Page 1

14. januar 2004: Interview med Malene Landgreen

09/11/09 11.48

kopenhagen.dk > alle interviews > 14. januar 2004: Interview med Malene Landgreen [14. januar 2004] Interview

Malene Landgreen på PAINTBOX extensions

Mentale og fysiske indgange til maleriet Interview med Malene Landgreen

Bag nedrullede persienner i lokalet i Vognmagergade arbejder den danske billedkunstner Malene Landgreen (f. 1962) på sin udstilling Libertine Appearance and Disappearance, der skal indlede foråret i PAINTBOX extensions udstillingsrække. Udstillingen er endnu ikke trådt i karakter, da kopenhagen ligger vejen forbi, og hvordan det endelige værk helt præcis vil forme sig, ved hverken journalisten eller kunstneren selv, for hun befinder sig midt i processen. Men én ting er sikkert, det handler om rum, for PAINTBOX har i foråret nøje udvalgt kunstnere, der bryder med maleriets ramme og arbejder direkte på og med det fysiske rum. Malene landgreens udstilling starter her, og i spejlingen af samspillet mellem rummet, værket og beskueren, serveres der indgange til maleriet, der både er af mental og fysisk karakter. Interview og foto: Marianne Ilkjær. Malene Landgreen Libertine Appearance and Disappearance 9. januar - 31. januar 2004 PAINTBOX extensions Vognmagergade 2, København K Åbent on - fre. kl. 12.00 - 17.00. Lø. kl. 12.00-15.00 Pressemeddelelse... web site: www.paintbox.dk

Malene Landgreen og installationview fra Libertine Appearance and Disappearance, PAINTBOX extensions

Du bryder med maleriets firkantede ramme og griber ud i rummet, hvordan kommer det til udtryk i din udstilling? Det, der karakteriserer min udstilling er, som du siger, at der arbejdes ud i rummet, men også at alle elementerne forholder sig

file:///Users/hanslandgreen/Documents/malene/Malene%20Landgreen…anuar%202004:%20Interview%20med%20Malene%20Landgreen.webarchive

Side 1 af 4


14. januar 2004: Interview med Malene Landgreen

09/11/09 11.48

1:1 med rummet. Det skal forstås på den måde, at rummet er en ligeså stor del af udstillingen, som de ting jeg putter ind i det. Der skal ligesom opstå noget, som rækker udover gallerifunktionen.

Malene Landgreen: Libertine Appearance and Disappearance. Installationviews.

….og det kan opstå ved en særlig optagethed af rummet? Ja, jeg vil gerne røre ved den forestilling om, hvad et rum er, og jeg vil gerne prøve at etablere nogle nye muligheder sådan rent abstrakt: Min egen opfattelse af rummet, mit eget kropsmæssige forhold til rummets størrelse, dets realitet såsom funktion og lysforhold, døre og vinduer. Jeg foretager nogle greb, som forholder sig til den arkitektoniske størrelse, men samtidig kan jeg måske med min størrelse, min energi og min intention forandre noget.

Malene Landgreen: Libertine Appearance and Disappearance.

Involveringen af rummet, hvordan adskiller dén arbejdsproces sig i forhold til arbejdet med lærreder, hvor der er en klar afgrænsning? Der er en væsentlig faktor til forskel, og det er, at jeg her maler tingene direkte på stedet. Når jeg står her og blander farverne, så bliver farverne af det lys, som er i rummet, en del af farverne fra starten af. Og det lyder måske ikke af noget særligt, men i og med at det kun handler om farver og proportioner, så er det rummet og lyset, og den spænding der opstår mellem de forhold jeg etablerer, der ligesom er realiteten. Et værk, der dissideret forholder sig til rummet, bliver tilsat noget andet; rummet naturligvis, hvori elementerne placeres, og så det faktum, at der faktisk er mennesker, der bevæger sig rundt i rummet og bliver en del af værket. ….så bevægelsen er vigtig i forhold til forståelsen af værket? Beskueren bliver en del af værket, fordi han eller hun befinder sig i rummet, om ikke rent mentalt, så rent fysisk. Beskuerens bevægelse rundt i rummet er med til at færdiggøre værket og med til at etablere billeder i værket. Samtidig med, at der er forskellige indgreb, som kan fungere som værker hver især, så er det også én stor komposition, der i forhold til hvor man placerer sig, kan se ud på mange forskellige måder. Jeg arbejder med, at de ting der foregår i rummet kan samle sig og blive til koncentrerede punkter, men samtidig også åbne op for, at man kan se det hele samtidigt, at det er en helhed…

file:///Users/hanslandgreen/Documents/malene/Malene%20Landgreen…anuar%202004:%20Interview%20med%20Malene%20Landgreen.webarchive

Side 2 af 4


14. januar 2004: Interview med Malene Landgreen

09/11/09 11.48

Malene Landgreen: Libertine Appearance and Disappearance.

