Broschyr

Page 1

Mainio merellinen

En utmärkt plats


Välkommen till Malax! Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! Läget är perfekt. Det är nära till både flygplats och hamn i Vasa, ­samtidigt som skärgården ger möjligheter till lugn och ett ypperligt friluftsliv. Kvarkens skärgård är Finlands enda naturområde som har utsetts till världsarv av Unesco. Det säregna landskapet förändras ständigt på grund av landhöjningen. Kommunen har en rik historia, med många fornlämningar. De arkeologiska utgrävningarna har mycket att berätta. Bosättningar kan spåras ända till bronsåldern. Jämsides med detta har ett modernt samhälle vuxit fram, där välfärd och utveckling står i fokus.


Tervetuloa Maalahteen! Maalahden kunnassa yhdistyvät pohjoinen ja etelä, maa ja meri, vanha ja uusi! Maalahden sijainti on mainio. Sekä lentokenttä että satama sijaitsevat vain lyhyen matkan päässä Vaasassa, ja samalla kunnan saaristossa on ­kuitenkin mahdollista rauhoittua ja viettää ihanaa ulkoilmaelämää. ­Merenkurkun saaristo on Suomen ainoa luonnonalue, jonka Unesco on nimennyt ­maailmanperintöalueeksi. Harvinaislaatuinen maisema muuttuu jatkuvasti maankohoamisen takia. Kunnan rikkaasta historiasta todistavat useat muinaisjäännökset. ­Arkeologisilla löydöillä on paljon kerrottavaa. Kunnan asutus voidaankin ­jäljittää jopa pronssikaudelle. Tältä pohjalta on kasvanut moderni yhteiskunta, jossa hyvinvointi ja kehitys ovat keskipisteessä.


Ett boende med livskvalitet Välfärd ger trygghet i Malax kommun. Barndagvården är väl utbyggd, liksom skola och hälsovård. Här finns också ett av Finlands modernaste åldringshem. Ett rikt förenings­liv och omfattande kulturell verksamhet ökar trivseln ytterligare. För den som vill flytta till Malax är valmöjligheterna stora – både i c­ entrum och i byarna. Runt om i kommun finns hyresbostäder av olika storlekar. S ­ tandarden är mycket hög och renovering sker fortlöpande. Bostadskön är kort. Det finns ett stort utbud av lediga tomter och nya ­områden växer fram hela tiden. Tomterna är stora – var och en är i regel på minst 2.000 kvadratmeter. För mer information om våra tomter, kontakta den ­planläggningsansvariga på Malax kommun: 06 347 7330. För mer information om våra hyresbostäder, kontakta kommunens disponent: 06 347 7327.

Malax Bageri & Conditori Ab Storängsvägen 89 66100 Malax Tel: 06-3651504 Fax: 06-3651502 info@malaxbageri.fi www.malaxbageri.fi


Mainio paikka asua Maalahdessa hyvinvointi tuo turvaa. Lasten päivähoito, kuten myös koulu ja terveydenhuolto, on kattava. ­Kunnassa on myös yksi Suomen nykyaikaisimmista ­vanhusten hoitokodeista. Erilaiset yhdistykset ja ­monipuolinen ­kulttuuritoiminta lisäävät vielä viihtyvyyttä. Maalahteen muuttavalla on suuret ­valintamahdollisuudet – sekä keskustassa että eri kylänosissa. Kunnassa on erikokoisia vuokra-asuntoja, joiden korkeaa ­laatua ­ylläpidetään kunnostamalla niitä säännöllisesti. ­Odotusajat asuntoihin ovat lyhyitä. Useita tontteja on vapaana, ja uusia asuntoalueita ­muodostuu jatkuvasti. Tontit ovat tilavia – yleensä vähintään 2.000 neliömetrin kokoisia. Lisätietoa kunnassa olevista tonteista saa kunnan kaavoitusvastaavalta puhelinnumerosta 06 347 7330. Lisätietoa kunnan vuokra-asunnoista saa kunnan ­isännöitsijältä puhelinnumerosta 06 347 7327.

I Malax växer ständigt nya bostadsområden fram. Ett av de senaste är det trivsamma parhusområdet invid ån i Övermalax. Maalahteen muodostuu jatkuvasti uusia asuntoalueita. Viimeisimpänä on valmistunut viihtyisä paritaloalue joen varrelle Övermalaxiin.


