Page 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB

SEMINARSKI RAD NABAVA.NET

KOLEGIJ: Upravljanje poslovnim dokumentima MENTOR: Mr.sc. Božidar Jaković BROJ INDEKSA: Gloria Kranjčević 0067460268 Jelena Sinjeri 0067460247 Koprivnica, prosinac 2012. SADRŽAJ 1. UVOD..........................................................................................................................................4 1.1 PREDMET I CILJ RADA.............................................................................................................4 1.2 IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA.........................................................................4 1.3 SADRŽAJ I STRUKTURA RADA.................................................................................................4 2. KRATKI OPIS WEB SERVISA..................................................................................................5 2.1 LINK NA WEB SERVIS..............................................................................................................6 2.2 EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA............................................................................................6 I


3. TEHNOLOŠKI OKVIR..............................................................................................................7 4. KRATAK RAZVOJ.....................................................................................................................8 5. OPIS PROBLEMA......................................................................................................................9 6. DETALJNA RAZRADA TEME................................................................................................11 6.1 FUNKCIONALNOSTI NABAVE.NET.........................................................................................12 6.2 MOGUĆNOSTI KOJE PRUŽA NABAVA.NET..............................................................................24 6.3 PRIMJER „DESKTOP“ RAČUNALNE APLIKACIJE.....................................................................28 7. KREIRANJE PROFILA............................................................................................................30 8. POSLOVNA PRIMJENA..........................................................................................................33 9. KONKURENCIJA....................................................................................................................34 9.1 LINK NA WEB SERVIS............................................................................................................34 9.2 EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA..........................................................................................35 10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE.............................................................................36 11. SWOT ANALIZA....................................................................................................................37 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST.............................................38 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI....................34 13.1 SMJER U KOJEM BI SE NABAVA.NET 13.2 FUNKCIONALNOSTI

MOGAO RAZVIJATI U BUDUĆNOSTI............................39

KOJE BI SE MOGLE DODATI

NABAVI.NET

KAKO BI BIO JOŠ BOLJA I JOŠ

PRIMJENJIVIJA U POSLOVANJU.................................................................................................3911

14. ZAKLJUČAK..........................................................................................................................40 15. LITERATURA.........................................................................................................................41 16. ŽIVOTOPIS.............................................................................................................................44 17. SAŽETAK...............................................................................................................................49

I


1. UVOD 1.1 Predmet i cilj rada Predmet našeg seminarskog rada je web servis nabava.net - internet servis za oglašavanje. Ciljevi našeg rada su: -

Proširenje i produbljivanje informacija o web servisu – nabava.net

-

Upute za samostalno korištenje web servisa

1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja Glavni izvor podataka za izradu našeg seminarskog rada je web stranica www.nabava.net. 1.3 Sadržaj i struktura rada U uvodnom djelu spomenut ćemo predmet i cilj rada. Potom ćemo opisati web servis i objasniti za što on služi. Treće poglavlje opisuje tehnološki okvir nabave.net. Četvrto poglavlje osvrće se na kratak razvoj web servisa. Peto poglavlje opisuje koji je princip poslovanja s trgovinama, način plaćanja. Nadalje smo se detaljnije razradile web servis, njegove funkcionalnosti. Sedmo poglavlje objašnjava kako kreirati profil na web servisu. Nadalje, osmo poglavlje govori o poslovnoj primjeni web servisa. Konkurencija je obrađena u poglavlju devet. Pozitivne i negativne strane navedene su u poglavlju deset. Jedanaesto poglavlje je swot analiza web servisa. Uspješnost je prikazana u poglavlju dvanaest. Trinaesto poglavlje spominje moguću nadogradnju u budućnosti, a u četrnaestom iznosimo zaključak.

