Page 23

Regio Hoorn

De regio Hoorn bestaat uit de gemeente Hoorn

De Hoornse woningmarkt kent een dusdanig laag aantal transacties dat er over de gemiddelde transactieprijs geen zinnige zaken te vermelden zijn. De enige positieve parameter is het afgenomen aanbodcijfer. Het goede 4e kwartaal van 2012 heeft het aanbod doen dalen en daarnaast is het een trend dat veel verkopers de markt verlaten en ook niet meer betreden. De overige cijfers staan zwaar in het rood. Hoorn heeft een slecht 1e kwartaal achter de rug en dat is duidelijk te zien. Het is moeilijk om uitspraken te doen over het eerste kwartaal, omdat de huidige woningmarkt in een uitzonderlijke situatie verkeert. Wel is duidelijk dat er veel dient te gebeuren in Hoorn om de markt weer in evenwicht te krijgen. Helaas zijn er al jaren te weinig kopers in de markt om het grote aanbod te laten afnemen. Er zal gezocht moeten worden naar meer vraag van buitenaf voor een betere kans op verkoopresultaat.

Voor meer informatie:

Robert de Joode Robert de Joode | T 075 – 6126 400 | M 06 – 22 959 233 | E robertdejoode@krk.nl

Woningmarktanalyse Noord-Holland 1e kwartaal 2013 © Kuijs Reinder Kakes Pagina 23

Woningmarktanalyse  

Woningmarktanalyse Noord Holland 1e kwartaal 2013

Woningmarktanalyse  

Woningmarktanalyse Noord Holland 1e kwartaal 2013

Advertisement