Page 1

2013

BOSHOFF VISSER PLUS


INHOUD / CONTENTS Welkom / Welcome

01

Beleggingswyshede vir 2013

02

Oudit teenoor ‘n Onafhanklike Oorsig

03

Avoiding failure of VAT audits

03

Belangrikheid van ’n finansiële plan

04

SASRIA: Versekering vir spesiale risiko’s

05

Pay now argue later

06

Why a Company Pension Fund or Group Risk Scheme?

07

Kwytskelding van skuld met afsterwe en KWB

08

Withholding tax on interest paid to foreign persons

08

Geagte Kliënt / Dear Client Baie welkom by die 2013 uitgawe van Boshoff Visser Plus.

2013 Begrotingshoogtepunte / Budget Higlights

09

Guaranteed Investment vs Managed Investment

11

Hoe werk my Mediese Fonds?

13

Uitbreiding van Belastingvoordeel rakende Mediese Fondsbydraes

13

Documents required to zero-rate direct exports

14

Verjaring van Aanslae

14

Nuwe Minimum Loon: Hoe raak dit die landbou en wat kan produsente doen?

15

Variable Remuneration

16

Kommersiële Korttermynversekering

17

Sosiale Bladsye / Social Pages

18

01

WELKOM / WELCOME Please take note that the articles in this publication were written by our own staff members. As always, we try our best to make sure about the factual correctness of the contents. However, please don’t take any action based on any information in this newsletter without getting proper advice from any of our directors. Boshoff Visser Plus word die laaste paar jaar hoofsaaklik in elektroniese formaat versprei. Indien u egter ‘n gedrukte kopie daarvan verlang, is u welkom om u naaste Boshoff Visser kantoor te skakel. Boshoff Visser is involved in a number of community events and sponsorships. Throughout this newsletter you will see photos of some of these events. We want to make use of the opportunity to thank all our staff members and clients for their support. Thank you for your input without which we cannot expand our business and improve our service levels to customers. Groete / Regards Pieter Wessels

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE


BELEGGINGSWYSHEDE VIR 2013 1. Belê vir inkomste, die kapitaalgroei sal vanself kom: Enige bateklas se waarde oor die langtermyn word bepaal deur die inkomste of potensiële inkomste wat die bateklas kan genereer. Slegs indien ’n bate sy vermoë om ’n hoë inkomste te genereer verbeter behoort die kapitaalwaarde te vermeerder. 2. Moenie te veel betaal vir ’n bate nie: Makliker gesê as gedaan. Die feit is dat baie beleggers geneig is om te veel vir aandele of eiendom te betaal weens sentiment wat die oorhand kry wanneer belê word. 3. Maak seker jou belegging is teen inflasie bestand: Die maklikste manier om te verarm is om oor beleggings te beskik wat nie inflasie oor die langtermyn klop nie. ’n Geldmarkfonds- of vaste deposito-belegging is wel ’n veilige of risiko averse belegging, maar is nie bestand teen inflasie oor die langtermyn nie.

Pretorius se sogenoemde verskansingsfonds. Niemand het dit verstaan nie en die ontnugtering was groot.

4. Handhaaf jou finansiële- of besparingsplan: 8. Kostes, Kostes en nogmaals Kostes: Indien jy volgens ’n uitgewerkte finansiële plan belê, hou daarby. Wees vooraf ingelig aangaande watter risiko’s langs die pad mag opduik, soos byvoorbeeld ‘n daling in die kapitaalwaarde van ’n belegging. 5. Maak seker jy het ’n finansiële- of besparingsplan: Navorsing het bewys dat mense wat oor ’n finansiële plan beskik en daarvolgens spaar beter daaran toe is as mense sonder ’n finansiële plan. 6. Beleggings dra risiko: Neem berekende risiko’s by die keuse van ’n belegging in samewerking met ’n bekwame finansiële adviseur. Enige sodanige finansiële adviseur sal bewus daarvan wees dat die belangrikste diens wat hy/sy aan ’n kliënt kan bied is om te verhoed dat die kliënt permanente finansiële skade ly. 7. Moet nooit in iets belê wat jy nie verstaan nie: Hierdie is een van Warren Buffet (suksesvolste belegger van alle tye) se voorgeskrewe reëls. Dink maar aan ingewikkelde beleggings die afgelope tyd soos Herman

Byna soos met die aankoop van ’n eiendom waar ligging, ligging en ligging ’n rol speel is kostes net so belangrik by ’n belegging. Enige belegging sal kostes dra. Maak seker die advies wat jy ontvang regverdig die kostes. Verseker ook dat die korrekte kostes ge-openbaar is. 9. Advies en nie produkte nie bied waarde: Indien ’n finansiële adviseur slegs vergoeding ontvang as hy/sy ’n produk van ’n spesifieke versekeringsmaatskappy verkoop moet die “waarskuwingsligte” begin brand. Wees eerder bereid om ’n finansiële adviseur vir sy onafhanklike advies te vergoed en maak sodoende seker jy word nie ’n gat in die kop gepraat om een of ander produk wat tog so sag op die oor val te koop nie. 10. Begin net: Sekerlik die belangrikste beleggingswysheid vir 2013 en elke jaar daarna is om te begin belê, ongeag die skaal daarvan. Artikel deur Kobus Lourens

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE

02


Oudit teenoor ’n Onafhanklike Oorsig Die nuwe onafhanklike oorsigproses wat ten aansien van ‘n maatskappy se finansiële state toegepas kan word is uit hoofde van die nuwe Maatskappyewet in werking gestel om onder meer entrepreneurskap te bevorder. Hierdie proses is minder streng en veronderstel om goedkoper as die ouditproses vir kleiner maatskappye te wees. Ondervinding in die buiteland het egter getoon dat die koste van ‘n onafhanklike oorsigproses ten minste 75% van ‘n normale oudit kan beloop. Die hoofoogmerk van ‘n ouditproses is om enige bestuursbedrog en onreëlmatighede te identifiseer. Daarteenoor is dit minder waarskynlik dat ‘n onafhanklike oorsigproses bedrieglike optrede sal blootlê en daar is ook geen vereiste ingevolge hierdie proses om verslag te doen oor ontdekte onreëlmatighede nie. Voorts is die omvang van ‘n onafhanklike oorsig minder in vergelyking met dié van ‘n oudit. Evaluering van ‘n maatskappy se interne kontrole vind byvoorbeeld nie plaas nie en die inwin van onafhanklike ondersteunende dokumentasie word ook nie vereis nie. Derhalwe is die vlak van toepaslike versekering (gerusstelling) wat deur ‘n onafhanklike oorsig gebied word minder teenoor wat ‘n oudit in hierdie verband verskaf. Hierdie toedrag van sake dui daarop dat ‘n onafhanklike oorsig slegs beperkte relevante versekering (gerusstelling) kan verskaf en nie redelike versekering soos in die geval ‘n oudit nie. Die omstandighede hierbo uiteengesit behoort dus onder meer in ag geneem te word by ‘n besluit of ‘n maatskappy aan ‘n onafhanklike oorsig of andersins aan ‘n oudit onderhewig gestel moet word.

