Page 1

                                                                   

                     

Anslag: 14.392  

1


INDHOLDSFORTEGNELSE     INDLEDNING  

3

PROBLEMFORMULERING

3

METODE

4

AFGRÆNSNING

4

FJÄLLRÄVEN

5

FJÄLLRÄVENS NUVÆRENDE  MÅLGRUPPE  

7

FELTARBEJDE

8

UDARBEJDELSE AF  DESIGN  

11

SKITSERING

13

DET ENDELIGE  PRODUKT  

14

URBAN SURVIVALS  MÅLGRUPPE  

15

POSITIONERINGSKORT FOR  URBAN  SURVIVAL  

15

VURDERING OG  VALIDERING  

16

KONKLUSION

16

KILDEHENVISNING

17

BILAG 1                

18

                       

                       

2


INDLEDNING

Dette vil  være  et  af  mine  fokusområder,  i  designprocessen  af  

Det svenske  friluftsbrand  Fjällräven,  har  eksisteret  siden  

et nyt  produkt  til  Fjällräven.  

1960. Fjällräven  er  kendt  for  slidstærke  kvalitetsprodukter,  

Herudover er  det  vigtigt,  at  man  nemt  og  hurtigt  kan  få  fat  i  sit  

heriblandt rygsækken  Kånken,  der  fås  i  et  væld  af  farver.  

buskort, pung  og  mobil.  I  byen  er  man  ofte  på  farten  og  

Fjällräven henvender  sig  primært  til  spejdere,  vandrere  og  

pungen og  mobilen  bliver  brugt  flittigt.  Det  er  derfor  et  must,  

andre friluftsgængere.  1  

at disse  genstande  er  let  tilgængelige.  

I naturens  vildmark,  har  man  sjældent  behov  for  pung,  mobil  

og nøgler.  Disse  genstande  er  derimod  et  must  at  have  på  sig,  

når man  bor  i  byen,  i  følge  mine  kvantitative  og  kvalitative  

dataindsamlinger.

Der tegnede  sig  et  tydeligt  behovsbillede,  da  jeg  lavede  

fieldresearch på  Strøget:  77  %  af  de  forbipasserende  havde  en  

taske med  sig.2  Jeg  kan  selv  nikke  genkendende  til  denne   observation,  da  jeg  altid  har  en  taske  med  mig,  når  jeg  er  på   farten.   Når  man  bor  i  byen,  er  der  risiko  for  tasketyveri,  i  sær  fordi   der  er  så  mange  mennesker  på  så  få  kvadratmeter.  Det  er   lettere  for  tyven  at  stjæle  uden  at  det  bliver  bemærket,  da   man  træder  hinanden  over  tæerne  og  ofte  støder  ind  i  folk.3                                                                                                                   1  http://www.fjallraven.dk/om-­‐fjallraven/historie/   2  Fieldresearch,  Feltarbejde,  Observation,  side  8   3  http://www.kk.dk/sitecore/content/subsites/tryghedsindeks/   subsitefrontpage/bydele/indreby.aspx    

PROBLEMFORMULERING Hvordan  kan  man  designe  en  taske  til  den  almene   københavner,  der  passer  ind  i  Fjällrävens  nuværende   produktportefølje,  med  fokus  på  mode,  tyverisikring  og   funktionalitet?             3  


METODE

foretog en  observation  på  Strøget,  at  det  gik  op  for  mig:  Det  

Jeg har  via  kvantitative  og  kvalitative  dataindsamlinger  fundet  

ultimative overlevelsesprodukt  i  byen  er  en  taske.  Det  lyder  

informationer til  min  opgave.  Ved  hjælp  af  fieldresearch  i  

måske banalt,  men  det  er  det  ikke.  

form af  observation,  har  jeg  kunne  lave  statistikker  over  

Jeg har  personligt  behov  for  at  have  min  mobil,  pung  og  

københavnernes brug  af  tasker.  Herudover  har  jeg  foretaget  

nøgler tæt  på  mig,  hele  tiden,  når  jeg  er  på  farten.  Jeg  cykler  

personlige gadeinterviews,  samt  en  spørgeskema-­‐

oftest og  skal  derfor  bruge  mine  nøgler  til  at  låse  min  cykel.  

undersøgelse med  åbne  og  lukkede  spørgsmål.  Ved  hjælp  

Herudover er  jeg  afhængig  af  min  mobil,  da  den  har  gps,  samt  

heraf, har  jeg  kunne  afkode  hvorvidt  der  er  et  marked  og  et  

de gængse  funktioner  en  telefon  har,  såsom  et  ur.  Min  pung  

behov for  mit  produkt  til  Fjällräven.  

ryger op  og  ned  af  tasken  flere  gange  i  løbet  af  en  dag,  når  jeg  

Udover de  primære  datakilder,  har  jeg  benyttet  sekundære,  

er ude.  

eksterne datakilder  i  form  af  det  udleverede  kompendium.  