Ett företagsvänligt klimat Malax är en dynamisk kommun i ständig utveckling. Det finns stor k­ apacitet att ta emot nya företag, inte minst tack vare den stora tillgången på mark. Beslutsvägarna är korta och infrastrukturen god. Alla kommun­invånare har möjlighet att ansluta sig till Bothnia Broadband, antingen via fiberkabel eller trådlöst. Malax ­Vatten bygger kontinuerligt ut avloppsnätet i enlighet med de nya bestämmelserna. Bygden är lantbruksdominerad, men även andra verksam­ heter, som t.ex. ­metallindustrin är framstående. Norra Brinken är det nyaste i­ndustriområdet. Läget är centralt med utmärkta förbindelser, ­konkurrenskraftiga tomtpriser och moderna datakommunikationer. Till ­flygplatsen respektive hamnen i Vasa är det 16 km.

Mainio paikka yrittää Maalahti on aktiivinen kunta, joka kehittyy jatkuvasti. Uusia yrityksiä voidaan ottaa vastaan esimerkiksi maa-alueiden helpon saatavuuden ansiosta. Päätöksenteko on nopeaa ja infrastruktuuri hyvä. Kaikilla ­kuntalaisilla on mahdollisuus liittyä Bothnia Broadband Oy:n verkkoon joko kuitukaapelilla tai langattomasti. Maalahden Vesi laajentaa jatkuvasti viemäriverkkoa uusien määräysten ­mukaisesti. Maalahti on maanviljelyskunta, mutta täällä kukoistavat myös muut toimialat kuten esimerkiksi metalliteollisuus. Kunnan uusin teollisuusalue on Pohjois-Brinken, joka sijaitsee keskeisellä paikalla. Teollisuusalueella on erinomaiset kulkuyhteydet, ­kilpailukykyiset tonttihinnat ja nykyaikainen tietoliikenne. Vaasan lentokentälle ja satamaan on matkaa 16 kilometriä.

Direktör: Bo-Ingmar Ahlström Johtaja 0500-861015, 06-3477329 Dejourering: 0500-861 760 Päivystys


• Kotimaisia liukuovijärjestelmiä, kaikki profiilit, pyörästöt ja värivaihtoehdot. • Erilaiset rullamuovattavat profiilit kuten valaisinkiskoa, erotuskiskoja ja muita asiakaskohtisia tuotteita. • Järjestelmätoimittaja johon sisältyy hitsausta, koneistusta, kokoonpano sis. pneum.hydr. ja sähköä, kuten erilaiset moduulit ja paletit. • Rullamuovattavia teräslokasuojia erilaisilla profiileilla ja väreillä. • Lanka- ja putkityötä. • Epäkeskopuristintyötä esim. automaattilinjalla.

DATA • INTERNET • TV • TELEFONI

Fiber och trådlösa förbindelser i Malax Bothnia Broadband Ab Oy www.bob.fi

• Inhemsk skjutdörr system leverantör, tillverkning av alla profiler samt hjullösningar samt profilerna i olika moderna färger. • Olika kundanpassade rullformade samt stansade, avskiljningsprofiler. • System leverantör i vilken inkl. svetsning, bearbetning, montering och testning, med pneum., hydr. samt el inkluderat. • Rullformade skärmar i stål i olika dim och profiler samt färger. • Tråd och rör arbeten. • Exenterpress projekt med kostnadseffektiv automat matning inkl.

Procons Oy Ab Teollisuustie 4, 66100 MAALAHTI Puh. +358 6 315 8800 www.procons.fi


Ab Norlic MBB Oy Eriksvägen 15, 66100 MALAX

Ota yhteyttä!

Malax kommun Malmgatan 5 66100 Malax Maalahden kunta Malminkatu 5 66100 MaalahtiÂ

Telefon: 06 347 7111 Fax: 06 347 7100 Hemsida: www.malax.fi E-post: malax@malax.fi

Puhelin: 06 347 7111 Faksi: 06 347 7100 Verkkosivut: www.malax.fi SähkÜposti: malax@malax.fi

FÜr stora som smü fÜretag erbjuder Norlic e-buinessTM en heltäckande lÜsning inom redovisning, beskattning, fÜretagstjänster och lÜneräkning

010 400 4271 mbb@norlic.fi

SV-UK

ES

Utgivare, redaktion och annonser: JS SVERIGE ¡ +46 (0) 40-699 09 00 ¡ Tryckt pü officiellt godkänt miljÜvänligt papper ¡ Tryckfärgerna är baserade pü vegetabiliska oljor ¡ www. jssverige.se 2011

Edición, redacción y reserva de anuncios: Grupo JS SL ¡ +34 902 10 12 31 ¡ Impreso en papel oficialmente autorizado como ecológico ¡ La tinta de imprenta basada en aceites vegetales ¡ www.grupo-js.com

Publisher, editor and advertisement booking: JS SVERIGE ¡ +46 (0)40-699 09 00 ¡ Printed on officially approved environmentally compatible paper ¡ Printing inks are based on vegetable oil ¡ www.jssverige.se

Välkommen att kontakta oss!

SV