Page 1

Eerstehulpbijenergie.nl


Dialoogplatform Concept: Eerst Hulp Bij Energie concentreert zich hierbij op de energiebranche met de focus op energiebesparing. De afdeling gaat een dialoog aan met energieverbruikers in de vorm van een online platform. Het energieplatform brengt de consument waar gewenst in ‘gesprek’ met relevante partners. De focus ligt daarbij niet strikt alleen op energiebesparing maar ook op; woningverbetering,comfort,innovatie, duurzaamheid en milieu.

Een Nederlands huishouden woont gemiddeld 7 jaar in hetzelfde huis. In die tijd is men best bereid om in de woning te investeren. Het probleem is echter dat advies modules vaak een stortvloed aan maatregelen adviseert waardoor het zowel financieel als organisatorisch teveel en complex wordt. Eerste Hulp Bij Energie probeert de problematiek (en de oplossing) zo behapbaar te maken door samen met de consument zijn ambitieniveau op de volgende punten na te gaan: comfort, financiële besparing, waardevermeerdering van de woning, milieu, etc. Vervolgens is het de bedoeling dat er op basis van; de gegevens van de woning, de maatregelen die genomen kunnen worden, de financiële ruimte die men heeft en het ambitieniveau, een meerjarenplanning voor de verbetering van (het comfort) van de woning wordt opgesteld.


Steekwoorden: • No-nonsense woonhouding • Budget-wise attitude • Niet te stillen honger naar originele woonideeën • Hands-on mentaliteit • Comfort is belangrijk • Milieu bewust • Lifestyle


Doelstellingen Voor de consument: Tips met een hoge funfactor aangaande Woningverbetering, comfort, financiĂŤle besparing en waardevermeerdering van je huis. Voor de adverteerder: Technische geavanceerde adverteerder naar lifestyle brengen. Informatie vergaren, de consument naar je product brengen Mogelijke marktinzichten, aangeven hoe de consument in elkaar zit. Interactie met je doelgroep Voor Sanoma: Binnen een jaar (na lancering) een dialoog met 15.000 deelnemers te hebben Thema's Agenderen Ventileren Koken Verwarming en comfort Duurzame energie Verlichting en sfeer Energiezuinige huishoudelijke apparaten Isoleren en comfort


Mogelijkheden 1. Commerciele tip Partners kunnen relevante praktische tips aanbieden via de voorbeeldmail en of ontwikkelagenda. Deze tips zijn persoonlijk, en komen voort uit de data die is verkregen in de test. Doel: de consument tot actie aanzetten, begeleiden (verder helpen hun woonwens te realiseren) 4. Commerciele mailing 5. Testpanels 6. Ontwikkelagenda 7. Partnerpagina 8. Commerciele aanjaagblokken naast ontwikkelagenda NB. Aangezien we volop bezig zijn met de invulling, maken we graag een afspraak om e.e.a. verder toe te lichten.


en e r sc t n i Pr

ge a p e m o h


Prin t

scr

een te

st v

raa g


Prin tscr een o

ntw ikke lag end a

EHBE  

Eerst Hulp Bij Energie