Page 1

Malmö Latins elevkår Verksamhetsåret 2017-2018 Styrelsen har bestått av: Salomea Gosenius, Ordförande Elliot Herrlin, Vice ordförande Joel Lindgren, Ekonomiansvarig Mårten Svenberg, Medlemsansvarig Ruth Granath, PR- och socialamedieransvarig Erik sterner, Sekreterare Linus Juhlin, Suppleant

Under detta verksamhetsår har de ekonomiska tillgångarna varit stora, redan från början hade vi goda förutsättningar för det kommande verksamhetsåret. Under verksamhetsårets gång har tillgångarna fortsatt vara stora och omsättningen varit stor. Tillgångarna är idag ytterst mindre än vad de var för ett år sedan. Tillgångarna som lämnas över till nästa styrelse är väl goda för att fortsätta kunna ha påkostade aktiviteter och stor utdelning till medlemmar. Elevkårens största inkomstkälla under året har varit vår insparksfest på slagthuset under hösten 2017. De största utgifter har varit insparksmånaden, medlemsvärvning, vinter- och nedräkningsfester och julmånaden. Vi har även under året gett våra utskott ekonomiskt stöd.

Styrelsen yrkar därför att

lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

Ekonomisk berättelse 2017 2018 (1)  
Ekonomisk berättelse 2017 2018 (1)  
Advertisement