Page 1

Õpiprojekt ”Jõulud” Koostajad: Sirle Puusta, Malle Aro, Kati Rahuoja


Õpiprojekti eesmärgid Õppida tundma vana aja kombeid  Laiendada õpilaste silmaringi  Õppida leidma informatsiooni arvuti abil  Tutvuda jõuluroogadega 


Projekti kestvus ja soovituslik kooliaste 

Uurimustöö kestvus 3X4 tundi

II- kooliaste


Saavutatavad pädevused, lähtudes riiklikust õppekavast Väärtuspädevustele kaasaaitamine  Enesemääratluspädevuste toetamine  Pädevuste kujunemisel tähtsustuvad õppeainetena: loodusõpetus, inimeseõpetus, informaatika, eesti keel. 


Probleemülesanne õpilastele Võrrelda tänapäeva ja vana aja jõulutraditsioone  Koostada õpimapp, mis sisaldaks ka traditsiooniliste jõuluroogade retsepte  Mis on verivorst ja kuidas valmistatakse? 


Projekti kirjeldus ehk tegevused klassis Arutelu eelnevate teadmiste väljaselgitamiseks  Rühmadeks jagamine  Infoallikate tutvustamine õpilastele  Õpimapi esitlemine klassis  Ekraanipildi tegemise harjutamine 


Soojenduseks http://www.oswego.org/ocsdweb/match/term/draggeneric.asp?filename =joulumang  http://www.oswego.org/ocsdweb/quiz/mquiz.asp?filename=joulumang1  http://www.oswego.org/ocsdweb/match/matchgeneric.asp?filename=liit sonad_TS 


Mõistatamiseks http://mangunurk.weebly.com/uploads/3/1/2/ 9/3129316/pakapikud2.pdf  http://mangunurk.weebly.com/uploads/3/1/2/ 9/3129316/jouluristsona.pdf  http://mangunurk.weebly.com/uploads/3/1/2/ 9/3129316/joulud1.pdf  Lahendatud mõistatusest tee ekraanipilt. Juhendi leiad: https://sites.google.com/site/mallearo/arvutio petus/4-klass/sonumidneljandale/ekraanipilditegemine 


Soovituslikud allikad http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaevjoulud.php  http://www.maavald.ee/maausk.html?rubrii k=61&id=448&op=lugu  http://kultuuriaken.tartu.ee/?form=taht&d ocid=57  http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%B5ulud 


Kuidas head hinnet saada Suuline ettekanne  Töö on vormistatud kirjalikult WORD-i programmis, mis on saadetud õpetaja e-mailile  Töö sisu: kokkuvõttev jutuke uutest teadmistest jõulude kohta, retseptid, ekraanipildid lahendatud mõistatustest 


Häid jõule ja jõudu tööle!

Õpiprojekti idee. Jõulud.  

Rühmatööna valminud õpiprojekti idee. Alati saab paremini ja huvitavamalt!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you