Avoiding failure of VAT audits A reason for the possible delay of a VAT refund could be attributed to the claiming of input tax when fixed property is acquired and employed for the purpose of generating taxable supplies. In terms of the VAT Act claims for input tax in such circumstances can only be processed if the claimant of the input tax deduction is also the owner of the fixed property. Therefore, in order to bring about a successful claim for input tax in this regard, the claimant must at the outset ensure that the property has already been transferred to the name of the claimant as well as the availability of evidence that the property will be used in making taxable supplies. In addition, VAT registered taxpayers (vendors) could avoid failure of VAT audits conducted by SARS in the following manner: -

Artikel deur Erick Marx -

-

Op 1 Junie 2012 het die kantoor van Christo Klindt & Kie op Upington ‘n volwaardige Boshoff Visser kantoor geword. Christo Klindt het die praktyk 30 jaar gelede begin en moes dink aan opvolging in sy besigheid. Hoewel Chisto steeds betrokke is by die praktyk, word hy vanaf 1 Februarie 2013 bygestaan deur Rudy Denil, ook ‘n geoktrooieerde rekenmeester. Die besigheid sal voortgaan om uit die bestaande kantore in Schröder straat die gemeenskap van Upington te bedien. Op die foto bo verskyn van die Upington personeel.

03

Vendors as employers should pay over VAT on company car fringe benefits; Vendors must account for output tax on the short-term insurance compensation received, especially if the vendors have claimed input tax on the premiums paid for the cost of the short-term insurance; Vendors should refrain from claiming input tax for non-qualifying items such as motor cars and entertainment (which include meals and refreshments) where such items were not used, consumed or on-supplied for the purpose of making taxable supplies.

The above-mentioned issues represent the major reasons for unsuccessful VAT audits, however it should not be viewed as being exhaustive with respect to reasons for failing VAT audits. Article by Erick Marx

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE


Belangrikheid van ’n finansiële plan Elke kliënt se finansiële plan sal verskil. Algemene vrae wat gevra moet word, is: -

Vir watter termyn wil ek belê? Wat is my houding teenoor risiko en potensiële opbrengs? Watter bateklas of kombinasie van bateklasse moet in belê word? Neem ek faktore soos inkomste- en kapitaalwinsbelasting in ag? Wil ek kapitaalgroei of inkomste of dalk beide hê?

Kliënte is oor die algemeen skugter vir ’n finansiële plan. Meeste is bang vir die resultaat. Dat dit dalk te veel van hulle mag vereis. Die feit is, indien ’n kliënt dalk R10,000-00 per maand moet spaar om onafhanklik te kan aftree of R1,000-00 per maand om voldoende voorsiening vir sy kind se studies te maak, dit nie ’n eksakte antwoord is nie en bly dit beter om te begin spaar/belê (al is dit met ’n kleiner bedrag) eerder as om niks aan die situasie te doen nie. Wat wel belangrik is, is dat jy ’n doel voor oë en ’n padkaart moet hê om by daardie doel uit te kom. ’n Finansiële plan kan waarde bied sonder om ingewikkeld te wees. Raadpleeg ’n finansiële adviseur wat vir jou van advies kan voorsien en nie ’n produk met al die “bells and whistles” aan jou wil verkoop nie. Iemand wat saam met jou die pad kan stap en kortpaaie, ompaaie, snelweë en slaggate kan uitwys. Begin vandag nog met jou finansiële plan en hou daarby! Bron: Galileo Capital Nuusbrief. Met die skrywe van hierdie artikel is die eerste 2 maande van 2013 alreeds verstreke. Die wêreld het toe nie vergaan in 2012 soos wyd en syd verkondig is nie. Diegene wat dus hul beplanning vir aftrede uitgestel of afgestel het moet besef dat hul toekoms in hul eie hande is en behoort iets daadwerkliks daaraan te doen.

Artikel deur Kobus Lourens

UBS Bank, ’n Switserse Private Bank, het 'n studie gemaak onder hul kliënte om die waarde van ’n finansiële plan te kwantifiseer. Kliënte is in 4 kategorieë verdeel: 1. 2. 3. 4.

Kliënte Kliënte Kliënte Kliënte

met met met met

geen plan; ’n basiese plan; ’n ernstige plan; en ’n suksesvolle plan. Boshoff Visser is vir baie jare betrokke as borg by Die Vlakte

Die slotsom van die studie was dat enige plan, selfs ’n eenvoudige een, ’n beduidende impak het op die uiteindelike waarde van jou welvaart. Navorsing het gewys dat kliënte hul uiteindelike finansiële posisie meer as verdubbel het deur ’n eenvoudige finansiële plan op te stel in plaas daarvan om sonder ’n plan te probeer spaar of belê.

marathon. Verlede jaar se wedloop het op 24 November 2012 plaasgevind en ten spyte van reën en sterk wind later in die dag was dit ’n reuse-sukses met ‘n totaal van 390 inskrywings oor die drie wedlope. Hier maak Wessel, Ferdi , Eben, Ilze, Yolandi, Anneke en Wayne gereed vir die 10km wedloop.

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE

04


SASRIA: Versekering vir spesiale risiko’s SASRIA het in 1979 tot stand gekom vir die versekering teen politiek-gemotiveerde oproer na die oproere van 1976 toe versekeraars groot verliese gelei het. Weens die onbekombaarheid van herversekering hierna, het die regering van die dag ingestem om as herversekeraar op te tree en die oproer-risiko te dra. Gevolglik het Sasria as ‘n Artikel 21 Maatskappy ontstaan. Oor die jare is Sasria se mandaat egter uitgebrei om ook nie-politieke, publieke / openbare, burgerlike oproere en arbeids- en burgerlike onluste in te sluit. In 1998 het Sasria ‘n onafhanklike maatskappy geword met die staat as enigste aandeelhouer en derhalwe die enigste versekeraar van hierdie risiko’s. Dus bevat Korttermynversekeraars se poliskontrakte uitdruklike uitsluitings wat bepaal dat skade voortspruitend uit gemelde oproere nie gedek is nie. Ten einde hierdie dekking te geniet, moet dit onder ‘n Sasria-polis verseker word. Alhoewel Sasria-dekking opsioneel is, bly dit dus van essensiële belang om jou bates, by die aangaan van ‘n onderliggende korttermynpolis, ook onder Sasria te verseker. ‘n Onderliggende korttermynpolis, uitgereik deur ‘n versekeraar (Sasria-agent), is noodsaaklik vir die reël van Sasria-dekking.

onontbeerlike funksie in die administering van hul besigheid verrig. Alle onderhandelings / korrespondensie moet dus met die agent gevoer word. -

Eise wat voorval word by die versekeraar (agent) wie die koepon uitgereik het, aangemeld en in oorleg met Sasria hanteer.

-

Dit is ‘n voorwaarde van die Sasria koepon-polis dat die versekeraars se onderliggende polis van krag / in werking moet wees en premies tot op datum betaal is by die plaasvind van ‘n gebeurtenis wat tot ‘n eis aanleiding gee.

-

Al die terme, voorwaardes, uitsluitings en waarborge soos van toepassing op die versekeraar se polis, behalwe die uitsluitings in verband met oproer, sal geld.

-

Uitbreiding sonder die onderliggende polis word nie ook outomaties by die Sasria koepon ingesluit nie, maar moet pertinent in die koepon deur middel van die betrokke versekerde bedrae en premieberekenings gereflekteer word.

