Page 1

MALI

14.1. 2011. • ĔŃŁŚ 1 • ĖŁķĻŀij I • ĩĸŀij 100 ķĻŀijŃij • ěĺľijĺĻ ķĵij łņŅij ĿĸńĸŊŀŁ

PRI^E O SVETOM SAVI

EJNAN KOULI

NAJPAMETNIJI DE^AK NA SVETU

R PI IVE VRO GUL NI E U MI

PRINTED IN SERBIA

KAK MA| O SE PO IONI STA ^AR JE

SVEMIRSKI TURISTI POKLON POSTERI

PPRINCEZE RINCEZE SIRENEE NNOVAK OVAK ||OKOVI] OKOVI]


METEOROLO[KI REKORDI

Кад заледи чак и на Х ěĞĦĤĥģēĩěČē: ĕĞēėěğěģ ĤĥēĠĝġĕĤĝě

Ģ

ŁńľĸķŜĻň ĶŁķĻŀij ńĵĸ ńņ ņŊĸńŅijľĻŚĸ ĵŃĸĿĸŀńĽĸ ŀĸłŃĻľĻĽĸ Ļ ĵĸľĻĽij ŁķńŅņłijŜij Łķ ņŁĴĻŊijŚĸŀĻň ŅĸĿłĸŃijŅņŃij ĺij ŁķŃĸŔĸŀŁ ĶŁķĻŋŜĸ ķŁĴij. ĝľĻĿij ńĸ ŁŊĻĶľĸķŀŁ ĴņŀĻ Ļ ĿĸŜij, ij ķij ľĻ Śĸ ŊŁĵĸĽ ĽŃĻĵ ĺij ŅŁ, ŚŁŋ ńĸ ĵŁķĸ ŃijńłŃijĵĸ. ĔĻľŁ ĽijĽŁ ĴĻľŁ, ĿŁŃijĿŁ ńĸ łŃĻłŃĸĿĻŅĻ ĺij ĻĺijĺŁĵĸ ĽŁŚĻ ŀijń ŁŊĸĽņŚņ ŚĸŃ Śĸ ĵŃľŁ ĵĸŃŁĵijŅŀŁ ķij ŝĸ ĿŀŁĶĻ ŃĸĽŁŃķĻ ńij Łĵĸ ľĻńŅĸ ĴĻŅĻ ŁĴŁŃĸŀĻ.

4

Где је падао највећи град? ĠijŚĵĸŝĸ Ļ ŀijŚŅĸĹĸ „ĺŃŀŁ“ ĶŃijķij ĽŁŚĸ Śĸ ĺijĴĸľĸĹĸŀŁ ĴĻľŁ Śĸ ŅĸŋĽŁ ŊijĽ 10 ĽĻľŁĶŃijĿij. ĢijľŁ Śĸ ĺij ĵŃĸĿĸ ŚijĽĸ Колики је био најдебљи ŁľņŚĸ ņ łŃĸķĶŃijŔņ ŚĸķŀŁĶ ŋĵijŚʼnijŃńĽŁĶ ĶŃijķij. снежни покривач? ħĻĺĻŊĽĻ ĶľĸķijŀŁ, ĶŁŅŁĵŁ ĠijŚķĸĴśĻ ńŀĸĹŀĻ Śĸ ŀĸĿŁĶņŝĸ ķij ĺŃŀŁ ĶŃijķij łŁĽŃĻĵijŊ – ĵĻńĻŀĸ 8,3 ķŁńŅĻĶŀĸ ŅŁľĻĽņ ĵĸľĻŊĻŀņ ĿĸŅijŃij – ĻĺĿĸŃĸŀ Śĸ Ļ ŅĸĹĻŀņ – ĵĸŃŁĵijŅŀŁ Śĸ 2. ijłŃĻľij 1944. ĶŁķĻŀĸ ņ ĠĸĿijŊĽŁŚ, ņ ĩņĶŋłĻʼnłľijŅņ, ŀijńŅijľŁ ĿŃĹŜĸŜĸĿ ĵŁķĸ ĽŁŚņ Śĸ ĻńłņńŅĻŁ ijĵĻŁŀ ŀij ŀij ŀijķĿŁŃńĽŁŚ ĵĻńĻŀĻ Łķ ĵĸľĻĽŁŚ ĵĻńĻŀĻ. 2.650 ĿĸŅijŃij.


Колико је трајала најдужа магла у Европи? ėņĹĸ Łķ ķĸńĸŅ ķijŀij, ŅijŊŀĻŚĸ 242 ńijŅij ŀĻŚĸ ńĸ ŃijĺĻľijĺĻľij ĿijĶľij ņ ĿijŚņ 1996. ĶŁķĻŀĸ ņ ĿĸŅĸŁŃŁľŁŋĽŁŚ ńŅijŀĻʼnĻ ĠŁŚňijņń ņ ĥĻŃĻŀŋĽŁŚ ŋņĿĻ ņ ĠĸĿijŊĽŁŚ.

Где су највеће дневне осцилације температуре? ģĸĽŁŃķ ņ ŅĸĿłĸŃijŅņŃŀŁŚ ŃijĺľĻʼnĻ ĺij 24 ńijŅij ķŃĹĻ ĶŃijķ ĔŃijņŀĻŀĶ ņ ijĿĸŃĻŊĽŁŚ ķŃĹijĵĻ ğŁŀŅijŀĻ. ĥijĿŁ Śĸ 27. ŚijŀņijŃij 1916. ĶŁķĻŀĸ ĴĻľŁ 6 ńŅĸłĸŀĻ ĩĸľĺĻŚņńij, ńĵĸ ķŁĽ ŀĻŚĸ łŃŁķŃŁ ĵĸŁĿij ňľijķijŀ ĵijĺķņň ńij ēŃĽŅĻĽij Ļ ķŁ ńľĸķĸŝĸĶ ŚņŅŃij ńłņńŅĻŁ ŅĸĿłĸŃijŅņŃņ ŀij ĿĻŀņń 49 ńŅĸłĸŀĻ ĩĸľĺĻŚņńij. ĥŁ łŃĸķńŅijĵśij ŃijĺľĻĽņ Łķ 55 ńŅĸłĸŀĻ.

ĥŁĽŁĿ ĺĻĿńĽĸ ńĸĺŁŀĸ 1971/72. ĶŁķĻŀĸ ņ ŃĸŀŠĸŃńĽŁŚ ńŅijŀĻʼnĻ ĢĸŃijķijŚĺ ŀij ŁĴŃŁŀʼnĻĿij łľijŀĻŀĸ ģĸŀĻŃ ņ ijĿĸŃĻŊĽŁŚ ķŃĹijĵĻ ĕijŋĻŀĶŅŁŀ łijľŁ Śĸ 26,1 ĿĸŅijŃij ńŀĸĶij. ĤŀĸĹŀĻ łŁĽŃĻĵijŊ, ĿĸŔņŅĻĿ, ŀĻŚĸ ķŁńŅĻĶijŁ Łĵņ ĵĻńĻŀņ, ĵĸŝ ńĸ ńľĸĶijŁ. ēłńŁľņŅŀĻ ŃĸĽŁŃķ ņ ĽŁľĻŊĻŀĻ ńŀĸĶij ĽŁŚĻ Śĸ łijŁ ĺij ĶŁķĻŀņ ķijŀij (Łķ ŇĸĴŃņijŃij 1971. ķŁ ŇĸĴŃņijŃij 1972. ĶŁķĻŀĸ) ŅijĽŁŔĸ ķŃĹĻ Łĵij ŁĴľijńŅ, ńij 31,1 ĿĸŅijŃ.

