Page 1

Nr 4 • 2019

Mariagården öppnar igen!

En tidning från Svenska kyrkan - Nyköpings församling


Välkommen! Svenska kyrkan har 6,1 miljoner medlemmar. Fler än 22 000 av dem hör till Nyköpings församling. Till församlingens verksamheter är alla välkomna. Vi finns till för alla, både troende, s­ökare och tvivlare. Men vi förväntar oss respekt för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Välkommen att fira gudstjänst hos oss. Välkommen till allt annat som vi står bakom, exempelvis öppna förskolor, körer, ungdomsgrupper, konfirmandundervisningar och mötesplatser för äldre. Till våra präster, diakoner och sorgegrupper kan du vända dig för att få stöd och hjälp. Och självklart kan du boka dop, vigsel och begravning hos oss. Nyköpings församlings sju kyrkor: Alla Helgona kyrka, Östra torget. S:t ­Nicolai kyrka, Stora torget. S:ta Katarina kyrka, Arnö. Maria­kapellet, Brandkärr. Oppebykyrkan, Oppeby. Franciscus­ kapellet, Rosenkälla. Svärta kyrka. Aktuellt kalendarium finns på www.svenskakyrkan.se/nykoping

KONTAKT Telefon Växel 0155-751 00 E-post nykopings.forsamling@svenskakyrkan.se Församlingsexpedition Kyrkans hus, Västra Storgatan 33, Nyköping Postadress Box 103, 611 23 Nyköping Hemsida www.svenskakyrkan.se/nykoping Facebook svenskakyrkannykoping Instagram svenskakyrkannykoping

AVTRYCK ges ut av Svenska kyrkan, Nyköpings församling Ansvarig utgivare: Lars Viper Redaktör: Malén Eneberg Omslagsfoto: Janne Höglund Upplaga: 20 000 ex

Låt hjärtat va me´

N

ÄR DET ÄR SOM mörkast och vi tänder ljus för att skingra mörkret, då är det viktigt med fest och högtid. Andra söndagen i advent inviger vi på nytt Mariagården i Brandkärr efter renovering och planering. Det ska bli fest och högtid. Det ska bli roligt att verksamheten kommer igång igen! Mariagården är placerad i Brandkärr. Många människor i Nyköping tycker att det är ett område som man kallar ”utsatt”. Jag håller inte med! Det är farligt att sätta etiketter. Det är farligt att prata om hur det är utan att känna till.

gården. Det ska vara medmänniskor som finns till för möten och samtal. Anna Englund, som är diakon, har ett övergripande ansvar för att Mariagården är just en plats av öppenhet och gemenskap. Jag är så glad åt att Mariagården blivit renoverad. Jag är så glad för alla som vill jobba där. Jag är så glad för alla människor som längtar efter att få komma dit. För mig är det här det största som händer i Nyköping just nu, att Mariagården ska öppna på nytt! För mig är det till och med större än klockstapelns återinvigning. Varför då? Därför att vi behöver mötesplatser. Det är så viktigt att det finns goda mötesplatser. Mariagården är en nygammal god mötesplats med gemenskap, som varit öppen för alla.

”För mig är det här det största som händer i Nyköping just nu”

MARIAGÅRDEN ÄR INTE renoverad därför att vi tycker det finns problem i Brandkärr. Nej. Mariagården finns där den står, för att människor – oavsett hur de mår eller har det ekonomiskt eller socialt – behöver få träffas och prata. Sedan tror vi i kyrkan att det är viktigt att det också finns en plats att fira gudstjänst på. Det är allt detta Mariagården är till för. Det är en mötesplats mitt i vardagen: för gudstjänst och för samtal och för uppmuntran och för stöd. Det ska vara en plats att bara få komma till och vara på. Det är därför Mariagården öppnar på nytt! De som ska arbeta på Mariagården är medarbetare som funnits där förut. Några nya medarbetare kommer till och några andra kommer vara både på Mariagården och andra platser i Nyköpings församling. Det viktiga är att besökarna ska kunna känna igen dom som arbetar på Maria-

2

DET MARIAGÅRDEN ÄR och fortsättningsvis ska vara – med sina Mariabilder i kapellet och på gården– där hjärtat är med. Sonya Hedenbratt sammanfattar bäst vad en god plats med goda samtal är i sången: ”Låt hjärtat va me allt du gör beror på de, när du tycker nånting kommit på glid ja, då är det tid att le, för än finns det hopp, än går jorden i sitt lopp. Ingenting är fullt så fel som du tror, så syster och bror, hys hopp.”