-

Enige bybetaling van toepassing op die versekeraar se onderliggende polis sal geld.

-

Die voorwaarde van awery (onderversekering) is van toepassing op alle bates verseker onder die Brandversekerings-koepon. Die formule vir die berekening van onderversekering, sal dus in geval van verlies of skade toegepas word, waaronder versekering sou voorkom.

-

Voertuie word teen hul “retail” (herverkoopwaarde), verseker.

Hoe werk dit: -

Sasria funksioneer deur ‘n netwerk van korttermynversekeraars wie as agente vir Sasria optree. Die betrokke versekeraars doen die onderskrywing namens Sasria ooreenkomstig die Sasria Regulasies en vorder ook die premies namens Sasria in.

-

Die Sasria-kontrak word in ‘n koepon-formaat saam met die onderliggende korttermynpolis deur die versekeraar uitgereik.

-

Sasria-premies word bereken deur die toepassing van ‘n klein tariefpersentasie op die versekerde bedrae, behalwe in die geval van voertuie waar dit ‘n vaste premiebedrag per voertuig is.

-

Sasria doen geen direkte besigheid met kliënte nie, maar slegs deur hul agente en makelaars wie vir hulle ‘n

05

Teen ‘n minimale premie geniet die kliënt dus dekking teen verlies of skade voortspruitend uit oproere en onluste. Alhoewel dit soms as ‘n onnodige uitgawe ondervind mag word, kan dit ten tye van oproerige optredes deur georganiseerde groepe van onskatbare waarde wees. Artikel deur Bert Kleynhans

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE


PAY NOW ARGUE LATER The new Tax Administration Act (TAA) was introduced with effect from 1 October 2012. While there is agreement that the TAA has extended taxpayer rights, it also reinforced and bolstered the powers of SARS. Tax evaders and non-compliant taxpayers can expect stricter enforcement measures as SARS is tightening the grip on non-compliance. The principle of “Pay Now, Argue Later” has always been followed by SARS. It means that once returns are filed and assessments raised, taxpayers should pay taxes arising from it. The TAA reinforces this principle and SARS is set to follow the process as laid down in terms of the TAA.

the possible postponement of payment. Should SARS decide that the payment may not be suspended, SARS may in any event not recover the tax during the following 10 business days. This state of affairs will allow the taxpayer to consider further its rights. The taxpayer must continuously follow up on the progress of the application until the date the suspension has been confirmed or declined by SARS. It follows that if the assessment is disputed by the taxpayer, such dispute must be filed timely and according to the dispute resolution rules.

Therefore, taxpayers who are unsatisfied with an assessment raised by SARS should file a formal request to suspend the collection of taxes raised and also enter into a dispute resolution process with SARS.

Hence, it is of paramount importance that a taxpayer should first consult with a tax practitioner before deciding to dispute an assessment. With the assistance and guidance of a tax practitioner, adhering to the right procedures and any further requirements will be ensured.

Of essence is the acceptance by SARS of any request for

Article by Erick Marx

Boshoff Visser het in 2012 weer ‘n aandelespel vir Hoërskole aangebied. Hoërskool Swellendam se Fast 5 span (almal matriek leerders) het uiteindelik as wenners uit die stryd getree met Ashton Sekondêr se CFC span (op die foto) in die tweede plek en Hoërskool Swellendam se Volhoubare Korttermyn Beleggings span derde.

Boshoff Visser het weer die jaar die Steakhouse by die jaarlikse Megaweek geborg. Die Steakhouse word jaarliks deur Rûens Kollege, ‘n klein privaat skool met die leuse: “Size tel nie, net guts” gehou as fondsinsamelingsgeleentheid. Ons firma is trots om verbonde te wees aan die skool wat duisende steaks van hoogstaande gehalte oor vier dae onder moeilike omstandighede gaarmaak en bedien.

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE

06


Why a Company Pension Fund or Group Risk Scheme? Smaller businesses have always struggled to compete with the employee benefits that bigger companies are able to offer to their employees and also the sense of security that comes with it. By means of having a Retirement Fund in place, a company/ employer creates a sense of security and peace of mind to both the employer and its employees. This may decrease employee turnover and also attract new employees, merely for the fact that the employer provides additional benefits to their employees. The current monthly old age pension is R1 260 per month, or R1 280 for pensioners over the age of 75. This could be enough for some people, but if you earned an amount higher than that prior to retirement and did not belong to a retirement fund, this would not be enough to maintain your standard of living. For this reason National Treasury keeps putting emphasis on a compulsory retirement fund of some sort. According to discussion papers released since 2007, this will most probably involve the private retirement fund industry. Although there are still many uncertainties regarding this issue, the question is: Should a company wait until retirement funds become compulsory or should there be pro-active action? The answer to this question is a most definite YES to pro-active planning and implementing such a fund in a company. Boshoff Visser Employee Benefits seeks to provide a cost/tax effective retirement solution to a wide variety of companies, no matter how big or small. We provide services on a comprehensive range of retirement funds and group schemes. This includes well structured products that enable employers to offer their employees a packaged

07

retirement solution with benefits at the lowest possible cost. Designed products could be anyone of the following: -

Pension fund Provident fund Group retirement annuity scheme Group risk insurance scheme Group funeral scheme.

The question could also be asked -

Why should the company be involved? Why not offering an employee a cash only remuneration in order for each individual employee to seek his/her own advice and products?

The answer to the above is plain and simple. The economy of scale could be achieved in a group product, while individual needs could still be addressed in your modern Umbrella Retirement Fund products. This includes the following: -

Cheaper group rates Cheaper Fund manager fees Medical proof free insurance Additional tax saving options Trustee protection No Tax on Interest, Capital Gains Tax or Dividend Withholding Tax within a retirement fund.

During retirement a pensioner should be able to live comfortably with their Pension fund money. The reality is that too many South Africans reach retirement age without sufficient (if any) retirement capital available to provide them with sufficient income during retirement. Article by Ferdi Jacobs

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIテ記E DIENSTE


Kwytskelding van skuld met afsterwe en KWB Tot op hede sal die kwytskelding by afsterwe deur ‘n ouer van ‘n skuld wat deur ‘n kind aan hom verskuldig mag wees daartoe aanleiding gee dat die betrokke kind ‘n belastingaanspreeklikheid rakende die betrokke voordeel mag opdoen. Die ouer sal gewoonlik by wyse van sy testament bepaal dat die kind by die ouer se afsterwe kwytgeskel word om die skuld aan die bestorwe boedel terug te betaal.