…Og samtidig vil værket hele tiden være foranderligt… Ja, det bliver det i kraft af, at du bevæger dig rundt i det, og anskuer det fra forskellige vinkler. Der er så også en anden faktor, en del af dette projekt, som du så ikke kan se endnu, og det er de her glas og spejlende flader, som står ud i rummet. De er proportionelle og har et helt ukompliceret og dagligdags format, som en dør i rummet, og som jeg forestiller mig skal være en indgang til maleriet. De her spejlende flader vil fange bevægelsen og beskueren, og beskueren vil blive en del af maleriet. Det vil ligesom være i nogle lag, hvor både en maleflade, som også er en bevægelse, men samtidig også er noget spejlende, vil blive en del af installationen. Den franske fænomenolog og filosof Maurice Merleau-Ponty taler om en særlig form for kropslig erkendelse, en tankegang som især mange installationskunstnere har taget til sig, fordi denne kunstform sætter beskuerens bevægelse eller tilstedeværelse i værket i fokus. Det gør du jo også….? Ja, det her handler helt sikkert om grænsen mellem det virkelige rum og det mentale rum, som lige reelle muligheder. Så de her formater, som ikke er rigtige døre, er en vigtig del af idéen om, at det skal være en fysisk oplevelse og ikke bare en mental. Men samtidig handler det alligevel om mental abstraktion, altså at kunne gå ind i en kunstnerisk verden. Det er vigtigt at understrege, at det mentale såvel som det fysiske er lige vigtige størrelser for mig. Men den fysiske oplevelse er vigtig, fordi den har noget at gøre med den umiddelbarhed, der ligger i den direkte fornemmelse af at være, og at forholde sig til verden 1:1. For mig handler det om først og fremmest at prøve at lave en overgang mellem det rum, som beskueren opholder sig i, og det rum, som værket muliggør, altså et forsøg på at lave en mental indgang til værket. Paintbox projektet etablerer frie udfoldelsesmuligheder for de inviterede kunstnere. Hvordan oplever du den udfordring, den særlige måde at arbejde på, i forhold til at lave et værk til et galleri? Jeg vil gerne sige, at det her er et utroligt projekt, som jeg er meget glad for at være en del af. Det fantastiske ved projektet er, at det udelukkende handler om kunst, det bliver på kunstens præmisser, fordi der er en masse overvejelser man kan se sig fri for. Der er ikke nogen begrænsninger her, det er et 100 procent selvetableret projekt, både i forhold til dem, der leverer udstillingerne og de kunstnere, der udstiller. Der er blevet givet rum, hvilket gør, at man kan fylde det helt ud med sit eget projekt. Som maler er man, hvis man altså arbejder på lærred, tynget af, hvor flygtig intentionen end er, at det altid er et investeringsobjekt… der er penge bag, og den tanke tager nogen procenter af intentionen. Her får jeg til gengæld lov til at være så flygtig som tanken, i og med at tingene bliver etableret, men samtidig også forsvinder igen. Det passer utrolig godt til min måde at arbejde på. At tingene netop ikke skal se ud på nogen bestemt måde. Og så er der den momentane oplevelse og selve processen, der er en stor og vigtig del af projektet…. Mere Malene Landgreen...

file:///Users/hanslandgreen/Documents/malene/Malene%20Landgreen…anuar%202004:%20Interview%20med%20Malene%20Landgreen.webarchive

Side 3 af 4


14. januar 2004: Interview med Malene Landgreen

09/11/09 11.48

12. juni 2003: Interview med Malene Landgreen 27. maj 2003: Interviews ved forberedelserne til Puzzle Parade Malene Landgreen på kopenhagenshop... Tine Nygaard: her own place. in situ projekter 1997-2003, kr 150. Pressemeddelelse om her own place. in situ projekter 1997-2003 © 2000-2004 www.kopenhagen.dk. Det er tilladt at citere uddrag med kildeangivelse. Al henvendelse: kopenhagen@kopenhagen.dk

file:///Users/hanslandgreen/Documents/malene/Malene%20Landgreen…anuar%202004:%20Interview%20med%20Malene%20Landgreen.webarchive

Side 4 af 4

14. januar 2004_ Interview med Malene Landgreen  

Du bryder med maleriets firkantede ramme og griber ud i rummet, hvordan kommer det til udtryk i din udstilling? Det, der karakteriserer min...

14. januar 2004_ Interview med Malene Landgreen  

Du bryder med maleriets firkantede ramme og griber ud i rummet, hvordan kommer det til udtryk i din udstilling? Det, der karakteriserer min...

Advertisement