Lars Viper

kyrkoherde Nyköpings församling


Mariagården återinvigs efter ombyggnaden I våras stängdes Mariagården för renovering. På söndag återinvigs gården. Välkommen! TEXT: MALÉN ENEBERG

M

ARIAGÅRDEN i Brandkärr är en av Nyköpings församlings sju kyrkor. Gården byggdes i början av 1980-talet. Under de senaste åren har församlingen sett behovet av en renovering växa fram. I mars beslutade kyrkofullmäktige om ett tilläggsanslag på 4,7 miljoner kronor för att täcka kostnaden för ombyggnaden. Söndagen den 21 april firades den sista högmässan på länge och i månadsskiftet april-maj avslutades all verksamhet vid Mariagården. Mariagården stängdes för ombyggnad. – Ordet advent betyder ankomst – vi väntar på att någon ska komma. Nu får vi se stängningstiden som en slags adventstid – vi väntar på att ett ombyggt Mariagården ska invigas, sade kyrkoherde Lars Viper i samband med stängningen. Nu är det dags! På söndag, den 8 december, återinvigs Mariagården som bland annat har fått ett nytt, mer funktionellt kök och större ljusinsläpp i kapellet. På innergården har ett inglasat rum byggts. Och örbättringar har gjorts vad gäller bland annat entré och samtalsrum.

Efter invigningen firas åter igen söndagsmässor på Mariagården på söndagar (med undantag för den 15 december då mässan är sammanlyst till Svärta kyrka). I januari och februari drar all verksamhet igång. Välkommen till Mariagården – både på söndag och därefter!

ning agårdens återinvig Välkommen till Mari december söndagen den 8 14.00 ÖPPET HUS FRÅN kt 14.00-14.15 Anda 14.00-16.00 -Lena och Eva • Pyssel med Anna fotografier • Minnen från förr, skemål rväntningar och ön • Idéhörna, skriv fö en ård ag ari nas på M om vad som ska fin och tårta 14.15-16.00 Kaffe sjunger i kapellet 14.30 Kören Glädjen p Johan smässa med bisko 16.00 Återinvigning ingel 17.30-19.00 Matm

Mariagården invigdes 1982 l Mariagården

ligger i stadsdelen Brandkärr i Nyköping. l Kapellet och församlingslokalerna är byggda i markplan runt en öppen gård. Gården är ritad av Ulf Zettersten, Sörmlandsgruppen och Margit Webjörn. l 2004-2005 byggdes kapellet ut.

3

Mariagårdens klockstapel l Klockstaplen

restes i samband med utbyggnaden av Mariakapellet. l I klockstapeln finns en klocka med inskriptionen: ”Gjuten 1982 för Maria­ kapellet i Nyköpings östra församling. Min själ prisar herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare. Luk 1:46, 47”.


Vi som är i tjänst på Maria Karin Champy Diakon

I Nyköpings församling finns många olika kompetenser. Det är oss ni kommer att möta på Mariagården. Några av oss har sina kontor här. Andra kommer hit i samband med verksamheter. FOTO: MAGNUS ARONSON

Anne Svanhed-Åhlin Anna Englund

Diakon och verksamhetsansvarig

Diakon

Gunilla Larsson Lokalvårdare

Moha Shamon Värdinna

4

Catr

Ky


iagården Håkan Karlsson

Kaplan (präst ansvarig för gudstjänstlivet)

Anna-Lena Furstedt

Jenny Larsson

Pedagog

Pedagog

Eva Rosenberg

Catrine Hylander

Pedagog

Kyrkomusiker

Sarah Blomberg Socionom

5


Behöver du någon att prata När livet är tungt kan det ibland vara lättare att prata med någon utanför närmaste familjen. – Till oss är alla välkomna för att prata om det som kan vara svårt, säger Håkan Karlsson, präst. TEXT: GUNNEL MAGNUSSON FOTO: MAGNUS ARONSON