Withholding tax on interest paid to foreign persons Currently, interest paid to foreign residents (natural persons) on loans advanced to South African residents are exempt from income tax on condition that the physical presence in South Africa of the relevant foreign creditor is limited to 183 days (6 months) or less during a

Die belastingaanspreeklikheid wat die kind in hierdie verband by die ouer se afsterwe mag oploop het betrekking op ‘n geagte kapitale wins wat dan in die hande van die kind sal ontstaan.

tax year or such creditor does not carry on a business through a permanent establishment in South Africa. However, with effect from 1 July 2013 withholding tax on

Met ingang van belastingjare wat op of na 1 Januarie 2013 ‘n aanvang neem sal die bemaking van ‘n skuld wat ‘n boedelbate van die krediteur (ouer) uitmaak nie meer by die krediteur (ouer) se afsterwe aanleiding tot ‘n geagte kapitale wins in die hande van die debiteur (kind) gee nie. Die kapitaalwinsbelasting (KWB) – aanspreeklikheid wat tot op hede in die hande van die debiteur (kind) mag ontstaan het sal gevolglik vanaf belastingjare wat op of na 1 Januarie 2013 ‘n aanvang neem nie meer ‘n realiteit vir sodanige debiteur (kind) wees nie.

interest at a rate of 15% will apply to all interest paid by

Artikel deur Erick Marx

date of interest payment or carried on a business through

South African residents to foreign residents (natural persons) in respect of loans advanced to South African residents, except of course where the foreign residents are subject to normal tax in South Africa. A foreign person (natural person) will be subject to normal tax in South Africa if such person was physically present in South Africa for a period exceeding 183 days (6 months) during the twelve-month period preceding the a permanent establishment during the twelve-month period preceding the date of interest payment. To conclude, these changes that will be made to the withholding tax arena, demand consideration of the following administrative consequences: -

The liability to withhold tax on interest will remain with the South African resident making payment of the interest for the benefit of the foreign resident;

-

Withholding of taxes will take place on the date that

-

Payment of withholding tax to SARS must be made at

the interest is paid or becomes due and payable; the end of the month following the month in which the interest was paid; and Die Bredasdorp tak en sy kliënte en vriende het weer met Kersfees saam met Kindersorg betrokke geraak in die gemeenskap. Elke pleegsorgkind in die omgewing het ‘n geskenkpakkie gekry om hulle Kerstyd op te helder. Op elke dorp in die area is ‘n Kerspartytjie

-

Any claim for a refund, in the case of an overpayment to SARS, must be made solely to SARS within 3 years after the payment of interest.

gehou waar die kinders iets te ete kon geniet en die geskenke uitgedeel is.

Article by Erick Marx

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE

08


2013 BEGROTINGSHOOGTEPUNTE / BUDGET HIGLIGHTS INDIVIDUALS PERSONAL INCOME TAX RATE AND BRACKET STRUCTURE 2013 Taxable Income (R) R0 - R160 000 R160 001 - R250 000 R250 001 - R346 000 R346 001 - R484 000 R484 001 - R617 000 R617 001 and above

Rates of Tax (R) 18% of each R1 R28 800 + 25% of the amount above R160 000 R51 300 + 30% of the amount above R250 000 R80 100 + 35% of the amount above R346 000 R128 400 + 38% of the amount above R484 000 R178 940 + 40% of the amount above R617 000

2014 Taxable Income (R) R0 - R165 600 R165 601 - R258 750 R258 751 - R358 110 R358 111 - R500 940 R500 941 - R638 600 R638 601 and above

Rates of Tax (R) 18% of each R1 R29 808 + 25% of the amount above R165 600 R53 096 + 30% of the amount above R258 750 R82 904 + 35% of the amount above R358 110 R132 894 + 38% of the amount above R500 940 R185 205 + 40% of the amount above R638 600

2013 Rebates Primêre korting R11 440 Sekondêre korting R6 390 Tersiêre korting R2 130

2014 Rebates Primary R12 080 Secondary R6 750 Tertiary R2 250

2013 Tax Thresholds Onder 65 jaar R63 556 65 jaar en ouer R99 056 75 jaar en ouer R110 889

2014 Tax Thresholds Primary R67 111 Age 65 and over R104 611 Age 75 and over R117 111

2013 Interest Exemption Onder 65 jaar R22 800 65 jaar en ouer R33 000

2014 Interest Exemption Under 65 years R23 800 Age 65 and over R34 500

REISTOELAES Geen aftrekking mag geëis word indien daar nie ‘n logboek bygehou word nie. 80% van die belastingpligtige se reistoelaag moet by die belasbare inkomste ingesluit word om maandeliks die LBS te bereken. Waarde van voertuig (R) 0 - 60 000 60 001 - 120 000 120 001 - 180 000 180 001 - 240 000 240 001 - 300 000 300 001 - 360 000 360 001 - 420 000 420 001 - 480 000 Over 480 000

Vaste koste (R p.j.) 19 310 38 333 52 033 65 667 78 192 90 668 104 374 118 078 118 078

Alternatiewe geagte koste per km (onderhewig aan sekere voorwaardes)

Brandstof (c/km) 81.40 86.10 90.80 98.70 113.60 130.30 134.70 147.70 147.70

Onderhoud (c/km) 26.20 29.50 32.80 39.40 46.30 54.40 67.70 70.50 70.50

2012/2013 316 c/km

2013/2014 324 c/km

USE OF COMPANY CAR The % included in an employee’s taxable income remains at 3.5% of the determined value of the vehicle. Where the vehicle is subject to a maintenance plan, at the time the employer acquired the vehicle, the taxable value is 3.25% of the determined value.

09

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE


MEDICAL EXPENSES

BTW

Taxpayers 65 and older may claim all qualifying expenditure. Taxpayers under 65, where the taxpayer or the taxpayer’s spouse or child is a person with a disability may in determining tax payable deduct monthly contributions to medical schemes (a tax rebate to be known as a medical scheme tax credit) up to R 242 for each of the taxpayer and the first dependant on the medical scheme and R 162 for each additional dependant. When determining taxable income they can also claim a deduction for medical scheme contributions exceeding 4 times the amount of medical scheme fees tax credits and claim all qualifying medical expenses (which excludes medical scheme contributions).

Die jaarlikse omsetkerf vir verpligte BTW - registrasie bly op R1 miljoen. Die jaarlikse omsetkerf vir boerderye wat elke ses of elke vier maande BTW - opgawes inhandig bly op R1.5 miljoen.

Other taxpayers under 65 may in determining tax payable deduct monthly contributions to medical schemes (a tax rebate to be known as a medical scheme fees tax credit) up to R 242 for each of the taxpayer and the first dependant on the medical scheme and R 162 for each additional dependant. When determining taxable income they can also claim a deduction for medical scheme contributions exceeding 4 times the amount of the medical schemes fees tax credits and any other medical expenses limited to the amount which exceeds 7.5% of taxable income (excluding retirement fund lump sums).

Maximum effective rate of tax:

RETIREMENT LUMP SUM BENEFITS / SEVERANCE BENEFITS 2014 0 – 315 000 315 000 – 630 000 630 000 – 945 000 945 001 and more

0% of taxable income 18% of each R above R 315 000 56 700 + 27% of each R above R 630 000 141 750 + 36% of each R above R 945 000

COMPANIES 2012/2013 28% 28%

2013/2014 28% 28%

28% 15%

28% 15%

CAPITAL GAINS TAX

Individuals and special trusts Companies Other Trusts

13.3% 18.6% 26.6%

The exclusion threshold for capital gains and losses for individuals and special trusts remains at R 30 000. The annual exclusion for individuals in the year of death remains at R300 000. The primary residence exclusion for individuals is R 2 million. The capital gains exclusion on disposal of a small business when a person is over 55 years old will remain at R1 800 000 when the market value of the active business assets does not exceed R 10 000 000. TRANSFER DUTY Transfer duty rates remain unchanged for the 2014 tax year at the following rates:

1,500,001 and above

Rate 0% 3% of each R above R600,000 12,000 + 5% of each R above R1,000,000 37,000 + 8% of each R above R1,500,000

ESTATE DUTY

KLEINSAKE KORPORASIES Die 2013/2014 belastingkoerse is as volg: 0 – R 67 111 0% R 67 112 – R 365 000 7% R 365 001 – R 550 000 21% R 550 001 en meer 28%

Estate duty is levied at a flat rate of 20% on property of residents and South African property of non-residents. A basic deduction of R 35 million is allowed in determination of an estate’s liability for estate duty as well as deductions for liabilities, bequests to public benefit organizations and property accruing to surviving spouses. FUEL LEVIES The fuel levies on petrol and diesel will be increased by 23c per litre from 3 April 2013.

