Page 1

DIGITALA BERÄTTELSER – En handbok för digitalt berättande

–1–


Inledning I alla tider har det varit viktigt att berätta. Både för att lära och för att underhålla. Genom berättandet får alla möjlighet att ge sitt perspektiv på världen. Och genom berättandet får vi alla ta del av varandras historier. I en värld full av berättelser har du nu möjlighet att berätta din historia. När du arbetar med digitala berättelser skapar du en vacker och tydlig film som många kan ha glädje av och samtidigt lära sig något. Du lär dig att bli en berättare tillsammans med dina kamrater och att använda datorer på ett kreativt och lustfyllt sätt. Men det viktigaste av allt är att du får beskriva din verklighet på ett sätt som många andra kan förstå och i en form som lätt kan spridas till alla du känner!

–2–


FÖRBEREDELSER #1

o phot 3 story

Tema För att starta det digitala berättandet är det bra att ha en ram, ett tema, att utgå ifrån. Välj ett tema som känns aktuellt och inspirerande för dina elever.

Arbeta i grupp Det är en stor fördel att arbeta i grupp. Tre personer i varje grupp är lagom, med fler deltagare blir det för långa väntetider under arbetet vid datorn. Att arbeta med digitalt berättande blir ett lustfyllt tillfälle att samarbeta och träna svenska samtidigt som man fördjupar sig i ett tema.

Storyboard/Manus Starta arbetet med att skriva manus eller samla bilder. Oavsett vilket är det oöverträffat att göra en storyboard. Gruppen har då möjlighet att arbeta fram en gemensam bild av hur den färdiga filmen ska se ut vilket underlättar senare. En mall för storyboard hittar du till exempel här.

Bilder Att utgå från bilder när man berättar en historia är ett stort stöd. Bilderna utmanar oss till att välja ord och uttryck man vanligtvis inte använder. Allra bäst är det att ta egna bilder med kamera. Det finns bilder publicerade på nätet som kan användas i den digitala berättelsen, men då måste hänsyn till upphovsrätt tas. Pappersbilder kan också användas efter att de scannats till digitalt format. Info om bilder och uppshovsrätt hittar du här.

–3–

Om upphovsrätt: Om filmerna ska kunna visas utanför klassrummet, t ex på en hemsida är det viktigt att de bilder och den musik som används inte är skyddade av upphovsrätt. Läs mer här.


FÖRBEREDELSER #2

o phot 3 story

USB-minne Alla bilder samt musik sparas på ett för gruppen gemensamt USB-minne eller i en mapp på datorn. Här sparas även själva filmen, både som arbetskopia och ti färdigt format. Det är viktigt att bilderna inte sparas inklistrade i ett worddokument, en powerpoint eller liknande.

Musik

Teknisk faktaruta • Alla bilder måste vara sparade i formaten JPG eller JPEG

Bilder och berättarröster förstärks till slut med bakgrundsmusik. Musiken ska vara nersparad i mp3-format på det gemensamma USB-minnet. Även här är det viktigt att tänka på upphovsrätten. Det finns musik som är helt fri att använda här.

• 20–25 stycken digitala bilder per grupp, kopplade till berättelsen, hämtade från t ex flickr.com eller tagna med egen kamera

Program

• Bilderna sparas och tas med på USB-minnet

Vi arbetar med programmet Photo Story. Photo Story är ett gratisprogram som fungerar till alla PC-datorer. Det låter användaren kombinera bild, berättarröst och musik. När du vill ladda ner programmet till din dator finns det här. Datorerna måste ha mikrofon och hörlurar. Dessutom måste programmet Photo Story 3 vara installerat. Denna handbok ger dig all kunskap du behöver för att färdigställa din första film. En kort film om hur programmet fungerar hitta du här.

–4–

• Lägg inte in bilder i förväg i t ex powerpoint eller word-dokument • USB-minne (för lagring av bilder, musik och färdig film)


START!

