Issuu on Google+

DESIGNMANUAL

Oktober

2012


Forord.

Fiberriket er en ny oppstaretet bedrift her i Trondheim. Fiberriket skal drives av daglig leder som er Yvonne Aune. Fiberriket skal i første omgang begynne med kantine bedrift, men kanskje etterhvert utvikle seg til noe større og catering. Fiberriket sine kjerneverdier er: - Gullverdt - Harmonisk - Sunt Fiberriket trenger en ny og moderne identitet som fungerer internt her i Trondheim. Fiberrikets grafiske profil skal bidra til å uttrykke firmaets profil, kompetanse og innflytelse. Den skal vise Fiberriket på en spesiell måte som gjør den unik. Fiberrikets profil skal styrke Fiberriket som merkevare og firma i hele deres kommunikasjonsspekter Fiberrikets design er laget på langsiktig mål og bedriftsfilosofi, med tanke på at identiteten deres skal holde så lenge som mulig. Denne designmanualen skal rettlede for bruken av det visuelle identitetsprogrammet, fra symbol til det femte elementet.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL

Kjennetegnene som er beskrevet i denne manualen er de eneste man skal bruke. Dette er kjernen i en sterk identitet. Den visuelle identiteten er utviklet slik at man ikke skal behøve å gjøre bildet av Fiberriket uklart. Alt du trenger å fremføre for Fiberriket sin visuelle identitet på en konsistent og konsekvent måte befinner seg i denne boken.


Innhold

Fiberrikets designmanual er en veileder for hvordan profiel skal benyttes. Og inneholder grunnleggende rettningslinjer og eksempler på løsninger. Aktiv bruk av rettningslinjene vil sikre at profilen blir benyttet konsekvent og indentifiserer Firberriket som avsender.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL

KAPITTEL 1. VERDIORD.

KAPITTEL 4. NETTSIDE.

Fiberrikets opplevelsesverdier ...5 Verdiord gullverdt .............................6 Verdiord harmonsik ...........................7 Verdiord sunt ........................................8

Nettside ................................................24 Nettside ................................................25 Nettside ................................................26 KAPITTEL 5. MILJØ.

KAPITTEL 2. IDENTITET. Logo ...................................................... 10 Logo ........................................................11 Farger .....................................................12 Fonter .....................................................13 Fonter .....................................................14 Femte element ...................................15 Femte element ...................................16 Bildestil ..................................................17

Meny .......................................................28 Bildekor .................................................29 Skilting .................................................. 30 Uniform ...................................................31 Cafeteria/Rekvesita ......................32 KAPITTEL 6. ANNONSERING. Stillingsannonse ...............................34 Plakat .....................................................35

KAPITTEL 3. POSTALIA. KAPITTEL 7. TILLEGGSELEMENTER. Brevark ...................................................19 Konvolutt ............................................. 20 Visittkort .................................................21 Mappeomslag ...................................22 .

tilleggselementer .............................37


VERDIORD


Fiberrikets opplevelsesverdier

Fiberrikets opplevelsesverdier er bærebjelkene i all markedskommunikasjon fra Fibberriket. Tilværelsen fra disse tre vil variere fra situasjon, men ingen av dem skal være fraværende. Det er disse ordene som skal gjenspeile Fiberriket som firma og hva vi assosierer det med. Her er følgende betydning av ordene: Gullverdt - Skal gjenspeile logoen i form av farge og struktur, at kroppen vår er gullverdt, og derfor hva vi spiser. Harmonisk - Skal uttrykke Fiberrikets omgivelser. Det skal være et uttrykk som gjenspeiler lokalene til Fiberriket. Sunt - Skal reflektere kostholdet, og maten Fibrriket representerer.

5.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


Verdiord: Gullverdt

6.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


Verdiord: Harmonisk

7.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


Verdiord: Sunt

8.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


IDENTITET


Logo

Logoens viktigste jobb er å identifisere Fiberriket. den består av et symbol og selve skriften. Disse skal alltid stå sammen når hele logoen skal vises. Logoen skal brukes i svart hvitt til feks fax osv. Den skal også brukes som svart hvitt ved en farget overflate Logoen i minstestørrelse er 10 mm høy og 25 mm bred.

10.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


Logo

11.

E

Dette er logoens sikkerhetsområde. Det er viktig at denne blir opprettholdt til enhver tid. Uansett størresle skal det alltid være avstand “E” utenfor logoen på alle sider.

E

E

Når logoen settes som en tag på et annet bilde, skal logoen ligge 3 “E” fra høyre ytterkant. og en “E” fra undersiden av logoen ned til bildet.

