Page 1

Sida 1

Bokföring Vad När Kontorsmaterial Event Event Event Event Event Event Event Event Event Övriga utgifter (Fika) Event Event Event Event Event Event Event Övriga utgifter Event Event Event Övriga utgifter Event Event Event Event Bidrag från Sveriges Elevkårer Service Övriga utgifter Övriga utgifter Resor Event Event Övriga utgifter Övriga utgifter

Verifikation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Konto

Belopp 563,00 847,00 15,00 177,00 99,00 158,00 202,00 212,00 33,00 255,00 319,00 98,00 363,00 259,00 2000,00 182,00 360,00 790,00 116,00 776,00 1493,00 567,00 90,00 131,00 1408,00 138,00 528,00 17000,00 64,00 63,00 121,00 213,00 972,00 1071,00 85,00 94,00


Sida 2

Bokföring Vad Kontorsmaterial Övriga utgifter Kontorsmaterial Övriga utgifter Event Övriga utgifter Föreningsbidrag Event Resor Övriga utgifter Övriga utgifter Event Event Övriga utgifter Lobbying Event Övriga utgifter Övriga utgifter Event Event Event Övriga utgifter Event Event Event Event Event Event Event Resor Event Event Event Event Övriga utgifter

När

Verifikation 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Konto

Belopp 586,00 321,00 1390,00 223,00 300,00 119,00 130,00 160,00 500,00 633,00 180,00 280,00 78,00 69,00 432,00 60,00 87,00 116,00 138,00 640,00 1000,00 145,00 40,00 395,00 76,00 247,00 177,00 908,00 269,00 74,00 1014,00 60,00 180,00 250,00 188,00


Sida 3

Bokföring Vad Övriga utgifter Kontorsmaterial Kontorsmaterial Övriga utgifter Event Övriga utgifter Föreningsbidrag Event Biljettintäkter Biljettintäkter Event Event Event Biljettintäkter

När

Verifikation 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Konto

Belopp 141,00 100,00 146,00 216,00 230,00 128,00 800,00 179,00 4850,00 4390,00 1500,00 730,00 450,00 3551,00


Sida 4

Verifaktioner Verifikation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Vad Förklaring Kontorsmaterial Event Inspark Event Inspark Event inspark Event inspark Event inspark Event inspark Event inspark Event inspark Event inspark Övriga utgifter (Fika) Promoters fika Event inspark Event Grillkväll Event grillkväll Event Kanelbullensdag Event Halloweenevenemang pris Event Utskottsmässa godis Event Halloween pynt Övriga utgifter Fika Event Kanalrace Event Pride pynt Event Pride pynt Övriga utgifter Promoters fika Event Pride pynt Event Båtar Kanalrace Event Pride pynt Event Utspark Bidrag från Sveriges Elevkårer Medlemsbidrag Service Foto pynt Övriga utgifter Fika Fika Övriga utgifter Resor Parkering, möte med utomstående part Event Årsmöte Event Årsmöte Övriga utgifter Fika Fika Övriga utgifter


Sida 5

Verifaktioner Verifikation 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Vad Kontorsmaterial Övriga utgifter Kontorsmaterial Övriga utgifter Event Övriga utgifter Föreningsbidrag Event

Förklaring

0 Resor Övriga utgifter Övriga utgifter Event Event Övriga utgifter Lobbying Event Övriga utgifter Övriga utgifter Event Event Event Övriga utgifter Event Event Event Event Event Event Event Resor Event Event Event Event Övriga utgifter

Inredning kårrummet Fika Mikrougnsvågn Fika Inträde nedräkningsfest Fika Latin mot rasism Kanalrace … Buss inspiration Mat efter evenemang Fika Pynt vinterfest Pynt vinterfest Fika Öppet hus godis Pris julkalender Fika fika Inspark Lussebullensdag Lussebullensdag fika Pris julkalender Utskottsmässa godis Pynt vinterfest Julevent Öppet möte, Tårtoblat Material julevent Fika och material till event Resa inspirationsdag inspark Lussebullensdag Julpyssel Pepparkakshustävling pris Fika


Sida 6

Verifaktioner Verifikation 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Vad Övriga utgifter Kontorsmaterial Kontorsmaterial Övriga utgifter Event Övriga utgifter Föreningsbidrag Event Biljettintäkter Biljettintäkter Event Event Event Biljettintäkter

Förklaring Fika ----Fika Pynt vinterfest Fika Systerskapskören Alla hjärtansdag godis Insparksfest Vinterfest Öppet möte, tårta Kanalracet, båtventiler Facebook annonser vinterfesten Nedräkningsfest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Sida 7

Bokslut Intäkter

Utgifter

~.?.~.~~0.?. ..,__ _

22495,00

Even t

8jdrag .........................................................

.Bidrag från. Sveriges. Elevkå:er ........... ~.?.~ .~~~ ·1---

~~0?. .

8!drag från s"< olan............................................. övriga.b:'d ras....................................................... ~:.~ I ---

64,00

Service

Studema.rtlk!a r

~.?..?.?. .Y~.I---

.6iljet~fmäkter ............................................

Fctokata!og ......................................................... ~~~. övrig försälj ning............................ ..................... ~:.0.?. i -----

Med lemsovgift/Medlemsk

__ ..................... ~:.f?!!. 1

~~0?. ..1__

Med!emsavgift/Medl emskon ......................

Lobbying········································· .............. ~!.?~~ ._ l

_ _

~~0?. ._

BHdning ..............................................................

Övrigt ............................................... .................... ~~0?. . Intäkt från avtal

~~0?. ..

Sponsri ng ............................................................. 1_____

1-----

:!.?.'2?. :.~ . ,t~'.. !.~!~~~?.!~.'. ~.~............................................ ?.!?.: .~ _ 1·~~.~~!.~.~~~~.~.~.! :............................... .................... ~~0?. .Organisati on ............................... ............

Kont orsmaterial

2785,00 787,00

~.0.?. .

Fodringar ....................................... ...................

.övrigt .............................................. ............ ! !!~:.~ . _ Inv entarium

Skulder

I

Summa

0,00

I

Summa


Sida 8

Å-2018 Bokslut  
Å-2018 Bokslut  
Advertisement