Page 1

Årgang: 1, nr. 1

Pris: Kr. 32,50

Fredag, d. 15. november 2013

GRÆNSEPOSTEN

Udland: De sidste årtier er det gået ned af bakke for USA, og økonomien vakler. Kan USA igen finde sin kongekurs, eller er landet på grænsen til konkurs? Læs videre på s. 2

Heldagsskole - fup eller fakta? Sport: Den 22-årige stjernespiller, Rasmus Lauge, er ude i syv til ti uger, meddeler Dansk Håndbold Forbud. Læs videre på side 4

Heldagsskolen er det helt store samtaleemne lige for tiden. Mange ytrer forskellige meninger om det, og især de negative holdninger kommer til udtryk egentlig? Amalie Møller, Freja Poulsen, Anne Degn amøller@livemail.com

J

uni 2013 blev der fastslået en aftale mellem Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om den nye skolereform, heldagsskolen. I den nye skolereform vil der komme markant længere skoledage for eleverne med både flere timer i de boglige fag og mere aktivitet i skoledagen. Det vil sige, at eleverne i gennemsnit får 45 min. motion om dagen, og får fle-

re dansk, matematik og fysik/kemi timer. I udskolingen skal eleverne gå i skole 37 timer om ugen, de mellemste 35 timer og de yngste 30 timer om ugen. Efter sommerferien træder den nye skolereform i kraft. En typisk skoledag vil være, at eleverne møder op kl. 08:15, og er klar til at have matematik. Matematikundervisningen kan blandt andet foregå i sløjdlokalet, hvor eleverne måler vinkler på de hjemmelavede fuglehustag. Eleverne skal dyrke idræt en stund, inden de for eksempelskal have danskundervisning. Det vil gøre at der kommer en god ro og orden i klassen, for alle har været ude og i gang. I dansktimerne skal der arbejdes godt og grundigt med f.eks. grammatik eller tekstanalyse. Bagefter er der valgfag. Og til sidst er der lektielæsning med hjælp fra lærerne.

Herefter er skoledagen forbi. skolen i dag, og det bliver vi selvfølgelig nødt til at gøre noget ved. Hjælper heldagsskoler virkelig? Vi ved også, at små skridt ikke er til. Nu skal der lidt større skridt I Tyskland har de gode erfarin- nok. ger med heldagsskolen, og fra 2003 til 2009 har de brugt over 30 milliarder på heldagsskoler, og det har givet positive resultater på det faglige. For nogle år tilbage lå Tiden, den er Tyskland nemlig langt nede på simpelthen Pisa-ranglisten, men er nu over gennemsnittet i læsning, matemakommet til, at tik og naturfag. Men alligevel vores folkeskole tvivler nogle af partierne på, om skal have et eleverne i folkeskolen bliver klogodt, stort løft. skolen.bedre og mere engageret i gere,

Citat: Helle Thorning

Men bliver eleverne virkelig klogere af heldagsskolen? Helle Thorning sagde til pressemødet:” Vi har en rigtig god folkeskole i Danmark, men den er ikke god nok. Og det vi ved, det Tiden, den er simpelthen kommet er, at børnene ikke lærer nok i til, at vores folkeskole skal have et


Udland

Fredag, d. 15. november 2013

GRÆNSEPOSTEN

USA – Kongekurs eller konkurs? USA har altid været velhavende, og er i manges øjne verdens førende og mest dominerende land. Men de sidste årtier er det gået ned af bakke, og økonomien vakler. Kan USA igen finde sin kongekurs, eller er landet på grænsen til konkurs? Frederikke Cajus, Cecilie Smidt Pedersen frederikkecajus@live.dk

U

SAs økonomi er værre end nogensinde før. Eksperter mener endda, at det står slemmere til end i Grækenland; landet skylder nemlig mere end 50.000 mia. dollars. Det er fire gange så meget som deres bruttonationalprodukt, der er summen af alle de varer og tjenester et land producerer. Det betyder, at omkring 800.000 arbejdere i den offentlige sektor bliver tvunget på orlov, så staten sparer omkostninger. Det gør dog, at de offentlige ydelser bliver ringere.

situation i USA meget vigtig for os. Er den dårlig, sælger vi mindre, og dansk produktion samt beskæftigelse falder – dermed også levestandarden i Danmark,<< siger forsker og forfatter på Institut for Sydasiatiske Studier, Jørgen Ørstrøm Møller, til GRÆNSEPOSTEN