E

E E E

E

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


Farger

12.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL

Hovedfarger Fiberrikets fargepallett skal benyttes på all virksomhet gjennom firmaet, dette for å skape identitet og orden. Fargepalletten er god å bruke for oversiktelig inndeling av kapitler eller kategorier i kateloger osv.

PMS: 4635C CMYK:32/63/82/2 RGB: 148/94/58 HEX: 945e3a

For trykkprosesser gjelder Pantone Matching Systems (PMS) og europaserien for rasterkombinasjoner for 4 fargetrykk (CMYK). For skjerm gjelder RGB og HEX.

PMS: 7509C CMYK: 14/33/65/0 RGB: 219/172/109 HEX: dbac6d

Sekundærfarge PMS: 3258C CMYK: 63/0/37/0 RGB: 75/200/182 HEX: 4bc8b6

Pantone hexachrome black c CMYK: 72/66/65/74 RGB: 33/33/33 HEX: 212121


Fonter

13.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL

Fiberrikets hovedfont er Champagne and Limousines. Det betyr at denne fonten skal brukes i profileringen av Fiberriket og Fiberrikets produkter. Dette gjelder f.eks. visittkort, annonser, og i katalogen.

Champagne & limousines regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Champagne & limousines regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Hvis typografien skal benyttes i farger. skal man foholde seg til fargepaletten. Versaler og uthevinger kan brukes for å forsterke inntrykket. Skygger og konturer skal ikke benyttes.

Champagne & limousines Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Champagne & limousines regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

For skjermbasert kommunikasjon og internett gjelder egne rettningslinjer. Ved utforming av dokumneter internt i firmaet gjelder egne regler blandt annet når det gjelder typografi i brødtekst etc.


Fonter

1. Mengdetekst i brev Denne fonten skal benyttes ved større tekstmengder - dvs i brevtekst og rapporter. Fonten har høy lesbarhet og er plassøkonomisk. Dette er også en vanlig font alle har et kjennskap til.

14.

1.

Man kan benytte seg av versaler og uthevinger for å forsterke inntrykket. Farger, skygger og konturer skal ikke benyttes. 2. Web Av flere funksjonelle årsaker benyttes erstatningsfonten Verdana for medier som: internett, powerpoint og e-post.

2.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL

Times New Roman abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Times New Roman Italic bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Times New Roman Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Times New Roman Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Verdana Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Verdana Bold Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Verdana Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

Verdana Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890


5.element-mønster

Mønsteret består av like symboler som er hentet ut ifra logoen. Dette er sett tett på kornet i logoen, tatt ut to forskjellige element og satt disse to opp mot hverandre som et mønster. Mønsteret skal brukes som dekorelement, som en heldekkende flate, eller som en enkel stripe inn på flaten. Mønsteret skal alltid brukes i farger som fargepaletten viser.

15.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


5.element-mønster

Her er forslag på bruk av mønster, her da brukt på en kakeeske. det skal være rent og stilfullt derfor er det ikke brukt mønster på hele esken. Mønsteret skal være et slags dekorelement, men det skal ikke overdrives, begrens bruken til tre, fire eller seks striper langs siden. I dette tilfellet kakeesken.

16.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


Bildestil.

Fiberrikets profil skal best책 av b책de naturbilder som gir assosisjoner av g책rd, 책ker, korn, det skal fremstille hva maten Fiberriket presenterer. og lages fra bunnen av. Bildene skal brukes i annonser, web, katalog, reklame, pakning, illustrasjonsvegg osv. dette gjelder ikke postalia.

17.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


POSTALIA


Brevark.

19.

10 mm 15 mm Her er brevarket til Fiberriket. Dette er et forminska a4 format. Det vises med eksempel tekst og oppmerket marg. De postale trykksakene er utformet med en ryddig layout som gir logoen en framtredene plass. Typografien som skal brukes i brevene er Times New Roman Regular 10 pkt. Om man skal ha med en form for overskrift over teksten skal den skrives i Times New Roman Bold.

20 mm

(Navn/Firma) (Adresse) (Postnr. og poststed)

50 mm

90 mm

Brevarket har i tillegg til logoen med sitt femte element nederst på arket, for å få et litt mer personlig preg..