MICRO BUSINESSES 2014 Turnover 0 – 150 000 150 001 – 300 000 300 001 – 500 000 500 001 – 750 000 750 001 and above

Die jaarlikse skenkingsbelasting-vrystelling vir natuurlike persone is onveranderd op R100 000 en die koers bly 20%.

Property value 0 – 600 000 600,001 – 1,000,000 1,000,001 – 1,500,000

CORPORATE INCOME TAX Company tax rates Normal income tax Employment company Foreign resident companies earning SA source income Dividends tax

SKENKINGSBELASTING

2014 Tax liability 0% 1% of each R above R150 000 1 500 + 2% of each R above R 300 000 5 500 + 4% of each R above R 500 000 15 500 + 6% of each R above R 750 000

DISCLAIMER Boshoff Visser accepts no liability whatsoever for any losses, damage or cost incurred which may arise from information published in this document. Please contact anyone of the directors of Boshoff Visser before any decisions are made regarding information published.

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE

10


Guaranteed Investment VS Managed Investment

Due uncertainty and volatility in the economy, many investors are requesting guarantees on their investments. Advisors would sometimes recommend it and although it makes sense to do so, it could over the long term be detrimental to the client.

available during this period. The advisor could earn up to a maximum of 3% of the capital value. In this case the advisor will be earning R 22 000-00 (2.2%) (VAT excluded). No management of this investment is required. The investor is exposed to the following disadvantages:

Guaranteed investments usually have a five year term. All capital is fixed for five years and only the income is available for use. The quoted return on the investment is usually after all taxes and costs have been taken into account. A recent guarantee plan was quoted as follows. A capital sum of R1 million can be invested at a guaranteed rate of 6,25%. The term is 5 years and the capital is not

11

1. Capital is fixed for the full duration. A significant problem with the above guarantee plan is that the investor's money is now fixed for 5 years at a low interest rate. Inflation is currently 5,7% and real growth (i.e. after inflation) almost zero. If the interest rate in the investment period increases, the investor will not share in it. In the current low interest rate environment, there is "risk" within the guarantee plan.

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIテ記E DIENSTE


2. The cost of a guarantee plan. There is no such thing as a free lunch. With a guaranteed plan an investor’s costs would be considerably more than a managed investment due to upfront advisor commissions, product fees and underwriting expenses for the security the guaranteed investor receives. All of these costs decreases the guaranteed rate. 3. Who provides the guarantee. To quantify the word guarantee is not always so easy. In the past three years several investors have sustained severe losses due to companies that could not maintain and honor their guarantee. Do names such as Sharemax, PIC Syndications, Lehman Brothers and Bear Sterns ring a bell? In contrast to this, an investor can invest in a managed investment portfolio. There is no guaranteed return. Rather investments is managed to deliver the highest return given the level of risk that the investor is willing to take. Capital gains tax is payable when investments is withdrawn and all interest remaining after the interest exemption is taxable in the hands of the investor.

Johann Sadie Rekenmeesters vier vanjaar sy 50ste bestaansjaar en is ‘n bekende naam in Malmesbury en die res van die Swartland.

Investors is free to change the asset allocation, fund selection and risk exposure within the investment at any given time. The investment is transparent with respect to assets invested in and the costs incurred. Contributions and withdrawals from the investment can be made.

Johann se pa Bill het die praktyk in 1963 begin, met Johann wat in latere jare by hom oorgeneem het. Wilhelm is die derde geslag Sadie wat by die besigheid betrokke raak en het in Januarie vanjaar by die kantoor aangesluit. Boshoff Visser het op 1 November 2012 ‘n 50% belang in die praktyk bekom met Johann wat aanbly as aandeelhouer en besturende direkteur.

The table below shows returns (after management costs) by Coronation unit trust funds over the past five and ten years (until 31 May, 2012). Fund Money Market Fixed Interest Balanced Property Equity

5 Years 8.42% 9.26% 8.29% 11.30% 8.34%

10 Years 8.57% 10.93% 15.35% 21.41% 18.69%

Source: https://secure.fc.oldmutual.co.za/Tools/FundGraphing

From the above it is clear that a well managed portfolio over the long term (despite recessions) should beat a guaranteed plan by only investing in a fixed interest fund. The reason for this is that the interest rate cycle usually last for less than 5 years. With any investment there are various options and scenarios to take into consideration. Make sure that specialists advise you when it comes to your hard earned money. Boshoff Visser Financial Services (Pty) Ltd is proud to have 7 CFP® qualified financial advisers. Please feel free to contact them for advice or visit our website at www.boshoffvisser.co.za.

Vir die 9de jaar agtereenvolgens was Boshoff Visser die borg van die Buurskole Sportdag by Laerskool Swellendam. Hierdie dag bied aan verskeie laerskole in die onmiddellike omgewing van Swellendam naamlik Ashton, Montagu, Robertson, Heidelberg en Bredasdorp die geleentheid om teen mekaar mee te ding. Ongeveer 1200 kinders van alle ouderdomme het deelgeneem aan netbal en rugby terwyl ’n feestelike atmosfeer om die veld geheers het danksy al die ouers se ondersteuning.

Article by Guillaume Oberholzer

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE

12


Hoe werk my Mediese Fonds? Dit is vir Boshoff Visser se Mediese Fonds-afdeling belangrik om die volgende inligting in verband met mediese fondse met u te deel, aangesien daar by baie mense onsekerheid is oor die werking van hierdie fondse:

byvoeging van afhanklikes moet die nodige vorm voltooi word.

-

Artikel deur Karin Theron en Anel Heyns

Kontakbesonderhede:

Ons hoop dat hierdie inligting vir u van waarde sal wees.