Ved at  bruge  ”Jeg  undrer  mig”-­‐metoden  fra  Kristine  Harpers   undervisning,  er  jeg  kommet  frem  til  hvilket  Urban  Survival   Product  jeg  skal  designe  til  Fjällräven.  Jeg  er  blevet  inspireret   af  metoden  og  har  brugt  den  som  pejling  i  min  opgave,  uden   at  følge  den  slavisk.     Jeg  undrede  mig  over,  hvilket  produkt  københavnerne,  og   ikke  mindst  jeg,  ikke  kan  leve  uden.  I  et  par  dage,   brainstormede  jeg  løs:  Alt  fra  magnetfelt  på  bukserne,  der   oplader  mobilen  når  man  går,  til  en  hue  eller  cykelhjelm  med   indbyggede  høretelefoner.  Ideerne  var  mange  og  det  var  først   da  jeg  kiggede  Fjällrävens  produktportefølje  igennem,  samt    

AFGRÆNSNING Jeg  har  valgt  at  afgrænse  mig  fra  konstruktion  og  materiale     research.  Herudover  har  jeg  valgt  at  fokusere  på   københavnerne  og  afgrænse  mig  fra  byboerne  i  Århus,  Malmö   og  andre  storbyer.               4  


FJÄLLRÄVEN

Fjällrävens vision  er,  at  være  førende  indenfor  

En svensk  14årig  dreng  ved  navn  Åke  Nordin,  havde  et  talent  

friluftsbeklædning.  

for at  nytænke  og  designe.  Han  havde  en  ambition  om  at  

De har  en  mission  om  at  gøre  naturen  mere  tilgængelig  for  

forbedre tidens  rygsække  og  i  1960  startede  han  

flere mennesker  og  udvikle  holdbart,  tidløst  og  funktionelt  

virksomheden Fjällräven.4  I  dag  er  han  66  år  og  stadig  aktiv  i  

friluftsudstyr. Deres  produkter  gør  det  nemmere  for  folk,  at  

virksomheden, som  er  repræsenteret  i  en  stor  del  af  verden.

nyde naturen.  

5

                                                                                                                    4  http://www.fjallraven.dk/om-­‐fjallraven/   5  Åke  Nordin,  http://fjallravenbloggen.com/ake%E2%80%99s-­‐very-­‐first-­‐

jacket/

                         

Fjällrävens velkendte  rygsæk,  Kånken,  blev  lavet  i  slutningen   af  70erne,  for  at  mindske  rygproblemer.  Tasken  har  haft   forskellige  statussymboler  gennem  årene  og  er  bl.a.  kendt   som  ”pædagog-­‐tasken.”6                                                                                                                     6  http://www.aoa.dk/shopping/paedagog-­‐tasken-­‐fylder-­‐30-­‐aar   5  


Produktportefølje

Positioneringskort

Fjällrävens produktportefølje  er  bred,  den  rummer  et  stort  

Jeg har  vha.  et  positioneringskort  fastsat  Fjällrävens  

udvalg af  forskellige  tasker,  samt  hverdagstøj,  overtøj,  telte  og  

konkurrenter og  placeret  Fjällräven,  hvor  jeg  mener  de  ligger  

soveposer m.fl.  

på markedet,  i  forhold  til  deres  konkurrenter.8  

Fjällräven  ligger  i  kategorien  traditionelt  og  klassisk  design.   7  

Deres tætteste  konkurrent  er  Lowe  Alpine,  der  også  

producerer friluftsprodukter.  Jeg  har  kigget  på  konkurrenter  

fra flere  lande,  i  stedet  for  at  begrænse  mig  til  fx  Sverige,  da  

Fjällräven er  et  internationalt  brand.  