(Mottakers/firmaets navn) (v/kontaktperson) (adresse)

Scriptum linguis mutare tardius quam correspondens idiomatum. Cum unus vel plus regestis quoque sermonis venire ad fuerit fortiter divergentibus a linguam per illum, consecuturo situ vocatur diglossia. Tale autem diglossia saepe accipi ut unum lingua, inter litterarum lingua et alia regestis, praesertim si scripturam systema reflectitur eius pronunciation.Native lectores et scriptores Anglorum saepe sunt ignorate complexities Anglorum orthographiam facio scriptum Anglorum aliquanto artificialis construere. Traditionalem abbreviatum Anglorum, saltem pro hereditavit verba, servat, nuper Mediterraneorum Anglorum phonology id est nullius oratione dialecto. Labium superius genus artificiosa haec scripta conservant pleraque faceret intelligibilia scribere Chaucer (1343-1400), etiamsi non intelligat orationem. Scriptum Language refertur ad communicationem in eius scripta forma - maxime communiter, in formis legendis et scribebat. Tamen sumus in necessitas propter oralis lingua; loquendo et audiendo peritias sunt acquisitae naturaliter per parvulos insigniter quin requiratur pro habendo ad docendum illos. Language in suo scripto facta est processu quod requiritur in nostra oralis lingua regulas et must exsisto videlicet docuit. Multae linguae in mundo sunt, non sunt scripta. Sicut literacy peritias innotescunt, orali et scripta lingua arcte intertexti. Therapy laboro in lingua moras et perturbationes fit saepius in combinatione legere et scribens activities. Auxit notitia et intellectum quomodo sonis et litteras se referunt ad invicem potest habere mutua effectus in prolis communicatio solers. Primum intellectum scripsi sermone explicare pueri legere et scribere, multa novis verbis patet consequuntur legendo. Scriptum est lingua magis intricatae quam oralis lingua, ita manifestum est quod parvuli qui legunt magis potest develop magis sophisticated lingua facultatem Cum unus vel plus regestis quoque sermonis venire ad fuerit fortiter divergentibus a linguam per illum, consecuturo situ vocatur diglossia. Tale autem diglossia saepe accipi ut unum lingua, inter litterarum lingua et alia regestis, praesertim si scripturam systema reflectitur eius pronunciation.Native lectores et scriptores

Mål for marger, er vist uthevet. Margene på høyre side er lik som de på venstre. Logoen skal stå i sin minstestørrelse.

Med vennlig hilsen (Signatur) (navn)

10 mm

Kjøpmannsgata 6. 7012 Trondheim. Tlf: 95921746. www.Fiberriket.no Orgnr:123456789

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


Konvolutt.

Konvoluttens oppgave er 책 klart vise avsender og beskytte dens innhold. Formatet er E65 med vindu.

20.

11 mm

M책lene viser hvor langt det er fra topp til bunn i mm. Kari Nordmann Willmannsveita 12 7012 Trondheim. Norge

52 mm

11,5 mm

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


Visittkort.

21.

Dette er et to siders visittkort som skal brukes av de ansatte. I dette tilfellet Yvonne Aune. Femte element er tatt i bruk på baksiden. det skal alltid være i samme størrelse. På fremsiden finner man hovedlogoen til Fiberriket, som er satt i minstestørrelse.

Daglig leder: Yvonne Aune Tlf: 61283243 Mobil:95921746 Mail:Yvonne@fiberriket.no

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


Mappeomslag.

Her er mappeomslaget for Fiberriket. nr 1 er fremside og bakside, mens nr 2 vises innsiden av mappen. med visittkort lagt ved.

22.

1.

Fremsiden har Fiberrikets logo, baksiden har det femte element. I innsiden av mappen kan du legge inn ark og forskjellige postalia.

2.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


NETTSIDE


Nettside.

24.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL

Dette er fremsiden på Fiberrikets nettside. Bakgrunnen er det brukt et sort hvitt bilde som skal illustrere Fiberrikets profil. Nettsiden skal fungere som et sted for kunden der man kan finne informasjon om Fiberriket og om maten Fiberriket serverer. På Fiberrikets nettsider er det brukt erstatningsfonter som nevnt tidligere, Verdana. Menyen er satt opp som et informasjonsfelt på linje nederst. Trykker du på en av hovedmenyene dukker det opp en ny undermeny. Dette er oversiktelig å brukervennlig. Det er også brukt punkter nedenfor for å få frem bedre at det er her man skal trykke.

MENY

CATERING

FIBER

OM OSS


Nettside.

25.

Dette er en av Fiberrikets undersier. Her skal det dukke opp en ny spalte fra hovedsiden når du trykker på hovedknappene. I dette tilfellet er det trykket på “Fiber”

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL

Hvordan virker fiber? Det er spesielt uløselige fiberstoffer som finnes i grove kornprodukter og enkelte plantefiber som har gunstig effekt på kroppen vår. Fiber binder vann og fyller på denne måten tarmen og setter i gang tarmbevegelsene. Fiber er i tillegg gunstig for senking av kolesterol og blodsukker.

MENY

CATERING

FIBER

OM OSS


Nettside.