ġĕġ ČĘ ĥĘğĢĘģēĥĦģē Ħ ħēģĘĠĨēČĥěğē!

Коликом брзином је непрекидно дувао најјачи ветар?

ĠijŚŀĻĹij ŅĸĿłĸŃijŅņŃij ĻĺĿĸŃĸŀij Śĸ 21. Śņľij 1983. ĶŁķĻŀĸ ņ ńŅijŀĻʼnĻ ĕŁńŅŁĽ ŀij ČņĹŀŁĿ łŁľņ, ij ĻĺŀŁńĻľij Śĸ 89,2 ńŅĸłĸŀij ĩĸľĺĻŚņńij ĻńłŁķ ŀņľĸ.

Азија: ĿĻŀņń 67,8 ńŅĸłĸŀĻ ĩĸľĺĻŚņńij ņ ġĻĿĸĽŁŀņ ņ ģņńĻŚĻ, 6. ŇĸĴŃņijŃij 1933. Северна Америка: ĿĻŀņń 63 ńŅĸłĸŀij ĩĸľĺĻŚņńij ņ ĤŀĸĶņ ņ ĝijŀijķĻ, 3. ŇĸĴŃņijŃij 1947. Европа: ĿĻŀņń 55 ńŅĸłĸŀĻ ĩĸľĺĻŚņńij ņ ĦńŅ īŊņĶĸŃņ ņ ģņńĻŚĻ; ķijŅņĿ Śĸ ŀĸłŁĺŀijŅ. Јужна Америка: ĿĻŀņń 32,8 ńŅĸłĸŀĻ ĩĸľĺĻŚņńij ņ ĤijŃĿĻĸŀŅņ ņ ēŃĶĸŀŅĻŀĻ, 1. Śņŀij 1907.

авајима

Где је најхладнија тачка на Земљи?

Колике су најниже температуре измерене у другим земљама?

ĦķijŃĻ ĵĸŅŃij Śĸńņ ŚijĽĻ, ijľĻ ĽŃijŅĽŁ ŅŃijŚņ. ğĸŔņŅĻĿ, ŚijĽ ĵĸŅijŃ ĽŁŚĻ ķņĶŁ ŅŃijŚĸ ĻĿij ĿŀŁĶŁ ŚijŊĸ ķĸŚńŅĵŁ. ėĵijŀijĸńŅŁĶ ijłŃĻľij 1934. ĶŁķĻŀĸ ĵĸŅijŃ ŀijķ łľijŀĻŀŁĿ ĕijŋĻŀĶŅŁŀ ņ ijĿĸŃĻŊĽŁŚ ķŃĹijĵĻ Ďņ ĨĸĿłŋĻŃ ķņĵijŁ Śĸ ĴŃĺĻŀŁĿ Łķ 372 ĽĻľŁĿĸŅijŃij ŀij Ŋijń ķņĹĸ Łķ ķĸńĸŅ ĿĻŀņŅij.

Африка: ĿĻŀņń 23,9 ńŅĸłĸŀĻ ĩĸľĺĻŚņńij ņ ěŇŃijŀņ ņ ğijŃŁĽņ, 11. ŇĸĴŃņijŃij 1935. Аустралија: ĿĻŀņń 22,2 ńŅĸłĸŀij ĩĸľĺĻŚņńij ŀij īijŃľŁŅĻŀŁĿ łŃĸĵŁŚņ ņ ĠŁĵŁĿ ČņĹŀŁĿ ĕĸľńņ, 29. Śņŀij 1994. Океанија: ĿĻŀņń 11,1 ńŅĸłĸŀ ĩĸľĺĻŚņńij ŀij ğijņŀij ĝĸĻ ŀij ĨijĵijŚĻĿij, 17. ĿijŚij 1979.

ěĺ ĽŜĻĶĸ „1001 питање на које наука има одговор“ („ğľijķĻŀńĽij ĽŜĻĶij ĔĸŁĶŃijķ“)

Где је пало највише снега за годину дана?

5


KOMUNALNA POLICIJA „ĚŀijĿ Śij ĽŁ ńŅĸ ĵĻ! ĔŁśĻ ńŅĸ Łķ ŁŀĻň łŃijĵĻň łŁľĻʼnijŚijʼnij. ġŀĻ ńņ ņĵĸĽ ŀijĿŃŋŅĸŀĻ Ļ ŀĻĽijķij ŀĸ ŃijĺĶŁĵijŃijŚņ ńij ŀijĿij”, ŃĸĽľij Śĸ ŁńĿŁĶŁķĻŋŜij ēŀķŃĸij Ľijķ Śĸ ĶŃņłij ĽŁĿņŀijľŀĻň łŁľĻʼnijŚijʼnij ķŁŋľij ņ Śĸķŀņ ķĸŊĻŚņ ņńŅijŀŁĵņ ņ ĔĸŁĶŃijķņ ķij ńĸ ņłŁĺŀij ĺij ĿijľĻŋijŀĻĿij, ķij ĻĿ łŁĽijĹĸ ĺŀijŊĽĸ ĽŁŚĸ ĽŃijńĸ ŜĻňŁĵij Ńijķŀij Łķĸľij Ļ ķij ĻĿ łŁŃņŊĻ ĽijĽŁ Łķ ŜĻň ńľŁĴŁķŀŁ ĿŁĶņ ķij ĺijŅŃijĹĸ łŁĿŁŝ – ĴĻľŁ Ľijķij Ļ ĴĻľŁ Ķķĸ. „Ġĸ ĿŁŃijŅĸ ŅŁ ķij ŀijĿ ŁĴŚijŋŜijĵijŅĸ. ĕĸŝ ĺŀijĿ ķij ŁŀĻĿ ŀĸĵijśijľʼnĻĿij ĽŁŚĻ ĴijʼnijŚņ ŁŅłijŅĽĸ ĵijŀ ĽijŀŅĸ ĺij ŔņĴŃĸ ńľĸķĻ Ľijĺŀij Łķ 5.000 ķĻŀijŃij”, łŁŃņŊĻľij ĻĿ Śĸ ēŀķŃĸij. ěĺŀĸŀijŔĸŀ ĽijĽŁ Śĸ Łĵij ņŊĸŀĻʼnij ķŃņĶŁĶ

Постоји криминалистичка полиција, саобраћајна, гранична, a однедавно и комуунална. Да ли знате шта је њен задатак

и како ми можемо да помогнемо?

ŃijĺŃĸķij ĺŃĸķij ŁĴijĵĸŋŅĸŀij, ŁĴijĵĸŋŅĸŀij ĶľijĵŀĻ ŋĸŇ ŀŁĵĸ ńľņĹĴĸ łŁňĵijľĻŁ Śĸ łijĿĸŅŀņ ķĸĵŁŚŊĻʼnņ ņĺ ŀijłŁĿĸŀņ ķij Śĸ Ľijĺŀij ĺij ŅijĽijĵ łŃĸńŅņł ĻłijĽ ĿijľŁ ĵĸŝij.