                                                                                                              7  Egen  collage  med  billeder  fra:  http://www.fjallraven.dk/produkter/  

                                                                                                              8  Rolighed  Andesen,  Finn  m.fl.  International  Markedsføring,  3.  udgave,   Trojka,  2007.  

6


FJÄLLRÄVENS NUVÆRENDE  MÅLGRUPPE   Jeg  har  valgt  at  lave  min  målgruppevisualisering  med   silhuetter,  da  det  viser  et  tydeligt  billede  af  hvem  Fjällrävens   målgruppe  er.  Samtidig  åbner  silhuetterne  op  for,  at  det  er  en   bred  målgruppe,  da  der  ikke  er  sat  ansigter  på.  Som  mit   billede  viser,  er  det  aktive  mennesker  på  den  ene  eller  anden   måde.  Børn,  unge,  voksne  og  ældre.  Energi  og  tid  er   nøgleordene  her.   Fjällrävens  målgruppe  rummer  pædagoger,  trekkere,   friluftsmennesker,  børn,  gymnasieelever  og  aktive  personer   blandt  andre.   Demografiske  forhold  for  målgruppen,  strækker  sig  bredt,   men  de  bor  primært  uden  for  storbyen  og  har  en  passion  for   naturen.  Den  primære  aldersgruppe  er  mænd  og  kvinder  på   35-­‐45  år.   Nogle  af  forbrugerne  benytter  Fjällrävens  produkter  i   hverdagen,  fx  kursister  og  studerende,  der  har  brug  for  en   rygsæk.  Dernæst  er  der  det  segmentet,  der  benytter   Fjällräven  i  fritiden.    

9  

                                                                                                                                9  Egen  collage  med  div.  billeder  fra  Google.dk  

7


FELTARBEJDE

Observation

Via observationer  af  forbipasserende  på  Strøget  i  København,   kunne  jeg  slå  fast,  at  77  %  af  københavnerne  havde  en  ting  til   fælles:  De  havde  en  taske  med  sig.   I  løbet  af  en  halv  time  nåede  jeg  at  tælle  767  forbipasserende.   Heraf  havde  91  %  af  kvinderne  en  taske  med.  For  mændenes   vedkommende,  var  60  %  i  besiddelse  af  en  eller  anden  form   for  taske.   Der  var  mange  forskellige  typer  tasker  blandt  de  595  mænd   og  kvinder.  69  %  af  kvinderne  bar  en  skuldertaske,  dametaske   eller  håndtaske.  Over  halvdelen  af  mændene  havde  en  rygsæk   på.  Herefter  havde  23  %  af  mændene  en  skuldertaske  eller   skråtaske.  10              

11

Jeg fik  indblik  i  et  segment  i  byen,  som  havde  et  behov  for  at   bruge  tasker.     Jeg  havde  en  hypotese  om,  at  der  er  meget  tasketyveri  på   Strøget.  Jeg  oplevede  det  dog  ikke  selv,  og  måtte  derfor  skyde  

                                                                                                                10  Billede  af  dokumenter  fra  feltarbejde    

                                                                                                              11  Egen  billedcollage  fra  Strøget:  Forbipasserende  med  tasker   8  


hypotesen lidt  ned.  Alligevel,  kan  jeg  via  medierne  afklare,  at  

taske en  ansigtscreme,  en  stor  hårbørste,  store  høretelefoner  

der sker  tasketyveri  på  Strøget.12  

og en  banan.  

Herudover afprøvede  jeg  en  anden  hypotese:  

Det er  besværligt  at  have  sin  pung  og  mobil  i  en  stor  taske.  

Pernille på  25  viste  mig  sin  taske  indvendigt.  Den  var  meget  

Jeg puttede  min  pung  og  telefon  ned  i  bunden  af  min  store  

tom -­‐en  blok  og  en  pung  var  hvad  der  lå  i  bunden  af  den  store  

taske og  lagde  en  vanddunk,  et  tørklæde  mm.  ned  i  tasken.  I  

lædertaske.13

løbet af  min  dag  på  Strøget,  fik  jeg  brug  for  min  mobil  og  pung   flere  gange  og  det  var  meget  besværligt  at  skulle  grave  den   frem  fra  taskens  dyb.     Personlige  interviews   Via  personlige  interviews  på  gaden,  fandt  jeg  frem  til,  at  de   ting  københavnerne  mindst  kan  undvære  at  have  med  i  deres   tasker,  er  deres  pung  og  mobil.   Lene  på  37  nævnte  også  lipgloss  og  nøgler.  Hun  fortalte,  at   hun  godt  kan  nøjes  med  en  mindre  taske  end  den  hun  havde   med.   20årige  Ida  har  altid  en  stor  taske  med  sig,  da  der  bl.a.  skal   være  plads  til  tørklæde  og  make-­‐up.   Den  person  der  havde  flest  ting  med  i  sin  taske,  var  17årige   Marie.  Udover  de  tidligere  nævnte  ting,  indeholdt  hendes                                                                                                                   12  http://www.dkr.dk/lomme-­‐og-­‐tasketyveri-­‐0    