3


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA Nabava.net su internet stranice koje prikazuju ponudu ili dio ponude proizvoda drugih pravnih i fizičkih osoba, informacije o tim osobama kao i druga praktična i korisna pomagala. Stranice se neprestano ažuriraju zbog čega su uvijek dostupne stalne sadržajne i tehničke nadogradnje. Nabava.net služi isključivo za informiranje o ponudi proizvoda te ne sudjeluje u niti jednom dijelu prodaje proizvoda. U pojedinim slučajevima Nabava.net može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime Oglašivača, ali ne sudjeluje u daljnjem tijeku prodaje. Pružatelj usluge prikuplja podatke o proizvodima Oglašivača i Oglašivaču na način da mu Oglašivač stavi na raspolaganje odgovarajući cjenik i/ili kakav drugi dokument iz kojeg će biti razvidni predmetni podaci ili ukoliko je to tehnički izvedivo prikupljanjem podataka direktno sa internet stranica Oglašivača. Ponuda proizvoda Oglašivača koja se prikazuje na stranici Nabava.net posjetiteljima može biti dostupna pregledom dostupnih kategorija proizvoda i/ili pretraživanjem tj. upisom ključnih riječi po kojima se pretražuje ponuda. Kategoriziranje ponude proizvoda Oglašivača u postojeće Nabava.net kategorije obavlja se automatiziranom računalnom programom. Proizvodi koji nisu kategorizirani posjetiteljima su dostupni spomenutim pretraživanjem. Za razliku od news portala koji imaju veliku posjećenost ali dio te posjećenosti otpada na mlađu populaciju, na populaciju koja nema naviku kupnje na internetu, niti kupovnu moć, njihova posebnost je da ih posjećuje isključivo punoljetna publika, koja je već upoznata i ima naviku kupnje preko interneta, te dolazi na njihove stranice kako bi realizirala kupnju. O publici Profil publike koja ih posjećuje: - između 25 i 45 godina starosti, - visokog stupnja obrazovanja, - s navikom kupnje preko interneta i pretraživanja proizvoda preko interneta, - s mjesečnim primanjima iznad 6500 kuna - mjesečna posjeta preko 170.000 različitih ljudi (unique useri) Dodatna posebnost njihove publike je ta da se radi o ljudima koji su se već odlučili na kupnju te na stranici pronalaze trgovinu koja taj proizvod ima. Nabava.net je međukorak između odluke o kupnji i pronalaska proizvoda u određenoj trgovini.

4


2.1 Link na web servis www.nabava.net 2.2 Ekranski prikaz web servisa SLIKA 1 Početna stranica web servisa Nabava.net

Izvor: www.nabava.net 3. TEHNOLOŠKI OKVIR Nabava.net je web servis koji pomoću programa koji su osmislili Josip Maslać i Šime Essert. Program radi na način da automatski bilježi broj klikova na proizvode i povlači statistiku o potrebama kupaca. Bilježi statistiku klikova na dnevnoj i ukupnoj razini. Klijenti se mogu povezati sa sustavom jednostavnim log in-om i na taj način trgovine mogu mijenjati svoje cjenike i imaju uvid koliko novaca još imaju za oglašavanje. Sustav automatski šalje opomenu da je saldo na računu trgovine pri kraju. Vlasnik stranica Nabava.net: -

ulaže maksimalne napore u održavanju sadržaja na stranicama ažurnim I točnim,

-

ne jamči stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima I uslugama te za postojeće kategorije proizvoda ne jamči da sadržavaju sve proizvode I sve marke iz 5


ponuda trgovina koje se oglašavaju na stranicama Nabava.net, kao I to da će svi proizvodi biti ispravno kategorizirani, -

ne jamči da će stranice Nabava.net biti stalno dostupne, da će funkcionirati cijelo vrijeme nesmetano i bez pogrešaka,

-

zadržava pravo objavljivanja dijela ili kompletnog sadržaja stranica Nabava.net na drugim (pod) domenama,

-

nije odgovoran za sadržaj internet stranica čije linkove stranice Nabava.net sadrže.

6


4. KRATAK RAZVOJ Nabava.net stranica je na kojoj se može naći pregled ponude različitih trgovina. Nabava.net je servis koji od 2001. godine na jednom mjestu prikazuje ponudu proizvoda na hrvatskom tržištu s ciljem da kroz sveobuhvatni komparativni prikaz ponude olakša ljudima kupnju. Na internetu su prisutni već 11 godina i imaju stalne čitatelje koji ih prate. Od samog početka rada stranice, stvorena je prilično čvrsta online zajednica, a Nabava.net postala je svojevrstan autoritet I opinion leader. U početku su bili orijentirani na usporedni pregled ponude računalne I elektroničke opreme gotovo svih relevantnih domaćih trgovina i zastupnika, sada su proširili ponudu i na dječje igračke i opremu za djecu i bebe. U budućnosti imaju plan proširiti ponudu i na bicikle i biciklističku opremu. Mjesečno stranicu posjeti i do 170 000 ljudi od kojih su ve ina i kupci. SLIKA 2 Statistika posjećenosti

iz vor: nabava.net

7


SLIKA 3 Statistika posjećenosti

Izvor: nabava.net

8


SLIKA 4 Statistika posjećenosti

Izvor: www.nabava.net

9


5. OPIS PROBLEMA Nabava.net je specijalizirani web servis koji se nalazi na domeni www.nabava.net. Pristup tom servisu ima bilo koja privatna ili pravna osoba koja ima mogućnost spajanja na internet. Servis nudi pregled svih trgovina sa računalnom opremom koje su se registrirale na nabavi.net. Trgovine svoja plaćanja vrše avansno po broju klikova na koje su se pretplatile. Svim zainteresiranim novim trgovinama nudi se neobvezujući probni GRATIS period od dva tjedna nakon kojega se mogu odlučiti da li su za nastavak suradnje.