6

NA{E DOBRE Ěij łŃĵŁ ĵŃĸĿĸ, ņ ķĸńĸŅ ĶŃijķŁĵij ĤŃĴĻŚĸ, ņľĻʼnijĿij łijŅŃŁľĻŃij ņĽņłŀŁ 225 ĽŁĿņŀijľŀĻň łŁľĻʼnijŚijʼnij, Łķ ĽŁŚĻ Śĸ ŜĻň 93 ņ ĔĸŁĶŃijķņ. ĢŃĸķ ŜĻĿij ńĸ ŀijľijĺĻ ńĻŚijńĸŅ ĺijķijŅijĽij ĽŁŚĸ ŅŃĸĴij ķij Ńĸŋĸ. ėij ŃĸĽĸ ĵĻŋĸ ŀĸ Ĵņķņ ĺijĶijŔĸŀĸ ŁŅłijķŀĻĿ ĵŁķijĿij, ķij ŀij ĽŁľŁĵŁĺĻĿij ĵĻŋĸ ŀĸ Ĵņķĸ ŅŁľĻĽŁ Ńņłij ņ ĽŁŚĸ ĿŁĶņ ķij ņłijķŀņ ŅŁŊĽŁĵĻ ijņŅŁĿŁĴĻľij, ķij ĵŁĺijŊĻ ŚĸķŀŁĿ ĺijńĵijĶķij ŀijņŊĸ ĽijĽŁ ŅŃĸĴij łŃijĵĻľŀŁ ķij łijŃĽĻŃijŚņ ńĵŁŚij ĵŁĺĻľij, ķij ŀĸ ĿŁŃijĿŁ ĺĴŁĶ ŜĻň ķij łĸŋijŊĻĿŁ łŁ ĽŁľŁĵŁĺņ... ĢŁķņŊijĵijŝĸ ĶŃijŔijŀĸ ĽijĽŁ ķij ĴŃĻŀņ Ł ŋņĿijĿij, ĺĸľĸŀĻĿ łŁĵŃŋĻŀijĿij, ŁńĵĸŅśĸŜņ ņľĻʼnij Ļ ŅŃĶŁĵij... īŅĻŅĻŝĸ ņ ńŅijŃĸ ĺĶŃijķĸ, ijľĻ Ļ ń ĺķijŜij ņ ĽŁŚĻĿij ńĸ ŀijľijĺĸ ĺĺķ ĻńŅŁŃĻŚńĽĸ Ļ ĽņľŅņŃŀĸ Ļ ķŃijĶŁʼnĸŀŁńŅĻ. ĝijķij ķ ŀĸĽĻ ŀĸńijĵĸńŀĻ ĽŁĿŋĻŚij łņńŅĻ Ķľijńŀņ ĿņĺĻĽņ ņ ńĵŁĿ ńŅijŀņ, ĽŁĿņŀijľŀĻ łŁľĻʼnijŚʼnĻ ŝĸ ķŁŝĻ ķij Ķij ŁłŁĿĸŀņ ķij ŅŁ ŀĸ ńĿĸ ĵĻŋĸ ķij łŁŀŁĵĻ, ŚĸŃ ńĵijĽŁ ĻĿij łŃijĵŁ ŀij ĺķŃijĵ Ļ ĿĻŃijŀ ńijŀ. ē ŅĸŋĽŁ Ļ ŁŀŁĿ ĽŁĿŋĻŚĻ ĽŁŚĻ ĽŃŁĺ łŃŁĺŁŃ ĴijʼnĻ ŀĸĽĻ ŁŅłijķijĽ.

ĝijĺŀij ŝĸ ńŅĻŝĻ Ļ Łŀĸ ĽŁŚĻ ŀij ŀĸķŁĺĵŁśĸŀĻĿ ĿĸńŅĻĿij łŃŁķijŚņ ŊŁĽŁľijķĸ, ĻĶŃijŊĽĸ, ĶijŃķĸŃŁĴņ, ĵŁŝĸ Ļ łŁĵŃŝĸ. ĕľijńŀĻʼnĻ łijńij ĽŁŚĻ ĻĺĵŁķĸ ńĵŁŚĸ śņĴĻĿʼnĸ ņ łijŃĽ Ļ ŀĸ łŁŊĻńŅĸ ĻĺĿĸŅ Ļĺij ŜĻň, ŀĸĶŁ Ķij ŁńŅijĵĸ ņ ŅŃijĵĻ ĻľĻ łĸńĽņ Ķķĸ ńĸ ķĸʼnij ĻĶŃijŚņ, ŅijĽŁŔĸ ŝĸ ĿŁŃijŅĻ ķij ńĸ ŀijņŊĸ łijĿĸŅĻ. ĤĵĻ ĿĻ ĵŁľĻĿŁ Ľņʼnĸ, ijľĻ łijŃĽ Śĸ ĿĸńŅŁ ĺij ĻĶŃņ Ļ ņĹĻĵijŜĸ, ij ŀĸ ŅŁijľĸŅ, Śĸ ľ’ ŅijĽŁ? – ğĻ ńĿŁ ĵijŋĸ „ķŁĴŃĸ ĽŁĿŋĻŚĸ” Łķ ĽŁŚĻň ĿŁĹĸŅĸ ņĵĸĽ ŁŊĸĽĻĵijŅĻ łŁĿŁŝ, ijľĻ ŅŃĸĴij ķij ĺŀijŅĸ Ļ ŅŁ ķij ĿŁĹĸĿŁ ķij ĽijĺŀĻĿŁ ńĵijĽŁĶij ĽŁ łŃĸĽŃŋĻ łŃijĵĻľij. ĢŁĶŁŅŁĵŁ ŝĸĿŁ ĴĻŅĻ ŀij ńŅŃijŀĻ ŀijŚĿľijŔĻň. ėĸʼnij ĿŁĹķij ŀĸ ĺŀijŚņ ŋŅij Śĸ ĽŁĿņŀijľŀĻ Ńĸķ, ijľĻ ĵĸŝĻŀij ńĻĶņŃŀŁ ĺŀij ŋŅij ĺŀijŊĻ ŅŃņķĻŅĻ ńĸ ķij ŀijĿ ńŃĸķĻŀij ņ ĽŁŚŁŚ ĹĻĵĻĿŁ Ĵņķĸ ŊĻńŅĻŚij Ļ ľĸłŋij. ĘŅŁ, ŅŁ Śĸ ŀijŋ ŀijŚĵijĹŀĻŚĻ ĺijķijŅijĽ – ŁĴŚijŋŜijĵij ĤŃŔijŀ ěľĻŝ, ŋĸŇ łŁķŃņŊŀĸ ŚĸķĻŀĻʼnĸ ĝŁĿņŀijľŀĸ łŁľĻʼnĻŚĸ ĺij ĔĸŁĶŃijķ. ĠŁĵij ńľņĹĴij ĺijľijĶijŝĸ ńĸ ķij ņ ŋĽŁľńĽĻĿ ķĵŁŃĻŋŅĻĿij Ļ ŀij ķĸŊŚĻĿ


ěĞĦĤĥģēĩěČē: ĤēĎē ėģēĝĦĞěď

KOM{IJE

ĻĶŃijľĻŋŅĻĿij ĵĻŋĸ ŀĻĽŁ ŀĸ łijŃĽĻŃij ijņŅŁĿŁĴĻľĸ, ķij ľŁĽijľŀĻ ĿijŀĶņłĻ ŀĸ łŃŁķijŚņ ķĸʼnĻ łĸŅijŃķĸ ĽŁŚĻĿij ĿŁĶņ ķij ńĸ Łĺľĸķĸ, ķij ņŔņ ņ ŅŃijĶ ľŁŋĻĿ ĿŁĿʼnĻĿij ĽŁŚĻ ŅĸŃijŚņ ĿijľĻŋijŀĸ ŀij łŃŁńŚijŊĸŜĸ... ĝŁĿņŀijľŀĻ łŁľĻʼnijŚʼnĻ ķŁĴĻľĻ ńņ ĺijķijŅijĽ ķij łŁńĸŅĸ ŋĽŁľĸ Ļ ņłŁĺŀijŚņ ńĸ ńij ŔijʼnĻĿij. ėij ĻĿ ŁĴŚijńŀĸ ĽijĽŁ ŅŃĸĴij ķij ńĸ łŁŀijŋijŚņ ŀij ņľĻʼnĻ Ļ ķij ĻĿ łŁŀņķĸ łŁĿŁŝ ijĽŁ Ļň ŀĸĽŁ ķĻŃij. ĚijŅŁ ńĸ ńľŁĴŁķŀŁ łŁĹijľĻŅĸ ĽŁĿņŀijľŀŁĿ łŁľĻʼnijŚʼnņ