En meget stor del af Danmarks produktion sælges til fremmede markeder. Derfor er den økonomiske situation i USA meget vigtig for os. KILDE: Polfoto, FOTOGRAF ZEUS

Påvirker Danmark På trods af den ringe økonomi er USA stadig et magtfuldt land. Det betyder, at deres nuværende tilstand vil få stor indflydelse på hele verden– også Danmark. >>Vi lever i den økonomiske globaliserings tidsalder. En meget stor del af Danmarks produktion sælges til fremmede markeder. Derfor er den økonomiske

Citat: Jørgen Ørstrøm Møller, Forfatter og forsker

Nærmer sig klippekanten 48 ud af 50 amerikanske stater kan ikke betale sine udgifter. F.eks. bliver kun 55% af staten Illinois’ udgifter rent faktisk finansieret. Den seneste tid er der også blevet slået rekord i antallet af

amerikanske banker, der går fallit. ”Groft sagt kan det siges, at amerikanerne vil have et samfund, der koster 25% af nationalindkomsten, men ikke betale mere end 20% for det”, udtaler Jørgen

se på globaløkonomien, eller også afskriver vi deres gæld, hvorefter USA’s økonomiske vækst vil stige og gøre godt for globaløkonomien. Hvad vælger vi?

Ørstrøm Møller.

Enten betaler USA hele gælden tilbage, men må leve med en lav økonomisk vækst, som vil have stor indflydel-

Grønlands grænseværdi Grønland har med et snævert flertal lovlig gjort udgravning af uran. Rigsfælleskabet vil gerne have noget at skulle have sagt, men Grønlands regering vil selv bestemme. Er Grønland nu på grænsen til at blive uafhængig af Danmark? Philip Ravn philipravn@hotmail.com

D

. 24 oktober ophævede, Grønlands Naalakkersuisut den såkaldte nultolerance, med et snævert flertal Træder Grønland nu over den grænse, som store dele af verden allerede har trådt over, bare for at træde tilbage. Efter 25 år hvor Grønland har sagt nej til opgravning af radioaktive stoffer, er det så nu blevet lovliggjort. De største Grønlandske demonstrationer nogen sinde finder sted nu, på grund af op hævningen af nultolerancen. Grønland meddeler, at hvis der bliver svaret ja til deres beslutning i rigsrådet, vil de stadig samarbejde med Danmarks regering. Det er her i Kvane-

fjeld, de har tænkt sig at grave jernmalmen op, der er fyldt med uran.

Uranet er ikke alene et grønlandsk anliggende. Det er et spørgsmål for Rigsfællesskabet på grund af de udenrigs-, forsvarsog sikkerhedspolitiske aspekter, meddeler Villy Søvndal

KILDE: Polfoto, FOTOGRAF: Mette Bendixsen

Danmarks og Grønlands regeringer nedDanmark eller Grønland? Danmarks regering prøver at holde fast i sætte et Tvistløsningsnævn, der skal tage Grønland, men Grønland vil selv bebeslutningen. stemme hvem der skal vove over mineralerne. Grønland henviser til selvstyrerlovem, mens Danmark peger på Grundloven der siger. at ”kongen (Regeringen) handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender.” Hvis de ikke kommer til enighed, kan


GRÆNSEPOSTEN

Fredag, d. 15. november 2013

Kultur og politik

3

Kunstnere eller kongelige? Er H.M dronningens og H.K.H prinsgemalens udstilling ”Pas De Deux Royal” på ARoS Aarhus kunstmuseum virkelig kunst? Eller bliver det kaldet kunst, fordi det er dronningen og prinsgemalen, der har lavet det? Kamille Skauge, Stina Særkjær, Emil Kock

ningens collager var noget, vi specielt syntes rigtig godt om. Man kunne se, at farverne og figurerne var meget velovervejet og meget flot klippet ud. Collagerne består af udklip fra aktionsblade. H.M dronningen har god sans for detaljer, det kan også ses på den måde, de flotte collager er sat sammen på. Vi mener, at udstillingen er kunst, og at både H.M dronningen og H.K.H prinsgemalen har stort talent indenfor kunst, og udstillingen kan sagtens anbefales til andre unge og ældre mennesker, da man helt sikkert vil blive imponeret.