Her er nettsidene satt p책 plass i en ipad for 책 vise hvordan det vil se ut.

26.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


MILJØ


Meny.

Dette er menyen til Fiberriket. Denne viser fremside og bakside. På fremsiden brukes et svart hvitt bilde som reflekterer verdiordene og profilen fil Fiberriket. På baksiden finner man selve menyen der logoen står øverst. Den har også sitt femte element med seg på venstre kant i lengden.

28.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL

Sandwich

MENY

Club sandwich med salat på siden kr:39 Gresk sandwich med fetaost. kr:39 Fiberrikets spesial sandwich kr:39

Salat Åpen salatbar hver dag med friske grønnsaker og eksotiske frukter.

Noe søtt Cupcake med frosting kr:29 Eplekake: kr19 Hjemmelaget sjokoladekjeks kr:10

Wraps Fajitawrap med guacomole kr:25 vegetarwrap med ost kr:25 Kyllingwrap kr:25

Drikke Smoothies kr:19 Mineralvann kr:15 forskjellig kaffe og te kr:20


Bildekor.

Fiberrikets kjøretøy blir merket med logo og det femte element. Det skal kun brukes logo på dørene på kjøretøyet. Dette blir likt på hver side av bilen. På taket blir det dekket med femte element, men femte element skal ikke brukes noen andre steder på bilen.

29.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


Skilting.

Skilting inne i cafeteia. Skiltet viser logoen i størst grad, men har også med det femte element nedenfor. dette for å få en fin sammenheng mellom konsept. Det femte element skal kun være med på disk skilt.

30.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


Uniform.

Dette er Fiberrikets uniform. Det skal alltid være svarte tøyteksiler, for å få logoen bedre frem. Logoen skal alltid være minstestørrelse i høyre brystparti på t,skjorte,skjorte. På forklet skal Logoen vises midt på med det femte element nederst som en linje over forklet.

31.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


Cafeteria - rekvesita

Papirposer som skal følge med takeaway mat. Posene er av grovt papir, som også går overens med verdiordene. Den skal være enkel med bare logoen tilstede. Posen finnes i stor og liten. Den lille brukes feks til en sandwich. På den lille papirposen skal logoen være i minstestørrelse.

32.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


ANNONSERING


Stillingsannonse.

Stillingsannonser er en viktig del av Fiberrikets ansikt utad. Eksemplet her viser et bilde som hovedfokus og to spalter med tekst. Dette er hovedsakelig en annonse som skal trykkes.

34.

VIL DU BLI VÅR NYE KOKK? Vi trenger deg som har lyst på en utfordring og gode ideer. Du må ha pågangsmot og like hektiske dager.Vår flotte kafe finner du i kjøpmannsgata 6. Kom å besøk oss for en hyggelig å uformell prat.

På denne type annonse skal logoen alltid stå over den siste spalten. All tekst settes i champagne & limousines. Tittel bør stå i samme farge som logoen ( se fargekode) i pt 24. ( Der tittellengde tillater det) Underskrifter skal settes i champagne & limousines bold 14 pt. Brødteksten skal settes som champagne & limousines regular pt 10. På slike annonser skal det alltid brukes et bilde som fokus, og tekst i bokser over dette. Bildet skal alltid være svart hvitt. (boksene alltid hvitt og svart) med motsatt skriftfarge. Forhandlerannonser som skal være i magasiner o.l størrelse A4.

Vi søker etter en matglad, selvstendig og dyktig kokk / kjøkkenansvarlig til vårt kjøkken. Du må være villig til å ta i et tak og i hektiske perioder må man påregne noe ekstra arbeid. Dine arbeidsområder vil omfatte produksjon av varmmat, sauser og salater til koldtkjøkkenet, menyutarbeidelser, anbudsregning, samt kalkulasjon i samarbeid med daglig leder. Du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig da du vil ha kontakt med våre kunder. Førerkort er nødvendig da noe av vår virksomhet foregår utenfor "huset" Gode lønns- og arbeidsvilkår.

Send en mail til Yvonne@fiberriket.no med søknad og cv

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


Plakat.

35.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL

Plakatstørrelse A2. Denne kan også brukes på boards o.l

Klar for en smaksopplevelse? Klar for en smaksopp

levelse?


TILLEGGSELEMENTER


Tilleggselementer.

Her er det satt opp noen tilleggselementer som kan tas i bruk. Kaffekoppen er en takeaway kopp som skal brukes n책r mennesker bestiller kaffe til 책 ta med seg. Vannflasken er Fiberrikets egen drikke, som ogs책 da har sitt eget design.

37.

FIBERRIKETS DESIGNMANUAL


manual