ijĽŁ ĵijĿ Śĸ ŀĸłŃĻŚijŅŀŁ Ľijķ łŃŁľijĺĻŅĸ łŁŃĸķ ĶŃņłĸ ńŅijŃĻŚĻň Ļ ĴĸĺŁĴŃijĺŀĻň ŔijĽij ņ ŋĽŁľńĽŁĿ ķĵŁŃĻŋŅņ, ŀij ņľĻʼnĻ ĻľĻ ņ łijŃĽņ. ĠĸĽijķij ŜĻňŁĵŁ łŁŀijŋijŜĸ ŀĻŚĸ ľĸłŁ – ķŁĵĻĽņŚņ, ĻĺijĺĻĵijŚņ, ĴijʼnijŚņ ŔņĴŃĸ ŀij ńĵĸ ńŅŃijŀĸ, ŋŅŁ Śĸ ńĵĸ ĽŃŋĸŜĸ ĽŁĿņŀijľŀŁĶ Ńĸķij. ē ĽŁĿņŀijľŀĻ łŁľĻʼnijŚʼnĻ ĻĿijŚņ ľĻńĻʼnĸ Ļ łijľĻʼnĸ Ļ ĿŁĶņ ķij łŃĻĵĸķņ łŃĸńŅņłŀĻĽĸ. ēĽŁ ńĸ ĵijĿij ŁĿijĽŀĸ ŀĸĽĻ łŃĸńŅņł – ŀij łŃĻĿĸŃ, ķij ŋņŅŀĸŅĸ łŃijĺŀņ ĽŁŀĺĸŃĵņ

ŀij ņľĻʼnĻ – ij ĽŁĿņŀijľŀĻ łŁľĻʼnijŚijʼn ĵijń „ņňĵijŅĻ ŀij ķĸľņ“, ŀĸ ĴŁŚŅĸ ńĸ. Ġĸŝĸ ĵijń ĽijĺŀĻŅĻ ŚĸŃ ńŅĸ ĿijľŁľĸŅŀĻ Ļ ĺij ŅŁ ŚŁŋ ŀĸĿij ŁĵľijŋŝĸŜij, ijľĻ ŝĸ ĵijń ņłŁĺŁŃĻŅĻ ķij ŅŁ ĵĻŋĸ ŀĸ ŃijķĻŅĸ Ļ łŁńijĵĸŅŁĵijŅĻ ĽijĽŁ ķij ńĸ ľĸłŁ łŁŀijŋijŅĸ. ē ĵĻ Ķij łŁńľņŋijŚŅĸ. ĘĵŁ Ļ ĺijŋŅŁ: ĺijĿĻńľĻŅĸ ķij ŀĸĽŁ ķŃņĶĻ ŋņŅĻŃij ĽŁŀĺĸŃĵņ Ļ ķij Łŀij ŁķľĸŅĻ ķŁ ĵijŋĻň ŀŁĶņ, ij ĵĻ ńĸ ńijłľĸŅĸŅĸ Ļ łijķŀĸŅĸ. ĥŁ Śĸ Ĵijŋ Ĵĸĺĵĸĺĸ, Śĸ ľ’ ķij? ğ. ĔŃijĽŁŊĸĵĻŝ

7


POZNATE FACE Новак Ђоковић ġĵŁ Śĸ ŃĸŊĸŀĻʼnij ĽŁŚņ Śĸ ĠŁľĸ ĻĺĶŁĵŁŃĻŁ Ľijķ Śĸ ĻĿijŁ ńijĿŁ ŊĸŅĻŃĻ ĶŁķĻŀĸ Ļ Ľijķij Śĸ łŃĵĻ łņŅ ņĺĸŁ ŃĸĽĸŅ ņ ŃņĽĸ. ĠĸĽĻ ńņ Ŀņ ńĸ ńĿĸŚijľĻ, ijľĻ ŜĸĶŁĵĻ ŃŁķĻŅĸśĻ ńņ ĴŃĺŁ ńňĵijŅĻľĻ ķij łŃĸķ ńŁĴŁĿ ĻĿijŚņ łŃijĵŁĶ ńłŁŃŅĻńŅņ – ŅijľĸŀŅŁĵijŀŁĶ Ļ ĵĸŁĿij ņłŁŃŀŁĶ. ĢŁŋŅŁ ńņ ĠŁľĸŅŁĵĻ ŃŁķĻŅĸśĻ ŁĴŁŚĸ ĴĻľĻ ńłŁŃŅĻńŅĻ (ŅijŅij ńĽĻŚijŋ, ĿijĿij ĺijĵŃŋĻľij ħijĽņľŅĸŅ ńłŁŃŅij Ļ ŇĻĺĻŊĽŁĶ ĵijńłĻŅijŜij), ĿijŋŅijľĻ ńņ Ł ŅŁĿĸ ķij ĻĿ ńĸ Ļ ŀijŚńŅijŃĻŚĻ ńĻŀ ĴijĵĻ ńłŁŃŅŁĿ – ŃĸʼnĻĿŁ ńĽĻŚijŜĸĿ ĻľĻ ŇņķĴijľŁĿ. ĠŁĵijĽ Śĸ, ĿĸŔņŅĻĿ, ĵĸŝ ķŁ ŁńĿĸ ĶŁķĻŀĸ łŁĽijĺijŁ ķij Śĸ ŃŁŔĸŀĻ ŅĸŀĻńĸŃ! ĝijŁ ĵĸľĻĽĻ ŅijľĸŀijŅ, ńij ķĵijŀijĸńŅ Ļ łŁ ĶŁķĻŀij ŁŅĻŋijŁ Śĸ ņ ŅĸŀĻńĽņ ijĽijķĸĿĻŚņ ĠĻĽŁľĸ ĢĻľĻŝij ņ ğĻŀňĸŀņ (ĠĸĿijŊĽij). ĔĻľŁ Śĸ ŅŁ ŜĸĶŁĵŁ łŃĵŁ ŁķĵijŚijŜĸ Łķ łŁŃŁķĻʼnĸ ĽŁŚĸ Śĸ ŅĸŋĽŁ łijľŁ ńĵĻĿij. ėŁĴŃij ńŅŃijŀij ŁĵŁĶij ĴĻľij Śĸ Ņij ŋŅŁ ńĸ ĠŁĵijĽ ĴŃĺŁ ŁńijĿŁńŅijľĻŁ. ğĸŔņŅĻĿ, ĺĴŁĶ ŅŃĸŀĻŃijŜij Śĸ ĿŁŃijŁ ķij łŃĸĽĻŀĸ ŃĸķŁĵŀŁ łŁňijŔijŜĸ ŋĽŁľĸ, ŅijĽŁ ķij Śĸ ńĸķĿĻ Ļ ŁńĿĻ ŃijĺŃĸķ ĺijĵŃŋĻŁ ŀij ŃijĺŃĸķŀŁĿ ĻńłĻŅņ. ĠŁľĸ Śĸ, ĻŀijŊĸ, ĻŋijŁ ņ ŁńŀŁĵŀņ ŋĽŁľņ „ĔŁŃij ĤŅijŀĽŁĵĻŝ“ ņ ĴĸŁĶŃijķńĽŁĿ ŀijńĸśņ ĔijŜĻʼnij. ĝijĽŁ Śĸ ŀŁĵĻŀijŃĻĿij ĻńłŃĻŊijľij ŜĸĶŁĵij ĴĻĵŋij ŃijĺŃĸķŀij ĤľijĵĻʼnij ĤŅijŀĽŁĵĻŝ, ĠŁľĸ Śĸ ĴĻŁ ĿĻŃijŀ Ļ łijĹśĻĵ ķĸŊijĽ, ķŃņĹĻŁ ńĸ ńij ńĵĻĿij. ĤĸķĸŁ Śĸ ņ ŊĸŅĵŃŅŁŚ ĽľņłĻ