10


6. DETALJNA RAZRADA TEME 6.1 Funkcionalnosti Nabave.net Nabava.net je mjesto gdje se susreće ponuda i potražnja. Idealno mjesto za animaciju postojećih i budućih korisnika na korištenje raznih usluga – predstavljanje telekomunikacijskih usluga, raznih uređaja, akcija, modela nagrađivanja vjernosti korisnika usluga. -

izuzetna ciljanost publike – Nabava.net posjećuju isključivo kupci

-

u višegodišnjem poslovanju i ulaganju dodatnih napora u održavanje točnosti objavljenih informacija, Nabava.net uživa visoko povjerenje publike.

Oko Nabava.net stvorena je vrlo čvrsta online zajednica. •

Banneri

Banner (eng. reklamna zastavica) je reklama, slika ili kratka animacija standardiziranih dimenzija, unutar kojega oglašivač može objaviti sadržaj koji opisuje njegove proizvode ili usluge, a pojavljuje se na web stranici i predstavlja vezu (link) na reklamni site.

SLIKA 5 Izgled bannera

Izvor: www.nabava.net SLIKA 6 Izgled bannera 11


Izvor: www.nabava.net

SLIKA 7 Izgled bannera

Izvor: www.nabava.net

12


TABLICA 1 Vrste bannera, dimenzije i cijena Cijena

Vrste bannera

Dimenzije

Medium rectangle

300x250

60,00 kn

Half page

300x600

90,00 kn

3:1 Rectangle

300x100

50,00 kn

Leaderboard

728x90

80,00 kn

Billboard

970x90

80,00 kn

300x300

250,00 kn

(za 1000 prikazivanja)

Floating banner (do 10 sec, obavezan gumb za gašenje, maks. 1 prikazivanje po posjetitelju)

Naslovnica: -

30% viša cijena - banneri 300x100, 300x250 (pozicije N1 i N2)

-

20% viša cijena - banneri 300x600, 300x250 (pozicija N3)

Expandable/rollover i videobanner - 50% viša cijena. Banneri 160x600 i 120x600, pozicija 2 - 20% niža cijena od cijene bannera 300x600 Na stranicama proizvoda/kategorije banner 300x100 se prikazuje ispod bannera 300x250 (u slučaju da je isti aktivan). Minimalna narudžba je 5000 prikazivanja.

TABLICA 2 Količinski popust Broj prikazivanja

Količinski popust

10.000 – 49.999

10%

50.000 – 99.999

20% 13


100.000 – 299.999

30%

300.000 – 599.999

40%

Više od 600.000

50%

Agencijski popust: 20% Da bi ostvarila pravo na popust agencija za oglašavanje mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti marketinga, pretežiti dio prihoda treba poticati iz obavljanja marketinških usluga te ne smije oglašavati svoje proizvode i usluge. Na zahtjev agencija je dužna podastrijeti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju prethodno iznesenih uvjeta. Popust na avansno plaćanje: 20% Popust na prvo oglašavanje: 15% Trgovinama koje oglašavaju svoju ponudu na stranicama, isključivo za oglašavanje vlastitih usluga i proizvoda nude se dodatni popusti i to: -

trgovine koje se oglašavaju standardnim načinom: 30%

-

trgovine koje se oglašavaju premium načinom: 40% + gratis sredstva svaki mjesec za oglašavanje bannerima u iznosu troška

potrošenog za premium oglašavanje u

prethodnom mjesecu.

Sponzorirana vijest

Sponzorirana vijest objavljuje se na naslovnici Nabava.net zajedno sa ostalim vijestima iz područja računalnih tehnologija te na Nabava.net facebook stranici i twitter računu. Vijest se nalazi na naslovnici pet dana i u tom periodu pročita je oko 25.000 različitih ljudi (Google Analytics). Cijena sponzorirane vijesti iznosi 1.000 kn.

14


SLIKA 8 Oglašavanje putem facebook stranice

Izvor: www.facebook.com

15


SLIKA 9 Oglašavanje putem twitter stranice

Izvor: www.twitter.com

16


Sponzoriranje proizvoda

Na naslovnici u sekciji "Top proizvodi" moguće je istaknuti određene proizvode. Takva opcija je pogodna za proizvode na akciji, nove te popularne proizvode. Osim na Naslovnici na stranici tog proizvoda fiksno se prikazuju banneri 300x600 i 728x90. Cijena po danu iznosi 250kn, a za tjedan dana 1.500 kn.