kskauge@gmail.com, SLS@hotmail.com

H

vis man tror, at H.M dronningen og H.K.H prinsgemalen udstiller på ARoS, Aarhus kunstmuseum, fordi de er kongelige, er svaret nej. De smukke oliemalerier og fantasifulde figurer af bronze og marmor springer i øjnene på os, fordi vi aldrig har set noget lignende. Forskellige rum med forskellige kunstværker skaber en rar og fredelig stemning i udstillingen. Hver dag besøger ca. 150 mennesker pr. dag ARoS for at se de flotte udstillinger. Men specielt ved særudstillinger såsom ”Pas De Deux Royal” strømmer turister og mennesker til kunstmuseet for at se de kunstværker. H.M dronningen maler, syer og laver collager. Der er aldrig figurer involveret i H.M dronningens malerier, men forestiller naturlandskaber, mens H.K.H prinsgemalen laver figurer som fabeldyr og menneskekroppe. Digte er også en af hans

KILDE: Polfoto, FOTOGRAF: Casper Dalhoff

specialer. H.M dronningen er meget optaget af natur, hvilket man også kan se, når man træder ind i et af rummene på kunstmuseet, her er fyldt med flotte natur malerier, far-

verne er hovedsageligt grøn og blå. H.K.H prinsgemalens figurer fylder også de forskellige rum, både store og små figurer af samme model kan ses i udstillingen. Især H.M dron-

Partierne går over vælgernes grænser Der er kommunalvalg d. 19. november, men mange vælgere er mere i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds end ved tidligere valg. Hvad skyldes det? First Class. Hvis man inkluderer både kost og logi, har Venstren del af tumulten formanden i alt rejst for og tvivlen skyldes over en million kroner. tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens Vælgerne har talt store forbrug af landets En undersøgelse i Super skattepenge. Han har Brugsen i Malling viser, efter sigende brugt at fem ud af fem har en 808.000 kroner udeluk- udtalt negativ holdkende på 15 flyrejser for ning til partiet Venstre GGGI – en international efter Lars Løkke Rasgrøn organisation, som mussens rejsestunt. han er formand for. Ni Undersøgelsen viser af disse rejser var på også, at tre ud af fem

Nina Kruse ninakruse@hotmail.dk

E

Flyvemaskiner Af: Peter Siggaard Haun perter.s.h@live.dk

I

Disneys Pixars nye animationsfilm, Flyvemaskiner, er Dusty et af de fly, der sørger for at gøde marker i det amerikanske landbrug. Men han

de partier, der nu sidder i regeringen – Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og De Radikale. Denne gang vil kun en ud af ti lærere stemme på de tre partier. Lærerne forklarer, at det skyldes regeringens lockout af og indgreb mod lærerne i foråret. Indgrebet ændrede læFlugt fra rød blok rernes arbejdsforhold, Tendensen til at skifte og lærerne giver regemening er ekstra stærk ringspartierne skylden for forringelserne. hos lærerne. ikke sætter kryds samme sted som ved sidste valg. En af vælgerne udtaler: ”Når jeg har fundet ud af, at det er en gang sludder, de lovede sidste gang, så gider jeg da ikke stemme på dem en ga n g me r e ” .

Syv ud af ti lærere stemte ved sidste valg, på

drømmer sig langt væk fra alt det han ønsker nemlig at deltage i den berømte og store flyvekonkurrence ”Wings around the globe”. Problemet er bare, at Dusty er håbløst bange for højder, så for at deltage skal han ikke kun træne sin fart, men også sin teknik og komme sin højde-

Er Miley gået over grænsen? Joints og twerking på scenen, nøgen i musikvideoer og meget lidt tøj. Det er ”den nye” Miley Cyrus. Af Anna Lin Rosenlund og Cecilie Smidt ceciliesp1801@gmail.com

M

an kan roligt sige, at Miley ikke længere er lille Hannah Montana, men er det her for meget? Går hun over grænsen? Vi har spurgt nogle elever fra 5.-8. klasse på Malling skole, hvad de synes om ”den nye” Miley. Vi spurgte også eleverne om de bedst kan lide ”den

nye” eller ” den gamle” Miley. 56 % svarede, at de bedst kunne lide den gamle. Mens kun 19% bedst kunne lide den nye. Resten

Kilde: Polfoto, Fotograf: VEVO/ youtube.com

Hvad eleverne syntes om ”den nye”

skræk til livs. Med hjælp fra sin men- følelsesladet. Det er en ”under dog” tor, flyvemaskinen Skipper, og med film, der er dejlig forudsigelig. opbakning fra en række nye venner, sætter han sig for at forfølge sin drøm, men der er mange forhindringer. Den har fået fire stjerner fordi, den ”Det er en ”under dog” film, der er dejer god. Det er en god historie, har en- ligt forudsigelig god sammenhæng er udtryksfuld og