Лична карта

Надимци: ĠŁľĸ, ĠŁĽĻij Датум рођења: 22. ĿijŚ 1987. Место рођења: ĔĸŁĶŃijķ Боравиште: ğŁŀŅĸ ĝijŃľŁ, ğŁŀijĽŁ Висина: 187 ʼnĿ Тежина: 80 ĽĶ Боја косе: ʼnŃŀij Боја очију: ĴŃijŁŀ-ĺĸľĸŀĸ Породица: ŁŅijʼn ĤŃŔijŀ, ĿijŚĽij ėĻŚijŀij, ĴŃijŝij ğijŃĽŁ Ļ ĆŁŃŔĸ

46

У 21. години постао је трећи тенисер света


у Дејвис купу, наши После победе над Французимасе до главе су и репрезентативци ошишал

ĠŁľĸ Śĸ łŁĺŀijŅ Ļ łŁ ńĿĻńľņ ĺij ňņĿŁŃ Ļ ĻĺņĺĸŅŀŁĿ ŋijŃĿņ. Īņĵĸŀĸ ńņ ŜĸĶŁĵĸ ĻĿĻŅijʼnĻŚĸ ģijŇijĸľij Ġijķijľij Ļ ğijŃĻŚĸ īijŃijłŁĵĸ. ĝijķij ķijŚĸ ĻĺŚijĵĸ ŀŁĵĻŀijŃĻĿij, ņĵĸĽ Śĸ ŁķĿĸŃĸŀ Ļ łņŀ ŃĸŊĻ ňĵijľĸ ĺij ŁńŅijľĸ ŅĸŀĻńĸŃĸ. ěłijĽ, ĿĻńľĻ ķij Śĸ ŀij ŅĸŃĸŀņ ĵĸŁĿij ŅĸĿłĸŃijĿĸŀŅijŀ Ļ ķij ĴņŃŀŁ ŃĸijĶņŚĸ, ŋŅŁ ńĿijŅŃij ĿijŀŁĿ. ěĿij ŅŃĸĿņ ķŁĽ ĻĶŃij, ij Ļ ĺĴŁĶ ĽijĿĸŃij, ijľĻ ņńłĸĵij ķij Śĸ ĽŁŀŅŃŁľĻŋĸ. ĠŁĵijĽ ŊĸńŅŁ łņŅņŚĸ, ŅijĽŁ ĿŀŁĶŁ ŅŁĶij ŀĸķŁńŅijŚĸ: ķij Ŀņ Ŀ ŀijŚĵĻŋĸ łŁŃŁķĻʼnij Ļ ŀijŚĵĻŋ łŃĻŚijŅĸśĻ, ijľĻ Ļ „łľijĺĿij“, łŃĻŚijŅĸ ĝijķij Ŀņ ŁĴijĵĸĺĸ ĽijŚĿijĽ, łŃŋņŅij... ĝijķ ķŁłņŋŅijŚņ, ńľŁĴŁķŀŁ ĵŃĸĿĸ łŃŁĵŁķĻ ĽijŁ Ļ ŁńŅijľĻ ĵŃŋŜijʼnĻ: ńņŃŇņŚĸ łŁ ĵŃ ĻŀŅĸŃŀĸŅņ, łĻŋĸ ķŀĸĵŀĻĽ ŀij ńĵŁĿ ĺĵijŀĻŊŀŁĿ ńijŚŅņ*, Ķľĸķij ŇĻľĿŁĵĸ, ńij ńľņŋij ĿņĺĻĽņ, ĵĻŔij ńĸ ńij ķŃņŋŅĵŁĿ ĵ ĻľĻ ĻĺľijĺĻ ńij ķĸĵŁŚĽŁĿ ČĸľĸŀŁĿ. ġńĻĿ ķĸĵ ńŃłńĽŁĶ, ĶŁĵŁŃĻ ĸŀĶľĸńĽĻ, ĻŅijľĻŚijŀńĽĻ Ļ ĸ ŀĸĿijŊĽĻ. ěńŅĻŊĸ ěńŅĻŊ ķij Ŀņ Śĸ ŅĸŀĻńĽĻ ņĺŁŃ ĢĻŅ ĢĻŅ ĤijĿłŃijń ĤijĿłŃijń, ŊĻŚņ Śĸ ĻĶŃņ łŃijŅĻŁ ŚŁŋ ķĸŊijĽ, ĽĽijŁ ijŁ ķĸŊ ŊijĽ, ij ʼnĸŀĻ Ļ ēŀķŃĸij ēĶijńĻŚij. ĢŁńĸĴŀŁ Ŀņņ ĺŀijŊĻ łŁķŃŋĽij Ģ ŁńĸĴŀŁ Ŀ ķŁĿijŝĸ łņĴľĻĽĸ, ijľĻ ńĸ ŅŃņķĻ ķij ķ ŁĿijŝĸ ł ņ ŁńŅijŀĸ ŊĵŃńŅŁ Ł ńŅijŀĸ Ŋ ĵŃ ŀij ĺĸĿśĻ Ļ ķij ŀĸ ķŁĺĵŁľĻ ķ ŁĺĵŁľĻ ķij Ŀņ ńľijĵij ņķijŃĻ ņ Ķľijĵņ. Ķľijĵņ. Ěij Ě ńijķij Ŀņ ŅŁ łŁľijĺĻ łŁľijĺĻ ĺij ŃņĽŁĿ. С. Рајин

KAD PORASTEM, BI]U PRVI REKET SVETA! ĕĸŝ ĽijŁ ŋĸńŀijĸńŅŁĶŁķĻŋŜijĽ ĶŁķĻŋŜijĽ (Ļ łŃĵijĽ ĘĵŃŁłĸ ņ ĽijŅĸĶŁŃĻŚĻ ŅĸĶŁŃĻŚĻ ńĵŁĶ ņĺŃijńŅij) ņŋijŁ Śĸ ĸņ łŃŁŇĸńĻŁŀijľŀĸ ĵŁķĸ ĸ Ļ łŁŊĸŁ ķij łŁńŅĻĹĸ ĺijłijĹĸŀĸ ĸ ŃĸĺņľŅijŅĸ ŀij ŅņŃŀĻŃĻĿij. Ħ 16. ĶŁķĻŀĻ Śĸ łŁŊĸŁ ķij ĺijŃijŔņŚĸ Łķ ķ ņŊĸńŅĵŁĵijŜij ŀij ŅņŃŀĻŃĻĿij, łij Śĸ Łķ łŃĵŁĶ ŀŁĵʼnij ĵŁķĻŁ ķŃņŋŅĵŁ ŀij ĽľŁłņ ľŁłņ Ļ łĻŝĸ. Ħ 21. ĶŁķĻŀĻ łŁńŅijŁ Śĸ ŅŃĸŝĻ ŅĸŀĻńĸŃ Ń ńĵĸŅij Ļ ŀij ŅŁŚ łŁĺĻʼnĻŚĻ ĻŚĻ Śĸ Ļ ķijŀijń.. ČĸķŀŁ ĵŃĸĿĸ Śĸ ņńłĸŁ Ł ķij ķij ńĸ łŁłŀĸ ķŁ ķŃņĶŁĶ ĿĸńŅij. Ņij. ĠijŚĵĸŝĻ ĠijŚŚĵĸŝĻ ŃĻĵijľĻ ńņ Ŀņ ģŁŠĸŃ ħĸķĸŃĸŃ ħĸķĸŃĸŃ Ļ ģijŇijĸľ Ġijķijľ, ńij ĽĽŁŚĻĿij ŁŚĻĿij ŝĸ ņ ŁĵŁŚ ĶŁķĻŀĻ ŀijńŅijĵĻŅĻ ŅijĵĻŅĻ ķij ńĸ ŀijķĿĸŝĸ ĺij ĿĸńŅŁ ńŅŁ ŋijĿłĻŁŀij.