                                                                                                                13  Egen  collage,  billede  af  Pernille  og  hendes  taske,  feltarbejde  på  Strøget.   9  


Sidst, men  ikke  mindst,  fik  jeg  lov  at  tage  et  billede  af  20årige   Ditte  og  hendes  taske.  Ditte  fortalte,  at  hun  aldrig  går  ud  uden   sin  pung,  som  altid  er  fyldt  op  med  en  masse  betalingskort.   Ditte  har  meget  orden  i  sin  taske  og  har  derfor  ikke  problemer   med  at  finde  sin  pung,  når  hun  skal  bruge  den.

14

22årige Nina  læser  til  teolog  og  havde  derfor  Det  Nye   Testamente  med,  inklusiv  makeup,  høretelefoner,  pung  og  en   blok.  Hun  havde  en  Kånken  taske  fra  Fjällräven  og  jeg  spurgte   om  hun  ville  være  interesseret  i  et  andet  moderne  produkt  fra   Fjällräven.  Nina  var  positiv  overfor  ideen.  Hun  har  haft  sin   rygsæk  i  ca.  5  år  og  hun  synes  den  udstråler  noget  nostalgisk.                                                                                                                     14  Egen  collage,  billede  af  Nina  og  hendes  taske,  feltarbejde  på  Strøget.    

15

                                                                                                                      15  Egen  collage,  billede  af  Ditte  og  hendes  taske,  feltarbejde  på  Strøget.   10  


Spørgeskemaundersøgelse

UDARBEJDELSE AF  DESIGN  

På et  døgn  fik  jeg  skrabet  100  besvarelser  sammen  i  min  

Jeg vil  ved  hjælp  af  den  Æstetiske  Strategi  designe  en  taske  til  

spørgeskemaundersøgelse.

den almene  københavner.  Tasken  skal  passe  ind  i  Fjällrävens  

Ud af  de  100  adspurgte,  er  31  %  mænd  og  69  %  kvinder.  Den  

nuværende produktportefølje  og  have  fokus  på  mode,  

primære alder  er  25-­‐30  år,  den  sekundære  er  19-­‐24  år.  Dette  

tyverisikring og  funktionalitet.  

aldersspring fra  19-­‐30  år,  passer  godt  til  min  nye  målgruppe,  

til mit  Urban  Survival  Product.  

Jeg ønsker  at  imødekomme  min  modtagers  forventninger  på  

65 %  forbinder  Fjällrävens  design  med  noget  praktisk,  61  %  

nogle punkter.  Produktet  skal  ikke  skræmme  de  eksisterende  

svarer ”god  kvalitet”  og  58  %  finder  Fjällrävens  design  

forbrugere væk,  men  samtidig  skal  produktet  kunne  tiltrække  

”retro.”

et nyt  segment  og  jeg  er  derfor  nød  til  at  udfordre  min  

97% af  de  adspurgte  har  altid  deres  mobil  og  pung  med  sig,  

modtager en  smule.  The  comfort  zone  kan  være  meget  vigtig.  

når de  er  på  farten.  Herefter  ligger  en  læbepomade,  

Derfor beholder  jeg  Fjällrävens  look,  så  jeg  kan  være  tro  mod  

høretelefoner og  en  flaske  vand,  højt  på  listen.  

deres identitet,  men  mit  produkt  vil  få  et  lille  twist,  i  form  af  

Resultatet af  denne  undersøgelse  viser,  at  der  er  behov  for  

noget forbrugeren  ikke  er  vant  til  fra  Fjällrävens  nuværende  

nogle meget  store  lommer  eller  en  praktisk  taske,  til  at  have  

kollektion.

disse items  med  sig.  30  %  svarer,  at  de  er  interesserede  i  en  

Jeg benytter  mest  fra  de  lyserøde  blokke  og  blander  kun  en  

bæltetaske fra  Fjällräven,  men  det  kommer  an  på  hvordan  den  

smule af  det  blå  element  i.  Ved  instant  payoff17  er  den  

ser ud.  

værende tid  kort18,  det  er  velkendt  og  trygt.  Jeg  bruger  

Jeg kan  hermed  konkludere,  at  der  er  et  marked  for  at  lave  en  

Breaking Comfort  Zone  for  at  skabe  noget  ufamiliært.  

bæltetaske, så  længe  den  følger  trenden.16  

Hvis det  er  muligt,  vil  jeg  gerne  aktivere  den  taktile  sans.                                                                                                                   17  Kompendium:  Harper,  Kristine,  Instant  payoff,  Published  on:   www.davidreport.com  30.04.12   18  Kompendium:  Ørskov,  Willy,  Aflæsning  af  objekter,  In:  Samlet,  Borgen,   1999.  