Op u lidmaatskapkaart verskyn die telefoonnommer van die kliëntediens-afdeling. Hierdie nommer moet u te alle tye gebruik vir enige navrae, hospitaal-magtigings en dies meer. -

Chroniese Medikasie:

Afhangende van u fonds moet of ’n aansoekvorm deur u huisdokter voltooi word, of u huisdokter of apteker moet inskakel na u mediese fonds en u medikasie registreer. Alle mediese fondse, selfs ’n Hospitaalplan, is verplig om 25 chroniese toestande te dek. -

Eise:

Indien die verskaffer nie self die eis elektronies indien nie kan u die eis faks of epos na u mediese fonds. Indien u die eis betaal het, moet die kwitansie tesame met die eis ingedien word. Indien u die eis pos, hou altyd ’n afskrif. Eise moet binne 4 maande die fonds bereik. -

Voorafmagtiging vir Hospitaalopnames, Skanderings, Endoskopieë ensovoorts:

Wanneer u vir ’n operasie / prosedure gaan, vra vooraf wat die tarief is. Indien ’n spesialis uitgekontrakteer is, vra die spesialis meer as wat u fonds betaal. Indien u nie “Gap” dekking het nie, gaan u die verskil uit u eie sak moet betaal. -

Dag-tot-Dag (Buite Hospitaal) Dekking:

Indien u ’n spaarkomponent het (met ander woorde ’n Nuwe Generasie Fonds) sal enige positiewe spaarsaldo tot 31 Desember, oorgedra word na die volgende nuwe jaar. Indien u ’n Tradisionele Fonds het, met ander woorde limiete vir tande, medikasie en doktersbesoeke, is die limiete nie oordraagbaar na die volgende nuwe jaar nie. -

Registrasie van Afhanklike / Baba:

Pasgebore babas moet binne 30 dae geregistreer word op u fonds. ‘n Versuim om die baba op hierdie wyse te registreer sal meebring dat die baba onderskryf word (met ander woorde wagperiodes kan toegepas word). Vir die

13

Uitbreiding van Belastingvoordeel rakende Mediese Fondsbydraes Die definisie van ‘n “afhanklike” (“dependent”) rakende die bepaling van die belastingvoordeel met betrekking tot mediese fondsbydraes is uitgebrei deur die insluiting by sodanige definisie van enige persoon wat ingevolge die reëls van ‘n mediese skema as ‘n afhanklike erken word. Individuele belastingpligtiges wat familielede bystaan om hulle mediese fondsbydraes te betaal sal nou vir ‘n belastingvoordeel ten aansien van sulke bydraes in aanmerking kom. Afhanklikes van ‘n belastingpligtige sluit dus nou ‘n gade, kinders en enige ander persone, soos byvoorbeeld niggies, neefs, ouers en grootouers in wat as afhanklikes ingevolge die reëls van ‘n mediese skema of fonds erken word. ‘n Relevante belastingaftrekking sal egter nie toegelaat word waar die toepaslike mediese fondsbydraes bloot deur die belastingpligtige betaal is, omrede die belastingpligtige dit wou betaal het nie. Belastingaftrekbaarheid sal egter verseker word indien die belastingpligtige kan bevestig dat hy / sy aanspreeklik vir die lid van die betrokke mediese fonds se onderhoud en versorging is. ‘n Getroude vrou wat lid van haar gade se mediese fonds is behoort dus daarop geregtig te wees om ‘n belastingaftrekking te eis ten opsigte van die betaling deur haar van haar ouers se bydraes tot ‘n mediese fonds wat verskil van haar gade se mediese fonds. Artikel deur Erick Marx

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE


Verjaring van Aanslae Documents required to zero-rate direct exports A registered vendor for Value-Added Tax (VAT) purposes is required to levy output VAT at a rate of 14% on every supply made by such vendor. However, the direct exportation of movable goods by a vendor will entitle the vendor in question to levy VAT at a rate of 0%. Direct exports qualifying for zero-rate treatment refer to the supply of moveable goods. Furthermore, the South African vendor must be responsible for the delivery of the goods to a location situated in an export country. The vendor may instruct another person to deliver the goods to a location situated abroad on condition that the vendor is responsible for the shipping fees. The necessary documentation in support of the direct export must be acquired and kept by the vendor to enable the concerning vendor to levy output VAT at a rate of 0%. This documentation will be the following: -

-

-

Die algemene reël dat SARS verbied word om ‘n bykomende belasting-aanslag ten aansien van ‘n belastingpligtige uit te reik meer as 3 jaar nadat die oorspronklike belasting-aanslag uitgereik is, is lank reeds bekend. Die oogmerk met hierdie reël soos aangevoer deur die Appèlhof in C:SARS v Brummeria Renaissance Proprietary Limited 69 SATC 205, is om finaliteit rakende ‘n belastingdispuut te bereik. Bereiking van finaliteit in hierdie verband kan dus beskou word as om in die openbare belang te wees. Hierdie reël word nou spesifiek vervat in artikel 99(1)(a) van die Belastingadministrasie-wet (TAA). Ingevolge hierdie wetsbepaling is SARS nie by magte om ‘n verdere belasting-aanslag uit te reik nadat 3 jaar reeds verloop het sedert die oorspronklike aanslag uitgereik is nie. Verjaring van ‘n belasting-aanslag (3 jaar nadat sodanige aanslag uitgereik is) sal egter ingevolge artikel 99(2)(a) van die TAA gestuit word in die mate dat die volle hefbare belasting-bedrag nie aangeslaan is weens bedrog, wanvoorstelling of nie-openbaarmaking van wesenlike feite nie. Artikel deur Erick Marx

A contract between the vendor and the client in respect of the order placed by the client; Proof of payment made by the recipient of the goods; A delivery note or any other documentary proof confirming receipt of goods by the client; A copy of the tax invoice issued by the South African vendor indicating that output VAT of 0% was levied on the supply; A DA74 form (application for release of goods) containing SARS customs date stamp in circumstances where customs previously rejected the exportation of the goods; and Export or removal documentation, custom release notification or a computer generated release notification.

Should the vendor be in possession of the required documentation, SARS will allow output VAT at a rate of 0%. Since the direct export of movable goods constitute a taxable supply at 0%, the vendor will be allowed to claim input VAT credits on expenses relating to the direct export of movable goods. Hence, the vendor will be placed in the privileged position to gain a refund from SARS if the expenses are subject to the standard VAT rate at 14%.

Vanaf Maandag 25 Junie tot Vrydag 29 Junie is ‘n Winterskool vir Graad 12’s by Hoërskool Swellendam aangebied met Boshoff Visser as hoofborg. Die Winterskool is bygewoon deur 180 leerders van hoofsaaklik Swellendam Hoërskool, Kairos Sekondêr, Heidelberg en Swellendam Sekondêr. Die aanbieders (tutors) was hoofsaaklik van Swellendam, maar is bygestaan deur tutors van Heidelberg en Kaapstad. Hierdie groep leerders het werklik gewys dat hul die ekstra myl wil stap om uitslae te verbeter en as gekyk word na die verbeterde slaagsyfer en die styging in A simbole

was die

Winterskool van 2012 ‘n groot sukses.

Article by Erick Marx

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE

14


NUWE MINIMUM LOON: Hoe raak dit die landbou en wat kan produsente doen? Nuwe minimum loon: Hoe raak dit die landbou en wat kan produsente doen? Na vier maande van stakings, optogte, vandalisme en ooren-weer beskuldigings in die media tussen georganiseerde landbou en die vakbonde is daar nou uiteindelik sekerheid oor die nuwe minimum loon, naamlik ‘n styging van 51% wat in werking tree op 1 Maart 2013, en ‘n verdere styging gebaseer op VPI plus 1,5% vir die daaropvolgende twee jare. Dit is wel minder as die 115% wat die vakbonde aanvanklik gevra het, maar sal nog steeds ‘n reuse invloed op sommige sektore van die landbou hê. Die vraag is hoe dit die verskillende landboubedrywe gaan raak en wat produsente kan doen om die impak op hul boerderye te versag?