47

ĝġĖē ĚēĠěğē ĖėĘ ČĘ ĠġĞĘ ě īĥē ģēėě, ğġęĘ ėē Īěĥē ĎĘĖġĕĘ ėĠĘĕĠěĝĘ Ġē ĤēČĥĦ www.novakdjokovic.rs

ņ ńńŃĸķŜĸĿ Ń Ńĸķņ. ĠĻŚĸ Ĵijŋ ĵŁľĸŁ ĴĻŁľŁĶĻŚņ Ļ ĶĸŁĶŃijŇĻŚņ, ijľĻ Śĸ ĺijŅŁ Ļĺ Ĵ ĻŁ ŇĻĺĻŊĽŁĶ ĻĿijŁ – łŁĶijŔijŅĸ – łĸŅĻʼnņ! Ň Ļĺ ĠŁĵijĽ ŀĻŚĸ ĺijĴŁŃijĵĻŁ ńĵŁŚņ ŁńŀŁĵŀņ Ġ ŋĽŁľņ. ŋ ĽŁ ĠĸĽŁľĻĽŁ łņŅij ķŁ ńijķij ŔijʼnĻĿij łŃĻŃĸķĻŁ ĻĺŀĸŀijŔĸŜij. ĦŁŊĻ Śĸķŀĸ ŚŚĸ ĸł ĠŁĵĸ Ġ Łĵ ĶŁķĻŀĸ łŁńľijŁ Śĸ łijĽĸŅĸ ĺij ķĸʼnņ łŃĵŁĶ ķŁ ŊĸŅĵŃŅŁĶ ŃijĺŃĸķij, ij łŁŀĸĽijķ Łķ ł łŁŋijśĸ Ļ ĽijŃŅĸ ĺij ŅņŃŀĻŃĸ. ĚĴŁĶ ŅĸŀĻńij, łŁŋ ĠŁľĸ Łķ łŁŊĸŅĽij ŀĻŚĸ ŃĸķŁĵŀŁ łŁňijŔijŁ ĠŁľ ŀĻ ńńŃĸķŜņ ŋĽŁľņ. ěijĽŁ Śĸ ŅijĽŁ ĿŁŃijľŁ, ĠŁľĸ ĠŁľ łŃĻĺŀijŚĸ ķij Ŀņ Śĸ ĹijŁ ŋŅŁ ŀĸĿij ķŃņĶŁĵĸ Ļĺ ńŃĸķŜĸ ŋĽŁľĸ, ŀĻŅĻ ńĸŝijŜij ŀij ķŁĶŁķŁĵŋŅĻŀĸ ńij ŊijńŁĵij.


SVEMIRSKI TURIZAM

RASPUST U BESTE Лебдење је супер уживанција: астронаути свемирске агенције НАСА у часовима одмора

Ĥĵĸ Śĸ łŁŊĸľŁ 1961. ĶŁķĻŀĸ. ģņńĽĻ ijńŅŃŁŀijņŅ ČņŃĻŚ ĖijĶijŃĻŀ Śĸ łŁľĸŅĸŁ ņ ľĸŅĸľĻʼnĻ ĕŁńŅŁĽ 1, ĵĻŀņŁ ńĸ ĵĻńŁĽŁ ņ ŀĸĴŁ Ļ ĻĺijŋijŁ Ļĺĵijŀ ĚĸĿśĻŀĸ ijŅĿŁńŇĸŃĸ. ġķ Ņijķij ķŁ ķijŀijń, śņķĻ łŁĽņŋijĵijŚņ ŋŅŁ Ŋĸŋŝĸ Ļ ŋŅŁ ķņĹĸ ķij ĴŁŃijĵĸ ņ ĽŁńĿŁńņ. ĖľijĵŀĻ Ńij徣Ķ ĺij ŅŁ Śĸ Ĺĸśij ķij ĻńŅŃijĹĻĿŁ ńĵĸĿĻŃ. ğĸŔņŅĻĿ, łŁńŅŁŚĻ ŚŁŋ Śĸķijŀ ķŁĴijŃ Ńij徣Ķ – ľĸĴķĸŜĸ ņ ĴĸńŅĸĹĻŀńĽŁĿ ńŅijŜņ Śĸ ńņłĸŃ ņĹĻĵijŀʼnĻŚij!

14

ĘĵŁ ĽijĽŁ ĻĺĶľĸķij ĴŁŃijĵijĽ ņ ĴĸńŅĸĹĻŀńĽŁĿ ńŅijŜņ. ĚijĿĻńľĻŅĸ ķij ńĸ ĵŁĺĻŅĸ ľĻŇŅŁĿ Ļ ķij ńĸ ľĻŇŅ ŁŅĽijŊĻ Ļ ĽŃĸŀĸ ķij łijķij. ČŁŚ! ĠĸĿij ĵĸĺĸ, ńijĿŁ ĺijĿĻŋśijĿŁ. ėijĽľĸ, ĵĻ łŁŊŀĸŅĸ ĻńŅŁ ŅijĽŁ ķij łijķijŅĸ, Ļ ijĽŁ ĴĻńŅĸ łŁĶľĸķijľĻ ŁĽŁ ńĸĴĸ, ĻĺĶľĸķijľŁ ĴĻ ĽijŁ ķij Śĸ ńĻľij ŅĸĹĸ łŃĸńŅijľij ķij ĵijń ĵņŊĸ Ļ ĵĻ ĽijŁ ķij ľĸĴķĻŅĸ. ĠĸŋŅŁ ńľĻŊŀŁ ńŅĸ ĿŁĹķij ķŁĹĻĵĸľĻ ijĽŁ ńŅĸ ĺijŃŁŀĻľĻ ņ ĵŁķņ. Ħ ĵŁķĻ ŀijń ńĻľij ĚĸĿśĻŀĸ ŅĸĹĸ ŀĸ ĵņŊĸ