                                                                                                              16  Spørgeskema  vedlagt  som  bilag  1    

11


19

Mit produkt  er  designet  ud  fra  noget  der  rører  sig  nu  og  som   allerede  eksisterer,  bricolage.20   Mit  produkt  får  værdi  i  form  af  ”value  as  use”,  da  jeg  stiler   efter  at  designe  en  taske,  hvor  brugervenligheden  er  i  fokus.21   Designet  skal  dække  et  praktisk  behov.                                                                                                                       19  Den  æstetiske  Strategi.  Udarbejdet  af  Kristine  Harper  og  Susanne   Guldager.  Udpluk  fra  modellen.   20  Kompendium:  Stuart  Hall,  Representation,  Sage  Publications,  1997.   21  Kompendium:  Boztepe,  Susan,  The  nation  of  Value  and  Design,  Illinois   institute  of  Technology.    

12


SKITSERING Via  skitsering  i  hånden,  har  jeg  forsøgt  at  komme  frem  til  en   endelig  løsning  for  mit  design.  Ydermere  har  jeg  forsøgt  at   lave  Kånken  rygsækken  om  til  en  bæltetaske  i  Photoshop.  Jeg   har  taget  diverse  delelementer  fra  tasken  og  lavet   designforslag  på  denne  måde.  Desuden  har  jeg  benyttet   læderlogoet  med  ræven,  til  at  lave  en  taske.  

        22  

                                                                                                              22  Udpluk  af  skitser  

13


DET ENDELIGE  PRODUKT  

Jeg er  inspireret  af  den  samfundsmæssige  trend  med  en   bæltetaske  henover  ryggen.  Herudover  ser  jeg  et  potentiale  i   at  forbedre  Fjällrävens  sortiment,  i  form  af  noget  nyt  og   trendy.  Min  inspiration  til  den  endelige  style  kommer  fra   Fjällrävens  rygsæk,  Kånken.   For  at  fastholde  den  nuværende  målgruppe,  samt  ramme  en   ny,  bredere  målgruppe,  har  jeg  gjort  følgende:  Designet  ligner    

Kånken rygsækken,  men  er  trendy,  da  den  kan  bruges  som  en   bæltetaske  henover  ryggen.  Det  er  en  tendens  der  ses  meget  i  

bybilledet lige  nu.  Fjällräven  kan  forny  sig  med  denne   bæltetaske,  samtidig  med  at  de  kan  bibeholde  deres  identitet.  

Materialet er  det  samme  som  Kånken  er  produceret  i,  vinylon   YKK

f-­‐stof. Desuden  vil  det  være  kommercielt  at  producere   bæltetasken  i  læder,  for  at  nå  endnu  flere  forbrugere.   Bæltetasken  har  trykknapper  ved  alle  lynlåsene,  hvilket  gør  at   YKK

YKK

de kan  sættes  fast,  så  de  er  sværere  at  få  op  få  en  tasketyv.  På   YKK  lynlåsene  er  en  påsyet  læderlap  med  Fjällrävens  logo  og  

YKK

en trykknap  nedenunder.  Herudover  vil  der  forhåbentlig  ikke   ske  tyveri,  da  tasken  bæres  tæt  på  kroppen.   Produktet  er  trendy,  praktisk  og  tyverisikret.  

 

14


URBAN SURVIVALS  MÅLGRUPPE  

POSITIONERINGSKORT FOR  URBAN  SURVIVAL  

Designtiltaget til  Fjällräven,  i  form  af  en  ny  linje  kaldet  Urban   Survival,  vil  få  en  ny  målgruppe.  Dette  segment  er  byboere,   folk  på  farten,  unge  mennesker  i  starten  af  20erne  samt   midten  af  30erne.   Min  målgruppevisualisering  viser  en  aktiv  hiphop  fyr,  en   shoppelysten  kvinde,  samt  en  mand  med  en  stor  rygsæk.   Urban  Survival  er  både  for  dem  der  går  op  i  mode  og  dem  der   gerne  vil  være  praktiske.    

