Page 1


La memòria RAM és un tipus de memòria informàtica, caracteritzada per un accés directe en qualsevol ordre en un temps constant, sense distinció de la posició on es trobi la informació ni la posició de la anterior lectura. Avui en dia es produeixen mitjançant circuits integrats. La frase memòria RAM es fa servir per a referir-se als mòduls de memòria.


La memòria que no s’esborra quan tanquem l’ordinador o no rep corrent elèctric és la memòria ROM.


Primer apaguem l’ordinador i obrim la torre. Traiem els cargols que subjecten les tapes o la carcassa i les retirem. Ara hem d’identificar la ubicació de la memòria, si mirem la placa interna veurem una zona on hi va la memòria. Quan està instal·lada tornem a cargolar les tapes o carcassa.


La memòria ROM és un tipus de memòria electrònica de la qual només se’n pot llegir la informació que du grabada. Per tant, s’exclou la possibilitat d’escriure un altre pic una vegada aquesta hi sigui fixada. Segurament el tipus d’unitat ROM més famós sigui el disc compacte (CD-ROM).


La BIOS és una memòria que conté les rutines de més baix nivell i fa possible que l’ordinador pugui arrencar, controlar el teclat, el disc i la disquetera i permet passar el control al sistema operatiu. A més, la BIOS conté el programa de configuració, és a dir, els menús i pantalles que apareixen quan accedim als paràmetres del sistema.


En informàtica un port és una forma genèrica de denominar a una interfície per la que diferents tipus de dades poden ser enviades i rebudes.


En informàtica, un bus és un cable que serveix perquè els dispositius hardware puguin comunicar-se entre si. Són rutes compartides per tots els dispositius i els permeten transmetre informació dels uns als altres, són, en definitiva, les autopistes de la informació interna, les que permeten les transferències de tota la informació manejada pel sistema.


      

 

http://www.monografias.com/trabajos5/chips/chips.shtml#RE http://e-hardware.es/hardware/memoria-rom http://ca.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B2ria_ROM   http://ca.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B2ria_d %27ordinador    http://www.monografias.com/trabajos15/reparacionpc/reparacion-pc.shtml#BIOS    http://ca.wikipedia.org/wiki/Port_(inform%C3%A0tica)    http://www.monografias.com/trabajos/memoria/memori a.shtml   http://www.configurarequipos.com/doc401.html   http://ca.wikipedia.org/wiki/Port_(inform%C3%A0tica)


 

Marta Fuertes Maria Carceller

MEMÒRIA RAM I ROM  

MEMÒRIA RAM I ROM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you