@INSKOM STAYU ŀijķŁľĸ ŅijĽŁ ńŀijĹŀŁ Ļ ĿĻ Łŀķij ĽijŁ ķij łľņŅijĿŁ. ĦłŃijĵŁ ŁĵijĽŁ ĻĺĶľĸķij Ľijķij ńĸ ŀijŔĸŅĸ ņ ĴĸńŅĸĹĻŀńĽŁĿ ńŅijŜņ ņ ńĵĸĿĻŃņ. ĚijŀĻĿśĻĵŁ, ĺijŃ ŀĸ? ġĵŁ ĻĿij ĿŀŁĶĸ łŃĸķŀŁńŅĻ. ģĸʼnĻĿŁ, ĺŀijŅĸ ŁŀŁ Ľijķ ķĻĶŀĸŅĸ ķĵij łŃńŅij ij ņŊĻŅĸśĻʼnij ŀĻĽijĽŁ ķij Ļň ĵĻķĻ, Ļ ĵĻ Łŀķij łŁľij ńijŅij ķŃĹĻŅĸ ŃņĽņ ķŁĽ ŀĸ łŁŊŀĸ ķij ĵijń ĴŁľĻ łij Śĸ łŁķņłĻŃĸŅĸ ķŃņĶŁĿ ŃņĽŁĿ. Ħ ĴĸńŅĸĹĻŀńĽŁĿ ńŅijŜņ Ņĸ łŃŁĴľĸĿĸ ŀĸŝĸŅĸ ĻĿijŅĻ. ĕijŋij ŃņĽij Śĸ ľijĽij ĽijŁ łĸŃŁ Ļ ĿŁĹĸŅĸ ķŁ ĿĻľĸ ĵŁśĸ ķij ńĸ ŚijĵśijŅĸ ĺij ĵŃĸĿĸ ŊijńŁĵij, ĽŁŚĻň ņ ńĵĸĿĻŃņ ŀĸĿij, ijľĻ łij ŋŅij. Ĥ ķŃņĶĸ ńŅŃijŀĸ, ĻĿij Ņņ Ļ ŃijĺŀĻň łŃŁĴľĸĿij. ģĸʼnĻĿŁ, ŀĸŝĸŅĸ ĺŀijŅĻ ŋŅij Śĸ „ĶŁŃĸ“ ij ŋŅij Śĸ „ķŁľĸ“ ŚĸŃ ĵijń ńĻľij ŅĸĹĸ ŀĸ ĵņŊĸ ŀĻ ŀij Śĸķŀņ ńŅŃijŀņ, łij ľijĽŁ ĿŁĹĸŅĸ ķij ńĸ ĺĴņŀĻŅĸ ņ łŃŁńŅŁŃņ. ĠŁ, ŀĻŋŅij Łķ ŁĵŁĶij ŀĻŚĸ ńłŃĸŊĻľŁ śņķĸ ķij ńŅijľŀŁ Ĺĸľĸ ĵĻŋĸ Ļ ķijśĸ ņ ńĵĸĿĻŃ. ėŁ ńijķij ńņ ŅijĿŁ ĻŋľĻ ijńŅŃŁŀijņŅĻ – śņķĻ ŊĻŚĸ Śĸ ĺijŀĻĿijŜĸ ķij łņŅņŚņ ņ ńĵĸĿĻŃ Ļ ĻńŅŃijĹņŚņ Ķij. ğĸŔņŅĻĿ, ņ łŁńľĸķŜĻň ķĸńĸŅijĽ ĶŁķĻŀij ņ ńĵĸĿĻŃ ŁķľijĺĻ Ļ ńĵĸ ĵĻŋĸ ŅņŃĻńŅij! ĢŃĵĻ ŅņŃĻńŅij ņ ńĵĸĿĻŃņ ĴĻŁ Śĸ ijĿĸŃĻŊĽĻ ĿņľŅĻĿĻľĻŁŀĸŃ ėĸŀĻń ĥĻŅŁ. ġĵijŚ ĻŀĹĸŜĸŃ Śĸ ĶŁķĻŀijĿij ňŅĸŁ ķij ľĸŅĻ ĿĸŔņ ĺĵĸĺķijĿij Ļ 2001. ńijŀ Ŀņ ńĸ ŁńŅĵijŃĻŁ Ľijķij Śĸ ģņńĽij ńĵĸĿĻŃńĽij ijĶĸŀʼnĻŚij ķŁĺĵŁľĻľij ķij ńĸ Łŀ łŃĻķŃņĹĻ

ŚĸķŀŁŚ ĶŃņłĻ ŃņńĽĻň ijńŅŃŁŀijņŅij ĽŁŚij Śĸ ŅŃĸĴijľŁ ķij ŀij ŀĸķĸśņ ķijŀij Łķĸ ķŁ ğĸŔņŀijŃŁķŀĸ ńĵĸĿĻŃńĽĸ ńŅijŀĻʼnĸ ĽŁŚij ĽŃņĹĻ ņ ŁŃĴĻŅĻ ŀijŋĸ łľijŀĸŅĸ. ėĸŀĻń ĥĻŅŁ Ņijķij Ļ ŀĻŚĸ ĴĻŁ ŅijĽŁ Ŀľijķ. ěĿijŁ Śĸ 60 ĶŁķĻŀij, ĿĸŔņŅĻĿ, ŅŁ Ŀņ ņŁłŋŅĸ ŀĻŚĸ ńĿĸŅijľŁ ķij ńĸ ĵĸŁĿij ľĸłŁ łŃŁĵĸķĸ. Ěij ŁĵŁ „ľĸŅŁĵijŜĸ“ ĥĻŅŁ Śĸ ĿŁŃijŁ ķij łľijŅĻ 20 ĿĻľĻŁŀij ķŁľijŃij. ĠĸĽŁ ĴĻ łŁĿĻńľĻŁ ķij łŁńľĸ ŁĵijĽŁ ńĽņłĸ ŋĸŅŜĸ łŁ ńĵĸĿĻŃņ ŀĻĽŁĿĸ ĵĻŋĸ ŀĸŝĸ łijńŅĻ ŀij łijĿĸŅ ķij łĻŅij ĺij ńĵĸĿĻŃńĽĻ ĶŁķĻŋŜĻ ŁķĿŁŃ. ĠijłŃŁŅĻĵ, ĺij ėĸŀĻńŁĿ ĥĻŅŁĿ ńņ ńĸ ĺijŃĸŔijľĻ ĿŀŁĶĻ ĽŁŚĻ ńņ ķijľĻ ŚŁŋ Ļ ĵĻŋĸ ŀŁĵʼnij ńijĿŁ ķij ľĸĴķĸ ņ ŀņľŅŁŚ ĶŃijĵĻŅijʼnĻŚĻ. ĢŃĵĻ ńľĸķĸŝĻ ńĵĸĿĻŃńĽĻ ĻĺľĸŅŀĻĽ ĴĻŁ Śĸ ČņĹŀŁijŇŃĻĽijŀijʼn ğijŃĽ īijŅľĵŁŃŅ. ġŀ Śĸ ĺij ŁńijĿ ķijŀij ĴŁŃijĵĽij ņ ńĵĸĿĻŃņ 2002. ĶŁķĻŀĸ ŅijĽŁŔĸ łľijŅĻŁ 20 ĿĻľĻŁŀij ķŁľijŃij. ġķ Ņijķij, ŁŅłŃĻľĻĽĸ ŚĸķŀŁĿ ĶŁķĻŋŜĸ ğĸŔņŀijŃŁķŀij ńĵĸĿĻŃńĽij ńŅijŀĻʼnij ņĶŁńŅĻ łŁ ŚĸķŀŁĶ ĴŁĶijŅijŋij-ŅņŃĻńŅņ. ėŁ ńijķij ńņ łŁŃĸķ ėĸŀĻńij ĥĻŅij Ļ ğijŃĽij īijŅľĵŁŃŅij ņ ńĵĸĿĻŃņ ĽijŁ ŅņŃĻńŅĻ ĴĻľĻ: ēĿĸŃĻĽijŀijʼn ĖŃĸĶŁŃĻ ġľńĸŀ (11 ķijŀij ņ ńĵĸĿĻŃņ), ěŃijŀĽij ēŀņŋĸ ēŀńijŃĻ (12 ķijŀij), ğijŔijŃēĿĸŃĻĽijŀijʼn ĪijŃľń ĤĻĿŁŜĻ Први туриста у (ķĵij łņŅij – 15 свемиру Денис Тито Ļ 14 ķijŀij),

