Page 1

dobrze

zamek

dobrze /ˈdɔbʒɛ/ (adverb) 1 gotować, pracować well; 2 postąpić, wybrać right: to był dobry wybór it was a right choice; 3 o samopoczuciu good; 4 wszechstronnie well: on jest zawsze dobrze poinformowany he is

always well-informed forma /ˈfɔrma/ (noun) 1 kształt form: nadać czemuś formę to give sth a form; 2 kondycja shape: trzymać dobrą formę to keep in shape; 3 do ciasta baking tin; 4 literacka literary form; 5 wykrój krawiecki pattern gruby /ˈɡrubɨ/ (adjective) 1 człowiek fat; 2 materiał, książka thick; 3 głos low; 4 (idiom) -a ryba big shot; 5 (idiom) -e pieniądze big (fat) money gwiazda /gvʹi ̯azda/ (noun) 1 ciało niebieskie star: czytać w gwiazdach to read the stars; 2 popularna osoba celebrity; 3 figura gimnastyczna cartwheel; 4 -Polarna Pole Star kamień /ˈkãmʲjɛ ̇̃ɲ/ (noun) 1 obiekt pochodzenia mineralnego stone; 2 -do zapalniczki flint; 3 -szlachetny gem, precious stone; 4 -nazębny tartar; 5 -żółciowy gallstone; 6 -nerkowy kidney stone; 7 -nagrobny gravestone, tombstone; 8 (idiom) -milowy milestone okres /ˈɔkrɛs/ 1 (noun) czas trwania period: ta oferta jest dostępna tylko w określonym okresie this offer is available only for a limited period; 2 pora time; 3 stadium stage; 4 epoka era; 5 menstruacja period piękny /ˈpʲjɛŋ ̇̃ knɨ/ (adjective) 1 wygląd beautiful; 2 (proverb) odpłacić pięknym za nadobne to give tit for tat pokój /ˈpɔkuj/ (noun) 1 pomieszczenie room: szukam pokoju do wynajęcia I’m looking for lodgings; 2 nie wojna peace: nic nie mogło zmącić pokoju jego ducha nothing could disturb his peace of mind spać /spaʨ/ (verb) 1 to sleep: pójść spać to go to bed chce mi się spać I am sleepy; 2 z kimś (uprawiać seks) to sleep with sb; 3 (idiom) -jak zabity to sleep like a log zamek /ˈzãmɛk/ 1 budynek warowny castle: budować zamki na piasku to build castles in the air ; 2 mechanizm zamykający drzwi lock; 3 w karabinie lock; 4 -błyskawiczny zip

Słownik m fularczyk polish  

Słownik stworzony na potrzeby praktyk m.lingua w programie TLex Professional.

Advertisement