Page 1

SOLNA GYMNASIUMS BIBLIOTEK

Skriva referenser och källförteckning En lathund 2009-06-25


Referera i texten När du skriver ett arbete är det alltid viktigt att redovisa vilka källor du har använt. Det är viktigt att den som läser ser var du hämtat din information men också att läsaren kan se vad som är dina egna åsikter. Det finns flera olika sätt att referera till dina källor i texten. Här kommer de två vanligaste att förklaras; Oxford-systemet och Harvard-systemet (även kallat parantessystemet). Om du inte har fått några direktiv från din lärare om vilket system du ska använda, kan du själv välja vilket du vill använda. Det viktigaste är att du är konsekvent och bara använder ett av systemen. När du hänvisar i den löpande texten ska du ange författare, år samt sida. Om du hänvisar till en webbsida kan du skriva namnet på webbsidan och titeln på avsnittet. Hänvisningen kan du göra på två sätt: 1. 2.

genom parenteser efter meningen eller stycket du vill referera till. (Harvard) genom fotnoter längst ner på sidan (Oxford)

Så här kan det se ut om du hänvisar till en bok. (Backman 1998, s.6) eller Backman 1998, s. 6.

1

Så här kan det se ut om du hänvisar till en webbsida (Drogportalen, drogfakta, Alkohol) eller 1 Drogportalen, drogfakta, alkohol.


Källförteckning I källförteckningen som finns placerad sist i arbetet ska alla de källor som du använt redovisas. Källförteckningen kan innehålla följande rubriker; Otryckta källor och Skriftliga källor

Muntliga källor Hit räknas ex. intervjuer. Följande uppgifter ska finnas med  Namn personen som intervjuats  Datum för intervjun.

Så här kan det se ut Larsson, Liv. 2009-06-25. Telefonsamtal. Olsson, Malin. 2009-06-25. Intervju.

Skriftliga källor Till skriftliga källor räknas exempelvis böcker, tidskrifter, tidningar och webbsidor.

Böcker De här uppgifterna ska finnas med:     

Författare/redaktör Utgivningsår Titel Förlagsort Förlag

Så här kan det se ut. Björk, Nina (1996). Under det rosa täcket: om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. Stockholm: W&W. Elf Karlén, Moa & Palmström, Johanna (2005). Slå tillbaka: om vardagsrädsla & systerskap. Stockholm: Tiden.


Webbsida De här uppgifterna ska finnas med.     

Webbsidans titel Avsnittets/artikelns titel Avsnittets/artikelns författare Datum när webbsidan användes Webbsidans adress

Så här kan det se ut Drogportalen. www.drogportalen.se [2009-06-25] Kvinnors kamp för rösträtt http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/ [2007-05-28]

Databaser När du hämtar information från databaser ex. Landguiden eller. Ne.se ska följande uppgifter finnas med      

Ditt sökord Senaste uppdatering av sidan Databasens titel Vem som är ansvarig för databasen Databasens webbadress Datum när du hämtade informationen

Så här kan det se ut Nigeria. (2006) Landguiden: Länder i fickformat Online. Utrikespolitiska Institutet. www.landguiden.se [2009-06-25] Genus. Nationalencyklopedin. www.ne.se [2009-06-25]


Artikel i dagstidning      

Artikelns författare Artikelns titel Dagstidningens titel Utgivningsdatum Eventuell del/sektion av dagstidningen Artikelns sidnummer

Så här kan det se ut Skawonius, Betty. Röster i Norr. Dagens Nyheter, 2009-06-25, Sektion Kultur, s. 6.

Artikel i tidskrift De här uppgifterna ska finnas med.      

Artikelns författare Artikelns titel Årtal Tidskriftens titel Tidskriftens nummer Artikelns sidnummer

Så här kan det se ut. Hermansson, Inga-Bodil (2007). Diskriminerande läroböcker. Genus: aktuellt magasin från nationella sekretariatet för genusforskning. Nr. 1, s. 11. Törnqvist, Maria (2007). Elitfeminism. Bang: Nr. 1, s. 76-79.


Och så här blir källförteckningen Källförteckning Björk, Nina (1996). Under det rosa täcket: om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. Stockholm: W&W. Drogportalen. www.drogportalen.se [2009-06-25] Elf Karlén, Moa & Palmström, Johanna (2005). Slå tillbaka: om vardagsrädsla & systerskap. Stockholm: Tiden. Genus. Nationalencyklopedin. www.ne.se [2009-06-25] Hermansson, Inga-Bodil (2007). Diskriminerande läroböcker. Genus: aktuellt magasin från nationella sekretariatet för genusforskning. Nr. 1, s. 11 Kvinnors kamp för rösträtt http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/ [2007-05-28] Nigeria. (2006) Landguiden: Länder i fickformat Online. Utrikespolitiska Institutet. www.landguiden.se [2009-06-25] Skawonius, Betty. Röster i Norr. Dagens Nyheter, 2009-06-25, Sektion Kultur, s. 6. Törnqvist, Maria (2007). Elitfeminism. Bang: Nr. 1, s. 76-79.

Skriva referenser och källförteckning: en lathund  
Skriva referenser och källförteckning: en lathund  

Lathund till att skriva referenser och källförteckning. Solna gymnasiums bibliotek

Advertisement