E

XISTENTIELLA FUNDERINGAR­, sorg efter en avliden, relationer som gått på tok – det finns egentligen ingen gräns för hur ämnena kan se ut när Håkan Karlsson och diakonerna Anne Svanhed-Åhlin och Karin Champy möter människor som kommer för att prata. Alla tre har en del av sina tjänster på snart öppningsklara Mariagården och alla har stor erfarenhet av samtal om livets många frågor. – Självklart är den som vill prata om kristen tro välkommen, men det är verkligen inte alls nödvändigt att prata om de frågorna bara för att man pratar med en präst. Livet och allt som har med det att göra är lika självklara ämnen. Och nej, man behöver inte vara kristen för att komma till oss. De existentiella frågorna är desamma oavsett tro, säger Håkan Karlsson. Vilka är det som kommer till er? – Egentligen vem som helst, säger Håkan Karlsson – Men kvinnorna dominerar, säger Anne Svanhed-Åhlin. Kanske är det en generationsfråga. – Jag tror det, jag tycker att unga killar och män pratar om sådana här ämnen på ett helt annat sätt i dag än vi gjorde när jag var ung, säger Håkan Karlsson.

Karin Champy möter många unga pappor i sitt arbete på öppna förskolan. Anne Svanhed-Åhlin tror att det höga tempot Karin Champy i samhället är en anledning till att tillvaron ibland känns svårhanterlig. – Många kan naturligtvis prata med anhöriga och vänner om olika svårig­heter. Men ibland kan det underlätta att få prata med någon utomstående. Man kan få nya perspektiv som gör det enklare att hitta vägar för att komma ­vidare. En del känner också att man inte vill tynga sina närmaste med sina svårigheter. Att få gå och prata med någon utanför den egna vardagen och lägga av sig en del av tyngden där kan kännas lättare. Sarah Blomberg är socionom i Nyköpings församling och även hon en samtalspartner.

”Man behöver inte vara kristen för att komma till oss”

Håkan Karlsson, Anne Svanhed-Åhlin och Sarah

– Till mig kan man komma om man exempelvis har ekonomiska frågor eller om man vill ha stöd vid myndighetskontakter av olika slag. Jag kan också förmedla kontakt med diakoner och präster om man behöver en djupare samtalskontakt.

”De existentiella ­frågorna är ­desamma ­oavsett tro”

6

INOM KORT ÖPPNAR Mariagården igen. Håkan, Anne och Karin pratar om de låga trösklarnas hus.


med? Vi finns här!

Parkera vid Mariagården

Tar du dig med bil till ditt besök på Mariagården? På parkeringsplatsen intill finns ett tio-tal platser avsedda för Maria­gårdens besökare. När du parkerar där behöver du gå in på Mariagården och hämta ett tillfälligt parkeringstillstånd, underskrivet av medarbetare i Nyköpings församling. Lägg tillståndet väl synligt i bilen - annars riskerar du att bli skyldig att betala en felparkeringsavgift.

Gratis kyrktaxi Nyköpings församling erbjuder kyrktaxi till söndagarnas gudstjänster. Den som vill åka ringer Taxi Nyköping Oxelösund på 015521 75 00 minst 90 minuter innan önskad avfärd. Vid samtalet bör resenären upplysa om eventuellt behov av hjälpmedel, exempelvis rul�lator eller rullstol. Taxifärden kostar inget för den som åker. Taxibolaget avgör om det blir samåkning eller ej.

Du behövs! Blomberg – präst, diakon och socionom i Nyköpings församling.

– Så har det alltid varit på Maria­ gården och så ska det fortsätta vara, säger Anne.

– Alla ska känna att Mariagården är en plats dit man alltid kan komma, precis när som helst och hur som helst, säger Håkan.

Någon att prata med - kyrkan finns till för alla 3 Barn, ungdomar och vuxna. 3 Enskilda och familjer. 3 Friska och sjuka. l Alla människor kan drabbas av kriser och sorger som man kan behöva ventilera med någon. l I Nyköpings församling finns många möjligheter att prata med någon. l Präster, diakoner och församlingens socionom är alla tillgängliga för samtal.

Till dem är alla – oavsett religiös tro, etisk eller sexuell tillhörighet – välkomna. l Förutom enskilda samtal finns olika samtalsgrupper för den som drabbats av sorg. l Kontaktuppgifter finns på församlingens hemsida www.svenskakyrkan. se/nykoping. l Jourhavande präst nås via 112 alla dagar mellan klockan 21 och 06.