GRÆNSEPOSTEN

Fredag, d. 15. november 2013 Sport

4

Dansk stjernespiller tvivlsom til EM Landstræner UIrik Wilbeks håb om en korsbåndsskade blev indfriet, da Rasmus Lauge i dag gennemgik en scanning af sit skadede knæ. Anna Lin Rosenlund annalinrosenlund@gmail.com

D

et bageste korsbånd er delvist afrevet, viste scanningen hjemme i Rasmus Lauges klub i Tyskland, THW Kiel. Syv til ti ugers pause Rasmus Lauge skal holde fire ugers pause med knæet i en skinne, hvorefter der venter yderligere tre uger med gradvis genoptræning, skriver Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

følge klublægen, dr. Detlev Brandecker er det udelukket, at den 22-årige playmaker kan spille kampe før jul, men hvis genoptræningen forløber planmæssigt, vil Rasmus Lauge kunne spille EM-slutrunden i Danmark, der indledes søndag 12. januar.

I 2007 den 26. juli fik Rasmus Lauge fik sin debut på ynglingelandsholdet, og spillede der frem til 2009 I 2009 underskrev han en 3-årig ko ntra kt me d B jerring bro Silkeborg Elitehåndbold. Kontrakten blev i november 2010 forlænget med yderlige 3 år.

Rasmus Lauge er ude i syv til 10 uger, melder klublægen Dr. Detlev Brandecker

I 2010 den 15. april fik han sin debut på det danske A-landshold. December 2010 blev han udtaget som reservespiller til VM 2011. I 2011 den 16. januar blev Rasmus Lauge ind skiftet i Danmarks anden kamp, mod Rumænien, som erstatning for en skadet Thomas Mogensen. I 2012 blev han udtaget til EMslutrunden og vandt sin første europamestertitel.

KILDE: Polfoto, FOTOGRAF: René Schütze

Superligaen

Kampe Score

Point

Brøndby på rette kurs?

Kessler på grænsen til karrierestop?

Peter Trenskow peter.trenskow@gmail.com

1 Midtjylland

15

28-18

30

2 AaB

15

24-17

27

3 FC København

15

26-19

21

4 Brøndby IF

15

20-18

21

5 AGF

15

22-24

18

6 Viborg IF

15

25-23

18

7 FC Vestsjælland

15

18-22

18

8 Esbjerg FB

15

27-24

18

9 OB

15

23-22

18

Er den første nedrykker fundet?

10 Randers FC

15

21-25

18

11 FC Nordsjælland 15

16-23

18

12 Sønderjyske

13-31

11

Halvdelen af Superligaen er snart overstået og Sønderjyske ligger i øjeblikket sidst med kun 11 point i 15 kampe og otte nederlag i de seneste 10 kampe. Det er tydeligt et hold, som er inde i en stor krise, der kan koste dem en plads i landets bedste række. Sønderjyske kan sagtens ende med at være den ene af de to nedrykkere.

15

E

fter deres ringe start på sæsonen, virker det til, at Brøndby træneren Thomas Frank har fået styr på sin tropper. Brøndby har nemlig kun tabt en enkelt Superligakamp ud af deres seneste 10. Brøndby ligger nummer fire i Superligaen, efter der er spillet 15 kampe. Hvis de ender på en fjerde plads, betyder det, at de skal spille Europa League kvalifikation.

Boksning: Dagen er d. 26. maj. Efter 12 omganges brutal boksning rækker Carl Froch armene i vejret i en propfyldt O2 Arena. Overfor ham står en gennembanket Mikkel Kessler, der ligner en mand på vej mod karrierestop. Siden kampen i O2 arena i London har den danske

og internationale bokseverden spekuleret om en tredje kamp og afgørende kamp. Mikkel Kessler vandt den første kamp i Herning, og Froch vandt den anden kamp i O2 Arena i London. Bokseeksperter mener dog, at Mikkel vil vinde den tredje kamp.

KILDE: Polfoto, FOTOGRAF: Lars Poulsen

Fredag

Lørdag

Søndag

Mandag Tirsdag

Alle børnene går til fodbold, undtagen Ole han går i heldagsskole

Grænseposten 8b Malling skole 2013  

Lavet af 8b til aviskonkurrencen hos JP.