SLIKA 10 Sponzoriranje/isticanje proizvoda na naslovnici

Izvor: www.nabava.net

17


Sponzoriranje kategorije

Moguće je brendiranje određenih kategorija. Minimalan period sponzorstva je mjesec dana. Cijena je po dogovoru, a ovisi o kategorijama koje će se sponzorirati te načinu brendiranja (logo, wallpaper banner na svim stranicama kategorije, potkategorija i slično). •

Oglašavanje ponude

Oglašavanje ponude na Nabava.net katalogu predstavlja najpovoljniji način prezentiranja i oglašavanja prodajnog asortimana trgovina na internetu. Vrste i načini prikazivanja ponuda proizvoda Oglašivača definirani su Cjenikom Pružatelja usluge koji je javno objavljen na internet adresi http://www.nabava.net/firme/index.html#cijene, te čini sastavni dio svakog pojedinačnog ugovora. Oglašivač može prikazivati samo po jednu ponudu za svaki od svojih proizvoda i to sa samo jednom ponuđenom cijenom, tj. jednu cijenu za jedan proizvod. Ukoliko oglašivač ima takvu poslovnu praksu da postoje slučajevi da iste proizvode prodaje po različitim cijenama, oglašavanje takvih proizvoda biti će moguće isključivo na način da će se radi oglašavanja ponude tih proizvoda, a za svaki od navedenih proizvoda, oglašivač morati oglašavati pod posebnim i drugačijim “brandom” (npr. Aplos IT i Aplos komponente) te za svaki “brand” sklopiti poseban pojedinačni ugovor za oglašavanje te ponude. Ukoliko se prilikom zaprimanja cjenika s ponudom oglašivača ili naknadnom provjerom utvrdi odstupanje od uvjeta, oglašivač je na poziv pružatelja usluge dužan korigirati cjenik. U slučaju da se oglašivač ogluši na poziv pružatelja za korekciju, pružatelj usluge zadržava pravo automatiziranog filtriranja duplikata te ne jamči potpunu ispravnost navedenog postupka. Pružatelj usluge može za oglašivača koji svoje proizvode prodaje isključivo putem interneta (webshop-a) i/ili kod kojeg 65% (ili više) proizvoda iz ponude oglašivača kupci ne mogu dobiti na uvid prije kupovine/plaćanja staviti posebnu oznaku kojom će istaknuti navedene činjenice.

Oglašavanje ponuda proizvoda oglašivača vrši se osnovnim kategoriziranjem proizvoda prema raspoloživosti i to u 5 kategorija: 1. raspoloživo – isporuka odmah (proizvod dostupan odmah na prodajnom mjestu) 2. raspoloživo – isporuka nakon uplate (na prodajnom mjestu, putem dostave, pouzećem) 3. u dolasku, po narudžbi 4. nepoznato 18


5. nije raspoloživo Oglašivač je dužan prilikom dostavljanja svoje ponude pružiti pružatelju usluge informaciju o razini raspoloživosti svakog od ponuđenih proizvoda, te je dužan pružatelja usluge redovno obavještavati, a bez odgode, o svakoj promjeni u raspoloživosti proizvoda do koje bi došlo tijekom trajanja pretplatničkog odnosa. Za proizvode za koje oglašivač ne pruži informaciju o razini raspoloživosti pružatelj usluge staviti će oznaku "nepoznato". Pružatelj usluge ovlašten je samostalno, neovisno i u svako doba vršiti kontrolu raspoloživosti proizvoda oglašivača te nastavno uočenim nepravilnostima poduzeti sljedeće radnje: 1. kod prve uočene nepravilnosti sve proizvode oglašivača uvrstiti u kategoriju “nepoznato” i to sve u trajanju do dostave ispravne informacije od strane oglašivača, a kada će se po proteku 10 dana od dana dostave ispravne informacije od strane oglašivača proizvod kategorizirati na ispravan način 2. kod druge uočene nepravilnosti sve proizvode oglašivača uvrstiti u kategoriju “nepoznato” i to sve u trajanju do dostave ispravne informacije od strane oglašivača, a kada će se po proteku 20 dana od dana dostave ispravne informacije od strane oglašivača proizvod kategorizirati na ispravan način 3. kod treće uočene nepravilnosti sve proizvode oglašivača uvrstiti u kategoriju “nepoznato” i to sve u trajanju do dostave ispravne informacije od strane oglašivača, a kada će se po proteku 30 dana od dana dostave ispravne informacije od strane oglašivača proizvod kategorizirati na ispravan način Pružatelj usluge pridržava pravo objavljivanja dijela ili kompletnog sadržaja stranica Nabava.net na drugim pod/domenama (npr. http://www.nabava.hr, http://www.nabava.org).