Wynbedryf: Die wynbedryf kan al grootliks gemeganiseer word met parsmasjiene, voorsnoeiers, topmasjiene, blarebrekers ensovoorts, maar daar is steeds baie wingerdpraktyke wat met die hand gedoen moet word. Die effek van die verhoging kan dus tot ‘n mate versag word deur groter meganisasie, maar gaan nogtans ‘n groot invloed op winsmarges hê.

Die effek van die loonverhoging op die verskillende landboubedrywe verskil wesenlik van mekaar.

Tafeldruiwebedryf en vrugtebedryf: Die tafeldruiwe en vrugtebedrywe word natuurlik die swaarste geraak deur die nuwe minimum loon, aangesien arbeid ‘n baie groot deel van hul kostestruktuur uitmaak en hulle nie werklik kan meganiseer nie. Daar is darem heelwat wat produsente kan doen om die impak van die minimum loon op hul boerdery te verlig, naamlik aansoek om vrystelling, uitskakeling van b y v o o r d e l e , verhoging van produktiwiteit en personeelvermindering.

Saaibedryf en veebedryf: Die saai en veebedrywe maak van baie min arbeid gebruik, aangesien dit grootliks gemeganiseerd is en arbeid maak dus ‘n relatiewe klein komponent van hul kostestruktuur uit, so die verhoging behoort hulle nie wesenlik te beïnvloed nie.

Aansoek om vrystelling: Daar was kans tot 28 Februarie 2013 om aansoek te doen vir vrystelling van die nuwe minimum loon. Of daar wel enige vrystellings verleen gaan word is ‘n ope vraag. Verder moet daar opgelet word dat die vrystelling slegs tydelik is en dat die produsente wat aansoek gedoen het vir die

15

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE


vrystelling moes aandui hoe hulle binne die volgende drie jaar of korter wel by die minimum loon wat dan sal geld gaan uitkom. Uitskakeling van byvoordele: Daar is baie byvoordele wat tans deur produsente gratis verskaf word wat uitgeskakel kan word of verhaal kan word van die basiese loon. Daar kan 10% van die basiese loon vir behuising afgetrek word, mits die behuising aan die gestelde standaarde voldoen, koopkrag kan installeer word, mediese subsidies kan uitgeskakel word, lenings aan werkers waarop geen rente gehef mag word nie kan uitgeskakel word, gratis vervoer na die dorp kan uitgeskakel word en bonusse kan heroorweeg word. Oorpakke en waterskoene is ook net ‘n vereiste vir werkers wat met gifstowwe werk en hoef nie gratis aan alle werkers voorsien te word nie. ‘n Ander instelling wat produsente kan heroorweeg is die beloning van hul werkers met ‘n braai of ‘n uitstappie see toe na die oes. Produsente moet net onthou dat enige verandering aan huidige diensvoorwaardes nie eensydig gedoen kan word nie, maar eers met die werkers bespreek moet word. Verhoging van produktiwiteit: Een van die grootste kwelpunte wat betref produktiwiteit van plaaswerkers is werk op reëndae. Huidiglik hou produsente hul permanente werkers besig met los werkies soos store regpak, houtsaag ensovoorts op reëndae en betaal dan vir die volle werksweek. Volgens wet kan werkers tydelik afgelê word wanneer gure weer effektiewe werk verhoed, mits dit so in hulle dienskontrakte aangedui word en hulle ‘n halwe dag voor die aflegging in kennis

gestel word. Verder kan dissipline opgeskerp word wat betref laatkommery, afwesigheid, dronkenskap ensovoorts. Opleiding en motivering is die ander belangrike aspekte wat produktiwiteit wesenlik kan verhoog. Deur die gebruik van lugdrukskêre kan produktiwiteit gedurende snoeityd ook drasties verbeter word. Personeelvermindering: Laastens kan personeelvermindering gedoen word indien daar groter meganisasie kan plaasvind of indien die boerdery-aktiwiteite ingekort word, mits die regte prosedures gevolg word. Dit is ‘n moeilike proses en produsente moet kundige advies bekom voordat dit aangepak word. ‘n Probleem waaraan elke werkgewer sal moet dink is of die nuwe minimum loon nou ook die maksimum loon word. Daar is gewoonlik op elke plaas werkers soos trekkerdrywers en voormanne wat meer verdien as die algemene plaaswerkers. Deur almal nou tot by die minimum loon te verhoog word die effek darem verminder van 51% na ‘n laer koers. Die vraag is of die beter gekwalifiseerde werkers tevrede gaan wees om nou dieselfde te verdien as die ander en of die produsent nie dalk sy beter werkers gaan verloor nie? Die belangrikste is dat elke produsent sy eie arbeidsituasie krities sal moet evalueer om vas te stel waar hy veranderinge kan aanbring om die effek van die styging te versag en uiteindelik met ‘n meer produktiewe arbeidsmag te eindig. Artikel deur Arnand Stofberg

VARIABLE REMUNERATION Variable remuneration is essentially overtime pay, bonuses, commission, travel allowances and leave pay that an employer is liable to pay for leave not taken by an employee. From 1 March 2013 a cash basis of taxation will apply to variable remuneration paid to an employee from the perspective of both the employer and employee. Should an employee be entitled to any variable remuneration during the tax year, such remuneration will be deemed to accrue to the employee and be regarded as expenditure incurred by the relevant employer during the tax year in which the remuneration in question is actually paid by the employer. Therefore, in actual effect a cash basis of

taxation is effectively applied to both parties with respect to the concerning amounts. Furthermore, the employer must deduct PAYE on variable remuneration on the date on which it is paid to the employee by the employer, even though the amount might be payable earlier, but has not actually been paid. Consequently, PAYE must be deducted only when the variable remuneration is actually paid, notwithstanding the usual rule that requires employers to deduct PAYE from remuneration paid or payable to an employee. Article by Erick Marx

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE

16


KOMMERSIËLE KORTTERMYNVERSEKERING Die belangrikheid en die waarde van die kommersiële versekeringsbedryf in die sakewêreld kan nie genoeg beklemtoon word nie en is in baie gevalle die spil waarom die besigheid draai. Dit vorm ‘n uiters belangrike aspek van risikobestuur binne ‘n besigheid. Beide die werkgewer en werknemer word deur korttermynversekering beskerm en dit vorm ‘n noodsaaklike deel van die besigheid se beplanning. Kyk maar net na die afgelope jaar se rampe soos brande, vloede, oproere en arbeidsonluste wat ons land getref het en daarby kan die hoë frekwensie van motorongelukke gevoeg word. Versekering het in baie van hierdie gevalle tot die instansie se redding gewees. Hierdie stortvloed van eise wat groot uitbetalings tot gevolg gehad het tesame met stygende herstel- en vervangingskoste, die koste vir die nakoming van regulatoriese vereistes asook die druk van die steeds heersende ekonomiese afswaai, voorspel dat hoër premies en strenger onderskrywing-maatreëls in die nabye toekoms ‘n al hoe groter moontlikheid word. Ten einde verhoogde premies en beperkende voorwaardes te minimaliseer is dit vir elke versekerde van groot belang om sy risiko’s so ver moontlik te bestuur deur die toepassing van alle redelike voorsorg ter voorkoming en vermindering van verliese en skade. Versekeringsmaatskappye doen baie navorsing rakende die oorsake van eise, waarvan baie aan nalatigheid toegeskryf kan word en wentel dan die voorsorgmaatreëls ter voorkoming van eise, aan hul kliënte af. Dit word dikwels as vereistes vir aanvaarding van ‘n risiko gestel. Wanneer ekonomiese omstandighede vir die verbruiker moeilik raak, is versekeringspremies dikwels die eerste uitgawe om besnoei te word. Dit is juis hierdie tyd wanneer korttermynversekering, veral vir katastrofiese gebeure, onontbeerlik is. Die korttermynversekeringindustrie se relevante kommersiële produkte is baie pryssensitief en premies is soms die enigste maatstaf wat die kliënt toepas in plaas van om die produk en dekking in perspektief te plaas. Versekering vir die besigheid bly egter van kardinale belang. Dit ruim onsekerhede in die besigheid uit die weg, veral in moeilike ekonomiese tye. Dit verskaf die nodige gemoedsrus en sekuriteit om indien ‘n ramp of krisis jou tref, jy dit kan oorleef. Sonder versekering sou dit waarskynlik nie moontlik wees nie. Deur groot risiko’s na die versekeraar te verskuif, help dit organisasies om hul kapitaal na goeddunke in die