NU KÖR VI IGANG MED ARBETET I PHOTO STORY 3

–5–


1

IMPORTERA BILDER

Starta Photostory 3. När du startat en ny berätA telse är det första steget att importera dina bilder. Importera bilderna genom att trycka på knappen ”Importera bilder”. Till vänster hittar du ditt USB- minne. Markera alla bilder du vill använda och klicka på knappen “Öppna” längst nere till höger.

Lägg bilderna i ordning genom att dra dem B till rätt plats. Klicka därefter på texten ”Ta bort svarta kanter”. Detta gör att bilderna liknar varandra och filmen blir finare. När du är nöjd klickar du på knappen ”Ja”.

Glöm inte att spara projektet med jämna melC lanrum. Klicka på ”Spara projekt” och markera ikonen för ditt USB-minne. Klicka sedan på knappen ”Spara”. Nu är du färdig med detta steg. Klicka på knappen ”Nästa” för att fortsätta göra din film.

20–25 bilder

–6–

Upphovsrättsfria bilder

Format: jpg eller jpeg


2

SKRIV TEXT

Nu är det dags att skriva texter på dina bilA der. Skriv i rutan till höger om bilden. Efter att du har skrivit texten kan du ändra på textens utseende genom att markera texten och därefter klicka på knappen med två ”Aa”.

Här kan du välja färg och storlek efter tycke B och smak tills det att du är nöjd med resultatet. Avsluta genom att klicka på “Ok”. När du skrivit på bilderna klickar du på nästa för att komma vidare med din film.

korta meningar

–7–

ta hjälp av storyboard

bildtext


3

SPELA IN LJUD

Nu är det dags att läsa din text över bilderna. A Ta på dig hörlurarna och sätt mikrofonen framför munnen. Öva att läsa texten några gånger innan det är dags att spela in. Markera den bild du vill läsa över och tryck på inspelningsknappen. Läs in texten. Avsluta genom att klicka på avstängningsknappen.

prata nära mikrofonen

öva texten

Lyssna genom att klicka på knappen B ”Förhandsgranska”. Om du inte är nöjd klickar du på pilen till höger om “Avstängnings­ knappen” och gör ett nytt försök. När du är nöjd med inläsningen fortsätter du till nästa bild.

hörlurar + mikrofon

Glöm inte att spara projektet med jämna C mellanrum. Klicka på ”Spara projekt” och markera ikonen för ditt USB-minne. Klicka sedan på knappen ”Spara”. Nu är du färdig med detta steg. Klicka på knappen ”Nästa” för att fortsätta göra din film.

–8–


4

MUSIK

Markera den bild där du vill starta musiken. A Klicka sedan på knappen “Välj musik”. Till vänster hittar du ditt USB-minne. Markera den ljudfil som du vill använda och tryck på knappen “Öppna” längst ner till höger.

Ställ volymen på ljudet genom att dra pilen B under “Volym” från hög till låg. Kontrollera om du nöjd genom att klicka på “Förhands­ grandska”. När du är nöjd med all musik klickar du på knappen “Nästa”.

Upphovsrättsfri musik

–9–

välj musik

sparat pa USBminnet


5

FÄRDIGSTÄLL

Klicka på “Spara berättelsen för uppspelning A på datorn” och därefter på knappen “Nästa”. När filmen har skapats kan den visas på de flesta datorer och enkelt läggas upp på internet. Din film är nu färdig.

B

Vad gör vi nu med detta? Du kan t ex, visa för familjen, skicka som ett vykort eller varför in ordna en filmfestival?

– 10 –


Kontaktuppgifter till kunniga/ansvariga personer Folkuniversitetet: Ulrika Hall Ulrika.hall@folkuniversitet.se MalmĂś Stadsbibliotek: Fredrik Karlsson Fredrik.karlsson3@malmo.se Catarina Cederholm Catarina.cederholm@malmo.se

– 11 –

Handbok - Digitala berättelser  

Lärcentrum har tagit fram en handbok för dig som vill göra digitala bildberättelser. Handboken guidar dig till hur du gör spännande berättel...

Advertisement