15


Ануше Ансари била је 12 дана у свемиру

ēĿĸŃĻĽijŀijʼn ģĻŊijŃķ ĖĸŃĻŁŅ (12 ķijŀij) Ļ ĝijŀijŔijŀĻŀ ĖĻ ĞijľĻĴĸŃŅĸ (12 ķijŀij). ėij ĴĻńŅĸ ņŁłŋŅĸ ĿŁĶľĻ ķij ńĸ ņłņńŅĻŅĸ ņ ľĸĴķĸŝņ ijĵijŀŅņŃņ, łŁŅŃĸĴŀŁ Śĸ ķij ĺijĵŃŋĻŅĸ ķņĶņ Ļ ŀijłŁŃŀņ ŁĴņĽņ. ĤĵijĽĻ Łķ ŁĵĻň śņķĻ ĿŁŃijŁ Śĸ ķij łŃŁĵĸķĸ ŀijŚĿijŜĸ ĶŁķĻŀņ ķijŀij ņ ʼnĸŀŅŃņ ĺij ŁĴņĽņ ijńŅŃŁŀijņŅij, Ķķĸ ńņ ńĸ ŁĴņŊijĵijľĻ ńĽŁŃŁ ĻńŅŁ ĽijŁ Ļ łŃijĵĻ ijńŅŃŁŀijņŅĻ. ēľĻ ŊijĽ ŀĻ łŁńľĸ ŅŁĶij ŀĻŚĸ ńĻĶņŃŀŁ ķij ŝĸ ĵijń łņńŅĻŅĻ „ĶŁŃĸ“. ēĽŁ ńľņŊijŚŀŁ

Свемирски хотел биће удаљен од Земље 350 километара

ŀĻńŅĸ ņ ŅŁł ŇŁŃĿĻ ņ ĵŃĸĿĸ łŁľĸŅijŜij, ĵŃijŅĻŝĸ ĵijń ĽņŝĻ. ČijłijŀńĽĻ ĻŀŅĸŃŀĸŅ ĴĻĺŀĻńĿĸŀ ėijĻńņĽĸ ĘŀŁĿŁŅŁ Śĸ ĴĻŁ ĴijĽńņĺijŀ. ĠijĻĿĸ, łŃĸķ ńijĿ łņŅ ņńŅijŀŁĵĻľŁ ńĸ ķij ĻĿij ĽijĿĸŀ ņ ĴņĴŃĸĶņ Ņĸ Ŀņ Ļĺ ĺķŃijĵńŅĵĸŀĻň Ńij徣Ķij ŀĻńņ ķŁĺĵŁľĻľĻ ķij łŁľĸŅĻ. īŅŁ Śĸ ŀijŚĶŁŃĸ, ŀĻńņ Ŀņ ĵŃijŅĻľĻ 21 ĿĻľĻŁŀ ķŁľijŃij ĽŁŚĸ Śĸ łľijŅĻŁ ĺij łņŅ! ĤĵĸĿĻŃńĽŁ ľĸŅŁĵijŜĸ ŚŁŋ ņĵĸĽ ŀĻŚĸ ķŁńŅņłŀŁ ŀijĿij ĽŁŚĻ ŀĸĿijĿŁ ĿĻľĻŁŀĸ, ĿĸŔņŅĻĿ, ʼnĸŀĸ ŝĸ ńĵĸ ĵĻŋĸ łijķijŅĻ Ļ ńijńĵĻĿ Śĸ ĿŁĶņŝĸ ķij ŝĸŋ ņłŃijĵŁ ŅĻ ĴĻŅĻ Śĸķijŀ Łķ ŁŀĻň ĽŁŚĻ ŝĸ ĵĻķĸŅĻ ĺĵĸĺķĸ ĻĺĴľĻĺij. ĤŅŁĶij, łŃĸķľijĹĸĿŁ ķij ŁķĿijň ŀijĴijĵĻŋ ĽijńĻʼnņ łŃijńĻʼnņ ĺij łņŅ ņ ĽŁńĿŁń! Ĕ. ĝŃijŚĻŋŀĻĽ

ķij ńĸ ŁķĿŁŃĻ, ĿŁĹĸ ķij ńĸ łŃĻľĸłĻ ņĺij ĺĻķ. Ħ ŁĵŁĿ ňŁŅĸľņ ĿijĿij ĵijń ńĻĶņŃŀŁ Хотел у Земљиној орбити ŀĸ ĴĻ ĶŃķĻľij ĺij ŀĸņŃĸķŀņ ŇŃĻĺņŃņ ĽŁŚij Čĸķŀij ŃņńĽij ĽŁĿłijŀĻŚij łľijŀĻŃij ķij ĻĺĶľĸķij ĽijŁ ķij ńŅĸ ŅĸĽ ņńŅijľĻ, ŚĸŃ ĴĻ Ļ ĻĺĶŃijķĻ ňŁŅĸľńĽĻ ijłijŃŅĿijŀ ņ ŁŃĴĻŅĻ Ŝĸŀij ĽŁńij Ļŋľij ŀij ńĵĸ ńŅŃijŀĸ. ě ķij, ņ ŀijŋĸ łľijŀĸŅĸ ķŁ 2016. ĶŁķĻŀĸ. ġĵijŚ ňŁŅĸľŊĻŝ ĴĻ ńĸ ŁĴŃŅijŁ ŁĽŁ ĚĸĿśĸ ĵĸŁĿij ńĵĸĿĻŃńĽŁĿ ňŁŅĸľņ ŀĸ łŁĽņŋijĵijŚŅĸ ķij ĵĸľĻĽŁĿ ĴŃĺĻŀŁĿ – Śĸķijŀ ĽŃņĶ ŀijłŃijĵĻŁ ńĸ ŅņŊĸŅĸ ŚĸŃ ŀĸŝĸŅĸ ņńłĸŅĻ ķij ĺijķijŅĸ ĴĻ ĺij ńijŅ Ļ łŁ. ĝijĽĵŁ Śĸ ńijĿŁ ņĹĻĵijŜĸ ņķijŃijʼn Ĵĸĺ ŁńľŁŀʼnij ņ ŀŁĶijĿij! ĵĻķĸŅĻ ĻĺľijĺijĽ Ļ ĺijľijĺijĽ ńņŀʼnij łĸŅŀijĸńŅ łņŅij ŀij ķijŀ Ļ ĻĿijŅĻ ķĻĵijŀ łŁĶľĸķ ŀij ŀijŋņ łľijŀĸŅņ ńij ĵĻńĻŀĸ Łķ 350 ĽĻľŁĿĸŅijŃij! ē ŅĸĽ ĽijĽŁ ĺijĴijĵŀŁ ĿŁĹĸ ĴĻŅĻ! Ġij łŃĻĿĸŃ, łŃŁńłĸŅĸ ńŁĽ Ļĺ Ŋijŋĸ, ij Łŀ ŁńŅijŀĸ ņ ĵijĺķņňņ ĽijŁ ĴijľŁŀŊĻŝ. ĤĵĻ ijńŅŃŁŀijņŅĻ, ĻŀijŊĸ, łĻŚņ ńŁĽŁĵĸ ŀij ńľijĿĽņ ķij ŁĽŁ ŜĻň ŀĸ ĴĻ ĵĻńĻľĻ ľĸłśĻĵĻ ĴijľŁŀĻ. ēŃňĻŅĸĽŅĸ ńņ ńĸ ķŁńĸŅĻľĻ ķij ĺĻķŁĵĸ Зидови хотела биће ňŁŅĸľij, ĽijŁ Ļ Łķĸľij ĺij ŅņŃĻńŅĸ, облепљени чичком ŀijłŃijĵĸ Łķ ŊĻŊĽij, ŅijĽŁ ķij ĽŁ ňŁŝĸ

16

/612_sve_01  
/612_sve_01  

http://www.malizabavnik.rs/dokument/612_sve_01.pdf

Advertisement