17

uitbouing van hul besigheid aan te wend. Ondersteuning deur professionele makelaars of tussengangers wat ‘n uitstaande diens lewer is vir die kliënt van onskatbare waarde. Die samestelling van ‘n versekeringsportefeulje volgens elke instansie se eie behoeftes, verg ‘n deeglike kennis van die versekeringsmark en die talle produkte wat beskikbaar is. In dié opsig speel die makelaar ‘n deurslaggewende rol. Hy verskaf kliënte ‘n omvattende ontleding van alternatiewe versekeringsopsies beskikbaar en kwotasies volgens elke kliënt se behoeftes ten einde die kliënt in staat te stel om ‘n ingeligte besluit te neem oor welke produk nommerpas sal wees. Rakende die produkte, draai die mees algemene tipe kommersiële versekering rondom eiendom, bates, geld, algemene aanspreeklikhede en inkomsteverliese weens besigheid-onderbrekings. Hierdie tipe polisse word deurlopend aangepas om meer verbruikersvriendelik te wees en aan veranderde wetgewing te voldoen. Tans word die onderskeie kommersiële polistipes in ‘n polispakket verpak om sodoende verskeie risiko’s in een poliskontrak saam te voeg volgens die tersaaklike besighede, industrieë en beroepe se unieke behoeftes. Sekere korttermynversekering-risiko’s verg spesialisasie en vereis spesifieke produkte en spesialis versekeringskundigheid. Sodanige versekering vorm nie deel van pakketpolisse nie en sluit onder andere die volgende in, naamlik ingenieursversekering, marineversekering, lugvaartversekering, regsaanspreeklikheidsversekering ensovoorts. Hierdie tipe versekering word grotendeels deur onderskrywingb e s t u u r d e r s n a m e n s v e r s e k e r a a r s h a n t e e r. B y kommersiële versekering, bly die gebruik van ‘n aansoekvorm nog steeds van belang en vorm dit die basis van die poliskontrak. Versekeraars het in baie gevalle nie onmiddellik die geleentheid om die risiko wat hulle verseker te ondersoek nie en vertrou op die aansoeker om alle wesenlike feite wat op die risiko betrekking het aan hulle te openbaar. Baie van hierdie inligting word deur vrae in die aansoekvorm bekom. Gevolglik rus die regsbeginsel van “uiterste goeie trou” op die aansoeker en die verswyging van wesenlike feite sal die polis deur die versekeraar vernietigbaar maak. Artikel deur Bert Kleynhans

BOSHOFF VISSER PLUS 2013 CHARTERED ACCOUNTANTS AND FINANCIAL SERVICES / GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS EN FINANSIËLE DIENSTE


SOSIALE BLADSYE / SOCIAL PAGES

Grabouw Paintball

Bellville

Grabouw

Riversdal

Investment

Seminar Bredasdorp

Swellendam

Heid elbe rg

Paarl

e Georg


KONTAK / CONTACT FINANSIテ記E DIENSTE /

REKENMEESTERS /

FINANCIAL SERVICES

ACCOUNTANTS

Eiendomsbestuur / Property Management

Bellville

Dawie van Rensburg (George)

021-914 9604 | bellville@boshoffvisser.co.za

044-873 2801 | dawie@bvfd.co.za Bredasdorp Mediese Fondse / Medical aids Karin Theron (Swellendam) 028-514 1102 | karin@bvfd.co.za

028-424 2840 | bredasdorp@boshoffvisser.co.za Caledon 028-212 1159 | caledon@boshoffvisser.co.za

Risiko versekering, Boedelbeplanning

George

en Testamente / Risk insurance,

044-802 5700 | george@boshoffvisser.co.za

Estate planning and Wills Francois Snyman (Riversdal)

Grabouw

028-713 1814 | francois@bvfd.co.za

021-859 2834 | grabouw@boshoffvisser.co.za

Boedelbereddering / Estates

Heidelberg

Andre Lourens (Heidelberg)

028-722 1192 | heidelberg@boshoffvisser.co.za

028-537 1539 | andre@bvfd.co.za Malmesbury Beleggings en Finansiテォle Beplanning /

022-482 3838 | malmesbury@boshoffvisser.co.za

Investments and Financial Planning Guillaume Oberholzer (Swellendam) 028-514 1102 | g@bvfd.co.za

Mosselbaai / Mossel Bay 044-601 8600 | mosselbay@boshoffvisser.co.za Paarl

Spesiale dienste (Eiendom en Beleggings) /

021-871 1837 | paarl@boshoffvisser.co.za

Specialist services (Property and Investments) Kobus Lourens (Swellendam)

Riversdal/e

028-514 1102 | kobus@bvfd.co.za

028-713 1072 | riversdal@boshoffvisser.co.za

Finansiering / Financing

Stilbaai / Still Bay

Kobus Wolmarans (George)

028-754 2009 |

044-871 4519 | wollie@bvfd.co.za

versekeringstilbaai@boshoffvisser.co.za

Korttermynversekering / Short term insurance

Strand

Marco Jordaan (Swellendam)

021-853 2585 | strand@boshoffvisser.co.za

028-514 1102 | marco@bvfd.co.za Belinda Mostert (Stilbaai) 028-754 2009 | belinda@bvfd.co.za Flip Groenewald (Heidelberg) 028-722 1192 | flip@bvfd.co.za Anton Stroebel (Riversdal en Strand)

Swellendam 028-514 1102 | swellendam@boshoffvisser.co.za Upington 054-332 3047 | upington@boshoffvisser.co.za

021-853 8653 / 028-713 1814

Worcester

anton@bvfd.co.za

023-342 2374 | worcester@boshoffvisser.co.za

Hermien Burger (Upington) 054-332 1912 | hermien@boshoffvisser.co.za Werknemersvoordele / Employee Benefits Eben Jacobs (Bellville) 021-914 9604 | eben@bvfd.co.za

Boshoff Visser Chartered Accountants and Financial Services Annual Newsletter 2013  

Boshoff Visser Geoktrooieerde Rekenmeesters en Finansiële Dienste / Chartered Accountants and Financial Services Annual Newsletter 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you