Page 1

Warszawa, dnia 10.07.2013r. Małgorzata Sadurska Poseł na Sejm RP

Szanowny Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ZAPYTANIE POSELSKIE w sprawie budowy obwodnicy Puław (II etap)

Inwestycja - budowa II etapu obwodnicy jest niezwykle istotna z punktu widzenia miasta Puław, jak również całej Lubelszczyzny. Połączenie drogi S12 z drogą S17 poprzez dokończenie budowy obwodnicy Puław w znaczący sposób podniesie komfort podróżowania dla kierowców oraz poprawi bezpieczeństwo na drogach miasta Puławy. Od wielu lat rząd w przypadku obwodnicy Puław prowadzi niezrozumiałą politykę. Z jednej strony nie neguje konieczności dokończenia tej inwestycji, z drugiej zaś nie są prowadzone prace zmierzające do jej szybkiego zakończenia. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy istnieje harmonogram prac budowlanych dla II etapu obwodnicy Puław? 2. Czy i kiedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę II etapu obwodnicy Puław (proszę o wskazanie daty ogłoszenia przetargu)? 3. Czy w tym roku planowane jest rozpoczęcie wykupu gruntów pod obwodnicę i czy są na to zarezerwowane środki finansowe?

Zapyt pos min transp obwodnica puław  
Zapyt pos min transp obwodnica puław  
Advertisement