Fjällrävens  nye  linje,  Urban  Survival,  vil  få  nogle  andre   konkurrenter  end  hidtil.  De  vil  bl.a.  konkurrere  mod   taskeproducenten  Depeche,  hvis  Urban  Survival  bliver  taget   godt  imod.  Med  denne  nye  linje,  vil  Fjällräven  være  mere  med   på  noderne  i  modejunglen.    

På nuværende  tidspunkt  har  Fjällräven  ikke  nogle  trendy  

bæltetasker. Skulder-­‐bæltetasker  er  en  trend  lige  nu,  hvilket  

gør produktet  moderigtigt.    

15


VURDERING OG  VALIDERING  

KONKLUSION

Jeg vurderer  Urban  Survival  linjen  til  at  give  Fjällräven  vækst.  

Fjällräven er  gode  til  at  lave  friluftsudstyr  og  det  bør  de  blive  

Mit endelig  produkt  i  form  af  en  bæltetaske  med  trykknap-­‐

ved med.  Det  er  muligt,  at  den  bedste  løsning  for  en  god  

lynlåse, passer  godt  ind  i  Fjällrävens  praktiske  univers.  Det  vil  

implementering af  Urban  Survival  vil  kræve  et  samarbejde  

kræve co-­‐creation  i  form  af  en  designer  udefra,  for  at  

med et  andet  firma,  som  bl.a.  H&M  har  gjort  med  diverse  

Fjällräven kan  komme  godt  ind  på  det  nye  segment.  Samtidig  

designere, fx  Karl  Lagerfeld.  

bør produktet  hjælpes  på  vej,  hermed  mener  jeg,  at  der  skal  

Hvis dette  skal  lykkes  for  Fjällräven  vil  jeg  konkludere,  at  de  

markedsføres herom.  En  artikel  i  Euroman  eller  Costume  ville  

bør starte  med  lancering  af  et  enkelt  Urban  Survival  produkt.  

gavne. Jeg  kan  dog  tvivle  på,  om  min  målgruppe  vil  købe  det  

Hvis dette  går  godt,  kan  de  starte  en  hel  linje.  

endelige produkt,  da  der  er  så  mange  spillere  på  markedet.  

Som følge  af  mit  feltarbejde,  kan  jeg  konkludere,  at  der  er  et  

stort taskebehov.  Om  Fjällräven  kan  opfylde  dette  behov  til  

fulde, kan  jeg  tvivle  en  smule  på,  grundet  deres  nørdede,  

pædagog omdømme.  

Herudover må  jeg  erkende,  at  mit  endelige  produkt  muligvis  

ikke vil  kunne  produceres  som  jeg  ønsker  det.  Det  kan  blive  

problematisk at  få  lynlåsene  til  at  dreje  skråt  nedad,  så  de  kan  

trykkes fast  på  knappen.  

Lancerer Fjällräven  en  Urban  Survival  linje,  vil  jeg  selv  være  

meget nysgerrig  og  interesseret  for  at  afprøve  disse  

produkter.

16


KILDEHENVISNING   http://www.fjallraven.dk/om-­‐fjallraven/historie/   http://www.kk.dk/sitecore/content/subsites/tryghedsindek s/subsitefrontpage/bydele/indreby.aspx   http://www.fjallraven.dk/om-­‐fjallraven/   http://fjallravenbloggen.com/ake%E2%80%99s-­‐very-­‐first-­‐ jacket/   http://www.aoa.dk/shopping/paedagog-­‐tasken-­‐fylder-­‐30-­‐ aar   Rolighed  Andesen,  Finn  m.fl.  International  Markedsføring,  3.   udgave,  Trojka,  2007.   http://www.fjallraven.dk/produkter/   http://www.dkr.dk/lomme-­‐og-­‐tasketyveri-­‐0   Kompendium:  Harper,  Kristine,  Instant  payoff,  Published  on:   www.davidreport.com  30.04.12   Kompendium:  Ørskov,  Willy,  Aflæsning  af  objekter,  In:  Samlet,   Borgen,  1999.   Den  æstetiske  Strategi.  Udarbejdet  af  Kristine  Harper  og   Susanne  Guldager.  Udpluk  fra  modellen.   Kompendium:  Stuart  Hall,  Representation,  Sage  Publications,   1997.   Kompendium:  Boztepe,  Susan,  The  nation  of  Value  and   Design,  Illinois  institute  of  Technology.                      

                                                                  17  


BILAG 1   Spørgeskemaundersøgelse      

18

FM Opgave  

Fjällräven

Advertisement