Page 1

Rachunek z dnia 23.09.2012 za wykonanie pracy zgodnie z umową z Wystawił/a:

20.09.2012

Małgorzata Jerzykowska

Adres:

Chopina

NIP:

XXXXXXXXX

PESEL:

Urząd Skarbowy:

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Zamawiający NIP Adres:

mLingua Sp. z o.o. 778-14-35-103 Stary Rynek 100

61-773 Poznań

Za wykonanie następującego działa:

Tłumaczenie pisemne POL->ENG, ilość słów 185307 kwota brutto:

4 632,68 EUR

koszty uzyskania przychodu (50%):

2 316,34 EUR

dochód:

2 316,34 EUR

należny podatek: do wypłaty:

417,00 EUR 4 215,68 EUR

XXXXXXXXXXXXX

słownie:

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe: Numer konta: Nauka wystawienia dokumentów Oświadczam, iż nie jestem zarejestrowany/a w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna

data

23.09.2012

podpis

Rachunek do umowy o dzieło  

Przy 50% kosztach przychodu przekazujemy prawa autorskie. Rachunek do umowy o dzieło jest najtrudniejszym do wystawienia dokumentem z trzech...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you