Page 1

TLex output

Strona 1 z 1

gwiazda (noun) 1 ciało niebieskie star: czytać w gwiazdach to read the stars; 2 popularna osoba celebrity klasa (noun) 1 grupa dzieci w szkole class: Zadała całej klasie dodatkową pracę domową She gave the whole class extra homework ; 2 pomieszczenie (sala) w szkole, gdzie odbywają się lekcje classroom: Gdy weszła do klasy, było bardzo cicho It was very quiet as she entered the classroom; 3 dobry styl class: Ona to ma klasę

She's got real class kozak (noun) 1 but zimowy z wysoką cholewką boot: Kupiłam nową parę kozaków na zimę I've bought a pair of new boots for winter; 2 o kimś śmiałym, lubiącym się popisywać brawurą daredevil: Ale z niego kozak! He's a real daredevil!; 3 żołnierz lekkiej jazdy – dawnej formacji wojskowej złożonej z Kozaków cossack: kozacy z sieradzkiego garnizonu cossacks of the Sieradz garrison; 4 ukraiński taniec ludowy kozachok (or kazachok) marynarka (noun) 1 rodzaj męskiej kurtki, noszonej jako część garnituru lub munduru jacket: Klucze są w kieszeni mojej marynarki The keys are in my jacket pocket; 2 wojska walczące na wodzie navy: Mój brat jest

oficerem w marynarce wojennej. My brother is an officer in the Navy. pas (noun) 1 część ubioru służąca do trzymania spodni, koszuli itp. blisko ciała belt: Musiałem poluźnić pas I've had to loosen my belt; 2 wydzielona część jezdni, przeznaczona do jazdy pojazdów w jednym kierunku lane: Aby skręcić w prawo, musisz zmienić pas ruchu To turn right, you need to change lanes pasy (pl noun) 1 przejście na jezdni dla pieszych (o wyglądzie białych pasów) pedestrian crossing, zebra crossing,: Przechodzić przez jezdnię można tylko na pasach You can only cross the road at the pedestrian crossing; 2 urządzenie mocujące pasażera do fotela – w samochodzie lub samolocie seatbelt: Zapnijcie pasy!

Fasten your seatbelts! pierwiastek (noun) 1 substancja składająca się z atomów o tej samej liczbie protonów w jądrze, pierwiastek chemiczny element: Glin jest pierwiastkiem Aluminium is an element. ; 2 liczba, która po podniesieniu do danej potęgi, jest równa liczbie pierwiastkowanej root: Pierwiastkiem kwadratowym z 64 jest 8 The square

root of 64 is 8 pokój (noun) 1 pomieszczenie room: Szukam pokoju do wynajęcia I'm looking for lodgings; 2 nie wojna peace: nic nie mogło zmącić pokoju jego ducha nothing could disturb his peace of mind towarzystwo (noun) 1 obecność przy kimś company: Dotrzymam ci towarzystwa I'll keep you company; 2 organizacja, grupa osób o wspólnych celach lub zainteresowaniach society: Studenckie Towarzystwo

Naukowe powstało w 1998 roku The Students' Science Society was formed in 1998 zamek (noun) 1 budynek warowny castle: Zwiedziliśmy XIX-wieczny zamek królewski i katedrę We visited the 19th century royal castle and the cathedral; 2 mechanizm zamykający drzwi, szuflady lock: Słyszałam, jak ktoś przekręcił klucz w zamku I heard someone turn a key in the lock. ; 3 zapięcie garderoby (zamek błyskawiczny) zip, zipper, zip-fastener: Nie mogę otworzyć torby - zamek się zaciął I can't open my bag - the zip has stuck

file://C:\Documents and Settings\oem\Moje dokumenty\TLex\słownik polsko-angiels... 2012-09-07

słownik polsko-angielski  

słownik zawiera polskie wyrazy posiadające więcej niż jedno znaczenie, ich polskie definicje, angielskie tłumaczenia i przykłady