Pružatelj usluge pridržava pravo sa trećim sklopiti ugovor u korist oglašivača kojim će naziv i sadržaj stranice Nabava.net uklopiti u naziv i sadržaj stranice treće osobe (npr. http://www.ivanhorvat.net, http://nabava.ivanhorvat.net), a sve sa isključivim ciljem poboljšanja načina oglašavanja ponude oglašivača. Prilikom sklapanja takovog ugovora sa trećim pružatelj usluge nije vezan uvjetima i načinom oglašavanja koji su ugovoreni ugovorom sklopljenim izmjenu pružatelja usluge i oglašivača.

19


6.2 Mogućnosti koje pruža nabava.net Nabava.net nudi mogućnost prijave na stranicu putem facebooka ili putem google računa. SLIKA 11. Mogućnosti prijave

Izvor: www.nabava.net Kako bi se prijavili preko facebook računa kliknemo na link „login with facebook.“ SLIKA 12. Prijava preko facebooka

Izvor: www.nabava.net Nakon te radnje prikaže se slijedeća stranica. SLIKA 13. Pokretanje facebook aplikacije

20


Izvor: www.facebook.com Duplim klikom na link pokreni aplikaciju otvara se nova stranica sa potvrdom o korisniÄ?kim podacima.

21


SLIKA 14. Prijava na facebook

Izvor: www.nabava.net

SLIKA 15. Prijava preko Google računa

Izvor: www.nabava.net Duplim klikom na „login wtih Google“ otvara se sljedeća stranica.

SLIKA 16. Zahtjev za dopuštenje

22


Izvor: accounts.google.com Potreban je klik na link „omogući pristup“ SLIKA 17. Link za povezivanje sa Google računom

Izvor:accounts.google.com Nakon klika na „omogući pristup“ otvara se slijedeća stranica koja potvrđuje korisničke podatke. SLIKA 18. Potvrda korisničkih podataka

23


Izvor: www.nabava.net 6.3 Primjer „desktop“ računalne aplikacije Pretraživanjem interneta nismo pronašle niti jednu „desktop” aplikaciju za uspoređivanje cijena, već web portale koji uspoređuju cijene proizvoda. Portali za usporedbu cijena nude mogućnost skidanja aplikacija samo za mobilne uređaje (IOS, Android, Blackberry). Jedna od takvih aplikacija je PriceGrabber. Price Grabber aplikacija pruža mogućnost pronalaska najnižih cijena za milijune proizvoda od tisuće online trgovaca. radi na način da proizvode traži prema barkodu, tvorničkom broju, imenu ili po kategoriji proizvoda. Proizvodi se sortiraju po cijeni ili popularnosti. Postoji i mogućnost da se postavi cijena za određeni proizvod, te kada taj proizvod postigne našu željenu cijenu na mobitel dolazi obavijest.

SLIKA 19 Zaslonski snimci aplikacije

24


Izvor: play.google.com/store/apps/details?id=com.pricegrabber.PGAndroid

25


7. KREIRANJE PROFILA 1. Na početnoj stranici kliknemo na link prijava.

SLIKA 20 Početna stranica Nabave. net na kojoj se možemo prijaviti

Izvor: www.nabava.net 2. Nakon toga otvara nam se stranica na kojoj upisujemo u polja svoje podatke

26


SLIKA 21 Upisivanje korisničkih podataka za prijavu

Izvor: www.nabava.net

3. Nakon što smo unijeli podatke koji su se tražili, dolazi nam poruka na mail koji smo unijeli s aktivacijskim linkom. Klikom na aktivacijski link otvara se nova stranica.

27


SLIKA 22 Prikaz korisničkih podataka

Izvor: www.nabava.net 4. Registracija na stranicu omogućuje da stvaramo svoju košaricu proizvoda koji nas interesiraju. Pristup stranicama Nabava.net je slobodan i registracija nije nužna. Registracijom na stranicama Nabava.net dobivate podatke o korisničkom računu korisničko ime i lozinku koju ste dužni čuvati, te ste u potpunosti odgovorni za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

8. POSLOVNA PRIMJENA Web servis nabava.net koristi trgovinama u poslovanju jer mogu oglašavati svoje proizvode na jednom mjestu, te ih uspoređivati sa cijenama drugih istih proizvoda te ponuditi jeftiniju ponudu i na taj način suzbijati svoju konkurenciju. Obveze Oglašivača: 28