Vill du vara med och jobba tillsammans med oss för att Mariagården ska vara en plats där människor kan 3finna gemenskap? 3få stöd, råd och hjälp? 3vara en plats för andlig växt? Vi söker dig som - på något sätt - vill engagera dig som frivillig på Mariagården. Redan nu vet vi att vi behöver torgvärdar och kyrkvärdar. Vill du ha en uppgift? Träffa nya människor och – framför allt – göra något för andra? Hör av dig! Jenny Larsson, pedagog jenny.e.larsson@svenskakyrkan.se 0155-751 27

7 Foto: Johannes Frandsen/Ikon


På gång i Mariagården! Söndagen den 8 december återinvigs Maria­gården. Därefter firas högmässor på söndagar i kapellet. Verksamheterna startar 2020. Aktuell kalender finns på www.svenskakyrkan.se/nykoping

8

Måndagar 9:00

Morgonbön med kyrkfrukost

Tisdagar 9:00 Morgonbön med kyrkfrukost 10-12 ”Någon att tala med” 13:00 Babysång 17:00 Öppen kväll


Öppen kväll på Mariagården Varje tisdag – med start ­ den 4 februari 2020 – slår vi upp dörrarna för ”Öppen kväll” på Mariagården.

Torsdagar 9:00 Morgonbön med kyrkfrukost 12-14 Marialunch med gemenskap 17:30 Kören Glädjen övar

När? Vi har öppet klockan 17–19:30 varje tisdagskväll.

15:00 Högmässa med kyrkkaffe FOTO: JANNE HÖGLUND

För vem? Det här är en kväll för alla som vill och kan; barnfamiljer, ungdomar, ensamstående, pensionärer… Ja, för alla helt enkelt! Vad händer på Öppen kväll? Vi börjar våra tisdagskvällar med att laga mat tillsammans. Sedan äter och pratar vi i lugn och ro.

Foto: Johannes Fra ndsen/Ikon

Söndagar

Vi avslutar kvällen med en enkel andakt med ljus­ tändning i kapellet klockan 19:15.

Foto: Nyköpings församling

ing/Ikon Foto: Gustaf Hells

Varje vecka kommer det att finnas någon skapande verksamhet som vuxna och barn har möjlighet att göra tillsammans. Det kommer även att finnas möjlighet att spela spel och bara mysa såklart!

Öppen kväll – en paus i veckan Vi önskar att Öppen kväll ska få bli en paus för dig under veckan, där bordet står dukat och matbordets gemenskap får ta tid. En kväll där barn och vuxna kan vara tillsammans och där det finns möjlighet att möta nya vänner.

Välkommen!

9


Fyra röster: Mariagården har TEXT: ULF BERTILSSON FOTO: PRIVAT

– Mariagården fyller en stor och viktig funktion i Brandkärr.

– Härligt att ­Mariagården öppnar igen.

DET MENAR THOTTE FUCHS, ny integrationssamordnare i Nyköpings kommun. Enligt Thotte Fuchs finns det otroligt mycket kraft och vilja i Nyköpings integrationsarbete. Hans uppgift är att det finns en samsyn, att kommunen, skolan, arbetsgivarna, föreningarna, kyrkan med flera drar åt samma håll. När han säger integration tänker han inte bara på dem som flyttat hit från andra länder och kulturer och som behöver komma in på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. – Jag tänker också på de svenskfödda som hamnat utanför samhället, som behöver stöd för att hitta tillbaka, säger han.

GERTRUD LINDBERG var med redan när Mariagården invigdes 1982. – Härligt att Mariagården öppnar igen, säger hon. Gertrud Lindberg, 86, har bott i Brandkärr sedan i slutet av 60-talet. Hon jobbade med olika praktiska uppgifter i Alla Helgona församling i 25 år innan hon gick i pension. Kyrkans verksamheter i Brandkärr var till en början utspridda på flera håll, kyrksalen på Brandkärrsvägen och barnverksamheten på Mariebergsvägen. – När Mariagården invigdes 1982 hade vi plötsligt tillgång till allt på ett och samma ställe. Det blev bättre och trivsammare på alla sätt och vis, säger Gertrud. Hon hade mycket att stå i genom åren, många olika sysslor att sköta i kyrkans regi. Hon var vaktmästare och värdinna, skötte serveringen och var involverad i mammagrupper och kyrkans barntimmar. – Mariagården har haft stor betydelse genom åren. En viktig mötesplats, inte minst för barnen och ungdomarna i Brandkärr!

