Page 1

Nøgenhed, muskuløse kroppe og glinsende sved! I det gamle Grækenland var kropsidealet, muskuløse kroppe, med sixpacks, store biceps og spændstige balder! Da man i antikkens Grækenland var i besiddelse af den perfekte krop, blev man også anset for at have et godt sind. Det kan på sin vis refereres til 20 århundredes fascister, som også var af den overbevisning at man skal være af

kamp mellem Ajas og Odysseus. I brydekam-

bestemt muskulatur og udseende for at væ-

pende var man nøgen, dog indsmurt i olie og

re et godt menneske.

støv, da man derfor kunne få et bedre greb

I antikkens Grækenland blev man, ved hjælp

om modstanderen. De var også iført bælter.

af forskellige sportsgrene, i besiddelse af

Præmien i disse kampe, blev for det meste

denne krop. Men kroppen skulle ikke bare

præsenteret inden kampens start og bestod

være perfekt udadtil, den skulle være nyttig.

hovedsageligt af kvinder og materielle goder.

Man trænede op at være kampklar i tilfælde

Det var dog ikke kun vinderen der fik en

af krig. De brugte de fire år mellem det vi i

præmie. Taberen blev også foræret en gave.

dag kalder olympiaden, til at træne og opret-

I kampen mellem Ajas og Odysseus blev ud-

holde deres form, vi har valgt at belyse

faldet dog uafgjort, da det kun var træning og

sportsgrenen, brydning.

andre også gerne ville prøve kræfter med

I Homers Illeade sang 23, linje700-739 beskri-

sportsgrenen brydning.

ves

en

Line H.  
Line H.