Oglašivač će po sklapanju ugovora, a nadalje bez odgađanja po svakoj promjeni podataka o proizvodima, u odgovarajućem formatu isporučiti pružatelju usluge cjenik s maloprodajnom ponudom koju želi oglašavati. Podaci o proizvodima koji će biti predmet ugovora moraju biti točni i istiniti, a to se posebice odnosi na iskazane cijene, raspoloživost proizvoda te rokove isporuke i načine plaćanja. Oglašivač ne smije dostavljati podatke koji su zavaravajući niti na koji način. Bilo koju informaciju koja je duplikat, netočna ili neistinita oglašivač se obvezuje ispraviti nakon primitka obavijesti o postojanju takve informacije. U protivnom pružatelj usluge zadržava pravo brisanja ili mijenjanja netočnih informacija i poduzimanja dodatnih radnji kako bi se osiguralo sprječavanje ponavljanja takvih situacija. Prilikom predavanja ponude, Oglašivač daje pružatelju usluge pravo da prikazuje informacije koje se odnose na proizvode iz ponude. Oglašivač je suglasan da neće koristiti oglašavanje ponude na stranici Nabava.net na način da se njime krše autorska prava, "copyright"-a, zaštitni znak ili logo-a niti radi odašiljanja skrivenih ili kodiranih poruka. U slučaju da je riječ o rabljenim proizvodima oglašivač je obvezan to jasno i na prikladan način označiti, a pružatelj usluge zadržava pravo ne prikazivanja takvih proizvoda. Oglašivač i/ili svaka treća osoba su obvezni koristiti stranice pružatelja usluge u skladu s uvjetima

korištenja

tih

stranica

koji

su

javno

objavljeni

na

internet

adresi

http://www.nabava.net/uvjeti-koristenja te na taj način svima dostupni.

9. KONKURENCIJA Jedina konkurentska stranica nabavi.net u Hrvatskoj je jeftinije.hr. Jeftinije.hr - tražilica najnižih cijena, ne prodaje proizvode, nego traži najbolje ponude. Na njihovoj stranici se trenutačno mogu pronaći proizvodi zabavne elektronike (audio & video, foto, računala i telefonija), kućanske aparate te proizvode za dom i vrt. Te zbog toga predstavlja ozbiljnu konkurenciju nabavi. Net jer se u jako kratkom periodu uspjela proširiti na veće tržište. Jeftinije.hr nije u vlasništvu proizvođača trgovca ili bilo koje druge organizacije koja aktivno oglašava svoje proizvode na web portal. Djelom se financiraju od oglašavanja, ali njihov sadržaj se ne mijenja na zahtjev oglašivača.

29


Cilj Jeftinije.hr web portala je pomoći potrošačima prije odlučivanja na kupnju. Jeftinije.hr prikuplja podatke o većini prodajni program hrvatskih dućana te ih objavljuje na portalu www.jeftinije.hr. Sadržaji na web stranicama ne predstavljaju službene informacije, osim ako to nije posebno naznačeno. Podaci, informacije i online aplikacije koje su dostupne na stranici ili putem web portal www.jeftinije.hr, se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Korisnici koriste web portal na vlastitu odgovornost. Ni Jeftinije.hr niti druge pravne osobe koje sudjeluju u održavanju web portala, ne odgovaraju za bilo kakvu štetu izravno ili neizravno, koja bi rezultirala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja podataka, informacija i aplikacija na web portalu . Za točnost podataka dobivenih od drugih osoba Jeftinije.hr, nije odgovoran. Jeftinije.hr ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima, pri upotrebi netočnih podataka.

9.1 Link na web servis www.jeftinije.hr

30


9.2 Ekranski prikaz web servisa

SLIKA 23 Početna stranica konkurenta jeftinije.hr

Izvor: www.jeftinije.hr

10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE

TABLICA 3 Pozitivne i negativne strane

POZITIVNE STRANE: 1. Uvođenje noviteta – nove skupine proizvoda

NEGATIVNE STRANE: 1. Nemogućnost skidanja aplikacije na mobilne telefone 31


2. Prezentacija svih proizvoda sa stranice i na društvenim mrežama, facebook, twitter – brza dostupnost informacije 3. Usporedba cijena željenog proizvoda po prodavaonicama 4. Prikaz raspoloživosti proizvoda 5. Detaljan pregled trgovina i proizvođača 6. Raspored trgovina po gradovima 7. Slaba konkurencija 8. Brzo i efikasno širenje asortimana ponuđenih proizvoda 9. Jednostavna registracija 10. Probni period za oglašivače od dva tjedna je gratis