BRANDKÄRR ÄR ETT STORT bostadsområde, med en mosaik av människor och kulturer, som är i stort behov av mötes­platser där folk kan träffas och umgås över nationsoch religionsgränserna. Och han ser Maria­gården som en av Brandkärrs allra viktigaste träffpunkter. – Många är väldigt glada nu när Mariagården öppnar igen efter renoveringen. Här har Svenska kyrkan skapat en plats där gamla och unga kan träffas och umgås på ett otvunget och trivsamt sätt. Thotte Fuchs menar att det andliga tar lagom mycket plats på Mariagården. Kristendomen motar ingen i dörren, oavsett vilken religion som knackar på. – Det är fint av Nyköpings församling, att de välkomnar alla till sin verksamhet.

NU NÄR MARIAGÅRDEN återinvigs kommer Gertrud att återuppta kontakten. Sygruppen hon är med i sedan 50 år tillbaka, och som sålt sina tröjor och grytlappar till välgörande ändamål, har varit vilande under renoveringen. Men nu är det dags för henne och de andra sömmerskorna att träffas igen under nya gemytliga former.

I SKOLAN TRÄFFAR BARNEN svenskar varje dag, och får en chans att lära sig svenska. Deras föräldrar har ofta inte tillgång till samma kontaktytor med Sverige och svenskarna. – Kyrkan är en viktig och kunnig aktör i integrationsarbetet. Inte minst Mariagården i Brandkärr!

10


r en viktig roll i Brandkärr – Ingen annanstans får jag så fin kontakt med svenskarna.

– Mariagården är en ­välkomnande och trygg mötesplats.

HON KOM TILL SVERIGE från Eritrea för fyra år sedan och är mamma till fem barn. – Jag och barnen har längtat så. Att vår kyrka ska öppna igen. Rahwa Semere kommer från Eritrea, ett land vid den afrikanska Röda havs-kusten med en diktatorisk regim som fått många att fly landet. Den eritriansk-ortodoxa kyrkan omfattar ungefär hälften av landets befolkning.

HELENA KARLSSON ÄR CHEF på kommunens medborgarkontor i Brandkärr. Hon understryker hur viktig en mötesplats som Mariagården är i ett så stort och differentierat bostadsområde. Hur får man veta mer om boende, utbildning, sjukvård och äldreomsorg? En svensk språkvän, hur får man kontakt? Den här krångliga blanketten, hur fyller man i den? Vägleda och informera. Kommunservice medborgarkontor i Brandkärr finns till för dem som behöver hjälp med att förstå sig på hur det svenska samhället fungerar. – Vi talar många språk och kan svara på nästan alla frågor. Om vi inte kan hänvisar vi vidare, säger Helena Karlsson.

SOM ORTODOX KRISTEN och ny i Sverige sökte sig Rahwa till Svenska kyrkan. Först till S:t Nicolai kyrka i centrala Nyköping, sedan till Mariagården när familjen flyttade in i en lägenhet i Brandkärr. – Kyrkan är en bra plats när man flytt från sitt hemland till en annan världsdel och en annan kultur. I kyrkan får jag kontakt med min tro och min trygghet, säger Rahwa. Hon och hennes barn har känt en stor saknad under tiden Mariagården varit stängd för renovering. – Nu är vi så glada när de öppnar igen!

HELENA HAR EN MÅNGÅRIG erfarenhet av hur Brandkärr fungerar i stort och smått. Ett miljonprogramsområde som kan liknas vid en mosaik av kulturer och religioner. – Brandkärr är Nyköpings roligaste och mest spännande bostadsområde. Samtidigt det mest sårbara. Hon poängterar hur viktigt det är att så många goda krafter som möjligt arbetar tillsammans och drar åt samma håll. Kommunen, skolan, polisen, räddningstjänsten, föreningslivet, kyrkan… – Vi är väldigt glada över att Nyköpings församling nu öppnar Mariagården igen efter renoveringen. Mariagården är en välkomnande och trygg mötesplats med en duktig och intresserad personal. Helena uppskattar Mariagården för att medarbetarna jobbar brett och mångkulturellt, att man bryr sig om alla, oavsett härkomst och religion. – Dessutom har Mariagården ett intressant utbud av aktiviteter.

