Małe Wydawnictwo

Małe Wydawnictwo

Lublin, Poland

Żeby coś napisać wystarczy tylko czysta kartka papieru i długopis. Pisanie zmusza do myślenia i może być bardzo głębokim aktem spojrzenia na siebie i na świat. Dzięki pisaniu potrafimy lepiej zrozumieć siebie i swoje miejsce w świecie. Pisanie jest też formą medytacji: kiedy długopis dotyka kartki papieru umysł staje się bardziej skoncentrowany, uwalniają się myśli i powoli nasza uwaga kieruje się do naszego wnętrza. Jest ono także formą duchowego poszukiwania prawdy.

„Małe Wydawnictwo” to sposób, by poznać cały proces wydawniczy. W ten sposób powstają książeczki artystyczne, które są trwałymi, materialnymi efektami zrealizowanego projektu. Uczestnikami są dzieci i lubelska młodzież. Praca nad książką obejmuje m.in.: przygotowanie tekstu, projekt graficzny, druk.

www.teatrnn.pl/malylublin