2. Određeni

spektar

proizvoda

nije

zastupljen 3. Nemogućnost naručivanja proizvoda 4. Nemogućnost plaćanja proizvoda preko nabave.net 5. Servis je više orijentiran na mušku publiku 6. Nepovjerenje

u

poslovanje

preko

interneta 7. Web servis je mnogima je nepoznat 8. Slaba edukacija vezana uz online kupnju 9. Premalo kategorija u ponudi 10. Pojava novih, sličnih Web servisa

11. SWOT ANALIZA

TABLICA 4 Swot analiza

32


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST Podaci o troškovima i poslovanju nisu dostupni. Uspješnost se mjeri google analytic alatima. Promatrani period: 1.11.2011. – 30.11.2011. Mjesečni broj posjetitelja: 149.344 Dnevni prosjek posjeta: 9.770 Dnevni prosjek učitavanja: 61.300

33


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI 13.1. Smjer u kojem bi se Nabava.net mogao razvijati u budućnosti Razvojem interneta i mijenjanjem ljudske svijesti o internet trgovini web servis poput ovog može se nadograđivati u različitim smjerovima ovisno o potrebama kupaca. Obzirom da je web servis star 13 godina relativno je nepoznat široj javnosti, potrebno je da ulaže više u marketing i promociju (leci, katalozi). U budućnosti servis bi trebao povećati asortiman proizvoda kako ih konkurencija ne bi pretekla. 13.2. Funkcionalnosti koje bi se mogle dodati Nabavi.net kako bi bio još bolja i još primjenjivija u poslovanju Orijentacija web servisa trebala bi se više usmjeriti izradi mobilne aplikacije jer bi tako povećali broj korisnika. Također, povećanje kategorija proizvoda privuklo bi više korisnika. Povjerenje korisnika u trgovini putem interneta je bitan faktor da servis oživi. Edukacija vezana uz online kupnju i svijest građana o sigurnosti online trgovine svakako bi povećalo funkcionalnost ovog web servisa.

34


14. ZAKLJUČAK Nabava.net nudi pregled cijena računalne opreme u većini trgovina u Hrvatskoj. Usporedbom cijena olakšava kupcu da kupi željeni proizvod po najjeftinijoj cjeni koja se nalazi na tržištu. Sadržaji na stranicama Nabava.net: -

postoje isključivo u svrhu informiranja te ne predstavljaju službene informacije, osim ako to nije posebno naznačeno,

-

objavljeni su u dobroj namjeri te se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.

Stranice Nabava.net ne omogućuju kupnju proizvoda već samo njihov pregled i usporedbu. Korištenje sadržaja stranica Nabava.net dopušteno je samo u osobne svrhe. Korištenje bilo kakvog sadržaja u komercijalne svrhe nije dozvoljeno bez prethodnog izričitog dopuštenja vlasnika stranica.

35


15. LITERATURA www.nabava.net www.jeftinije.hr www.google.play.com

36


Popis slika

SLIKA 1 POČETNA STRANICA WEB SERVISA NABAVA.NET.............................................6 SLIKA 2 STATISTIKA POSJEĆENOSTI..................................................................................8

Popis tablica

TABLICA 1 VRSTE BANNERA, DIMENZIJE I CIJENA12 TABLICA 2 KOLIČINSKI POPUST13 TABLICA 3 POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE6 TABLICA 4 SWOT ANALIZA7

37


16. ŽIVOTOPIS

Curriculum vitae

OSOBNE INFORMACIJE

Gloria Kranjčević Ljudevita Gaja 28, 48000 Koprivnica (Hrvatska) 0981305238 gloria.kranjcevic@gmail.com Spol Žensko | Datum rođenja 5 studenog 90 | Državljanstvo Hrvatska

RADNO ISKUSTVO rad na inveturi KAUFLAND HRVATSKA k.d. dijeljenje letaka C & A moda trgovina d.o.o. rad u trgovini C & A moda trgovina d.o.o. rad u skladištu CARLSBERG CROATIA d.o.o. konobarenje PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA OBRAZOVAN JE

I

OSPOSOBLJA VANJE 09 - danas

VSS Ekonomski fakultet, Zagreb (Hrvatska)

04 - 09

SSS Srednja škola Koprivnica - ekonomist, Koprivnica (Hrvatska) 38


97 - 04

NSS Osnovna škola "Vladimir Nazor", Križevci (Hrvatska)

OSOBNE VJEŠTINE Materinski

Hrvatski

jezik Ostali jezici

RAZUMIJEVANJ E Slušanje

Engleski Njemački Francuski

GOVOR Čitanje

PISANJE Govorna

Govorna

interakcija produkcija B1 B1 B1 B1 B1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Računalne vještine