RAHWA BRUKAR GÅ på gudstjänst i Mariagårdens kapell och vara med på kvinnogruppen Saras döttrars möten. – Där kan vi prata om viktiga saker. Och stötta varandra i livet. Rahwa uppskattar Mariagårdens lugna och okomplicerade framtoning. Att även de äldre är så intresserade och har sådant tålamod med hennes barn. – Ingen annanstans får jag och mina barn en så fin kontakt med svenskarna. Mariagården gör mig glad och trygg.

11


Sedan... gick de hem P

Å MÅNGA STÄLLEN i bibelberättelserna får vi höra om hur människor får vara med om fantastiska gudsuppenbarelser. Men vi får också höra att männsikorrna inte stannar kvar i uppenbarelserna, hur fantastiska de än är. Människorna återvänder alltid tillbaka till vardagen med dess möda och glädje. De vise männen färdades långt när de följde en märklig stjärna. När de kom fram hyllade de Jesusbarnet. De mötte den ofattbart store allsmäktige Gud, som är ande i mänsklig gestalt, som ett litet spädbarn. Och sedan… så gick de hem. Några av lärjungarna som var med Jesus på Förklaringsberget fick se honom i gudomlig gestalt. De fick se Mose och Elia och höra Guds röst komma ur ett moln. Och sedan… så gick de ner. Det låter lite märkligt. Det är lätt att tänka sig att de som upplevde allt detta skulle vilja stanna kvar i den upplevelsen och inte gå där­ ifrån. Men jag tror det måste vara på det sättet för det är här, nedanför berget, här hemma i vardagen som vi lever våra liv.

man kan ha olika bord att samlas kring – har vi i kyrkan tre bord där vi får mötas: Fikabordet Det första som möter oss när vi kommer in på Mariagården är soffgruppen och fikabordet. En plats där man kan sitta ner en stund, så lång eller kort som man själv önskar. En plats där vi kan dela gemenskap, prata eller bara läsa tidningen. När vi går vidare in i Mariagården kommer vi till kapellet och nästa bord: Altarbordet Altaret, symbolen för Guds närvaro, platsen för vår gudstjänst och vår morgonbön som är Mariagårdens puls och andning. Oavsett hur vårt liv ser ut är vi alltid sedda och älskade av Gud. Vid altarbordet möter vi Gud och varandra i högmässans bröd och vin, eller morgonbönens lovsång, i stillhet eller jublande glädje i lycka eller sorg. Vid Guds altare får vi vara som vi är. När vi fortsätter vidare in i Mariagården kommer vi till: Samtalsbordet En plats där vi möts i samtalet för att söka stöd och hjälp om du befinner i en svår situation, eller bara har behov av att prata med någon. Det händer såklart många fler saker i vår kyrka. Välkommen att upptäcka vad kyrkan har att erbjuda, kanske är det något för dig. Välkommen till Mariagården, välkommen hem!

”Välkommen till Mariagården, välkommen hem”

OCH I VARDAGEN, i våra liv, vill Mariagården vara en plats där vi får mötas med allt vad vår vardag och våra liv rymmer. Vi som jobbar på Mariagården vill gärna tala om vår kyrka som en plats där alla får vara med, en plats där man hör hemma. Därför kallar vi det gärna för ett hem. Och precis som hemma – där

12

Håkan Karlsson präst


Mariagården – det är ­kyrkan i dalen det! Nyckeln till vad det är som gör Mariagården så viktig tror jag återfinns i Wales.

