: 1 liter flaske.

• Effektiv og skånsom avløpsåpner til alle typer rør. • Vedlikeholder og løser opp tette rør. • Klar til bruk, rett fra flasken.

Varenummer 500947

• • •

Størrelse

Størrelse 1L

Absolutt Penselrens Effektivt rengjøringsmiddel for alle typer malerverktøy. Kan brukes på maleverktøy som er brukt til alle typer vann- og oljebasert malinger. Brukes ufortynnet. Emballasje: 1 liter flaske

Effektiv rengjøring av maleverktøy. Løser opp de fleste typer maling, Myker opp stive pensler.

Varenummer 500948

Størrelse 1L


Mal Proff er Norges ledende leverandør av overflateprodukter til proffmarkedet

MAL PROFF AVDELINGER Oslo

Alf Bjerckes vei 10, 0582 Oslo

Oslo PROFF AVDELINGER Waldemar Thranes Gate 72, 0175 Oslo MAL Bergen Minde allé 35, 5068 Bergen

OsloTrondheim Kristiansand Bergen Stavanger Trondheim Drammen Kristiansand Fredrikstad Stavanger Tønsberg Drammen Fredrikstad Ålesund Tønsberg

Ingvald Ystgaards 7, 7047 Trondheim Alf Bjerckes vei 10,vei 0582 Oslo Ægirsvei 3, 4632 Kristiansand Minde Allé 35, 5068 Bergen S GamleYstgaards Forusveienvei 12, 4031 Stavanger Ingvald 7, 7047 Trondheim Syretårnet 15, 3048 Drammen S Ægirs vei 3, 4632 Kristiansand Dikeveien 35, 1661 Gamle Forusvei 12,Rolvsøy 4031 Stavanger Industrigata 3117 Tønsberg Syretårnet 15,11,3048 Drammen Godtfredsens 1617 Fredrikstad Lerstadveienvei 519,6, 6018 Ålesund Industrigaten 11, 3117 Tønsberg

06260 47 60 89 08 55 29 78 52 73 82 99 17 06260 38 5509 29677806 52 51 1699 34 17 735782 32 10 06 3882 091867 69 5139 57771610 34 33 19 10 3231826118 6914394877 70 75 10

31 31 61 19

Tromsø Kløfta Billingstad Ski Ålesund Bodø Fosnavåg Molde Kløfta Hamar Billingstad Fosnavåg Ski Harstad Bodø

Harstad Tromsø

Ærfuglvegen 7, 9015 Tromsø 77 60 69 60 Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta 07 77 Versjon 47 pr.6626.09.2016 Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad 907 27 952 Haugenveien 29, 1400 Ski 906 9270 85714 48 75 Lerstadveien 519, 6018 Ålesund Jernbaneveien 9, 8012 0626006260 Skinnesvegen 36,Bodø 6095 Bølandet Verftsgata 10, 6416 Molde 94 16 82 Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta 475166 07 77 Kårtorpvegen 1, 2320 Furnes Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad 91 84 45 905472 79 52 Skinnesvegen 36, 6095 Bølandet 48 18 00 Haugenveien 29, 1400 Ski 9006 69 28 57 Skolevegen 12A, 94079,Harstad 77 07 99 99 Jernbaneveien 8012 Bodø 06260

Skolevegen 12A, 9407 Harstad Ærfuglvegen 7, 9015 Tromsø

77 07 99 99 77 60 69 60

Åpningstider: Mandag til fredag 06.30 - 15.30 • Tlf. kundeservice: 06260

Besøk oss på nett: malproff.no