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word), SAP, Photoshop Curriculum vitae

OSOBNE INFORMACIJE

Jelena Sinjeri A.G.Matoš 34, 48000 Koprivnica (Hrvatska) 098/937 0611 jelena.sinjeri@gmail.com Spol Žensko | Datum rođenja 14 lipnja 1990 | Državljanstvo Hrvatska

RADNO ISKUSTVO 12 - danas

trgovac New Yorker

12 - danas

blagajnik Interspar d.o.o trgovac 39


11 - 11

Orient Silver d.o.o

11 - 11

trgovac Cult-London d.o.o

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

09 - danas

VSS Ekonomski fakultet, Zagreb (Hrvatska)

05 - 09

SSS Srednja škola - ekonomist, Koprivnica (Hrvatska)

99 - 05 Glazbena škola, instrument: klavir, Koprivnica (Hrvatska) 97 - 04

NSS OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica (Hrvatska)

OSOBNE VJEŠTINE

Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE Slušanje

Engleski Francuski

Čitanje

GOVOR Govorna

PISANJE Govorna

interakcija produkcija C2 C2 C1 C1 C1 A1 A1 A1 A1 A1 Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik

Komunikacijske vještine

Zajednički europski referentni okvir za jezike dobre komunikacijske vještine stečene radom kao trgovac.

Računalne vještine

MS Office, Adobe Dreamwever, Photoshop, internet, SAP

40


41


17. SAŽETAK 1. UVOD U uvodu navodimo predmet našeg seminarskog rada – nabavu. net, te izvore podataka i metoda prikupljanja kao što je sama web stranica nabave.net i na kraju je sadržaj i struktura rada 2. KRATKI OPIS WEB SERVISA Ovdje smo ukratko opisali nabavu.net, za što služi i koje su mu osnovne funkcionalnosti te sami link Web servisa. 3. TEHNOLOŠKI OKVIR U tehnološkom okviru je opisano kako se broje klikovi i povlači statistika, zatim logiranje, mijenjanje cjenika i uvid koliko novaca imaju za oglašavanje 4. KRATAK RAZVOJ Prisutni su 11 godina na internetu. U početku su bili orijentirani na usporedni pregled ponude računalne I elektroničke opreme gotovo svih relevantnih domaćih trgovina i zastupnika, sada su proširili ponudu i na dječje igračke i opremu za djecu i bebe. 5. OPIS PROBLEMA Nudi mogućnost pregleda svih trgovina sa računalnom opremom koje su se registrirale na nabavi.net. Trgovine svoja plaćanja vrše avansno po broju klikova. 6. DETALJNA RAZRADA TEME Funkcionalnosti koje nudi nabava.net su oglašavanje putem: bannera, sponzorirane vijesti, sponzoriranje proizvoda, sponzoriranje kategorije te oglašavanja ponude.

42


7. KREIRANJE PROFILA Na početnoj stranici se klikne na link prijava. Nakon toga se otvara stranica na kojoj se upisuje u polja osobni podaci. Nakon unesenih podataka koji su se tražili, dolazi poruka na mail koji je unijet s aktivacijskim linkom. Klikom na aktivacijski link otvara se nova stranica. 8. POSLOVNA PRIMJENA Web servis nabava.net koristi trgovinama u poslovanju jer mogu oglašavati svoje proizvode na jednom mjestu, te ih uspoređivati sa cijenama drugih istih proizvoda te ponuditi jeftiniju ponudu i na taj način suzbijati svoju konkurenciju. 9. KONKURENCIJA Jedina konkurentska stranica nabavi.net u Hrvatskoj je jeftinije.hr. Jeftinije.hr - tražilica najnižih cijena, ne prodaje proizvode, nego traži najbolje ponude. Prikazan je link web servisa te ekranski prikaz početne stranice jeftinije.hr. 10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE Neke od pozitivnih strana su: detaljan pregled trgovina i proizvođača, raspored trgovina po gradovima, slaba konkurencija. Neke od negativnih strana su: nepovjerenje u poslovanje preko interneta, slaba edukacija vezana uz online kupnju, nemogućnost naručivanja proizvoda 11. SWOT ANALIZA Analiza unutarnjih snaga i slabosti te vanjskih prilika i prijetnji Nabave.net. 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST Podaci o troškovima i poslovanju nisu dostupni. Uspješnost se mjeri google analytic alatima.

43


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI U budućnosti nabava.net planira proširiti ponudu, Razvojem interneta i mijenjanjem ljudske svijesti o internet trgovini web servis poput ovog može se nadograđivati u različitim smjerovima.

44


45


46


47


48

18kc kranjčević sinjeri www nabava net  
Advertisement