I

i dalen, och den anglosaxiska traditionen, hjärnans kyrka, uppe på berget. Möttes i envig om människors hjärtan. YTLIGT SETT STOD den hierarkiska katedralen på berget sig bäst. Kelterna trängdes undan västerut och samlade aldrig på långa vägar samma jordiska skatter som de stora klostren och katedral­komplexen i öster. Så ser man på kampen i termer av vem som blev rikast och mäktigast vann de kontinentala nykomlingarna onekligen den. Men är det verkligen hela sanningen? Kanske ändå inte – för i takt med att det hierarkiska samhället genom konflikt och krig förlorat i trovärdighet trädde en annan bild fram. Visade det

EBER

G

WALES BOR OCH BODDE kelterna, bardernas och naturlyrikens folk. De vars teologi talar om skapelsen som en vän och Gud som en kärleksfull kamrat. När kelterna byggde sina kyrkor, sina katedraler, byggde de dem nere i dalgångarna – nära folket. De bar med sig kyrkan i ränseln på ryggen brukade man säga – så nära, så människo- och naturnära formade de sin tro. Så kom Normanderna – stridstupparna från kontinenten som byggde sina katedraler på bergen. Högt ovan brölande boskap och pockande människor nere i dalen koncentrerade de sina fästen för lärdom och förfinad kultur till platser ovan vardagsbruset. Och där möttes de båda – den keltiska traditionen, hjärtats kyrka, nere

sig att det kanske trots allt var den kyrka som levde i dalen – mitt i vardagsbruset med ränseln på ryggen – som trots sin yttre svaghet var den starkare. Att det just var genom sin ödmjuka svaghet som den keltiska kyrkan var som starkast. I MINA ÖGON – och när jag tänker ert kall i Brandkärr med omnejd – ja då a­ xlar Mariagården den keltiska kyrkans mantel. I mina ögon är det ett heligt rum som inte höjer sig ovan utan finns och verkar mitt i vardagen. Som reser sig (utan att göra sig stor) likt ett mäktigt hoppets tecken vid allfartsvägen, nära människor. Nu kliver Mariagården fram i för­ nyad, nutidsanpassad, nyrenoverad dräkt – ompysslad i syfte att ännu för lång tid framöver möta människors andliga behov där de bor och verkar. Det är en stor och betydelsefull kallelse – en riktigt keltisk kallelse. Till detta gratulerar jag er alla som på olika sätt kallar Mariagården för ert hem. Över detta ber jag och sänder er denna hälsning med tillönskan om Guds rika välsignelse.

Johan Dalman

N EN MALÉ FOTO :

Kort om biskopen

Heter: Johan Dalman Är: Präst och överhovpredikant. Är ­sedan 2015 biskop i Strängnäs stift, som Nyköpings församling ingår i. Ålder: 59 år. Född i Göteborg. Bor: I Strängnäs.

biskop i Strängnäs stift

13


Nyköpingsprästen Håkan 3 Klipp ut de fyra bilderna. 3 Lägg kläderna över bilden på prästen. 3 Vik bak flikarna som sitter längs kanterna. FOTO: MAGNUS ARONSON

Krage Prästen bär (­liksom ­biskopar och ­diakoner) vit ­krage. Den vita ­färgen i ­kragen ­symboliserar ­Jesus, hans renhet och glädje.

Cingulum Cingulum är ett cirka 2,5 meter långt band. Cingulumet knyts utanpå alban runt midjan på prästen.

Alba Alban är en hellång vit skjorta med långa, relativt smala ärmar och med halskant. Ett annat namn för alban är mässkjorta.

14


som klippdocka Mässhake Mässhaken består av ett framstycke och ett bakstycke. Den är helt öppen i sidorna och endast sammanfogad med axelsömmar. Mässhake ska bäras när man firar nattvard. Mässhakens färg följer ­kyrkoårets liturgiska färger.

Kyrkoårets fem färger Kyrkoåret följer händelser under Jesus liv. Kyrkoårets fem färger är vitt, lila, grönt, rött och svart. Färgerna syns på textilier i kyrkan, blommor och på prästens kläder.

Stola Stolan är ett cirka 1 decimeter brett band. Det kan vara tillverkat i olika material. Stolans färg följer kyrkoårets liturgiska färger.

Vitt ­symboliserar glädje och renhet - känslor som lyfts fram under första advent, jul och tiden efter påsk. Violett eller lila är bland ­ annat symbol för ­förberedelse. Därför syns färgen under advent och fastan, när vi väntar på julen och påsken. Grönt symboliserar hopp, växande och mognad. Grönt används mycket under veckorna mellan pingst och domssöndagen

15

(pingst infaller i maj eller juni och domssöndagen i november). Rött är blodets, kampens och martyrernas färg. Färgen används vid helger som påminner om apostlarna (Jesus tolv lärjungar). Den röda färgen symboliserar också Den helige Anden. Svart är sorgens färg och används på Långfredagen till minne av Jesu korsfästelse och död.


”Nu vill vi bara blicka framåt”

FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

Julafton • 24/12

Juldagen • 25/12

SAMLING VID KRUBBAN

JULOTTA

10.00 ALLA HELGONA KYRKA Magdalena Fors. Barnkörerna Pyttekören, Pysslingen och G-klaven 11.00 S:T NICOLAI KYRKA Julspel med barn. Barnkörerna Minikvittrarna och Sångfåglarna 11.00 OPPEBYKYRKAN Johan Lundgren Oppe Poppis barnkör 11.00 S:TA KATARINA KYRKA Elin Roxne Barkström

07.00 SVÄRTA KYRKA Elin Roxne Barkstöm. Ulla Börjars, sång

JULBÖN 11.00 12.00 17.00

MARIAKAPELLET Håkan Karlsson FRANCISCUSKAPELLET Magdalena Fors ALLA HELGONA KYRKA Maria Gabrielsäther

JULNATTSMÄSSA

Gratis bussar från S:ta Katarina kyrka och Oppebykyrkan 06.00, S:t Nicolai kyrka och Mariagården 06.15, Alla Helgona kyrka och Franciscus- kapellet (nedre parkeringen) 06.30. Bussarna går tillbaka 08.15

HÖGMÄSSA 11.00 S:T NICOLAI KYRKA Maria Gabrielsäther. Malin Algesten, sång

Annandag jul • 26/12 HÖGMÄSSA 10.00 ALLA HELGONA KYRKA Maria Gabrielsäther

MUSIKCAFÉ 15.00 MARIAGÅRDEN Maria Gabrielsäther. Kören Glädjen m fl

MUSIKGUDSTJÄNST med julsånger 17.00 OPPEBYKYRKAN Johan Lundgren Kören Kantaton

Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts för hot, våld och övergrepp. Det kan vi aldrig acceptera.

Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts för hot, våld och övergrepp. Det kan vi aldrig acceptera.

svenskakyrkan.se/act

/ IKON

FÖR ALLA FLICKORS RÄTT TILL ETT VÄRDIGT LIV FÖR ALLA FLICKORS RÄTT TILL ETT VÄRDIGT LIV

kommunikatör i Nyköpings församling

FOTO: JESPER WAHLSTRÖMFOTO / IKON : JESPER WAHLSTRÖM

23.30 ALLA HELGONA KYRKA Håkan Karlsson. Allahelgonakören 23.30 S:T NICOLAI KYRKA Lars Viper Motettkören

INFÖR DET HÄR NUMRET av Avtryck kommer jag till ett möte med medarbetarna som ska arbeta på Mariagården. De ska få hjälpa mig med idéer. Det är sen eftermiddag och medarbetarna har arbetat hela dagen med att planera både flytt och verksamhet. När jag kliver in i rummet märker jag att många av dem är trötta. Trots det så blir mitt möte med medarbetarna väldigt givande. De lyfter fram flera idéer som både är bra och genomförbara – som att publicera en flygbild på Avtrycks förstasida och göra en klippdocka av prästen. Vid mötet förkastar medarbetarna unisont min idé om att berätta om Mariagårdens historia. ”Nej, nu vill vi bara blicka framåt!” utbrister de. Jag lyssnar på deras åsikter och bestämmer mig för att inte ge Mariagårdens historia stor plats i Avtryck. Men eftersom jag är övertygad om att vi behöver känna till vår historia för att förstå vår egen tid så väljer jag ändå att här berätta att Svenska kyrkan startade verksamhet i lägenheter i området Brandkärr 1968, att en tanke om en kyrkobyggnad i området växte fram och att Mariagården invigdes 1982. Välkomna till Mariagården – en plats i förändring! Malén Eneberg

Profile for Malén Eneberg

Avtryck 3 2019  

Nyköpings församlings magasin. Distribueras som samhällsinformation till hushåll i Nyköping fyra gånger per år. I det här numret presenteras...

Avtryck 3 2019  

Nyköpings församlings magasin. Distribueras som samhällsinformation till hushåll i Nyköping fyra gånger per år. I det här numret presenteras...

Advertisement